Sortiranje podataka u rasponu ili tablici

Sortiranje podataka sastavni je dio analize podataka. Možda želite popis naziva poredati po abecednom redu, posložiti popis razina zaliha proizvoda od najviše do najniže ili poredati retke prema bojama ili ikonama. Sortiranje podataka je korisno za brzu vizualizaciju i bolje razumijevanje podataka, organiziranje i traženje željenih podataka te konačno za donošenje učinkovitijih odluka.

Podatke u jednom stupcu ili više stupaca možete sortirati po tekstu (od A do Ž ili od Ž do A), brojevima (od najmanjih do najvećih ili od najvećih do najmanjih) te datumima i vremenima (od najstarijih do najnovijih i od najnovijih do najstarijih). Možete ih sortirati i prema prilagođenom popisu koji sami stvorite (npr. veliki, srednji i mali) ili obliku, uključujući boju ćelije, boju fonta ili skup ikona.

Napomene: 

Što želite učiniti?

Sortiranje teksta

 1. Odaberite ćeliju u stupcu koji želite sortirati.

 2. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste brzo sortirali uzlaznim redoslijedom, kliknite Naredba Od A do Ž u programu Excel kojom se sortira od A do Ž ili od najmanjega do najvećeg broja (Sortiraj od A do Ž).

  • Da biste brzo sortirali silaznim redoslijedom, kliknite Naredba Od Ž do A u programu Excel kojom se sortira od Ž do A ili od najvećega do najmanjeg broja (Sortiraj od Ž do A).

Napomene: Potencijalni problemi

 • Provjerite jesu li svi podaci pohranjeni kao tekst    Ako stupac koji želite sortirati sadrži brojeve pohranjene kao brojeve i brojeve pohranjene kao tekst, morate ih oblikovati sve kao brojeve ili kao tekst. Ako ne primijenite to oblikovanje, brojevi pohranjeni kao brojevi sortirat će se prije brojeva pohranjenih kao tekst. Da biste oblikovali sve odabrane podatke kao tekst, pritisnite kombinaciju tipki Ctrl + 1, čime se pokreće dijaloški okvir Oblikovanje ćelija, kliknite karticu Broj, a zatim u odjeljku Kategorija mogućnost Općenito, Broj ili Tekst.

 • Uklonite sve početne razmake    U nekim slučajevima podaci uvezeni iz neke druge aplikacije mogu sadržavati početne razmake. Uklonite ih prije sortiranja podataka. To možete učiniti ručno ili pomoću funkcije TRIM.

 1. Odaberite ćeliju u stupcu koji želite sortirati.

 2. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste sortirali od najmanje do najveće vrijednosti, kliknite Naredba Od A do Ž u programu Excel kojom se sortira od A do Ž ili od najmanjega do najvećeg broja (Sortiraj od najmanjeg do najvećeg).

  • Da biste sortirali od najveće do najmanje vrijednosti, kliknite Naredba Od Ž do A u programu Excel kojom se sortira od Ž do A ili od najvećega do najmanjeg broja (Sortiraj od najvećeg do najmanjeg).

Napomene: 

 • Potencijalni problem   

 • Provjerite jesu li svi brojevi pohranjeni kao brojevi    Ako rezultati nisu ono što ste očekivali, stupac možda sadrži brojeve pohranjene kao tekst umjesto kao brojeve. Primjerice, negativni brojevi uvezeni iz nekih računovodstvenih sustava ili brojevi uneseni s početnim apostrofom (') pohranjuju se kao tekst. Dodatne informacije potražite u članku Ispravak brojeva oblikovanih kao tekst primjenom brojčanog oblikovanja.

 1. Odaberite ćeliju u stupcu koji želite sortirati.

 2. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste sortirali od starijeg prema novijem datumu ili vremenu, kliknite Naredba Od A do Ž u programu Excel kojom se sortira od A do Ž ili od najmanjega do najvećeg broja (Sortiraj od najstarijeg do najnovijeg).

  • Da biste sortirali od novijeg prema starijem datumu, kliknite Naredba Od Ž do A u programu Excel kojom se sortira od Ž do A ili od najvećega do najmanjeg broja (Sortiraj od najnovijeg do najstarijeg).

Napomene: Potencijalni problem   

 • Provjerite jesu li datumi i vremena pohranjeni kao datumi ili vremena    Ako rezultati nisu ono što ste očekivali, stupac možda sadrži datume ili vremena pohranjene kao tekst umjesto kao datume ili tekst. Da bi Excel pravilno sortirao datume i vremena, svi datumi i vremena u stupcu moraju biti pohranjeni kao serijski broj datuma ili vremena. Dodatne informacije potražite u članku Pretvaranje datuma pohranjenih kao tekst u datume.

 • Ako želite sortirati po danima u tjednu, oblikujte ćelije tako da prikazuju dan u tjednu. Ako želite sortirati po danu u tjednu bez obzira na datum, podatke pretvorite u tekst pomoću funkcije TEXT. No, funkcija TEXT vraća tekstnu vrijednost, pa će se sortiranje temeljiti na alfanumeričkim podacima. Dodatne informacije potražite u članku Prikaz datuma kao dana u tjednu.

Možda ćete htjeti sortirati po više od jednog stupca ili retka kada imate podatke koje želite grupirati po istoj vrijednosti u jednom stupcu ili retku, a zatim sortirati drugi stupac ili redak u toj grupi jednakih vrijednosti. Ako, primjerice, imate stupce Odjel i Zaposlenik, možete najprije sortirati po stupcu Odjel (da biste međusobno grupirali sve zaposlenike u istom odjelu), a zatim po imenu (da biste imena unutar svakog odjela sortirali abecednim redom). Možete sortirati po najviše 64 stupca.

Napomena: Za najbolje rezultate raspon ćelija koje sortirate mora imati zaglavlja stupaca.

 1. Odaberite bilo koju ćeliju u rasponu podataka.

  Odaberite raspon u dva stupca ili više njih

 2. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Sortiraj.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 3. U dijaloškom okviru Sortiranje u okviru Sortiraj po odjeljka Stupac odaberite prvi stupac koji želite sortirati.

  Odaberite prvi stupac koji će se sortirati

 4. Pod Sortiraj prema odaberite vrstu sortiranja. Učinite jedno od navedenoga:

  • Da biste sortirali po tekstu, broju ili datumu i vremenu, odaberite Vrijednosti.

  • Da biste sortirali po oblikovanju, odaberite Boja ćelije, Boja fonta ili Ikona ćelije.

 5. U odjeljku Redoslijed odaberite način sortiranja. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za tekstne vrijednosti odaberite A do Z ili Z do A.

  • Za numeričke vrijednosti odaberite Od najmanjeg do najvećeg ili Od najvećeg do najmanjeg.

  • Za vrijednosti datuma ili vremena odaberite Od najstarijeg do najnovijeg ili Od najnovijeg do najstarijeg.

  • Da biste sortirali na temelju prilagođenog popisa, odaberite Prilagođeni popis.

 6. Za dodavanje drugog stupca za sortiranje pritisnite Dodaj razinu, a zatim ponovite korake od tri do pet.

  Kliknite Dodaj razinu

 7. Za kopiranje stupca za sortiranje odaberite unos, a zatim kliknite Kopiraj razinu.

 8. Da biste izbrisali stupac prema kojem ste htjeli sortirati, odaberite odgovarajuću stavku, a zatim kliknite Izbriši razinu.

  Napomena: Na popisu se mora nalaziti najmanje jedan unos.

 9. Da biste promijenili redoslijed sortiranja stupaca, odaberite neki pa kliknite strelicu prema gore ili dolje uz gumb Mogućnosti.

  Unosi koji se nalaze bliže vrhu popisa sortiraju se prije unosa koji su bliže dnu popisa.

Ako imate ručno ili uvjetno oblikovan raspon ćelija ili stupac u tablici po boji ćelije ili boju fonta, možete sortirati i prema bojama. Sortirati možete i skup ikona koji ste stvorili uz pomoć uvjetnog oblikovanja.

 1. Odaberite ćeliju u stupcu koji želite sortirati.

 2. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Sortiraj.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 3. U dijaloškom okviru Sortiranje u okviru Sortiraj po odjeljka Stupac odaberite stupac koji želite sortirati.

  U odjeljku Stupac kliknite Sortiraj po i odaberite mogućnost

 4. Pod Sortiraj prema odaberite Boja ćelije, Boja fonta ili Ikona ćelije.

  U odjeljku Sortiranje prema odaberite mogućnost

 5. U odjeljku Redoslijed kliknite strelicu pokraj gumba, a zatim, ovisno o vrsti oblika, odaberite boju ćelije, boju fonta ili ikonu ćelije.

 6. Zatim odaberite način sortiranja. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za premještanje boje ćelije, boje fonta ili ikone na vrh ili ulijevo odaberite Na vrh za sortiranje stupca i Lijevo za sortiranje retka.

  • Da biste boju ćelije, boju fonta ili ikonu premjestili na dno ili na desnu stranu, odaberite Na dno za sortiranje prema stupcu i Na desnu stranu za sortiranje prema retku.

   Napomena: Ne postoji zadani redoslijed sortiranja prema boji ćelije, boji fonta ili ikoni. Za svaku operaciju sortiranja morate definirati željeni redoslijed.

 7. Da biste odredili sljedeću boju ćelije, boju fonta ili ikonu za sortiranje po njoj, kliknite Dodaj razinu, a zatim ponovite korake od trećeg do petog.

  Provjerite jeste li odabrali isti stupac u okviru Zatim po te da ste odabrali istu mogućnost u odjeljku Redoslijed.

  Nastavite s ponavljanjem za svaku dodatnu boju ćelije, boju fonta ili ikonu koje želite uključiti u sortiranje.

Za sortiranje u korisnički definiranom redoslijedu možete koristiti prilagođeni popis. Tako stupac možda sadrži vrijednosti prema kojima želite sortirati, npr. visoke, srednje i niske. Kako sortirati tako da se najprije pojave reci koji sadrže visoke vrijednosti, zatim oni koji sadrže srednje vrijednosti, a potom oni koji sadrže niske vrijednosti? Ako sortirate abecednim redom, sortiranje od “A do Z” postavlja visoke vrijednosti na sam vrh, a niske vrijednosti prije srednjih. Ako sortirate od “Z do A,” najprije se pojavljuju srednje vrijednosti, a niske vrijednosti nalaze se u sredini. Bez obzira na redoslijed, srednje vrijednosti uvijek se moraju pojavljivati u sredini. Taj problem možete riješiti stvaranjem vlastitog prilagođenog popisa.

 1. Možete i stvoriti prilagođeni popis:

  1. U raspon ćelija unesite vrijednosti po kojima želite sortirati i to željenim redoslijedom, od vrha do dna, kao što je prikazano u ovom primjeru.

   Stvaranje popisa od najveće do najmanje vrijednosti u rasponu ćelija

  2. Odaberite raspon koji ste upravo unijeli. Na prethodnom primjeru odabrali biste ćelije A1:A3.

  3. Otvorite mogućnost Datoteka > Mogućnosti > Dodatno > Općenito > Uredi prilagođene popise, a zatim u dijaloškom okviru Prilagođeni popis kliknite Uvezi pa dvaput U redu.

   Napomene: 

   • Možete stvoriti samo prilagođeni popis koji se temelji samo na vrijednosti (tekst, broj i datum i vrijeme). Ne možete stvoriti prilagođeni popis koji se temelji na obliku (boja ćelije, boja fonta ili ikona).

   • Maksimalna duljina za prilagođeni popis je 255 znakova, a prvi znak ne smije započinjati brojem.

 2. Odaberite ćeliju u stupcu koji želite sortirati.

 3. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Sortiraj.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 4. U dijaloškom okviru Sortiranje u okviru Sortiraj po ili Zatim po odjeljka Stupac odaberite stupac koji želite sortirati prema prilagođenom popisu.

 5. Pod Redoslijed odaberite Prilagođeni popis.

 6. U dijaloškom okviru Prilagođeni popisi odaberite željeni popis. Pomoću prilagođenog popis koji ste stvorili u prethodnom primjeru kliknite Visoko, Srednje, Nisko.

 7. Kliknite U redu.

 1. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Sortiraj.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 2. U dijaloškom okviru Sortiranje pritisnite Mogućnosti.

  Kliknite Sortiraj da bi se otvorio dijaloški okvir Sortiranje

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti sortiranja odaberite Razlikuj velika i mala slova.

  U dijaloškom okviru Sortiranje kliknite Mogućnosti

 4. Dvaput pritisnite U redu.

Najčešće se sortira od vrha prema dnu, no možete sortirati i slijeva nadesno.

Napomena: Tablice ne podržavaju sortiranje slijeva nadesno. Da biste to mogli, najprije tablicu pretvorite u raspon tako da odaberete bilo koju ćeliju u tablici i kliknete Alati za tablice > Pretvori u raspon.

 1. Odaberite bilo koju ćeliju u rasponu koji želite sortirati.

 2. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Sortiraj.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 3. U dijaloškom okviru Sortiranje pritisnite Mogućnosti.

  Kliknite Sortiraj da bi se otvorio dijaloški okvir Sortiranje

 4. U dijaloškom okviru Mogućnosti sortiranja pod Usmjerenje pritisnite Sortiraj slijeva nadesno i zatim pritisnite U redu.

  U okviru Mogućnosti sortiranja kliknite Slijeva nadesno

 5. U odjeljku Redak u okviru Sortiraj po odaberite redak koji želite sortirati. Obično će to biti 1. redak ako želite sortirati po retku zaglavlja.

  Odaberite redak koji želite sortirati

  Savjet: Ako je redak zaglavlja tekst, no stupce želite poredati po brojevima, možete dodati novi redak iznad raspona podataka pa dodati brojeve po željenom rasporedu.

 6. Da biste sortirali po vrijednosti, odaberite neku od mogućnosti na padajućem izborniku Redoslijed.

  1. Za tekstualne vrijednosti odaberite A do Z ili Z do A.

  2. Za numeričke vrijednosti odaberite Od najmanjeg do najvećeg ili Od najvećeg do najmanjeg.

  3. Za vrijednosti datuma ili vremena odaberite Od najstarijeg do najnovijeg ili Od najnovijeg do najstarijeg.

 7. Da biste sortirali prema boji ćelije, boji fonta ili ikoni ćelije, učinite sljedeće:

  1. Pod Sortiraj prema odaberite Boja ćelije, Boja fonta ili Ikona ćelije.

  2. U odjeljku Redoslijed odaberite boju ćelije, boju fonta ili ikonu ćelije, a zatim Lijevo ili Desno.

Napomena: Prilikom sortiranja redaka koji su dio strukture radnog lista, Excel sortira grupe najviše razine (razina 1) tako da reci ili stupci detalja ostaju zajedno čak i ako su reci ili stupci detalja sakriveni.

Da biste sortirali prema djelomičnoj vrijednosti u stupcu, npr. djelomičnom brojčanom kodu (789-WDG-34), prezimenu (Ana Marić) ili imenu (Marić Ana), najprije trebate podijeliti stupac u najmanje dva stupca tako da vrijednost prema kojoj želite sortirati bude u posebnom stupcu. To možete napraviti pomoću tekstnih funkcija koje služe za razdvajanje dijelove ćelija, a možete koristiti i čarobnjak za pretvaranje teksta u stupce. Primjere i dodatne informacije potražite u odjeljcima Podjela teksta u različite ćelije i Podjela teksta na stupce pomoću funkcija.

Upozorenje: Moguće je sortirati raspon unutar raspona, no to se ne preporučuje jer rezultat odvaja sortirani raspon od izvornih podataka. Ako sortirate sljedeće podatke kao što je prikazano, odabrani zaposlenici više neće biti pridruženi istim odjelima kao na početku.

Primjer sortiranja malog raspona unutar većeg.

Srećom, Excel će vas upozoriti ako otkrije da to pokušavate učiniti:

Kliknite Nastaviti s trenutno označenim područjem

Ako niste željeli sortirati na taj način, pritisnite mogućnost Proširi označeno, u suprotnom odaberite Nastaviti s trenutno označenim područjem.

Ako rezultat nije onakav kakav ste željeli, kliknite Poništi Gumb Poništi .

Napomena: Tablicu ne možete sortirati na taj način.

Ako prilikom sortiranja podataka dobivate neočekivane podatke, učinite sljedeće:

Provjerite jesu li se vrijednosti koje je vratila formula promijenile    Ako podaci koje ste sortirali sadrže jednu ili više formula, vraćene vrijednosti tih formula mogu se promijeniti kada se radni list ponovno izračuna. U tom slučaju ponovno primijenite sortiranje da biste dobili ažurne rezultate.

Otkrijte retke i stupce prije sortiranja    Sakriveni se stupci ne premještaju prilikom sortiranja stupac i sakriveni se reci ne premještaju prilikom sortiranja redaka. Prije sortiranja podatka trebali biste otkriti sakrivene stupce i retke.

Provjerite postavku regionalne sheme    Redoslijed sortiranja ovisi o postavci regionalne sheme. Provjerite imate li odgovarajuću postavku regionalne sheme u odjeljku Regionalne postavke ili Regionalne i jezične mogućnosti na upravljačkoj ploči na računalu. Informacije o promjeni postavke regionalne sheme potražite u sustavu pomoću sustava Windows.

Unesite naslove samo s jednim retkom    Ako su vam potrebni natpisi s više redaka, prelomite tekst u ćeliji.

Uključite ili isključite redak s naslovima    Obično je najbolje imati redak s naslovima prilikom sortiranja stupca da biste bolje razumjeli značenje podataka. Vrijednost u naslovu po zadanom nije obuhvaćena operacijom sortiranja. Katkad ćete možda morati uključiti ili isključiti naslov da bi operacija sortiranja obuhvaćala vrijednost u naslovu ili da je ne bi obuhvaćala. Učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste prvi redak podataka izuzeli iz sortiranja jer je to naslov stupca, na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Sortiranje i filtriranje pa Prilagođeno sortiranje, a potom odaberite Moji podaci imaju zaglavlja.

 • Da biste prvi redak podataka obuhvatili sortiranjem jer to nije naslov stupca, na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Sortiranje i filtriranje pa Prilagođeno sortiranje, a potom poništite okvir Moji podaci imaju zaglavlja.

Vrh stranice

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Vidi također

Videozapis: Sortiranje podataka u tablici

Pregled formula u programu Excel

Izbjegavanje neispravnih formula

Traženje i ispravljanje uobičajenih pogrešaka u formulama

Tipkovni prečaci i funkcijske tipke u programu Excel

Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×