Spremanje više vrijednosti u polje s vrijednostima

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Možete stvoriti polje s vrijednostima koje sprema više vrijednosti po zapisu. To vam omogućuje praćenje više povezanih činjenica o nekoj temi. Pretpostavimo, primjerice, da imate bazu za praćenje problema i želite pratiti zaposlenike koji rade na tim problemima. Jedan zaposlenik možda radi na nekoliko problema, a svaki problem možda ima više od jednog zaposlenika koji radi na njemu. Ta vrsta podatkovne strukture zove se odnos više-na-više. Access omogućuje jednostavno praćenje takvih povezanih podataka pomoću polja s više vrijednosti.

U ovom se članku objašnjava što je polje s više vrijednosti te kako ga dodati u tablicu i promijeniti.

Napomena:  Ovaj članak ne odnosi na web-aplikacije programa Access.

Sadržaj članka

Pregled

Stvaranje polja s više vrijednosti u prikazu podatkovne tablice

Stvaranje polja s više vrijednosti u prikazu dizajna

Stvaranje ili mijenjanje polja s više vrijednosti pomoću čarobnjaka za traženje vrijednosti

Pregled ili mijenjanje svojstava polja s vrijednostima u prikazu dizajna

Promjena dizajna polja s više vrijednosti

Pregled

Polje s vrijednostima tablično je polje s vrijednostima koje potječu iz tablice, iz upita ili s popisa vrijednosti. Kad kliknete polje s vrijednostima u prikazu podatkovne tablice da biste unijeli podatke, Access prikazuje popis vrijednosti za odabir. Polje s vrijednostima može imati više vrijednosti, što znači da možete odabrati više stavki na popisu. Odabrano možete prikazati u kombiniranom okviru ili okviru s popisom.

Stvaranje polja s više vrijednosti

Polje s više vrijednosti možete stvoriti u prikazu podatkovne tablice ili u prikazu dizajna. U oba prikaza polje s više vrijednosti izrađuje se pomoću čarobnjaka za traženje vrijednosti. Čarobnjak za traženje vrijednosti pojednostavnjuje postupak i automatski popunjava odgovarajuća svojstva polja te izrađuje odgovarajuće tablične odnose.

Izmjena polja s više vrijednosti

Da biste izmijenili postojeće polje s više vrijednosti, možete ponovno pokrenuti čarobnjak za traženje vrijednosti.

Vezane vrijednosti i vrijednosti prikaza

Prilikom stvaranja polja vrijednosti koje dohvaća podatke iz tablice ili upita Access pomoću polja ključa iz izvorišne tablice određuje koja vrijednost odgovara kojem zapisu. No polja ključa obično imaju podatke koji nisu intrinzično smisleni, obično polje ID-a s vrsta podatka AutoNumber. Polje s vrijednostima zamjenjuje polje ključa nečim smislenijim, kao što je naziv. Vrijednost koja se pohrani naziva se vezana vrijednost. Vrijednost koja se prikazuje, naziva se vrijednost za prikaz.

Primjerice, skup vrijednosti ID-ova zaposlenika iz upita pod nazivom Prošireni kontakti mogli bi biti pohranjeni u polju pod nazivom DodijeljenoOsobi. No budući da je DodijeljenoOsobi polje s vrijednostima, Access prikazuje skup pretraženih vrijednosti u rezultatu upita – u ovom slučaju to su nazivi kontakata. Vrijednosti ID-ova zaposlenika vezane su vrijednosti. Nazivi kontakata vrijednosti su za prikaz.

Podatkovna tablica s vrijednostima za prikaz u odnosu na podatkovnu tablicu s vezanim vrijednostima

1. Vrijednosti za prikaz.

2. Vezane vrijednosti.

Važnost vezanih vrijednosti

Prema zadanim postavkama, vrijednosti za prikaz automatski se prikazuju prilikom otvaranja prikaza podatkovne tablice. No vezane vrijednosti one su vrijednosti spremljene u polju s vrijednostima, koje koristite u kriteriju upita i koje Access po zadanom koristi zajedno s ostalim tablicama.

Ako, primjerice, imate upit koji koristi polje s vrijednostima DodijeljenoOsobi kao što je prikazano na prethodnoj slici, a želite isključiti zapise koji predstavljaju probleme dodijeljene Zrinki Makovac, kriterij pomoću kojeg ćete je isključiti mora biti vezana vrijednost (a to je 9), a ne njezino ime, tj. WHERE DodijeljenoOsobi.Value <> 9.

Vrh stranice

Stvaranje polja s više vrijednosti u prikazu podatkovne tablice

Polje s više vrijednosti možete dodati u tablicu koja je otvorena u prikazu podatkovne tablice.

 1. U navigacijskom oknu dvokliknite tablicu u kojoj želite stvoriti polje s vrijednostima – time se tablica otvara u prikazu podatkovne tablice.

 2. S desne strane zadnjeg stupca kliknite Kliknite da biste dodali, a zatim Pretraživanje i odnos.

  Pokreće se čarobnjak za traženje vrijednosti.

 3. Slijedite ostale korake u čarobnjaku. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Stvaranje polja s više vrijednosti pomoću čarobnjaka za traženje vrijednosti.

Vrh stranice

Stvaranje polja s više vrijednosti u prikazu dizajna

Polje s više vrijednosti možete stvoriti dok radite u prikazu dizajna. U tom prikazu možete ga stvoriti pomoću istog čarobnjaka za traženje vrijednosti kao u prikazu podatkovne tablice. No u prikazu dizajna imate i potpun pristup svim svojstvima polja, pa ih možete izravno uređivati.

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu u koju želite dodati polje s više vrijednosti, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

 2. Pronađite prvi dostupan prazan redak u rešetki dizajna tablice.

 3. U prvom dostupnom praznom retku kliknite stupac Naziv polja, a zatim upišite naziv polja s više vrijednosti.

 4. Kliknite stupac Vrsta podataka za taj redak, kliknite strelicu, a zatim na padajućem popisu odaberite Čarobnjak za traženje vrijednosti.

  Pokreće se čarobnjak za traženje vrijednosti.

 5. Slijedite korake u čarobnjaku. Upute za dovršenje rada u čarobnjaku za traženje potražite u odjeljku Stvaranje polja s više vrijednosti pomoću čarobnjaka za traženje vrijednosti.

 6. Nakon dovršetka rada u čarobnjaku možete urediti svojstva polja s vrijednostima. Više o svojstvima polja s vrijednostima možete saznati u odjeljku Pregled ili izmjena svojstava polja s vrijednostima u prikazu dizajna.

Kad kliknete Završi, stvara se polje s vrijednostima sa svojstvima polja postavljenima na temelju odabira koje ste izvršili u čarobnjaku za traženje vrijednosti. Svojstva polja možete vidjeti u donjem oknu prikaza dizajna u odjeljku Svojstva polja. Da bi vam se prikazala svojstva koja se primjenjuju upravo na polje s vrijednostima, kliknite karticu Pretraživanje.

Vrh stranice

Stvaranje ili mijenjanje polja s više vrijednosti pomoću čarobnjaka za traženje vrijednosti

Pomoću čarobnjaka za traženje vrijednosti možete stvoriti polje koje se temelji na tablici ili upitu ili pak polje koje se temelji na popisu vrijednosti koje unesete. U ovom odjeljku opisuju se koraci u čarobnjaku za traženje vrijednosti.

Stvaranje polja s više vrijednosti na temelju tablice ili upita

 1. U čarobnjaku za traženje vrijednosti kliknite Želim da polje za dohvaćanje vrijednosti dohvaća vrijednosti iz tablice ili upita, a zatim kliknite Dalje.

 2. Odaberite tablicu ili upit s popisa, a zatim kliknite Dalje.

 3. U odjeljku Dostupna polja kliknite polja koja želite obuhvatiti pretraživanjem.

 4. Kliknite gumb "veće od" (>) da biste premjestili polja koja odaberete na popisu Odabrana polja. Kliknite dvostruki gumb "veće od" (») da biste premjestili sva polja na popis Odabrana polja, a zatim kliknite Dalje.

 5. Možete odabrati jedno do četiri polja prema kojima će se sortirati stavke za pretraživanje, a zatim kliknite Dalje.

 6. Ako je potrebno, prilagodite širinu polja s vrijednostima, a zatim kliknite Dalje.

 7. U odjeljku Želite li pohraniti višestruke vrijednosti iz ovog pretraživanja? odaberite potvrdni okvir Dopusti višestruke vrijednosti.

  Napomena: Da bi se omogućilo spremanje višestrukih vrijednosti, taj potvrdni okvir mora biti odabran.

 8. Kliknite Završi.

  Kada kliknete Završi, stvara se polje s vrijednostima sa svojstvima polja postavljenima na temelju odabira koje ste izvršili u čarobnjaku za traženje vrijednosti.

 9. Da biste spremili tablicu, na kartici Datoteka kliknite Spremi.

  Tipkovni prečac CTRL + S

Stvaranje polja s više vrijednosti na temelju unesenih vrijednosti

 1. U čarobnjaku za traženje vrijednosti kliknite Unijet ću vrijednosti koje želim, a zatim kliknite Dalje.

 2. Unesite broj stupaca. Zatim unesite sve vrijednosti. Da biste prešli u u sljedeći stupac ili redak, pritisnite TAB.

  Napomena:  Ako želite da se popis vrijednosti može uređivati, koristite samo jedan stupac.

 3. Kada dovršite unos vrijednosti, kliknite Sljedeće.

 4. Ako u drugom koraku navedete više stupaca, morate odabrati koji ćete stupac koristiti za jedinstveno prepoznavanje svake vrijednosti. U okviru Dostupna polja dvokliknite stupac koji želite koristiti za jedinstveno prepoznavanje svake vrijednosti
  .

  Napomena: Taj se korak ne pojavljuje ako u četvrtom koraku niste naveli više stupaca.

 5. U čarobnjak za traženje unesite natpis za polje s vrijednostima.

 6. U odjeljku Želite li pohraniti višestruke vrijednosti iz ovog pretraživanja? odaberite potvrdni okvir Dopusti višestruke vrijednosti.

  Napomena: Da bi se omogućilo spremanje višestrukih vrijednosti, taj potvrdni okvir mora biti odabran.

 7. Kliknite Završi.

 8. Da biste spremili tablicu, na kartici Datoteka kliknite Spremi.

  Tipkovni prečac CTRL + S

Kada stvorite polje s više vrijednosti, ono će se pojaviti kao potvrdni okvir s padajućim popisom u prikazu podatkovne tablice.

Vrh stranice

Pregled ili mijenjanje svojstava polja s vrijednostima u prikazu dizajna

Svojstva polja s vrijednostima možete vidjeti u donjem oknu prikaza dizajna u odjeljku Svojstva polja. Da biste prikazali svojstava koja se primjenjuju upravo na polje s vrijednostima, kliknite karticu Pretraživanje.

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu u koju želite dodati polje s vrijednostima, a zatim na izborniku prečacu kliknite Prikaz dizajna.

 2. Kliknite naziv polja s vrijednostima u stupcu Naziv polja.

 3. U odjeljku Svojstva polja kliknite karticu Pretraživanje.

  Prikazat će se svojstva polja s vrijednostima.

  Svojstva polja s više vrijednosti

Kada postavite vrijednost prvog svojstva (Kontrola prikaza), popis dostupnih svojstava promijenit će se prema vašem odabiru. Svojstva polja s vrijednostima možete postaviti tako da promijene ponašanje polja s vrijednostima. Napominjemo da kada za stvaranje polja s vrijednostima koristite čarobnjak za traženje vrijednosti, čarobnjak za vas postavlja svojstva polja s vrijednostima.

Svojstva polja s vrijednostima

Ovo svojstvo postavite

na

Kontrola prikaza

Postavite vrstu kontrole na Potvrdni okvir, Tekstni okvir, Okvir popisa ili Kombinirani okvir. Kombinirani okvir najčešći je odabir za polje s vrijednostima.

Vrsta izvora retka

Odaberite hoće li se polje s vrijednostima popuniti vrijednostima iz druge tablice ili upita ili s popisa vrijednosti koje odredite. Također možete odabrati popunjavanje popisa nazivima polja u tablici ili upitu.

Izvor retka

Odredite tablicu, upit ili popis vrijednosti za dohvaćanje vrijednosti za polje s vrijednostima. Kada je svojstvo Vrsta izvora retka postavljeno na Tablica/upit ili Popis polja, to svojstvo potrebno je postaviti na naziv tablice ili upita ili na SQL naredbu koja predstavlja upit. Kada je svojstvo Vrsta izvora retka postavljeno na Popis vrijednosti, to svojstvo trebalo bi sadržavati popis vrijednosti odvojenih točkama sa zarezom.

Vezani stupac

Odredite stupac u izvoru retka koji daje vrijednost koju je pohranilo polje s vrijednostima. Ta vrijednost može biti od 1 do broja stupaca u izvoru retka.

Napomena: Stupac iz kojeg se dohvaćaju vrijednosti za spremanje ne mora biti isti kao stupac za prikaz.

Broj stupaca

Navedite broj stupaca u izvoru retka koji se mogu prikazati u polju s vrijednostima. Da biste odabrali stupce za prikaz. unesite širinu stupca u svojstvo Širine stupaca.

Naslovi stupaca

Odredite treba li prikazivati zaglavlja stupaca.

Širine stupaca

Unesite širinu stupca za svaki stupac. Ako ne želite prikazati stupac, na primjer, stupac ID oznake, upišite širinu 0.

Reci popisa

Navedite koliko će se redaka pojaviti kada se prikaže polje s vrijednostima.

Širina popisa

Odredite širinu kontrole koja se pojavljuje kada se prikaže polje s vrijednostima.

Ograniči na popis

Odaberite hoće li se moći unositi vrijednosti koje nisu na popisu.

Dopusti višestruke vrijednosti

Označava hoće li polje s vrijednostima dopustiti odabir više vrijednosti.

Napomena:  Vrijednost tog svojstva ne možete promijeniti iz Da u Ne.

Dopusti uređivanja popisa vrijednosti

Odredite hoćete li moći uređivati stavke u polju s vrijednostima temeljenom na popisu vrijednosti. Kada je to svojstvo postavljeno na Da i desnom tipkom miša kliknete polje s vrijednostima koje se temelji na popisu vrijednosti od jednog stupca, prikazat će se izbornik mogućnosti Uređivanje stavki popisa. Ako polje s vrijednostima sadrži više stupaca, to će se svojstvo zanemariti.

Obrazac uređivanja popisa stavki

Navedite postojeći obrazac koji ćete koristiti za uređivanje polja s vrijednostima temeljenog na tablici ili upitu.

Prikaži samo vrijednosti izvora retka

Prikazuje samo vrijednosti koje odgovaraju trenutnom izvoru retka kada je značajka Dopusti višestruke vrijednosti postavljena na Da.

Vezana vrijednost u polju s vrijednostima određena je svojstvom Povezani stupac. Prikazana je vrijednost u polju s vrijednostima stupac ili stupci koji su u svojstvu Širine stupaca predstavljeni kao stupci čija širina nije nula.

Vrh stranice

Promjena dizajna polja s više vrijednosti

Da biste promijenili dizajn polja s više vrijednosti, možete napraviti nešto od sljedećeg:

 • Uređivanje popisa vrijednosti polja s više vrijednosti temeljenog na popisu

  Napomena: Da bi se omogućilo uređivanje, popis vrijednosti smije imati samo jedan stupac, a svojstvo Dopusti uređivanja popisa vrijednosti mora biti postavljeno na Da.

 • Uredite svojstva polja s vrijednostima u prikazu dizajna

 • Izmijenite polje s vrijednostima pomoću čarobnjaka za traženje vrijednosti dok je odabrano polje s vrijednostima.

Uređivanje popisa vrijednosti polja s više vrijednosti koje se temelji na popisu vrijednosti

Možete dodavati na popis vrijednosti, mijenjati popis vrijednosti ili postaviti zadanu vrijednost.

 1. U navigacijskom oknu dvokliknite tablicu koja sadrži polje s više vrijednosti.

  Tablica se otvara u prikazu podatkovne tablice.

 2. Desnom tipkom miša kliknite bilo koju ćeliju u polju s više vrijednosti.

 3. Kliknite Uredi stavke popisa.

 4. Promijenite popis vrijednosti, a zatim kliknite U redu.

Uređivanje svojstava polja s vrijednostima u prikazu dizajna

Da biste promijenili polje s više vrijednosti, možete otvoriti tablicu u prikazu dizajna i izmijeniti svojstva polja s vrijednostima. Informacije o svojstvima polja s vrijednostima potražite u odjeljku Pregled ili izmjena svojstava polja s vrijednostima u prikazu dizajna.

Mijenjanje polja s više vrijednosti u prikazu podatkovne tablice

Polje s vrijednostima u prikazu podatkovne tablice možete izmijeniti ponovnim pokretanjem čarobnjaka za traženje vrijednosti

 1. Otvorite tablicu u prikazu podatkovne tablice i odaberite polje s vrijednostima.

 2. Na kartici Polja u grupi Svojstva kliknite Izmjena polja s vrijednostima.

 3. Slijedite korake u čarobnjaku da biste unijeli željene promjene. Dodatne pojedinosti o čarobnjaku potražite u odjeljku Stvaranje polja s više vrijednosti pomoću čarobnjaka za traženje vrijednosti.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×