Stvaranje i prikazivanje prilagođene dijaprojekcije

U suštini možete označiti podskup slajdova u datoteci prezentacije u svrhu prikazivanja tog podskupa određenoj publici. Možda će vam se prikazati kao popis za reproduciranje. PowerPoint ovo naziva prilagođenom prikazom.

Kada stvorite prilagođenu projekciju u PowerPoint, možete prilagoditi prezentaciju za različitu publiku. Pomoću prilagođene dijaprojekcije prikažite samo određene slajdove iz prezentacije ili stvorite hiperveza do grupe slajdova u prezentaciji.

Postoje dvije vrste prilagođenih projekcija: osnovno i hiperpovezano. Osnovna prilagođena dijaprojekcija zasebna je prezentacija ili prezentacija koja sadrži neke od slajdova iz izvornika. Prilagođena dijaprojekcija s hipervezom predstavlja način brze navigacije do zasebnih prezentacija.

Osnovne prilagođene dijaprojekcije

Koristite osnovnu prilagođenu projekciju da biste prikazali podskup slajdova u prezentaciji. Primjerice, ako prezentacija sadrži ukupno pet slajdova, prilagođena emisija pod nazivom "web-mjesto 1" može sadržavati samo slajdove 1, 3 i 5. Druga Prilagođena projekcija s nazivom "web-mjesto 2" može uključivati slajdove 1, 2, 4 i 5. Kada iz prezentacije napravite prilagođenu dijaprojekciju, uvijek možete prikazati i cijelu prezentaciju u izvornom redoslijedu.

Osnovna prilagođena dijaprojekcija

1 Slajdovi za web-mjesto 1

2 Slajdovi za web-mjesto 2

Prilagođene dijaprojekcije s hipervezom

Prilagođena dijaprojekcija s hipervezom koristi se za organiziranje sadržaja u prezentaciji. Ako, primjerice, stvorite primarnu prilagođenu dijaprojekciju o cjelokupnoj organizacijskoj strukturi tvrtke, možete stvoriti prilagođenu dijaprojekciju za svaki njezin odjel i stvoriti veze na te dijaprojekcije iz primarne prezentacije.

Pomoću prilagođene dijaprojekcije s hipervezom možete stvoriti i slajd s kazalom sadržaja. Slajd s kazalom sadržaja omogućuje navigaciju do različitih dijelova prezentacije, što vam omogućuje odabir dijela koji ćete u određeno vrijeme prikazati ciljnoj skupini.

Prilagođene dijaprojekcije s hipervezom

1 Klizanje pomoću hiperveza

2 Prilagođena projekcija za odjel A

3 Prilagođena projekcija za Odjel B

Stvaranje prilagođene emisije i njihovo predstavljanje

Stvaranje osnovne prilagođene dijaprojekcije

 1. Idite na Dijaprojekcija > Prilagođena dijaprojekcija, a zatim odaberite Prilagođene projekcije.

 2. U dijaloškom okviru Prilagođene dijaprojekcije odaberite Novo.

  Savjet: Da biste pretpregledali prilagođenu dijaprojekciju, kliknite njezin naziv u dijaloškom okviru Prilagođene dijaprojekcije, a zatim kliknite Prikaži.

 3. U odjeljku Slajdovi u prezentaciji odaberite slajdove koje želite uvrstiti u prilagođenu dijaprojekciju, a zatim odaberite Dodaj.

 4. Da biste promijenili redoslijed kojim se slajdovi prikazuju, u odjeljku Slajdovi u prilagođenoj projekciji odaberite neki slajd, a zatim ga klikom na neku strelicu premjestite gore ili dolje.

 5. U okvir Naziv dijaprojekcije unesite naziv pa kliknite U redu.

Stvaranje prilagođene dijaprojekcije s hipervezom

 1. Idite na Dijaprojekcija > Prilagođena dijaprojekcija, a zatim odaberite Prilagođene projekcije.

 2. U dijaloškom okviru Prilagođene dijaprojekcije odaberite Novo.

 3. U odjeljku Slajdovi u prezentaciji kliknite slajdove koje želite uvrstiti u glavnu prilagođenu dijaprojekciju, a zatim kliknite Dodaj.

  Savjet: Da biste promijenili redoslijed kojim se slajdovi prikazuju, u odjeljku Slajdovi u prilagođenoj projekciji odaberite neki slajd, a zatim ga klikom na neku strelicu premjestite gore ili dolje.

 4. U okvir Naziv dijaprojekcije unesite naziv pa kliknite U redu.

 5. Da biste stvorili hipervezu na pomoćnu dijaprojekciju, u prezentaciji odaberite tekst ili objekt koji će se nalaziti u hipervezi.

 6. Otvorite Umetanje > Hiperveza.

 7. U odjeljku Veza s u dijaloškom okviru Umetanje veza kliknite Mjestom u ovom dokumentu.

 8. Učinite nešto od sljedećega:

  • Da biste se povezali s prilagođenom dijaprojekcijom, na popisu Odaberite mjesto u ovom dokumentu odaberite prilagođenu dijaprojekciju na koju želite prijeći, a zatim potvrdite okvir Pokaži i vrati se.

  • Da biste se povezali s nekim mjestom u trenutnoj prezentaciji, na popisu Odaberite mjesto u ovom dokumentu odaberite slajd na koji želite prijeći.

Pokretanje prilagođene emisije unutar PowerPoint

 1. U grupi Postavke na kartici Dijaprojekcija kliknite Postavi dijaprojekciju.

 2. U dijaloškom okviru Postavljanje dijaprojekcije u odjeljku Prikaži slajdove kliknite Prilagođena dijaprojekcija, a zatim kliknite željenu prilagođenu dijaprojekciju.

 3. Kliknite U redu.

 4. U grupi Pokretanje dijaprojekcije na kartici Dijaprojekcija kliknite Prilagođena dijaprojekcija, a zatim Prilagođene dijaprojekcije.

 5. Na popisu Prilagođene dijaprojekcije odaberite dijaprojekciju pa kliknite Prikaži.

Stvaranje osnovne prilagođene dijaprojekcije

 1. Na kartici dijaprojekcija u grupi Pokreni dijaprojekciju kliknite strelicu uz stavku Prilagođena dijaprojekcija, a zatim prilagođene projekcije.

 2. U dijaloškom okviru prilagođene projekcije kliknite novo.

 3. U odjeljku Slajdovi u prezentaciji kliknite slajdove koje želite uvrstiti u prilagođenu dijaprojekciju, a zatim kliknite Dodaj.

  Savjet: Da biste odabrali više slajdova zaredom, kliknite prvi slajd, a zatim držite pritisnutu tipku SHIFT dok klikate zadnji slajd koji želite odabrati. Da biste odabrali višestruke nesekvencijalne slajdove, držite pritisnutu tipku CTRL dok klikate svaki slajd koji želite odabrati.

 4. Da biste promijenili redoslijed pojavljivanja slajdova, u odjeljku Slajdovi u prilagođenoj emisijikliknite slajd, a zatim kliknite neku od strelica da biste slajd pomaknuli prema gore ili dolje na popisu.

 5. U okvir Naziv dijaprojekcije unesite naziv pa kliknite U redu. Da biste stvorili dodatne prilagođene projekcije s bilo kojim slajdovima u prezentaciji, ponovite korake od prvog do petog.

Stvaranje prilagođene dijaprojekcije s hipervezom

 1. Na kartici dijaprojekcija u grupi Pokreni dijaprojekciju kliknite strelicu uz stavku Prilagođena dijaprojekcija, a zatim prilagođene projekcije.

 2. U dijaloškom okviru prilagođene projekcije kliknite novo.

 3. U odjeljku Slajdovi u prezentaciji kliknite slajdove koje želite uvrstiti u glavnu prilagođenu dijaprojekciju, a zatim kliknite Dodaj.

  Savjet: Da biste odabrali više slajdova zaredom, kliknite prvi slajd, a zatim držite pritisnutu tipku SHIFT dok klikate zadnji slajd koji želite odabrati. Da biste odabrali višestruke nesekvencijalne slajdove, držite pritisnutu tipku CTRL dok klikate svaki slajd koji želite odabrati.

 4. Da biste promijenili redoslijed pojavljivanja slajdova, u odjeljku Slajdovi u prilagođenoj emisijikliknite slajd, a zatim kliknite neku od strelica da biste slajd pomaknuli prema gore ili dolje na popisu.

 5. U okvir Naziv dijaprojekcije unesite naziv pa kliknite U redu. Da biste stvorili dodatne prilagođene projekcije s bilo kojim slajdovima u prezentaciji, ponovite korake od prvog do petog.

 6. Da biste stvorili hipervezu iz glavne emisije u sporednu projekciju, odaberite tekst ili objekt koji želite predstavljati hipervezu.

 7. Na kartici Umetanje u grupi Veze kliknite Hiperveza.

 8. U odjeljku Veza s kliknite Mjestom u ovom dokumentu.

 9. Učinite nešto od sljedećega:

  • Da biste se povezali s prilagođenom dijaprojekcijom, na popisu Odaberite mjesto u ovom dokumentu odaberite prilagođenu dijaprojekciju na koju želite prijeći, a zatim potvrdite okvir Pokaži i vrati se.

  • Da biste se povezali s nekim mjestom u trenutnoj prezentaciji, na popisu Odaberite mjesto u ovom dokumentu odaberite slajd na koji želite prijeći.

Pokretanje prilagođene emisije unutar PowerPoint

 1. U grupi Postavke na kartici Dijaprojekcija kliknite Postavi dijaprojekciju.

 2. U dijaloškom okviru Postavljanje dijaprojekcije u odjeljku Prikaži slajdove kliknite Prilagođena dijaprojekcija, a zatim kliknite željenu prilagođenu dijaprojekciju.

 3. Kliknite U redu.

 4. U grupi Pokretanje dijaprojekcije na kartici Dijaprojekcija kliknite Prilagođena dijaprojekcija, a zatim Prilagođene dijaprojekcije.

 5. Na popisu Prilagođene dijaprojekcije odaberite dijaprojekciju pa kliknite Prikaži.

Stvaranje prilagođene emisije

 1. Otvorite prezentaciju koju želite koristiti za stvaranje prilagođene emisije.

 2. Na kartici dijaprojekcija kliknite Prilagođena projekcija, a zatim Prilagođena dijaprojekcija.

  Kliknite Prilagođena projekcija.

 3. Kliknite +.

 4. U odjeljku Slajdovi u prezentaciji kliknite slajdove koje želite uvrstiti u prilagođenu dijaprojekciju, a zatim kliknite Dodaj.

  Savjet: Da biste odabrali više slajdova, držite NAREDBA  dok klikate slajdove.

 5. Da biste promijenili redoslijed kojim se slajdovi pojavljuju, u odjeljku Slajdovi u prilagođenoj dijaprojekciji kliknite neki slajd, a zatim kliknite Strelica prema gore za promjenu redoslijeda  ili Strelica prema dolje za promjenu redoslijeda da biste ga premjestili gore ili dolje na popisu.

 6. U okvir Naziv dijaprojekcije unesite naziv pa kliknite U redu. Da biste stvorili dodatne prilagođene projekcije sa svim slajdovima u prezentaciji, ponovite ove korake.

  Savjet: Da biste vidjeli kako će se prilagođena emisija prikazivati u prikazu dijaprojekcije, u dijaloškom okviru prilagođene emisije kliknite naziv emisije, a zatim kliknite Pokreni projekciju.

Veza na druge carinske projekcije

Prilagođena dijaprojekcija s vezom brz je način prijelaza na druge prilagođene dijaprojekcije iz vaše primarne prezentacije. Možete stvoriti i slajd s tablicom sadržaja u kojoj će biti navedene veze. Kad tako dizajnirate prezentaciju, možete iz tablice sadržaja prelaziti na različite odjeljke prezentacije kako biste mogli u svakom trenutku odabrati koje ćete odjeljke pokazati publici. Sljedeće upute objašnjavaju kako stvoriti jednu prilagođenu dijaprojekciju ili više njih, a zatim u prilagođene dijaprojekcije dodati hipervezu iz primarne prezentacije.

Napomena: Ako želite stvoriti hipervezu iz jedne prezentacije u posve drugu prezentaciju, možete dodati hipervezu na drugi dokument. Da biste saznali više, pročitajte članak Stvaranje, uređivanje ili uklanjanje hiperveze.

 1. Odaberite tekst ili objekt koji želite predstavljati hipervezu. Možete stvoriti i tablicu sadržaja te svaki tekstni unos učiniti hipervezom kao način kretanja prilagođenom dijaprojekcijom. Da biste to napravili, u prezentaciju umetnite novi slajd, unesite tablicu sadržaja pa vezu iz svakog unosa.

 2. Na kartici Umetanje kliknite Akcija.

  Kliknite Akcija

 3. U dijaloškom okviru Postavke radnji odaberite kako će se pokrenuti radnja na jedan od sljedećih načina:

  Pokretanje akcije

  Kliknite

  Kada kliknete akcijski gumb

  Kartica klik mišem

  Kada pokazivač miša postavite na gumb akcija

  Kartica miša

 4. Kliknite Hiperveza do, a zatim na skočnom izborniku kliknite Prilagođena projekcija.

 5. U odjeljku prilagođene emisijeodaberite prilagođenu emisiju na koju želite spojiti.

  Da biste se vratili na slajdu koji ste pokrenuli prilagođenu projekciju nakon prilagođene predstave, odaberite potvrdni okvir Prikaži i vrati . Ta je mogućnost korisna ako imate slajdu koji služi kao tablica sadržaja za prilagođene projekcije.

 6. Kliknite U redu.

  Da biste dodali dodatne veze na druge prilagođene projekcije, ponovite ove korake.

Reprodukcija prilagođene emisije

 • Na kartici dijaprojekcija kliknite Prilagođena projekcija, a zatim kliknite prilagođenu projekciju koju želite reproducirajte.

  Kartica Dijaprojekcija, grupa Reprodukcija dijaprojekcije

  Napomena: Ako još niste stvorili prilagođenu projekciju, kliknite Prilagođenaprojekcija, zatim Prilagođena dijaprojekcija, a potom +.

Stvaranje prilagođene emisije

 1. Otvorite prezentaciju koju želite koristiti za stvaranje prilagođene emisije.

 2. Na kartici Dijaprojekcija u odjeljku Reproduciraj dijaprojekciju kliknite Prilagođena dijaprojekcija, a zatim kliknite Uredi prilagođene dijaprojekcije.

  Kartica Dijaprojekcija, grupa Reprodukcija dijaprojekcije

 3. Kliknite Novo.

 4. U odjeljku Slajdovi u prezentaciji kliknite slajdove koje želite uvrstiti u prilagođenu dijaprojekciju, a zatim kliknite Dodaj.

  Savjet: Da biste odabrali više slajdova, držite NAREDBA  dok klikate slajdove.

 5. Da biste promijenili redoslijed kojim se slajdovi pojavljuju, u odjeljku Slajdovi u prilagođenoj dijaprojekciji kliknite neki slajd, a zatim kliknite Strelica prema gore za promjenu redoslijeda  ili Strelica prema dolje za promjenu redoslijeda da biste ga premjestili gore ili dolje na popisu.

 6. U okvir Naziv dijaprojekcije unesite naziv pa kliknite U redu. Da biste stvorili dodatne prilagođene projekcije sa svim slajdovima u prezentaciji, ponovite ove korake.

  Savjet: Da biste vidjeli kako će se prilagođena emisija prikazivati u prikazu dijaprojekcije, u dijaloškom okviru prilagođene emisije kliknite naziv emisije, a zatim kliknite Prikaži.

Veza na druge carinske projekcije

Prilagođena dijaprojekcija s vezom brz je način prijelaza na druge prilagođene dijaprojekcije iz vaše primarne prezentacije. Možete stvoriti i slajd s tablicom sadržaja u kojoj će biti navedene veze. Kad tako dizajnirate prezentaciju, možete iz tablice sadržaja prelaziti na različite odjeljke prezentacije kako biste mogli u svakom trenutku odabrati koje ćete odjeljke pokazati publici. Sljedeće upute objašnjavaju kako stvoriti jednu prilagođenu dijaprojekciju ili više njih, a zatim u prilagođene dijaprojekcije dodati hipervezu iz primarne prezentacije.

Napomena: Ako želite stvoriti hipervezu iz jedne prezentacije u posve drugu prezentaciju, možete dodati hipervezu na drugi dokument. Da biste saznali više, pročitajte članak Stvaranje, uređivanje ili uklanjanje hiperveze.

 1. Da biste stvorili hipervezu iz primarne prezentacije na pomoćnu prilagođenu dijaprojekciju, u prezentaciji odaberite tekst ili objekt za koji želite da predstavlja hipervezu. Možete stvoriti i tablicu sadržaja te svaki tekstni unos učiniti hipervezom kao način kretanja prilagođenom dijaprojekcijom. Da biste to napravili, u prezentaciju umetnite novi slajd, unesite tablicu sadržaja pa vezu iz svakog unosa.

 2. Na kartici Dijaprojekcija u odjeljku Postavke kliknite Postavke radnji.

  Kartica Dijaprojekcija, grupa Postavljanje

 3. U dijaloškom okviru Postavke radnji odaberite kako će se pokrenuti radnja na jedan od sljedećih načina:

  Pokretanje akcije

  Kliknite

  Kada kliknete akcijski gumb

  Kartica klik mišem

  Kada pokazivač miša postavite na gumb akcija

  Kartica miša

 4. Kliknite Hiperveza do, a zatim na skočnom izborniku kliknite Prilagođena projekcija.

 5. U odjeljku prilagođene emisijeodaberite prilagođenu emisiju na koju želite spojiti.

  Da biste se vratili na slajdu koji ste pokrenuli prilagođenu projekciju nakon prilagođene predstave, odaberite potvrdni okvir Prikaži i vrati . Ta je mogućnost korisna ako imate slajdu koji služi kao tablica sadržaja za prilagođene projekcije.

 6. Kliknite U redu.

  Da biste dodali dodatne veze na druge prilagođene projekcije, ponovite korake od prvog do šestog.

Reprodukcija prilagođene emisije

 • Na kartici dijaprojekcija u odjeljku Reproduciraj dijaprojekcijakliknite prilagođene emisije, a zatim kliknite prilagođenu projekciju koju želite reproducirajte.

  Kartica Dijaprojekcija, grupa Reprodukcija dijaprojekcije

  Napomena: Ako još niste stvorili prilagođenu projekciju, kliknite Uređivanje prilagođenih projekcija, a zatim novo.

Dodatne informacije

Dodavanje, uređivanje i uklanjanje prijelaza između slajdova

PowerPoint za web ne podržava prilagođene projekcije. Da biste stvorili prilagođenu projekciju, morate koristiti verziju PowerPoint za stolna računala.

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×