Slanje e-pošte u tijeku rada

Slanje poruke e-pošte kad je stavka popisa dodana u nekim verzijama programa SharePoint zahtijeva mnogo koraka, a njihov detaljan opis možete pronaći u nastavku. No ako koristite najnoviju verziju sustava SharePoint, možete dodati tijek izravno s popisa. Predložak servisa Microsoft Flow za slanje poruke e-pošte prilikom dodavanja stavke popisa obuhvaća osnovne korake potrebne za brzi početak rada.

Slanje e-pošte iz tijeka rada

Slanje osnovne poruke e-pošte iz tijeka rada

Dinamički odabir korisnika ili grupa koje primaju poruku

Uvrsti podatke o trenutnoj stavci

Uvrsti statičnu hipervezu

Uvrsti hipervezu na trenutnu stavku

Uvrsti sliku

Prepoznavanje mogućnosti koje nisu podržane

Slanje osnovne poruke e-pošte iz tijeka rada

Nova stavka koja pokreće tijek rada za slanje poruke e-pošte

Pomoću akcijePošalji poruku e-pošte u dizajneru tijeka rada možete postaviti prilagođeni tijek rada za slanje poruka e-pošte vama ili bilo kojem navedenom korisniku ili grupi. Dostupna polja za poruku e-pošte su Primatelj, Kopija, Predmet i Tijelo. Ta polja mogu sadržavati statični tekst i tekst generiran dinamički iz pretraživanja tijeka rada.

Pomoću akcije Pošalji poruku e-pošte možete generirati razne vrste poruka, uključujući obavijesti kada tijek rada dosegne navedenu fazu ili izvrši navedene akcije (uključujući opće pokretanje i zaustavljanje tijeka rada) i podsjetnike o zadacima koji nisu dovršeni do krajnjeg roka.

Napomena: Postavke izlazne e-pošte moraju biti konfigurirane na poslužitelju da bi tijek rada mogao slati poruke e-pošte. Ako ne znate koje su trenutne postavke e-pošte poslužitelja, obratite se administratoru poslužitelja. Veze na dodatne informacije o postavkama izlazne e-pošte potražite u odjeljku Dodatne informacije.

U ovom ćete primjeru postaviti tijek rada za slanje poruke e-pošte s obavijesti svaki put kada se pokrene na novoj stavci. Koristite verziju programa SharePoint Designer koja odgovara verziji programa SharePoint Server. Na primjer, za SharePoint Server 2010 koristite SharePoint Designer 2010. I za sve verzije nakon verzije SharePoint Server 2010, uključujući SharePoint Server 2016 i SharePoint Online, koristite SharePoint Designer 2013. Program SharePoint Designer 2013 možete preuzeti iz Microsoftova centra za preuzimanje i pronaći dodatne informacije o njemu u odjeljku Dodatne informacije.

Otvorite SharePoint Designer 2013 i povežite se s web-mjestom sustava SharePoint

SharePoint Designer 2013 instalira se kao aplikacija sustava Office 2013. Da biste otvorili SharePoint Designer 2013 i povezali se s web-mjestom sustava SharePoint, slijedite ove korake:

 1. Otvorite SharePoint Designer 2013 tako da ga odaberete na izborniku Početak . Kliknite ikonu Početak, zatim Svi programi pa Microsoft Office 2013, a potom SharePoint Designer 2013.

 2. Kliknite Otvori web-mjesto na početnoj stranici programa SharePoint Designer 2013.

 3. Unesite web-mjesto sustava SharePoint s kojim se želite povezati. Na primjer, http://www.contoso.com/sites/a-sharepoint-site.

 4. Kliknite Otvori da biste otvorili web-mjesto.

 5. Unesite vjerodajnice, ako se to zatraži. (Ako sigurnost nije integrirana s računalom na kojem ste prijavljeni, od vas će se zatražiti da unesete vjerodajnice.) Morate koristiti vjerodajnice s kojima možete pristupiti web-mjestu sustava SharePoint.

Stvorite tijek rada Popis utemeljen na platformi tijeka rada sustava SharePoint

 1. Kliknite Čvor tijekova rada u navigacijskom oknu.

 2. Kliknite popis Padajući izbornik tijeka rada u odjeljku Novo na kartici TIJEKOVI RADA.

 3. Odaberite popis koji želite pridružiti novom tijeku rada.

 4. U dijaloški okvir Stvori tijek rada popisa unesite naziv i opis za tijek rada, a zatim provjerite je li Vrsta platforme postavljena na Tijek rada sustava SharePoint 2013.

Odaberite U redu da biste stvorili tijek rada.

Sada kad je tijek rada stvoren, možete dodati akcije, uvjete, faze, korake i petlje da biste izgradili tijek rada. Te komponente tijeka rada dostupne su na vrpci programa SharePoint Designer 2013.

Napomena: Ako ne vidite Tijek rada sustava SharePoint 2013 kao vrstu dostupne platforme, to je zato što upravitelj tijeka rada nije konfiguriran za rad s farmom sustava SharePoint. Pročitajte članak Konfiguriranje upravitelja tijeka rada za rad s farmom sustava SharePoint Server 2013.

Dodatne informacije o popisu dostupnih akcija tijeka rada potražite u odjeljku Dodatne informacije.

Stvaranje akcije za slanje poruke e-pošte

 1. Kliknite Akcije, a zatim Pošalji poruku e-pošte

 2. U akciji kliknite ovim korisnicima

 3. U dijaloškom okviru Definiranje poruke e-pošte odaberite korisnike iz postojećih korisnika i grupa ili pak unesite vlastitu adresu e-pošte u okvir Primatelj

  Napomene: 

  • Da biste poslali poruku e-pošte na vanjsku adresu e-pošte, morate imati mogućnost dohvaćanja informacija iz odgovarajućeg poslužitelja e-pošte.

  • Adresa Primatelja u poruci može biti određena statička adresa (na primjer, NORTHWINDTRADERS\junmin ili junmin@northwindtraders.com) ili pretraživanje tijeka rada za informacije o varijabli. Da biste saznali više o korištenju pretraživanja tijeka rada za dinamičko adresiranje poruka e-pošte poslanih iz tijeka rada umjesto korištenja statičkih adresa, pročitajte sljedeći odjeljak Dinamički odabir korisnika ili grupa koje primaju poruku.

  • Adresa pošiljatelja prikazane poruke uvijek će biti adresa e-pošte administratora poslužitelja, osim ako administrator poslužitelja promijeni adresu pošiljatelja za trenutnu web-aplikaciju ili sve web-aplikacije. Da biste saznali više, pročitajte članak Konfiguriranje izlazne e-pošte za određenu web-aplikaciju.

 4. U okvir Predmet upišite predmet za poruku ili kliknite Prikaži povezivanje podataka Slika gumba da biste definirali polje za pretraživanje tijeka rada na tekst koji želite ovdje

  Napomena: Najprije morate unijeti nešto u okvir Predmet da bi se tijek rada pravilno sastavio.

 5. U veliki okvir u okviru Predmet upišite ili zalijepite tekst tijela poruke

 6. Odaberite U redu.

 7. Odaberite Akcija > Idi na fazu

 8. Odaberite Završetak tijeka rada

 9. Kliknite Objavi

U sljedećim odjeljcima detaljnije su opisane naprednije mogućnosti za izmjenu sadržaja e-pošte.

Vrh stranice

Dinamički odabir korisnika ili grupa koje primaju poruku

Ako navedete statične adrese u poljima poruke Primatelj i Kopija, svaki put kada trebate promijeniti primatelje morat ćete otvoriti tijek rada u dizajneru tijeka rada i ručno unijeti željene promjene. Ako se adrese često mijenjaju, bolje je koristiti pretraživanja tijeka rada u poljima Primatelj i Kopija. Pretraživanja mogu referencirati adrese iz polja u trenutnoj stavci, iz polja u stavci u nekom drugom popisu ili biblioteci ili iz varijabli tijeka rada.

Korištenje prilagođenog popisa za pohranu adresa primatelja

Ako se primatelji povremeno mijenjaju, ali ne toliko često da ih se mora navesti na obrascu za pokretanje prilikom svakog pokretanja tijeka rada, možete stvoriti prilagođeni popis primatelja koji sadrži jednu stavku popisa za svaki tijek rada koji se na nju referencira, a zatim stvoriti stupce u kojima možete pohranjivati adrese na koje će biti poslana svaka poruka e-pošte iz svakog tijeka rada. Kad se promijene primatelji za bilo koju poruku tijeka rada, sve što trebate učiniti je promijeniti adrese u odgovarajućem polju u stavci popisa Primatelji za taj tijek rada.

Važno: Stupci u kojima pohranjujete adrese za poruke e-pošte tijeka rada mogu biti vrste Jedan redak teksta, Više redaka teksta ili Osoba ili Grupa. Ako koristite stupac Osoba ili Grupa, možete napraviti samo jedan unos u svako polje koje će tijek rada referencirati za adrese e-pošte. Kada stvarate stupac, svakako odaberite Ne u odjeljku Dopusti višestruke odabire. Ako želite upotrijebiti tu vrstu stupca da biste odredili veći broj primatelja, možete stvoriti grupu sustava SharePoint koja obuhvaća osobe kojima želite da tijek rada naslovi e-poštu, a zatim odredite grupu u polju. Kada stvarate stupac, svakako odaberite Osobe i grupe u odjeljku Dopusti da se odabere. Veze na dodatne informacije o stvaranju popisa i dodavanju stupaca potražite u odjeljku Dodatne informacije.

Napomena: Prilikom stvaranja grupe sustava SharePoint provjerite ima li svaka grupa barem dozvolu za čitanje za web-mjesto i je li u području Postavke grupe na stranici Nova grupa u odjeljku Tko može pregledavati članstvo grupe odabrana mogućnost Svi korisnici.

Da biste koristili pretraživanje tijeka rada na prilagođenom popisu primatelja:

 1. U pregledniku, stvorite prilagođeni popis naziva Primatelji pomoću sljedeća tri stupca:

  • Promijenite naziv zadanog stupca Naziv na Naziv tijeka rada. Ostavite sve ostale opcije nepromijenjene. Pronađite vezu na dodatne informacije o promjeni stupca na popisu ili u biblioteci u odjeljku Dodatne informacije.

  • Dodavanje stupca Osoba ili Grupa s nazivom Primatelj. U ovom stupcu dopustite odabir osoba i grupa, ali nemojte dopustiti višestruke odabire. Ostavite sve ostale opcije nepromijenjene. Pronađite vezu na dodatne informacije o stvaranju stupca na popisu ili u biblioteci u odjeljku Dodatne informacije.

  • Dodavanje stupca Jedan redak teksta s nazivom Kopija. Ostavite sve ostale opcije nepromijenjene.

 2. Na popisu primatelja stvorite novu stavku, a zatim učinite sljedeće:

  • U polje Naziv tijeka rada upišite Pregled dokumenta, tj. naziv oglednog tijeka rada koji se ovdje koristi.

  • U polju Primatelj kliknite Adresar Slika gumba pa u dijaloškom okviru Odabir osoba i grupa odaberite jednu osobu ili grupu na čiju adresu želite poslati poruke.

  • U polje Kopija upišite adrese e-pošte primatelja kojima želite poslati kopije te razdvojite adrese točkama sa zarezom.

 3. Stvaranje novog tijeka rada

 4. Kliknite Akcije, a zatim Pošalji poruku e-pošte.

 5. U akciji kliknite ovim korisnicima.

 6. U dijaloškom okviru Definiranje poruke e-pošte, pri kraju okvira Primatelj kliknite Adresar Slika gumba .

 7. U okviru Odabir korisnika na popisu Ili odaberite postojeće korisnike i grupe kliknite Pretraživanje tijeka rada za korisnika..., a zatim kliknite Dodaj.

 8. U dijaloškom okviru Pretraživanje za osobu ili grupu odaberite sljedeće mogućnosti:

  • Izvor podataka: Primatelji ili naziv prilagođenog popisa.

  • Polje iz izvora: Prima ili polje koje sadrži adresu koju želite u retku Primatelj.

  • Vrati polje kao: Ime za prijavu, koje će odrediti oblik polja „Primatelj“ u poruci e-pošte

  • Polje: Primatelji: Naziv tijeka rada

  • Vrijednost: Upišite Pregled dokumenta ili naziv trenutnog tijeka rada.

   Ovo pretraživanje poručuje: „S popisa primatelja odaberite vrijednost polja Primatelj u kojem je naziv tijeka rada jednak pregledu dokumenta.“

   Gornja polovica dijaloškog okvira određuje popis i stupac. a donja polovica dijaloškog okvira određuje redak.

 9. U dijaloškom okviru Pretraživanje za osobu ili grupu kliknite U redu.

 10. U poruci o omogućivanju jedinstvenih pretraživanja kliknite U redu.

 11. Kliknite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir Odabir korisnika.

 12. U dijaloškom okviru Definiranje poruke e-pošte, pri kraju okvira Kopija kliknite Adresar Slika gumba .

 13. U okviru Odabir korisnika na popisu Ili odaberite postojeće korisnike i grupe kliknite Pretraživanje tijeka rada za korisnika..., a zatim kliknite Dodaj.

 14. U dijaloškom okviru Definiraj pretraživanje tijeka rada odaberite sljedeće mogućnosti:

  • Izvor podataka: Primatelji ili naziv prilagođenog popisa.

  • Polje iz izvora: Kopija ili polje koje sadrži adresu koju želite u retku Kopija.

  • Vrati polje kao: ime za prijavu, koje će odrediti oblik polja „Primatelj“ u poruci e-pošte

  • Polje: Primatelji: Naziv tijeka rada

  • Vrijednost: Upišite Pregled dokumenta ili naziv trenutnog tijeka rada.

   Ovo pretraživanje poručuje: „S popisa primatelja odaberite vrijednost polja Kopija u kojem je naziv tijeka rada jednak pregledu dokumenta.“

 15. Kliknite U redu, zatim ponovo U redu u poruci upozorenja, a zatim kliknite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir Odabir korisnika.

Sada kada tijek rada pošalje ovu poruku e-pošte, šalje je na adrese navedene u poljima Primatelj i Kopija stavke Pregled dokumenta u prilagođenom popisu primatelja. Da biste promijenili primatelje, jednostavno unesite željene promjene u stavku popisa.

Jedan tijek rada može poslati više poruka e-pošte, a sve poruke ne moraju biti poslane istim primateljima. Da biste pohranili druge adrese za dodatne poruke koje šalje ovaj tijek rada, možete dodati stupce na popis da biste pohranili druge adrese. U tom slučaju preporučuje se da stupcima dodijelite nazive „Prvu poruku prima“, „Drugu poruku prima“ i tako dalje.

Osim toga, popis možete dizajnirati tako da umjesto jedne stavke za svaki tijek rada stvorite jednu stavku za svaku poruku koju tijek rada šalje. U tom slučaju, provjerite je li naziv koji se koristi za prepoznavanje svake poruke jedinstven, tako da pretraživanja koja dohvaćaju adrese vraćaju jedinstvenu vrijednost koju želite.

Korištenje obrasca za pokretanje tijeka rada za određivanje primatelja

Ako želite da primatelji budu navedeni prilikom svakog ručnog pokretanja tijeka rada, možete prilagoditi obrazac za pokretanje tijeka rada da biste prikupili adrese od osobe koja pokreće tijek rada. Tijek rada tada može izravno koristiti unesene adrese ili ih kopirati u polja u trenutnoj stavci, gdje će i dalje biti dostupne kao referenca kada tijek rada dovrši trenutnu instancu. Ako je tijek rada postavljen tako da se pokreće automatski, možete odrediti zadane adrese na obrascu za pokretanje za svako pojavljivanje automatskog pokretanja.

Vrh stranice

Uvrsti podatke o trenutnoj stavci

Za sada je tijelo teksta u oglednoj poruci statično: Svaki put kada tijek rada stvori instancu poruke, tekst će biti potpuno isti.

No može biti korisno da uvrstite tekst koji se mijenja u odnosu na stavku na kojoj se tijek rada trenutačno izvodi. Na primjer, može biti korisno da uvrstite naslov dokumenta kojeg treba pregledati u tijelu poruke. Da biste uvrstili ovu vrstu dinamičkog podatka, koristite pretraživanje tijeka rada. Pretraživanja dohvaćaju podatke iz različitih izvora podataka kao što su popisi, biblioteke i podaci o tijeku rada.

Da biste dodali naslov dokumenta u tekst poruke:

 1. Upišite ili zalijepite statični tekst u kojem želite prikazati podatke pretraživanja.

 2. Postavite točku unosa na mjesto na kojem želite da se polje za pretraživanje nalazi.

  Savjet: Kada se polje za pretraživanje umetne, nije moguće povući ga na novo mjesto. (No moguće je „premjestiti“ polje za pretraživanje povlačenjem teksta koji ga okružuje.) Isto tako, nije moguće izrezati, kopirati ili zalijepiti polje za pretraživanje ili bilo koji tekst koji obuhvaća polje za pretraživanje.

 3. Kliknite Dodaj ili promijeni polje za pretraživanje.

 4. U dijaloškom okviru Polje za pretraživanjeza niz odaberite Trenutna stavka u okviru Izvor podataka i Naziv u okviru Polje iz izvora.

 5. Kliknite U redu.

 6. Umetnuto polje za pretraživanje prikazuje se u tijelu poruke.

 7. Kliknite Objavi da biste objavili tijek rada.

Kada se tijek rada pokrene i poruka generira, polje za pretraživanje zamjenjuje se naslovom dokumenta.

Umetanje naslova 5

Uključivanje naslova dokumenta je korisno, ali može biti i korisnije ako dodate hipervezu koja vodi izravno samom dokumentu. Da biste to učinili, uključite polje za pretraživanje u hipervezu.

Vrh stranice

Uvrsti statičnu hipervezu

Možete uključiti statičnu hipervezu – onu koja uvijek sadrži vezu na istu adresu ili mjesto – u tijelu poruke e-pošte tijeka rada pomoću gumba Uredi hipervezu u gornjem desnom kutu ploče alata za oblikovanje u dijaloškom okviru Definiranje poruke e-pošte.

 1. Upišite ili zalijepite statični tekst u kojem želite prikazati vezu.

 2. Odaberite tekst pa kliknite Uredi hipervezu .

 3. U dijaloškom okviru Uredi hipervezu upišite adresu web-mjesta.

 4. Kliknite U redu.

  Umetnuta hiperveza prikazuje se u tijelu poruke.

Napomena: Programi za e-poštu utemeljeni na tekstu neće prikazati hipervezu.

Da biste saznali kako koristiti pretraživanje tijeka rada za stvaranje dinamičke hiperveze koja upućuje na različite adrese ovisno o stavci na kojoj se trenutačno izvodi tijek rada, pročitajte sljedeći odjeljak: Uvrsti hipervezu na trenutnu stavku.

Vrh stranice

Uvrsti hipervezu na trenutnu stavku

U prethodnom odjeljku, Uvrsti statičnu hipervezu, adresa u oglednoj hipervezi ne sadrži podatke o varijabli: Svaki put kada tijek rada pošalje poruku e-pošte, hiperveza upućuje na istu stranicu.

Međutim, pomoću pretraživanja tijeka rada možete stvoriti dinamičku vezu koja koristi podatke o trenutnoj stavci da bi odredila na koji URL treba uputiti.

Ako je trenutna stavka dokument u biblioteci dokumenata

U primjeru obavijesti o pokretanju tijeka rada trebali biste navesti vezu na novi dokument:

 1. Upišite ili zalijepite statični tekst u kojem želite prikazati vezu.

 2. Odaberite tekst pa kliknite Uredi hipervezu.

 3. U dijaloškom okviru Uređivanje hiperveze kliknite funkciju (fx).

  Savjet: Kada se polje za pretraživanje umetne, nije moguće povući ga na novo mjesto. (No moguće je „premjestiti“ polje za pretraživanje povlačenjem teksta koji ga okružuje.) Isto tako, nije moguće izrezati, kopirati ili zalijepiti polje za pretraživanje ili bilo koji tekst koji obuhvaća polje za pretraživanje.

 4. U dijaloškom okviru Pretraživanje za niz odaberite Trenutna stavka u okviru Izvorpodataka.

 5. U okviru Polje iz izvora odaberite Kodirana apsolutna URL adresa, a zatim kliknite U redu.

  Umetanje hiperveze za trenutnu stavku 1 Umetanje hiperveze za trenutnu stavku 2 Umetanje hiperveze za trenutnu stavku 3

Kada primatelj poruke klikne vezu, dokument će se otvoriti za pregledavanje ili uređivanje.

Ako je stavka popisa trenutna stavka

Kada stvorite vezu na stavku popisa, na primjer, objavu ili događaj u kalendaru, možete odabrati da vezom otvorite obrazac za prikaz (ObrPrikaz.aspx) ili obrazac za uređivanje (ObrUređiv. aspx) stavke popisa.

Da biste stvorili vezu koja otvara stavku popisa:

 1. U pregledniku pronađite popis na kojem želite stvoriti ovaj tijek rada

 2. Otvorite stavku popisa za svaki postojeći dokument u biblioteci pomoću mogućnosti Prikaz stavke ako želite da veza otvori obrazac za prikaz ili Uredi stavku ako želite da veza otvori obrazac za uređivanje

 3. Kopirajte adresu iz adresne trake počevši od http: ili https: do prvog znaka jednakosti (=)

  Umetanje hiperveze za stavku popisa 1

 4. Tekst ?ID= je parametar niza upita koji govori stranici da prikaže obrazac za onu stavku na trenutnom popisu ili u biblioteci koja ima ID popisa koji slijedi znak jednakosti (=) – što će u ovom primjeru biti ID popisa trenutne stavke, kako ga identificira pretraživanje tijeka rada.

  Napomena: Ako je trenutna stavka zadatak kojeg stvori jedna od tri akcije zadataka tijeka rada i ako želite da veza otvori prilagođeni obrazac zadatka (a ne zadani prikaz ili obrazac za uređivanje za popis zadataka), pogledajte kasniji odjeljak Ako je trenutna stavka prilagođeni obrazac zadatka. Za zadatke koje nije stvorila akcija zadatka tijeka rada, kao i za obrasce za prikaz čak i onih zadataka koje je stvorila akcija zadatka tijeka rada, potreban vam je samo trenutni postupak.

 5. U dijaloški okvir Definiranje poruke e-pošte upišite ili zalijepite statički tekst unutar kojeg želite smjestiti vezu (na primjer ― Da biste prikazali stavku popisa, kliknite ovdje).

 6. Odaberite tekst pa kliknite Uredi hipervezu

 7. U odjeljku Uredi hipervezu odaberite Sastavljač niza za polje adresa

 8. U dijaloškom okviru sastavljača niza zalijepite adresu.

 9. Postavite točku unosa odmah nakon znaka jednakosti (=), a zatim kliknite Dodaj ili promijeni polje za pretraživanje.

 10. U dijaloškom okviru Pretraživanje za niz odaberite Trenutna stavka u okviru Izvor i ID u okviru Poljeiz izvora.

  Umetanje hiperveze za stavku popisa 3

 11. Kliknite U redu.

  Konačni niz u sastavljaču niza trebao bi započinjati sa http:// ili https:// i završavati sa [%Current Item:ID%] Umetanje hiperveze za stavku popisa 4

  Važno: Iako je trenutno pretraživanje ID-a stavke korisno za stvaranje veza na trenutnu stavku popisa, sljedeća pretraživanja mogu prikazati pogreške u prikazanom putu, pa se zbog toga ne preporučuju za uvrštavanje u veze poruka e-pošte: Put, URL adresa koja se odnosi na poslužitelj, izvorišni URL i put URL-a.

 12. Dvaput odaberite U redu

Veza će se prikazati u poruci e-pošte kao plavi, podcrtani tekst.

Umetanje hiperveze za stavku popisa 5

Ako namjeravate više puta koristiti vezu, prijeđite na sljedeći odjeljak.

Pohranite adresu stavke popisa kao varijablu tijeka rada

Možete pohraniti URL obrasca za prikaz ili obrasca za uređivanje stavke popisa u varijabli tijeka rada da biste ga mogli koristiti na više mjesta u istom tijeku rada.

 1. U prozoru za dizajniranje tijeka rada kliknite Akcije, a zatim kliknite Izdvajanje podniza iz indeksa niza

  Varijabla 1

 2. U fazi kliknite niz i kliknite gumb s tri točke […]

 3. U dijaloški okvir Sastavljač niza zalijepite statički dio teksta URL-a (ali ne pretraživanje za ID trenutne stavke)

  Varijabla 2

 4. Postavite točku unosa nakon znaka jednakosti (=), a zatim kliknite Dodaj ili promijeni polje za pretraživanje.

 5. U dijaloškom okviru Pretraživanje za niz odaberite Trenutna stavka u okviru Izvorpodataka i ID u okviru Polje iz izvora

  Varijabla 3

 6. Kliknite U redu.

  Polje za pretraživanje dodaje se u tekst u dijaloškom okviru

  Varijabla 4

 7. Kliknite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir Sastavljač niza

 8. Kliknite 0 u opciji Od broja 0 i zamijenite ga s brojem 1

  Napomena: Kada opcija Od ima vrijednost veću od 1, znakovi konačnog niza bit će uklonjeni.

 9. Odaberite Varijabla: podniz ili Varijabla: podniz1 u odjeljku Izlaz za varijablu: podniz

 10. Na popisu kliknite Stvaranje nove varijable pa u dijaloški okvir Uređivanje varijable upišite naziv nove varijable

 11. Provjerite je li Vrsta postavljena na Niz, a zatim kliknite U redu Varijabla 5

 12. Kliknite ispod akcije koju ste upravo stvorili i dodajte akciju Pošalji poruku e-pošte u Akcije, a zatim kliknite ovim korisnicima u akciji. Varijabla 6

 13. Da biste koristili novu varijablu u dijaloškom okviru Definiranje poruke e-pošte, upišite ili zalijepite tekst unutar kojeg želite prikazati vezu u tijelo poruke. Odaberite tekst pa kliknite Uredi hipervezu na izborniku za oblikovanje. Kliknite gumb [fx] ili gumb s tri točke […] pa Dodavanje ili promjena pretraživanja

 14. U dijaloškom okviru Pretraživanje za niz u okviru s popisom Izvor podataka odaberite Varijable i parametri tijeka rada

 15. Na popisu Poljeiz izvora odaberite Varijabla: naziv varijable, a zatim kliknite U redu i u sljedećem okviru U redu

  Varijabla 7 Zaslon Definiranje poruke e-pošte nakon umetanja varijable

Sada možete umetnuti ovu varijablu gdje god želite u trenutnom tijeku rada.

Vrh stranice

Uvrsti sliku

Možete uvrstiti grafiku u poruci stvaranjem varijable i korištenjem HTML oznake slike <img/> da biste stvorili vezu na sliku koja je spremljena kao JPEG (.jpg) datoteka i prenesena u biblioteku slika na web-mjestu.

 1. U prozoru za dizajniranje tijeka rada kliknite Akcije, a zatim kliknite Postavljanje varijable tijeka rada.

 2. Kliknite varijabla tijeka rada i odaberite Stvori novu varijablu...

 3. U dijaloškom okviru Uređivanje varijable upišite naziv za novu varijablu i provjerite je li Vrsta postavljena na Niz, a zatim kliknite U redu.

 4. Kliknite vrijednost i kliknite gumb s tri točke gumb […] i u prozoru Sastavljač nizadodajte, upišite ili zalijepite URL za slikovnu datoteku JPEG u obliku HTML oznake ― <img src ="URL"/> Sastavljač niza za sliku

 5. Kliknite U redu.

 6. Umetnuta akcija prikazuje se ovako. Postavljanje varijable za umetanje slike

 7. Kliknite ispod akcije koju ste upravo stvorili i dodajte akciju Pošalji poruku e-pošte u akciju, a zatim kliknite Ovim korisnicima u akciji. Umetanje akcije Pošalji poruku e-pošte

 8. U dijaloškom okviru Definiranje poruke e-pošte kliknite Dodavanje ili promjena pretraživanja.

 9. U dijaloškom okviru Pretraživanje za niz na popisu Izvor podataka odaberite Varijable i parametri tijeka rada.

 10. Na popisu Polje iz izvora odaberite Varijabla: naziv varijable i odaberite U redu. Niz e-pošte u tijeku rada slike Tijelo poruke e-pošte tijeka rada sa slikom

 11. Ponovno odaberite U redu da biste zatvorili prozor Definiranje poruke e-pošte i objavili tijek rada.

 Kada se poruka pošalje, pojavljuje se slika iz datoteke JPEG umjesto oznake veze.

Vrh stranice

Prepoznavanje mogućnosti koje nisu podržane

Trenutna verzija akcije Slanje poruke e-pošte ne podržava sljedeće mogućnosti:

 • Određivanje adrese u retku Šalje. (Poruke e-pošte koje tijek rada pošalje uvijek prikazuju adresu e-pošte koju je naveo administrator poslužitelja u retku Šalje. To može promijeniti samo administrator poslužitelja i može se promijeniti samo za sve obavijesti u trenutnoj web-aplikaciji, ne za svaki tijek rada.)

 • Korištenje ugrađenih kaskadnih listova sa stilovima (CSS) za oblikovanje sadržaja poruke. Tekst možete oblikovati pomoću atributa stil, ali oznaka <style> i CSS klase nisu podržane.

 • Korištenje polja za pretraživanje tijeka rada u okviru Primatelj ili Kopija koji referencira stupac vrste Osoba ili Grupa koji sadrži više vrijednosti.

 • Određivanje primatelja skrivene kopije za poruku

 • Uključivanje druge datoteke u obliku privitka s porukom.

 • Ugrađivanje slikovnih ili grafičkih datoteka u poruci. Umjesto toga, Uvrstite sliku.

Vrh stranice

Pogledajte i sljedeće

Detaljne upute sustava SharePoint 2013: postavljanje postavke za izlaznu e-poštu

Uvod u SharePoint Designer

Konfiguriranje izlazne e-pošte za određenu web-aplikaciju

Konfiguriranje upravitelja tijeka rada za rad s farmom sustava SharePoint Server 2013

Kratki pregled akcija tijeka rada

Stvaranje popisa u sustavu SharePoint

Stvaranje stupca na popisu ili u biblioteci sustava SharePoint

Promjena stupca na popisu ili u biblioteci

Stvaranje upozorenja ili pretplata na RSS sažetak sadržaja u sustavima SharePoint Online, SharePoint 2016 i SharePoint 2013

Stvaranje upozorenja ili pretplata na RSS sažetak sadržaja u sustavu SharePoint 2010

Osnovni savjeti za otklanjanje poteškoća 

Sljedeći popis pitanja može pomoći u utvrđivanju uzroka problema prilikom stvaranja tijeka rada:

 1. Možete li stvarati druge vrste tijeka rada na istom popisu? Pokušajte, primjerice, stvoriti tijek rada za odobrenje

 2. Možete li stvoriti isti tijek rada:

  • na drugom popisu na istom web-mjestu?

  • na drugom web-mjestu u istoj zbirci web-mjesta?

  • na drugoj zbirci web-mjesta u istoj web-aplikaciji?

  • u drugoj web-aplikaciji?

  • prijavljeni s nekim drugim računom?

  • pomoću drugog računala?

 Napredni savjeti za otklanjanje poteškoća

Ako vam nijedan od osnovnih savjeta za otklanjanje poteškoća ne pomogne utvrditi uzrok problema s tijekom rada, slijedite korake u nastavku:

 1. Provjerite imate li potrebne dozvole na razini web-mjesta i tijeka rada. Idite na Postavke web-mjesta > Dozvole web-mjesta > Provjera dozvola / Postavke popisa > Dozvole za popis i provjerite odgovaraju li rezultati Provjere dozvola sljedećem:

  1. Minimalne dozvole za dizajniranje tijeka rada (spremi i objavi):

   1. na web-mjestu SharePoint: Dizajn

   2. na SharePoint popisu: Uredi

  2. Minimalne dozvole za pokretanje tijeka rada:

   1. na web-mjestu SharePoint: Samo prikaz/čitanje

   2. na SharePoint popisu: Doprinos

 2. Provjerite jesu li postavke izlazne e-pošte postavljene na odgovarajući poslužitelj sustava Exchange.

  1. Otvorite Naredbeni redak kao administrator

  2. Pokrenite nslookup < Adresa poslužitelja sustava Exchange>. Na primjer: nslookup exch.contoso.com

  3. Prikazat će vam se razlučena IP adresa poslužitelja sustava Exchange u rezultatima. Ako se ne prikaže, obratite se administratoru sustava Exchange i zatražite odgovarajući Exchange potpuno kvalificirani naziv domene (FDQN).

 3. Pošaljite poruku e-pošte istoj osobi pomoću funkcije PošaljiE-poštu klase SPUtility pomoću ljuske SharePoint Management Shell prema koracima navedenima u nastavku.

  1. Otvorite SharePoint Management Shell kao administrator. (Desnom tipkom miša kliknite SharePoint Management Shell > Pokreni kao administrator)

  2. Pokrenite sljedeću skriptu. Ako skripta odgovara sa True i korisnik prima poruku e-pošte od sustava SharePoint, SMTP je pravilno konfiguriran u sustavu SharePoint.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. Pošaljite poruku e-pošte istom korisniku s poslužitelja sustava SharePoint pomoću funkcije SMTP. Slijedite korake u odjeljku Koristite Telnet da biste testirali SMTP komunikaciju.

Napomena: Prema zadanim postavkama SharePoint neće stvoriti stavke u zapisniku za izlazne poruke e-pošte. SharePoint nikad ne šalje e-poštu izravno. Poruke e-pošte prenose se putem SMTP (Exchange) poslužitelja konfiguriranog u sustavu Središnja administracija. Slijedite prethodne korake za otklanjanje poteškoća s ovom vrstom tijeka rada.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×