Rješenje problema s isporukom e-pošte za šifru pogreške 550 5.7.1 u sustavu Office 365

Zadnje ažuriranje: 23. 10. 2015.

Jeste li ikada poslali poruku e-pošte u programu Outlook ili aplikaciji Outlook Web App pa primili poruku sustava Exchange o neisporuci s razlogom neisporuke vaše poruke e-pošte? U ovoj se temi navode koraci koje valja poduzeti ako se u izvješću o neisporuci (NDR) pojavi obavijest o statusu isporuke (DNS) s kodom pogreške 5.7.1 ili pogreška NDR 5.7.1 u sustavu Exchange.

Gumb za dohvaćanje pomoći za korisnike e-pošte Gumb za traženje pomoći za administratore

Ove informacije odnose se i na kodove pogreške od 5.7.0 do 5.7.999 u sustavu Exchange Online i Office 365. Postoji nekoliko mogućih uzroka koda dsn pogreške 5.7.1, a rješenja su navedena niže u ovoj temi.

Ako ste poslali poruku pa primili pogreške NDR 5.7.1 ili pogreške od 5.7.0 do 5.7.999 u sustavu Exchange, pošaljite poruku e-pošte korisničkoj pomoći.

Postoje razlozi iz kojih možda dobivate te poruke o pogreškama. Općenito govoreći, pogreška označava da vaša tvrtka ili ustanova ima sigurnosnu postavku za poruke e-pošte koja sprječava vaše poruke da dođu do primatelja. To bi mogao biti jedan od sljedećih problema:

 • Nemate dozvolu za slanje primatelju.

 • Nemate dozvolu za slanje grupi za raspodjelu ili nekoj njezinoj podgrupi.

 • Nemate dozvolu za slanje e-pošte putem poslužitelja za e-poštu koji se nalazi između vas i primatelja.

 • Vaša je poruka usmjerena na pogrešan poslužitelj za e-poštu.

Savjeti za rješavanje problema koji je uzrok pogreške DSN koda 5.7.1 ili 5.7.0 do 5.7.999

U većini slučajeva taj problem vjerojatno nećete moći riješiti sami. Primatelj ili administrator e-pošte primatelja mora ažurirati njihove postavke e-pošte. Međutim, ima nekoliko stvari koje možete isprobati.

Ako je primatelj izvan tvrtke ili ustanove    -primatelja zamolite da od administratora zatraži da mu postavi poštanski sandučić tako da prima e-poštu od vas.

Ako šaljete internoj grupi za raspodjelu    – možda nemate dozvolu za slanje u grupu ili nekoj od njezinih podgrupa. U ovom slučaju, NDR sadrži nazive grupa kojima nemate dozvolu slanja. Obratite se vlasniku ograničene grupe da vam dodijeli dozvolu slanja poruka grupi. Ako ne znate vlasnika grupe, možete ga pronaći na sljedeći način u aplikaciji Outlook Web App ili programu Outlook.

 1. Odaberite poruku NDR 5.7.1.

 2. U aplikaciji Outlook Web App odaberite naziv grupe nalazi u retku Primatelj. U programu Outlook dvokliknite naziv grupe.

 3. U aplikaciji Outlook Web App u skočnom dijaloškom okviru odaberite Vlasnik. U programu Outlook odaberite Kontakt.

Ako šaljete velikoj grupi za raspodjelu    – grupe s više od 5000 članova imaju sljedeća tri ograničenja koja se primjenjuju automatski

 • Za poruke poslane grupi potrebno je odobrenje moderatora.

 • Velike poruke ne mogu se poslati u grupu. Međutim, ako je problem u tome, primit ćete drugu NDR poruku, a ne 5.7.1. Proučite Ograničenja u sustavu Exchange Online.

Da biste riješili taj problem, pridružite se grupi ili zamolite vlasnika odnosno moderatora grupe da odobri vašu poruku. Uputite ih na odjeljak Ako ste vlasnik ograničene grupe za raspodjelu    u nastavku ove teme.

Ako nijedan od prethodnih koraka nije primjenjiv niti rješava problem, obratite se administratoru e-pošte primatelja te ga uputite na odjeljak Ako ste administrator e-pošte sustava Office 365    u nastavku ove teme.

Ako ste vlasnik ograničene grupe za raspodjelu

Ako vam je netko poslao poruku u grupu za raspodjelu pa primio poruku NDR 5.7.1, a želite im dopustiti slanje u grupu, pokušajte jedan od ovdje navedenih koraka.

Uklonite ograničenje pošiljatelja    – da biste pošiljatelju dodijelili dozvolu slanja u vašu grupu za raspodjelu, možete promijeniti svojstva grupe na jedan od sljedećih načina:

 • Dodajte pošiljateljevu adresu e-pošte na popis dopuštenih pošiljatelja za grupu.

 • Ako se na pošiljatelja primjenjuje ograničenje zato što je izvan vaše tvrtke ili ustanove, možete konfigurirati grupu tako da prima poruke i od vanjskih pošiljatelja.

 • Ako ste konfigurirali pravilo prijenosa da ograniči određene pošiljatelje ili grupe pošiljatelja, možete izmijeniti pravilo tako da prihvaća poruke od pošiljatelja.

Ograničenja velikih grupa    - grupe s više od 5000 članova imaju sljedeća tri ograničenja koja se primjenjuju automatski:

 • Za poruke poslane grupi potrebno je odobrenje moderatora.

 • Velike poruke nije moguće poslati u grupu (ali će se, ako je problem u tome, pojaviti drugačija poruka NDR). Proučite Ograničenja u sustavu Exchange Online.

Da biste riješili taj problem za pošiljatelja, odobrite njegovu poruku ili ga dodajte u grupu.

Upravljanje grupama za raspodjelu   

Pomoć za administratore e-pošte u sustavu Office 365 u slučaju pogreške NDR 5.7.1 ili 5.7.0 do 5.7.999 u sustavu Exchange

Ako pomoću koraka u odjeljku iznad ne uspijete riješiti problem za pošiljatelja, vjerojatno je za rješenje potrebna akcija administratora e-pošte s primateljeve strane. To može obuhvaćati rekonfiguraciju postavki za primatelja, grupu za raspodjelu, tvrtku ili ustanovu, odnosno domenu.

Kako riješiti problem koji uzrokuje Exchange poruke NDR 5.7.1 ili 5.7.0 do 5.7.999?

Ako ste administrator e-pošte i trebali biste pomoći pri rješavanju problema s porukom NDR koda 5.7.1 u sustavu Exchange, potražite onaj odjeljak ovdje koji se podudara s vašim problemom i slijedite navedene smjernice.

Ako je pošiljatelj izvan tvrtke ili ustanove    - podesite konfiguraciju tako da primatelji ili vaši poslužitelji za poštu primaju poštu vanjskih ili anonimnih pošiljatelja.

Kada vanjski korisnici pokušaju poslati e-poštu javnim mapama s omogućenom poštom u sustavu Office 365    – Kada vanjski korisnici pokušaju poslati e-poštu javnim mapama s omogućenom poštom u sustavu Office 365, primit će NDR koji sadrži sljedeći kod pogreške:

Udaljeni poslužitelj vraća "< xxxxxxxx > #5.7.1 smtp; 550 5.7.1 KLIJENTA.RST.AuthRequired; potrebna je provjera autentičnosti [Stage: CreateMessage] >'

Da biste promijenili situaciju tako da javne mape s omogućenom poštom mogu primati poštu od vanjskih pošiljatelja, slijedite ove korake:

 1. Povežite se sa sustavom Exchange Online pomoću udaljene ljuske PowerShell. Upute o tome kako to učiniti potražite u članku Povezivanje sa sustavom Exchange Online pomoću udaljene ljuske PowerShell.

 2. Dodajte dozvole za anonimne račune u javne mape. Da biste to učinili, pokrenite sljedeću naredbu:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  Članak iz Microsoftove baze znanja pod brojem 2984402.

Ako je pošiljatelj izvan vaše tvrtke ili ustanove i ako je IP adresa njegova poslužitelja stavljena na Microsoftov popis blokiranih    - u tim slučajevima NDR za pošiljatelja sadrži informacije iz rubrike Dijagnostika za administratore koja je slična ovoj:

5.7.1 Servis nije dostupan; Klijentsko glavno računalo [xxx.xxx.xxx.xxx] blokirano na Popisu blokiranih 1; Da biste zatražili uklanjanje s popisa, proslijedite ovu poruku na adresu delist@messaging.microsoft.com

Proslijedite poruku NDR na adresu delist@messaging.microsoft.com.

Domena nije potpuno uključena u sustav Office 365    – Ako domena nije potpuno uključena, pokušajte sljedeće:

 • Provjerite prikazuje li se vaša domena kao aktivna na portalu za Office 365 na adresi https://portal.office.com.

 • Dodatne informacije o dodavanju domene u Office 365 potražite u članku Domene u sustavu Office 365.

 • Za otklanjanje poteškoća s provjerama domene proučite članak iz Microsoftove baze znanja 2515404.

Pogrešan zapis MX    – Ako imate pogrešan zapis MX, pokušajte sljedeće korake:

 1. Da biste provjerili ima li na domenama pošiljatelja i primatelja netočnih ili zastarjelih MX zapisa, upotrijebite test Napredna dijagnostika > Exchange Online u Microsoftovu pomoćniku za podršku i oporavak za Office 365. Dodatne informacije o pomoćniku za podršku i oporavak potražite u članku Rješavanje problema s pomoćnikom za podršku i oporavak za Office 365 u programu Outlook i sustavu Office 365.

 2. Provjerite kod registrara domene ili davatelja usluge hostinga DNS-a je li zapis MX za vašu domenu točan. Zapis MX za domenu koja je uključena u sustav Exchange Online koristi sintaksu <domain>.mail.protection.outlook.com.

 3. Pokrenite Test zapisa MX i vanjskog poveznika u odjeljku Office 365 > Konfiguracija protoka pošte u alatu Microsoftov analizator daljinske veze.

 4. Provjerite postoji li samo jedan MX zapis konfiguriran za vašu domenu. Microsoft ne podržava korištenje više MX zapisa za domenu koja je uključena u sustav Exchange Online.

Pogrešan SPF zapis    - Zapis Sender Policy Framework (SPF) za vašu domenu možda je nepotpun ili možda ne sadrži sve izvore pošte za vašu domenu. Dodatne informacije o provjeri SPF zapisa potražite u članku Prilagodba SPF zapisa za provjeru valjanosti odlazne e-pošte poslane iz vaše domene.

Problemi s konfiguracijom u slučajevima kombinirane lokalne i implementacije u oblaku    - Ako je vaša domena dijelom hibridna implementacija između sustava Exchange i Exchange Online, provjerite sljedeće stavke.

Iako čarobnjak za hibridnu konfiguraciju automatski konfigurira dolazne i odlazne poveznike u servisu Echange Online Protection (EOP), možete i sami provjeriti jesu li postavke poveznika točne. Ako poveznici koji se koriste za hibridnu implementaciju nisu točno konfigurirani, vaš bi administrator sustav Exchange morao ponovno pokrenuti čarobnjak za hibridnu konfiguraciju u sklopu lokalne organizacije sustava Exchange.

Provjerite konfiguraciju dolaznog poveznika koji se koristi za hibridnu implementaciju. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja broj 2827473.

Konfiguraciju odlaznog poveznika koji se koristi za hibridnu implementaciju provjerite slijedeći ove korake:

 1. Otvorite portal sustava Office 365 na adresi https://portal.microsoftonline.com pa kliknite Administrator > Exchange.

 2. U centru za administraciju sustava Exchange kliknite Protok pošte > Poveznici. U rubrici Odlazni poveznici odaberite poveznik koji se koristi za hibridnu implementaciju pa odaberite Uredi. Provjerite sljedeće informacije:

  • Isporuke      Ako je odabrano Usmjeravanje pošte putem pametnih glavnih računala, provjerite je li navedena točna IP adresa FQDN-a. Ako je odabrano MX zapisi koji su pridruženi primateljevoj domeni, provjerite upućuje li MX zapis za domenu n a pravi poslužitelj za poštu.

   Možete testirati i MX zapis i mogućnost da šaljete e-poštu iz svoje organizacijom sustava Exchange Online pomoću testa Provjera MX zapisa i izlaznog poveznika u rubrici Office 365 > Konfiguracija tijeka pošte u alatu Microsoftov analizator daljinske veze.

  • Doseg    Ako vam je potrebno usmjeravanje dolazne internetske pošte u vašu lokalnu organizaciju sustava Exchange, Domene moraju obuhvaćati sve domene e-pošte koje se koriste u vašoj lokalnoj organizaciji. Možete koristiti vrijednost zvjezdice (*) da ujedno usmjerite i svu odlaznu internetsku poštu kroz lokalnu organizaciju.

Pročitajte Usmjeravanje prometa u hibridnim implementacijama sustava Exchange 2013 za dodatne informacije o usmjeravanju prometa u hibridnim implementacijama.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pristup pomoći na forumima zajednice korisnika sustava Office 365 Administratori: prijavite se i stvorite zahtjev za uslugom Administratori: pozivanje podrške

Vidi također

Što su izvješća o nemogućnosti isporuke sustava Exchange u sustavima Exchange Online i Office 365

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×