Stvaranje i zajedničko korištenje kontakata u obliku elektroničke posjetnice

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Elektroničke posjetnice olakšavaju stvaranje, prikaz i zajedničko korištenje podaci za kontakt u programu Outlook. Elektronička posjetnica prikazuje podatke za kontakt slično kao posjetnice papira. Elektronička posjetnica možete stvoriti nove podatke ili podatke za kontakt koji se već nalaze u Outlook.

Stvaranje elektroničke posjetnice

Prvo dodajte raspored i pozadinu kartice. Zatim dodajte slike ili grafiku. Na kraju dodajte polja kontakta koja želite da se prikažu na električnoj posjetnici.

 1. Na navigacijskoj traci odaberite osobe . Ovisno o verziji programa Outlook, na navigacijskoj traci možda izgovorite osobe ili prikazuju samo ikonu osoba Osobe .
  Odaberite ikonu osoba da biste kontakte pogledali.

 2. U gornjem lijevom kutu prozora programa Outlook kliknite Novi kontakt.
  Odaberite novi kontakt da biste stvorili novi kontakt.

 3. Na obrascu kontakta dvokliknite posjetnicu da biste otvorili okvir Uređivanje posjetnice .
  Dvokliknite elektroničke posjetnice radi uređivanja.

 4. U odjeljku Dizajn kartice, kliknite strelicu popisa raspored , a zatim kliknite Raspored s popisa. Izgled Samo tekst dostupna je za karticu s sadrži bez sliku, logotip ili neku drugu sliku.
  Možete odabrati nekoliko različitih zadanih izgleda za posjetnicu.

 5. Ako želite u pozadinu posjetnice dodati boju, kliknite Pozadina, a zatim boju.

 6. Ako želite dodati sliku, primjerice sliku ili tvrtke logotip, koristite mogućnosti slike da biste dodali, veličina i položaj slike.
  Sliku možete dodati na elektroničke posjetnice.

  Napomena: da biste izbrisali zadane ili druge slike na kartici, odaberite Samo tekst na popisu izgled . Da biste uklonili sve dodane informacije i početi ispočetka, kliknite Ponovno postavi karticu.

 7. U odjeljku Polja dvokliknite polje kontakta koje želite dodati.

  • Da biste uklonili polja s posjetnice, kliknite polje, a zatim Ukloni.

  • Da biste dodali prazne retke, kliknite polje iznad mjesta na kojem želite prazan prostor, zatim Dodaj, a potom Prazan redak.

   Savjet: Prema zadanom prazni se proredi na posjetnici prikazuju kao polja Prazan redak. Prilikom dodavanja podataka na posjetnicu između polja Prazan redak možete dodati nova polja s podacima. Tako možete kliknuti Prazan redak, zatim Dodaj, a potom kliknuti polje. Polje se pojavljuje ispod praznog retka.

  • Za smještanje teksta na kartici, kliknite polje, a zatim na popisu polja koristite strelice gore i dolje za premještanje polja. Prazni reci možete premjestiti i na taj način, da biste dodali više razmaka između redaka teksta.
   Možete se pomicati polja na elektroničke posjetnice.

  • Tekst možete oblikovati pomoću gumba za oblikovanje i stil u odjeljku Uređivanje.

 8. Kada završite oblikovanje elektroničke posjetnice, kliknite u redu.

Napomena: Ako kliknete Ponovno postavi karticu, posjetnica se vraća na zadani dizajn programa Outlook, a uneseni podaci u zadana polja na obrascu kontakta.

Spremanje primite elektroničke posjetnice

Kada primite podaci za kontakt kao elektroničku posjetnicu (.vcf datoteku) u poruci e-pošte, kontakte programa Outlook možete dodati ovaj elektroničku posjetnicu. Ako vaš popis kontakata već sadrži kontakt s istim nazivom, imat ćete mogućnost da biste ažurirali postojeći kontakt ili stvorite novi.

 1. U otvorenoj poruci, dvokliknite elektroničku posjetnicu da biste ga otvorili. će se otvoriti kao kontakt programa Outlook.

 2. Kliknite Spremi i Zatvori da biste spremili elektroničke posjetnice u mapu Kontakti.

 3. Ako je otkriven duplikat naziva kontakta, kliknite Dodaj novi kontakt ili Ažuriraj podatke odabranog kontakta.

  Ako imate duplikat kontakta, Outlook vas pita želite li ažurirati.

Slanje elektroničke posjetnice drugim osobama

Objavljivati elektroničke posjetnice u porukama e-pošte. Pružaju korporativnog ili osobnog vizualni identitet programa slično kao posjetnice papira.

Uvrštavanje elektroničke posjetnice u poruku e-pošte

 1. U novoj poruci kliknite Priloži stavku > posjetnica, a zatim kliknite naziv na popisu...

 2. Ako ne vidite željeno ime, kliknite Ostale posjetnice, zatim ime s popisa Spremljen kao, a potom U redu.

Uvrštavanje elektroničke posjetnice u potpis e-pošte

Dodavanjem elektroničke posjetnice u potpis e-pošte svoje podatke za kontakt je uključen u svaku poruku koju šaljete. Dodatne informacije potražite u odjeljku Uvrštavanje elektroničke posjetnice u potpis e-pošte .

Stvaranje elektroničkih posjetnica

Kao što je prikazano u snimku zaslona od elektroničku posjetnicu za Jon Morris stvaranje na kartici započinje obrasca, a zatim potencijalnih klijenata za koje je moguće uređivati dijaloški okvir s.

Elektronička posjetnica prikazuje podskup podataka u povezanom obrascu kontakta

 1. Obrazac kontakta koji sadrži Jona Morrisa.

 2. Prikaz dijaloškog okvira Uređivanje posjetnice s odgovarajućim poljima uneseni su za Jona Morrisa elektroničku posjetnicu.

Možete izraditi elektroničke posjetnice s novim podacima, ili utemeljiti novu karticu na temelju postojeće više. Ako želite stvoriti više elektroničke posjetnice koje dijele neke zajedničke informacije o kontaktu, možda će lakše promijeniti postojeće kartice. Na primjer, možda želite imati tri karte – jedan za posao, jedan za kućnu upotrebu i jedan za članstvo u klubu.

Prije dodali ili promijenili podatke za kontakt, odaberite izgled i pozadinu kartice. Dodavanje slike ili druge grafike. Svaki element pomaže vam postavite tekst kada dodate podatke za kontakt.

 1. U programu Outlook 2010, u odjeljku Kontaktina kartici Polazno u grupi Novo odaberite Novi kontakt.

  Naredba Novi kontakt na vrpci

  U programu Outlook 2007, u odjeljku Kontakti kliknite Novo > kontakt.

 2. Na obrascu kontakta kliknite posjetnicu da biste otvorili okvir Uređivanje posjetnice .

 3. Na kartici Dizajn karticena padajućem popisu izgled odaberite izgled. Izgled Samo tekst dostupna je za karticu s bez sliku, logotip ili neku drugu sliku.

  Napomena: Kada počnete, zadani Outlook karticu Izgled vidljiv je u okviru Pretpregled pokraj sekciji Dizajn kartice . Možete koristiti i sliku i mogućnosti izgleda za karticu.

 4. Ako želite boje pozadine za tu karticu, odaberite pozadinu, a zatim odaberite boju.

 5. Ako želite dodati sliku, npr. logotip tvrtke, upotrijebite mogućnosti slike da biste je dodali te joj odredili veličinu i položaj.

Napomena: Da biste izbrisali zadane ili druge slike na kartici, odaberite Samo tekst na popisu izgled . Da biste uklonili sve dodane informacije i početi ispočetka, odaberite Ponovno postavi karticu.

 1. Da biste uklonili polja s posjetnice, odaberite polje, a zatim odaberite Ukloni.

 2. Da biste dodali prazne retke, odaberite polje iznad mjesto na kojem želite prazan prostor, a zatim odaberite Dodaj > Prazan redak.

  Savjet: Prema zadanim postavkama prazni proredi na kartici Prikaz u obliku polja Praznom retku . Kada dodate podatke na karticu, možete dodati nova polja informacija između polja Prazan redak . Na primjer, odaberite Prazan redak > Dodaj, a zatim odaberite polje. Polje se pojavljuje ispod praznog retka.

 3. Za smještanje teksta na kartici, odaberite polje, a na popisu polja pomoću strelice gore i dolje za premještanje polja. Možete i premjestiti prazne retke taj način da biste dodali više razmaka između redaka teksta.

 4. Tekst možete oblikovati pomoću gumba za oblikovanje i stil u odjeljku Uređivanje.

Napomena: Ako odaberete Ponovno postavi karticu, posjetnica se vraća na zadani dizajn Outlook , a podaci uneseni u zadana polja na obrascu kontakta.

Spremanje kontakta ili elektroničke posjetnice

Kada primite podaci za kontakt kao elektroničku posjetnicu ili obrazac za kontakt (kao virtualne kontakta datoteke (.vcf)) u poruku e-pošte. Možete desnom tipkom miša kliknite karticu ili .vcf datoteku, a zatim odaberite mogućnosti. Ako vaš popis kontakata već sadrži isti naziv, možete ažurirati postojeći kontakt ili stvorite novi.

 1. U otvorenoj poruci desnom tipkom miša kliknite karticu, a zatim odaberite Dodaj u kontakte programa Outlook.

 2. Na kartici kontakt u grupi Akcije odaberite Spremi i Zatvori.

 3. Ako je otkriven duplikat naziva kontakta, učinite nešto od sljedećeg:

  • Odaberite Dodaj novi kontakt da biste stvorili novi kontakt.

  • Odaberite Ažuriraj podatke odabranog kontakta da biste vidjeli popis dupliciranih kontakata.

   Savjet: Možete dvaput kliknite kontakt, ažurirajte informacije na obrascu kontakta i spremite je.

Novi podaci za kontakt se sprema u mapi Kontakti i sadrži elektroničku posjetnicu. Podaci za kontakt u bilo kojem trenutku možete promijeniti.

 1. U zaglavlju poruke, dvokliknite .vcf datoteku privitka da biste otvorili karticu u obrascu kontakta u mapi Kontakti.

 2. Na kartici Kontakti u grupi Akcije odaberite Spremi i Zatvori.

  Napomena: Ako već imate kontakt s istim nazivom kada odaberete Spremi i Zatvori, možete dodati novi kontakt ili ažurirati postojeće kontakt.

U grupi Akcije odaberite Spremi i novo. Ova akcija sprema kontakt i otvara novi, prazan obrazac kontakta.

Slanje elektroničke posjetnice drugim osobama

Elektroničke posjetnice mogu se zajednički koristiti u porukama e-pošte. Poslovni ili osobni identitet koji pružaju sličan je tiskanim posjetnicama. Način prikazivanja elektroničkih posjetnica primatelju ovisi o programu za e-poštu koji koristite.

 • Primatelji koji koriste Microsoft Outlook     U Outlook 2010 ili Office Outlook 2007, elektronička posjetnica prikazuje se u poruci točno onako kako vam se prikaže. Primatelj desnom tipkom miša klikne posjetnicu za spremanje podataka za kontakt u kontakte programa Outlook.

  Primatelji koji koriste starije verzije programa Outlook ili drugih aplikacija za e-pošte koje koriste HTML za prikaz poruka vidjeti i elektroničke posjetnice u poruci. Na karticama, međutim, su samo slike i nije moguće otvoriti klikom. .Vcf datoteku koja sadrži podatke u elektroničku posjetnicu možete priložiti poruku.

 • Primatelji kojima se poruke u obliku običnog teksta     Osobe čije program za e-pošte koristi običan tekst potražite u članku sliku od elektroničke posjetnice. .Vcf datoteku koja sadrži podatke u elektroničku posjetnicu možete priložiti poruku.

U bilo kojoj aplikaciji e-pošte moguće otvoriti i spremiti na popisu kontakata .vcf datoteku.

Privitak .vcf datoteke u zaglavlju poruke

 1. U novoj poruci na kartici Poruka u grupi Uvrštavanje odaberite Priloži stavku > Posjetnica, a zatim odaberite naziv na popisu.

 2. Ako ne vidite željeno ime, cchoose Ostale posjetnice, odaberite naziv na popisu Spremljen kao , a zatim odaberite u redu.

  Naredba Priloži ostale posjetnice na vrpci

  Napomene: 

  • U izborniku posjetnica sadrži posljednjih 10 imena kontakata koje ste umetnuli obliku elektroničke posjetnice u porukama.

  • U poruku možete umetnuti više elektroničkih posjetnica.

  • Da biste jednostavnije razlikovali višestruka imena na izborniku Posjetnica odaberite Ostale posjetnice. U dijaloškom okviru Umetanje posjetnice pojavit će se dodatne informacije, uključujući pretpregled posjetnice.

  • Ako iz prikaza Posjetnica povučete posjetnicu u novu poruku, samo će se .vcf datoteka uvrstiti kada se poruka pošalje. Ta priložena vcf. datoteka otvorit će obrazac kontakta sa svim informacijama koje primatelj može spremiti na popis kontakata-

Dodavanjem elektroničke posjetnice u potpis e-pošte svoje podatke za kontakt je uključen u svaku poruku koju šaljete. Potpis e-pošte može sadržavati samo elektronički tvrtke primatelja za kartica. možete posjetnicu desnom tipkom miša u potpis (ili desnom tipkom miša kliknite .vcf datoteku) da biste spremili izravno na popis kontakata.

Način prikazivanja potpisa s elektroničkom posjetnicom u poruci

 1. U novoj poruci na kartici poruka u grupi Uvrštavanje odaberite potpis > Potpisi.

  Naredba Potpisi na vrpci

 2. Na kartici Potpis e-pošte u odjeljku Odabir potpisa za uređivanje, odaberite potpis koji želite dodati posjetnicu.

  Ako želite izraditi novi potpis, odaberite Novo, upišite ime za potpis, a zatim u redu. Kliknite naziv novog potpisa na popisu Odabir potpisa za uređivanje .

 3. U okvir Uređivanje potpisa unesite tekst koji želite uvrstiti u potpis.

 4. Da biste dodali elektroničku posjetnicu, postavite kursor na mjesto na kojem želite da se kartici prikazuju se u tekstu potpisa, odaberite posjetnice, a zatim odaberite ime kontakta na popisu Spremljen kao . Odaberite u redu.

Preuzimanje besplatnog elektroničku posjetnicu predložaka. Korištenje predložaka profesionalno dizajniranih kartice na Office za web ili pak zatražite ideja za dizajniranje vlastite.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×