Office
Prijava

Stvaranje grafikona pomoću web-dijela grafikona

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Pomoću web-dijela grafikona možete stvoriti i prikazati grafikon na stranici. Web-dijelovi grafikona korisni su za vizualni prikaz podataka u linijskim grafikonima, trakastim grafikonima i drugim prikazima. Grafikoni vama i ostalim korisnicima omogućuju brz pregled informacija o performansama.

Kada stvarate i dodajete web-dio grafikona na stranicu, to obično činite u nekoliko faza. Najprije dodajete web-dio grafikona na stranicu. Zatim povezujete web-dio grafikona s izvorom podataka i konfigurirate grafikon za prikaz podataka. Naposljetku po želji možete promijeniti izgled web-dijela grafikona.

Sadržaj članka

Faza 1: Dodavanje web-dio grafikona u web-dijela

Faza 2: Povezivanje s izvorom podataka i konfiguriranje web-dio grafikona

Faza 3: Promjena izgleda web-dio grafikona

Prva faza: dodavanje web-dijela grafikona na stranicu web-dijela

Tijekom ove faze stvarate ili otvarate stranicu za uređivanje, a zatim na stranicu dodajete prazan web-dio grafikona.

 1. Započnite stvaranjem stranice ili otvaranjem postojeće stranice za uređivanje.

 2. Na vrpci kliknite karticu Umetanje, a zatim u grupi Web-dijelovi kliknite Web-dijelovi.

 3. U odjeljku Kategorije kliknite Poslovni podaci.

 4. U odjeljku Web-dijelovi kliknite Web-dio grafikona, a zatim Dodaj.

 5. Nastavite s Faza 2: povezivanje s izvorom podataka i konfiguriranje web-dio grafikona.

Vrh stranice

Druga faza: povezivanje s izvorom podataka i konfiguriranje web-dijela grafikona

Tijekom ove faze odabirete vezu s izvorom podataka i konfigurirate web-dio grafikona.

Napomena: Prije početka, provjerite nalazi li se na stranicu koja sadrži web-dio grafikona u načinu uređivanja.

 1. Pronađite web-dio grafikona koji želite urediti, a zatim kliknite hipervezu Podaci i izgled.

 2. Na stranici Čarobnjaci za povezivanje s podacima i izgled grafikona kliknite Poveži grafikon s podacima da biste otvorili čarobnjak za povezivanje s podacima.

 3. Na stranici Odabir izvora podataka odaberite vrstu izvora podataka, a zatim kliknite Dalje. Možete birati između mogućnosti koje su opisane u sljedećoj tablici:

Mogućnost

Opis

Povezivanje s drugim web-dijelom

Pomoću te mogućnosti web-dio grafikona povezujete s drugim web-dijelom iz kojeg je moguće slati podatke. Primjeri takvih web-dijelova obuhvaćaju biblioteku dokumenata i popis kontakata.

Napomena: Provjerite je li web-dio koji želite koristiti već na istoj stranici web-dio grafikona.

Povezivanje s popisom

Pomoću te mogućnosti web-dio grafikona povezujete s popisom koji se nalazi unutar zbirke istog web-mjesta.

Povezivanje s katalogom poslovnih podataka

Koristite ovu mogućnost da biste povezati web-dio grafikona komponentu Services poslovno povezivanje (BCS). BCS omogućuje integraciju s vanjskim podacima, uključujući poslovnim aplikacijama. Sastavlja servisa za poslovno Povezivanje pri vrhu tehnologija kataloga poslovnih podataka koja je isporučena u programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Dodatne informacije o servisima za poslovno Povezivanje potražite u članku planiranje usluga poslovnog povezivanja.

Povezivanje s komponente Excel Services

Pomoću te mogućnosti web-dio grafikona povezujete s radnom knjigom programa Excel koja je objavljena u komponenti Excel Services.

 1. Na stranici Povezivanje s izvorom podataka odaberite vrstu izvora podataka koju želite koristiti, a zatim kliknite Dalje.

 2. Na stranici Dohvaćanje i filtriranje podataka pretpregledajte podatke koji će se koristiti za web-dio grafikona.

 3. Parametre za prikaz podskupa podataka možete po želji konfigurirati pomoću sljedećeg postupka:

  1. Kliknite znak plus (+) pokraj mogućnosti Filtri da biste proširili odjeljak Definiraj parametre filtra.

  2. Pomoću popisa Naziv parametra odaberite stavku, npr. stupac u skupu podataka.

  3. Pomoću popisa Vrsta odaberite odgovarajuću vrstu operatora.

  4. Pomoću okvira Zadana vrijednost odredite kriterije koje želite koristiti u filtru.

  5. Kliknite Pretpregled podataka da biste pogledali filtrirane podatke.

  6. Ponovite korake od prvog do šestog za svaki dodatni parametar koji želite koristiti za grafikon.

 4. Kada završite s pretpregledavanjem i filtriranjem podataka, kliknite Dalje.

 5. Način prikaza podataka možete po želji odrediti putem stranice Povezivanje grafikona s podacima. To možete učiniti tako da odredite jedan stupac za Polje y, a drugi stupac za Polje x.

 6. Kliknite Završi da biste pogledali grafikon na njegovoj stranici.

Vrh stranice

Treća faza: promjena izgleda web-dijela grafikona

Kada stvorite web-dio grafikona, možete promijeniti izgled grafikona. Tako možete odabrati vrstu grafikona i odrediti postavke prikaza, uključujući teme, naslov i legendu grafikona, osi i crte rešetke i tako dalje.

Napomena: Prije početka, provjerite nalazi li se na stranicu koja sadrži web-dio grafikona u načinu uređivanja.

 1. Pronađite web-dio grafikona koji želite urediti, a zatim kliknite hipervezu Podaci i izgled.

 2. Na stranici Čarobnjaci za povezivanje s podacima i izgled grafikona kliknite Prilagodba grafikona da biste otvorili čarobnjak za prilagodbu grafikona.

 3. Na stranici Odabir vrste grafikona odaberite vrstu grafikona pomoću sljedećeg postupka:

  1. U odjeljku Kategorije vrsta grafikona kliknite kategoriju grafikona.

  2. U odjeljku Predlošci grafikona kliknite predložak grafikona.

  3. Kliknite Dalje.

 4. Na stranici Svojstva izgleda grafikona odaberite temu pomoću sljedećeg postupka:

  1. U odjeljku Tema izgleda s popisa Tema odaberite temu grafikona.

  2. Ako je dostupan popis Stil crtanja, pomoću njega odredite izgled stavki grafikona. Ako, primjerice, odaberete vrstu tortnog grafikona, pomoću popisa Stil crtanja možete odrediti način prikaza vanjskog ruba “torte”.

  3. Pomoću popisa Prozirnost odredite razinu neprozirnosti boja na grafikonu. Tako možete odabrati 0% – neprozirno da bi se grafikon prikazivao u obogaćenim bojama, a 100% – nevidljivo da bi se grafikon prikazivao kao proziran (bez boja).

 5. Širinu, visinu i oblik slike koju želite upotrijebiti za grafikon možete po želji odrediti putem odjeljka Veličina i oblik.

 6. Kada konfigurirate svojstva izgleda grafikona, kliknite Dalje.

 7. Postavke, npr. naslov i legendu grafikona, osi i crte rešetke, natpise nad podacima te ostala svojstva možete po želji odrediti putem stranice Svojstva elemenata grafikona.
  Da biste konfigurirali svojstva jednog ili više elemenata grafikona, odaberite karticu, a zatim po potrebi upotrijebite sljedeće postupke:

  Naslov i legenda

Sekcija

Postupak

Naslovi

 1. Potvrdite okvir Prikaži naslov grafikona.

 2. U okvir Naslov upišite naziv grafikona.

 3. Pomoću popisa Font odredite veličinu fonta te veličinu i stil naslova grafikona.

 4. Pomoću popisa boja odaberite boju teksta naslova grafikona.

 5. U odjeljku Položaj kliknite da biste odredili mjesto za prikaz naslova grafikona.

 6. Učinite nešto od sljedećeg:

  1. Prijeđite u odjeljak Legenda.

  2. Kliknite neku drugu karticu, npr. karticu Osi i crte rešetke.

  3. Kliknite Završi da biste pogledali grafikon na njegovoj stranici.

Legende

 1. Potvrdite okvir Prikaži legendu.

 2. Pomoću popisa Font legende odredite veličinu fonta te veličinu i stil legende grafikona.

 3. U okvir Naslov upišite naziv legende grafikona.

 4. Pomoću popisa Font naslova odredite veličinu fonta te veličinu i stil naslova legende grafikona.

 5. Pomoću popisa boja odaberite boju teksta naslova legende grafikona.

 6. Ako legendu grafikona želite dodati na grafikon kao dodatni sloj, potvrdite okvir Usidri u području grafikona.

 7. Pomoću popisa Stil odredite želite li da se legenda grafikona prikazuje kao tablica, stupac ili redak sa stavkama.

 8. U odjeljku Položaj kliknite da biste odredili mjesto za prikaz legende grafikona.

 9. Učinite nešto od sljedećeg:

  1. Kliknite neku drugu karticu, npr. karticu Osi i crte rešetke.

  2. Kliknite Završi da biste pogledali grafikon na njegovoj stranici.

Osi i crte rešetke

Sekcija

Postupak

X-Axis
o r
Y-Axis

Napomena: Ovisno o vrsti grafikona koji se koristi za grafikon, možda ili možda neće imati mogućnost Oblikovanje osi ili njezine crte rešetke. Na primjer, ako grafikon će se prikazati kao tortni grafikon, ne dostupne su na kartici osi i crte rešetke . S druge strane, ako grafikon će se prikazati kao trakasti grafikon, mnoge mogućnosti dostupne su na kartici osi i crte rešetke .

 1. U odjeljku Os x (ili Os y) pomoću popisa Prikaži os prikažite ili sakrijte os.

  • Za prikaz osi odaberite Automatski ili Točno.

  • Za skrivanje osi odaberite Netočno.

 2. Naslov osi možete prikazati pomoću sljedećeg postupka:

  1. Potvrdite okvir Prikaži naslov osi.

  2. U okvir Naslov upišite naziv osi.

  3. Pomoću popisa Font naslova odredite veličinu fonta te veličinu i stil naziva osi.

  4. Pomoću popisa Poravnanje odredite gdje želite da se prikazuje naziv osi.

 3. Nazive stavki na osi možete prikazati pomoću sljedećeg postupka:

  1. Potvrdite okvir Prikaži natpis iznad osi.

  2. Pomoću popisa Font odredite veličinu fonta te veličinu i stil natpisa iznad osi.

  3. Pomoću popisa boja odaberite boju teksta natpisa iznad osi.

  4. Način prikaza natpisa iznad osi po želji možete izmijeniti pomoću popisa Oblikovanje. Tako možete odabrati željeni oblik datuma, ako se na osi koriste datumi.

  5. Potvrdite okvir Obrnuto da bi se natpis iznad osi prikazao pri vrhu grafikona (a ne pri dnu grafikona).

  6. Potvrdite okvir Isprepleteno da bi se prikazali osjenčani reci u pozadini grafikona. To je korisno ako je grafikon veći ili sadrži mnogo traka ili stupaca.

 4. Da biste prilagodili mjerilo osi, odredite jednu ili više sljedećih mogućnosti za Postavke osi:

  • Potvrdite okvir Kreni od nule da biste u raspon vrijednosti uvrstili nulu (0).

  • Potvrdite okvir Logaritamsko mjerilo da biste mjerilo osi promijenili tako da se umjesto stvarnih vrijednosti koriste logaritamske. To je korisno ako grafikon pokriva velik raspon vrijednosti ili ako su jednoliko raspoređene vrijednosti brojevi koji se eksponencijalno povećavaju (npr. 1, 10, 100 itd.), a ne uzastopne vrijednosti koje se povećavaju linearno (npr. 1, 2, 3 itd.).

  • Potvrdite okvir Bočne margine da biste dodali razmak s obje strane prve i zadnje stavke na grafikonu. Ako se na grafikonu, primjerice, prikazuju okomite trake, možete potvrditi okvir Bočne margine da biste konfigurirali grafikon za prikaz razmaka između ruba grafikona i rubova prve i zadnje trake.

  • Pomoću okvira Minimalno odredite najmanju vrijednost za os.

  • Pomoću okvira Maksimalno odredite najveću vrijednost za os.

 5. Crte rešetke na grafikonu možete prikazati pomoću sljedećeg postupka:

  1. Potvrdite okvir Prikaži glavne crte rešetke. Glavne crte rešetke na grafikonu se prikazuju kao pune sive crte koje olakšavaju određivanje približnih vrijednosti na grafikonu.

  2. U okvir Interval za glavne crte rešetke upišite broj koji odgovara intervalu koji želite koristiti za glavne crte rešetke. Ako su na grafikonu, primjerice, prikazani podaci u jedinicama po 100, možete upisati 100 kao interval za prikaz glavnih crta rešetke.

  3. Pomoću popisa Oznake na osi odredite hoće li se na grafikonu prikazivati oznake na osi i na koji način. Oznake na osi prikazuju se duž osi radi lakšeg određivanja približnih vrijednosti na grafikonu.

  4. Da biste dodali još jedan skup crta rešetki na grafikon, potvrdite okvir Prikaži sporedne crte rešetke. Sporedne crte rešetke obično koriste manje intervale nego glavne crte rešetke.

  5. U okvir Interval za sporedne crte rešetke upišite broj koji odgovara intervalu koji želite koristiti za sporedne crte rešetke.

  6. Pomoću popisa Oznake na osi odredite hoće li se na grafikonu prikazivati oznake na osi i na koji način. Oznake na osi prikazuju se duž osi radi lakšeg određivanja približnih vrijednosti na grafikonu.

 6. Učinite nešto od sljedećeg:

  1. Prijeđite u odjeljak Sekundarna os x ili Sekundarna os y.

  2. Kliknite neku drugu karticu, npr. karticu Natpisi nad podacima i podatkovne oznake.

  3. Kliknite Završi da biste pogledali grafikon na njegovoj stranici.

Sekundarna os x
ili
Sekundarna os y

Sekundarna os x obično se prikazuje preko vrha grafikona, a sekundarna os y obično se prikazuje duž desne strane grafikona.

Napomena: Ovisno o vrsti grafikona koji se koristi za grafikon, možda ili možda neće imati mogućnost da biste prikazali sekundarnu os ili njezine crte rešetke.

 1. U odjeljku Sekundarna os x (ili Sekundarna os y) pomoću popisa Prikaži os prikažite ili sakrijte sekundarnu os.

  • Za prikaz osi odaberite Automatski ili Točno.

  • Za skrivanje osi odaberite Netočno.

 2. Naslov sekundarne osi možete prikazati pomoću sljedećeg postupka:

  1. Potvrdite okvir Prikaži naslov osi.

  2. U okvir Naslov upišite naziv osi.

  3. Pomoću popisa Font naslova odredite veličinu fonta te veličinu i stil naziva osi.

  4. Pomoću popisa Poravnanje odredite gdje želite da se prikazuje naziv osi.

 3. Nazive stavki na sekundarnoj osi možete prikazati pomoću sljedećeg postupka:

  1. Potvrdite okvir Prikaži natpis iznad osi.

  2. Pomoću popisa Font odredite veličinu fonta te veličinu i stil natpisa iznad osi.

  3. Pomoću popisa boja odaberite boju teksta natpisa iznad osi.

  4. Način prikaza natpisa iznad osi po želji možete izmijeniti pomoću popisa Oblikovanje. Tako možete odabrati željeni oblik datuma, ako se na osi koriste datumi.

  5. Potvrdite okvir Obrnuto da bi se natpis iznad osi prikazao pri vrhu grafikona (a ne pri dnu grafikona).

  6. Potvrdite okvir Isprepleteno da bi se prikazali osjenčani reci u pozadini grafikona. To je korisno ako je grafikon veći ili sadrži mnogo traka ili stupaca.

 4. Da biste prilagodili mjerilo sekundarne osi, odredite jednu ili više sljedećih mogućnosti za postavke osi:

  • Potvrdite okvir Kreni od nule da biste u raspon vrijednosti uvrstili nulu (0).

  • Potvrdite okvir Logaritamsko mjerilo da biste mjerilo osi promijenili tako da se umjesto stvarnih vrijednosti koriste logaritamske. To je korisno ako grafikon pokriva velik raspon vrijednosti ili ako su jednoliko raspoređene vrijednosti brojevi koji se eksponencijalno povećavaju (npr. 1, 10, 100 itd.), a ne uzastopne vrijednosti koje se povećavaju linearno (npr. 1, 2, 3 itd.).

  • Potvrdite okvir Bočne margine da biste dodali razmak s obje strane prve i zadnje stavke na grafikonu. Ako se na grafikonu, primjerice, prikazuju okomite trake, možete potvrditi okvir Bočne margine da biste konfigurirali grafikon za prikaz razmaka između ruba grafikona i rubova prve i zadnje trake.

  • Pomoću okvira Minimalno odredite najmanju vrijednost za os.

  • Pomoću okvira Maksimalno odredite najveću vrijednost za os.

 5. Crte rešetke na grafikonu možete prikazati pomoću sljedećeg postupka:

  1. Potvrdite okvir Prikaži glavne crte rešetke. Glavne crte rešetke na grafikonu se prikazuju kao pune sive crte koje olakšavaju određivanje približnih vrijednosti na grafikonu.

  2. U okvir Interval za glavne crte rešetke upišite broj koji odgovara intervalu koji želite koristiti za glavne crte rešetke. Ako su na grafikonu, primjerice, prikazani podaci u jedinicama po 100, možete upisati 100 kao interval za prikaz glavnih crta rešetke.

  3. Pomoću popisa Oznake na osi odredite hoće li se na grafikonu prikazivati oznake na osi i na koji način. Oznake na osi prikazuju se duž osi radi lakšeg određivanja približnih vrijednosti na grafikonu.

  4. Da biste dodali još jedan skup crta rešetki na grafikon, potvrdite okvir Prikaži sporedne crte rešetke. Sporedne crte rešetke obično koriste manje intervale nego glavne crte rešetke.

  5. U okvir Interval za sporedne crte rešetke upišite broj koji odgovara intervalu koji želite koristiti za sporedne crte rešetke.

  6. Korištenje na Crtičnih oznaka popisa odredite želite li i kako crtičnih oznaka će se prikazati na grafikonu. Crtične oznake pojavljuju se duž osi da biste olakšali da biste vidjeli vrijednosti djelomičnog grafikona.

 6. Učinite nešto od sljedećeg:

  1. Kliknite neku drugu karticu, npr. karticu Natpisi nad podacima i podatkovne oznake.

  2. Kliknite Završi da biste pogledali grafikon na njegovoj stranici.

Natpisi nad podacima i bez oznaka

Sekcija

Postupak

Natpisi

 1. Potvrdite okvir Prikaži natpise da biste na grafikonu prikazali natpise, npr. vrijednosti.

 2. Pomoću popisa Vrijednost natpisa odaberite vrstu natpisa koju želite prikazati. Da biste, na primjer, prikazali vrijednosti iz izvora podataka koji se koristi za grafikon, odaberite Prikaži zadane vrijednosti.

 3. Pomoću popisa Font odredite veličinu fonta te veličinu i stil natpisa nad podacima.

 4. Pomoću popisa boja odaberite boju teksta natpisa nad podacima.

 5. Način prikaza natpisa nad podacima po želji možete izmijeniti pomoću popisa Oblikovanje. Tako možete odabrati željeni oblik datuma, ako se na grafikonu koriste datumi.

 6. Da biste po želji natpise nad podacima na grafikonu prikazali pod određenim kutom, u okvir Kut natpisa upišite broj. Upisani broj označava koliko stupnjeva u smjeru kazaljke na satu želite zakrenuti natpise nad podacima. Da biste, primjerice, prikazali natpise nad podacima pod blagim kutom prema dolje, u okvir Kut natpisa možete upisati “10”.

 7. Pomoću popisa Poravnanje natpisa odredite gdje na grafikonu želite da se prikazuju natpisi nad podacima. Da biste, primjerice, prikazali natpise nad podacima izvan stvarnih vrijednosti grafikona, na popisu Poravnanje natpisa odaberite Izvan.

 8. Učinite nešto od sljedećeg:

  1. Prijeđite u odjeljak Podatkovne oznake.

  2. Kliknite neku drugu karticu, npr. karticu Hiperveze i opisi elemenata.

  3. Kliknite Završi da biste pogledali grafikon na njegovoj stranici.

Oznake podataka

 1. Potvrdite okvir Prikaži podatkovne oznake da biste na grafikonu istaknuli točke podataka.

 2. Pomoću popisa Stil podatkovne oznake odaberite željenu vrstu podatkovne oznake.

 3. U okvir Veličina podatkovne oznake upišite broj da biste odredili veličinu podatkovnih oznaka koje želite koristiti (u pikselima).

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  1. Kliknite neku drugu karticu, npr. karticu Hiperveze i opisi elemenata.

  2. Kliknite Završi da biste pogledali grafikon na njegovoj stranici.

Hiperveze i opisi elemenata

Sekcija

Postupak

Hiperveze i Opisi

Hiperveze i opise elemenata možete dodavati u tri vrste stavki u web-dijelu grafikona:

 • Niz grafikona (koji odgovara trakama na trakastom grafikonu)

 • Legenda grafikona

 • Natpisi nad podacima na grafikonu

Pomoću hiperveza možete usmjeriti korisnike grafikona na druga web-mjesta s dodatnim informacijama. Pomoću opisa elemenata možete prikazivati komentare ili bilješke kao dodatne informacije u grafikonu.

Napomena: Grafikon korisnika vidjet će samo opisi i hiperveze kada postavite miša iznad elementa grafikona određeni. Ako, na primjer, da biste vidjeli niz opisa elementa ili kliknite hiperveza na trakastom grafikonu, grafikon korisnika morate smjestiti pokazivač miša na traku na grafikonu.

 1. Pomoću popisa Niz podataka odaberite niz podataka za koji želite dodati hipervezu ili opis elemenata.

  Napomena: Ako grafikon sadrži samo jedan niz podataka, na popisu Niz podataka sadrži samo zadani.

 2. Putem okvira Hiperveza niza navedite adresu nekog web-mjesta (URL), npr. web-mjesta ili timskog web-mjesta. Hiperveza će u grafikonu biti priložena stavkama niza, npr. trakama na trakastom grafikonu.

 3. Putem okvira Opis elemenata niza upišite informacije, npr. bilješku, koje će se prikazati kada korisnik grafikona postavi miš iznad stavke niza, npr. trake na trakastom grafikonu.

 4. Putem okvira Hiperveza legende navedite adresu nekog web-mjesta (URL), npr. web-mjesta ili timskog web-mjesta. Hiperveza će u grafikonu biti priložena legendi grafikona.

 5. Putem okvira Opis elemenata legende upišite informacije, npr. bilješku, koje će se prikazati kada korisnik grafikona postavi miš iznad legende grafikona.

 6. Putem okvira Hiperveza natpisa navedite adresu nekog web-mjesta (URL), npr. web-mjesta ili timskog web-mjesta. Hiperveza će u grafikonu biti priložena natpisima nad podacima.

 7. Putem okvira Opis elemenata natpisa upišite informacije, npr. bilješku, koje će se prikazati kada korisnik grafikona postavi miš iznad natpisa nad podacima na grafikonu.

 8. Učinite nešto od sljedećeg:

  1. Kliknite neku drugu karticu, npr. karticu Naslov i legenda.

  2. Kliknite Završi da biste pogledali grafikon na njegovoj stranici.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×