Spremanje prezentacije pomoću čitača zaslona u programu PowerPoint

Spremanje prezentacije pomoću čitača zaslona u programu PowerPoint

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama s oštećenjima vida koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office ili na stranici Popravci i zaobilazna rješenja za nedavne probleme sa sustavom Office.

Pomoću PowerPoint tipkovnice i čitača zaslona spremite prezentaciju na radnoj površini na lokalni pogon (kao što je prijenosno računalo), mrežno mjesto, CD, DVD ili izbrisivi memorijski pogon. Testirali smo ga s pripovjedačem i ČELJUSTIMA, no možda će raditi s drugim čitačima zaslona dok god slijede česte standarde pristupačnosti i tehnike. Možete ga i spremiti u drugom obliku datoteke ili starijoj verziji programa PowerPoint.

trebate upute za spremanje prezentacije PowerPoint, ali ne i pomoću čitača zaslona? Pročitajte članak Spremanje u programu PowerPoint ili spremanje prezentacija programa PowerPoint u obliku PDF datoteka.

Napomene: 

Sadržaj teme

Spremanje datoteke prezentacije

Spremanje prezentacije u drugom obliku datoteke

Otvaranje prezentacije u starijoj verziji programa PowerPoint

Spremanje datoteke prezentacije

Slijedite upute u nastavku da biste dodijelili naziv datoteci prezentacije i da biste je spremili koristeći zadanu vrstu datoteke, odnosno Prezentacija programa PowerPoint (*.pptx).

 1. Da biste otvorili dijaloški okvir Spremi kao i pregledali pogone i mape, pritisnite Alt + F, A, a zatim O. Čut ćete sljedeće: "Save as dialog" (Dijaloški okvir Spremi kao).

 2. Da biste se pomaknuli na popis diskova i mapa, pritisnite tipku tabulatora da biste se kretali kroz dijaloški okvir dok ne čujete naziv mape. Sa JAWS, čujete: "Prikaz stabla."

 3. Da biste pronašli pogon ili mapu u koju želite spremiti prezentaciju, pomičite se po popisu pritiskom na tipke sa strelicom dolje ili gore.

 4. Da biste odabrali pogon ili mapu, pritisnite Enter.

 5. Da biste premjestili fokus na mape i datoteke unutar odabranog pogona ili mape, pritisnite tipku tabulatora.

 6. Da biste pregledali sadržaj odabranog mjesta, pritisnite tipku sa strelicom dolje ili gore. Da biste otvorili mapu, pritisnite Enter.

 7. Kada odaberete željeno mjesto, pomaknite se do okvira Naziv datoteke pomoću tipke tabulatora.

 8. Da biste spremili prezentaciju, upišite željeni naziv datoteke pa pritisnite Enter. Zatvara se dijaloški okvir Spremi kao .

Da biste spremili nove promjene u datoteku koja je već spremljena na željenom mjestu sa željenim nazivom, pritisnite Ctrl + S.

Spremanje prezentacije u drugom obliku datoteke

Prilikom spremanja prezentacije na raspolaganju vam je mnogo različitih oblika datoteke. Slijedite ove upute:

 1. Da biste otvorili dijaloški okvir Spremi kao , pritisnite ALT + F, a, a zatim O.

 2. Ako je potrebno, pomaknite se do mjesta i dodijelite naziv datoteci. Upute potražite u članku Spremanje datoteke prezentacije.

 3. Pomoću tipke tabulatora pomaknite se do kombiniranog okvira Spremi u obliku.

 4. Da biste se kretali po popisu oblika datoteka, pritisnite tipku sa strelicom gore ili dolje. Da biste odabrali oblik datoteke, pritisnite Enter.

  Savjet: Da biste se brzo pomaknuli na određeni naziv oblika datoteke, upišite prvo slovo tog naziva. Pritiskanjem tipke sa slovom P ćete se, primjerice, pomicati po popisu svih oblika datoteke koji počinju slovom P, kao što su Prezentacija programa PowerPoint, Prezentacija programa PowerPoint s omogućenim makronaredbama, Prezentacija programa PowerPoint 97-2003 itd.

 5. Da biste spremili datoteku u odabranom obliku datoteke, pritisnite Enter. Zatvara se dijaloški okvir Spremi kao .

Napomena: Dodatne informacije o spremanju datoteke u obliku PDF (.pdf) ili XPS (.xps) datoteke potražite u člancima Spremanje ili pretvaranje PDF-a ili Spremanje u obliku XPS.

Spremanje datoteke prezentacije u starijoj verziji programa PowerPoint

PowerPoint koristi oblik datoteke. pptx koji se temelji na XML-u koji je predstavljen u izdanju sustava Office 2007. U ovom se obliku datoteke mogu otvoriti u starijim verzijama programa PowerPoint, uključujući PowerPoint 2010 i PowerPoint 2007, bez posebnih dodataka ili gubitka funkcionalnosti. Dodatne informacije potražite u odjeljku Otvaranje XML oblika i proširenja naziva datoteka.

Slijedite ove korake da biste prezentaciju spremili u obliku kompatibilnom s ranijim verzijama programa PowerPoint:

 1. Da biste otvorili dijaloški okvir Spremi kao , pritisnite ALT + F, a, a zatim O.

 2. Ako je potrebno, pomaknite se do mjesta i dodijelite naziv datoteci.

 3. Pomaknite se do kombiniranog okvira Spremi u obliku pomoću tipke tabulatora. Zadana je vrsta datoteke Prezentacija programa PowerPoint (*.pptx).

  Savjet: Kada otvorite dijaloški okvir Spremi kao , fokus se nalazi u okviru naziv datoteke . Ako je datoteka već na željeno mjesto, pritisnite tipku tabulatora da biste se pomaknuli na kombinirani okvir Spremi u obliku .

 4. Da biste se brzo pomaknuli na razne oblike PowerPoint datoteka, pritišćite P.

 5. Kada čujete "PowerPoint 97-2003 Presentation (.ppt)" (Prezentacija programa PowerPoint 97-2003 (.ppt)), odabran je taj oblik datoteke.

 6. Da biste spremili datoteku u stariju verziju PowerPoint, pritisnite ENTER.

Vidi također

Stvaranje prezentacije iz predloška u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Ispis prezentacija u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Izlaganje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Istraživanje i navigacija programom PowerPoint pomoću čitača zaslona

Novosti u sustavu Office 365

Koristite PowerPoint uz VoiceOver, ugrađeni čitač zaslona u sustavu iOS, da biste spremili prezentacije na iPhone ili OneDrive. Prezentaciju možete i spremiti u nekom drugom obliku datoteke.

Napomene: 

Sadržaj teme

Spremanje datoteke prezentacije

Spremite prezentaciju u zadanom obliku datoteke, Prezentacija programa PowerPoint (*.pptx).

 1. U prezentaciji prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "File button" (Gumb Datoteka), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Datoteka.

 2. Da biste datoteci dodijelili naziv, na izborniku Datoteka prelazite prstom udesno dok ne čujete "Name" (Naziv) pa dvaput dodirnite zaslon. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite naziv datoteke. Da biste otvorili tipkovnicu, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Q". Da biste zatvorili tipkovnicu, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Return" (Povratak) pa dvaput dodirnite zaslon.

 3. Da biste odabrali mjesto spremanja, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete naziv mjesta, primjerice "OneDrive" ili "iPhone", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Save button" (Gumb Spremi), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prezentacija će biti spremljena u obliku .pptx, a fokus će se premjestiti na prezentaciju.

Spremanje prezentacije u drugom obliku datoteke

Da biste datoteku zajednički koristili u više aplikacija i na više platformi, spremite je u obliku ODP, a da biste je zajednički koristili i bili sigurni da će sadržaj i oblikovanje ostati nepromijenjeni, spremite je u obliku PDF.

 1. U prezentaciji prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "File button" (Gumb Datoteka), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Datoteka.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Export button" (Gumb Izvezi), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste izvezli prezentaciju u obliku ODP, prijeđite prstom udesno. Čut ćete sljedeće: "OpenDocument Presentation, star ODP" (Prezentacija OpenDocument, zvjezdica ODP). Dvaput dodirnite zaslon.

  • Da biste izvezli prezentaciju u obliku PDF, prelazite prstom udesno dok ne čujete "PDF, star PDF" (PDF, zvjezdica PDF), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Otvorit će se izbornik Izvoz, a fokus će biti na polju Naziv datoteke. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite naziv datoteke. Da biste otvorili tipkovnicu, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Q". Da biste zatvorili tipkovnicu, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Return" (Povratak) pa dvaput dodirnite zaslon.

 5. Da biste odabrali mjesto spremanja datoteke, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete naziv mjesta, na primjer "OneDrive" ili "iPhone". Da biste odabrali mapu, prelazite prstom udesno da biste pregledali mape, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali. Prilikom prelaska s jedne mape na drugu izgovarat će se njihovi nazivi.

  Savjet: Prethodno korištena mjesta brzo možete pronaći. Da biste otvorili popis mjesta, prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete: "Places, back button" (Mjesta, gumb Natrag). Zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Export button" (Gumb Izvezi), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prezentacije će biti izvezena u obliku .odp ili .pdf, a fokus će se premjestiti na prezentaciju.

  Napomena: Ako vam se prikaže obavijest Želite li dopustiti pretvorbu datoteke putem interneta?, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Allow" (Dopusti), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Vidi također

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Ispis prezentacija u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Istraživanje i navigacija programom PowerPoint pomoću čitača zaslona

Novosti u sustavu Office 365

Da biste spremili prezentacije na telefonu ili OneDrive, koristite PowerPoint za Android sa TalkBack-om, ugrađenim čitačem zaslona za Android. Prezentaciju možete i spremiti u nekom drugom obliku datoteke.

Napomene: 

Sadržaj teme

Spremanje datoteke prezentacije

Spremite prezentaciju u zadanom obliku datoteke, prezentacija programa PowerPoint (*. pptx), na preferiranom mjestu za pohranu s nazivom koje želite. PowerPoint za Android automatski sprema prezentaciju dok radite s zadanim nazivom i oblikom datoteke.

 1. Ako je prezentacija otvorena u prikazu za uređivanje, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "nije potvrđeno, vratite prekidač", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prikaz minijatura.

 2. U prikazu minijatura prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "gumb datoteka", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Datoteka.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Save as button" (Gumb Spremi kao), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Otvorit će se stranica Spremi kao , uz fokus na tekstnom polju Naziv datoteke. Dvaput dodirnite zaslon, a zatim pomoću zaslonske tipkovnice upišite naziv datoteke.

 5. Da biste odabrali mjesto spremanja datoteke, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete naziv mjesta, na primjer "OneDrive" ili "ovaj uređaj", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Save button" (Gumb Spremi), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prezentacija će biti spremljena u obliku .pptx, a fokus će se premjestiti na prezentaciju.

Spremanje prezentacije u drugom obliku datoteke

Datoteku prezentacije možete spremiti u obliku ODP da biste prezentaciju zajednički koristili u više aplikacija i platformi.

 1. Ako je prezentacija otvorena u prikazu za uređivanje, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "nije potvrđeno, vratite prekidač", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prikaz minijatura.

 2. U prikazu minijatura prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "gumb datoteka", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Datoteka.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Save button" (Gumb Spremi), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Izvoz ove datoteke u ODP", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Otvorit će se stranica Izvoz , uz fokus na tekstnom polju naziv datoteke. Dvaput dodirnite zaslon, a zatim pomoću zaslonske tipkovnice upišite naziv datoteke.

 6. Da biste odabrali mjesto spremanja datoteke, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete naziv mjesta, na primjer "OneDrive" ili "ovaj uređaj, prezentacije". Da biste odabrali mapu, prelazite prstom ulijevo da biste pregledali mape, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali. Prilikom prelaska s jedne mape na drugu izgovarat će se njihovi nazivi.

 7. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Export button" (Gumb Izvezi), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Ako čujete "Dopusti pretvorbu datoteka na mreži", prelazite prstom udesno dok ne čujete "Dopusti", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Prezentacija će se izvoziti u oblik ODP, a fokus će se premjestiti na prezentaciju.

Pročitajte i ovo

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Čitanje i dodavanje bilješki izlagača i komentara u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Istraživanje i navigacija programom PowerPoint pomoću čitača zaslona

Novosti u sustavu Office 365

Koristite PowerPoint Mobile s pripovjedačem, ugrađenim čitačem zaslona sustava Windows da biste spremili prezentacije na uređaju sa sustavom Windows Phone ili OneDrive. Prezentaciju možete i spremiti u nekom drugom obliku datoteke.

Napomene: 

Sadržaj teme

Spremanje datoteke prezentacije

Spremite prezentaciju u zadanom obliku datoteke, prezentacija programa PowerPoint (*. pptx), na preferiranom mjestu za pohranu s nazivom koje želite.

Savjet: Upute za brzo preimenovanje datoteke potražite u članku preimenovanje prezentacije.

PowerPoint Mobile automatski sprema prezentaciju na zadanom mjestu dok radite.

 1. Ako je prezentacija otvorena u prikazu za uređivanje, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "naredbe za brzi pristup, isključeno, gumb natrag", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prikaz minijatura.

 2. U prikazu minijatura prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "naredbe za brzi pristup, gumb datoteka", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čujete: "stranica backstage, gumb natrag".

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Save" (Spremi), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se stranica Spremi .

 4. Gurnite jedan prst prema dolje na gornjem lijevoj strani zaslona dok ne začujete "Spremi kopiju ove datoteke, gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čujete: "odaberite aplikaciju, ovaj uređaj."

 5. Da biste odabrali mjesto spremanja datoteke, gurnite jedan prst u gornji desni kut zaslona dok ne čujete željeni prostor za pohranu, na primjer "OneDrive" ili "ovaj uređaj", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Da biste se kretali po spremištu, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete željeno mjesto. Da biste odabrali željenu stavku, dvaput dodirnite zaslon.

 7. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "gumb dalje, traka aplikacije", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se stranica unos naziva datoteke .

 8. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste datoteku spremili s trenutnim nazivom, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Spremi kopiju, gumb traka aplikacije", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Da biste promijenili naziv datoteke, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "naziv datoteke, tekst koji se može uređivati", a zatim kliknite trenutno naziv datoteke, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite novi naziv datoteke, a zatim prijeđite prstom ulijevo ili udesno dok ne začujete "Spremi kopiju, gumb traka aplikacije", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Prezentacija će se spremiti u obliku. pptx, a fokus će se vratiti na prezentaciju.

Spremanje prezentacije u drugom obliku datoteke

Datoteku prezentacije možete spremiti u obliku ODP da biste prezentaciju zajednički koristili u više aplikacija i platformi.

 1. Ako je prezentacija otvorena u prikazu za uređivanje, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "naredbe za brzi pristup, isključeno, gumb natrag", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prikaz minijatura.

 2. U prikazu minijatura prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "naredbe za brzi pristup, gumb datoteka", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čujete: "stranica backstage, gumb natrag".

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Save" (Spremi), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se stranica Spremi .

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Izvoz datoteke", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čujete: "odaberite aplikaciju, ovaj uređaj."

 5. Gurnite jedan prst prema dolje na gornjem lijevoj strani zaslona dok ne začujete "Spremi kopiju ove datoteke, gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čujete: "odaberite aplikaciju, ovaj uređaj."

 6. Da biste odabrali mjesto spremanja datoteke, gurnite jedan prst u gornji desni kut zaslona dok ne čujete željeni prostor za pohranu, na primjer "OneDrive" ili "ovaj uređaj", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 7. Da biste se kretali u skladištu, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete željeno mjesto. Da biste odabrali željenu stavku, dvaput dodirnite zaslon.

 8. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Next, app bar button" (Dalje, gumb na traci aplikacije), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se stranica unos naziva datoteke .

 9. Da biste datoteku izvezli u obliku ODP s trenutnim nazivom, prelazite prstom udesno dok ne začujete "izvoz, gumb traka aplikacije", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Fokus se vraća u prezentaciju.

Preimenovanje prezentacije

Kada prvi put stvorite prezentaciju, PowerPoint Mobile daje zadani naziv, kao što je Presentation1. Datoteku možete preimenovati uz bilo koje ime koje želite u prikazu za uređivanje ili minijaturu.

 1. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete sadašnji naziv prezentacije, a zatim "gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Čut ćete "skočni okvir, unesite naziv datoteke, uređivanje", a zatim naziv sadašnje datoteke. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite novi naziv datoteke.

 3. Da biste zatvorili skočni prozor naziva datoteke, gurnite jedan prst u donjem desnom kutu zaslona dok ne začujete "tipkovnica, Enter" ili "Enter", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Pročitajte i ovo

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Čitanje i dodavanje bilješki izlagača i komentara u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Istraživanje i navigacija programom PowerPoint pomoću čitača zaslona

Koristite PowerPoint za web pomoću tipkovnice i čitača zaslona da biste prezentaciju spremili s novim nazivom da biste OneDrive ili preuzeli kopiju prezentacije na lokalni uređaj. Testirali smo ga s pripovjedačem i ČELJUSTIMA, no možda će raditi s drugim čitačima zaslona dok god slijede česte standarde pristupačnosti i tehnike.

trebate upute za spremanje prezentacije PowerPoint, ali ne i pomoću čitača zaslona? Pročitajte članak Spremanje kopije prezentacije pomoću programa PowerPoint za web ili spremanje prezentacija programa PowerPoint u obliku PDF datoteka.

Napomene: 

 • Značajke sustava Office 365 sada se postepeno objavljuju pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema navedene značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima zaslona, pročitajte članak Kako čitači zaslona funkcioniraju uz Microsoft Office.

 • Kada koristite PowerPoint za web, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se PowerPoint za web koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Tako ćete, primjerice, umjesto pomoću tipke F6, s jedne naredbe na drugu prelaziti pomoću tipki Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne na PowerPoint za web.

Sadržaj teme

Preimenovanje prezentacije

PowerPoint za web automatski sprema prezentaciju na OneDrive pomoću generičkog naziva, kao što je Presentation1. pptx. Generički naziv možete promijeniti u naziv koji želite.

 1. U prikazu za Uređivanje pritisnite ALT + tipka s logotipom sustava Windows, F, R, r. Čujete: "preimenovanje, unesite naziv za ovu datoteku, uređivanje".

 2. Upišite novi naziv prezentacije, a zatim pritisnite ENTER. Prezentacija se sprema u OneDrive s novim nazivom.

Preuzimanje kopije prezentacije na uređaj u prikazu za uređivanje

PowerPoint za web automatski sprema prezentaciju na OneDrive dok radite. Kopiju prezentacije možete preuzeti i spremiti na lokalni uređaj. Ako izmijenite lokalnu kopiju, izvorna prezentacija u OneDrive neće se ažurirati.

 1. U prikazu za Uređivanje pritisnite ALT + tipka s logotipom sustava Windows, F, W, C. Čujete: "Microsoft PowerPoint za web, preuzimanje, gumb." Fokus će biti na gumbu Preuzmi.

 2. Pritisnite Enter. Čujete "tekst obavijesti, što želite učiniti s", nakon čega slijedi naziv prezentacije.

 3. Pritišćite tipku SR + tipka sa strelicom desno ili ulijevo dok ne začujete "tekst obavijesti, što želite učiniti s", a zatim naziv prezentacije.

 4. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Save button" (Gumb Spremi), a zatim pritisnite Enter. Datoteka se preuzima u mapu Preuzimanje na računalu.

Preuzimanje kopije prezentacije na uređaj u prikazu za čitanje

Da biste preuzeli kopiju prezentacije, ne morate imati dozvole za uređivanje.

 1. U prikazu za čitanje pritisnite CTRL + F6 dok ne začujete: "Uređivanje prezentacije, gumb je sažet."

 2. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Ispis u PDF-u", a zatim pritisnite ENTER. Čujete: "Microsoft PowerPoint za web, otvorite ispis PDF dokumenta, vezu."

 3. Pritisnite Enter. Otvorit će se dijaloški okvir Ispis . Fokus se nalazi na izborniku pisača .

 4. Da biste proširili izbornik, pritisnite razmaknicu.

 5. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Microsoft Print to PDF", a zatim pritisnite ENTER.

 6. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "gumb Ispis", a zatim pritisnite ENTER. Otvorit će se Izlazni izlaz za ispis u obliku dijaloškog okvira, a fokus će se prikazati u tekstnom polju naziv datoteke .

 7. Upišite naziv prezentacije, a zatim se pomaknite do mjesta na koje želite spremiti datoteku. Da biste spremili datoteku, pritisnite ALT + S.

Pročitajte i ovo

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korištenje čitača zaslona za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Izlaganje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Istraživanje i navigacija programom PowerPoint pomoću čitača zaslona

Novosti u sustavu Office 365

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×