Spremanje prilagođenog grafikona u obliku predloška

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Ako želite stvoriti još jedan grafikon poput onoga koji ste upravo stvorili, grafikon možete spremiti kao predložak koji možete koristiti kao osnovu za druge slične grafikone.

Napomena: Snimke zaslona u ovoj temi snimanja u programu Excel, ali procedure u ovoj temi i primijeniti u programu Outlook, PowerPoint ili Word.

Da biste ponovno koristili ste prilagodili grafikona, možete je spremiti kao predložak grafikona (*.crtx).

 1. Desnom tipkom miša kliknite grafikon pa odaberite Spremi kao predložak.

  Obrazac za ponovnu dodjelu zadatka
 2. U okvir Naziv datoteke upišite odgovarajući naziv za predložak grafikona.

  Dijaloški okvir Emitiranje dijaprojekcije
 3. Kliknite Spremi.

  Predložak grafikona pojavit će se automatski u mapi Predlošci za grafikone. Pronaći ćete u mapu Predlošci na kartici Svi grafikoni u Umetni grafikon ili Promjena vrste grafikona dijaloškom okviru, gdje možete primijeniti predložak grafikona kao što je sve vrste grafikona.

  Matematički simbol

Napomena: Predložak grafikona sadrži oblikovanje grafikona i pohranjuje boje koje se koriste pri spremanju grafikona kao predloška. Kada koristite predložak grafikona da biste stvorili grafikon u drugoj radnoj knjizi, novi grafikon koristi boje predloška grafikona, a ne boje teme dokumenta koja je trenutno primijenjena na radnu knjigu. Da biste koristili boje teme dokumenta umjesto boja predloška grafikona, desnom tipkom miša kliknite područje grafikona, a zatim na izborniku prečacu kliknite Ponovno postavi prema stilu.

Ako želite stvoriti još jedan grafikon poput onoga koji ste upravo stvorili, grafikon možete spremiti kao predložak koji možete koristiti kao osnovu za druge slične grafikone.

 1. Kliknite grafikon koji želite spremiti kao predložak.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta kliknite Spremi kao predložak.

  slika trake programa excel

 3. U okvir Naziv datoteke unesite naziv predloška.

 4. Kliknite Spremanje.

  Predložak grafikona pojavit će se automatski u mapi Predlošci za grafikone. Pronaći ćete u mapu Predlošci na kartici Svi grafikoni u Umetni grafikon ili Promjena vrste grafikona dijaloškom okviru, gdje možete primijeniti predložak grafikona kao što je sve vrste grafikona.

Napomena: Predložak grafikona sadrži oblikovanje grafikona i pohranjuje boje koje se koriste pri spremanju grafikona kao predloška. Kada koristite predložak grafikona da biste stvorili grafikon u drugoj radnoj knjizi, novi grafikon koristi boje predloška grafikona, a ne boje teme dokumenta koja je trenutno primijenjena na radnu knjigu. Da biste koristili boje teme dokumenta umjesto boja predloška grafikona, desnom tipkom miša kliknite područje grafikona, a zatim na izborniku prečacu kliknite Ponovno postavi prema stilu.

Da biste ponovno koristili ste prilagodili grafikona, možete je spremiti kao predložak grafikona (*.crtx).

 1. Desnom tipkom miša kliknite grafikon pa odaberite Spremi kao predložak.

 2. U dijaloškom okviru Spremanje predloška grafikona koji se nalazi u okviru Spremi kao upišite odgovarajući naziv za predložak.

 3. Kliknite Spremi.

Primjena prilagođenog grafikona predloška s novom ili postojećem grafikonu

 • Da biste primijenili prilagođeni predložak za novi grafikon, odaberite raspon u proračunskoj tablici, a zatim na izborniku Umetanje > grafikon > Predlošci > prilagođeni predložak.

 • Da biste primijenili prilagođeni predložak postojećem grafikonu, kliknite grafikon, a zatim karticu Dizajn grafikona na vrpci > kliknite Promijeni vrstu grafikona > kliknite Predlošci, a zatim odaberite prilagođeni predložak.

Napomena: Dio sadržaja u ovoj temi možda ne vrijedi za neke jezike.

Ako želite ponovno korištenje grafikona koju ste stvorili, spremanje grafikona kao predloška u programu Excel i primijenite ga na novi ili postojeći grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel. Predložak grafikona koji ste stvorili je zapravo prilagođenu vrstu grafikona koje možete primijeniti kada upišite drugi grafikon.

Napomena: Da biste spremili predložak grafikona, morate imati instaliran Excel. Redoslijed možete kopiji programa Excel na Microsoftovu Web-mjestu.

Učinite nešto od sljedećeg:

Stvaranje predloška grafikona u programu Excel

 1. Na listu rasporedite podatke koje želite iscrtati na grafikonu.

 2. Odaberite retke i stupce koje želite prikazati na grafikonu.

 3. Na kartici Grafikoni u odjeljku Umetanje grafikona kliknite vrstu grafikona, a zatim onaj koji želite dodati.

  Kartica Grafikoni, grupa Umetanje grafikona

  Da biste promijenili grafikona, koristite karticu grafikoni , na kartici Raspored grafikona i kartica za Oblikovanje .

 4. Na izborniku grafikon kliknite Spremi kao predložak, a zatim upišite naziv u okviru Spremi kao .

  Predložak grafikona po zadanom se sprema u /Users/ korisničkoime/predložaka biblioteka/aplikacije podršku/Microsoft/Office/grafikona tako da se upišite prilagođeni grafikon će biti dostupna u odjeljku Predlošci na kartici grafikoni . Ako koristite Mac OS X 7 (Lion), mape biblioteke je skriven prema zadanim postavkama. Da biste prikazali mape biblioteke Finder, kliknite izbornik Idi , a zatim, držeći tipku mogućnost.

 5. Kliknite Spremi.

Primjena predloška grafikona za novi grafikon

Kada stvorite predložak grafikona, možete primijeniti prilagođenu vrstu grafikona za novi grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel.

 1. Na kartici grafikoni u odjeljku Umetanje grafikona, kliknite druge, a zatim u odjeljku Predlošcikliknite grafikon predložak koji ste stvorili.

  Kartica Grafikoni, grupa Umetanje grafikona

  Ne vidim moj predložak grafikona na popisu

  Prema zadanim postavkama predloška grafikona se automatski sprema u /Users/ korisničkoime/predložaka biblioteka/aplikacije podršku/Microsoft/Office/grafikona tako da se upišite prilagođeni grafikon će biti dostupna u odjeljku Predlošci na kartici grafikoni . Ako ne vidite predloška grafikona na popisu u odjeljku Predlošci, u Finder, potražite datoteku .crtx, a zatim je premjestite na /Users/ predložaka za podršku/Microsoft/Office/grafikona biblioteke/aplikacije korisničko ime. Ako koristite Mac OS X 7 (Lion), mape biblioteke je skriven prema zadanim postavkama. Da biste prikazali mape biblioteke Finder, kliknite izbornik Idi , a zatim, držeći tipku mogućnost.

  Kada umetnete grafikon u Word ili PowerPoint, otvorit će se list programa Excel koji sadrži tablicu oglednih podataka.

 2. U programu Excel, zamijenite ogledne podatke s podacima koje želite iscrtati na grafikonu. Ako već imate podatke u drugoj tablici, možete kopirati podatke iz tablice i zalijepite ga preko ogledne podatke.

 3. Da biste vidjeli rezultate promjene, prijeđite u programu Word.

  Kada zatvorite dokument programa Word koji sadrži grafikon, automatski se zatvara Excel tablica podataka na grafikonu.

Primjena predloška grafikona na postojećem grafikonu

Kada stvorite predložak grafikona, možete primijeniti na nove prilagođene vrste grafikona postojeći grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel.

 1. Kliknite grafikon.

 2. Na kartici grafikoni u odjeljku Promjena vrste grafikona, kliknite druge, a zatim u odjeljku Predlošcikliknite grafikon predložak koji ste stvorili.

  Charts tab, Change Chart Type group

Ako želite ponovno korištenje grafikona koju ste stvorili, spremanje grafikona kao predloška u programu Excel i primijenite ga na novi ili postojeći grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel. Predložak grafikona koji ste stvorili je zapravo prilagođenu vrstu grafikona koje možete primijeniti kada upišite drugi grafikon.

Napomena: Da biste spremili predložak grafikona, morate imati instaliran Excel. Redoslijed možete kopiji programa Excel na Microsoftovu Web-mjestu.

Učinite nešto od sljedećeg:

Stvaranje predloška grafikona u programu Excel

 1. Na listu rasporedite podatke koje želite iscrtati na grafikonu.

 2. Odaberite retke i stupce koje želite prikazati na grafikonu.

 3. Na kartici Grafikoni u odjeljku Umetanje grafikona kliknite vrstu grafikona, a zatim onaj koji želite dodati.

  Kartica Grafikoni, grupa Umetanje grafikona

  Napomena: Da biste promijenili grafikona, koristite karticu grafikoni , na kartici Raspored grafikona i kartica za Oblikovanje .

 4. Na izborniku grafikon kliknite Spremi kao predložak, a zatim upišite naziv u okviru Spremi kao .

  Predložak grafikona po zadanom se sprema u /Users/ korisničkoime/predložaka biblioteka/aplikacije podršku/Microsoft/Office/grafikona tako da se upišite prilagođeni grafikon će biti dostupna u odjeljku Predlošci na kartici grafikoni . Ako koristite Mac OS X 7 (Lion), mape biblioteke je skriven prema zadanim postavkama. Da biste prikazali mape biblioteke Finder, kliknite izbornik Idi , a zatim, držeći tipku mogućnost.

 5. Kliknite Spremi.

Primjena predloška grafikona za novi grafikon

Kada stvorite predložak grafikona, možete primijeniti prilagođenu vrstu grafikona za novi grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel.

 1. Na kartici grafikoni u odjeljku Umetanje grafikona, kliknite druge, a zatim u odjeljku Predlošcikliknite grafikon predložak koji ste stvorili.

  Kartica Grafikoni, grupa Umetanje grafikona

  Kada umetnete grafikon u Word ili PowerPoint, otvorit će se list programa Excel koji sadrži tablicu oglednih podataka.

 2. U programu Excel, zamijenite ogledne podatke s podacima koje želite iscrtati na grafikonu. Ako već imate podatke u drugoj tablici, možete kopirati podatke iz tablice i zalijepite ga preko ogledne podatke.

 3. Da biste vidjeli promjene, prebacite se u PowerPoint.

  Kada zatvorite PowerPoint prezentaciju koja sadrži grafikon, automatski se zatvara Excel tablica podataka na grafikonu.

Primjena predloška grafikona na postojećem grafikonu

Kada stvorite predložak grafikona, možete primijeniti na nove prilagođene vrste grafikona postojeći grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel.

 1. Kliknite grafikon.

 2. Na kartici grafikoni u odjeljku Promjena vrste grafikona, kliknite druge, a zatim u odjeljku Predlošcikliknite grafikon predložak koji ste stvorili.

  Charts tab, Change Chart Type group

Ako želite ponovno korištenje grafikona koju ste stvorili, spremanje grafikona kao predloška u programu Excel i primijenite ga na novi ili postojeći grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel. Predložak grafikona koji ste stvorili je zapravo prilagođenu vrstu grafikona koje možete primijeniti kada upišite drugi grafikon.

Učinite nešto od sljedećeg:

Stvaranje predloška grafikona u programu Excel

 1. Na listu rasporedite podatke koje želite iscrtati na grafikonu.

 2. Odaberite retke i stupce koje želite prikazati na grafikonu.

 3. Na kartici Grafikoni u odjeljku Umetanje grafikona kliknite vrstu grafikona, a zatim onaj koji želite dodati.

  Kartica Grafikoni, grupa Umetanje grafikona

  Da biste promijenili grafikona, koristite karticu grafikoni , na kartici Raspored grafikona i kartica za Oblikovanje .

 4. Na izborniku grafikon kliknite Spremi kao predložak, a zatim upišite naziv u okviru Spremi kao .

  Predložak grafikona po zadanom se sprema u /Users/ korisničkoime/predložaka biblioteka/aplikacije podršku/Microsoft/Office/grafikona tako da se upišite prilagođeni grafikon će biti dostupna u odjeljku Predlošci na kartici grafikoni . Ako koristite Mac OS X 7 (Lion), mape biblioteke je skriven prema zadanim postavkama. Da biste prikazali mape biblioteke Finder, kliknite izbornik Idi , a zatim, držeći tipku mogućnost.

 5. Kliknite Spremi.

Primjena predloška grafikona za novi grafikon

Kada stvorite predložak grafikona, možete primijeniti prilagođenu vrstu grafikona za novi grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel.

 1. Na listu rasporedite podatke koje želite iscrtati na grafikonu.

 2. Odaberite retke i stupce koje želite prikazati na grafikonu.

 3. Na kartici grafikoni u odjeljku Umetanje grafikona, kliknite druge, a zatim u odjeljku Predlošcikliknite grafikon predložak koji ste stvorili.

  Kartica Grafikoni, grupa Umetanje grafikona

 4. Na listu rasporedite podatke koje želite iscrtati na grafikonu.

Primjena predloška grafikona na postojećem grafikonu

Kada stvorite predložak grafikona, možete primijeniti na nove prilagođene vrste grafikona postojeći grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel.

 1. Kliknite grafikon.

 2. Na kartici grafikoni u odjeljku Promjena vrste grafikona, kliknite druge, a zatim u odjeljku Predlošcikliknite grafikon predložak koji ste stvorili.

  Charts tab, Change Chart Type group

Ne vidim moj predložak grafikona na popisu

Prema zadanim postavkama predloška grafikona se automatski sprema u /Users/ korisničkoime/predložaka biblioteka/aplikacije podršku/Microsoft/Office/grafikona tako da se upišite prilagođeni grafikon će biti dostupna u odjeljku Predlošci na kartici grafikoni . Ako ne vidite predloška grafikona na popisu u odjeljku Predlošci, u Finder, potražite datoteku .crtx, a zatim je premjestite na /Users/ predložaka za podršku/Microsoft/Office/grafikona biblioteke/aplikacije korisničko ime. Ako koristite Mac OS X 7 (Lion), mape biblioteke je skriven prema zadanim postavkama. Da biste prikazali mape biblioteke Finder, kliknite izbornik Idi , a zatim, držeći tipku mogućnost.

Dodatni sadržaji

Stvaranje grafikona od početka do kraja

Promjena boje ili stila grafikona

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×