Stvaranje i prilagodba vrste sadržaja web-mjesta

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U ovom članku objašnjava se stvaranje i prilagodba vrsta sadržaja web-mjesta.

Da biste stvorili vrste sadržaja web-mjesta na nekom web-mjestu, morate imati punu kontrolu nad tim web-mjestom. Da biste stvorili vrste sadržaja web-mjesta za web-mjesto najviše razine u zbirci web-mjesta, morate biti administrator zbirke web-mjesta.

Sadržaj članka

O vrste sadržaja web-mjesta i nasljeđivanja

Stvaranje nove vrste sadržaja web-mjesta

Dodavanje predloška dokumenta s vrstom sadržaja

Unesite promjene u stupce za vrstu sadržaja

Dodavanje tijeka rada vrsti sadržaja

Provjerite samo čitanje vrsta sadržaja

Određivanje pravila upravljanja informacijama za vrstu sadržaja

Promjena postavki informacijske ploče dokumenta za vrstu sadržaja

Upravljanje pretvorbi dokumenata za vrstu sadržaja web-mjesta

Brisanje vrste sadržaja web-mjesta

Povezani zadaci

Vrste sadržaja web-mjesta i nasljeđivanje

Vrste sadržaja su organizirane u hijerarhiji koja dopušta jednoj vrsti sadržaja da naslijedi svoje karakteristike od druge vrste sadržaja. Ovo omogućava kategorijama dokumenata da dijele atribute u cijeloj organizaciji, dok istovremeno dopušta timovima da prilagode te atribute za pojedina web-mjesta ili popise.

Vrste sadržaja se prvo definiraju centralno u galeriji vrsta sadržaja web-mjesta za web-mjesto. Vrste sadržaja koje su definirane na razini web-mjesta nazivaju se vrste sadržaja web-mjesta. Vrste sadržaja web-mjesta dostupne su za korištenje u bilo kojem podmjestu web-mjesta za koje su definirani. Na primjer, ako je vrsta sadržaja web-mjesta definirana u galeriji vrsta sadržaja web-mjesta za najviše web-mjesto u zbirci web-mjesta, dostupna je za korištenje u popisima i bibliotekama na svim web-mjestima u toj zbirci web-mjesta. Vrste sadržaja web-mjesta mogu se pojedinačno dodati popisima ili bibliotekama i prilagoditi za korištenje u tim popisima i bibliotekama. Kada se pojava vrste sadržaja web-mjesta doda popisu ili biblioteci ona se zove vrsta sadržaja popisa. Vrste sadržaja popisa su podređene vrsti sadržaja web-mjesta iz koje su stvorene.

Kada definirate novu prilagođenu vrstu sadržaja web-mjesta u galeriji vrsta sadržaja web-mjesta za određeno web-mjesto, započinjete odabirom postojeće nadređene vrste sadržaja web-mjesta u galeriji vrsta sadržaja web-mjesta. Nova vrsta sadržaja web-mjesta koju stvorite nasljeđuje sve atribute nadređene vrste sadržaja web-mjesta, kao što su predložak dokumenta, postavke samo za čitanje, tijekovi rada i stupci. Kada stvorite novu vrstu sadržaja web-mjesta, možete promijeniti bilo koji od tih atributa. Kada mijenjate vrste sadržaja web-mjesta, možete odrediti želite li primijeniti te promjene na druge podređene vrste sadržaja web-mjesta ili popise koji nasljeđuju atribute iz tih vrsta sadržaja web-mjesta. Ažurirati se mogu samo atributi koje podređene vrste sadržaja web-mjesta ili popisa zajednički koriste s nadređenim vrstama sadržaja web-mjesta. Ako je podređena vrsta sadržaja web-mjesta prilagođena dodatnim atributima koje nadređena vrsta sadržaja web-mjesta nema (na primjer, dodatni stupci), te prilagodbe ne mogu se prebrisati kada se ažurira podređena vrsta sadržaja web-mjesta. Promjene vrste sadržaja web-mjesta ne utječu na nadređene vrste sadržaja web-mjesta iz kojih je vrsta sadržaja web-mjesta stvorena.

Vrh stranice

Stvaranje vrste sadržaja web-mjesta

 1. Otiđite na web-mjesto za koje želite stvoriti novu vrstu sadržaja web-mjesta.

 2. Na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Postavke web-mjesta.

 3. U odjeljku Galerije kliknite Vrste sadržaja web-mjesta.

 4. Kliknite Stvori.

 5. Na stranici Nova vrsta sadržaja web-mjesta u odjeljak Naziv i opis upišite naziv i opis nove vrste sadržaja web-mjesta.

 6. Na popisu Odaberite nadređenu vrstu sadržaja iz odaberite grupu iz koje želite odabrati tu novu vrstu sadržaja.

  Grupa Posebne vrste sadržaja sadrži vrste sadržaja koje prilikom dodavanja mijenjaju funkcioniranje popisa ili biblioteke.

 7. Na popisu Nadređena vrsta sadržaja odaberite nadređenu vrstu sadržaja na kojoj želite da se temelji vaša vrsta sadržaja.

  Popis nadređenih vrsta sadržaja razlikuje se ovisno o mogućnosti koju ste odabrali u prethodnom koraku.

 8. U sekciji Grupa odaberite želite li spremiti ovu novu vrstu sadržaja web-mjesta u postojeću ili novu grupu.

 9. Kliknite U redu.

 10. Pojavljuju se informacije o sadržaju web-mjesta za novu vrstu sadržaja. Novu vrstu sadržaja možete preciznije definirati pomoću mogućnosti na toj stranici. Informacije o prilagodbi vrste sadržaja web-mjesta potražite u ostalim odjeljcima ovog članka.

Vrh stranice

Dodavanje predloška dokumenta u vrstu sadržaja

Predložak dokumenta možete pridružiti samo vrsti sadržaja dokumenta (sve vrste sadržaja izvedene iz nadređene vrste sadržaja dokumenta). Pridruživanjem predloška dokumenta vrsti sadržaja jamčite da će se prilikom stvaranja novih dokumenata te vrste sadržaja svi dokumenti temeljiti na istom predlošku.

Na primjer, vaša organizacija možda koristi poseban predložak dokumenta za pravne ugovore. Pridružite li predložak dokumenta vrsti sadržaja koju vaša organizacija koristi za pravne ugovore, svi novi pravni ugovori stvoreni korištenjem te vrste sadržaja temelje se na ovom predlošku dokumenta pravnog ugovora.

 1. Otiđite na web-mjesto za koje želite promijeniti vrstu sadržaja web-mjesta.

 2. Na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Postavke web-mjesta.

 3. U odjeljku Galerije kliknite Vrste sadržaja web-mjesta.

 4. Kliknite naziv vrste sadržaja web-mjesta koju želite promijeniti.

  Napomena: Ako nazivi vrste sadržaja web-mjesta nisu hiperveze, to web-mjesto nasljeđuje vrste sadržaja web-mjesta od nekog drugog web-mjesta te se vrsta sadržaja web-mjesta mora ažurirati na tom drugom web-mjestu.

 5. U odjeljku Postavke kliknite Dodatne postavke.

 6. Ako je predložak dokumenta koji želite koristiti pohranjen na vašem web-mjestu, kliknite Unesite URL postojećeg predloška dokumenta, a zatim upišite URL adresu predloška koji želite koristiti.

  Možete koristiti URL koji se odnosi na mjesto na web-mjesta ili resursa mape. Predlošci dokumenata može biti pohranjeno ili na zadano mjesto resursa mjesto http://Server naziv/dokumenta web-mjesta i biblioteke obrazaca/naziv/sadržaja upišite ime / ili biblioteci mjesto na koje je postavljen posebno za pohranu predložaka za dokumente.

  U sljedećoj se tablici nalaze primjeri vrsta URL-ova koje možete koristiti. Ti primjeri pretpostavljaju da postoji mapa resursa zadanog predloška dokumenta (mapa koja sadrži datoteke za vrste sadržaja web-mjesta) koja se nalazi na adresi http://Naziv poslužitelja/Web-mjesto/Naziv biblioteke dokumenata/Obrasci/Naziv vrste sadržaja/ i da se predložak dokumenta zove Nazivdokumenta.doc.

Vrsta URL adrese

Primjer

U odnosu na web-mjesto

Naziv poslužitelja/Web-mjesto/Naziv biblioteke/Obrasci/Nazivdokumenta.doc

U odnosu na mapu resursa

Nazivdokumenta.doc

 1. Ako želite prenijeti predložak dokumenta koji ćete koristiti, u odjeljku Predlošci dokumenata kliknite Prenesite novi predložak dokumenta, a zatim Pregledaj. U dijaloškom okviru Odabir datoteke pronađite mjesto datoteke koju želite koristiti, odaberite je, a zatim kliknite Otvori.

 2. U odjeljku Ažuriraj web-mjesta i popise u pododjeljku Želite li ažurirati sve vrste sadržaja koje nasljeđuju iz ove vrste? kliknite Da ako sve vrste sadržaja koje nasljeđuju od te vrste sadržaja želite ažurirati predloškom dokumenta.

 3. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Promjene stupaca za vrstu sadržaja

Možete odrediti svojstva ili metapodatke koje želite prikupljati za stavku određene vrste sadržaja dodavanjem stupaca u tu vrstu sadržaja web-mjesta. Vaša tvrtka, na primjer, možda želi pratiti određen skup metapodataka za sve narudžbe, kao što su broj računa, broj projekta i voditelj projekta. Ako dodate stupce za broj računa, broj projekta i voditelja projekta u vrstu sadržaja narudžbe, računalo će od korisnika tražiti da navede te metapodatke za stavke te vrste sadržaja.

Stupce za vrstu sadržaja možete promijeniti na više načina. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Dodavanje stupca

 1. Otiđite na web-mjesto za koje želite promijeniti vrstu sadržaja web-mjesta.

 2. Na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Postavke web-mjesta.

 3. U odjeljku Galerije kliknite Vrste sadržaja web-mjesta.

 4. Kliknite naziv vrste sadržaja web-mjesta koju želite promijeniti.

  Napomena: Ako nazivi vrste sadržaja web-mjesta nisu hiperveze, to web-mjesto nasljeđuje vrste sadržaja web-mjesta od nekog drugog web-mjesta te se vrsta sadržaja web-mjesta mora ažurirati na tom drugom web-mjestu.

 5. U odjeljku Stupci kliknite Dodavanje iz postojećih stupaca web-mjesta.

 6. U sekciji Odabir stupaca, pod Odaberite stupce iz pritisnite strelicu kako biste odabrali grupu iz koje želite dodati stupac.

 7. Pod Dostupni stupci pritisnite stupac koji želite dodati, a zatim pritisnite Dodaj kako biste premjestili stupac u popis Stupci za dodavanje.

 8. Da biste dodali dodatne stupce, ponovite šesti i sedmi korak.

 9. U odjeljku Ažuriraj vrste sadržaja popisa i web-mjesta u pododjeljku Želite li ažurirati sve vrste sadržaja koje nasljeđuju iz ove vrste? kliknite Da ako želite ažurirati sve vrste sadržaja koje nasljeđuju od te vrste sadržaja web-mjesta.

Vrh stranice

Uklanjanje stupca

 1. Otiđite na web-mjesto za koje želite promijeniti vrstu sadržaja web-mjesta.

 2. Na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Postavke web-mjesta.

 3. U odjeljku Galerije kliknite Vrste sadržaja web-mjesta.

 4. Kliknite naziv vrste sadržaja web-mjesta koju želite promijeniti.

  Napomena: Ako nazivi vrste sadržaja web-mjesta nisu hiperveze, to web-mjesto nasljeđuje vrste sadržaja web-mjesta od nekog drugog web-mjesta te se vrsta sadržaja web-mjesta mora ažurirati na tom drugom web-mjestu.

 5. U odjeljku Stupci kliknite naziv stupca koji želite ukloniti iz vrste sadržaja.

 6. Kliknite gumb Ukloni, a zatim U redu kada vam se postavi pitanje želite li ukloniti stupac iz vrste sadržaja.

  Napomena: Gumb Ukloni možda nije dostupan za sve stupce koji su pridruženi vrsti sadržaja.

Vrh stranice

Promjena redoslijeda stupaca

 1. Otiđite na web-mjesto za koje želite promijeniti vrstu sadržaja web-mjesta.

 2. Na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Postavke web-mjesta.

 3. U odjeljku Galerije kliknite Vrste sadržaja web-mjesta.

 4. Kliknite naziv vrste sadržaja web-mjesta koju želite promijeniti.

  Napomena: Ako nazivi vrste sadržaja web-mjesta nisu hiperveze, to web-mjesto nasljeđuje vrste sadržaja web-mjesta od nekog drugog web-mjesta te se vrsta sadržaja web-mjesta mora ažurirati na tom drugom web-mjestu.

 5. Pod Stupci, pritisnite Redoslijed stupaca.

 6. U sekciji Redoslijed stupaca pritisnite strelicu pokraj stupca kojem želite promijeniti redoslijed u stupcu Položaj s vrha, a zatim odaberite željeni broj redoslijeda.

 7. U odjeljku Ažuriraj web-mjesta i popise u pododjeljku Želite li ažurirati sve vrste sadržaja koje nasljeđuju iz ove vrste? kliknite Da ako želite ažurirati sve vrste sadržaja koje nasljeđuju od te vrste sadržaja web-mjesta.

Vrh stranice

Postavljanje stupca kao obaveznog, neobaveznog ili skrivenog

 1. Otiđite na web-mjesto za koje želite promijeniti vrstu sadržaja web-mjesta.

 2. Na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Postavke web-mjesta.

 3. U odjeljku Galerije kliknite Vrste sadržaja web-mjesta.

 4. Kliknite naziv vrste sadržaja web-mjesta koju želite promijeniti.

  Napomena: Ako nazivi vrste sadržaja web-mjesta nisu hiperveze, to web-mjesto nasljeđuje vrste sadržaja web-mjesta od nekog drugog web-mjesta te se vrsta sadržaja web-mjesta mora ažurirati na tom drugom web-mjestu.

 5. U odjeljku Stupci kliknite naziv stupca koji želite postaviti kao obavezan.

 6. U odjeljku Postavke stupca učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste korisnike obvezali da navedu informacije za stupac, kliknite Obavezno.

  • Ako želite da korisnici sami odlučuju hoće li navesti informacije za stupac, kliknite Neobavezno.

  • Da biste sakrili stupac tako da se ne pojavljuje u obrascima Novo, Uređivanje i Prikaz za vrstu sadržaja, kliknite Skriveno.

  • U odjeljku Ažuriraj vrste sadržaja popisa i web-mjesta u pododjeljku Želite li ažurirati sve vrste sadržaja koje nasljeđuju iz ove vrste? kliknite Da ako želite ažurirati sve vrste sadržaja koje nasljeđuju od te vrste sadržaja web-mjesta.

 7. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Dodavanje tijeka rada vrsti sadržaja

Tijekovi rada omogućuju da biste odredili poslovnih procesa za stavke i dokumente na web-mjestu. Tvrtke i ustanove mogu koristiti tijekove rada da biste automatizirali i upravljanje određenim uobičajenim poslovnim procesima, kao što su odobravanja dokumenata ili pregledali. Dodavanjem tijeka rada vrsti sadržaja mogu pomoći u blokiranju podložne poslovnih procesa su sve stavke te vrste sadržaja. Ako tijek rada je dodana u vrstu sadržaja, taj tijek rada može se pokrenuti na zasebnim stavkama te vrste sadržaja.

Napomena: Možete dodati tijek rada u vrstu sadržaja samo ako je tijek rada implementiran za vaše web-mjesto ili radni prostor. Ako tijekovi rada nisu dostupni, obratite se središnjem administratoru.

 1. Otiđite na web-mjesto za koje želite promijeniti vrstu sadržaja web-mjesta.

 2. Na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Postavke web-mjesta.

 3. U odjeljku Galerije kliknite Vrste sadržaja web-mjesta.

 4. Kliknite naziv vrste sadržaja web-mjesta koju želite promijeniti.

  Napomena: Ako nazivi vrste sadržaja web-mjesta nisu hiperveze, to web-mjesto nasljeđuje vrste sadržaja web-mjesta od nekog drugog web-mjesta te se vrsta sadržaja web-mjesta mora ažurirati na tom drugom web-mjestu.

 5. U odjeljku Postavke kliknite Postavke tijeka rada.

 6. Kliknite Dodaj tijek rada.

 7. Na stranici Dodavanje tijeka rada u odjeljku Tijek rada kliknite predložak tijeka rada koji želite koristiti.

 8. U sekciju Naziv upišite jedinstveni naziv tijeka rada.

 9. U sekciji Popis zadataka navedite popis zadataka koji treba koristiti za ovaj tijek rada.

  Napomene: 

  • Možete koristiti zadani popis Zadaci ili možete stvoriti novi. Koristite li zadani popis Zadaci, sudionici tijeka rada mogu jednostavno pronaći i pregledati svoje zadatke tijeka rada korištenjem prikaza Moji zadaci popisa Zadaci.

  • Stvorite novi popis Zadaci ako zadaci za ovaj tijek rada uključuju ili otkrivaju osjetljive ili povjerljive podatke koje želite odvojiti od općeg popisa Zadaci.

  • Stvorite novi popisa zadataka koristi li vaša organizacija brojne tijekove rada ili tijekovi rada sadrže brojne zadatke. U tom slučaju, mogli biste stvoriti popise zadataka za svaki tijek rada.

 10. U sekciji Popis povijesti odaberite popis povijesti koji će se koristiti s ovim tijekom rada. Popis povijesti prikazuje sve događaje koji se javljaju tijekom svake instance tijeka rada.

  Napomena: Možete koristiti zadani popis Povijest ili stvoriti novi. Koristi li vaša organizacija brojne tijekove rada, mogli biste stvoriti odvojen popis povijest za svaki tijek rada.

 11. U sekciji Mogućnosti pokretanja odredite kako, kada i tko može pokrenuti tijek rada.

  Napomena: Određene mogućnosti možda neće biti dostupne ako nisu podržane u odabranom predlošku tijeka rada.

 12. U odjeljku Ažuriraj vrste sadržaja popisa i web-mjesta kliknite Da ako želite dodati taj tijek rada u sve vrste sadržaja koje nasljeđuju postavke od te vrste sadržaja.

 13. Kliknite U redu ili Dalje.

 14. Na stranici Prilagodba tijeka rada po želji odaberite i druge mogućnosti, a zatim kliknite Spremi.

Vrh stranice

Postavljanje vrste sadržaja na "samo za čitanje"

 1. Otiđite na web-mjesto za koje želite promijeniti vrstu sadržaja web-mjesta.

 2. Na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Postavke web-mjesta.

 3. U odjeljku Galerije kliknite Vrste sadržaja web-mjesta.

 4. Kliknite naziv vrste sadržaja web-mjesta koju želite promijeniti.

  Napomena: Ako nazivi vrste sadržaja web-mjesta nisu hiperveze, to web-mjesto nasljeđuje vrste sadržaja web-mjesta od nekog drugog web-mjesta te se vrsta sadržaja web-mjesta mora ažurirati na tom drugom web-mjestu.

 5. Pod Postavke pritisnite Napredne postavke.

 6. U sekciji Samo za čitanje pod Hoće li ova vrsta sadržaja biti samo za čitanje? pritisnite Da.

 7. U odjeljku Ažuriraj web-mjesta i popise u pododjeljku Želite li ažurirati sve vrste sadržaja koje nasljeđuju iz ove vrste? kliknite Da ako želite ažurirati sve vrste sadržaja koje nasljeđuju od te vrste sadržaja web-mjesta.

 8. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Određivanje pravila upravljanja informacijama za vrstu sadržaja

Možete primijeniti postojećeg pravila zbirke web-mjesta u vrstu sadržaja web-mjesta. Umjesto toga možete Stvaranje novog pravila upravljanja informacijama koje se odnosi samo na određene vrste sadržaja.

Primjena pravilnika zbirke web-mjesta na vrstu sadržaja web-mjesta

Ako su pravilnici za upravljanje informacijama za vaše web-mjesto već stvoreni kao pravilnici zbirke web-mjesta, možete ih primijeniti na vrste sadržaja pojedinačnih web-mjesta.

 1. Otiđite na web-mjesto za koje želite promijeniti vrstu sadržaja web-mjesta.

 2. Na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Postavke web-mjesta.

 3. U odjeljku Galerije kliknite Vrste sadržaja web-mjesta.

 4. Kliknite naziv vrste sadržaja web-mjesta koju želite promijeniti.

  Napomena: Ako nazivi vrste sadržaja web-mjesta nisu hiperveze, to web-mjesto nasljeđuje vrste sadržaja web-mjesta od nekog drugog web-mjesta te se vrsta sadržaja web-mjesta mora ažurirati na tom drugom web-mjestu.

 5. U odjeljku Postavke kliknite Postavke pravilnika za upravljanje informacijama.

 6. U odjeljku Određivanje pravilnika kliknite Koristi pravilnik zbirke web-mjesta, a zatim odaberite pravilnik koji želite primijeniti.

 7. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Stvaranje novog pravilnika za upravljanje informacijama za određenu vrstu sadržaja popisa

Možete definirati pravilnik za upravljanje informacijama koji će se primjenjivati samo na određenu vrstu sadržaja web-mjesta. Ako na taj način stvorite pravilnik za upravljanje informacijama, taj pravilnik ne možete ponovno koristiti za druge vrste sadržaja, web-mjesta, popise ni biblioteke.

 1. Otiđite na web-mjesto za koje želite promijeniti vrstu sadržaja web-mjesta.

 2. Na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Postavke web-mjesta.

 3. U odjeljku Galerije kliknite Vrste sadržaja web-mjesta.

 4. Kliknite naziv vrste sadržaja web-mjesta koju želite promijeniti.

  Napomena: Ako nazivi vrste sadržaja web-mjesta nisu hiperveze, to web-mjesto nasljeđuje vrste sadržaja web-mjesta od nekog drugog web-mjesta te se vrsta sadržaja web-mjesta mora ažurirati na tom drugom web-mjestu.

 5. U odjeljku Postavke kliknite Postavke pravilnika za upravljanje informacijama.

 6. U odjeljku Određivanje pravilnika kliknite Definiranje pravilnika, a zatim U redu.

 7. Na stranici Uređivanje pravilnika u odjeljak Naziv i administrativni opis unesite kratak opis pravilnika koji stvarate.

  Napomena: Prilikom definiranja pravilnika za određenu vrstu sadržaja popisa naziv vrste sadržaja popisa postaje naziv pravilnika. Jedinstvene nazive možete odrediti samo za pravilnike za upravljanje informacijama definirane na popisu Pravilnici zbirke web-mjesta.

 8. U sekciji Izjava pravila unesite opisnu izjavu koja korisnicima objašnjava svrhu pravila. Ova izjava prikazuje se korisnicima kada otvore dokumente ili stavke na koje pravilo utječe. Izjava bi trebala objasniti koje se značajke pravila primjenjuju na sadržaj ili kakvo je posebno rukovanje potrebno za sadržaj. Duljina izjave pravila može biti do 512 znakova.

 9. U sljedećoj sekciji odaberite pojedinačne značajke pravila koje želite dodati u svoje pravilo upravljanja informacijama.

  Dodatne informacije o konfiguriranju značajki pojedinačnih pravilnika za upravljanje informacijama potražite u člancima na koje upućuju veze u odjeljku Vidi također.

 10. Nakon dovršetka odabira mogućnosti za pojedinačne značajke koje želite dodati u ovo pravilo upravljanja informacijama kliknite U redu kako biste primijenili značajke pravila.

Vrh stranice

Promjena postavki ploče s informacijama o dokumentu za određenu vrstu sadržaja

Ploča s informacijama o dokumentu, koja se prikazuje u sljedećim programima sustava Microsoft Office 2010: Word, Excel i PowerPoint, korisnicima omogućuje pregledavanje i promjenu svojstava vrste sadržaja za dokument spremljen na poslužitelju za upravljanje dokumentima izravno unutar programa sustava Office koji koriste za uređivanje dokumenta. Na primjer, ako vrsta sadržaja dokumenta za određenu biblioteku ima stupac Stanje, korisnici mogu pregledati svojstvo Stanje na ploči s informacijama o dokumentu u programu Word prilikom uređivanja tog dokumenta. Isto tako, ploču s informacijama o dokumentu mogu koristiti za primjenu vrijednosti svojstva Stanje iz Skica u Završno. Kad se dokument spremi na poslužitelj, to se svojstvo za biblioteku automatski ažurira u stupcu Stanje.

 1. Otiđite na web-mjesto za koje želite promijeniti vrstu sadržaja web-mjesta.

 2. Na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Postavke web-mjesta.

 3. U odjeljku Galerije kliknite Vrste sadržaja web-mjesta.

 4. Kliknite naziv vrste sadržaja web-mjesta koju želite promijeniti.

  Napomena: Ako nazivi vrste sadržaja web-mjesta nisu hiperveze, to web-mjesto nasljeđuje vrste sadržaja web-mjesta od nekog drugog web-mjesta te se vrsta sadržaja web-mjesta mora ažurirati na tom drugom web-mjestu.

 5. U odjeljku Postavke kliknite Postavke ploče s informacijama o dokumentu.

 6. U sekciji Predložak informacijske ploče dokumenta učinite nešto od sljedećeg:

  • Kako biste koristili zadani predložak koji prikazuje svojstva (stupce) određena za vrstu sadržaja, pritisnite Koristi zadani predložak za Microsoft Office aplikacije.

  • Da biste koristili postojeći prilagođeni predložak, kliknite Koristi postojeći prilagođeni predložak (URL, UNC ili URN), a zatim unesite put do mjesta na kojem se predložak nalazi.

  • Kako bite prenijeli postojeći prilagođeni predložak (XSN), pritisnite Prenesi postojeći prilagođeni predložak (XSN) za korištenje, a zatim pritisnite Pregled kako biste pronašli predložak koji želite koristiti.

   Napomena: Planirate li predložak prenijeti na ovaj način, prije objave i prijenosa predloška morate ukloniti URL adresu iz predloška.

  • Za stvaranje prilagođene ploče u programu InfoPath, pritisnite Stvori novi prilagođeni predložak.

   Napomena: Odaberete li ovu mogućnost, InfoPath pokreće i prikazuje zadani predložak koji možete prilagoditi za stvaranje prilagođene ploče.

 7. U odjeljku Uvijek pokazuj, navedite želite li da se ovaj s informacijama o dokumentu prikazuje automatski prilikom dokumente te vrste sadržaja su otvaranja i spremanja unutar programa Office 2010 .

 8. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Upravljanje pretvorbama dokumenata za određenu vrstu sadržaja web-mjesta

Administratori web-mjesta mogu omogućiti pretvorbu dokumenata da bi krajnji korisnici mogli pretvarati dokumente iz jednog oblika datoteke u drugi. Pretvorbom dokumenata za vrste sadržaja web-mjesta administratorima web-mjesta omogućuje se da konfiguriraju vrste sadržaja za pohranu postavki kojima se definiraju dostupni pretvornici i način na koji funkcioniraju na dokumentima te vrste sadržaja. U aplikaciju je uvršteno nekoliko pretvornika dokumenata, a vaša tvrtka ili ustanova možda koristi i dodatne, prilagođene pretvornike. Nakon omogućivanja pretvorbe dokumenata u središnjoj administraciji pretvornici su po zadanom dostupni za sve vrste sadržaja web-mjesta koje se mogu koristiti u biblioteci dokumenata. To obuhvaća sljedeće vrste sadržaja:

 • vrste sadržaja dokumenta kao što su osnovna stranica, dokument, obrazac i slika

 • vrste sadržaja izgleda stranice kao što su stranica članka, stranica preusmjeravanja i stranica dobrodošlice

Pretvornici koji su omogućeni dostupni su krajnjim korisnicima kada odaberu dokument određene vrste sadržaja, a zatim kliknu Pretvori dokument na kontekstnom izborniku. Naveden je samo pretvornik ili pretvornici namijenjeni toj vrsti datoteke dokumenta (na primjer .docx).

Ako postoji više pretvornika za neku vrstu datoteke, kao što je XML, preporučuje se da uredite popis pretvornika kako biste bili sigurni da će korisnici vidjeti samo pretvornike koji su važni za dokumente te vrste sadržaja. Preporučuje se i da promijenite mogućnosti konfiguracije pretvornika. U bilo kojoj od navedenih situacija možete koristiti sljedeće korake da biste napravili promjene na pretvornicima dokumenata.

 1. Na početnoj stranici zbirke web-mjesta na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Postavke web-mjesta.

 2. U odjeljku Galerije kliknite Vrste sadržaja web-mjesta.

 3. Kliknite naziv vrste sadržaja web-mjesta za koju želite upravljati pretvorbama dokumenata.

 4. U odjeljku Postavke kliknite Upravljanje pretvaranjem dokumenata za ovu vrstu sadržaja.

  Napomena: Pretvornici dokumenata dostupni su samo za vrste sadržaja dokumenta.

 5. Očistite potvrdni okvir za one pretvornike koje ne želite prikazati krajnjim korisnicima. Provjerite jesu li svi pretvornici koje želite koristiti odabrani, a zatim pritisnite Primijeni.

 6. Postoji li pokraj pretvornika kojeg želite koristiti mogućnost Konfiguriraj, možete je pritisnuti za definiranje postavki nove pretvorbe.

Vrh stranice

Brisanje vrste sadržaja web-mjesta

Možda nećete moći izbrisati vrstu sadržaja web-mjesta ako se ta vrsta trenutno koristi na web-mjestu.

 1. Otiđite na web-mjesto za koje želite izbrisati vrstu sadržaja web-mjesta.

 2. Na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Postavke web-mjesta.

 3. U odjeljku Galerije kliknite Vrste sadržaja web-mjesta.

 4. Kliknite naziv vrste sadržaja web-mjesta koju želite izbrisati.

  Napomena: Ako nazivi vrste sadržaja web-mjesta nisu hiperveze, to web-mjesto nasljeđuje vrste sadržaja web-mjesta od nekog drugog web-mjesta te se vrsta sadržaja web-mjesta mora ažurirati na tom drugom web-mjestu.

 5. U odjeljku Postavke kliknite Izbriši ovu vrstu sadržaja web-mjesta.

 6. Kada se pojavi pitanje želite li izbrisati tu vrstu sadržaja web-mjesta, kliknite U redu.

Vrh stranice

Povezani zadaci

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×