Stvaranje i upravljanje prilagođenim kategorijama i grupama u navigacijskom oknu

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Microsoft Office Access 2007 pruža novu značajku koja se naziva Navigacijsko okno. Okno zamjenjuje stariji alat — Prozor baze podataka. Navigacijsko okno služi za pokretanje i upravljanje objektima baze podataka — tablicama, obrascima, upitima i tako dalje. Navigacijsko okno može se koristiti i umjesto upravljačkih ploča. Za to je potrebno stvoriti prilagođene kategorije i grupe s prečacima samo za objekte koji će se prikazivati korisnicima. Informacije u ovoj temi objašnjavaju kako stvarati i upravljati kategorijama i grupama u navigacijskom oknu.

Što želite učiniti?

Upoznavanje s navigacijskim oknom

Stvaranje prilagođenih kategorija i grupa

Prikaz ili skrivanje grupa i objekata u kategoriji

Uklanjanje i vraćanje objekata u prilagođenim grupama

Upoznavanje s navigacijskim oknom

U ranijim se verzijama programa Access, za izvođenje i upravljanje objektima — tablicama, izvještajima, obrascima i tako dalje  — koristio prozor baze podataka. Na primjer, kada ste željeli pokrenuti čarobnjaka za izvještaje ili promijeniti dizajn obrasca za unos podataka, to biste učinili u prozoru baze podataka.

Za lakše pronalaženje i korištenje skupa objekata, poput obrazaca za unos podataka ili izvještaja koji se koriste svaki tjedan, stvorili bi upravljačku ploču. Upravljačke ploče su mali zasloni koji sadrže gumbe ili hiperveze, na primjer za otvaranje obrasca ili izvještaja. Korištenje upravljačke ploče je način skrivanja objekata baze podataka za koje se ne želi da budu prikazani korisnicima i na taj način sačuvaju od eventualnog nastanka štete. Na primjer, želite li od promjena sačuvati podatke tablica u pozadini, mogli biste konfigurirati bazu podataka tako da prikazuje jedino upravljačku ploču i na taj biste način ograničili korisnike na korištenje odgovarajućeg skupa alata.

Navigacijsko okno omogućuje lakše i brže korištenje baze podataka na više načina:

 • Okno se brine da su objekti baze podataka vidljivi cijelo vrijeme. Nije moguće slučajno sakriti navigacijsko okno iza drugih zaslona.

 • Stvaranjem prilagođenih kategorija i grupa objekata u tim kategorijama, omogućeno je ograničavanje objekata koje drugi vide. Na primjer, pretpostavimo da želite pokrenuti skup od tri izvještaja svakog petka ujutro. Umjesto pomicanjem po dugom popisu objekata baze podataka, izvještaje možete pronaći stvaranjem prilagođene kategorije u navigacijskom oknu i smještanjem u kategoriju grupe prečaca koji pokazuju na izvještaje.

 • Moguće je stvoriti najviše 10 prilagođenih kategorija, a promjena ili brisanje mogući su bilo kada.

Koraci u sljedećim odjeljcima objašnjavaju kako stvoriti i upravljanje prilagođenim kategorijama i grupama. Informacije u ovoj temi dolazi iz šire teme, Vodič kroz navigacijsko okno, koji se objašnjava kako koristiti navigacijsko okno detaljniju. Ako vam je potrebna za razumijevanje značajku ili završetak zadatak koji je opisan u nastavku potražite u članku šire teme.

Imajte na umu da i dalje možete stvoriti i pomoću upravljačke ploče u Office Access 2007. Dodatne informacije potražite u članku jeste li moj upravljačke ploče kamo?.

Vrh stranice

Stvaranje prilagođenih kategorija i grupa

Prilagođena kategorija stvara se za otvorenu bazu podataka i s njom putuje. Prilagođene kategorije i grupe nije moguće prenijeti u druge baze podataka.

Koristite dijaloški okvir Mogućnosti navigacije kako biste stvorili i upravljali prilagođenim kategorijama i grupama. Postupak slijedi ove općenite korake:

 • Prvo je potrebno stvoriti prilagođenu kategoriju. U programu Access dostupna je kategorija Prilagođeno. Tu je kategoriju moguće preimenovati i dodavati ili uklanjati grupe prema potrebi, a može se i u bilo koje vrijeme stvoriti i nova kategorija.

 • Nakon stvaranja kategorije slijedi stvaranje jedne ili više grupa za novu kategoriju.

 • Sada je potrebno zatvoriti dijaloški okvir Mogućnosti navigacije i u navigacijskom oknu dovući ili kopirati i zalijepiti objekte baze podataka koji se žele dodati prilagođenoj grupi. Objekti se dovlače ili kopiraju iz posebne grupe naziva Nedodijeljeni objekti, koju Access stvara prilikom svakog stvaranja prilagođene kategorije.

  Napomena: Kada se prilagođenoj grupi doda objekt baze podataka iz grupe nedodijeljenih objekata, Access stvara prečac do tog objekta — ne premješta se, niti ne kopira sam objekt. Preimenuje li se ili izbriše prečac u prilagođenoj grupi, te promjene ne utječu na stvarni objekt, već samo na prečac do njega.

 • Nakon popunjavanja prilagođene grupe ili grupa, moguće je sakriti grupu Nedodijeljeni objekti ili bilo koju drugu grupu koju se ne želi prikazivati.

Stvaranje prilagođene kategorije

 1. Pritisnite desnom tipkom miša na vrh navigacijskog okna i zatim pritisnite Mogućnosti navigacije.

 2. U dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije, na popisu Kategorije pritisnite Dodaj stavku. Na popisu će se pojaviti nova kategorija. Slika prikazuje novu prilagođenu kategoriju:

  nova prilagođena kategorija u navigacijskom oknu

 3. Unesite naziv za novu kategoriju i zatim pritisnite ENTER.

  Preporuča se korištenje naziva razumljivog osobama koje koriste bazu podataka. Nakon stvaranja naziva, natpis na desnoj strani popisa se mijenja kako bi odgovarao tom nazivu. Na primjer, imenujete li novu kategoriju Moja kontrolna ploča, natpis na desnoj strani popisa mijenja su u Grupe za "Moja kontrolna ploča". Možete primijetiti da popis sadrži grupu naziva Nedodijeljeni objekti. Access tu grupu stvara prema zadanoj postavci. Ta grupa sadrži sve objekte baze podataka i njima se popunjava prilagođena grupa.

  Nakon stvaranja prilagođene kategorije možete stvoriti neke grupe za tu kategoriju. Možete stvoriti koliko god je grupa potrebno. Izvedite sljedeće korake uz otvoren dijaloški okvir Mogućnosti navigacije.

Stvaranje prilagođene grupe

 1. U odjeljku grupe za "naziv grupe" popis kliknite Dodaj grupu, a zatim upišite naziv za grupu. Koliko god što trebate napraviti možete ponoviti postupak. Na primjer, Moja upravljačka ploča može sadržavati tri grupe – obrazaca za unos podataka, izvješćima i upitima. Potrebama korisnika ili vlastite preference trebale bi određivati grupe koje dodate u ovoj fazi.

 2. Potvrdni okvir pokraj grupe Nedodijeljeni objekti ostavite odabran i pritisnite U redu. Access će zatvoriti dijaloški okvir Mogućnosti navigacije i dodati novu prilagođenu grupu u navigacijsko okno. Nova grupa se za sada ne može vidjeti.

 3. Sljedeći koraci opisuju kako novu grupu učiniti vidljivom i kako grupi dodati objekte.

Dodavanje objekata prilagođenoj grupi

 1. Pritisnite izbornik na vrhu navigacijskog okna i u gornjem dijelu izbornika odaberite kategoriju koju želite. Grupa ili grupe stvorene za kategoriju pojavit će se u donjem dijelu izbornika zajedno s grupom Nedodijeljeni objekti.

 2. U grupi Nedodijeljeni objekti odaberite stavke koje želite koristiti u svojoj prilagođenoj grupi i zatim ih premjestite u tu grupu. Access omogućuje nekoliko načina premještanja označenih stavki. Možete:

  • Vući svaku stavku zasebno.

  • Pritisnuti tipku CTRL, označiti više stavki i zatim ih odvući u prilagođenu grupu.

  • Desnom tipkom miša pritisnite jednu od označenih stavki, pokažite na Dodaj grupi i zatim pritisnite naziv prilagođene grupe.

Po završetku, grupu Nedodijeljeni objekti možete ostaviti vidljivom u navigacijskom oknu ili je sakriti.

Skrivanje grupe Nedodijeljeni objekti

 1. Desnom tipkom miša pritisnite izbornik pri vrhu navigacijskog okna i pritisnite Mogućnosti navigacije.

 2. U oknu Grupe zakategoriju očistite potvrdni okvir Nedodijeljeni objekti.

Nakon stvaranja prilagođenih kategorija i grupa i dodavanja prečaca toj grupi, te prečace možete koristiti za stvaranje dodatnih grupa. Sljedeći koraci objašnjavaju kako.

Stvaranje nove prilagođene grupe korištenjem objekta u postojećoj prilagođenoj grupi

Napomena: Prije korištenja ove tehnike, trebali biste prema uputama u ranijim odlomcima stvoriti prilagođenu kategoriju i grupu.

 1. Dok je prilagođena kategorija i grupa otvorena u navigacijskom oknu, desnom tipkom pritisnite na objekt koji želite smjestiti u novu grupu.

 2. Pokažite na Dodaj grupi i zatim pritisnite Nova grupa.

  Pojavit će se nova grupa u navigacijskom oknu. nova prilagođena grupa u navigacijskom oknu Unesite naziv za novu grupu, a zatim povucite dodatne prečace u novu grupu, po potrebi.

Vrh stranice

Prikaz ili skrivanje grupa i objekata u kategoriji

U prilagođenoj kategoriji možete sakriti neke ili sve grupe i u grupi možete sakriti neke ili sve objekte. Upamtite sljedeće:

 • Access pruža dva načina za skrivanje objekta. Za skrivanje objekta iz njegove nadređene grupe i kategorije možete koristiti naredbe u navigacijskom oknu ili možete za svaki objekt odabrati svojstvo i sakriti ga u svim grupama i kategorijama otvorene baze podataka.

 • Skrivene objekte i grupe možete otkriti ili ih u navigacijskom oknu prikazati kao blijede, nedostupne ikone. Ovo je omogućeno odabirom ili čišćenjem potvrdnog okvira Prikaži skrivene objekte u dijaloškom okviru Navigacijsko okno. Isti potvrdni okvir se također koristi kada grupu ili objekt treba otkriti ili vratiti.

Sljedeći koraci objašnjavaju kako se svaki od ovih zadataka izvodi.

Skrivanje grupe u kategoriji

 • U navigacijskom oknu, desnom tipkom pritisnite naslovnu traku grupe koju želite sakriti i zatim pritisnite Sakrij.

  Napomena: Ovaj zadatak možete izvršiti i pomoću dijaloškog okvira Mogućnosti navigacije . Otvaranje dijaloškog okvira (pogledajte korake u sljedećem odjeljku ako ne znate kako), a na popisu grupe za "Kategorija" , poništite potvrdni okvir uz grupu koju želite sakriti.

Vraćanje skrivene grupe u kategoriju

 1. Desnim gumbom pritisnite traku izbornika na vrhu navigacijskog okna i zatim na izborniku prečacu pritisnite Mogućnosti navigacije.

 2. S popisa Kategorije odaberite kategoriju koja sadrži skrivenu grupu.

 3. Na popisu grupe za "Kategorija" odaberite potvrdni okvir pokraj skrivene grupe.

 4. Kliknite U redu.

Skrivanje objekta u njemu nadređenoj grupi

 • U navigacijskom oknu desnom tipkom pritisnite na objekt i zatim pritisnite Sakrij.

Skrivanje objekta u svim kategorijama i grupama

 1. Desnim gumbom pritisnite na objekt koji želite sakriti i zatim pritisnite Svojstva objekta.

  Pojavit će se dijaloški okvir Svojstva i Access će naslovu dijaloškog okvira dodati naziv objekta. Na primjer, otvorite li obrazac naziva Narudžbe, u naslovu dijaloškog okvira stajat će Svojstva narudžbe. Sljedeća slika prikazuje dijaloški okvir.

  dijaloški okvir svojstva za objekte baze podataka u programu access.

 2. Odaberite potvrdni okvir Skriveno.

 3. Pritisnite U redu.

Vraćanje (otkrivanje) skrivenog objekta

 1. Desnom tipkom miša pritisnite izbornik pri vrhu navigacijskog okna i u izborniku prečacu pritisnite Mogućnosti navigacije.

 2. Pod Mogućnosti prikaza odaberite potvrdni okvir Prikaži skrivene objekte.

 3. Pritisnite U redu za povratak u navigacijsko okno. Okno će za sve skrivene objekte prikazivati blijedu ikonu.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako ste objekt sakrili jedino u njegovoj nadređenoj grupi i kategoriji, desnom tipkom pritisnite na objekt i zatim pritisnite Otkrij.

  • Ako ste objekt sakrili u svim kategorijama i grupama postavljanjem svojstva Skriveno, desnom tipkom pritisnite objekt, pritisnite Svojstva prikaza i zatim očistite potvrdni okvir Skriveno.

Vrh stranice

Uklanjanje i vraćanje objekata u prilagođenim grupama

S vremenom, prema zahtjevima korisnika i poslovnog procesa, može doći do potrebe za promjenom prilagođenih grupa. Dodavati i uklanjati objekte iz grupe možete bilo kada. Slijedi postupak koji objašnjava kako.

Brisanje objekata iz prilagođene grupe

 • U navigacijskom oknu, desnom tipkom pritisnite objekt koji želite ukloniti i zatim pritisnite Izbriši.

Vraćanje objekta u prilagođenu grupu

 1. Ako je grupa Nedodijeljeni objekti skrivena, prikažite je.

  Kako prikazati grupu Nedodijeljeni objekti?

  1. Desnom tipkom miša pritisnite izbornik pri vrhu navigacijskog okna i u izborniku prečacu pritisnite Mogućnosti navigacije.

  2. U oknu grupe za "Kategorija" odaberite potvrdni okvir pokraj Grupe Nedodijeljeni objekti.

 2. Prema potrebi vucite ili kopirajte i zalijepite željene objekte iz grupe Nedodijeljeni objekti u prilagođenu grupu.

Preimenovanje objekta u prilagođenoj grupi

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom pritisnite objekt koji želite preimenovati i zatim pritisnite Preimenuj prečac.

 2. Unesite novi naziv za prečac i zatim pritisnite ENTER.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×