Sortiranje ili filtriranje tablice u programu Excel pomoću čitača zaslona

Sortiranje ili filtriranje tablice u programu Excel pomoću čitača zaslona

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office.

U programu Excel 2016 tablice možete sortirati i filtrirati pomoću tipkovnice i čitača zaslona kao što su JAWS i pripovjedač, čitač zaslona ugrađen u Windows. Sortiranjem podataka omogućujete organiziranje i pronalaženje podataka koje želite brzo pronaći radi brže analize. Filtriranjem podataka omogućujete usredotočivanje na određeni skup podataka, što posebno korisno na velikim radnim listovima.

Napomene: 

Sadržaj teme

Tipkovni prečaci za sortiranje i filtriranje

U ovoj su tablici prikazani tipkovni prečaci za sortiranje i filtriranje.

Radnja

Tipkovni prečac

Isključivanje padajućeg izbornika automatskog filtra u naslovu stupca

Ctrl+Shift+L

Otvaranje padajućeg izbornika automatskog filtra iz zaglavlja stupca

ALT + strelica dolje

Sortiranje od najmanjeg do najvećeg ili od A do Ž

ALT + A, S + A ili Alt + strelica dolje, strelica, S

Sortiranje od najvećeg do najmanjeg ili od Ž do A

ALT + A, S + D ili Alt + strelica dolje, strelica, O

Otvaranje dijaloškog okvira Sortiranje

Alt + A, S + S ili Alt + H, S, U

Ponovna primjena sortiranja nakon promjene podataka

Ctrl + Alt + L (ili Alt + A, Y + 3)

Filtriranje prema boji

ALT + strelica dolje, li

Filtriranje prema broj ili tekst

ALT + strelica dolje, F

Otvaranje dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija

ALT + H, O, li

Korištenje funkcije TRIM

ALT + M, T i zatim Premjesti u TRIM pomoću strelica dolje

Informacije o sortiranju u programu Excel

Podatke možete sortirati prema tekstu (od A do Ž ili od Ž do A), brojevima (od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg) te prema datumu i vremenu (od najstarijeg do najnovijeg i od najnovijeg do najstarijeg) u jednom stupcu ili više njih. Sortirati možete i prema prilagođenom popisu (npr. Veliko, Srednje i Malo) ili prema oblikovanju, uključujući boju ćelije, boju fonta ili skup ikona. Većina operacija sortiranja odnosi se na stupce, ali možete sortirati i prema recima.

Kada sortirate tablicu, Excel kriterije koje ste koristili sprema zajedno s radnom knjigom da biste ih mogli ponovno primijeniti svaki put kad otvorite radnu knjigu. To je osobito važno za sortiranja po više stupaca te za sortiranja čije stvaranje traje dugo. Međutim, to funkcionira samo za podatke u tablici i ne odnosi se na samo raspone ćelija. Ako želite spremiti kriterije sortiranja da biste sortiranje mogli povremeno ponovno primijeniti kada otvorite radnu knjigu, preporučujemo da koristite tablicu.

Napomena: Kada sortirate podatke, nije moguće vratiti izvorne redoslijed. Ako još niste spremili datoteku nakon sortiranja, poslužite se Poništi (Ctrl + Z) da biste se vratili.

Sortiranje teksta u tablici ili rasponu

Sortiranje teksta u tablici

 1. Dođite do retka zaglavlja u tablici.

 2. Pritisnite tipke strelica desno ili lijevo da biste prešli u zaglavlju stupca za podatke koje želite sortirati.

 3. Pritisnite tipku sa strelicom Alt + strelica dolje da biste otvorili izbornik filtra, a zatim pritisnite tipku Tab da biste prešli na izborniku.

 4. Mogućnosti koje se prikazuju ovise o vrsti podataka u stupcu. Na primjer, možete sortirati numeričkih podataka od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg. Možete sortirati alfanumeričkim podacima od A do Ž, od Z do A ili po boji.

  Pomoću tipke strelica dolje da biste pregledali mogućnosti, a zatim pritisnite tipku Enter da biste odabrali neku mogućnost.

Sortiranje teksta u rasponu

 1. Odaberite stupac s alfanumeričkim podacima u rasponu ćelija ili provjerite nalazi li se aktivna ćelija u stupcu tablice koji sadrži alfanumeričke podatke.

 2. Pritisnite Alt + A. Otvorit će se kartica podataka i čuli: "gornjem vrpce, grupnog okvira, kartica podatkovne." (U pripovjedač, čut: "kartice vrpce, odabrana, podatke tab stavke".

  • Da biste sortirali uzlaznim abecednim redoslijedom (Sortiraj od A do Z), pritisnite tipku S + A.

  • Da biste sortirali silaznim abecednim redom (Sortiraj od Ž do A), pritisnite S + D.

Sortiranje u kojem se razlikuju mala i velika slova

 1. Odaberite stupac s alfanumeričkim podacima u rasponu ćelija ili provjerite nalazi li se aktivna ćelija u stupcu tablice koji sadrži alfanumeričke podatke.

 2. Pritisnite Alt + H, S, biste Otvorit će se dijaloški okvir Sortiranje i čuli: "dijaloški okvir sortiranje, gumb u redu". (U pripovjedač, čut: "Sortiranja, gumb u redu.")

 3. Pritisnite karticu ključa dok se ne čujete "gumb mogućnosti," i pritisnite razmaknicu da biste otvorili dijaloški okvir Mogućnosti sortiranja . Slušanje "Sortiranje dijaloški okvir mogućnosti, velika i mala slova potvrdni okvir poništen." (U pripovjedač, čut: "Mogućnosti sortiranja. Poništen, velika i mala slova potvrdni okvir.")

 4. Pritisnite razmaknicu da biste potvrdite okvir Razlikuj mala .

 5. Pritisnite tipku Tab dok ne čujete "Gumb u redu" i pritisnite Enter. Otvorit će se dijaloški okvir Sortiranje i čuli: "Sortiranje dijalog." (U pripovjedač, čut: "Sortiranja, gumb mogućnosti.")

 6. Pritisnite tipku Tab dok ne čujete "Gumb u redu" i pritisnite Enter.

Savjeti: 

 • Ako stupac sortiranja sadrži kombinaciju brojeva i teksta, možda ćete morati ih sve oblikovati kao tekst. U suprotnom Excel sortira brojeve kao brojevi najprije i sortirati tekst. Za oblikovanje podataka, odaberite sve podatke u stupcu, a zatim pritisnite Alt + H, F, N. pomoću tipke strelica lijevo da biste premjestili na kartici broj, zatim pomoću tipke tabulatora premjestite se na popisu kategorija i pritisnite tipke sa strelicom dolje dok ne čujete "Tekst". Pritisnite tabulator jedanput da biste prešli na gumb u redu , a zatim pritisnite tipku Enter.

Savjeti: 

 • Prilikom uvoza ili kopiranja podatka s nekog drugog mjesta, prije podataka mogu se nalaziti početne bjeline. Ime "Zorica Crnić", primjerice, može biti unijeto kao "(bjelina)(bjelina)Zorica Crnić".

 • Ako koristite čitač zaslona, možda nećete biti svjesni tih bjelina jer JAWS ne čita praznine u ćelijama.

 • Da biste ih lakše pronašli, Excel ćelije s početnim bjelinama smješta na vrh sortiranog stupca.

Sortiranje brojeva

Sortiranje brojeva

 1. Odaberite stupac s numeričkim podacima u rasponu ćelija ili provjerite nalazi li se aktivna ćelija u stupcu tablice koji sadrži numeričke podatke.

 2. Pritisnite Alt + A. Otvorit će se kartica podataka i čuli: "gornjem vrpce, grupnog okvira, kartica podatkovne." (U pripovjedač, čut: "kartice vrpce, odabrana, podatke tab stavke.")

  • Da biste sortirali od najmanjeg prema najvećem, pritisnite S + A.

  • Da biste sortirali od najvećeg prema najmanjem, pritisnite S + D.

Provjerite jesu li brojevi pohranjeni kao brojevi

 1. Pritisnite Alt + H, F + N. Otvara se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija i čuli: "Oblikovanje ćelija dijalog." (U pripovjedač, čut: "Oblikovanje ćelija.")

 2. Da biste premjestili na karticu broj , pomoću tipke strelica ulijevo (ili pritisnite Ctrl + Tab). Čujete: "Broj kartica". (U pripovjedač, čut: "Broj stavku kartice.")

 3. Pritisnite tipku Tab. Otvorit će se na popisu kategorija i čuli trenutno odabranim kategorijama, primjerice "Općenito" ili "Datum".

 4. Pritisnite strelicu gore ili dolje tipke sa strelicom dok se ne čuje "Broj".

 5. Da biste zatvorili dijaloški okvir, pritisnite tipku Tab dok ne čujete "Gumb u redu" i pritisnite Enter.

Sortiranje datuma i vremena

 1. Odaberite stupac s datumima ili vremenima u rasponu ćelija ili provjerite nalazi li se aktivna ćelija u stupcu tablice koji sadrži datume ili vremena.

 2. Pritisnite Alt + A. Otvorit će se kartica podataka i čuli: "gornjem vrpce, grupnog okvira, kartica podatkovne." (U pripovjedač, čut: "kartice vrpce odabrana, kartica podatkovne.")

  • Da biste sortirali od najstarijeg prema najnovijem, pritisnite S + A.

  • Da biste sortirali od najnovijeg do najstarijeg, pritisnite tipku S + D.

  • Da biste nakon promjene podataka ponovno primijenili sortiranje, odaberite ćeliju u rasponu ili tablici, a zatim pritisnite Ctrl + Alt + L.

Sortiranje po više stupaca

Možete sortirati po više od jednog stupca ili retka kad imate podatke koje želite grupirati prema istoj vrijednosti u jednom stupcu ili retku, a zatim sortirati drugi stupac ili redak unutar te grupe jednakih vrijednosti. Na primjer, ako imate stupce Odjel i Zaposlenici, možete najprije sortirati prema odjelu (za grupiranje svih zaposlenika u istom odjelu), a zatim sortirati prema imenu (za abecedni poredak imena unutar svakog odjela). Možete sortirati prema najviše 64 stupca.

Napomena: Da biste postigli najbolje rezultate raspon ćelija koji sortirate mora sadržavati naslove stupaca. Da biste sortirali po recima, provjerite je li poništen je okvir Moja tablica ima zaglavlja u dijaloškom okviru Sortiranje .

 1. Odaberite raspon ćelija s dva ili više stupaca podataka ili provjerite nalazi li se aktivna ćelija u tablici s dva ili više stupaca.

 2. Pritisnite Alt + A, S + S. Otvorit će se dijaloški okvir Sortiranje i čuli: "dijaloški okvir sortiranje, gumb u redu". (U pripovjedač, čut: "Sortiranja, gumb u redu.")

 3. Pritisnite tipku Tab dok ne pronađete na stupac: sortirati kombiniranog okvira i korištenje tipki strelicu da biste odabrali prvi stupac po kojem želite sortirati.

 4. Da biste odabrali vrstu sortiranja, tabulatorom dođite do kombiniranog okvira Sortiraj prema pa koristite tipke sa strelicama.

  • Da biste sortirali po tekst, broj ili datum i vrijeme, odaberite Vrijednosti ćelija.

  • Da biste sortirali po oblikovanju, odaberite boju ćelije, boju fonta ili ikona uvjetnog oblikovanja.

 5. Odaberite željeni način sortiranja:

  • Da biste sortirali po vrijednostima, pritišćite tipku Tab dok ne pronaći kombinirani okvir redoslijed pomoću tipki sa strelicama odaberite kako želite sortirati.

  • Da biste sortirali tekst i numeričke vrijednosti, odaberite Od najmanjeg do najvećeg ili Od najvećeg do najmanjeg.

  • Da biste sortirali na temelju prilagođenog popisa, odaberite Prilagođeni popis.

  • Da biste sortirali po boji ćelije, boji fonta ili ikoni ćelije, pomoću tipki sa strelicama odaberite odgovarajuću mogućnost, a zatim pritisnite tipku Tab dok ne traži sljedeće redoslijed kombiniranog okvira i pomoću tipki sa strelicama odaberite na vrh ili Dno.

 6. Da biste dodali drugi stupac da biste sortirali po, pomoću tipke Tab da biste prešli na gumb Dodaj razinu , pritisnite Enter, a zatim ponovite korake od trećeg do petog.

 7. Da biste ponovno primijenili sortiranje prema stupcu nakon promjene podataka, odaberite ćeliju u rasponu ili tablici, a zatim pritisnite Ctrl + Alt + L. (Ctrl + Alt + L primijeniti sortiranje prema retku.)

Savjeti za rješavanje problema sa sortiranjem

Ako prilikom sortiranja podataka dobivate neočekivane rezultate, učinite sljedeće:

 • Provjerite jesu li se vrijednosti koje je vratila formula promijenile. Ako podaci koje ste sortirali sadrže jednu ili više formula, vraćene vrijednosti tih formula mogu se promijeniti kada se radni list ponovno izračuna. U tom slučaju ponovno primijenite sortiranje da biste dobili ažurne rezultate.

 • Prije sortiranja otkrijte retke i stupce. Skriveni se stupci ne premještaju prilikom sortiranja stupaca, a skriveni se reci ne premještaju prilikom sortiranja redaka. Prije sortiranja podataka trebali biste otkriti skrivene stupce i retke.

 • Provjerite postavke regionalne sheme. Redoslijedi sortiranja razlikuju se prema regionalnim postavkama. Provjerite jeste li povezani s početnim regionalne postavke u Regionalnim postavkama ili Regionalne i jezične mogućnosti na upravljačkoj ploči na vašem računalu.

 • Uključite ili isključite redak s naslovima. Prilikom sortiranja stupca obično se preporučuje da imate redak s naslovima radi boljeg razumijevanja značenja podataka. Vrijednost u naslovu po zadanom nije obuhvaćena operacijom sortiranja. No katkad ćete možda morati uključiti ili isključiti naslov da bi operacija sortiranja obuhvatila odnosno izuzela vrijednost u naslovu.

 • Da biste prvi redak podataka izuzeli iz sortiranja jer je to naslov stupca, pritisnite Alt + H, S, biste U dijaloškom okviru Prilagođeno sortiranje odaberite potvrdni okvir Moji podaci imaju zaglavlja .

 • Da biste prvi redak podataka obuhvatili sortiranje, jer to nije naslov stupca, pritisnite Alt + H, S, biste U dijaloškom okviru Prilagođeno sortiranje poništite okvir Moji podaci imaju zaglavlja .

Filtriranje podataka u tablici

Kada u tablicu stavite podatke, Excel automatski dodaje na padajućem izborniku automatskog filtra za svako zaglavlje stupca. Otvorite izbornik da biste filtrirali brzo. Da biste uklonili padajući izbornik filtra na naslov stupca, odaberite zaglavlje, a zatim pritisnite Ctrl + Shift + L.

 1. U zaglavlju tablice stupca koji želite filtrirati, pritisnite tipku sa strelicom Alt + strelica dolje. Otvorit će se padajući izbornik filtra. U pripovjedač, čut: "Izbornik.")

 2. Na izborniku automatskog ako stupac sadrži brojeve, pomoću tipke sa strelicom dolje Premjestite se Filtri brojeva i pritisnite Enter. Ako stupac sadrži tekstne unose, premjestite se Filtri teksta i pritisnite Enter. Otvorit će se na podizborniku i čuli "Jednako".

 3. Da biste premjestili željenu mogućnost filtriranja, pomoću tipki sa strelicama, a zatim pritisnite Enter. Otvara se dijaloški okvir Prilagođeni automatski filtar i čuli: "Prilagođeni automatski filtar dijalog." (U pripovjedač, čut: "Prilagođeni automatski filtar.")

 4. Upišite ili odaberite uvjete filtriranja.

  Da biste, primjerice, prikazali brojeve veće od određenog iznosa, odaberite Veće ili jednako, a zatim u sljedeći kombinirani okvir unesite željeni broj.

  Da biste filtrirali prema dva uvjeta, u oba skupa kombiniranih okvira za uređivanje unesite uvjete filtriranja, a zatim odaberite And ako želite da oba uvjeta budu zadovoljena odnosno Or ako je dovoljno da samo jedan uvjet bude zadovoljen.

 5. Da biste zatvorili dijaloški okvir, pritisnite tipku Tab dok ne pronaći gumb u redu , a zatim pritisnite Enter.

Filtriranje podataka u rasponu

 1. Odaberite ćelije koje želite filtrirati.

 2. Pritisnite Ctrl + Shift + L. Excel će u prvu ćeliju raspona dodati padajući izbornik Automatski filtar.

 3. Odaberite ćeliju s padajućeg izbornika automatskog filtra . Pritisnite tipku sa strelicom Alt + strelica dolje. Otvorit će se padajući izbornik filtra i čuli: "Kontekstni izbornik". (U pripovjedač, čut: "Izbornik.")

 4. Pomoću tipki sa strelicama i tabulatora pomaknite se do željenih mogućnosti filtriranja.

 5. Kada odaberete sve što želite, tabulatorom dođite do gumba U redu, a zatim pritisnite Enter.

Da biste očistili filtar, odaberite bilo koju ćeliju u rasponu i pritisnite Ctrl + Shift + L.

Vidi također

Dodavanje naslova tablice u programu Excel pomoću čitača zaslona

Stvaranje naslova stupaca u tablici u programu Excel pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci i funkcijske tipke u programu Excel za Windows

Osnovni zadaci u programu Excel pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Excel pomoću značajki za pristupačnost

Koristite Excel za Android uz TalkBack, ugrađeni čitač zaslona za Android, da biste sortirali i filtrirali tablice. Sortiranje pridonosi organizaciji i analizi podataka. Filtriranje podataka posebno je korisno ako vaši radni listove sadrže velike količine podataka.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Android, TalkBack. Da biste saznali više o korištenju čitača TalkBack, idite na članak Pristupačnost uređaja sa sustavom Android.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na mobitelu sa sustavom Android. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu sa sustavom Android.

Sadržaj teme

Sortiranje podataka u aplikaciji Excel

Na radnom listu programa Excel možete sortirati tekstne i brojčane podatke pa ih posložiti po određenom redoslijedu, npr. tekst od A do Ž ili od Ž do A, brojeve od najmanjeg do najvećeg odnosno od najvećeg do najmanjeg te datume i vremena od najranijeg do najkasnijeg ili obratno.

Napomena: Kada sortirate podatke, nije moguće vratiti izvorne redoslijed.

 1. Dodirnite bilo gdje na listu programa Excel. TalkBack će izgovoriti odabranu ćeliju.

 2. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok se ne pomaknete na stupac koji želite sortirati. Dvaput dodirnite da biste aktivirali odabir.

 3. Da biste istraživali dodirom, polako povucite prstom po gornjem dijelu zaslona dok TalkBack ne izgovori sljedeće: "More options button" (Gumb Više mogućnosti). Fokus će biti na gumbu pa možete podići prst.

 4. Dvaput dodirnite bilo gdje na zaslonu da biste aktivirali gumb. TalkBack će izgovoriti sljedeće: "Tab menu, Home selected" (Izbornik kartica, odabrano je Polazno). U donjem dijelu zaslona prelazite dvama prstima prema gore dok ne dođete do kraja popisa. TalkBack prilikom prelaženja prstima reproducira zvuk i prestaje s njegovom reprodukcijom kada dođete do kraja popisa.

 5. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst.

 6. Kada TalkBack izgovori "Sort and Filter menu" (Izbornik Sortiraj i filtriraj), podignite prst i dvaput dodirnite zaslon.

 7. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst.

  • Odaberite Sortiraj uzlazno da biste sortirali od A do Z ili od najmanjeg prema najvećem alfanumeričke podatke ili da biste sortirali datume i vremena iz ranije u nastavku. TalkBack najavljuje: "Sortiraj uzlazno, nisu označene skretnica."

  • Odaberite Sortiraj silazno da biste sortirali alfanumeričkim podacima od Z do A ili od najvećeg do najmanjeg ili sortiranje datuma i vremena iz kasnije neke starije verzije. Talkback najavljuje: "Sortiraj silazno, nisu označene skretnica."

  Kada pronađete željenu mogućnost, podignite prst pa dvaput dodirnite. Stavke će se sortirati.

 8. Da biste se vratili na radnom listu, prijeđite prstom udesno dok ne čujete: "Označeno više mogućnosti parametar". Sada je odabran gumb Dodatne mogućnosti , dvaput dodirnite da biste ga aktivirali.

Sortiranje raspona ćelija

Ako u radnoj knjizi postoje prazne ćelije, možete najprije odabrati raspon, a potom ga sortirati.

 1. U radnoj knjizi polako povucite prstom po gornjem dijelu zaslona dok TalkBack ne najavi: "More options button" (Gumb Više mogućnosti). Fokus će biti na gumbu pa možete podići prst.

 2. Dvaput dodirnite bilo gdje na zaslonu da biste aktivirali gumb. TalkBack će izgovoriti sljedeće: "Tab menu, Home selected" (Izbornik kartica, odabrano je Polazno).

 3. U donjem dijelu zaslona prelazite dvama prstima prema gore dok ne dođete do kraja popisa. TalkBack prilikom prelaženja prstima reproducira zvuk i prestaje s njegovom reprodukcijom kada dođete do kraja popisa.

 4. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst.

 5. Kada TalkBack izgovori "Select Range" (Odabir raspona), podignite prst i dvaput dodirnite zaslon.

 6. Otvorit će se dijaloški okvir Odabir ćelije ili raspona, a fokus će se pomaknuti na polje raspona. Unesite raspon koji želite odabrati, npr. "A1:C15". Povucite prstom po zaslonu dok TalkBack ne najavi "OK button" (Gumb U redu). Podignite prst pa dvaput dodirnite. Raspon je sada odabran.

 7. Povucite prstom po gornjem dijelu zaslona dok TalkBack ne najavi: "More options button" (Gumb Više mogućnosti). Podignite prst i dvaput dodirnite da biste aktivirali gumb.

 8. Istražite popis na donjem dijelu zaslona povlačenje prsta po stavkama. Kada TalkBack najavi "Sort and Filter menu" (Izbornik Sortiraj i filtriraj), podignite prst i dvaput dodirnite zaslon.

 9. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst.

  • Odaberite Sortiraj uzlazno da biste sortirali od A do Z ili od najmanjeg prema najvećem alfanumeričke podatke ili da biste sortirali datume i vremena iz ranije u nastavku. TalkBack najavljuje: "Sortiraj uzlazno, nisu označene skretnica."

  • Odaberite Sortiraj silazno da biste sortirali alfanumeričkim podacima od Z do A ili od najvećeg do najmanjeg ili sortiranje datuma i vremena iz kasnije neke starije verzije. Talkback najavljuje: "Sortiraj silazno, nisu označene skretnica."

  Kada pronađete željenu mogućnost, podignite prst pa dvaput dodirnite. Stavke će se sortirati.

Oblikovanje podataka

Ponekad je potrebno ponovno oblikovati podatke da bi se prilikom sortiranja dobili odgovarajući rezultati.

 1. Pomaknite se do ćelije koju želite oblikovati. Dvaput dodirnite da biste aktivirali odabir.

 2. Da biste istraživali dodirom, polako povucite prstom po gornjem dijelu zaslona dok TalkBack ne izgovori sljedeće: "More options button" (Gumb Više mogućnosti). Fokus će biti na gumbu pa možete podići prst.

 3. Dvaput dodirnite bilo gdje na zaslonu da biste aktivirali gumb. TalkBack će izgovoriti sljedeće: "Tab menu, Home selected" (Izbornik kartica, odabrano je Polazno). Povucite dvama prstima po donjem dijelu zaslona da biste se pomaknuli prema dolje po popisu.

 4. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst.

 5. Kada TalkBack najavi: "Number Format menu" (Izbornik Oblik broja).

 6. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst.

  Možete birati među sljedećim oblicima: Općenito, Brojčana, Valutna, Računovodstveni, Datum, Vrijeme, Postotak, Razlomak, Znanstvena, Tekst i Posebno. Kada pronađete željeni oblik, podignite prst i dvaput dodirnite da biste ga primijenili.

Savjeti za rješavanje problema sa sortiranjem

Ako sortiranjem podataka dobijete neočekivane rezultate, provjerite sljedeće:

 • Ako sortirani podaci sadrže jednu formulu ili više njih, vraćene se vrijednosti tih formula mogu promijeniti prilikom ponovnog izračuna radnog lista. U tom slučaju ponovite sortiranje da biste dohvatili ažurirane rezultate.

 • Sakriveni se stupci ne miču prilikom sortiranja stupaca kao ni sakriveni reci prilikom sortiranja redaka. Prije sortiranja podataka otkrijte sakrivene stupce i retke. Da biste ih otkrili, u radnoj knjizi programa Excel učinite sljedeće:

  1. Pronađite redak ili stupac pokraj skrivene stupca ili retka. TalkBack najavljuje: "Da biste skrivenih ćelija na Adjacent."

  2. Povucite prstom da biste se pomaknuli prema gore do zaglavlja stupca ili ulijevo do broja retka pa podignite prst. Dvaput dodirnite da biste odabrali čitav stupac ili redak.

  3. Ponovno dvaput dodirnite da biste otvorili izbornik.

  4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete sljedeće: "Unhide button" (Gumb Otkrij). Dvaput dodirnite da biste otkrili. TalkBack će najaviti trenutno mjesto u radnoj knjizi, a stupac ili redak bit će otkriven.

 • Na mobitelu provjerite postavku regionalne sheme. Rezultati sortiranja mogu se razlikovati ovisno o postavci regionalne sheme.

Filtriranje podataka u tablici

Ako umećete podatke u tablicu u programu Excel, pomoću filtara možete brzo pronaći vrijednosti koje ispunjavaju kriterije.

 1. U programu Excel povucite prstom po zaslonu dok ne dođete do tablice. TalkBack će izgovoriti odabranu ćeliju.

 2. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok se ne pomaknete na zaglavlje tablice koju želite filtrirati. Zaglavlje možete pronaći i tako da prstom povlačite po zaslonu.

 3. Polako prstom povucite po gornjem dijelu zaslona dok TalkBack ne najavi: "More options button" (Gumb Više mogućnosti). Fokus će biti na gumbu pa možete podići prst.

 4. Dvaput dodirnite bilo gdje na zaslonu da biste aktivirali gumb. TalkBack će izgovoriti sljedeće: "Tab menu, Home selected" (Izbornik kartica, odabrano je Polazno). U donjem dijelu zaslona prelazite dvama prstima prema gore dok ne dođete do kraja popisa. TalkBack prilikom prelaženja prstima reproducira zvuk i prestaje s njegovom reprodukcijom kada dođete do kraja popisa.

 5. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst.

 6. Kada TalkBack izgovori "Sort and Filter menu" (Izbornik Sortiraj i filtriraj), podignite prst i dvaput dodirnite zaslon.

 7. Istražite popis povlačenjem prsta po donjem dijelu zaslona. TalkBack će izgovarati stavke popisa dok povlačite prst. Kada se pomaknete na Pokaži gumbe filtra, podignite prst i dvaput dodirnite.

 8. Da biste se vratili na radni list, povucite prstom po gornjem dijelu zaslona dok TalkBack ne najavi zaglavlje tablice.

 9. Prijeđite prstom udesno jedanput dosegne gumb filtar. TalkBack najavljuje mjesto, kao što su: "Stupca nule, redak nula zaglavlja, primijenjenim filtrom". Prijeđite prstom ulijevo da biste prešli na sljedeću stavku. TalkBack najavljuje: "Primijenjenim filtrom." Podignite prsta i dvaput dodirnite.

 10. Otvorit će se na izborniku Sortiranje i filtriranje . Prijeđite prstom udesno dok TalkBack najavljuje "Filtar gumbom", a zatim dvaput dodirnite zaslon. U polje za pretraživanje je žarište. Dvaput dodirnite da biste aktivirali polje za pretraživanje te da bi se prikazala tipkovnica u donjem dijelu zaslona.

 11. Povucite prstom po zaslonskoj tipkovnici da biste upisali kriterij na temelju kojega želite filtrirati.

 12. Kada završite, povucite prstom po gornjem dijelu zaslona dok TalkBack ne najavi točan kriterij. Podignite prst i dvaput dodirnite da biste odabrali.

 13. Povucite prstom po zaslonu dok TalkBack ne najavi gumb Gotovo (u gornjem desnom kutu). Podignite prst i dvaput dodirnite.

 14. Zatvorit će se izbornik Filtriranje stavki, a vi ćete se vratiti na tablicu s primijenjenim odabranim kriterijem filtriranja.

Vidi također

Umetanje i uređivanje tablice u programu Excel za Android pomoću značajke TalkBack

Korištenje vanjske tipkovnice s aplikacijom Excel za Android

Osnovni zadaci u programu Excel pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Excel pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×