Stvaranje i dodjeljivanje kategorija boja

Stvaranje i dodjeljivanje kategorija boja

Outlook za Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Kategorije boje omogućuju jednostavno prepoznavanje i grupiranje povezanih stavki u programu Microsoft Outlook. Grupi nepovezanih stavki – npr. bilješki, kontakata, obaveza i poruka e-pošte – dodijelite određenu kategoriju boje da biste ih mogli brzo pratiti i organizirati. Stavkama možete dodijeliti i više od jedne kategorije boje.

pregled kategorija boja u ulaznoj pošti
Kategorije boja omogućuju brzo pregledavanje i pronalaženje povezanih stavki.

Možete odabrati neku iz skupa zadanih kategorija ili stvoriti vlastitu, a zatim kategorije dodijeliti odgovarajućim stavkama programa Outlook. Kategorije boja uočljivo se prikazuju u prikazima tablica, npr. u ulaznoj pošti, i unutar samih otvorenih stavki. Kategorijama možete dodijeliti smislenije nazive ili odabrati druge boje za njih. Ta fleksibilnost omogućuje osmišljavanje sustava kategorija boja u skladu s vlastitim stilom rada.

Dodjeljivanje kategorije boje poruci e-pošte

Da biste poruci s popisa poruka dodijelili kategoriju boje, kliknite je desnom tipkom miša. Odaberite Kategoriziraj, a zatim odgovarajuću kategoriju s popisa.

Savjet: ako vam se nakon što poruku kliknete desnom tipkom miša prikažu samo mogućnosti za obilježavanje poruke zastavicom, pokušajte desnom tipkom miša kliknuti prazan prostor desno od imena pošiljatelja.

Napomene: 

 • Ako želite dodijeliti drugu ili treću kategoriju boje, tu radnju možete izvesti više puta.

 • Kategoriju boje nije moguće dodijeliti poruci iz okna za čitanje ili s popisa poruka ako koristite prikaz razgovora u programu Outlook 2016. Dodatne informacije potražite u članku Dodatne informacije o prikazu razgovora.

Da biste kategoriju boje dodijelili iz okna za čitanje ili otvorene poruke, na vrpci u grupi Oznake odaberite Kategoriziraj, a zatim odaberite odgovarajuću kategoriju s popisa.

Ako vam se na vrpci ne prikazuje stavka Kategoriziraj, odaberite padajući popis u grupi Oznake.

Odaberite padajući popis Oznake, a zatim Kategoriziraj.

Napomena: Na padajućem popisu Kategoriziraj prikazuje se deset zadnjih korištenih kategorija. Ako imate dodatne kategorije, morat ćete odabrati Sve kategorije da bi vam se prikazao ostatak popisa.

 1. U bilo kojoj mapi s porukama u grupi Oznake na vrpci odaberite Kategoriziraj > Sve kategorije.

  Naredba Sve kategorije u grupi Oznake

  Napomena:  U slučaju stavki kalendara grupa Oznake prikazuje se na karticama Obaveza ili Sastanak. U slučaju otvorenog kontakta ili zadatka grupa Oznake prikazuje se na karticama Kontakt ili Zadatak.

 2. U dijaloškom okviru Kategorije boja odaberite Novo.

 3. Upišite naziv kategorije pa odaberite boju i po želji tipkovni prečac. Zatim odaberite U redu.

  Dijaloški okvir Dodavanje nove kategorije

Kategorija Brzi klik zadana je kategorija koju možete postaviti u određenim prikazima tablice. Ako, primjerice, isključite okno za čitanje ili ga premjestite ispod popisa poruka, u ulaznoj će vam se pošti prikazivati dodatni stupci, uključujući stupce Primljeno, Kategorija i Spominjanje. Da biste dodijelili kategoriju Brzi klik u nekom od tih prikaza, kliknite unutar stupca kategorije da biste postavili kategoriju.

 1. Na vrpci u grupi Oznake odaberite Kategoriziraj > Postavi brzi klik.

 2. Pomoću padajućeg popisa odaberite kategoriju boje, a zatim odaberite U redu.

Savjet: Iz otvorene poruke možete kliknuti Postavi brzi klik na izborniku Kategoriziraj da biste postavili zadanu kategoriju boje za sve buduće poruke, a ne samo za odabranu poruku.

Što vas zanima?

Boja pridonosi vidljivosti stavki programa Outlook. Ako, primjerice, stvorite kategoriju pod nazivom Projekt – Kralj i dodijelite joj stavke, možete pratiti sve sastanke, kontakte i poruke povezane s tim projektom.

kategorije boja u kalendaru
Kategorije boja povezuju povezane stavke programa Outlook radi jednostavnog prepoznavanja. U ovom primjeru uz kategoriju boje prikazanu u zaglavlju otvorene stavke i u kalendaru možete vidjeti da se obje stavke odnose na Projekt – Kralj.

Kategorije boja uočljivo se prikazuju u prikazima tablica, npr. u ulaznoj pošti, i unutar samih otvorenih stavki. Zadani skup od šest kategorija boja može se prilagoditi. Kategorijama možete dodijeliti smislenije nazive ili odabrati druge boje za njih. Osim tih šest kategorija boja možete ih stvoriti koliko god vam je potrebno i stavkama možete dodijeliti više kategorija boja. Ta fleksibilnost omogućuje osmišljavanje sustava kategorija boja u skladu s vlastitim stilom rada.

pregled kategorija boja u ulaznoj pošti
Kategorije boja omogućuju brzo pregledavanje i pronalaženje povezanih stavki.

Možete i odabrati kategorija Brzi klik, koja vam omogućuje da u ulaznoj pošti ili nekom drugom prikazu tablice stavki programa Microsoft Outlook jednim klikom dodijelite zadanu kategoriju boje. Dodatne informacije potražite u članku Dodjeljivanje kategorije Brzi klik.

Da iste lakše pronalazili kategorizirane stavke pošte, u mape pretraživanja u oknu okno za navigaciju dodana je mapa pretraživanja Kategorizirana pošta, koja omogućuje prikaz svih kategoriziranih stavki pošte. Unutar te mape možete sortirati i grupirati kategorizirane stavke. Možete stvoriti i dodatne mape pretraživanja kategorija za određene kategorije.

Premda možete koristiti i prilagoditi šest zadanih kategorija boja, možda ćete morati stvoriti nove tijekom daljnjeg organiziranja stavki. Svojstva koja možete primijeniti na svaku kategoriju jesu boja, naziv i tipkovni prečac.

 1. Na alatnoj traci kliknite Kategoriziraj Slika gumba .

 2. Kliknite Sve kategorije.

  izbornik kategorija boja

 3. Kliknite Novo.

  Otvorit će se dijaloški okvir Dodaj novu kategoriju.

  Dijaloški okvir Dodavanje nove kategorije

 4. U okvir Naziv upišite naziv nove kategorije boje.

 5. Na popisu Boja odaberite željenu boju pa kliknite U redu.

  Napomene: 

  • Po želji možete odabrati tipkovni prečac.

  • Ako želite stvoriti kategoriju boje bez dodijeljene joj boje, u paleti boja kliknite Ništa. Kategorija će primijeniti naziv (i tipkovni prečac kad ga odaberete) na stavke i moći ćete sortirati i grupirati stavke prema kategoriji. Stavke će biti dostupne i u mapi pretraživanja odgovarajuće kategorije.

Dodjela kategorije boje stavki programa Outlook

Da bi se mogla primijeniti, kategorija boje mora biti navedena na popisu kategorija boja. Ako kategorije boje nema na popisu, možete istodobno stvoriti novu kategoriju boje i dodijeliti je stavci.

Napomena: Prilikom prve dodjele zadane kategorije boje stavci zatražit će se da promijenite naziv kategorije. Istodobno možete promijeniti boju i naziv kategorije te odabrati tipkovni prečac.

Dodjela boje kategorije stavki u prikazu tablice

Dodjela kategorija boja stavkama u ulaznoj pošti ili drugim prikazima tablica slična je za sve vrste stavki programa Outlook.

Napomena: Kategorije boja u prikazu kartica u odjeljku Kontakti (npr. u prikazu posjetnica) ili u prikazu ikona u odjeljku Bilješke dodjeljuju se na isti način kao kategorije boja u prikazu tablice.

 • Da biste dodijelili kategoriju boje, učinite nešto od sljedećeg:

  • odaberite stavku, na alatnoj traci kliknite Kategoriziraj Slika gumba , a zatim kliknite odgovarajuću kategoriju boje

  • desnom tipkom miša kliknite stavku, pokažite na Kategoriziraj Slika gumba na izborničkom prečacu, a zatim kliknite odgovarajuću kategoriju boje

   Na izborniku Kategoriziraj prikazuje se samo 15 zadnjih korištenih kategorija boje. Da biste vidjeli još kategorija ili da biste stvorili novu kategoriju, kliknite Sve kategorije. Da biste kategoriju boje dodijelili iz dijaloškog okvira Kategorije boja, morate potvrditi okvir pokraj odgovarajuće kategorije boje.

   Dijaloški okvir Kategorije boja omogućuje i brzu dodjelu više kategorija stavci.

   Napomene: 

   • U prikazima vremenske crte, npr. onima u odjeljcima Zadaci i Dnevnik, stavci je kategoriju boje moguće dodijeliti samo na prethodno opisan način pomoću izborničkog prečaca.

   • U prikazu dnevnika na alatnoj se traci po zadanom ne prikazuje gumb Kategoriziraj . Da biste dodali taj gumb, na izborniku Alati kliknite Prilagodba. Na kartici Naredbe na popisu Kategorije kliknite Akcije. Na popisu Naredbe kliknite naredbu Kategoriziraj i povucite je na alatnu traku na mjesto na kojem želite da se prikazuje.

Zadane kategorije boja imaju generičke nazive, npr. Crvena kategorija i Plava kategorija. Da biste jednostavno prepoznavali kategorizirane stavke, kategorijama boja možete dodijeliti nazive koji vam nešto znače.

Napomena: Ako promijenite kategoriju boje koja je već dodijeljena stavkama, sve će stavke kojima je dodijeljena ta kategorija biti ažurirane tako da koriste novi naziv.

 1. Na alatnoj traci kliknite Kategoriziraj Slika gumba .

 2. Kliknite Sve kategorije.

  izbornik kategorija boja

 3. Na popisu Naziv kliknite naziv kategorije boje, a zatim Preimenuj.

 4. Na popisu Naziv upišite novi naziv kategorije boje.

  • Da biste kategoriju boje koju preimenujete automatski dodijelili stavkama odabranima u glavnom prozoru programa Microsoft Outlook, potvrdite okvir pokraj odgovarajuće kategorije boje na popisu Naziv pa kliknite U redu.

  • Prilikom prve dodjele postojeće kategorije boje stavci zatražit će se da promijenite naziv kategorije boje.

 1. Na alatnoj traci kliknite Kategoriziraj Slika gumba , a zatim Postavi brzi klik.

 2. U dijaloškom okviru Postavljanje značajke Brzi klik na popisu odaberite odgovarajuću kategoriju boje.

Promjenom u drugu kategoriju Brzi klik ne mijenja se kategorija boje već dodijeljena stavkama. No ako promijenite naziv ili boju neke kategorije boje, sve stavke kojima je ta kategorija boje dodijeljena ažurirat će se tako da odražavaju novi naziv ili boju.

Trenutnu kategoriju Brzi klik možete postaviti i s izbornika Kategoriziraj u bilo kojoj otvorenoj stavci.

Kategoriju Brzi klik možete dodijeliti većini stavki programa Outlook u prikazu tablice, npr. u ulaznoj pošti ili na traci s popisom obaveza.

 • U ulaznoj pošti ili nekom drugom prikazu tablice kliknite stupac Kategorije pokraj poruke. Time se na stupac primjenjuje boja pridružena kategoriji Brzi klik. Kada otvorite stavku, boja i naziv kategorije boje prikazuju se pri vrhu stavke.

  Napomene: 

  • Kategoriju Brzi klik možete ukloniti tako da jednostavno ponovno kliknete stupac Kategorije.

  • Kategoriju Brzi klik možete dodijeliti većem broju stavki istodobno. Samo odaberite sve stavke, a zatim kliknite stupac Kategorije pokraj neke od stavki.

Pridruživanjem tipkovnog prečaca stavci kategorija boje, npr. poruci e-pošte, možete brzo dodijeliti kategoriju boje tako da odaberete odgovarajuću stavku u ulaznoj pošti ili nekom drugom prikazu tablica, a zatim pritisnete tipkovni prečac. Pomoću tipkovnog prečaca kategoriju boje možete dodijeliti i većem broju stavki istodobno.

 1. Na alatnoj traci glavnog prozora programa Microsoft Office Outlook 2007 kliknite Kategoriziraj Slika gumba .

 2. Pri dnu izbornika kliknite Sve kategorije.

 3. Na popisu Naziv potvrdite okvir odgovarajuće kategorije boje.

 4. Na popisu Tipkovni prečac odaberite tipkovni prečac.

U programu Office Outlook 2007 popis nije moguće vratiti na šest zadanih kategorija. Te se zadane kategorije nude kao rezervirana mjesta koja po potrebi možete prilagoditi.

Premda iz programa Outlook nije moguće vratiti šest zadanih kategorija, možete ponovno stvoriti popis. Možete i automatski vratiti zadani popis šest kategorija pokretanjem odgovarajuće naredbe pomoću parametra naredbenog retka u dijaloškom okviru Pokreni u sustavu Windows.

Ponovno stvaranje popisa u programu Outlook

Osnovni skup od šest kategorija boja može se prilagoditi. Možete preimenovati kategorije i pridružiti im druge boje. Osim tih šest kategorija jednostavno je stvoriti nove kategorije boja. U nastavku je navedeno šest zadanih kategorija boja u programu Outlook 2007.

Crvena kategorija

Žuta kategorija

Plava kategorija

Narančasta kategorija

Zelena kategorija

Ljubičasta kategorija

Svojstva koja možete primijeniti na svaku kategoriju jesu boja, naziv i tipkovni prečac. Ako promijenite kategoriju boje koja je već dodijeljena stavkama, ona će ažurirati za te stavke.

Napomena: ako instalacijom programa Office Outlook 2007 nadogradite neku drugu verziju programa Outlook, kada prvi put otvorite popis kategorija boja, prikazivat će se šest zadanih kategorija boja uz kategorije primijenjene na stavke u starijim verzijama programa Outlook.

Vraćanje popisa pomoću parametra naredbenog retka

Dostupan je parametar naredbenog retka koji omogućuje vraćanje šest zadanih boja i naziva kategorija na popisu kategorija. Saznajte više o korištenju parametara naredbenog retka.

Važno: Pokretanjem tog parametra naredbenog retka izbrisat ćete sve prilagođene kategorije koje ste stvorili. Ako ste na Office Outlook 2007 nadogradili neku drugu verziju programa Outlook, izbrisat će se sve prilagođene kategorije i kategorije s glavnog popisa kategorija. Stavke će zadržati naziv kategorije, ali ne i boju.

Najprije provjerite gdje se na računalu nalazi datoteka outlook.exe. Ako ste prilikom instalacije programa Office Outlook 2007 prihvatili zadana mjesta mapa, datoteka outlook.exe nalazi se na sljedećem mjestu: c:\programske datoteke\microsoft office\office12\outlook.exe.

Ako datoteke outlook.exe nema na tom mjestu, potražite je i zabilježite cijeli put.

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Windows Vista    

   • Kliknite Start Slika gumba , pokažite na Svi programi, kliknite Pomagala, a zatim Pokreni.

  • Microsoft Windows XP ili Microsoft Windows Server 2003    

   • Kliknite Start, a zatim Pokreni.

 2. U dijaloškom okviru Pokreni otvorite navodnike, unesite cijeli put do datoteke outlook.exe, a zatim zatvorite navodnike. Možete i kliknuti Pregledaj da biste pronašli i odabrali datoteku. U tom se slučaju navodnici dodaju automatski.

 3. Iza desnog navodnika unesite razmak, a zatim parametar /cleancategories. Ako, primjerice, koristite zadano mjesto instalacije, tekst koji morate upisati izgleda ovako:

  "c:\programske datoteke\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Kliknite U redu.

  Napomena: 

  • U parametrima se ne razlikuju velika i mala slova. Na primjer, /CLEANCATEGORIES funkcionira isto kao i /cleancategories.

  • Nemojte zaboraviti dodati razmak iza parametra.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×