Sortiranje IP adresa

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Ova tema opisuje postupak sortiranja Internet Protocol (IP) adresa spremljenih u bazi podataka programa Microsoft Office Access 2007.

U ovom članku

Uvod

Stvaranje upita

Druge upotrebe sortirani IP adresa

Uvod

Ako radite s IP adresama, vjerojatno ste primijetili da to nije tako jednostavno kao rad s tekstom ili brojevima. To je zbog toga što je IP adresa zapravo zbirka četiriju numeričkih vrijednosti odvojenih točkom (.), pri čemu je svaka vrijednost broj između 0 i 255. Sljedeća tablica prikazuje podatke prije primjene bilo kakvog sortiranja.

IDStroja

Zaposlenik

Mjesto

IPAdresa

1

...

...

123.4.245.23

2

...

...

104.244.253.29

3

...

...

1.198.3.93

4

...

...

32.183.93.40

5

...

...

104.30.244.2

6

...

...

104.244.4.1


Sortiranje IP adresa u programu Access zahtjevno je budući da Access za spremanje IP adresa ne omogućuje posebnu vrstu podataka. Iako je IP adresa samo zbirka brojeva, IP adrese ne možete spremati u numeričko polje. To je zbog toga što numeričko polje podržava samo jednu točku (.) dok IP adresa sadrži tri točke (.). To znači da je u tekstualno polje potrebno spremiti adrese.

Budući da se IP adrese spremaju u tekstualno polje, u programu Access ne možete koristiti ugrađene gumbe za smisleno sortiranje adresa. Gumbi za sortiranje uvijek sortiraju vrijednosti abecednim redom, čak i ako su znakovi brojevi. Drugim riječima, adrese se sortiraju prema prvoj znamenci, zatim prema drugoj znamenci i tako dalje, umjesto prema numeričkim vrijednostima koje čine adresu. Sljedeća tablica u polju IPAdresa prikazuje adrese iz prethodne tablice sortirane abecednim redom.

IDStroja

IPAdresa

3

1.198.3.93

2

104.244.253.29

6

104.244.4.1

5

104.30.244.2

1

123.4.245.23

4

32.183.93.40


Adrese koje započinju s 1 prikazuju se prija adresa koje započinju s 2 i tako dalje. Sljedeća tablica prikazuje adrese u ispravnom uzlaznom redoslijedu.

IDStroja

IPAdresa

3

1.198.3.93

4

32.183.93.40

5

104.30.244.2

6

104.244.4.1

2

104.244.253.29

1

123.4.245.23


Za lakše razumijevanje koraka sortiranja ovih adresa podijelite IP adrese u četiri numerička dijela. Adrese je potrebno sortirati prema prvom dijelu, zatim prema svakoj vrijednosti u prvom dijelu, drugom dijelu i tako dalje. Tablica prikazuje svaki dio u različitom stupcu i, budući da stupci sadrže jednostavne numeričke vrijednosti stupce je moguće sortirati slijeva nadesno uzlaznim redoslijedom kao što je prikazano u sljedećoj tablici.

DioI

DioII

DioIII

DioIV

1

198

3

93

32

183

93

40

104

30

244

2

104

244

4

1

104

244

253

29

123

4

245

23


Sortiranje četiriju dijelova zasebno mehanizam je sortiranja IP adresa. Sljedećim postupkom stvarate upit koji, osim polja IP adrese, uključuje izračunate stupce pri čemu svaki stupac sprema dio vrijednosti adrese. Prvi izračunati stupac sadržavat će prvi numerički dio adrese, drugi izračunati stupac sadržavat će drugi numerički dio adrese i tako dalje. Umjesto sortiranja zapisa prema polju IPAdresa, upit će zapise sortirati prema četirima izračunatim stupcima.

Vrh stranice

Stvaranje upita

Stvorit ćete upit s izdvajanjem pod nazivom Sortirane IPAdrese koji zapise prikazuje uzlaznim redoslijedom IP adresa. Pretpostavimo da trenutna baza podataka sadrži tablicu pod nazivom PojedinostiStroja koja uključuje tekstualno polje pod nazivom IPAdresa.

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 2. U dijaloškom okviru Prikaz tablice, na kartici Tablice pritisnite PojedinostiStroja i zatim pritisnite Dodaj. Zatvorite dijaloški okvir.

 3. Povucite polja IDStroja i IPAdresa u rešetku dizajna upita.

 4. Spremni ste za dodavanje izračunatih stupaca. U prvom praznom stupcu na desnoj strani, upišite izraz DioI: Val(Left([IPAddress],(InStr(1,[IPAddress],".") -1))) u retku polje . Izraz vraća znakove koji prethode prvog razdoblja (.) u polju IPAdresa.

  Pregledajte izraz. Budući da ne znate koliko se znamenki čine prvi dio adrese, koristite na funkcija InStr omogućuje pronalaženje položaja prvog razdoblja. Oduzimanjem 1 (za isključivanje točke) vraća broj znamenki u prvi dio. Zatim koristiti taj broj s na funkcija Left da biste izdvojili toliko znakova, počevši od krajnje lijeve znaka iz polja IPAdrese. Na kraju, poziva na funkcije Val pretvorite znakova koji je vratio funkcija Left u broj. Ovaj posljednji korak potreban je Budući da podlozi vrstu podataka tekst.

 5. Spremite upit pritiskom na Spremi na alatnoj traci za brzi pristup. To je dobro napraviti nakon svakog međukoraka.

 6. Dodavanje stupca za drugi dio adrese. U stupcu s desne strane DioI upišite DioII: Val(Mid([IPAddress],InStr(1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(1,[IPAddress],".") -1)) u retku polje . Izraz vraća znakove koji se nalaze između prve i druge točke u polju IPAdresa.

  Ponovno, pregledajte izraz. Budući da ne znate koliko znamenki sastoji drugi dio adrese ili točno mjesto na započinje (jer ne koliko je prvi dio), koristite funkciju InStr za pronalaženje položaja razdoblja. Zatim koristite na funkcija Mid izdvojiti znakove koji slijede nakon prve točke, ali ispred drugo razdoblje. Na kraju, nazovite funkciju Val za pretvorbu znakova koje je vratila Mid funkcija u broj. Ovaj posljednji korak potreban je Budući da podlozi vrstu podataka tekst.

 7. Dodavanje stupca za treći dio adrese. U stupcu s desne strane DioII, upišite DioIII: Val(MID([IPAdresa],InStr(InStr(1,[IPAdresa],".") +1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -1)) u retku polje . Izraz vraća znakove koji se nalaze se među druge i treće točke u polju IPAdresa.

  Ponovo pregledajte izraz. Budući da ne znate od koliko se znamenki sastoji treći dio adrese ili gdje on točno započinje (jer ne znate koliko su dugi prvi i drugi dio), položaj točaka odredite korištenjem funkcije InStr. Zatim koristite funkciju Mid za izdvajanje znakova koji slijede nakon druge točke, ali prethode trećoj točki. Konačno, pozovite funkciju Val za pretvorbu znakova koje je vratila funkcija Mid u broj. Ovaj je posljednji korak potreban jer je ishodišna vrsta podataka Tekst.

 8. Dodavanje stupca za dio četvrti i posljednji adrese. U stupcu s desne strane DioIII, upišite DioV: Val(RIGHT([IPAdresa],LEN([IPAdresa])-InStr(InStr(InStr(1,[IPAdresa],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],"."))) u retku polje . Izraz vraća znakove koji slijede nakon zadnjeg razdoblja.

  Ponovno, pregledajte izraz. Ključno je da biste pronašli mjesto treće razdoblje i izdvajanje svi znakovi koji slijede ga. Budući da ne znate točno gdje se nalazi treća točka, funkcija InStr tri puta pozovete omogućuje pronalaženje položaja trećeg razdoblja. Zatim koristite na funkcija Len da biste izračunali broj znamenki četvrtog dijela. Broj znamenki koje se vraćaju tada se koristi s u funkcija Right da biste izdvojili toliko znakova iz desnog dijela polja IPAdresa. Na kraju, nazovite funkciju Val za pretvorbu znakova koje je vratila Mid funkcija u broj. Ovaj posljednji korak potreban je Budući da podlozi vrstu podataka tekst.

 9. Postavite redak Sortiranje svih četiriju izračunatih stupaca na Uzlazno.

  Važno    Redak Sortiranje stupca IPAdresa mora se ostaviti praznim.

  Želite li sortirati prema drugim vrijednostima polja, osim adresa postavite polja s lijeve ili desne strane četiriju izračunatih stupaca. Između izračunatih stupaca nemojte smještati druga polja sortiranja.

 10. Sljedeći korak je sakriti četiri izračunata stupca u podatkovnoj tablici. Prije toga, prijeđite u prikaz podatkovne tablice za prikaz rezultata izraza u izračunatim stupcima. Sljedeća tablica prikazuje stupce u prikazu podatkovne tablice.

IDStroja

IPAdresa

DioI

DioII

DioIII

DioIV

3

1.198.3.93

1

198

3

93

4

32.183.93.40

32

183

93

40

5

104.30.244.2

104

30

244

2

6

104.244.4.1

104

244

4

1

2

104.244.253.29

104

244

253

29

1

123.4.245.23

123

4

245

23

 1. Vratite se u prikaz dizajna i očistite potvrdni okvir u retku Prikaži svih četiriju izračunatih stupaca. Ovime se sprječava prikazivanje izračunatih stupaca u prikazu podatkovne tablice.

 2. Po izboru odredite kriterije za isključivanje zapisa iz upita.

 3. Prijeđite u prikaz podatkovne tablice kako biste vidjeli zapise u sortiranom redoslijedu. Zapise ćete vidjeti ispravno sortirane uzlaznim redoslijedom IP adresa.

Vrh stranice

Druge upotrebe sortiranih IP adresa

Provjera IP adresa tijekom unosa podataka

Ako želite da biste provjerili adrese bez pisanja koda, to možete učiniti da biste ograničeni opseg postavljanjem MaskaUnosa svojstva polja da biste #. ##. ###. ###; 0; " " i svojstvo oblik za polje IP adresa za & & & & & & & & & & & &.

Što radi maska za unos? Kad započnete upisivati u polje adrese, maska za unos sprječava vas u unosu znakova koji nisu brojevi i razmaci između triju točaka. Ako je numerički dio dvoznamenkasti broj, treću znamenku ostavite praznom ili umjesto toga unesite razmak. Obratite pažnju na to da ova maska za unosu korisnika ne upozorava ako preskoči upisivanje nekih dijelova adrese ili ako umjesto numeričke vrijednosti upiše samo razmake. Na primjer, "345. .3. " prihvaća se kao valjana adresa.

Što ovo oblikovanje prikaza čini? Kad završite s upisivanjem i napustite polje, oblikovanje prikaza uklanja razmake iz adrese i prikazuje samo brojeve i točke. Na primjer, ako ste upisali "354.35 .2 .12 ", adresa se prikazuje kao "354.35.2.12". Obratite pažnju na to da ako pritisnete unutar adrese ili pritisnete F2 (za ulazak u način uređivanja) dok je adresa označena, razmaci se ponovo pojavljuju.

Savjet: Želite li kopirati adresu, prijeđite u prethodni stupac ili kontrolu, za odabir oblikovane adrese pritisnite TAB i zatim pritisnite Kopiraj. Na ovaj način nećete kopirati niz adrese koja sadrži razmake.

Sortiranje zapisa na obrascu ili u izvješću prema IP adresama

Želite li stvoriti obrazac ili izvješće u kojem se zapisi sortiraju prema IP adresama, novi je objekt potrebno temeljiti na upitu koji sortira adrese kao što je prethodno opisano, umjesto na tablici koja sprema adrese.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×