Rješavanje problema sa sinkronizacijom e-pošte na servisu Outlook.com

Ako ne možete ni slati ni primati e-poštu ili se ne možete povezati na Outlook.com, isprobajte ova rješenja.

Ako ne možete se prijaviti na Outlook.com, Hotmail, Live i MSN račun e-pošte ili pak niste sigurni kako se prijaviti ili odjaviti, pročitajte Kako se prijaviti i odjaviti u servisu Outlook.com

Provjerite status servisa

Ako imate problema sa servisom Outlook.com, prvo pogledajte stanje servisa. Ako stanje nije zeleno, pričekajte dok servis počne normalno funkcionirati te pokušajte ponovno.

Nije mi stigla poruka e-pošte koju mi je netko poslao na moj Outlook.com račun

Ako vam je netko poslao poruku e-pošte na račun Outlook.com, ali ga ne možete pronaći, pročitajte Pretraživanje pošte i osoba u programu Outlook.com. Ako poruka nikada nije stigla, možete učiniti nekoliko mogućnosti da biste pokušali riješiti problem:

Na popisu mapa na servisu Outlook.com odaberite mapu Bezvrijedna e-pošta i potražite nedostajuću poruku e-pošte.

Ako se u mapi nalaze poruke koje nisu trebala biti označene kao bezvrijedne, desnom tipkom miša kliknite svaku takvu poruku i odaberite Označi da nije bezvrijedna e-pošta. Poruka će se automatski premjestiti u ulaznu poštu.

Ako je mapa s ulaznom poštom puna, nećete primati nove poruke. Da biste unijeli mjesta u ulaznu poštu, pokušajte isprazniti mapu junk tako da desnom tipkom miša kliknete bezvrijednu e-poštu > praznu mapu.

Možete i očistiti neželjenu e-poštu iz mape s ulaznom poštom i arhivskih mapa. Naredba Očisti omogućuje automatsko brisanje svih dolaznih poruka e-pošte određenog pošiljatelja, zadržavanje samo zadnje poruke tog pošiljatelja ili brisanje poruka e-pošte tog pošiljatelja starijih od 10 dana. Odaberite poruku koju želite pomesti pa odaberite očisti Snimka zaslona s gumbom Počisti .

Spremanje fotografija i dokumenata na OneDrive još je jedan dobar način da oslobodite prostor u ulaznoj pošti. Upute za spremanje privitaka na OneDrive potražite u članku Oslobađanje prostora za pohranu na servisu Outlook.com.

Ako se ulazna pošta filtrira na temelju kategorija ili ako koristite neki drugi redoslijed sortiranja, možda vam se ne prikazuju poruke koje očekujete. Kontrole za filtriranje i sortiranje dostupne su pri vrhu popisa poruka.

 • Za filtriranje odaberite Filtar, a zatim odaberite koju vrstu poruka želite vidjeti.

 • Za sortiranje odaberite Filtriraj > Sortiraj prema onome što želite sortirati.

Snimka zaslona Filter izbornika sa Sortiraj po odabranom

Da biste potražili nedavne poruke, sortirajte po datumu. Da biste potražili poruke određene osobe, sortirajte po odnjih. Redoslijed sortiranja možete poništiti tako da ponovno odaberete mogućnost.

Značajka fokusirane ulazne pošte razdvaja ulaznu poštu na dvije kartice, U fokusu i Ostalo, da biste se lakše usredotočili na najvažnije poruke e-pošte. Ako je značajka fokusirane ulazne pošte omogućena, neke poruke koje su vam poslane možda se nalaze na kartici Ostalo. Možete kliknuti poruku koju želite premjestiti na karticu U fokusu i odabrati Premjesti u fokusiranu ulaznu poštu ili Uvijek premjesti u fokusiranu ulaznu poštu. Značajka fokusirane ulazne pošte zapamtit će koje je poruke potrebno uvijek premjestiti na karticu U fokusu.

Upute za isključivanje značajke fokusirane ulazne pošte potražite u članku Isključivanje fokusirane ulazne pošte.

 1. Odaberite Postavke Settings > Pogledaj sve postavke programa Outlook.

 2. Odaberite Pošta, a zatim odaberite Bezvrijedna e-pošta.

  Snimka zaslona prikazuje prozor Bezvrijedne e-pošte u području Pošta, a sklopu mogućnosti Postavke.

 3. Ako vam se prikazuje adresa pošiljatelja navedena u odjeljku blokirani pošiljatelji i domene, odaberite njihovu adresu, a zatim odaberite ukloni Ukloni Ukloni Spremi.

Ako adresa pošiljatelja nije na popisu Blokirani pošiljatelji, možete ih dodati u sigurne pošiljatelje i domene. E-pošta iz kontakata na popisu sigurnih pošiljatelja nikada neće prijeći u mapu Bezvrijedna e-pošta.

 1. Odaberite Postavke Settings > Pogledaj sve postavke programa Outlook.

 2. Odaberite Pošta, a zatim odaberite Bezvrijedna e-pošta.

  Snimka zaslona prikazuje područje Sigurni pošiljatelji postavki Bezvrijedne e-pošte u odjeljku Pošta u Postavkama za Outlook.com.

 3. Unesite adresu e-pošte pošiljatelja, a zatim odaberite Dodaj > Spremi.

 1. Odaberite Postavke Settings > Pogledaj sve postavke programa Outlook.

 2. Odaberite Pošta, a zatim odaberite Pravila.

  Snimka zaslona prikazuje stranicu Pravila u odjeljku Pošta u postavkama za Outlook.com

 3. Ako su postavljena pravila koja vam onemogućuju da vidite željenu poruku e-pošte, učinite nešto od navedenog u nastavku.

  • Odaberite pravilo koje želite izbrisati, a zatim odaberiteIzbriši Izbriši .

  • Odaberite pravilo, a zatim Uređivanje Uređivanje da biste promijenili postavke pravila radi lakšeg pronalaženja poruka. Akciju u pravilu, primjerice, možete promijeniti iz brisanja u kategoriziranje ili označavanje zastavicom.

   Odaberite Spremiti.

Da biste se vratili u ulaznu poštu, odaberite X u gornjem desnom kutu prozora Postavke.

Provjerite je li omogućeno prosljeđivanje e-pošte.

 1. Otvorite Postavke prosljeđivanja.

 2. Da biste omogućili prosljeđivanje, odaberite Omogući prosljeđivanje. Da biste onemogućili prosljeđivanje, poništite potvrdni okvir.

  Ako želite da se e-pošta prikazuje na adresi za prosljeđivanje i ostane u poštanskom sandučiću Outlook.com, odaberite Zadrži kopiju proslijeđenih poruka.

Ako ste neki drugi račun e-pošte postavili tako da poruke prosljeđuje u ulaznu poštu na servisu Outlook.com, provjerite nije li prosljeđivanje isteklo i je li pravilno postavljeno. Dodatne informacije potražite na drugim servisima za e-poštu.

Ako ne možete slati ni primati e-poštu, možda vam je račun privremeno blokiran jer smo na njemu primijetili neuobičajene aktivnosti prijave. Da biste saznali kako se deblokira račun, pogledajte odjeljak Deblokiranje računa za Outlook.com.

S računom za Outlook.com možete povezati najviše 20 drugih računa e-pošte. Ako ste povezali više od 20 računa, nećete moći slati ni primati poruke ni s jednog od povezanih računa. Da biste riješili taj problem, uklonite neke povezane račune tako da ukupan broj povezanih računa bude 20 ili manje.

Ako ni nakon što ste isprobali navedena rješenja ne primate poruke određenog pošiljatelja, obratite mu se. Kažite mu sljedeće:

 • da se njegova pošta ne isporučuje na Outlook.com

 • da se obrati Microsoftovoj službi za podršku putem web-mjesta postmaster.live.com

Outlook.com mi ne dopušta slanje e-pošte.

Ako nailazite na poteškoće pri slanju poruka u programu Outlook.com, pokušajte s ovim rješenjima.

Ako je pretinac ulazne pošte pun, nećete moći slati ni primati nove poruke. Da biste unijeli mjesta u ulaznu poštu, pokušajte isprazniti mapu junk tako da desnom tipkom miša kliknete bezvrijednu e-poštu , a zatim odaberete praznu mapu.

Možete i pomoću naredbe Očisti izbrisati neželjenu e-poštu iz mapa ulazne pošte i arhive. Alatom Očisti možete automatski izbrisati svu dolaznu e-poštu od određenog pošiljatelja, zadržati samo najnovije poruke tog pošiljatelja ili izbrisati e-poštu tog pošiljatelja stariju od 10 dana. Odaberite poruku koju želite očistiti, a zatim odaberite Očisti.

Snimka zaslona s gumbom Počisti

Spremanje fotografija i dokumenata na OneDrive još je jedan dobar način da oslobodite prostor u ulaznoj pošti. Da biste saznali kako spremiti privitke OneDrive, pročitajte Oslobađanje prostora za pohranu na servisu Outlook.com.

Provjerite jesu li adrese e-pošte osoba kojima pokušavate poslati poruku ispravno oblikovane. Ako pokušate poslati poruku na netočno napisanu adresu e-pošte, prikazat će vam se poruka o pogrešci.

Na primjer, ako slučajno ostavite isključeno ".com" iz adresa e-pošte, primit ćete pogrešku sličnu ovoj:

Snimka zaslona s pogreškom oblikovanja adrese na servisu Outlook.com.

Radi boljeg osujećivanja slanja neželjene pošte, Outlook.com ograničava broj poruka koje se mogu poslati tijekom jednoga dana. Ako primite poruku koja kaže da ste dosegli dnevno ograničenje broja poruka, pokušajte sljedeće:

 • Spremite poruke e-pošte kao skice pa ih pošaljite sutradan.

 • Povećajte ograničenje poruke dodavanjem sigurnosnih podataka na račun (Pročitajte članak povećanje ograničenja slanja poruke).

 • Ako je poruka e-pošte stvorena na mobilnom uređaju, dodirom zatvorite poruku. Uređaj će vas upitati želite li spremiti ili izbrisati poruku. Odaberite Spremi, a zatim Sinkroniziraj. Potom možete otvoriti Outlook.com na računalu, otvoriti skicu i poslati je.

Ograničenje broja poslanih poruka možete povećati tako da dodate sigurnosne podatke na račun. Idite na stranicu sigurnosti Microsoftova računa, odaberite Ažuriranje podataka pa dodajte sljedeće sigurnosne podatke na račun:

Telefonski broj

 1. Odaberite mogućnost Dodavanje sigurnosnih podataka

 2. U dijaloški okvir upišite svoj telefonski broj.

 3. Odaberite Dalje i slijedite upute na zaslonu.

Zamjenska adresa e-pošte

 1. Odaberite mogućnost Dodavanje sigurnosnih podataka

 2. U dijaloškom okviru odaberite strelicu pokraj stavke Telefonski broj i odaberite Dodatna adresa e-pošte.

 3. Unesite dodatnu adresu e-pošte.

 4. Odaberite Dalje i slijedite upute na zaslonu.

Provjera u dva koraka

 1. Odaberite mogućnost Postavljanje provjere u dva koraka.

 2. Unesite lozinku pa dodirnite Prijava.

 3. Odaberite Dalje i slijedite upute na zaslonu.

S računom za Outlook.com možete povezati najviše 20 drugih računa e-pošte. Ako ste povezali više od 20 računa, nećete moći slati ni primati poruke ni s jednog od povezanih računa. Da biste riješili taj problem, uklonite neke povezane račune tako da ukupan broj povezanih računa bude 20 ili manje. Dodatne informacije potražite u članku Otklanjanje poteškoća s povezanim računima na servisu Outlook.com

Ako ne možete slati ni primati e-poštu, možda vam je račun privremeno blokiran jer smo na njemu primijetili neuobičajene aktivnosti prijave. Da biste saznali kako se deblokira račun, pogledajte odjeljak Deblokiranje računa za Outlook.com.

Outlook.com ograničava broj primatelja jedne poruke e-pošte. Ako prekoračite ograničenje, dobit ćete poruku u pogrešci koja će vas obavijestiti koliko primatelja možete dodati u poruku. Uklonite neke primatelje i pokušajte poslati ponovno.

Outlook.com blokira slanje poruka čiji sadržaj podsjeća na bezvrijednu poštu prema kriterijima filtara bezvrijedne pošte programa Outlook.com. Ponekad se i normalna e-pošta može označiti kao bezvrijedna. Ako vam je poruka blokirala, pokušajte promijeniti sadržaj poruke pa je ponovno poslati.

Upravljanje pravima na informacije (IRM) omogućuje pošiljateljima da odrede dozvole pristupa svojim porukama e-pošte, čime može biti obuhvaćeno sprječavanje prosljeđivanje poruka, njihovo čitanje, ispis ili kopiranje od strane neovlaštenih osoba. Dodatne informacije o toj značajci potražite u odjeljku Uvod u IRM za poruke e-pošte.

Outlook.com više ne podržava provjeru autentičnosti AUTH PLAIN. Ako pokušate poslati poruke s uređaja koji koristi provjeru autentičnosti AUTH PLAIN, poruke se neće poslati. Dodatne informacije potražite u članku Outlook.com više ne podržava provjeru autentičnosti AUTH PLAIN.

Ne možete poslati e-poštu iz aplikacije Windows Live Mail, s mobilnog uređaja ili iz aplikacije Outlook na računalu

Početkom godine predstavili smo novi Outlook.com koji vam omogućuje da se fokusirate na ono što je važno, jednostavnije surađujete te postignete veću učinkovitost. U sklopu nadogradnje prebacujemo račune na sigurniju i pouzdaniju infrastrukturu.

Morat ćete ponovno povezati račun za Outlook.com s programom Outlook na računalu ili na servisu Outlook na vašem telefonu da biste osigurali najbolje iskustvo i rješavanje problema. Dodatne informacije o ponovnom povezivanju računa potražite u ovom članku.

Windows Live Mail 2012 više se ne povezuje s računima za Outlook.com. Korisnici aplikacije Windows Live Mail morat će koristiti neku drugu aplikaciju ili web-preglednik da bi posjetili adresu www.outlook.com. Ugrađena aplikacija Pošta u sustavu Windows preporučena je zamjena za aplikaciju Windows Live Mail 2012, a korisnici servisa Outlook.com danas najčešće koriste tu aplikaciju za e-poštu. Saznajte zašto se Windows Live Mail 2012 neće povezati sa servisom Outlook.com

Ako ste promijenili lozinku za Outlook.com, možda ćete morati promijeniti postavke računa e-pošte u programu Outlook i u mobilnim aplikacijama.

Ako ste račun za Outlook.com povezali s aplikacijom Outlook na računalu ili aplikacijom Outlook na telefonu i pokušavate poslati poruku s privitkom koji je veći od 25 MB, Outlook neće poslati poruku.

Da biste ispravili taj problem, idite u mapu izlazne pošte i otvorite poruke e-pošte koje su zapele. Počnite s najstarijom porukom. Ako poruka sadrži privitak koji je veći od 25 MB, izbrišite privitak i priložite manju datoteku ili pak prenesite datoteku na OneDrive, a zatim povežite vezu s privitkom. Potom možete pokušati ponovno poslati poruku.

Dodatne informacije o prilaganju datoteka uz poruke u programu Outlook za Windows potražite u odjeljku Prilaganje datoteke uz poruku e-pošte u programu Outlook za Windows.

Ako imate poteškoća s primanjem i slanjem poruka putem mobilnog uređaja, pokušajte ukloniti uređaj u mogućnostima servisa Outlook.com.

 1. Prijavite se na Outlook.com na računalu.

 2. Pri vrhu stranice odaberite Postavke Settings > Pogledaj sve postavke programa OutlookPostavke Settings > Pogledaj sve postavke programa Outlookopći > mobilnim uređajima.

 3. Na popisu povezanih mobilnih uređaja odaberite svoj telefon, a zatim Ukloni.

  Postavke mobilnih uređaja

 4. Odaberite Spremi.

 5. U potpunosti isključite mobilni uređaj.

 6. Ponovno pokrenite mobilni uređaj nakon nekoliko sekundi pa ponovno sinkronizirajte poštanski sandučić.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Gumb za forum zajednice Gumb za obraćanje podršci

Srodne teme

Mogućnosti mobilnih uređaja na Outlook.com ili u programu Outlook na ograničenjima web-
prostora za pohranu u programu Outlook.com
organiziranje ulazne pošte pomoću arhive, čišćenja i drugih alata u aplikaciji Outlook.com
Označavanje e-pošte kao bezvrijedne ili blokiranih pošiljatelja Outlook.com

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×