Scenariji za upravljanje korisnika za Office 365 PowerShell

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Pomoću tih scenarija PowerShell brzo dodavanje korisničkih računa iz datoteke, dodjela licenci, upravljanje članstvo u grupi za raspodjelu i postavljanje lozinke.

Automatiziranje uvoz više korisnika

Možete automatizirati uvoz većeg broja korisnika u sustavu Office 365 i štedi vrijeme. Da biste uvezli velik broj korisnika, morate najprije Priprema datoteka vrijednosti odvojenih zarezom (CSV) uz odgovarajuće korisničke informacije. Minimalna podatke potrebne za stvaranje korisnički račun je zaslonsko ime, a za korisnika glavni ime (UPN).

Za UPN je ime korisnika u obliku adresu e-pošte. Ime korisnika (ili "korisničko ime") slijedi u "znak" at"" nakon čega slijedi naziv domene Internet pretplate na Office 365. Primjer UPN je belindan@contoso.com. Možete unijeti i podataka za neko svojstvo za račun koji je moguće pisati korisnika, kao što su mjesto, brojeve za kontakt i adrese.

Osnovni korisnički račun svojstva, primjerice UPN-a i zaslonsko ime Priprema u CSV datoteku sa sljedeća zaglavljima dva stupca:

 • UserPrincipalName, riješiti problem

Nakon toga Dodavanje novog korisničkog računa za svaki redak u CSV tako da upišete UPN-a i zaslonsko ime, odvojenih zarezom.

Napomena: Budući da ne navodite lozinke za svaki novi račun, generirat će Office 365 ih.

Pohranite CSV datoteku na mjesto kojemu mogu pristupiti, primjerice C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Sada ste spremni za stvaranje korisničkih računa.

Da biste započeli, morat ćete povezati Office 365 pomoću sustava Windows Azure Active Directory Module za Windows PowerShell. Upute potražite u članku Povezivanje sustava Office 365 PowerShell .

Nakon toga unesite put i naziv između u dvostruke navodnike, uklonite tekst uputa i < i > znakova.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Da biste pokrenuli rezultat naredbe iz prozora Windows Azure Active Directory Module za Windows PowerShell.

Detaljnije informacije korisnički račun, pripremite CSV datoteke sa sljedećim zaglavlja stupaca, i popunjavanje proizvoljan broj redaka korisnika po potrebi:

 • UserPrincipalName, riješiti problem, ime, prezime, naslov, lozinka, UsageLocation, Office, odjel, MobilePhone, StreetAddress, Grad, stanje, poštanski broj, države

Napomena: Zaglavlja stupaca moraju imati bez razmaka, kao što je svaki mora biti referencira $_. element naredbe Uvoz Csv . Samo UserPrincipalName i riješiti problem polja koja su potrebna i će se preskočiti prazne vrijednosti. Kod UsageLocation je ISO kod dva znaka za područje korisnika.

Pohranite CSV datoteku na mjesto kojemu mogu pristupiti, primjerice C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Sada ste spremni uvesti ih kao korisničke račune.

Unesite naziv datoteke za CSV datoteku, a zatim pokrenite naredbe rezultata.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Dodjela licenci u sustavu Office 365

Za korisnike da biste imali puni pristup sustavu Office 365, moraju biti dodijeljena licencu za Office 365. U ovom scenariju dodijeliti licence korisničke račune.

Da biste započeli, morat ćete povezati Office 365 pomoću sustava Windows Azure Active Directory Module za Windows PowerShell. Upute potražite u članku Povezivanje sustava Office 365 PowerShell .

Prije nego što možete dodijeliti licence korisniku, morate postaviti mjestu korištenja u taj račun koji se temelji na dva znaka ISO kod za svoje područje. Mjesto korištenja određuje država u kojoj se servis će se koristiti i određuje koje licencirani su značajke dostupne za to područje. Na primjer, sad je za u Sjedinjene Američke Države. Evo primjera postavljanje mjestu korištenja u koji se temelji na korisnički račun UPN:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Da biste pogledali popis raspoloživih licenci, njihove račun SKU-ove i količinu za dodjelu, pokrenite sljedeću naredbu:

Get-MsolAccountSku

Nakon toga ispunite licence i UPN korisničkog računa, a zatim izvedite rezultat naredbe iz prozora Windows Azure Active Directory Module za Windows PowerShell.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Dodjela licenci za više korisnika

U prethodnom scenariju dodjeljuje licence za jednog korisničkog računa. Dodjela licenci za više korisnika zahtijeva nekoliko dodatne korake, ali potrošeno vrijeme bit će vrijedi za veliki broj korisničkih računa.

Da biste započeli, morat ćete povezati Office 365 pomoću sustava Windows Azure Active Directory Module za Windows PowerShell. Upute potražite u članku Povezivanje sustava Office 365 PowerShell .

Najprije prikazuje popis raspoloživih licenci, njihove račun SKU-ove i količinu za dodjelu s sljedeću naredbu:

Get-MsolAccountSku

Za prikaz popisa nelicenciranih korisnika, koristite sljedeću naredbu:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Da biste spremili popisa nelicenciranih korisnika u CSV datoteku iz koje možete koristiti za odabrati korisničke račune za dodjelu licenci, unesite put i naziv, a zatim izvedite rezultat naredbe.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

Naredbe koje možete koristiti i za prikaz popisa nelicenciranih korisnika računa na temelju više određenog kriterija, kao što su oni u Sjedinjenim Državama. Evo jednog primjera:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Pomoću ove naredbe možete navesti određenog svojstva korisničkog računa i njegova potrebna vrijednost i prikazom određenog skupa nelicenciranih korisnika, a zatim pokrenite naredbe dobivene.:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Da biste dobili popis svojstava korisničkih računa, ispunite svaki korisnički račun UPN-a, a zatim pokrenite naredbe rezultata.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

Sljedeći primjer prikazuje sve vijesti Grad London:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Nakon što ste identificirali Postavljanje korisničkih računa, kombinirati ga s cmdlet Skup MsolUserLicense da biste im dodijelili licencu za svaku od njih. Ispunite licencu, naziv svojstva i njegov vale, a zatim pokrenite naredbe rezultata.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Slijedi primjer koji dodjeljuje licence za Office 365 E5 Contoso-sve nelicencirani korisničke račune u gradu London:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Upravljanje raspodjele grupi primatelja

Grupa za raspodjelu možete koristiti za stvaranje popisa za raspodjelu e-pošte. Grupa za raspodjelu se može koristiti samo pomoću aplikacije za e-pošte kao što je Microsoft Outlook da biste poslali poruke e-pošte zbirke korisnika. U ovom scenariju pomoću komponente PowerShell za upravljanje primatelje grupu za raspodjelu.

Da biste započeli, morat ćete povezati sa sustavom Exchange Online. Da biste se povezali sa sustavom Exchange Online pomoću računa korisničkog imena i lozinke, potražite u članku Povezivanje sa sustavom Exchange Online PowerShell. Instalirajte Microsoft Exchange Online udaljene modul ljuske PowerShell sustava i povezati se s MFA, potražite u članku Povezivanje s ljuske PowerShell sustava Exchange Online pomoću višestruke provjere autentičnosti.

Da biste primatelja dodali na popis za raspodjelu, unesite naziv grupe za raspodjelu i UPN korisničkog računa, a zatim pokrenite naredbe rezultata.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Da biste uklonili primatelja grupe za raspodjelu, unesite naziv grupe za raspodjelu i UPN korisničkog računa, a zatim pokrenite naredbe rezultata.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Postavljanje lozinke za više korisničkih računa

Ovaj scenarij koristi da biste postavili lozinku na grupu korisničkih računa. Ako, na primjer, imate novu grupu volonterima koji dolaze u jednom tjedno radi ili pružaju radne stanice pokazni videozapis za konferencije.

Promjena lozinke za skupno može biti korisno da biste ponovno postaviti lozinke ponovno iskoristiv računa redovito. Označite oznakom grupe korisnika u odjelu ili nekom drugom kriteriju, možete skupno ponovno postavljanje lozinki na temelju tog kriterija. U prvi je korak da biste izvezli Nazivi korisničkih računa za Office 365 u CSV datoteku.

Da biste izvezli popis na temelju određenog svojstva korisničkog računa i određena vrijednost u CSV datoteku, unesite naziv svojstva, njegova vrijednost i naziv datoteke u CSV i izvedite rezultat naredbe.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Slijedi primjer koji svi članovi odjela volonterima Izvoz u datoteku pod nazivom c:\O365admin\volunteerslist.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Pregledajte imena koje se nalaze u CSV datoteku da biste bili sigurni ste identificirali odgovarajuće korisnike prije nego što ponovno postavljanje lozinke. Kada imamo provjerene popis korisnika u obliku CSV, dostupne su tri jednostavnih postupaka za stvaranje i dodjela novu lozinku za svakog korisnika.

 1. Odredite novu lozinku i dodijeliti istu lozinku za sve korisnike u CSV datoteku.

  Unesite novu lozinku i naziv datoteke u CSV, a zatim pokrenite naredbe rezultata.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Ručno definirati novu lozinku za svakog korisnika u CSV datoteku.

  Za tu mogućnost, morate izmijeniti CSV datoteke. Dodajte stupac pored na UserPrincipalName označena lozinku, a zatim dodijeliti lozinku da biste svim korisnicima na popisu. Unesite naziv u CSV datoteku, a zatim pokrenite naredbe rezultata.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Imate Office 365 automatsko generiranje lozinke za svaki korisnički račun u CSV datoteku.

  Unesite naziv u CSV datoteku, a zatim pokrenite naredbe rezultata.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Napomena: Sva tri od ovih mogućnosti nametnuti Promjena lozinke prvi put korisnikove prijave pomoću korisnički račun. Da biste spriječili, uklonite - ForceChangePassword $True iz Skupa MSolUserPassword naredbe.

Dodatni sadržaji

PowerShell za administratore sustava Office 365

Scenariji za Office 365 ljuske PowerShell

Scenariji za Office 365 ljuske PowerShell za postavljanje

Scenariji za Office 365 ljuske PowerShell za izvješćivanje o pogreškama

Dodatne funkcije scenariji za Office 365 PowerShell

Resursi zajednice PowerShell sustava Office 365

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×