Stvaranje grupe kontakata ili popisa za raspodjelu u programu Outlook

Stvaranje grupe kontakata ili popisa za raspodjelu u programu Outlook

Grupa kontakata (koja se prije zvala "popis za raspodjelu") služi za slanje e-pošte većem broju ljudi: projektnom timu, odboru ili samo grupi prijatelja, a da pritom nije potrebno dodavati svako ime zasebno svaki put kada se nekome želite obratiti. Da biste stvorili grupu kontakata:

Dijaloški okvir Grupa kontakata

Informacije o grupama kontakata za Mac potražite u članku Stvaranje grupe kontakata u programu Outlook za Mac.

 1. Na navigacijskoj traci kliknite Osobe.

  • Za Outlook 2013: Osobe

  • Za Outlook 2016: Osobe

 2. U odjeljku Moji kontakti odaberite kamo želite dodati grupu kontakata. U ovome primjeru kliknite Kontakti.

 3. Kliknite Polazno > Nova grupa kontakata.

 4. Na kartici Grupa kontakata u okvir Naziv upišite naziv grupe.

 5. Kliknite Dodaj članove pa dodajte osobe iz adresara ili s popisa kontakata.

  Dodavanje članova u novu grupu

  Napomena :  Da biste dodali osobu koju nemate u adresaru ni među kontaktima, stvorite ili dodajte osobu kao kontakt.

 6. Kliknite Spremi i zatvori

  Da biste naučili koristiti grupu kontakata, proučite odjeljak Slanje poruke e-pošte grupi kontakata.

Ako poruke e-pošte šaljete uvijek istoj skupini primatelja, stvorite grupu kontakata (prije se nazivala popis za distribuciju) koja obuhvaća sve primatelje pomoću prethodne poruke e-pošte koju ste im poslali. Kada im se nakon toga sljedeći put budete htjeli obratiti ili zakazati sastanak s njima, dodajte grupu kontakata u redak Prima poruke e-pošte umjesto da dodajete jednu po jednu osobu.

 1. Otvorite poruku e-pošte poslanu osobama koje želite dodati u grupu kontakata.

 2. U okviru Prima ili Kopija mišem istaknite sva imena.

  Odabir osoba u poruci e-pošte

 3. Desnom tipkom miša kliknite odabir, a zatim kliknite Kopiraj ili pritisnite Ctrl+C.

 4. U programu Outlook (ne u otvorenoj poruci e-pošte) kliknite Osobe.

  Savjet :  Ako se ne pojavi popis kontakata, ponovno kliknite Osobe.

  Kliknite Osobe

 5. Kliknite Polazno > Nova grupa kontakata.

  Kliknite Nova grupa kontakata na kartici Polazno

 6. Upišite naziv grupe kontakata, npr. Posebni projekti.

 7. Kliknite Dodavanje članova > Iz kontakata programa Outlook.

  Dodavanje novih članova iz kontakata programa Outlook

 8. U prozoru koji će se otvoriti desnom tipkom miša kliknite unutar okvira Članovi, a zatim kliknite Zalijepi ili pritisnite Ctrl+V.

 9. Kliknite U redu.

  Osobe iz poruke e-pošte prikazat će se kao popis članova za grupu kontakata.

  Nova grupa kontakata sada bi trebala sadržavati osobe

 10. Kliknite Spremi i zatvori.

Grupe kontakata prikazuju se na popisu kontakata zajedno s pojedinačnim osobama. Razlikovati ih možete prema ikonama koje se prikazuju lijevo od imena u prikazu popisa. Pojedinačni kontakti označeni su ikonom kartice, a grupe kontakata ikonom osoba.

Grupe kontakata označene su ikonom osobe, a pojedinačne osobe ikonom kartice

Poslije u svakom trenutku u grupu kontakata možete dodati osobe ili ukloniti osobe iz nje.

Ako brojne poslovne ili osobne kontakte držite u proračunskoj tablici programa Excel, možete ih uvesti izravno u Outlook.

Zatim pomoću uvezenih podataka o kontaktima možete stvoriti grupu kontakata (prijašnjeg naziva "popis za raspodjelu"). Pomoću grupe kontakata možete slati poruke e-pošte i pozivnice za sastanke, a da ne morate svaki put dodavati svako ime zasebno.

Outlook, nažalost, ne može automatski stvoriti grupu kontakata od popisa kontakata iz programa Excel, no to možete učiniti sami pomoću sljedeća četiri koraka:

 1. priprema podataka o kontaktima za uvoz

 2. uvoz podataka

 3. mapiranje stupaca iz proračunske tablice programa Excel na odgovarajuća polja u programu Outlook

 4. stvaranje grupe kontakata

Prvi korak: spremanje podataka o kontaktima iz programa Excel u datoteku koju je moguće uvesti u Outlook

Outlook ne može uvesti radne knjige koje sadrže više listova, ali može uvesti datoteke u kojima su vrijednosti razdijeljene zarezima (.csv). Evo uputa za spremanje radne knjige kao .csv datoteke::

 1. U radnoj knjizi kliknite radni list koji sadrži podatke o kontaktima koje želite uvesti..

 2. Kliknite Datoteka > Spremi kao.

 3. Odaberite gdje želite spremiti datoteku..

 4. U okviru Spremi u obliku odaberite CSV (MS-DOS) (*.csv), dodijelite datoteci naziv pa kliknite Spremi.

 5. Ako vas Excel obavijesti da odabrana vrsta datoteke ne podržava radne knjige koje sadrže više listova, kliknite U redu. Poruka se odnosi na ograničenje CSV datoteke. Izvornoj radnoj knjizi (.xlsx datoteci) neće se ništa dogoditi.

 6. Kada vam Excel prikaže obavijest da će neke značajke radne knjige možda biti izgubljene, kliknite Da da biste trenutni radni list spremili kao CSV datoteku. Izvorna će se radna knjiga (.xlsx datoteka) zatvoriti, ali bez promjena.

 7.  Zatvorite CSV datoteku.

Sada ste završili s programom Excel pa možete započeti postupak uvoza u programu Outlook.

Drugi korak: započinjanje uvoza

 1. U programu Outlook kliknite Datoteka > Otvori i izvezi > Uvezi/izvezi.

  Uvoz/izvoz

  Time ćete otvoriti čarobnjak za uvoz i izvoz.

 2. Odaberite Uvoz iz drugog programa ili datoteke, a zatim kliknite Dalje.

  Čarobnjak za uvoz i izvoz

 3. Odaberite Vrijednosti razdvojene zarezom, a zatim kliknite Dalje.

 4. Kliknite Pregledaj pa pronađite spremljenu CSV datoteku.

 5. U odjeljku Mogućnosti odaberite želite li zamijeniti duplikate (postojeće kontakte), stvoriti duplicirane kontakte ili preskočiti uvoz duplikata. Evo nekoliko stvari koje morate uzeti u obzir:

  • Zamjenom duplikata brišu se postojeći kontakti ako Outlook pronađe podudarno ime kontakta (ili neko drugo polje, što je objašnjeno u odjeljku o mapiranju u nastavku). Ako o nekim kontaktima u programu Outlook već imate podatke, radije odaberite stvaranje duplikata.

  • Stvaranje duplikata sigurniji je odabir. Duplikate naknadno možete ukloniti.

  • Ako ste sigurni da su podaci o postojećim kontaktima u programu Outlook jednaki onima u datoteci koju uvozite, možete preskočiti uvoz duplikata. Outlook će tada uvesti samo nove kontakte.

 6. Kliknite Dalje pa odaberite gdje želite spremiti nove uvezene kontakte. Po zadanom bi morala biti odabrana mapa Kontakti. Ako želite neku drugu mapu, pomicanjem potražite željenu mapu.

 7. Kliknite Dalje.

 8. Provjerite je li potvrđen okvir uz stavku Uvoz “MojiKontakti.csv” (ako je to naziv datoteke).

 9. Nemojte još kliknuti Završi jer morate "mapirati" stupce iz CSV datoteke na polja kontakta u programu Outlook.

Treći korak: mapiranje stupaca iz CSV datoteke na polja kontakta u programu Outlook

 1. Kliknite gumb Pridruži prilagođena polja. Otvorit će se okvir Preslikavanje prilagođenih polja.

  • U okviru Šalje prikazuju se nazivi stupaca u CSV datoteci koju uvozite.

  • U okviru Prima vidjet ćete standardna polja koja se u programu Outlook koriste za kontakte. Ako je neko polje podudarno sa stupcem u CSV datoteci, vidjet ćete stupac ispod naslova Mapa polja iz.

   Dijaloški okvir Mapiranje prilagođenih polja

 2. Neke ćete stupce vjerojatno morati ručno mapirati. U sljedećem se primjeru telefonski broj kontakta kod kuće, primjerice, nalazi u stupcu pod nazivom Kućni tel. Za to ne postoji točno podudaranje u programu Outlook, već se u njemu koristi polje Kućni telefon.

  Mapiranje polja u datoteci koja se uvozi na polja u programu Outlook

 3. Iz okna na lijevoj strani povucite stavku Kućni tel te je ispustite na stavku Kućni telefon u desnom oknu.

  Sada se Kućni tel prikazuje u stupcu Mapa polja iz.

  Uspješno mapirana polja

 4. Povlačite ostale vrijednosti iz lijevog okna jednu po jednu do odgovarajućih polja programa Outlook u desnom oknu. Možete, primjerice, povući stavku Adresa na polje Kućna adresa – ulica ili Službena adresa – ulica, ovisno o vrsti adrese navedene za kontakte.

 5. Kliknite U redu pa Završi.

  Kontakti su sada uspješno uvezeni u Outlook.

  Kontakti

Sad kad ste kontakte uvezli u Outlook, ostao vam je još jedan korak – stvaranje grupe kontakata.

Četvrti korak: stvaranje grupe kontakata

 1. Kliknite Osobe.

  Kliknite Osobe

 2. U odjeljku Moji kontakti odaberite kamo želite dodati grupu kontakata. U ovome primjeru kliknite Kontakti.

 3. Kliknite Polazno > Nova grupa kontakata.

  Na kartici Polazno kliknite Nova grupa kontakata.

 4. Na kartici Grupa kontakata u okvir Naziv upišite naziv grupe.

 5. Kliknite Dodavanje članova > Iz kontakata programa Outlook.

 6. Pritisnite i držite CTRL te klikajte kontakte koje ste uvezli, a zatim kliknite Članovi da biste ih dodali u grupu kontakata.

 7. Kliknite U redu.

 8. Kliknite Spremi i zatvori

Vidi također

Dodavanje osoba u grupu kontakata

Promjene na navigacijskoj traci

U programu Outlook 2010 ne postoji maksimalni broj imena koji možete uvrstiti u grupu kontakata.

Stvaranje grupe kontakata

 • Stvaranje grupe kontakata s novim imenima ili imenima u adresaru    

  1. U mapi Kontakti na kartici Polazno u grupi Novo kliknite Nova grupa kontakata.

   naredba nova grupa kontakata na vrpci

  2. U okvir Naziv upišite naziv grupe kontakata.

  3. Na kartici Grupa kontakata u grupi Članovi kliknite Dodavanje članova, a zatim Iz kontakata programa Outlook, Iz adresara ili Novi kontakt e-pošte.

  4. Ako ste dodali novi kontakt e-pošte, unesite podatke o osobi u dijaloški okvir Dodavanje novog člana.

   Ako želite dodati člana iz kontakata programa Outlook ili adresara, učinite sljedeće:

   1. Na padajućem popisu Adresar kliknite adresar koji sadrži adrese e-pošte koje želite uvrstiti u grupu kontakata.

   2. Na popisu imena kliknite željena imena, a zatim kliknite Članovi. Možete dodavati imena iz različitih adresare u istu grupu kontakata.

  5. Učinite to za svaku osobu kojoj želite dodati u grupu kontakata, a zatim kliknite U redu.

   Grupa kontakata sprema se u vašu mapu Kontakti pod nazivom koji ste joj dodijelili.

 • Stvaranje grupa kontakata kopiranjem imena iz poruke e-pošte    

  1. U poruci iz koje želite kopirati imena klikajte imena u okvirima Prima ili Kopija.

  2. Desnom tipkom miša kliknite odabir, a zatim kliknite Kopiraj.

  3. U odjeljku Pošta na kartici Polazno u grupi Novo kliknite Nove stavke, zatim Više stavki, a potom Grupa kontakata.

  4. U okvir Naziv upišite naziv grupe kontakata.

  5. Na kartici Grupa kontakata u grupi Članovi kliknite Dodavanje članova, a zatim Iz kontakata programa Outlook ili Iz adresara.

  6. Pri dnu dijaloškog okvira Odabir članova u okviru Članovi kliknite desnom tipkom miša, a zatim kliknite Zalijepi.

Napomena :  Član ne mora biti u adresaru da biste ga mogli dodati u grupu kontakata. Ime i adresa e-pošte člana uvrštavaju se kada ga kopirate i zalijepite iz izvorne poruke e-pošte.

Kada primite poruku koja sadrži grupu kontakata koju želite koristiti, možete je spremiti u svoje kontakte.

 1. Otvorite poruku koja sadrži grupu kontakata.

 2. U okviru Prima ili Kopija desnom tipkom miša kliknite grupu kontakata, a zatim kliknite Dodaj u kontakte programa Outlook.

Prikaz imena u grupi kontakata

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Prikaz imena u adresaru

  1. U novoj poruci kliknite Prima.

  2. Na padajućem popisu Adresar kliknite adresar koji sadrži grupu kontakata o kojoj želite informacije.

   Savjet : Ne vidite odgovarajuću grupu kontakata? Možda ćete prije morati dodati adresar.

  3. Potražite naziv grupe kontakata ili ga upišite u okvir Pretraživanje.

  4. Na popisu Ime desnom tipkom miša kliknite željenu grupu kontakata, a zatim kliknite Svojstva.

 • Prikaz imena u zaglavlju poruke ili zahtjeva za sastanak

  1. U okviru Prima kliknite znak plusa (+) pokraj naziva grupe kontakata.

   Napomena :  Nakon proširenja popisa ne možete ponovno sažeti popis u toj poruci.

 1. U odjeljku Kontakti, otvorite grupu kontakata.

  Napomena :  U prikazima popisa grupe kontakata označene su ikonom grupe kontakata Slika gumba .

 2. Učinite jedno ili više od sljedećeg:

  • Dodavanje adrese iz adresara ili mape s kontaktima    

   1. Na kartici Grupa kontakata u grupi Članovi kliknite Dodavanje članova, a zatim Iz kontakata programa Outlook ili Iz adresara.

   2. Na padajućem popisu Adresar kliknite adresar koji sadrži adrese e-pošte koje želite imati u grupi kontakata.

   3. Potražite željeno ime ili ga upišite u okvir Pretraživanje.

   4. Kliknite ime na popisu Ime, a zatim Članovi. Učinite to za svaku osobu koju želite dodati u grupu kontakata, a zatim kliknite U redu.

  • Dodavanje adrese koja nije u mapu kontakata ili adresaru    

   1. Na kartici Grupa kontakata u grupi Članovi kliknite Dodavanje članova, a zatim Novi kontakt e-pošte.

   2. Unesite podatke za adresu e-pošte, a zatim kliknite U redu.

  • Uklanjanje imena    

   1. Na popisu imena kliknite ime koje želite ukloniti, a zatim na kartici Grupa kontakata u grupi Članovi kliknite Ukloni člana.

Vidi također

Zajedničko korištenje mape kontakata s drugim osobama

Stvaranje popisa za raspodjelu

Popisi za raspodjelu po zadanom se spremaju u vašu mapu Kontakti. Ako koristite račun sustava Microsoft Exchange, globalni popis adresa može sadržavati globalne popise za raspodjelu, koji su dostupni svima koji koriste tu mrežu. Osobni popisi za raspodjelu koje stvorite u mapi Kontakti dostupni su samo vama, no možete ih zajednički koristiti tako da ih pošaljete drugima.

Koliko imena mogu staviti na popis za raspodjelu?

Najveći dopušteni broj nazive koji možete uvrstiti na popis za raspodjelu ovisi o veličini samih datoteka kontakta (za svaki kontakt). Nema čvrstih i jednostavnih pravila, no općenito govoreći, popis za raspodjelu može sadržavati između 50 i 70 imena i adrese e-pošte. Maksimalni je broj adrese e-pošte uz datoteke kontakata minimalne veličine približno 125, a to može obuhvaćati druge popise za raspodjelu.

Dodatne informacije potražite u članku iz baze znanja o najvećoj dopuštenoj veličini popisa za raspodjelu.

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Stvaranje popisa za raspodjelu pomoću imena u adresaru    

  1. Na izborniku Datoteka pokažite na Novo, a zatim kliknite Popis za raspodjelu.

  2. U okvir Naziv upišite naziv popisa za raspodjelu. (Na primjer, "Politički prijatelji".)

  3. Na kartici Popis za raspodjelu kliknite Odabir članova.

  4. Na padajućem popisu Adresar kliknite adresar koji sadrži adrese e-pošte koje želite uvrstiti na popis za raspodjelu.

   Popis Adresari

  5. U okvir Pretraživanja upišite ime koje želite uvrstiti. Kada se ime koje ste tražili pojavi na popisu u nastavku, kliknite ga, a zatim kliknite Članovi.

  6. Učinite to za svaku osobu koju želite dodati na popis za raspodjelu, a zatim kliknite U redu.

   Ako želite dodati dulji opis popisa za raspodjelu, na kartici Popis za raspodjelu kliknite Bilješke, a zatim upišite tekst.

   Popis za raspodjelu sprema se u vašu mapu Kontakti pod nazivom koji ste mu dodijelili.

 • Stvaranje popisa za raspodjelu kopiranjem imena iz poruke e-pošte    

  1. U poruci iz koje želite kopirati imena odaberite imena u okvirima Prima ili Kopija.

  2. Kliknite odabir desnom tipkom miša, a zatim na kontekstnom izborniku kliknite Kopiraj.

  3. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim u odjeljku Stvaranje nove stavke programa Outlook kliknite Popis za raspodjelu.

  4. Na kartici Popis za raspodjelu u grupi Članovi kliknite Odabir članova.

  5. Pri dnu dijaloškog okvira Odabir članova u okviru Članovi kliknite desnom tipkom miša, a zatim na kontekstnom izborniku kliknite Zalijepi.

   Napomena : Član ne mora biti u adresaru da biste ga mogli dodati na popis za raspodjelu. Ime i adresa e-pošte člana uvrstit će se kada ga kopirate i zalijepite iz izvorne poruke e-pošte.

  6. Kliknite U redu.

  7. U okvir Naziv upišite naziv popisa za raspodjelu.

  8. Na kartici Popis za raspodjelu u grupi Akcije kliknite Spremi i zatvori.

Popisi za raspodjelu po zadanom se spremaju u vašu mapu Kontakti. Kada primite popis za raspodjelu od nekog drugog, možete ga spremiti u svoju mapu Kontakti.

 1. Otvorite poruku koja sadrži popis za raspodjelu.

 2. U zaglavlju poruke desnom tipkom miša kliknite popis za raspodjelu, a zatim kliknite Dodaj u kontakte programa Outlook na kontekstnom izborniku.

Popis za raspodjelu uređuje se dodavanjem ili brisanjem imena.

Pokaži mi imena na popisu za raspodjelu

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Prikaz imena u adresaru

 • U novoj poruci kliknite Prima.

 • Na padajućem popisu Adresar kliknite adresar koji sadrži popis za raspodjelu o kojem želite informacije.

 • U okvir Pretraživanje upišite naziv popisa za raspodjelu.

 • Na popisu Ime desnom tipkom miša kliknite popis za raspodjelu, a zatim na kontekstnom izborniku kliknite Svojstva.

  Zašto mi se u adresaru ne prikazuje popis Ime?

  Možda ste prilikom zadnjeg pretraživanja u adresaru koristili mogućnost Više stupaca. Da bi vam se vratio prikaz popisa imena, kliknite Samo ime uz mogućnost Pretraživanje.

 • Prikaz imena u zaglavlju poruke ili zahtjeva za sastanak

  • U okviru Prima kliknite znak plusa (+) pokraj naziva popisa za raspodjelu.

   Napomena :  Nakon proširenja popisa ne možete ga ponovno sažeti. Popisi za raspodjelu u polju Adresa e-pošte kontakta ne mogu se proširiti

 1. U odjeljku Kontakti otvorite popis za raspodjelu.

  Napomena : U prikazima popisa popisi za raspodjelu označeni su ikonom Slika gumba .

 2. Učinite jedno ili više od sljedećeg:

  • Dodavanje adrese iz adresara ili mape s kontaktima    

   1. Na kartici Popis za raspodjelu kliknite Odabir članova.

   2. Na padajućem popisu Adresar kliknite adresar koji sadrži adrese e-pošte koje želite imati na popisu za raspodjelu.

   3. U okvir Pretraživanje upišite ime koje želite uvrstiti.

   4. Kliknite ime na popisu Ime, a zatim Članovi. Učinite to za svaku osobu koju želite dodati na popis za raspodjelu, a zatim kliknite U redu.

    Zašto mi se u adresaru ne prikazuje popis Ime?

    Možda ste prilikom zadnjeg pretraživanja u adresaru koristili mogućnost Više stupaca. Da bi vam se vratio prikaz popisa imena, kliknite Samo ime uz mogućnost Pretraživanje.

  • Dodavanje adrese koja nije u mapu kontakata ili adresaru    

   1. Na kartici Popis za raspodjelu kliknite Dodaj novo.

   2. Unesite podatke za adresu e-pošte, a zatim kliknite U redu.

  • Brisanje imena    

   1. Kliknite ime, a zatim kliknite Ukloni.

Popis za raspodjelu grupa je adresa e-pošte koju stvarate i dodajete u adresar programa Outlook kao jednu adresu e-pošte. Poruka poslana na popis za raspodjelu šalje se na sve adrese e-pošte na njemu.

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Stvaranje popisa za raspodjelu pomoću imena u adresaru    

  1. Na izborniku Datoteka pokažite na Novo, a zatim kliknite Popis za raspodjelu.

  2. U okvir Naziv upišite naziv.

  3. Na kartici Popis za raspodjelu kliknite Odabir članova.

  4. Na padajućem popisu Adresar kliknite adresar koji sadrži adrese e-pošte koje želite imati na popisu za raspodjelu.

  5. U okvir za pretraživanje upišite ime koje želite uvrstiti. Kliknite ime na donjem popisu, a zatim Članovi. Učinite to za svaku osobu koju želite dodati na popis za raspodjelu, a zatim kliknite U redu.

   Ako želite navesti dulji opis popisa za raspodjelu, na kartici Popis za raspodjelu kliknite Bilješke, a zatim ga dodajte.

   Popis za raspodjelu sprema se u mapu Kontakti pod nazivom koji ste mu dodijelili.

 • Stvaranje popisa za raspodjelu kopiranjem imena iz poruke e-pošte    

  1. U poruci e-pošte iz koje želite kopirati imena odaberite imena u okvirima Prima ili Kopija.

  2. Kliknite odabir desnom tipkom miša, a zatim na kontekstnom izborniku kliknite Kopiraj.

  3. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim u odjeljku Stvaranje nove stavke programa Outlook kliknite Popis za raspodjelu.

  4. Na kartici Popis za raspodjelu u grupi Članovi kliknite Odabir članova.

  5. Pri dnu dijaloškog okvira Odabir članova u okviru Članovi kliknite desnom tipkom miša, a zatim na kontekstnom izborniku kliknite Zalijepi.

   Napomena : Član ne mora biti u adresaru da biste ga mogli dodati na popis za raspodjelu. Ime i adresa e-pošte člana uvrstit će se kada ga kopirate i zalijepite iz izvorne poruke e-pošte.

  6. Kliknite U redu.

  7. U okvir Naziv upišite naziv popisa za raspodjelu.

  8. Na kartici Popis za raspodjelu u grupi Akcije kliknite Spremi i zatvori.

Dodatne informacije o popisima za raspodjelu, npr. o dodavanju imena i slanju poruke na dio popisa, potražite u članku Stvaranje i uređivanje grupe kontakata ili popisa za raspodjelu.

Stvaranje grupe kontakata programa Outlook

Kada pojedinačne kontakte organizirate u mape, povezane mape s kontaktima možete organizirati u grupe u oknu okno za navigaciju da bi bile uvijek vidljive i lako pristupačne.

Savjet : Mape s kontaktima bit će uvijek vidljive ako njihove grupe ostavite otvorene ili "proširene", a ako želite da grupa zauzima manje prostora, možete je sažeti. Grupu proširujete i sažimate klikom na strelice u njezinu zaglavlju.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×