Stvaranje cirkularne e-pošte

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Koristite cirkularnu e-poštu kada želite poslati velik broj poruka koje su uglavnom jednake, ali koje sadrže neke jedinstvene informacije. Na primjer, možete koristiti cirkularnu e-poštu kako biste stvorili prilagođene poruke e-pošte koje sadrže osobne poruke ili različiti sadržaj koji se šalje različitim klijentima. Možete koristiti cirkularnu e-poštu kako biste stvorili najavu proizvoda koju šaljete na adrese svojih 100 najboljih klijenata i u kojoj je sav tekst ili većina teksta publikacije ista, ali adresa e-pošte je različita za svakog klijenta.

Napomena : Cirkularna e-pošta zahtijeva korištenje programa Microsoft Office Outlook 2007 ili Microsoft Outlook Express (verzija 5.0 ili kasnija).

Koristite okno zadatka Cirkularna e-pošta kako biste stvorili cirkularnu e-poštu. Kako biste otvorili okno zadatka Cirkularna e-pošta u novoj ili postojećoj publikaciji pokažite na Cirkularna pisma i katalozi na izborniku Alati, a zatim pritisnite Cirkularna e-pošta.

Sadržaj članka

Stvaranje ili povezivanje s popisa primatelja

Priprema publikacije

Stvaranje spojene publikacije

Otkazivanje stvaranja cirkularnog pisma

Stvaranje ili povezivanje s popisom primatelja

Kako biste poslali cirkularnu e-poštu morate otvoriti novu ili postojeću publikaciju, a zatim se spojiti na izvor podataka, koji je datoteka koja sadrži jedinstvene informacije koje želite uključiti. Podatkovna datoteka može sadržavati popis imena i adresa e-pošte, podatke o proizvodu ili slike. Datoteka podataka može biti u različitim formatima uključujući:

 • Popis Kontakti programa Microsoft Office Outlook

 • Radni listovi programa Microsoft Office Excel

 • Tablice programa Microsoft Office Word

 • Tablice baza podataka programa Microsoft Office Access

 • Tekstualne datoteke u kojima tabulatori, zarezi, točka-zarezi i drugi razdjelnici odvajaju stupce, a odlomci odvajaju retke.

Možete se spojiti na postojeći popis ili izvor podataka ili možete stvoriti novi popis primatelja. Ako želite koristiti samo određene unose u svojem spajanju, možete ih filtrirati po određenom kriteriju. Možete i sortirati stavke po abecednom redoslijedu.

Napomena : Ako na stranice publikacije želite staviti slike, izvor podataka mora uključivati nazive datoteka ili putove za slikovne datoteke koje želite spojiti. Nemojte uvrštavati stvarne slike u izvor podataka.

Korištenje postojećeg popisa

 1. Pod Stvaranje popisa primatelja pritisnite Koristi postojeći popis, a zatim pritisnite Dalje: Stvaranje ili povezivanje s popisom primatelja.

  Microsoft Office Publisher po zadanom sprema izvore podataka u mapu Moji izvori podataka. Možda ćete trebati potražiti svoj izvor podataka.

 2. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka pritisnite izvor podataka koji želite.

 3. Pritisnite Otvori.

  Ovisno o vrsti izvora podataka koju odaberete mogu se pojaviti drugačiji dijaloški okviri koji traže određene informacije.

  Na primjer, ako je vaš izvor podataka radna knjiga programa Microsoft Office Excel koja ima informacije na više radnih listova, morate odabrati radni list koji sadrži informacije koje želite, a zatim pritisnuti U redu.

  Svi kontakti na popisu pojavljuju se u dijaloškom okviru Primatelji cirkularnih pisama gdje možete filtrirati i sortirati popis primatelja koji će biti uključen u cirkularna pisma.

Odabir primatelja iz kontakata programa Outlook

 1. Pod Stvaranje popisa primatelja pritisnite Odabir iz Outlook kontakata, a zatim pritisnite Dalje: Stvaranje ili povezivanje s popisom primatelja.

 2. Ako se od vas zatraži odabir profila e-pošte, pritisnite profil koji želite, a zatim pritisnite U redu.

 3. U dijaloškom okviru Odabir kontakata pritisnite popis kontakata koji želite, a zatim pritisnite U redu.

  Svi kontakti u mapi pojavljuju se u dijaloškom okviru Primatelji cirkularnih pisma gdje možete filtrirati i sortirati popis primatelja koji će biti uključen u cirkularna pisma.

Sastavljanje novog popisa

Ako nemate postojeći popis s kojim se možete povezati, možete stvoriti novi popis.

 1. Pod Stvaranje popisa primatelja pritisnite Sastavljanje novog popisa, a zatim pritisnite Dalje: Stvaranje ili povezivanje s popisom primatelja.

 2. U dijaloškom okviru Novi popis adresa dodajte potrebna nova polja ili naslove stupaca.

  Kako?

  U dijaloškom okviru Novi popis adresa pritisnite Prilagođavanje stupaca, a zatim učinite jedno od sljedećeg:

  • Kako biste dodali polje, pritisnite naziv polja koje želite dodati, a zatim pritisnite Dodaj.

  • Kako biste uklonili polje, pritisnite naziv polja koje želite ukloniti, a zatim pritisnite Izbriši.

  • Kako biste promijenili naziv polja, pritisnite naziv polja koje želite preimenovati, a zatim u dijaloškom okviru Preimenovanje polja unesite novi naziv u tekstualni okvir Prima.

  • Kako biste premjestili polje gore ili dolje u popisu, pritisnite naziv polja koje želite premjestiti, a zatim pritisnite Premjesti gore ili Premjesti dolje dok se ne nađe u položaju koji želite.

 3. Unesite informacije za prvi unos u značajna polja, uključujući adresu e-pošte primatelja. Ne morate ispuniti svako polje.

 4. Kad dovršite unošenje podataka za prvi unos, pritisnite Novi unos.

 5. Ponovite korake 3 i 4 dok ne završite dodavanje unosa, a zatim pritisnite U redu.

 6. U dijaloškom okviru Spremanje popisa adresa unesite naziv za popis adresa u okvir Naziv datoteke, a zatim odaberite mapu u koju želite spremiti popis.

  Microsoft Office Publisher po zadanom sprema popis adresa u mapu Moji izvori podataka. Najbolje je zadržati popis adresa ovdje zbog toga što je to zadana mapa u kojoj Publisher traži izvore podataka.

  Svi kontakti u vašem novom popisu pojavljuju se u dijaloškom okviru Primatelji cirkularnih pisama gdje možete filtrirati i sortirati popis primatelja koji će biti uključeni u cirkularna pisma.

Odabir primatelja

U dijaloškom okviru Primatelji cirkularnih pisama možete odabrati primatelje koje želite uključiti u cirkularna pisma. Uključite potvrdni okvir pored svakog primatelja kojeg želite uključiti i isključite potvrdni okvir pored primatelja koje ne želite uključiti.

Potvrdite ili poništite sve stavke na popisu

 • Uključite ili isključite potvrdni okvir u retku naslova.

Ako želite koristiti samo neke unose popisa u cirkularnoj pošti, možete filtrirati popis po određenom polju ili kriteriju. Nakon filtriranja popisa možete koristiti potvrdne okvire kako biste uključili ili isključili zapise.

Filtriranje stavki na popisu

 1. Pritisnite strelicu pored zaglavlja stupca stavke po kojoj želite filtrirati.

 2. Pritisnite nešto od sljedećeg:

  • (Praznine) prikazuje sve zapise kojima je odgovarajuće polje prazno.

  • (Bez praznina) prikazuje sve zapise u kojima odgovarajuće polje sadrži informacije.

  • (Napredno) otvara dijaloški okvir Filtriranje i razvrstavanje koji možete koristiti za filtriranje po više kriterija. Dijaloški okvir Filtriranje i razvrstavanje možete otvoriti pritiskom na Filtar pod Preciziranje popisa primatelja u dijaloškom okviru Primatelji cirkularnih pisama.

   Savjet : Ako vaš izvor podataka sadrži više zapisa koji imaju iste informacije u nekim od svojih polja i ako se u stupcu nalazi 10 ili manje jedinstvenih vrijednosti, možete filtrirati po određenim informacijama. Na primjer, ako postoji više adresa koje navode Australiju kao zemlju/regiju, možete filtrirati po Australija.

   Dijaloški okvir Primatelji cirkularnih pisama prikazuje samo zapise koji odgovaraju kriterijima. Kako biste ponovno prikazali sve zapise, pritisnite (Sve).

Ako želite vidjeti zapise u popisu po abecednom redoslijedu, možete ih sortirati.

Sortiranje stavki na popisu

 • U dijaloškom okviru Primatelji cirkularnih pisama pritisnite naslov stupca stavke po kojoj želite sortirati.

  Na primjer, ako želite prikazati popis po abecednom redu prezimena, pritisnite naslov stupca Prezime.

 • Za sortiranje uz korištenje više kriterija u dijaloškom okviru Primatelji cirkularnih pisama pod Preciziranje popisa primatelja pritisnite Sortiraj. U dijaloškom okviru Filtriranje i sortiranje odaberite kriterije po kojima želite sortirati.

Pritisnite U redu za povratak u okno Cirkularna e-pošta.

Vrh stranice

Priprema publikacije

Cirkularna e-pošta spaja jednu poruku koja sadrži informacije koje su iste u svakoj kopiji i jedno ili više rezerviranih mjesta za informacije koje su jedinstvene za svaku kopiju. Nakon što stvorite publikaciju umetnite dodatni tekst za koji želite da se pojavi u svakoj verziji vaše publikacije cirkularnih pisama, kao što su pozdravi i rezervirana mjesta za jedinstvene informacije, kao što su imena primatelja.

Ako to već niste napravili, umetnite tekstualni okvir, unesite tekst koji želite da se pojavi u svakoj verziji publikacije cirkularne e-pošte i dodajte rezervirana mjesta za jedinstvene informacije.

Umetanje tekstualnog okvira

 1. Na alatnoj traci objekata kliknite Tekstni okvir Slika gumba .

 2. U svojoj publikaciji stavite pokazivač na mjesto gdje želite da se pojavi jedan kut tekstualnog okvira, a zatim dijagonalno povlačite dok ne dobijete tekstualni okvir željene veličine.

Umetanje željenog teksta u svaku verziju

 • Pritisnite unutar tekstualnog okvira, a zatim unesite tekst koji želite da se pojavi u svakoj verziji publikacije cirkularne e-pošte.

Umetanje podatkovnih polja u publikaciju

 1. U publikaciji cirkularne e-pošte pritisnite unutar tekstualnog okvira gdje želite umetnuti polje podataka.

 2. Umetnite nešto od sljedećeg:

  Polja adresa

  U oknu zadatka Cirkularna e-pošta (Priprema publikacije), iz popisa pod Priprema publikacije povucite polje koje želite uključiti u tekstualni okvir koji ste stvorili za njega.

  Napomena : 

  • Možete pritisnuti i Polja adrese pod Dodatne stavke, a zatim u dijaloškom okviru Umetanje polja adrese pritisnite svaki element adrese koji želite uključiti.

  • Ako nazivi polja podataka u izvoru podataka ne odgovaraju nazivima polja koje Publisher koristi za polja adresa, možda ćete morati pritisnuti Podudaranje polja u dijaloškom okviru Umetanje polja adrese. U dijaloškom okviru Podudaranje polja koristite padajuće popise kako biste odabrali polja svog izvora podataka koja odgovaraju poljima programa Publisher.

  Personalizirane hiperveze

  1. U oknu zadatka Cirkularna e-pošta (Priprema publikacije), pod Dodatne stavke pritisnite Umetanje personalizirane hiperveze.

  2. U dijaloškom okviru Umetanje personalizirane hiperveze unesite tekst koji želite da se prikazuje i adresu web-mjesta na koju želite da idu primatelji kada pritisnu hipervezu.

  3. Ako želite umetnuti podatkovno polje u tekst za prikazivanje, pritisnite mjesto u tekstualnom okviru za prikazivanje na koje želite umetnuti podatkovno polje, a zatim u popisu na desno pritisnite podatkovno polje koje želite umetnuti.

   Napomena : Ako umetnete podatkovno polje možete odrediti zamjenski tekst za prikazivanje i web-adresu za prazne unose koji odgovaraju umetnutim podatkovnim poljima. Po potrebi uključite potvrdne okvire Koristi zadani tekst za prazne unose i Koristi zadanu hipervezu za prazne unose i unesite zamjenski tekst i web-adresu.

  Polje slike

  1. U oknu zadatka Cirkularna e-pošta (Priprema publikacije), pod Dodatne stavke pritisnite Polje slike.

  2. U dijaloškom okviru Umetanje polja slike pritisnite polje koje odgovara popisu naziva datoteka slika koje želite umetnuti.

  Redak pozdrava

  1. U oknu zadatka Cirkularna e-pošta (Priprema publikacije), pod Dodatne stavke pritisnite Pozdravni redak.

  2. U dijaloškom okviru Umetanje pozdravnog retka odaberite format pozdravnog retka. Svaki format pozdravnog retka uključuje pozdrav, format naziva i znakove interpunkcije koji slijede.

  3. Odaberite tekst koji želite da se pojavi ako Publisher ne može protumačiti ime primatelja — na primjer, ako izvor podataka ne sadrži ime ili prezime primatelja, već samo naziv poduzeća.

   Napomena : Ako nazivi podatkovnih polja u vašem izvoru podataka ne odgovaraju nazivima polja koje Publisher koristi za pozdravni redak, možda ćete u dijaloškom okviru Umetanje pozdravnog retka morati pritisnuti Podudaranje polja. U dijaloškom okviru Podudaranje polja koristite padajuće popise kako biste odabrali polja svog izvora podataka koja odgovaraju poljima programa Publisher.

Oblikovanje podatkovnih polja

Po želji možete primijeniti oblikovanja teksta na podatkovna polja i drugi tekst koji ste dodali (kao što je pozdrav Zdravo ili Dragi...) kako biste promijenili izgled spojenih podataka. Kako biste oblikovali spojene podatke, morate oblikovati podatkovna polja u publikaciji cirkularne e-pošte.

 1. U publikaciji cirkularne e-pošte odaberite polja koja sadrže informacije koje želite oblikovati.

 2. Na izborniku Oblikovanje pritisnite Font, a zatim odaberite mogućnosti koje želite.

Pregled podataka o primatelju u podatkovnim poljima u vašoj publikaciji

Sada možete pregledati kako će vaša publikacija izgledati kada se stvarni podaci pojave u spojenim podatkovnim poljima.

 1. Za pregled svoje publikacije učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste pretpregledali stavke u redoslijedu će izgledati u spojenoj publikaciji, kliknite gumbe za navigaciju u odjeljku Pregled primatelja u u Cirkularna e-pošta zadatka okno Gumb Naprijed Gumb Natrag .

   Informacije iz prvog zapisa izvora podataka popunjavaju podatkovna polja. Ne možete urediti unose izvora podataka na stranicama publikacije, ali možete urediti, premjestiti ili izbrisati podatkovna polja koja se tamo nalaze.

  • Za pronalazak i pregled određenog unosa u izvoru podataka pritisnite Traži primatelja, a zatim unesite kriterije za pretraživanje u dijaloški okvir Traženje unosa.

 2. Ako je potrebno, unesite promjene u popis primatelja. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za isključivanje određenog primatelja iz skupine pritisnite Isključi ovog primatelja.

  • Za promjenu popisa primatelja pritisnite Uređivanje popisa primatelja, a zatim unesite promjene u dijaloški okvir Primatelji cirkularnih pisama.

 3. Nakon što završite publikaciju spojene e-pošte i umetnete sva spojena polja, pritisnite Spremi kao na izborniku Datoteka. Unesite naziv za publikaciju u okvir Naziv datoteke, a zatim pritisnite Spremi.

 4. Pritisnite Dalje: Stvaranje spojenih publikacija.

Vrh stranice

Stvaranje spojene publikacije

U oknu zadatka Cirkularna e-pošta, pod Odabir izlaza za spajanje e-pošte možete:

 • Poslati svoju spojenu publikaciju kao poruku e-pošte.

 • Pregledati svoju spojenu publikaciju (kako biste vidjeli kako izgleda prije slanja svih verzija i riješili potencijalne probleme)

Pregled spojenih publikacija

 1. Pritisnite Pregled e-pošte.

 2. Pritisnite gumbe Sljedeće i Prethodno kako biste pregledali svaku poruku e-pošte onako kako će izgledati kada je pošaljete.

  Napomena : Ako provjera dizajna nije pronašla probleme koji mogu spriječiti uspješno dovršavanje cirkularne e-pošte, primiti ćete obavijest pod Pregled e-pošte u oknu zadatka Cirkularna e-pošta. Kako biste pregledali i riješili potencijalne probleme, pritisnite Provjera dizajna.

Vrh stranice

Slanje spojene publikacije

 1. Pritisnite Pošalji poruku e-pošte.

 2. U dijaloškom okviru Spajanje u e-poštu odaberite polje primatelja iz padajućeg popisa Prima. U većini slučajeva Adresa e-pošte je odgovarajući izbor za cirkularnu e-poštu.

 3. Pod Predmet unesite redak predmeta. Pod Stavke za umetanje pritisnite podatkovna polja koja želite umetnuti u redak predmeta.

 4. Pritisnite Mogućnosti kako biste odredili druge mogućnosti koje želite, kako što su primatelji kopije ili skrivene kopije ili privici poruci.

 5. Pritisnite Pošalji.

  Otvara se dijaloški okvir Slanje cirkularnih poruka e-pošte kako biste potvrdili poštu pregledavanjem popisa primatelja kojima je poslana ili nije poslana pošta.

Vrh stranice

Prekid spajanja

U bilo koje vrijeme prije slanja spojenih poruka e-pošte možete otkazati spajanje kako biste prekinuli vezu publikacije cirkularne e-pošte i izvora podataka.

 1. Na izborniku Alati stavite pokazivač na Cirkularna pisma i katalozi, a zatim pritisnite Prekini spajanje.

 2. Kada vas računalo upita želite li prekinuti spajanje pritisnite Da.

Publikacija nije povezana sa svojim izvorom podataka.

Napomena : Ako otkažete cirkularnu e-poštu, neka polja podataka pretvaraju se u tekst, dok adresni blokovi, polja adresa i pozdravni reci ostaju aktivna podatkovna polja.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×