Stvaranje i pokretanje upita za brisanje

Stvaranje i pokretanje upita za brisanje

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Kada želite brzo izbrišite velike količine podataka ili brisanje skupa podataka redovito na radnoj površini baze podataka programa Access s brisanjem ili upit s ažuriranjem možda korisno upiti omogućuju da biste odredili kriterije za brzo traženje i brisanje podataka. Korištenje upita može biti u timesaver jer je možete koristiti i spremljeni upit.

Napomena: Prije brisanja podataka ili pokretanja upita za brisanje, provjerite imate li sigurnosnu kopiju radne površine bazu podataka programa Access.

Ako želite izbrisati samo nekoliko zapisa, nije vam potreban upit. Samo otvorite tablicu u prikazu podatkovne tablice, odaberite polja (stupce) ili zapise (retke) koje želite izbrisati i potom pritisnite DELETE.

Važno: Informacije u ovom članku namijenjen samo korištenju s bazama podataka za stolna računala. Ne možete koristiti Izbriši ili ažuriranje upita u web-aplikacijama programa Access.

Sadržaj članka

Odabir vrste upita

Korištenje upita za brisanje

Korištenje upita s ažuriranjem

Dodatne informacije

Savjeti za otklanjanje poteškoća

Odabir vrste upita

Za brisanje podataka iz baze podataka možete se poslužiti upitom za ažuriranje ili upitom za brisanje. Upit odaberite na temelju pojedinosti iz sljedeće tablice:

Vrsta upita

Kada se koristi

Rezultati

Koristite upit za brisanje

Da biste uklonili cijele zapise (retke) iz tablice ili da biste ih istodobno uklonili iz dvije povezane tablice.

Napomena: Ako se zapisi nalaze sa strane "jednoga" u odnosu jedan-prema-mnogima, bilo bi dobro promijeniti taj odnos prije pokretanja upita za brisanje. Pogledajte rubriku koja govori o brisanju podataka iz povezanih tablica.

Upiti za brisanje uklanjaju sve podatke iz svakoga polja, uključujući i ključnu vrijednost koja zapis čini jedinstvenim

Korištenje upita za ažuriranje

Za brisanje pojedinih vrijednosti polja iz tablice.

Pojednostavnjuje brisanje vrijednosti ažuriranjem postojećih na praznu vrijednost (bez ikakvih podataka) ili na niz nulte duljine (par dvostrukih navodnika bez razmaka između).

Vrh stranice

Što je potrebno provjeriti prije korištenja upita za brisanje bilo kakvih podataka

 • Provjerite nije li datoteka samo za čitanje:

  1. Desnom tipkom miša kliknite Start pa kliknite Otvori eksplorer za datoteke.

  2. Desnom tipkom miša kliknite bazu podatraka, a zatim kliknite Svojstva.

  3. Pogledajte je li odabran atribut Samo za čitanje.

 • Provjerite imate li potrebne dozvole za brisanje podataka iz baze podataka. Ako niste sigurni, obratite se svojem administratoru sustava i dizajneru baze podataka.

 • Provjerite jeste li omogućili sadržaj u bazi podataka. Access po zadanome blokira sve akcijske upite (upite za brisanje, ažuriranje i stvaranje tablice), osim ako prvo ne proglasite bazu podataka pouzdanom. Informacije o proglašavanju baze podataka pouzdanom potražite u rubrici Sprječavanje blokiranja upita u onemogućenom načinu rada.

 • Zamolite druge korisnike baze podataka da zatvore sve tablice, obrasce, upite i izvješća koji koriste podatke koje želite izbrisati. Tako će izbjeći kršenja zaključavanja.

 • Prije uređivanja ili brisanja zapisa dobro je načiniti sigurnosnu kopiju baze podataka za slučaj da poželite poništiti promjene.

Savjet: Ako velik broj korisnika s bazom podataka, možda ćete morati zatvorite bazu podataka, a zatim je ponovno otvorite u ekskluzivnom načinu.

Otvaranje baze podataka u ekskluzivnom načinu rada

 1. Kliknite Datoteka > Otvori.

 2. Pronađite i pokazivanjem odaberite bazu podataka, kliknite strelicu pokraj gumba Otvori i potom kliknite Otvori ekskluzivno.

  Otvaranje datoteke u isključivom načinu

Sigurnosno kopiranje baze podataka

 1. Kliknite karticu Datoteka pa pokažite na Spremi kao.

 2. Kliknite Spremi bazu podataka kao pa Stvori sigurnosnu kopiju baze podataka. Access zatvara izvornu datoteku, stvara sigurnosnu kopiju, a zatim ponovo otvara izvornu datoteku.

 3. Kliknite Spremi kao, navedite naziv i mjesto sigurnosne kopije, a zatim kliknite Spremi.

Napomena:  Ako koristite bazu podataka koja je samo za čitanje ili bazu podataka koja je stvorena u prethodnoj verziji programa Access, možda će vam se pojaviti poruka da stvaranje sigurnosne kopije baze podataka nije moguće.

Za povratak sigurnosne kopije zatvorite i preimenujte izvornu datoteku, kako bi sigurnosna kopija mogla preuzeti naziv izvorne verzije. Naznačite naziv izvorne verzije na sigurnosnu kopiju i otvorite preimenovanu sigurnosnu kopiju u programu Access.

Korištenje upita za brisanje

Da biste stvorili upita za brisanje, kliknite na Stvaranje kartici u na grupi upiti kliknite Dizajn upita. U na Prikaz tablice dijaloški okvir, dvokliknite svaku tablicu iz koje želite izbrisati zapise, a zatim kliknite Zatvori.

Tablica će se pojaviti kao prozor u gornjem dijelu rešetke dizajna upita. Na popisu polja dvokliknite zvjezdicu (*) da biste dodali sva polja u tablici u rešetku dizajna.

Korištenje konkretnog kriterija u upitu za brisanje

Važno: Ako želite pronaći samo one zapise koje želite izbrisati, poslužite se kriterijem. U suprotnom upit s brisanjem uklanja sve zapise u tablici.

Dvokliknite polje koje želite odrediti kao kriterija za brisanje, unesite jedan kriterij u na Kriteriji upita designer, a zatim Očisti na potvrdni okvir Pokaži uz svako polje kriterija.

Primjer situacije u kojoj je ta mogućnost korisna: recimo da želite ukloniti neizvršene narudžbe za određenoga kupca. Da biste pronašli samo takve zapise, dodat ćete polja s ID-om kupca i datumom narudžbe u rešetku dizajna upita te ćete potom unijeti ID broj kupca i datum na koji narudžba toga kupca postaje nevaljana.

 1. Na kartici Dizajn kliknite Prikaz > Prikaz podatkovne tablice.

 2. Provjerite vraća li upit zapise koje želite izbrisati pa pritisnite CTRL+S da biste spremili upit.

 3. Da biste pokrenuli upit, dvokliknite ga u navigacijskom oknu.

Vrh stranice

Korištenje upita s ažuriranjem

Napomena: Mogućnost upita za ažuriranje ne možete koristiti u web-aplikaciju programa Access.

U ovome se odjeljku objašnjava kako se koristi upit za ažuriranje da bi se izbrisala pojedina polja iz tablica. Imajte na umu da pokretanje upita za ažuriranje da bi se brisali podaci mijenja postojeće vrijednosti na prazne ili na niz nulte duljine (par dvostrukih navodnika između kojih nema razmaka), ovisno o kriterijima koje navedete.

 1. Kliknite karticu Stvaranje i u grupi Upiti kliknite Dizajn upita.

 2. Odaberite tablicu u kojoj se nalaze podaci koje želite izbrisati (ako je tablica povezana, odaberite onu tablicu koja se u odnosu nalazi sa strane "jednoga"), kliknite Dodaj, a zatim Zatvori.

  Tablica će se pojaviti kao prozor u gornjem dijelu rešetke dizajna upita. U prozoru će se prikazati sva polja odabrane tablice.

 3. Dvokliknite zvjezdicu (*) da biste sva polja iz tablice dodali u rešetku dizajna. Dodavanje svih polja tablice upitu s brisanjem omogućuje uklanjanje čitavih zapisa (redaka) iz tablice.

  Ako želite, u redak Kriterij dizajnera možete dodati kriterij za jedno ili više polja te potom poništiti potvrdni okvir Prikaži za svako polje kriterija. O korištenju se kriterija podrobnije informirajte pomoću oglednih kriterija za odabranu tablicu upita.

  Napomena: Kriteriji služe za to da bi se vratili samo oni zapisi koje želite izmijeniti. U protivnom, upit ažuriranja svaki zapis u svakome polju vašega upita postavlja na praznu vrijednost.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Prikaz, a zatim Prikaz podatkovne tablice.

 5. Provjerite vraća li upit zapise koje želite postaviti na NULL ili niz nulte duljine li (par dvostrukim navodnicima bez razmaka između njih ("").

 6. Ako je potrebno, ponovite korake od 3 do 5 i promijenite polja ili kriterij dok upit vraća samo podatke koje želite izbrisati, a zatim pritisnite CTRL + S da biste spremili upit.

 7. Da biste pokrenuli upit, dvokliknite ga u navigacijskom oknu.

Vrh stranice

Dodatne informacije

Brisanje podataka iz povezanih tablica

Ako želite izbrisati podatke iz nekoliko povezanih tablica, morate omogućiti Odnosni integritet i Kaskadno brisanje srodnih zapisa za svaki odnos. Time se omogućuje da upit briše podatke iz tablica na stranama "jednoga" i "više" u odnosu. Za pripremu brisanja povezanih podataka potrebna je provjera sljedećeg:

 • Utvrdite koji zapisi se nalaze na strani "jedan" u odnosu, a koji se nalaze na strani "više".

 • Ako trebate izbrisati zapise na strani "jedan" u odnosu i srodne zapise na strani "više", omogućujete skup pravila koji nazivamo Referencijalni integritet i omogućujete kaskadno brisanje. Koraci u ovom odjeljku objašnjavaju referencijalni integritet i kako provesti oba zadatka.

 • Ako trebate izbrisati zapise samo na strani "jedan" u odnosu, najprije izbrišite odnos, a zatim izbrišite podatke.

Ako trebate ukloniti podatke samo na strani "više" u odnosu, možete stvoriti i izvoditi upit brisanja bez promjene odnosa.

Da biste saznali koji se zapisi nalaze na strani "jednoga", a koji na strani "više" u odnosu, na kartici Alati baze podataka u grupi Odnosi kliknite Odnosi. Na kartici Odnosi prikazuju se tablice u vašoj bazi podataka i njihovi odnosi. Svaki odnos je prikazan kao crta koja povezuje tablice između polja.

Sljedeća slika prikazuje uobičajeni odnos. Većina, ako ne i svi odnosi u bazi podataka imaju strane "jedan" i "više". Dijagram odnosa označava stranu "jednoga" brojkom jedan (1), a stranu "više" znakom za beskonačnost ().

Odnos između dvije tablice

Kada izbrišete zapise na strani odnosa koja je označena kao "jedan", brišu se i svi povezani zapisi na strani "više". Međutim, ako izbrišete zapise na strani "više" u odnosu, obično ne brišete zapise na strani "jedan".

Access, osim toga, automatski primjenjuje skup pravila koja se nazivaju referencijalnim integritetom. Ta pravila osiguravaju da vanjski ključ u bazi podataka sadrži ispravne vrijednosti. Vanjski ključ je stupac čije vrijednosti se podudaraju s vrijednostima stupca primarnog ključa druge tablice.

Uređivanje odnosa

Te korake slijedite samo kad trebate izbrisati podatke na stranama "jedan" i "više" u odnosu.

 1. Na kartici Alati baze podataka u grupi Odnosi kliknite Odnosi.

 2. Desnom tipkom miša kliknite odnos (crtu) koji povezuje tablice uvrštene u postupak brisanja i potom kliknite Uređivanje odnosa na izborniku prečaca.

 3. Pobrinite se da u dijaloškom okviru Uređivanje odnosa bude potvrđen okvir Nametni referncijalni integritet.

 4. Potvrdite okvir Kaskadno brisanje srodnih zapisa.

  Napomena: Sve dok ponovno ne onesposobite to svojstvo, brisanje zapisa u odnosu sa strane "jednoga" automatski će izbrisati i sve povezane zapise na strani "više".

 5. Kliknite U redu, zatvorite okno Odnosi i prijeđite na sljedeću skupinu koraka.

Brisanje odnosa

 1. Ako to već niste učinili, otvorite okno Odnosi.

 2. Na kartici Alati baze podataka u grupi Odnosi kliknite Odnosi.

  Zabilježite polja uvrštena u odnos da biste odnos mogli povratiti nakon brisanja podataka.

 3. Desnom tipkom miša kliknite odnos (crtu) koji povezuje tablice uvrštene u postupak brisanja, a zatim kliknite Izbriši na izborniku prečaca.

Napomena: Za obnavljanje odnosa slijedite prethodne korake za otvaranje okna Odnosi, a zatim povucite polje primarnog ključa iz tablice "jedan" i ispustite ga u polje vanjskog ključa tablice "više". Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa. Ako stari odnos provodi referencijalni integritet, odaberite Provođenje referencijalnog integriteta, a zatim pritisnite Stvori. U protivnom, pritisnite samo Stvori.

Vrh stranice

Primjeri kriterija za upite odabiranja

U sljedećoj se tablici navode neki ogledni kriteriji kojima se možete poslužiti za upite odabiranja kada želite izbrisati samo one podatke koje doista želite izbrisati. Neki od tih primjera koriste zamjenske znakove.

Kriteriji

Efekt

> 234

Vraća broj veći od 234. Za pronalazak svih brojeva manjih od 234 koristite < 234.

>= "Cajhen"

Vraća sve zapise počevši od imena Cajhen do kraja abecede.

Between #2/2/2010# And #12/1/2010#

Vraća datume od 2. veljače 2010. do 1.prosinca 2010. (ANSI-89). Ako baza podataka koristi zamjenske znakove ANSI-92, koristite jednostruke navodnike (') umjesto znaka funte (#). Primjer: između '2/2/2010' i '1/12/2010'

Not "Njemačka"

Pronalazi sve zapise u kojima sadržaj polja nije potpuno jednak pojmu "Njemačka." Kriterij će vratiti zapise koji uz "Njemačka" sadrže i druge znakove poput "Njemačka (euro)" ili "Europa (Njemačka)".

Not "T*"

Pronalazi sve zapise osim onih koji počinju s T. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup zamjenskih znakova, umjesto zvjezdice (*) koristite znak postotka (%).

Not "*t"

Pronalazi sve zapise koji ne završavaju slovom t. Ako baza podataka koristi zamjenske znakove ANSI-92, koristite znak za postotak (%) umjesto zvjezdice (*).

In(Kanada,Velika Britanija)

U popisu pronalazi sve zapise koji sadrže riječi Kanada ili Velika Britanija.

Like "[A-D]*"

U tekstualnom polju pronalazi sve zapise sa slovima od A do D. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup zamjenskih znakova, koristite znak za postotak (%) umjesto zvjezdice (*).

Like "*ar*"

Pronalazi sve zapise koji sadrže skup slova "ar". Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup zamjenskih znakova, koristite znak za postotak (%) umjesto zvjezdice (*).

Like "Maison Dewe?"

Pronalazi sve zapise koji počinju s "Maison" i sadrže drugi niz od 5 slova u kojem su prva 4 slova "Dewe", a posljednje slovo nije poznato. Ako baza podataka koristi skup zamjenskih znakova ANSI-92, koristite donju crtu (_) umjesto upitnika (?).

#02.02.10.#

Pronalazi sve zapise za 2. veljače 2006. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup zamjenskih znakova, datum smjestite u jednostruke, a ne u dvostruke navodnike ('2/2/2010').

< Date() - 30

Koristi funkciju Date za vraćanje svih datuma starih više od 30 dana.

Date()

Koristi funkciju Date za vraćanje svih zapisa koji sadrže današnji datum.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Koristi funkcije Date i DateAdd za vraćanje svih zapisa između današnjeg datuma i datuma tri mjeseca unatrag od današnjeg datuma.

je null

Vraća sve zapise koji zadrže null (praznu ili nedefiniranu) vrijednost.

nije null

Vraća sve zapise koji sadrže bilo koju vrijednost (koja nije null).

""

Vraća sve zapise koji sadrže niz duljine nula. Nizove duljine nula koristite kad određenom polju trebate dodati vrijednost, ali još ne znate koja je to vrijednost. Na primjer, polju je možda potreban broj faksa, ali neki vaši klijenti nemaju faks uređaje. U tom slučaju, umjesto broja unosite par dvostrukih navodnika bez razmaka između njih ("").

Vrh stranice

Savjeti za otklanjanje poteškoća

Zašto se pojavljuje poruka pogreške i kako ću je ispraviti?

Sastavljate li upis s brisanjem koji uključuje više tablica, a svojstvo upita Jedinstveni zapisi je postavljeno na vrijednost Ne, Access će prikazati poruku pogreške Brisanje iz određenih tablica nije moguće kada pokrenete upit.

Kako biste riješili problem, postavite svojstvo upita Jedinstveni zapisi na vrijednost Da.

 1. Otvorite upis s brisanjem u prikazu dizajna.

 2. Nije li otvoren list svojstava, pritisnite tipku F4 kako biste ga otvorili.

 3. Pritisnite dizajner upita za prikazivanje svojstava upita (a ne svojstava polja).

 4. U listu svojstava upita pronađite svojstvo Jedinstveni zapisi i postavite ga na vrijednost Da.

Sprečavanje onemogućenog načina u blokiranju upita

Po zadanome, ako otvorite bazu podataka za stolna računala koje niste odabrali za pouzdanu ili se ne nalazi na pouzdanom mjestu, Access blokira izvođenje svih akcijskih upita.

Ako pokušate pokrenuti akcijski upit, a čini se kao da se ništa ne događa, provjerite je li se na traci stanja programa Access pojavila sljedeća poruka:

Onemogućeni način blokirao je ovu akciju ili događaj.

Kada vam se prikaže ta poruka, poduzmite sljedeće korake da biste omogućili blokirani sadržaj:

 • Na traci za poruke Sigurnosno upozorenje kliknite Omogući sadržaji ponovno pokrenite upit.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×