Slanje slika u porukama e-pošte

Postupak opisan u ovom članku primjenjiv je samo ako koristite Microsoft Office Outlook kao program za e-poštu.

 1. Označite slike koje želite poslati.

  Kako?

  1. Provjerite jesu li mape u kojima se nalaze slike koje želite poslati prikazane u oknu Prečaci slika. Ako mape nisu navedene, dodajte ih u okno.

   Kako?

   1. U oknu Prečaci slika, pod Prečaci slika, pritisnite Dodavanje prečaca do slike.

   2. Idite do mape koja sadrži slike na kojima želite raditi.

   3. Pritisnite Dodaj.

  2. Označite mape koje sadrže slike na kojima želite raditi.

   Kako?

   Učinite jedno od sljedećeg s popisa Prečaci slika:

   1. Za rad sa slikama u jednoj mapi odaberite mapu.

   2. Za rad sa slikama u više mapa koje se nalaze jedna do druge, odaberite prvu mapu u grupi, držite pritisnutu tipku SHIFT, a zatim odaberite posljednju mapu u grupi.

   3. Za rad sa slikama u više mapa koje se ne nalaze jedna do druge, odaberite jednu mapu, držite pritisnutu tipku CTRL, a zatim odaberite svaku dodatnu mapu na kojoj želite raditi.

    Napomena: Nakon odabira višestrukih mapa, sve slike iz odabranih mapa prikazat će se u oknu pregleda trenutnim redoslijedom razvrstavanja.

  3. Odaberite slike na kojima želite raditi.

   Kako?

   Učinite jedno od sljedećeg u oknu pregleda:

   1. Za odabir jedne slike pritisnite tu sliku. U prikazu Sličice ili Filmska vrpca pritisnite Sljedeća Button Image ili Prethodna Button Image za promjenu odabira. Ako radite u prikazu Pojedinačna slika, trenutna slika odabire se po zadanim postavkama.

   2. Za odabir više slika koje se nalaze jedna do druge, u prikazu Sličice ili Filmska vrpca, odaberite prvu sliku u grupi, držite pritisnutu tipku SHIFT, a zatim odaberite posljednju sliku u grupi.

   3. Za odabir više slika koje se ne nalaze jedna do druge, u prikazu Sličice ili Filmska vrpca, odaberite jednu sliku, držite pritisnutu tipku CTRL, a zatim odaberite svaku dodatnu sliku na kojoj želite raditi.

   4. Za odabir svih slika, u prikazu Sličice ili Filmska vrpca, pritisnite Odaberi sve na izborniku Uređivanje.

 2. Na alatna traka Standardno pritisnite Primatelj pošte Button Image .

 3. U okno zadatka E-pošta odaberite postavke koje želite, a zatim pritisnite Stvori poruku.

Napomena: Ako ste označili potvrdni okvir U privitku poruke, u programu Outlook otvorit će se nova poruka e-poste s prikazanim oknom zadatka Mogućnosti privitka. Odaberite mogućnosti koje želite koristiti.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×