Stvaranje i upravljanje prilagođenim kategorijama i grupama u navigacijskom oknu

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Kako koristiti i upravljati objekte baze podataka u Microsoft Access 2010, pomoću navigacijskog okna. Okno zamjenjuje stariji alat – prozor baze podataka. Možete i stvoriti prilagođenim kategorijama i grupama u navigacijskom oknu tako da možete organizirati objekte baze podataka onako kako želite. Na primjer, unijeti prečaci samo za objekte koje korisnici moraju da biste vidjeli, olakšano ih da ostanete na zadatak.

U ovoj temi objašnjava se na koji način stvarati i upravljati kategorijama i grupama u navigacijskom oknu.

Napomena:  Navigacijsko okno ne može se koristiti u web-pregledniku. Da biste koristili navigacijsko oknu u web bazi podataka, bazu podataka prvo morate otvoriti pomoću programa Access.

Sadržaj članka

Pregled

Stvaranje prilagođenih kategorija i grupa

Prikaz ili skrivanje grupa i objekata u kategoriji

Uklanjanje i vraćanje objekata u prilagođenim grupama

Pregled

U programu Access 2003 i starijim verzijama, za izvođenje i upravljanje objektima  – tablicama, izvješćima, obrascima i tako dalje   – koristio se prozor baze podataka. Na primjer, ako ste željeli pokrenuti čarobnjak za izvješća ili promijeniti dizajn obrasca za unos podataka, to biste učinili u prozoru baze podataka.

Za lakše pronalaženje i korištenje skupa objekata, poput obrazaca za unos podataka ili izvještaja koji se koriste svaki tjedan, stvorili bi upravljačku ploču. Upravljačke ploče su mali zasloni koji sadrže gumbe ili hiperveze, na primjer za otvaranje obrasca ili izvještaja. Korištenje upravljačke ploče je način skrivanja objekata baze podataka za koje se ne želi da budu prikazani korisnicima i na taj način sačuvaju od eventualnog nastanka štete. Na primjer, želite li od promjena sačuvati podatke tablica u pozadini, mogli biste konfigurirati bazu podataka tako da prikazuje jedino upravljačku ploču i na taj biste način ograničili korisnike na korištenje odgovarajućeg skupa alata.

Od programa Access 2007 prozor baze podataka zamijenjen je navigacijskim oknom. Navigacijsko okno omogućuje lakše i brže korištenje baze podataka na više načina:

 • Zahvaljujući oknu, objekti baze podataka vidljivi su cijelo vrijeme.     Navigacijsko okno nije moguće slučajno sakriti iza drugih zaslona.

 • Stvaranjem prilagođenih kategorija i grupa objekata u tim kategorijama, omogućeno je upravljanje objektima koje vide drugi korisnici.     Na primjer, pretpostavimo da želite pokrenuti skup od tri izvješća svakog petka ujutro. Umjesto pomicanjem po dugom popisu objekata baze podataka, izvješća možete pronaći stvaranjem prilagođene kategorije u navigacijskom oknu i smještanjem u kategoriju grupe prečaca koji pokazuju na izvješća.

 • Objekte u bazi podataka možete organizirati u skladu sa svojim potrebama.     Moguće je stvoriti najviše 10 prilagođenih kategorija, a promjena ili brisanje mogući su bilo kada.

Vrh stranice

Stvaranje prilagođenih kategorija i grupa

Prilagođena kategorija stvara se za otvorenu bazu podataka i s njom putuje. Prilagođene kategorije i grupe nije moguće prenijeti u druge baze podataka.

Koristite dijaloški okvir Mogućnosti navigacije kako biste stvorili i upravljali prilagođenim kategorijama i grupama. Postupak slijedi ove općenite korake:

 • Prvo je potrebno stvoriti prilagođenu kategoriju. U programu Access dostupna je kategorija Prilagođeno. Tu je kategoriju moguće preimenovati i dodavati ili uklanjati grupe prema potrebi, a može se i u bilo koje vrijeme stvoriti i nova kategorija.

 • Nakon stvaranja kategorije slijedi stvaranje jedne ili više grupa za novu kategoriju.

 • Sada je potrebno zatvoriti dijaloški okvir Mogućnosti navigacije i u navigacijskom oknu dovući ili kopirati i zalijepiti objekte baze podataka koji se žele dodati prilagođenoj grupi. Objekti se dovlače ili kopiraju iz posebne grupe naziva Nedodijeljeni objekti, koju Access stvara prilikom svakog stvaranja prilagođene kategorije.

  Napomena: Kada se prilagođenoj grupi doda objekt baze podataka iz grupe nedodijeljenih objekata, Access stvara prečac do tog objekta — ne premješta se, niti ne kopira sam objekt. Preimenuje li se ili izbriše prečac u prilagođenoj grupi, te promjene ne utječu na stvarni objekt, već samo na prečac do njega.

 • Nakon popunjavanja prilagođene grupe ili grupa, moguće je sakriti grupu Nedodijeljeni objekti ili bilo koju drugu grupu koju se ne želi prikazivati.

Stvaranje prilagođene kategorije

 1. Pritisnite desnom tipkom miša na vrh navigacijskog okna i zatim pritisnite Mogućnosti navigacije.

 2. U dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije, na popisu Kategorije pritisnite Dodaj stavku. Na popisu će se pojaviti nova kategorija. Slika prikazuje novu prilagođenu kategoriju:

  nova prilagođena kategorija u navigacijskom oknu

 3. Unesite naziv za novu kategoriju i zatim pritisnite ENTER.

  Preporuča se korištenje naziva razumljivog osobama koje koriste bazu podataka. Nakon stvaranja naziva, natpis na desnoj strani popisa se mijenja kako bi odgovarao tom nazivu. Na primjer, imenujete li novu kategoriju Moja kontrolna ploča, natpis na desnoj strani popisa mijenja su u Grupe za "Moja kontrolna ploča". Možete primijetiti da popis sadrži grupu naziva Nedodijeljeni objekti. Access tu grupu stvara prema zadanoj postavci. Ta grupa sadrži sve objekte baze podataka i njima se popunjava prilagođena grupa.

  Nakon stvaranja prilagođene kategorije možete stvoriti neke grupe za tu kategoriju. Možete stvoriti koliko god je grupa potrebno. Izvedite sljedeće korake uz otvoren dijaloški okvir Mogućnosti navigacije.

Stvaranje prilagođene grupe

 1. Na popisu grupe za "naziv grupe" kliknite Dodaj grupu, a zatim upišite naziv za grupu. Možete koliko god morate ponoviti postupak. Na primjer, Moja upravljačka ploča može sadržavati tri grupe – obrazaca za unos podataka, izvješćima i upitima. Potrebama korisnika ili vlastite preference trebale bi određivati grupe koje dodate u ovoj fazi.

 2. Potvrdni okvir pokraj grupe Nedodijeljeni objekti ostavite odabran i pritisnite U redu. Access će zatvoriti dijaloški okvir Mogućnosti navigacije i dodati novu prilagođenu grupu u navigacijsko okno. Nova grupa se za sada ne može vidjeti.

 3. Sljedeći koraci opisuju kako novu grupu učiniti vidljivom i kako grupi dodati objekte.

Dodavanje objekata prilagođenoj grupi

 1. Pritisnite izbornik na vrhu navigacijskog okna i u gornjem dijelu izbornika odaberite kategoriju koju želite. Grupa ili grupe stvorene za kategoriju pojavit će se u donjem dijelu izbornika zajedno s grupom Nedodijeljeni objekti.

 2. U grupi Nedodijeljeni objekti odaberite stavke koje želite koristiti u svojoj prilagođenoj grupi i zatim ih premjestite u tu grupu. Access omogućuje nekoliko načina premještanja označenih stavki. Možete:

  • Vući svaku stavku zasebno.

  • Pritisnuti tipku CTRL, označiti više stavki i zatim ih odvući u prilagođenu grupu.

  • Desnom tipkom miša pritisnite jednu od označenih stavki, pokažite na Dodaj grupi i zatim pritisnite naziv prilagođene grupe.

Po završetku, grupu Nedodijeljeni objekti možete ostaviti vidljivom u navigacijskom oknu ili je sakriti.

Skrivanje grupe Nedodijeljeni objekti

 1. Desnom tipkom miša pritisnite izbornik pri vrhu navigacijskog okna i pritisnite Mogućnosti navigacije.

 2. U oknu Grupe zakategoriju očistite potvrdni okvir Nedodijeljeni objekti.

Nakon stvaranja prilagođenih kategorija i grupa i dodavanja prečaca toj grupi, te prečace možete koristiti za stvaranje dodatnih grupa. Sljedeći koraci objašnjavaju kako.

Stvaranje nove prilagođene grupe korištenjem objekta u postojećoj prilagođenoj grupi

Napomena: Prije korištenja ove tehnike, trebali biste prema uputama u ranijim odlomcima stvoriti prilagođenu kategoriju i grupu.

 1. Dok je prilagođena kategorija i grupa otvorena u navigacijskom oknu, desnom tipkom pritisnite na objekt koji želite smjestiti u novu grupu.

 2. Pokažite na Dodaj grupi i zatim pritisnite Nova grupa.

  Pojavit će se nova grupa u navigacijskom oknu. nova prilagođena grupa u navigacijskom oknu Unesite naziv za novu grupu, a zatim povucite dodatne prečace u novu grupu, po potrebi.

Vrh stranice

Prikaz ili skrivanje grupa i objekata u kategoriji

U prilagođenoj kategoriji možete sakriti neke ili sve grupe i u grupi možete sakriti neke ili sve objekte. Upamtite sljedeće:

 • Access pruža dva načina za skrivanje objekta. Za skrivanje objekta iz njegove nadređene grupe i kategorije možete koristiti naredbe u navigacijskom oknu ili možete za svaki objekt odabrati svojstvo i sakriti ga u svim grupama i kategorijama otvorene baze podataka.

 • Skrivene objekte i grupe možete otkriti ili ih u navigacijskom oknu prikazati kao blijede, nedostupne ikone. Ovo je omogućeno odabirom ili čišćenjem potvrdnog okvira Prikaži skrivene objekte u dijaloškom okviru Navigacijsko okno. Isti potvrdni okvir se također koristi kada grupu ili objekt treba otkriti ili vratiti.

Sljedeći koraci objašnjavaju kako se svaki od ovih zadataka izvodi.

Skrivanje grupe u kategoriji

 • U navigacijskom oknu, desnom tipkom pritisnite naslovnu traku grupe koju želite sakriti i zatim pritisnite Sakrij.

  Napomena: Ovaj zadatak možete izvršiti i pomoću dijaloškog okvira Mogućnosti navigacije . Otvaranje dijaloškog okvira (pogledajte korake u sljedećem odjeljku ako ne znate kako), a na popisu grupe za "Kategorija" , poništite potvrdni okvir uz grupu koju želite sakriti.

Vraćanje skrivene grupe u kategoriju

 1. Desnim gumbom pritisnite traku izbornika na vrhu navigacijskog okna i zatim na izborniku prečacu pritisnite Mogućnosti navigacije.

 2. S popisa Kategorije odaberite kategoriju koja sadrži skrivenu grupu.

 3. Na popisu grupe za "Kategorija" odaberite potvrdni okvir pokraj skrivene grupe.

 4. Kliknite U redu.

Skrivanje objekta u njemu nadređenoj grupi

 • U navigacijskom oknu desnom tipkom pritisnite na objekt i zatim pritisnite Sakrij.

Skrivanje objekta u svim kategorijama i grupama

 1. Desnim gumbom pritisnite na objekt koji želite sakriti i zatim pritisnite Svojstva objekta.

  Pojavit će se dijaloški okvir Svojstva i Access će naslovu dijaloškog okvira dodati naziv objekta. Na primjer, otvorite li obrazac naziva Narudžbe, u naslovu dijaloškog okvira stajat će Svojstva narudžbe. Sljedeća slika prikazuje dijaloški okvir.

  dijaloški okvir svojstva za objekte baze podataka u programu access.

 2. Odaberite potvrdni okvir Skriveno.

 3. Pritisnite U redu.

Vraćanje (otkrivanje) skrivenog objekta

 1. Desnom tipkom miša pritisnite izbornik pri vrhu navigacijskog okna i u izborniku prečacu pritisnite Mogućnosti navigacije.

 2. Pod Mogućnosti prikaza odaberite potvrdni okvir Prikaži skrivene objekte.

 3. Pritisnite U redu za povratak u navigacijsko okno. Okno će za sve skrivene objekte prikazivati blijedu ikonu.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako ste objekt sakrili jedino u njegovoj nadređenoj grupi i kategoriji, desnom tipkom pritisnite na objekt i zatim pritisnite Otkrij.

  • Ako ste objekt sakrili u svim kategorijama i grupama postavljanjem svojstva Skriveno, desnom tipkom pritisnite objekt, pritisnite Svojstva prikaza i zatim očistite potvrdni okvir Skriveno.

Vrh stranice

Uklanjanje i vraćanje objekata u prilagođenim grupama

S vremenom, prema zahtjevima korisnika i poslovnog procesa, može doći do potrebe za promjenom prilagođenih grupa. Dodavati i uklanjati objekte iz grupe možete bilo kada. Slijedi postupak koji objašnjava kako.

Brisanje objekata iz prilagođene grupe

 • U navigacijskom oknu, desnom tipkom pritisnite objekt koji želite ukloniti i zatim pritisnite Izbriši.

Vraćanje objekta u prilagođenu grupu

 1. Ako je grupa Nedodijeljeni objekti skrivena, prikažite je.

  Kako prikazati grupu Nedodijeljeni objekti?

  1. Desnom tipkom miša pritisnite izbornik pri vrhu navigacijskog okna i u izborniku prečacu pritisnite Mogućnosti navigacije.

  2. U oknu grupe za "Kategorija" odaberite potvrdni okvir pokraj Grupe Nedodijeljeni objekti.

 2. Prema potrebi vucite ili kopirajte i zalijepite željene objekte iz grupe Nedodijeljeni objekti u prilagođenu grupu.

Preimenovanje objekta u prilagođenoj grupi

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom pritisnite objekt koji želite preimenovati i zatim pritisnite Preimenuj prečac.

 2. Unesite novi naziv za prečac i zatim pritisnite ENTER.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×