Sortiranje ili filtriranje tablice u programu Excel pomoću čitača zaslona

Sortiranje ili filtriranje tablice u programu Excel pomoću čitača zaslona

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama s oštećenjima vida koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Dodatnu općenitu pomoć potražite na polaznoj stranici podrške za Office.

Koristite Excel pomoću tipkovnice i čitača zaslona da biste sortirali i filtrirali tablice. Testirali smo ga uz pripovjedač, JAWS i NVDA, ali bi mogao raditi s drugim čitačima zaslona sve dok slijede česte standarde pristupačnosti i tehnike. Sortiranjem podataka omogućujete organiziranje i pronalaženje podataka koje želite brzo pronaći radi brže analize. Filtriranjem podataka omogućujete usredotočivanje na određeni skup podataka, što posebno korisno na velikim radnim listovima.

Napomene: 

Sadržaj teme

Tipkovni prečaci za sortiranje i filtriranje

U ovoj su tablici prikazani tipkovni prečaci za sortiranje i filtriranje.

Radnja

Tipkovni prečac

Isključivanje padajućeg izbornika automatskog filtra u naslovu stupca

Ctrl + Shift + L

Otvaranje padajućeg izbornika automatskog filtra iz zaglavlja stupca

Alt + tipka sa strelicom dolje

Sortiranje od najmanjeg do najvećeg ili od A do Ž

Alt + A, S + A ili ALT + tipka sa strelicom dolje, S

Sortiranje od najvećeg do najmanjeg ili od Ž do A

Alt + A, S + D ili ALT + tipka sa strelicom dolje, O

Otvaranje dijaloškog okvira Sortiranje

Alt + A, S + S ili Alt + H, S, U

Ponovna primjena sortiranja nakon promjene podataka

Ctrl + Alt + L (ili Alt + A, Y + 3)

Filtriranje prema boji

ALT + tipka sa strelicom dolje, I

Filtriranje prema broju ili tekstu

ALT + tipka sa strelicom dolje, F

Otvaranje dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija

ALT + H, O, I

Korištenje funkcije TRIM

ALT + M, T, a zatim pomicanje na obrezivanje pomoću tipke sa strelicom dolje

Informacije o sortiranju u programu Excel

Podatke možete sortirati prema tekstu (A do Z ili Z do A), brojevima (najmanjeg do najvećeg ili najvećeg do najmanjeg), a datumi i vremena (najstarije do najnovije ili novije do najstarije) u jednom ili više stupaca. Možete i sortirati prema prilagođenom popisu (kao što su velika, Srednja i mala) ili po obliku, uključujući boju ćelije, boju fonta ili skup ikona. Većina operacija sortiranja jest sortiranje stupaca, ali možete i sortirati po recima.

Kada sortirate tablicu, Excel sprema kriterije koje ste koristili u radnoj knjizi da biste je mogli ponovno primijeniti svaki put kada otvorite radnu knjigu. To je osobito važno za sortiranja po više stupaca te za sortiranja čije stvaranje traje dugo. Međutim, to funkcionira samo za podatke u tablici i ne odnosi se na samo raspone ćelija. Ako želite spremiti kriterije sortiranja da biste sortiranje mogli povremeno ponovno primijeniti kada otvorite radnu knjigu, preporučujemo da koristite tablicu.

Napomena: Kada sortirate podatke, ne možete vratiti izvornu porudžbinu. Ako nakon sortiranja niste spremili datoteku, možete se vratiti pomoću značajke Poništi (CTRL + Z).

Sortiranje teksta u tablici ili rasponu

Sortiranje teksta u tablici

 1. Pomaknite se do retka zaglavlja u tablici pomoću tipki sa strelicama. Kada ste u retku zaglavlja, u pripovjedaču čujete "stavka zaglavlja" iza lokacije ćelije.

 2. Pritisnite tipku sa strelicom desno ili ulijevo da biste se pomaknuli na zaglavlje stupca za podatke koje želite sortirati.

 3. Pritisnite ALT + tipka sa strelicom dolje da biste otvorili izbornik filtar, a zatim pritisnite tipku tabulatora da biste se pomaknuli na izbornik. U pripovjedaču čujete: "izbornik, Sortiraj od A do Z, nepotvrđena stavka izbornika."

 4. Prikazane mogućnosti ovise o vrsti podataka u stupcu. Numeričke podatke, primjerice, možete sortirati od najmanjeg do najvećeg ili najvećeg do najmanjeg. Alfanumeričke podatke možete sortirati od A do Ž, od Ž do A ili po boji.

  Pomoću tipke sa strelicom dolje možete pregledavati mogućnosti, a zatim pritisnite ENTER da biste odabrali neku mogućnost. U pripovjedaču možete čuti "sortirano", a zatim odabrana mogućnost.

Sortiranje teksta u rasponu

 1. Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se do stupca alfanumeričkih podataka u rasponu ćelija ili u stupac tablice koji sadrži alfanumeričke podatke.

 2. Pritisnite Alt + A. Otvorit će se kartica Podaci , a vi ćete čuti: "Gornja vrpca, grupa okvir, kartica podaci." U pripovjedaču možete čuti: "kartice s vrpcom, odabrana, stavka kartice podataka." Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste sortirali uzlaznim alfanumeričkim redoslijedom (Sortiraj od A do Z), pritisnite S + A.

  • Da biste sortirali silaznim abecednim redom (Sortiraj od Ž do A), pritisnite S + D.

Sortiranje u kojem se razlikuju mala i velika slova

 1. Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se do stupca alfanumeričkih podataka u rasponu ćelija ili u stupac tablice koji sadrži alfanumeričke podatke.

 2. Pritisnite ALT + H, S, U. Otvorit će se dijaloški okvir Sortiranje , a u pripovjedaču ćete čuti: "sort, okay gumb." U RALJAMA čujete: "dijaloški okvir Sortiranje, gumb u redu."

 3. Pritisnite ALT + O da biste otvorili dijaloški okvir mogućnosti sortiranja . U pripovjedaču možete čuti: "mogućnosti sortiranja. Neprovjereno, potvrdni okvir osjetljiv na slučaj. " U RALJAMA možete čuti: "dijaloški okvir mogućnosti sortiranja, prikaz osjetljiv na slučaj, nije potvrđen."

 4. Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili okvir osjetljivo na slučaj .

 5. Pritisnite Enter. Dijaloški okvir mogućnosti sortiranja zatvara se, a u pripovjedaču čujete: "Sortiraj, gumb mogućnosti". U RALJAMA čujete: "Sortiraj dijaloški okvir".

 6. Da biste zatvorili dijaloški okvir Sortiranje i primijenili promjene, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "gumb u redu", a zatim pritisnite ENTER.

 7. Sortiranje teksta kao što je objašnjeno u sortiranju teksta u rasponu.

Savjet: Ako stupac prema kojem sortirate sadrži kombinaciju brojeva i teksta, morat ćete sve vrijednosti morati oblikovati kao tekst. U suprotnom Excel brojeve najprije sortira kao brojeve, a zatim sortira tekst. Da biste oblikovali podatke, pritisnite CTRL + RAZMAKNICA da biste odabrali sve podatke u stupcu, a zatim pritisnite ALT + H, F, N. pritišćite tipku sa strelicom ulijevo dok ne čujete "odabrano, stavka tabulatora", jedanput pritisnite tipku tabulatora, a zatim pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete : "Tekst". Jedanput pritisnite tipku tabulatora da biste se pomaknuli na gumb u redu , a zatim pritisnite ENTER.

Savjeti: 

 • Prilikom uvoza ili kopiranja podatka s nekog drugog mjesta, prije podataka mogu se nalaziti početne bjeline. Ime "Zorica Crnić", primjerice, može biti unijeto kao "(bjelina)(bjelina)Zorica Crnić".

 • Ako koristite čitač zaslona, možda nećete biti svjesni tih bjelina jer JAWS ne čita praznine u ćelijama.

 • Da biste ih lakše pronašli, Excel smješta ćelije koje imaju glavne razmake pri vrhu sortiranog stupca.

Sortiranje brojeva

 1. Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se do stupca numeričkih podataka u rasponu ćelija ili u stupac tablice koji sadrži numeričke podatke.

 2. Pritisnite Alt + A. Otvorit će se kartica Podaci , a u pripovjedaču ćete čuti: "kartice vrpce, odabrana, stavka kartice podataka." U RALJAMA čujete: "Gornja vrpca, grupa okvir, kartica podaci." Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste sortirali od najmanjeg prema najvećem, pritisnite S + A.

  • Da biste sortirali od najvećeg prema najmanjem, pritisnite S + D.

Provjerite jesu li brojevi pohranjeni kao brojevi

 1. Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se do stupca numeričkih podataka u rasponu ćelija ili u stupac tablice koji sadrži numeričke podatke, a zatim pritisnite CTRL + RAZMAKNICA da biste odabrali sve podatke u stupcu.

 2. Pritisnite ALT + H, F + N. Otvorit će se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija , a u pripovjedaču ćete čuti: "Oblikovanje ćelija". U ČELJUSTIMA možete čuti: "Oblikovanje ćelija u dijaloškom okviru".

 3. Da biste se pomaknuli na karticu broj , koristite tipku sa strelicom ulijevo (ili pritisnite CTRL + TAB). U pripovjedaču možete čuti: "stavka brojčane kartice." U RALJAMA čujete: "kartica broj."

 4. Pritisnite tipku tabulatora. Otvorit će se popis Kategorija i čuti trenutno odabranu kategoriju, kao što je "općenito" ili "Datum".

 5. Pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne začujete: "broj."

 6. Pritisnite tipku tabulatora. U pripovjedaču čujete "decimalna mjesta", a zatim broj decimalnih mjesta koja se trenutno koriste. Ako želite promijeniti tu vrijednost, upišite novi broj decimalnih mjesta. Da biste u potpunosti uklonili decimalne osobe, upišite 0.

 7. Da biste zatvorili dijaloški okvir Oblikovanje ćelija i primijenili promjene, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "gumb u redu", a zatim pritisnite ENTER.

Sortiranje datuma i vremena

 1. Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se do stupca s datumima ili vremenima u rasponu ćelija ili u stupac tablice koji sadrži datume ili vremena.

 2. Pritisnite Alt + A. Otvorit će se kartica Podaci , a u pripovjedaču čujete: "kartice vrpce, odabrano, kartica podaci." U RALJAMA čujete: "Gornja vrpca, grupa okvir, kartica podaci." U odjeljku učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste sortirali od najstarijeg prema najnovijem, pritisnite S + A.

  • Da biste sortirali od najnovijih do najstarijih, pritisnite S + D.

  • Da biste nakon promjene podataka ponovno primijenili sortiranje, odaberite ćeliju u rasponu ili tablici, a zatim pritisnite Ctrl + Alt + L.

Sortiranje po više stupaca

Možete sortirati po više od jednog stupca ili retka kad imate podatke koje želite grupirati prema istoj vrijednosti u jednom stupcu ili retku, a zatim sortirati drugi stupac ili redak unutar te grupe jednakih vrijednosti. Ako, primjerice, imate stupce Odjel i Zaposlenik, možete najprije sortirati po stupcu Odjel (da biste međusobno grupirali sve zaposlenike u istom odjelu), a zatim po imenu (da biste imena unutar svakog odjela sortirali abecednim redom). Možete sortirati po najviše 64 stupca.

Napomena: Za najbolje rezultate raspon ćelija koje sortirate mora imati zaglavlja stupaca. Da biste sortirali po recima, provjerite je li okvir Moja tablica ima zaglavlja izbrisan u dijaloškom okviru Sortiranje . Pritisnite ALT + H, S, da biste otvorili dijaloški okvir Sortiraj , a zatim pritišćite tipku tabulatora dok ne začujete: "provjereno, moji podaci imaju zaglavlja" ili "neprovjereno, moji podaci imaju zaglavlja." Ako želite poništiti potvrdni okvir, pritišćite razmaknicu, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "u redu, gumb", a zatim pritisnite ENTER da biste primijenili promjenu.

 1. Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se do raspona ćelija s dva ili više stupaca podataka ili u tablicu s dva ili više stupaca.

 2. Pritisnite Alt + A, S + S. Otvorit će se dijaloški okvir Sortiranje , a u pripovjedaču ćete čuti: "sort, okay gumb." U RALJAMA čujete: "dijaloški okvir Sortiranje, gumb u redu."

 3. Pritišćite tipku tabulatora dok ne pronađete stupac: Sortiraj po kombiniranom okviru. U pripovjedaču čujete "Sortiraj po, <naziv stupca>, kombinirani okvir koji se može uređivati." Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje odaberite prvi stupac koji želite sortirati.

 4. Pritišćite tipku tabulatora dok ne pronađete kombinirani okvir Sortiranje . U pripovjedaču možete čuti "Sortiraj na, ćelije vrijednosti, kombinirani okvir koji se može uređivati." Ako ne čujete "vrijednosti ćelija", pritišćite tipke sa strelicama gore i dolje sve dok to ne učinite.

 5. Da biste odabrali kako želite sortirati vrijednosti ćelije, pritišćite tipku tabulatora dok ne pronađete kombinirani okvir narudžba . U pripovjedaču čujete "Naruči, <trenutno odabrana mogućnost>, kombinirani okvir koji se može uređivati." Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje odaberite A do z, z do A, najmanjeg do najvećegili najviše do najmanjeg.

 6. Da biste dodali još jedan stupac za sortiranje, upotrijebite tipku tabulatora da biste se pomaknuli na gumb Dodaj razinu , pritisnite ENTER, a zatim ponovite korake od tri do pet.

  Napomena: Okvir Sortiraj po kombiniranom sustavu poziva se na dodatne stupce.

 7. Da biste ponovno primijenili sortiranje stupaca nakon promjene podataka, odaberite ćeliju u rasponu ili tablici, a zatim pritisnite CTRL + ALT + L.

  Napomena: CTRL + ALT + L ne ponovno Primijeni Sortiranje redaka.

Savjeti za rješavanje problema sa sortiranjem

Ako prilikom sortiranja podataka dobivate neočekivane rezultate, učinite sljedeće:

 • Provjerite jesu li se vrijednosti koje je vratila formula promijenile. Ako podaci koje ste sortirali sadrže jednu ili više formula, vraćene vrijednosti tih formula mogu se promijeniti kada se radni list ponovno izračuna. U tom slučaju ponovno primijenite sortiranje da biste dobili ažurne rezultate.

 • Prije sortiranja otkrijte retke i stupce. Skriveni se stupci ne premještaju prilikom sortiranja stupaca, a skriveni se reci ne premještaju prilikom sortiranja redaka. Prije sortiranja podataka trebali biste otkriti skrivene stupce i retke.

 • Provjerite postavku regionalne sheme. Redoslijedi sortiranja ovise o postavci regionalne sheme. Provjerite imate li odgovarajuće postavke regionalne sheme u regionalnim postavkama ili regionalnim i jezičnim mogućnostima na upravljačkoj ploči na računalu.

 • Uključite ili isključite redak s naslovima. Prilikom sortiranja stupca obično se preporučuje da imate redak s naslovima radi boljeg razumijevanja značenja podataka. Vrijednost u naslovu po zadanom nije obuhvaćena operacijom sortiranja. Katkad ćete možda morati uključiti ili isključiti naslov da bi operacija sortiranja obuhvaćala vrijednost u naslovu ili da je ne bi obuhvaćala.

 • Da biste isključili prvi redak podataka iz sortiranja jer je to zaglavlje stupca, pritisnite ALT + H, S, U. U dijaloškom okviru prilagođeno sortiranje odaberite potvrdni okvir Moji podaci imaju zaglavlja .

 • Da biste uvrstili prvi redak podataka u sortiranju jer nije zaglavlje stupca, pritisnite ALT + H, S, U. U dijaloškom okviru prilagođeno sortiranje poništite potvrdni okvir Moji podaci imaju zaglavlja .

Filtriranje podataka u tablici

Kada podatke postavite u tablicu, Excel automatski dodaje padajući izbornik automatskog filtra u svaki zaglavlje stupca. Pomoću tog izbornika možete brzo primijeniti filtriranje. Da biste padajući izbornik automatskog filtra uklonili iz naslova stupca, odaberite zaglavlje, a zatim pritisnite CTRL + SHIFT + L.

 1. U zaglavlju tablice stupca koji želite filtrirati pritisnite ALT + tipka sa strelicom dolje. Otvorit će se padajući izbornik automatskog filtriranja , a u pripovjedaču ćete čuti: "izbornik". U RALJAMA čujete: "Kontekstni izbornik."

 2. Na izborniku Automatsko filtriranje ako stupac sadrži brojeve, pomoću tipke sa strelicom dolje pomaknite se do filtara brojeva , a zatim pritisnite ENTER. Ako stupac sadrži tekst, pomaknite se do mogućnosti Tekstni filtri i pritisnite Enter. Otvorit će se podizbornik i čut ćete "Jednako".

 3. Da biste se pomaknuli na željenu mogućnost filtriranja, upotrijebite tipke sa strelicama, a zatim pritisnite ENTER. Otvorit će se dijaloški okvir prilagođeni automatski filtar , a u pripovjedaču ćete čuti: "prilagođeni automatski filtar." U RALJAMA čujete: "dijaloški okvir prilagođeni automatski filtar."

 4. Upišite ili odaberite uvjete filtriranja.

  Da biste, primjerice, prikazali brojeve veće od određenog iznosa, odaberite Veće ili jednako, a zatim u sljedeći kombinirani okvir unesite željeni broj.

  Da biste filtrirali prema dva uvjeta, u oba skupa kombiniranih okvira za uređivanje unesite uvjete filtriranja, a zatim odaberite And ako želite da oba uvjeta budu zadovoljena odnosno Or ako je dovoljno da samo jedan uvjet bude zadovoljen.

 5. Da biste zatvorili dijaloški okvir, pritišćite tipku tabulatora dok ne pronađete gumb u redu , a zatim pritisnite ENTER.

Filtriranje podataka u rasponu

 1. Odaberite ćelije koje želite filtrirati. Pomaknite se do ćelije u kojoj želite biti gornja lijeva ćelija odabira, a zatim držite pritisnutu tipku SHIFT, a zatim koristite tipke sa strelicom desno i dolje da biste proširili odabrani raspon ćelija.

 2. Pritisnite CTRL + SHIFT + L. Excel dodaje padajući izbornik automatskog filtriranja u prvu ćeliju svakog stupca u rasponu.

 3. Odaberite ćeliju koja padajući izbornik Automatski filtar. Pritisnite ALT + tipka sa strelicom dolje. Otvorit će se padajući izbornik automatskog filtriranja , a u pripovjedaču ćete čuti: "izbornik". U RALJAMA čujete: "Kontekstni izbornik."

 4. Pomoću tipki sa strelicama i tabulatora pomaknite se do željenih mogućnosti filtriranja. Potvrdite okvir pomoću razmaknicu da biste očistili ili potvrdili vrijednost filtra.

 5. Kada odaberete odabir, pritisnite ENTER da biste primijenili filtar.

Da biste očistili filtar i uklonili padajuće izbornike automatskog filtriranja , odaberite bilo koju ćeliju u rasponu, a zatim pritisnite CTRL + SHIFT + L.

Vidi također

Dodavanje naslova tablice u programu Excel pomoću čitača zaslona

Stvaranje naslova stupaca u tablici u programu Excel pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci u programu Excel za Windows

Osnovni zadaci u programu Excel pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Koristite Excel uz VoiceOver, ugrađeni čitač zaslona u sustavu iOS, da biste sortirali podatke u rasponu ili tablici. Sortiranje podataka omogućuje vam jednostavnije organiziranje i pronalaženje željenih podataka.

Napomene: 

Sortiranje podataka u aplikaciji Excel

 1. Na radnom listu koji sadrži tablicu ili raspon podataka Postavite fokus negdje u stupac tablice ili stupac lista koji sadrži podatke koje želite sortirati.

 2. Pri vrhu zaslona dodirnite četiri prsta da biste fokus premjestili na naslovnu traku radne knjige, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Prikaži vrpcu", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čujete naziv tekuće kartice, na primjer "Početna stranica, kartica".

 3. Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili izbornik tabulatora, prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "podaci, kartica", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Da biste podatke sortirali abecednim redom ili numerički, prelazite prstom udesno dok ne čujete "sort uzlazno, gumb" ili "Sortiraj silazno, gumb", ovisno o tome što želite učiniti, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Tablica ili raspon podataka sortirani su. Ako aktivni stupac sadrži samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva, vaši su podaci sortirani abecednim redom. ako aktivni stupac sadrži samo brojeve, vaši su podaci sortirani prema vrijednosti. Podaci se sortiraju od najmanjeg do najvećeg ako odaberete Sortiraj uzlazno i od najvećeg do najmanjeg ako odaberete Sortiraj silazno.

 5. Da biste zatvorili vrpcu i vratili fokus na radni list, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete: "Sakrijte vrpcu, gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Vidi također

Ispis radne knjige u programu Excel pomoću čitača zaslona

Korištenje vanjske tipkovnice uz aplikaciju Excel za iPad

Korištenje vanjske tipkovnice uz aplikaciju Excel za iPhone

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Koristite Excel za Android uz TalkBack, ugrađeni čitač zaslona za Android, da biste sortirali i filtrirali tablice. Sortiranje pridonosi organizaciji i analizi podataka. Filtriranje podataka posebno je korisno ako vaši radni listove sadrže velike količine podataka.

Napomene: 

 • Značajke sustava Office 365 sada se postepeno objavljuju pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema navedene značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Android, TalkBack. Da biste saznali više o korištenju čitača TalkBack, idite na članak Pristupačnost uređaja sa sustavom Android.

Sadržaj teme

Sortiranje podataka u aplikaciji Excel

Na radnom listu programa Excel možete sortirati tekstne i brojčane podatke pa ih posložiti po određenom redoslijedu, npr. tekst od A do Ž ili od Ž do A, brojeve od najmanjeg do najvećeg odnosno od najvećeg do najmanjeg te datume i vremena od najranijeg do najkasnijeg ili obratno.

Napomena: Kada sortirate podatke, ne možete vratiti izvornu porudžbinu.

 1. Dodirnite bilo gdje na listu programa Excel. TalkBack će izgovoriti odabranu ćeliju.

 2. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok se ne pomaknete na stupac koji želite sortirati. Dvaput dodirnite da biste aktivirali odabir.

 3. Da biste istraživali dodirom, polako povucite prstom po gornjem dijelu zaslona dok TalkBack ne izgovori sljedeće: "More options button" (Gumb Više mogućnosti). Fokus će biti na gumbu pa možete podići prst.

 4. Dvaput dodirnite bilo gdje na zaslonu da biste aktivirali gumb. TalkBack će izgovoriti sljedeće: "Tab menu, Home selected" (Izbornik kartica, odabrano je Polazno). U donjem dijelu zaslona prelazite dvama prstima prema gore dok ne dođete do kraja popisa. TalkBack prilikom prelaženja prstima reproducira zvuk i prestaje s njegovom reprodukcijom kada dođete do kraja popisa.

 5. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst.

 6. Kada TalkBack izgovori "Sort and Filter menu" (Izbornik Sortiraj i filtriraj), podignite prst i dvaput dodirnite zaslon.

 7. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst.

  • Odaberite Sortiraj uzlazno da biste alfanumeričke podatke sortirali od A do Ž ili od najmanje do najveće vrijednosti odnosno da biste datume i vremena sortirali od najranijeg do najkasnijeg. TalkBack najavljuje: "Sortiraj uzlazno, a ne provjereno prekidač."

  • Odaberite Sortiraj silazno da biste alfanumeričke podatke sortirali od Ž do A ili od najveće do najmanje vrijednosti odnosno da biste datume i vremena sortirali od najkasnijeg do najranijeg. Talkback najavljuje: "Sortiraj silazno, ne provjereno prekidač."

  Kada pronađete željenu mogućnost, podignite prst, a zatim dvaput dodirnite. Stavke će se sortirati.

 8. Da biste se vratili na radni list, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "provjereno još promjena mogućnosti." Gumb više mogućnosti sada je odabran, a zatim ga dvaput dodirnite da biste ga aktivirali.

Sortiranje raspona ćelija

Ako u radnoj knjizi postoje prazne ćelije, možete najprije odabrati raspon, a potom ga sortirati.

 1. U radnoj knjizi polako povucite prstom po gornjem dijelu zaslona dok TalkBack ne najavi: "More options button" (Gumb Više mogućnosti). Fokus će biti na gumbu pa možete podići prst.

 2. Dvaput dodirnite bilo gdje na zaslonu da biste aktivirali gumb. TalkBack će izgovoriti sljedeće: "Tab menu, Home selected" (Izbornik kartica, odabrano je Polazno).

 3. U donjem dijelu zaslona prelazite dvama prstima prema gore dok ne dođete do kraja popisa. TalkBack prilikom prelaženja prstima reproducira zvuk i prestaje s njegovom reprodukcijom kada dođete do kraja popisa.

 4. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst.

 5. Kada TalkBack izgovori "Select Range" (Odabir raspona), podignite prst i dvaput dodirnite zaslon.

 6. Otvorit će se dijaloški okvir Odabir ćelije ili raspona , a fokus se nalazi u polju raspona. Upišite raspon koji želite odabrati, kao što je "a1: C15". Odvucite prst na zaslon dok ne čujete da TalkBack objavi "u redu". Podignite prst i dvaput dodirnite. Raspon je sada odabran.

 7. Povucite prstom po gornjem dijelu zaslona dok TalkBack ne najavi: "More options button" (Gumb Više mogućnosti). Podignite prst i dvaput dodirnite da biste aktivirali gumb.

 8. Istražite popis na donjem dijelu zaslona povlačenje prsta po stavkama. Kada TalkBack najavi "Sort and Filter menu" (Izbornik Sortiraj i filtriraj), podignite prst i dvaput dodirnite zaslon.

 9. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst.

  • Odaberite Sortiraj uzlazno da biste alfanumeričke podatke sortirali od A do Ž ili od najmanje do najveće vrijednosti odnosno da biste datume i vremena sortirali od najranijeg do najkasnijeg. TalkBack najavljuje: "Sortiraj uzlazno, a ne provjereno prekidač."

  • Odaberite Sortiraj silazno da biste alfanumeričke podatke sortirali od Ž do A ili od najveće do najmanje vrijednosti odnosno da biste datume i vremena sortirali od najkasnijeg do najranijeg. Talkback najavljuje: "Sortiraj silazno, ne provjereno prekidač."

  Kada pronađete željenu mogućnost, podignite prst, a zatim dvaput dodirnite. Stavke će se sortirati.

Oblikovanje podataka

Ponekad je potrebno ponovno oblikovati podatke da bi se prilikom sortiranja dobili odgovarajući rezultati.

 1. Pomaknite se do ćelije koju želite oblikovati. Dvaput dodirnite da biste aktivirali odabir.

 2. Da biste istraživali dodirom, polako povucite prstom po gornjem dijelu zaslona dok TalkBack ne izgovori sljedeće: "More options button" (Gumb Više mogućnosti). Fokus će biti na gumbu pa možete podići prst.

 3. Dvaput dodirnite bilo gdje na zaslonu da biste aktivirali gumb. TalkBack će izgovoriti sljedeće: "Tab menu, Home selected" (Izbornik kartica, odabrano je Polazno). Povucite dvama prstima po donjem dijelu zaslona da biste se pomaknuli prema dolje po popisu.

 4. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst.

 5. Kada TalkBack najavi: "Number Format menu" (Izbornik Oblik broja).

 6. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst.

  Možete birati među sljedećim oblicima: Općenito, Brojčana, Valutna, Računovodstveni, Datum, Vrijeme, Postotak, Razlomak, Znanstvena, Tekst i Posebno. Kada pronađete željeni oblik, podignite prst i dvaput dodirnite da biste ga primijenili.

Savjeti za rješavanje problema sa sortiranjem

Ako sortiranjem podataka dobijete neočekivane rezultate, provjerite sljedeće:

 • Ako sortirani podaci sadrže jednu formulu ili više njih, vraćene se vrijednosti tih formula mogu promijeniti prilikom ponovnog izračuna radnog lista. U tom slučaju ponovite sortiranje da biste dohvatili ažurirane rezultate.

 • Sakriveni se stupci ne miču prilikom sortiranja stupaca kao ni sakriveni reci prilikom sortiranja redaka. Prije sortiranja podataka otkrijte sakrivene stupce i retke. Da biste ih otkrili, u radnoj knjizi programa Excel učinite sljedeće:

  1. Pomaknite se na redak ili stupac do sakrivenog stupca ili retka. TalkBack najavljuje: "susjedne skrivenim ćelijama."

  2. Povucite prstom da biste se pomaknuli prema gore do zaglavlja stupca ili ulijevo do broja retka pa podignite prst. Dvaput dodirnite da biste odabrali čitav stupac ili redak.

  3. Ponovno dvaput dodirnite da biste otvorili izbornik.

  4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete sljedeće: "Unhide button" (Gumb Otkrij). Dvaput dodirnite da biste otkrili. TalkBack će najaviti trenutno mjesto u radnoj knjizi, a stupac ili redak bit će otkriven.

 • Na mobitelu provjerite postavku regionalne sheme. Rezultati sortiranja mogu se razlikovati ovisno o postavci regionalne sheme.

Filtriranje podataka u tablici

Ako umećete podatke u tablicu u programu Excel, pomoću filtara možete brzo pronaći vrijednosti koje ispunjavaju kriterije.

 1. U programu Excel povucite prstom po zaslonu dok ne dođete do tablice. TalkBack će izgovoriti odabranu ćeliju.

 2. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok se ne pomaknete na zaglavlje tablice koju želite filtrirati. Zaglavlje možete pronaći i tako da prstom povlačite po zaslonu.

 3. Polako prstom povucite po gornjem dijelu zaslona dok TalkBack ne najavi: "More options button" (Gumb Više mogućnosti). Fokus će biti na gumbu pa možete podići prst.

 4. Dvaput dodirnite bilo gdje na zaslonu da biste aktivirali gumb. TalkBack će izgovoriti sljedeće: "Tab menu, Home selected" (Izbornik kartica, odabrano je Polazno). U donjem dijelu zaslona prelazite dvama prstima prema gore dok ne dođete do kraja popisa. TalkBack prilikom prelaženja prstima reproducira zvuk i prestaje s njegovom reprodukcijom kada dođete do kraja popisa.

 5. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst.

 6. Kada TalkBack izgovori "Sort and Filter menu" (Izbornik Sortiraj i filtriraj), podignite prst i dvaput dodirnite zaslon.

 7. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst. Kada stignete na gumb Prikaz filtara, podignite prst i dvaput dodirnite.

 8. Da biste se vratili na radni list, povucite prstom po gornjem dijelu zaslona dok TalkBack ne najavi zaglavlje tablice.

 9. Prelazite prstom udesno dok ne dođete do gumba za filtriranje. TalkBack će najaviti mjesto, npr.: "Column zero, row zero header, no filter applied" (Stupac nula, zaglavlje retka nula, nema primijenjenog filtra). Prijeđite prstom ulijevo da biste se pomaknuli na sljedeću stavku. TalkBack najavljuje: "primijenjen je filtar." Podignite prst i dvaput dodirnite.

 10. Otvorit će se izbornik Sortiranje i filtriranje . Prelazite prstom udesno dok TalkBack ne objavi "gumb Filtriraj stavke", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Fokus je u polju za pretraživanje. Dvaput dodirnite da biste aktivirali polje za pretraživanje, a zatim postavite tipkovnicu na donjem dijelu zaslona.

 11. Povucite prstom po zaslonskoj tipkovnici da biste upisali kriterij na temelju kojega želite filtrirati.

 12. Kada završite, povucite prstom po gornjem dijelu zaslona dok TalkBack ne najavi točan kriterij. Podignite prst i dvaput dodirnite da biste odabrali.

 13. Povucite prstom po zaslonu dok TalkBack ne najavi gumb Gotovo (u gornjem desnom kutu). Podignite prst i dvaput dodirnite.

 14. Zatvorit će se izbornik Filtriranje stavki, a vi ćete se vratiti na tablicu s primijenjenim odabranim kriterijem filtriranja.

Vidi također

Umetanje tablice na radni list u programu Excel pomoću čitača zaslona

Korištenje vanjske tipkovnice s aplikacijom Excel za Android

Osnovni zadaci u programu Excel pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Koristite Excel za Windows Phone 10 s vanjskom tipkovnicom i pripovjedačem, ugrađenim čitačem zaslona u sustavu Windows, da biste postavili i filtrirali podatke u rasponu ili tablici. Filtriranje podataka pomaže u fokusiranju na određeni skup podataka, koji je osobito koristan za velike radne listove.

Napomene: 

Sadržaj teme

Filtriranje podataka u rasponu

 1. Odaberite raspon podataka koje želite filtrirati.

 2. Pritisnite CTRL + SHIFT + L da biste postavili tipku s padajućim izbornikom za Filtriranje i sortiranje u prvom retku svakog odabranog stupca. Kada se strelica padajućeg izbornika pojavi, čut ćete slovo stupca i broj retka aktivne ćelije te obavijest "No filter applied" (Nije primijenjen filtar).

 3. Postupak filtriranja podataka ovisi o statusu zaglavlja dokumenta:

  • Ako svaki odabrani stupac sadrži tekst zaglavlja, prijeđite na prvi korak u odjeljku Filtriranje podataka u tablici u nastavku da biste filtrirali podatke.

  • Ako odabrani stupci ne sadrže tekst zaglavlja, prije filtriranja podataka u svakom stupcu putem izbornika Filtriraj i sortiraj morate postaviti podatke u tablicu.

  Napomena: Ako odabrani podaci ne sadrže zaglavlja, a ne želite ih postaviti u tablicu, prva ćelija svakog stupca smatrat će se zaglavljem i filtar neće obuhvatiti podatke u tim ćelijama.

Postavljanje podataka u tablicu

 1. Odaberite podatke koje želite filtrirati.

 2. Pritisnite Ctrl + L da biste otvorili dijaloški okvir Stvaranje tablice. Čut ćete obavijest "Create table" (Stvaranje tablice) i raspon odabranih ćelija. Provjerite je li raspon odabranih ćelija točan.

 3. Postupak postavljanja podataka u tablicu ovisi o statusu zaglavlja dokumenta:

  • Ako dokumenti ne sadrže zaglavlja, jednostavno pritisnite Enter nakon otvaranja dijaloškog okvira Stvaranje tablice da biste postavili podatke.

  • Ako vaši podaci imaju zaglavlja, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "nepotvrđena moja tablica sadrži zaglavlje zaglavlja." Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili okvir, a zatim Enter da biste postavili podatke.

  Napomena: Ako tablica nema zaglavlja, Excel za Windows Phone 10 ih stvara umetanjem tekstova rezerviranih mjesta u prvi redak. Zadani tekst rezerviranog mjesta jesu stupac 1, stupac 2, stupac 3 itd. Promijenite naziv teksta zaglavlja pomoću tipki sa strelicama da biste se pomaknuli na odgovarajuću ćeliju i upisali novi naziv zaglavlja.

Filtriranje podataka u tablici

 1. Odaberite ćeliju zaglavlja u stupcu koji želite sortirati. Čut ćete slovo stupca, broj retka, obavijest "selected, editable" (odabrano, može se uređivati), sadržaj ćelije i obavijest "no filter applied, menu item" (nije primijenjen filtar, stavka izbornika).

 2. Pritisnite ALT + tipka sa strelicom dolje da biste otkrili padajući izbornik Filtriranje i sortiranje . Izborniku možete pristupiti i tako da odaberete strelicu u desnom kutu ćelije sa zaglavljem. Kada se izbornik otvori, čut ćete "Custom control" (Prilagođena kontrola).

 3. P kliknite tipku sa strelicom dolje na podizborniku dok ne čujete filtar koji želite primijeniti na podatke, a zatim pritisnite ENTER. Otvorit će se dijaloški okvir Prilagođeni filtar s mogućnostima filtriranja. Pritisnite tipku tabulatora da biste se pomicali po poljima u dijaloškom okviru prilagođeni filtar .

 4. Da biste filtrirali podatke, pritišćite tipku sa strelicom dolje na izborniku Filtriranje i sortiranje dok ne čujete "tekstni filtri" ili "filtri brojeva". Ako podaci u aktivnom stupcu sadrže samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva, na izborniku će biti dostupna mogućnost Filtri za tekst. Ako podaci u stupcu sadrže samo brojeve, na izborniku će biti dostupna mogućnost Filtri za brojeve. Možete odabrati i Filtriranje po boji ili Sortiranje po boji ako podaci koje želite sortirati ili filtrirati sadrže font u boji ili ako su vaše ćelije u različitim bojama. Kada odaberete, otvorit će se podizbornik.

  Napomena: Da biste sortirali podatke u stupcu abecednim redom uzlaznim redoslijedom, pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne začujete "Sortiraj od A do Z", a zatim pritisnite ENTER. Sortirajte podatke abecednim redom silaznim redoslijedom pritiskom na tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "sort Z to A", a zatim pritisnite ENTER. Imate mogućnost sortiranja abecednim redom ako aktivni stupac sadrži samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Da biste numeričke stupce sortirali uzlaznim redoslijedom, pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "najmanjeg do najvećeg", a zatim pritisnite ENTER. Sortirajte numeričke podatke silaznim redoslijedom pritiskom na tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "najveće do najmanjeg", a zatim pritisnite ENTER. Imate mogućnost sortiranja numerički ako aktivni stupac sadrži samo brojeve.

Mogućnosti filtriranja za tablice

Mogućnosti filtriranja teksta

 • Jednako – filtrira podatke stupca radi prikaza teksta unesenog u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar.

 • Nije jednako – filtrira stupac radi prikaza svih podataka osim teksta unesenog u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar.

 • Počinje sa – filtrira stupac radi prikaza podataka koji počinju tekstom unesenim u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar. Tekst može završavati bilo kojim izrazom.

 • Završava sa – filtrira stupac radi prikaza podataka koji završavaju tekstom unesenim u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar. Tekst može počinjati bilo kojim izrazom.

 • Sadrži – filtrira stupac radi prikaza podataka koji obuhvaćaju tekst unesen u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar.

 • Ne sadrži – filtrira stupac radi prikaza podataka koji ne obuhvaćaju tekst unesen u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar.

 • Prilagođeni filtar – omogućuje odabir filtra koji želite primijeniti na podatke putem padajućeg izbornika. Da biste koristili tu mogućnost, najprije morate upisati tekst koji želite filtrirati. Zatim pritisnite tabulator dok ne čujete "Editable combo box" (Kombinirani okvir koji se može uređivati). Pritisnite ALT + tipka sa strelicom dolje da biste pogledali padajući izbornik. Upotrijebite tipku sa strelicom dolje da biste odabrali željeni filtar, a zatim pritisnite ENTER. Kada radnja bude dovršena, čut ćete "Filter applied" (Filtar je primijenjen).

Mogućnosti filtriranja brojeva

 • Jednako – filtrira podatke stupca radi prikaza broja unesenog u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar.

 • Nije jednako – filtrira stupac radi prikaza svih brojeva osim boja unesenog u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar

 • Veće od – filtrira stupac radi prikaza svih brojeva čija je vrijednost veća od broja unesenog u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar

 • Manje od – filtrira stupac radi prikaza svih brojeva čija je vrijednost manja od broja unesenog u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar.

 • Između – filtrira stupac radi prikaza svih brojeva unutar određenog numeričkog raspona. Unesite raspon u dvama prikazanima dijaloškim okvirima Prilagođeni filtar.

 • Prvih 10 – filtrira stupac radi prikaza brojeva s najvećim ili najmanjim numeričkim vrijednostima ili postotcima. Kada se otvori dijaloški okvir, čut ćete naziv aktivne ćelije i obavijest "Focus on editing 10" (U fokusu je uređivanje prvih 10). Dijaloški okvir po zadanom će prikazati prvih 10 brojeva (stavki), no taj broj možete promijeniti u bilo koju vrijednost. Da biste filtrirali postotke umjesto brojeva, Pritišćite tabulator dok ne čujete "Items" (stavke), a zatim Ctrl + tipka sa strelicom dolje. Pritisnite tipku sa strelicom dolje. Kada čujete "Percentage" (Postotak), pritisnite Enter. Da biste filtrirali donje brojeve ili postotke, pritišćite tabulator dok ne čujete "Top editable combo box" (Gornji kombinirani okvir koji se može uređivati). Pritisnite ALT + tipka sa strelicom dolje. Zatim pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste odabrali "dno", a zatim pritisnite ENTER.

 • Iznad prosjeka – filtrira stupce radi prikaza brojeva iznad prosječne vrijednosti svih brojeva u stupcu.

 • Ispod prosjeka – filtrira stupac radi prikaza brojeva ispod prosječne vrijednosti svih brojeva u stupcu.

 • Filtriranje po boji fonta – filtrira aktivni stupac radi prikaza boje fonta koju odaberete na podizborniku. Kada se izbornik otvori, čut ćete RGB vrijednost prve boje fonta u stupcu. Pritisnite ENTER da biste odabrali tu boju ili pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete RGB vrijednost željene boje.

 • Filtriranje po boji ćelije – filtrira aktivni stupac radi prikaza boje ćelije koju odaberete na podizborniku. Kada se izbornik otvori, odmah ćete čuti RGB vrijednost prve boje ćelije u stupcu. Pritisnite ENTER da biste odabrali tu boju ili pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete RGB vrijednost željene boje.

 • Automatski – filtrira aktivni stupac radi prikaza ćelija koje sadrže zadanu crnu boju fonta u programu Excel.

 • Bez ispune – filtrira aktivni stupac radi prikaza ćelija bez boje. Takve su ćelije u programu Excel po zadanom bijele pozadine i s crnim fontom.

Mogućnosti sortiranja po boji

 • Sortiranje po boji ćelije – sortira aktivni stupac po boji ćelije. Ta mogućnost na prvo mjesto u stupcu postavlja ćelije s bojom koju odaberete na podizborniku.

 • Sortiranje po boji fonta – sortira aktivni stupac po boji fonta. Ta mogućnost na prvo mjesto u stupcu postavlja ćelije s bojom fonta koju odaberete.

 • Automatski – u prvi stupac postavlja ćelije sa zadanom crnom bojom fonta u programu Excel.

 • Prilagođeno sortiranje – pomoću te mogućnosti podatke možete sortirati na željeni način. Primjerice, možete ih najprije sortirati abecednim redom, zatim po numeričkoj vrijednosti, boji fonta te po boji ćelije.

Vidi također

Ispis radne knjige u programu Excel pomoću čitača zaslona

Korištenje tipkovnih prečaca s vanjskom tipkovnicom u aplikaciji Excel Mobile za Windows 10

Osnovni zadaci u programu Excel pomoću čitača zaslona

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Koristite Excel za web pomoću tipkovnice i čitača zaslona da biste postavili i filtrirali podatke u tablicu. Testirali smo ga uz pripovjedač, JAWS i NVDA, ali bi mogao raditi s drugim čitačima zaslona sve dok slijede česte standarde pristupačnosti i tehnike. Filtriranje podataka pomaže u fokusiranju na određeni skup podataka, koji je osobito koristan za velike radne listove.

Napomene: 

 • Značajke sustava Office 365 sada se postepeno objavljuju pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema navedene značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima zaslona, pročitajte članak Kako čitači zaslona funkcioniraju uz Microsoft Office.

 • Kada koristite Excel za web, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se Excel za web koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Umjesto pomoću tipke F6, primjerice, s jedne naredbe na drugu prebacujete se pomoću prečaca Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori), odnose se na web-preglednik, a ne na Excel za web.

Sadržaj teme

Postavljanje podataka u tablicu

 1. Odaberite podatke koje želite filtrirati.

 2. Pritisnite Ctrl + L da biste otvorili dijaloški okvir Stvaranje tablice. Čut ćete "Dialog create table focus on OK button" (Dijaloški okvir Stvaranje tablice s fokusom na gumbu U redu).

 3. Ako tablica ne sadrži zaglavlja, jednostavno pritisnite Enter po otvaranju dijaloškog okvira Stvaranje tablice.

 4. Ako tablica sadrži zaglavlja, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "nepotvrđena tablica sadrži potvrdni okvir". Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili okvir, a zatim Enter.

  Ako tablica ne sadrži zaglavlja, Excel za web ih stvara umetanjem tekstova rezerviranih mjesta u prvi redak. Zadani tekst rezerviranog mjesta jesu stupac 1, stupac 2, stupac 3 itd. Promijenite naziv teksta zaglavlja tako da kliknete na njega i unesete željeno ime.

Filtriranje podataka u tablici

 1. Odaberite ćeliju zaglavlja u stupcu koji želite sortirati.

 2. Pritisnite ALT + tipka sa strelicom dolje da biste otvorili padajući izbornik Filtriranje i sortiranje . Izborniku možete pristupiti i tako da odaberete strelicu u desnom kutu ćelije sa zaglavljem.

 3. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne začujete "Filtri teksta" ili "filtri brojeva", a zatim pritisnite ENTER da biste pristupili podizborniku. Ako stupac sadrži samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva, čut ćete "Text Filters" (Filtri za tekst). Ako stupac sadrži samo brojeve, čut ćete "Number Filters" (Filtri za brojeve).

 4. Pritišćite tipku sa strelicom dolje na podizborniku dok ne čujete Naziv filtra koji želite primijeniti na podatke, a zatim pritisnite ENTER. Za svaku mogućnost filtriranja otvorit će se dijaloški okvir Prilagođeni filtar. Kada se dijaloški okvir otvori, čut ćete "Dialog custom filter focus on editing" (Dijaloški okvir Prilagođeni filtar s fokusom na uređivanju)"Filter applied" (Filtar je primijenjen) kada radnja bude završena.

  Pritišćite tipku tabulatora da biste se pomicali po poljima u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar, uključujući izborne gumbe I/ili.

 5. Očistite primijenjeni filtar tako da najprije odaberete ćeliju sa zaglavljem u stupcu koji želite ponovno postaviti. Ako odaberete ćeliju a1, na primjer, pritisnite ALT + tipka sa strelicom dolje da biste prikazali padajući izbornik, a zatim pritisnite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Očisti filtar iz stupca 1". Pritisnite Enter. Čut ćete "No filter applied" (Nije primijenjen filtar) kada radnja bude završena. Ako ste preimenovali tekst zaglavlja u ćeliji A1, čut ćete naziv zaglavlja umjesto "Column 1" (Stupac 1).

Mogućnosti filtriranja za tablice

Mogućnosti filtriranja brojeva

 • Jednako – filtrira podatke stupca radi prikaza broja unesenog u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar.

 • Nije jednako – filtrira stupac radi prikaza svih brojeva osim boja unesenog u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar.  

 • Veće od – filtrira stupac radi prikaza svih brojeva čija je vrijednost veća od broja unesenog u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar.  

 • Manje od – filtrira stupac radi prikaza svih brojeva čija je vrijednost manja od broja unesenog u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar

 • Između – filtrira stupac radi prikaza svih brojeva unutar određenog numeričkog raspona. Unesite raspon u dvama prikazanima dijaloškim okvirima Prilagođeni filtar

 • Prvih 10 – filtrira stupac radi prikaza brojeva s najvećim ili najmanjim numeričkim vrijednostima ili postotcima. Kada se otvori dijaloški okvir, čut ćete naziv aktivne ćelije i obavijest "Focus on editing 10" (U fokusu je uređivanje prvih 10). Dijaloški okvir po zadanom će prikazati prvih 10 brojeva (stavki), no taj broj možete promijeniti u bilo koju vrijednost. Da biste filtrirali postotke umjesto brojeva, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Items" (stavke), a zatim pritisnite ALT + tipka sa strelicom dolje. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "postotak", a zatim pritisnite ENTER. Da biste filtrirali donje brojeve ili postotke, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "vrhunski kombinirani okvir za uređivanje". Pritisnite ALT + tipka sa strelicom dolje. Zatim pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste odabrali "dno", a zatim pritisnite ENTER.

 • Iznad prosjeka – filtrira stupce radi prikaza brojeva iznad prosječne vrijednosti svih brojeva u stupcu.

 • Ispod prosjeka – filtrira stupce radi prikaza brojeva ispod prosječne vrijednosti svih brojeva u stupcu.

 • Prilagođeni filtar – pomoću te mogućnosti na padajućem izborniku odaberite filtar koji želite primijeniti na numeričke podatke. Da biste koristili tu mogućnost, najprije u dijaloški okvir upišite broj koji želite filtrirati. Zatim pritisnite tabulator dok ne čujete "Editable combo box" (Kombinirani okvir koji se može uređivati). Pritisnite ALT + tipka sa strelicom dolje da biste pogledali padajući izbornik. Upotrijebite tipku sa strelicom dolje da biste odabrali željeni filtar, a zatim pritisnite ENTER. Kada radnja bude dovršena, čut ćete "Filter applied" (Filtar je primijenjen).

Mogućnosti filtriranja teksta

 • Jednako – filtrira podatke stupca radi prikaza teksta unesenog u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar.

 • Nije jednako – filtrira stupac radi prikaza svega osim teksta unesenog u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar.

 • Počinje sa – filtrira stupac radi prikaza podataka koji počinju tekstom unesenim u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar. Tekst može završavati bilo kojim izrazom.

 • Završava sa – filtrira stupac radi prikaza podataka koji završavaju tekstom unesenim u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar. Tekst može počinjati bilo kojim izrazom.

 • Sadrži – filtrira stupac radi prikaza podataka koji obuhvaćaju tekst unesen u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar.

 • Ne sadrži – filtrira stupac radi prikaza podataka koji ne obuhvaćaju tekst unesen u dijaloškom okviru Prilagođeni filtar.

 • Prilagođeni filtar – omogućuje odabir filtra koji želite primijeniti na podatke s padajućeg izbornika. Da biste koristili tu mogućnost, najprije morate upisati tekst koji želite filtrirati. Zatim pritisnite tabulator dok ne čujete "Editable combo box" (Kombinirani okvir koji se može uređivati). Pritisnite ALT + tipka sa strelicom dolje da biste pogledali padajući izbornik. Upotrijebite tipku sa strelicom dolje da biste odabrali željeni filtar, a zatim pritisnite ENTER. Kada radnja bude dovršena, čut ćete "Filter applied" (Filtar je primijenjen).

Vidi također

Traženje i zamjena podataka u programu Excel pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci u aplikaciji Excel Online

Osnovni zadaci u programu Excel pomoću čitača zaslona

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×