Stvaranje i objava baze podataka programa Access u sustavu SharePoint

Pomoću programa Access 2010 i komponente Access Services u sustavu SharePoint možete stvarati aplikacije web-baza podataka. Ovo će vam olakšati posao:

 • zaštite pristupa podacima i upravljanja njima

 • razmjene podataka na svim razinama tvrtke ili ustanove te putem interneta

  Napomena:  Za pristup web-bazi podataka obavezan je korisnički račun. Anonimni pristup nije podržan.

 • stvaranja aplikacija za baze podataka za čije korištenje nije potreban Access

Ovaj članak donosi pregled dizajna web-baze podataka programa Access. Odjeljak Vidi također sadrži veze na uvodne članke za dizajniranje baze podataka za računala.

Napomene: 

Sadržaj članka

Pregled

Način funkcioniranja

Obrasci pokrenuti u pregledniku

O izvješćima u sustavu Office 365

Podaci se pohranjuju na popisima sustava SharePoint

Upiti i podatkovne makronaredbe pokrenuti na servisu

Stvaranje web-baze podataka

Pregled

Access 2010 i Access Services predstavljaju platformu za stvaranje baza podataka koje možete koristiti na web-mjestu sustava SharePoint. Web-bazu podataka stvarate i objavljujete pomoću programa Access 2010 i komponente Access Services, a osobe koje imaju račune na web-mjestu sustava SharePoint mogu je koristiti u web-pregledniku.

Način funkcioniranja

Kada objavite web-bazu podataka, Access Services stvara web-mjesto sustava SharePoint koje sadrži bazu podataka. Svi objekti baze podataka i podaci sele se na popise sustava SharePoint na tom web-mjestu. Sljedeći videozapis prikazuje taj postupak.

Novi zadatak

Vašu objavljenu bazu podataka posjetitelji sustava SharePoint mogu koristiti u skladu s vrstom dozvole koju imaju za web-mjesto sustava SharePoint.

 • Potpuna kontrola     Omogućuje promjenu podataka i dizajna.

 • Doprinos     Omogućuje promjenu podataka, ali ne i dizajna.

 • Čitanje     Omogućuje čitanje podataka, ali ne možete ništa mijenjati.

Web-bazu podataka možete otvoriti u programu Access, revidirati dizajn, a zatim sinkronizirati promjene – zapravo ih spremiti na web-mjesto sustava SharePoint. U sljedećem je videozapisu objašnjeno kako mijenjati dizajn nakon objavljivanja web-baze podataka.

Novi zadatak

Na web-bazi podataka možete raditi i izvanmrežno u izvanmrežnoj verziji, a zatim sinkronizirati promjene kada se ponovno povežete s mrežom.

Napomena:  Da biste stvorili web-bazu podataka, na web-mjestu sustava SharePoint na kojem je želite objaviti morate imati dozvole za potpunu kontrolu. Dodatne informacije o dozvolama u sustavu SharePoint potražite u odjeljku Vidi također

Obrasci pokrenuti u pregledniku

Obrasci i većina makronaredbi pokreću se u pregledniku. Time se programu Access omogućuje osvježavanje podataka na zaslonu bez ponovnog učitavanja čitave stranice.

Obrazac možete stvoriti da biste korisnicima olakšali kretanje aplikacijom. Nova navigacijska kontrola olakšava dodavanje klasičnih navigacijskih gumba za web na obrazac.

Napomena:  Značajka navigacijskog okna (u programu Access koristi se za pregled objekata u bazi podataka) nije dostupna u web-pregledniku.

O izvješćima u sustavu Office 365

Iako je izvješća programa Access 2010 moguće uspješno objaviti u komponenti Access Services na sustavu SharePoint, ona se neće prikazivati u web-pregledniku kada ih objavite u sustavu Office 365. Da biste mogli prikazivati izvješća i oblikovati podatke za ispis u okruženju sustava Office 365, preporučujemo da bazu podataka otvorite u programu Access.

Podaci se pohranjuju na popisima sustava SharePoint

Sve vaše tablice pretvaraju se u popise sustava SharePoint, a zapisi u stavke popisa. Time se omogućuje korištenje dozvola sustava SharePoint za kontrolu pristupa web-bazi podataka te korištenje ostalih mogućnosti sustava SharePoint.

Upiti i podatkovne makronaredbe pokrenuti na servisu

Sva se obrada u SQL-u događa na servisu sustava SharePoint. Time se poboljšavaju mrežne performanse jer se promet ograničava na skupove podataka.

Vrh stranice

Stvaranje web-baze podataka

U ovom su odjeljku opisane ključne nove značajke i navedeni osnovni koraci za dizajniranje koje morate poduzeti prilikom stvaranja web-baze podataka.

Sadržaj odjeljka

Prije početka

Razlike u dizajnu između baza podataka za računala i web

Značajke samo za računala za koje ne postoji zamjena u obliku komponente Access Services

Preporučujemo korištenje predloška

Početak rada s praznom web-bazom podataka

Dizajniranje web-tablice

Stvaranje nove web-tablice

Dodavanje polja iz galerije polja

Dodavanje polja klikom na podatkovnu tablicu

Promjena svojstava polja

Dodavanje izračunatog polja

Postavljanje pravila za provjeru valjanosti podataka

Postavljanje pravila i poruke o provjeri valjanosti polja

Postavljanje pravila i poruke o provjeri valjanosti zapisa

Stvaranje odnosa između dviju web-tablica

Stvaranje polja s vrijednostima u prikazu podatkovne tablice

Izmjena polja s vrijednostima u prikazu podatkovne tablice

Održavanje cjelovitosti podataka pomoću podatkovnih makronaredbi

Stvaranje web-upita

Stvaranje web-obrasca

Stvaranje izvješća

Stvaranje navigacijskog obrasca i postavljanje tog obrasca kao zadanog obrasca koji će se prikazivati pri otvaranju programa

Objavljivanje web-baze podataka

Sinkronizacija web-baze podataka

Prije početka

Prije dizajniranja web-baze podataka potrebno je izvršiti nekoliko zadataka. Imajte na umu i da se dizajniranje web-baza podataka i baza podataka za stolna računala razlikuje, naročito ako ste iskusan razvojni inženjer za Access.

 • Određivanje namjene baze podataka     Sastavite jasan plan da biste mogli donositi dobre odluke prilikom razrade detalja dizajna.

 • Pronalaženje i organizacija potrebnih informacija     U web-bazi podataka ne možete koristiti povezane tablice. Svaki podatak koji želite upotrijebiti, a koji ne potječe iz baze podataka, morate uvesti prije objavljivanja. Pripremom podataka prije početka dizajniranja možete izbjeći prilagodbe dizajna zbog neočekivanih svojstava podataka.

 • Određivanje web-mjesta sustava SharePoint koje ćete koristiti za objavljivanje     Objavljivanje nije moguće bez sustava SharePoint. Ako dizajn tijekom razvoja želite testirati u web-pregledniku (što je dobra ideja), najprije ga morate objaviti.

 • Planiranje sigurnosti     Sigurnosne mogućnosti sustava SharePoint možete iskoristiti za kontrolu pristupa web-bazi podataka. Sigurnost planirajte od početka da biste je mogli ugraditi u dizajn.

Razlike u dizajnu između baza podataka za računala i web

Neke značajke baze podataka koje možete koristiti u bazi podataka za računala nisu dostupne u komponenti Access Services. No postoje nove značajke koje su umnogome slične značajkama za računala.

Tablica u nastavku sadrži značajke samo za stolna računala i odgovarajuće nove značajke iste namjene

Scenarij

Značajka samo za stolna računala

Nova značajka

Dizajniranje objekata baze podataka

Prikaz dizajna

Poboljšani prikaz podatkovne tablice; prikaz izgleda

Pregledavanje sažetih podataka, npr. zbrojeva, prosjeka i grupa

Grupne funkcije

Podatkovne makronaredbe; grupne funkcije u izvješćima

Programiranje događaja

VBA

Makronaredbe i podatkovne makronaredbe; nov način dizajniranja makronaredbi pomoću značajke IntelliSense

Navigacija do objekta baze podataka

Navigacijsko okno; polazni obrasci

Kontrola navigacije i drugi elementi obrasca

Važno:  U web-bazi podataka možete stvoriti razne klijentske objekte, no ne možete ih koristiti u pregledniku. No oni su dio web-baze podataka i moguće ih je koristiti u programu Access 2010 za računala. Klijentski objekti mogu se koristiti kad se web-baza podataka otvori u programu Access. To je učinkovit način zajedničkog korištenja baze podataka koji nudi nove mogućnosti za zajednički rad na webu. SharePoint rješava sve probleme vezane uz istodobni rad.

Značajke samo za računala za koje ne postoji zamjena u obliku komponente Access Services

Napomena:  Sljedeći popis nije potpun.

 • Upiti s unijom

 • Unakrsni upiti

 • Preklapanje kontrola na obrascima

 • Odnosi među tablicama

 • Uvjetno oblikovanje

 • Različite radnje i izrazi makronaredbi

Preporučujemo korištenje predloška

Kada odlučite koje će funkcije imati vaša aplikacija, razmislite možete li za to upotrijebiti predložak baze podataka. Predlošci baza podataka ugrađene su aplikacije koje možete koristiti neizmijenjene ili ih možete izmijeniti u skladu sa svojim potrebama.

Raspoložive predloške možete pregledati u prikazu Backstage na kartici Novo.

Početak rada s praznom web-bazom podataka

 • Na kartici Datoteka kliknite Novo.

  Kartica Novo u prikazu Backstage

Kartica Datoteka otvara prikaz Backstage – novi dio sučelja programa Access s naredbama koje se odnose na cijelu bazu podataka, kao što je naredba Objavi u sustavu SharePoint.

U prikazu Backstage kartica Novo sadrži naredbe za stvaranje baze podataka.

Značajke kartice Novo u prikazu Backstage

1. U odjeljku Dostupni predlošci kliknite Prazna web-baza podataka.

2. Pregledajte ponuđeni naziv datoteke u okviru Naziv datoteke i put datoteke baze podataka koji je naveden neposredno ispod. Naziv datoteke možete izmijeniti tako da ga upišete u okvir Naziv datoteke.

3. Da biste promijenili put, kliknite ikonu mape uz okvir Naziv datoteke i pronađite mjesto na koje želite staviti datoteku baze podataka.

4. Kliknite Stvori. Otvorit će se nova web-baza podataka i prikazat će novu praznu tablicu.

Dizajniranje web-tablice

Napomena:  Web-tablicu dizajnirate pomoću prikaza podatkovne tablice.

Kada stvorite praznu web-bazu podataka, Access stvara novu tablicu i otvara je u prikazu podatkovne tablice. Pomoću naredbi na kartici polja i kartice Tablica možete dodavati polja, indekse, pravila provjere valjanosti i podatkovne makronaredbe  – nove značajke koje omogućuju promjenu podataka na temelju događaja.

Kada uredite i počnete koristiti novu tablicu, vjerojatno ćete htjeti stvoriti dodatne tablice.

Stvaranje nove web-tablice

Uz otvorenu web-bazu podataka učinite sljedeće:

 • Na kartici Stvaranje u grupi Tablice kliknite Tablica.

Tablica nakon stvaranja sadržava jedno polje: ID polje vrsta podatka AutoNumber. Možete dodavati nova polja radi pohrane informacija povezanih s temom tablice. Možda, na primjer, poželite dodati polje za pohranu datuma početka praćenja neke stavke.

Dodavanje polja iz galerije polja

Možete odabrati razna unaprijed oblikovana polja i dodati ih u tablicu pomoću galerije polja.

 • Na kartici Polja u grupi Dodavanje i brisanje kliknite željenu vrstu polja.

Dodavanje polja klikom na podatkovnu tablicu

 1. Uz otvorenu tablicu kliknite Kliknite da biste dodali, a zatim odaberite vrstu polja.

 2. Polju dajte naziv koji označava njegov sadržaj.

  Savjet:  Da biste promijenili naziv postojećeg polja, dvokliknite ga.

 3. To ponovite za svako polje koje želite stvoriti.

Promjena svojstava polja

Ponašanje polja određeno je oblikovanjem i svojstvima kao što je vrsta podataka koja se u njemu pohranjuje. Da bi se polje ponašalo onako kako želite, te postavke možete promijeniti.

 1. Odaberite polje čije oblikovanje i svojstva želite promijeniti.

 2. Na vrpci kliknite karticu Polja.

 3. Da biste promijenili postavke, koristite naredbe u grupama Oblikovanje i Svojstva.

Dodavanje izračunatog polja

Možete dodati polje koje prikazuje vrijednost izračunatu iz drugih podataka u istoj tablici. Podaci iz drugih tablica ne mogu se koristiti kao izvor za izračunate podatke. Izračunata polja ne podržavaju neke izraze.

 1. U otvorenoj tablici kliknite Kliknite da biste dodali.

 2. Pokažite na Izračunato polje, a zatim kliknite vrstu podatka koju želite za to polje.

  Otvara se sastavljač izraza.

 3. Da biste stvorili izračun za polje, koristite sastavljač izraza. Imajte na umu da kao izvor izračuna možete koristiti samo druga polja iz iste tablice. Odjeljak Vidi također sadrži veze na članke s uputama za korištenje sastavljača izraza.

Postavljanje pravila za provjeru valjanosti podataka

Za većinu polja možete koristiti izraz za provjeru valjanosti unosa. Izraz možete koristiti i za provjeru valjanosti unosa za tablicu, što može biti praktično ako želite provjeriti valjanost unosa u polju koje ne podržava provjeru valjanosti unosa ili ako želite provjeriti valjanost unosa u polju na temelju vrijednosti drugih polja u tablici.

Možete odrediti i poruku koja će se prikazivati kada pravilo provjere valjanosti onemogućuje unos. Ta se poruka naziva poruka o provjeri valjanosti.

Postavljanje pravila i poruke o provjeri valjanosti polja

 1. Odaberite polje u koje želite dodati pravilo provjere valjanosti.

 2. Na vrpci kliknite karticu Polja.

 3. U grupi Provjera valjanosti polja kliknite Provjera valjanosti, a zatim Pravilo provjere valjanosti polja.

  Otvara se sastavljač izraza.

 4. Da biste stvorili pravilo provjere valjanosti, koristite sastavljač izraza.

 5. U grupi Provjera valjanosti polja kliknite Provjera valjanosti, a zatim Poruka provjere valjanosti polja.

 6. Upišite poruku koja će se prikazivati kada uneseni podaci nisu valjani, a zatim kliknite U redu.

Postavljanje pravila i poruke o provjeri valjanosti zapisa

Pravilo provjere valjanosti zapisa možete koristiti da biste onemogućili dupliciranje zapisa ili da biste odredili da određene kombinacije podataka o zapisu moraju ispunjavati određene uvjete, npr. da [datum početka] mora biti nakon 1. siječnja 2010. godine i prije [datuma završetka].

 1. Otvorite tablicu u koju želite dodati pravilo provjere valjanosti.

 2. Na vrpci kliknite karticu Polja.

 3. U grupi Provjera valjanosti polja kliknite Provjera valjanosti, a zatim Pravilo provjere valjanosti zapisa.

  Otvara se sastavljač izraza.

 4. Da biste stvorili pravilo provjere valjanosti, koristite sastavljač izraza.

 5. U grupi Provjera valjanosti polja kliknite Provjera valjanosti, a zatim Poruka provjere valjanosti zapisa.

 6. Upišite poruku koja će se prikazivati kada uneseni podaci nisu valjani, a zatim kliknite U redu.

Stvaranje odnosa između dviju web-tablica

Da biste stvorili odnos u web-bazi podataka, pomoću čarobnjaka za dohvaćanje vrijednosti stvorite polje za dohvaćanje vrijednosti. Polje za dohvaćanje vrijednosti mora se nalaziti u tablici koja je na strani s više elemenata u odnosu, a upućuje na tablicu koja se nalazi na strani s jednim elementom.

Stvaranje polja s vrijednostima u prikazu podatkovne tablice

 1. Otvorite željenu tablicu na strani s više elemenata u odnosu.

 2. Kliknite strelicu pokraj stupca Kliknite da biste dodali, a zatim Pretraživanje i odnos.

 3. Da biste stvorili polje s vrijednostima, slijedite korake čarobnjaka za pretraživanje.

Izmjena polja s vrijednostima u prikazu podatkovne tablice

 1. Otvorite tablicu koja sadrži polje s vrijednostima koje želite izmijeniti.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Na kartici Polja u grupi Svojstva kliknite Izmijeni pretraživanja.

  • Desnom tipkom miša kliknite polje s vrijednostima, a zatim kliknite Izmijeni pretraživanja.

 3. Slijedite korake čarobnjaka za pretraživanje.

Održavanje cjelovitosti podataka pomoću podatkovnih makronaredbi

Kaskadna ažuriranja i brisanja možete implementirati pomoću podatkovnih makronaredbi. Naredbe na kartici Tablica možete upotrijebiti da biste stvorili ugrađene makronaredbe pomoću kojih se na podacima izvršavaju izmjene. U sljedećem su videozapisu objašnjene osnove.

Novi zadatak

Odjeljak Vidi također nudi veze na članke koji sadrže dodatne informacije o stvaranju podatkovnih makronaredbi.

Stvaranje web-upita

Kao izvor podataka za obrasce i izvješća možete koristiti upit. Upiti se izvode na servisu, zbog čega se mrežni promet svodi na najmanju moguću mjeru.

Pretpostavimo da web-bazu podataka koristite da biste, primjerice, evidentirali dobrovoljne priloge. Želite vidjeti tko je donirao novac za vrijeme trajanja događaja. Koristite upit da biste odabrali podatke i pripremili ih za korištenje u obrascima i izvješćima.

Napomena:  U ovom se postupku kao primjer koristi predložak za dobrovoljne priloge. Postupak možete slijediti ako novu bazu podataka stvorite pomoću predloška baze podataka o dobrovoljnim prilozima.

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Upiti kliknite Upit.

 2. U dijaloškom okviru Prikaz tablice dvokliknite svaku tablicu koju želite uvrstiti, a zatim kliknite Zatvori.

  U ovom primjeru dvokliknite Birači, Donacije, Događaji i SudioniciDogađaja.

 3. Stvorite sva potrebna povezivanja tako da u prozoru dizajna upita povučete polja s jednog objekta na drugi.

  U ovom primjeru povucite polje s ID-om iz tablice Birači u polje IDBiračaDonatora u tablici Donacije, a zatim povucite polje IDBiračaDonatora iz tablice Donacije u polje IDBirača u tablici SudioniciDogađaja.

 4. Dodajte polja koja želite koristiti. Polja povucite u rešetku ili ih dvokliknite da biste ih dodali.

  U ovom primjeru dodajte Događaj iz tablice Događaji, DatumDonacije iz tablice Donacije i Pozdrav, Ime i Prezime iz tablice Birači.

 5. Dodajte željene kriterije.

  U ovom primjeru želite ograničiti DatumDonacije tako da se nalazi između datuma DatumPočetka i DatumZavršetka događaja. U rešetki dizajna upita u retku Kriteriji u odjeljak DatumDonacije upišite >=[DatumPočetka] i <=[DatumZavršetka].

Stvaranje web-obrasca

Obrasci su glavni način unosa i uređivanja podataka u web-bazi podataka, a pogodni su i za pregled podataka. Obrasci se pokreću u pregledniku i tako optimiziraju performanse. Kada otvorite obrazac, preglednik potrebne podatke dohvaća iz sustava SharePoint. Podatke na obrascu možete filtrirati i sortirati, a da ih pri tom ne morate ponovno dohvaćati.

Savjet:  Da biste ostvarili najbolje performanse, ograničite broj zapisa koje dohvaćaju glavni obrasci i izvješća.

 1. Odaberite tablicu ili upit koji želite koristiti kao izvor podataka.

  Napomena:  Ako želite stvoriti nevezani obrazac, preskočite ovaj korak.

 2. Na kartici Stvaranje u grupi Obrasci kliknite jedan od sljedećih gumba.

  • Obrazac     Stvorite jednostavan obrazac koji prikazuje zapise jedan po jedan pomoću objekta koji ste odabrali kao izvor podataka.

   Napomena:  Ako stvarate nevezani obrazac, taj gumb nije dostupan.

  • Više stavki     Stvorite obrazac koji prikazuje više zapisa odjedanput pomoću objekta koji ste odabrali kao izvor podataka.

   Napomena:  Ako stvarate nevezani obrazac, taj gumb nije dostupan.

  • Prazni obrazac     Stvorite obrazac koji ne sadrži ništa.

  • Podatkovni list     Stvorite obrazac koji izgleda kao podatkovni obrazac pomoću objekta koji ste odabrali kao izvor podataka.

   Napomena:  Ako stvarate nevezani obrazac, taj gumb nije dostupan.

Stvaranje izvješća

Napomena:  Iako je izvješća programa Access 2010 moguće uspješno objaviti u komponenti Access Services u sustavu SharePoint Server, ona se neće prikazivati u web-pregledniku kada ih objavite u sustavu Office 365. Da biste mogli prikazivati izvješća i oblikovati podatke za ispis u okruženju sustava Office 365, preporučujemo da bazu podataka otvorite u programu Access.

Izvješća su glavni način pregleda i ispisa podataka iz web-baze. U okruženju sustava Office 365 bazu podataka morate otvoriti u programu Access da biste mogli prikazati izvješće. Kada otvorite izvješće, Access potrebne podatke dohvaća s poslužitelja sustava SharePoint. Podatke možete filtrirati i sortirati bez njihova ponovnog dohvaćanja s poslužitelja.

Savjet:  Da biste ostvarili najbolje performanse, ograničite broj zapisa koje dohvaćaju glavni obrasci i izvješća.

 1. Odaberite tablicu ili upit koji želite koristiti kao izvor podataka.

 2. Na kartici Stvaranje u grupi Izvješća kliknite jedan od sljedećih gumba.

  • Izvješće     Stvorite osnovno izvješće pomoću objekta koji ste odabrali kao izvor podataka.

  • Prazno izvješće     Stvorite izvješće koje ne sadrži ništa.

Stvaranje navigacijskog obrasca i postavljanje tog obrasca kao zadanog obrasca koji će se prikazivati pri otvaranju programa

Korisnicima je potreban neki način navigacije aplikacijom. Ne zaboravite da navigacijsko okno nije dostupno u web-pregledniku. Da bi korisnici mogli koristiti objekte u vašoj bazi podataka, morate im to omogućiti. Možete stvoriti obrazac za navigaciju i odrediti da će se taj obrazac prikazivati svaki put kada korisnik otvori aplikaciju u web-pregledniku. Ako ne odredite obrazac koji će se prikazivati prilikom pokretanja aplikacije, neće se otvoriti nijedan obrazac, što će otežati korištenje aplikacije.

Savjet:  Stvaranje obrasca za navigaciju dobro je ostaviti za kraj da biste prilikom stvaranja obrasca na njega mogli dodati sve korištene objekte.

 1. Na vrpci kliknite karticu Stvaranje.

 2. U grupi Obrasci kliknite Navigacija, a zatim na popisu odaberite izgled navigacije.

 3. Da biste dodali stavku, iz navigacijskog je okna povucite u kontrolu navigacije.

  Napomena:  U kontrolu navigacije možete dodavati samo obrasce i izvješća.

 4. Sve druge željene kontrole dodajte u tijelo obrasca za navigaciju. Možda ćete, na primjer, na sve obrasce morati primijeniti funkciju pretraživanja dodavanjem određenih kontrola na obrazac za navigaciju.

Postavljanje navigacijskog obrasca kao zadanog obrasca za web-prikaz

 1. Na kartici Datoteka u odjeljku Pomoć kliknite Mogućnosti.

 2. U dijaloškom okviru Mogućnosti programa Access kliknite Trenutna baza podataka.

 3. U odjeljku Mogućnosti aplikacije kliknite Obrazac za web-prikaz, a zatim s popisa odaberite željeni obrazac.

  Napomena:  Obrazac za web-prikaz ne mora nužno biti navigacijski obrazac. Možete navesti bilo koji web-obrazac.

Objava i sinkronizacija promjena u aplikaciji

Objavljivanje web-baze podataka

Napomena:  Videozapis o tom postupku možete pronaći u odjeljku Pregled .

 1. Na kartici Datoteka kliknite Spremi i objavi, a zatim Objavi u komponenti Access Services.

 2. Kliknite Pokreni provjeru kompatibilnosti.
  Gumb za pokretanje provjere kompatibilnosti u prikazu Backstage programa Access
  Provjera kompatibilnosti omogućuje ispravno objavljivanje baze podataka. Ako se pomoću nje otkriju problemi, riješite ih prije objavljivanja.

  Napomena: Ako se problemi otkriju, Access ih pohranjuje u tablici pod nazivom Problemi s kompatibilnošću s webom. Svaki redak u tablici sadrži vezu na informacije o otklanjanju poteškoća.

 3. U odjeljku Objavi u komponenti Access Services unesite sljedeće:

  • U okvir URL poslužitelja upišite adresu poslužitelja sustava SharePoint na kojem želite objaviti bazu podataka.

   Napomena:  Za Office 365 koristite adresu sharepoint.com (na primjer, http://Contoso.sharepoint.com).

  • U okvir Naziv web-mjesta upišite naziv web-baze podataka. On će se dodati u URL poslužitelja radi stvaranja URL-a aplikacije. Na primjer, ako je URL poslužitelja http://Contoso.com, a naziv web-mjesta je CustomerService, krajnji je URL sljedeći: http://contoso.com/customerservice?lc=hr-hr.

 4. Kliknite Objavi u komponenti Access Services.

Sinkronizacija web-baze podataka

Kada promijenite dizajn ili radite na bazi podataka izvan mreže, morate sinkronizirati bazu podataka. Sinkronizacijom se uklanjaju razlike između datoteke baze podataka na računalu i na web-mjestu sustava SharePoint.

Napomena:  Videozapis o tom postupku možete pronaći u odjeljku Pregled .

 1. Web-bazu podataka otvorite u programu Access i načinite promjene dizajna.

 2. Kada završite, kliknite karticu Datoteka, a potom Sinkroniziraj sve.
  Gumb Sinkroniziraj sve u prikazu Backstage programa Access

Vrh stranice Vrh stranice

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×