Razlike između tekstnog oblika OpenDocument (.odt) i oblika programa Word (.docx)

Datoteke OpenDocument (.odt) kompatibilne su s programom Word i aplikacijama otvorenog koda, kao što su OpenOffice i LibreOffice, no mogli biste uočiti razlike u oblikovanju, a neke značajke programa Word neće biti dostupne. Dokumenti programa Word (.docx) kompatibilni su s većinom aplikacija.

Mijenjanje zadanog datotečnog oblika

 1. Učinite nešto od ovog:

  • U programima Word 2016, 2013 i 2010 kliknite Datoteka > Mogućnosti.

  • U programu Word 2007 kliknite gumb Microsoft Office slika gumba > Mogućnosti programa Word.

 2. Kliknite Spremi.

 3. U odjeljku Spremanje dokumenata na popisu Spremi datoteke u formatu kliknite oblik datoteke koji želite koristiti kao zadani.

Što je podržano prilikom spremanja dokumenta programa Word u obliku OpenDocument Text?

U sljedećoj tablici prikazane su značajke programa Word koje su potpuno ili djelomično podržane ili pak uopće nisu podržane u obliku OpenDocument (.odt).

 • Podržano    I oblik Word i oblik OpenDocument Text podržavaju tu značajku. Sadržaj, oblikovanje i mogućnosti korištenja neće se izgubiti.

 • Djelomično podržano     I oblik Word i oblik OpenDocument Text podržavaju tu značajku, ali oblikovanje i mogućnosti korištenja sadržaja mogli bi biti narušeni. Tekst i podaci neće se izgubiti, ali oblikovanje i način rada s tekstom i grafikom mogu biti drugačiji.

 • Nije podržano    Značajka programa nije podržana u obliku OpenDocument Text. Ako kanite spremiti dokument programa Word u obliku OpenDocument Text, nemojte koristiti tu značajku jer biste mogli izgubiti sadržaj, oblikovanje i mogućnosti korištenja u dijelu dokumenta na koji ta značajka utječe.

Informacije o grafičkim značajkama potražite u tablici grafičkih elemenata na kraju članka.

Područje

Potpodručje

Razina podrške

Suradnja

Adresar

Podržano

Suradnja

Blog

Podržano

Suradnja

Komentari

Djelomično podržano

Kada spremite dokument u obliku .odt te ga ponovno otvorite u programu Word 2007, komentari o grupi riječi spajaju se u jednu točku. Ta je jedna točka najčešće naznačena na kraju grupe riječi.

U komentarima nisu podržane tablice. Sadržaj tablice zadržava se u komentarima, no struktura se gubi.

Suradnja

Usporedi-spoji dokumente

Podržano

Suradnja

Zaštita dokumenta

Nije podržano

Kada spremite datoteku programa Word 2007 u obliku .odt, značajka se uklanja, a .odt datoteke s tom značajkom ne mogu se otvoriti.

Suradnja

Upravljanje pravima na informacije (IRM)

Nije podržano

Kada spremite dokument programa Word 2007 u obliku .odt, značajka se uklanja, a .odt datoteke s tom značajkom ne mogu se otvoriti.

Suradnja

Cirkularna pisma

Podržano

Polja ADDRESSBLOCK i RECIPIENT pretvaraju se u običan tekst.

Veza s izvorom podataka mora se ponovno uspostaviti ako dokument uređujete u drugoj ODF aplikaciji.

Suradnja

Okno za pregled

Podržano

Suradnja

Evidentiranje promjena

Nije podržano

Kada dokument programa Word 2007 spremite u oblik .odt, sve se promjene prihvaćaju.

Sadržaj

Bibliografija

Nije podržano

Odjeljak Bibliografija pretvara se u običan tekst.

Sadržaj

Opisi slika

Nije podržano

Polja SEQ pretvaraju se u običan tekst.

Kad dodate nove opise, broj opisa ne uvećava se automatski.

Sadržaj

Kontrole sadržaja

Nije podržano

Sadržaj

Unakrsne reference

Podržano

Sadržaj

Sastavni blokovi dokumenta

Nije podržano

Sadržaj

Uređivač jednadžbi

Podržano

Sadržaj

Jednadžbe

Podržano

Sadržaj

Fusnote – krajnje bilješke

Podržano

Prilagođeni razdjelnici nisu podržani.

Sadržaj

Okviri

Djelomično podržano

Kada spremite dokument programa Word 2007 u obliku .odt, događa se sljedeće:

 • okviri se pretvaraju u tekstne okvire

 • sidra na nekim mjestima na margini nisu podržana

Sadržaj koji nije podržan uzrokuje gubitak okvira, no ne i gubitak sadržaja. Sadržaj koji nije podržan uključuje: tablice, samooblike, tekstne okvire, okvire i SmartArt grafike.

Sadržaj

Skupovi okvira

Nije podržano

Sadržaj

Zaglavlje-podnožje

Podržano

Sadržaj

Indeks

Podržano

Višestruki indeksi stupaca trenutno nisu podržani.

Sadržaj

Umetanje prijeloma

Djelomično podržano

Kada spremite dokument programa Word 2007 u formatu .odt, neprekinuti prijelom sekcije može izgubiti neka svojstva, primjerice gornje/donje margine, zaglavlja/podnožja, obrube i numeriranje redaka.

Sadržaj

Office Art

Podržano

Detalje potražite u tablici grafičkih elemenata.

Sadržaj

Numeriranje stranica

Podržano

Sadržaj

Slike

Podržano

Slike iz dokumenta stvorenog u programu OpenOffice ne prikazuju se.

Sadržaj

Tablice

Djelomično podržano

Tablice s više od 64 stupca nisu podržane.

Oblikovanje teme pretvara se u oblikovanje na razini ćelije.

Sadržaj

Predlošci i čarobnjaci

Podržano

Sadržaj

Tekstni okviri

Djelomično podržano

Tekstne okvire nije moguće ugnijezditi.

Sadržaj

Sadržaj (TOC)

Djelomično podržano

TOC gubi stavke koje su označene kao polje SEQ.

Sadržaj

Tablica izvora (TOA)

Nije podržano

Sadržaj

Tablica slika (TOF)

Nije podržano

Sadržaj

E2O

Podržano

Detalje potražite u tablici grafičkih elemenata.

Uređivanje

Samodovršetak

Podržano

Uređivanje

Samoispravak

Podržano

Uređivanje

Automatski sažetak

Nije podržano

Uređivanje

Automatski tekst

Podržano

Unosi automatskog teksta pohranjeni su u predlošcima programa Word (.dotx). Ako spremite predložak programa Word s unosima automatskom teksta u formatu .odt, unosi automatskog teksta ne spremaju se u .odt verziji.

Uređivanje

VELIKA/mala slova

Podržano

Uređivanje

Klikni i piši

Podržano

Uređivanje

Izreži – kopiraj – zalijepi

Podržano

Uređivanje

Povuci i ispusti

Podržano

Uređivanje

Omotnice i naljepnice

Podržano

Uređivanje

Odabir

Podržano

Uređivanje

Sortiraj

Podržano

Uređivanje

Poništi – ponovi poništeno – ponovi

Podržano

Uređivanje

Broj riječi

Podržano

Operacije datoteke

Binarni oblik datoteke

Podržano

Moguće je spremiti u binarne vrste datoteka .doc i .dot.

Operacije datoteke

Provjera grafičkih oznaka

Podržano

Operacije datoteke

Šifriranje

Nije podržano

Operacije datoteke

Fiksni oblik datoteke

Podržano

Moguće je spremiti u vrste datoteka .pdf i .xps.

Operacije datoteke

HTML oblik datoteke

Podržano

Moguće je spremiti u .html vrstu datoteka.

Operacije datoteke

Glavni dokumenti

Nije podržano

Operacije datoteke

Otvori XML oblik datoteke

Podržano

Moguće je spremiti u vrste datoteka .docx i .dotm.

Operacije datoteke

Organizator

Podržano

Operacije datoteke

Oblik datoteke RTF

Podržano

Moguće je spremiti u .rtf vrstu datoteka.

Operacije datoteke

Pretvornik teksta

Podržano

Operacije datoteke

Kodiranje teksta

Podržano

Operacije datoteke

Centar sigurnosti

Podržano

Operacije datoteke

Pretvornik datoteka za Word

Podržano

Operacije datoteke

Oblik datoteke WorldML

Podržano

Moguće je spremiti u vrstu datoteke WordML.

Operacije datoteke

WSS integracija

Podržano

Oblikovanje

Pozadina

Nije podržano

Oblikovanje

Obrubi i sjenčanje

Podržano

Uzorci na sjenčanju nisu podržani.

Stilovi obruba slika nisu podržani. Oni se pretvaraju u punu crtu.

Oblikovanje

Grafičke oznake i numeriranje

Podržano

Razmak između broja/grafičke oznake i teksta može se malo razlikovati.

Prored između stavki na popisu povećan je da bi odgovarao proredu u dokumentu.

Kad se .odt datoteka otvori u programu Word 2007, mijenja se izgled zadanih grafičkih oznaka u sustavu OpenOffice.

Oblikovanje

Inicijali

Podržano

Sidra na nekim mjestima na margini nisu podržana.

Oblikovanje

Provjera dosljednosti oblikovanja

Podržano

Oblikovanje

Prenositelj oblikovanja

Podržano

Oblikovanje

Alat za isticanje

Podržano

Isticanje se pretvara u boju pozadine znaka kada dokument spremite u obliku .odt.

Oblikovanje

Vodoravne crte

Podržano

Oblikovanje

Odlomak

Podržano

Oblikovanje

Otkrij oblikovanje

Podržano

Oblikovanje

Stilovi

Podržano

Kad spremite dokument u obliku .odt, povećava se broj stilova, a cjelokupno se oblikovanje u obliku ODF temelji na stilovima.

Oblikovanje

Tabulatori

Podržano

Tabulatori za položaj nisu podržani.

Oblikovanje

Stupci teksta

Podržano

Neka svojstva pridružena sekciji mogu se izgubiti, primjerice gornje i donje margine, zaglavlja i podnožja, obrubi i numeriranje redaka.

Oblikovanje

Orijentacija teksta

Djelomično podržano

Podržani su sljedeći oblici usmjerenja teksta:

 • rltb: zdesna nalijevo, od vrha do dna

 • lrtb: slijeva nadesno, od vrha do dna

 • tbrl: od vrha do dna, zdesna nalijevo

 • Usmjerenje teksta u ćeliji tablice nije podržano.

Oblikovanje

Teme

Nije podržano

Oblikovanje

Vodeni žig

Nije podržano

Oblikovanje

Trenutni pretpregled

Podržano

Oblikovanje

Položaj

Djelomično podržano

Položaj nekih tekstnih okvira, okvira i oblika može se promijeniti prema vrsti sidra koje ste koristili.

Infrastruktura

Acetat

Podržano

Kada spremite dokument u obliku .odt, sadržaj s kontrolama sadržaja pretvara se u obični tekst.

Infrastruktura

Knjižne oznake

Podržano

Infrastruktura

Pokretanje - izlaz

Podržano

Infrastruktura

Cicero - rukopis - govor

Podržano

Infrastruktura

Povezivanje podataka

Nije podržano

Infrastruktura

DDE

Nije podržano

Sadržaj polja pretvara se u običan tekst.

Gubi se veza na izvor podataka.

Infrastruktura

Polja

Djelomično podržano

Polja koja nisu podržana pretvaraju se u obični tekst.

Podržana polja i dalje se zadržavaju kao polja.

Polja SEQ nisu podržana i to utječe na ponašanje TOC-ova i opisa.

Infrastruktura

ActiveX/obrasci

Nije podržano

Infrastruktura

Kasko

Podržano

Infrastruktura

Pomoć

Podržano

Infrastruktura

Hiperveze

Podržano

U dokumentima iz programa OpenOffice nije primijenjen stil hiperveze, no oni i dalje funkcioniraju.

Infrastruktura

Rukopisni komentari

Nije podržano

Infrastruktura

Prilagodba tipkovnice

Nije podržano

Infrastruktura

OCX

Nije podržano

Infrastruktura

OLE

Djelomično podržano

Objekti ugrađeni u dokument stvoren u programu OpenOffice nisu prikazani. Vrsta slika nije podržana, a veza je relativna.

Međunarodno

IME

Podržano

Međunarodno

Umetni simbol

Podržano

Međunarodno

Uključiv UI

Podržano

Međunarodno

Dva retka u jednom

Podržano

MODI

OCR

Podržano

Navigacija

Karta dokumenta

Podržano

Navigacija

Traži-zamijeni

Podržano

Navigacija

Idi na - Vrati se

Podržano

Ispis

Podržano

Ispis

Postavljanje stranice

Podržano

Ispis

Pretpregled ispisa

Podržano

Programabilnost

Dodaci

Djelomično podržano

Programabilnost

C-API

Djelomično podržano

Programabilnost

COM dodaci

Djelomično podržano

Programabilnost

Događaji

Djelomično podržano

Programabilnost

Makronaredbe

Nije podržano

Programabilnost

Objektni model

Podržano

Programabilnost

Pametni dokumenti

Nije podržano

Programabilnost

Pametne oznake

Značajka nije dostupna

Programibilnost

VBA snimanje

Podržano

Programabilnost

VBE integracija

Podržano

Programabilnost

WordBasic

Podržano

Provjera

Prilagođeni rječnici

Podržano

Provjera

Gramatika

Podržano

Područja teksta označena s "Ne provjeravaj pravopis ni gramatiku" izgubit će to svojstvo. Provjeravat će se pravopis i gramatika za taj tekst.

Jezična provjera

Razdvajanje riječi

Podržano

Provjera

Inteligentni samoispravak

Podržano

Provjera

Automatsko otkrivanje jezika

Podržano

Provjera

Svojstva jezika

Podržano

Provjera

Pravopis

Podržano

Područja teksta označena s "Ne provjeravaj pravopis ni gramatiku" izgubit će to svojstvo. Provjeravat će se pravopis i gramatika za taj tekst.

Jezična provjera

Tezaurus

Podržano

Provjera

Prijevod

Podržano

Istraživanje

Okno Istraživanje

Podržano

Prikaz

Skica

Podržano

Prikaz

Struktura

Podržano

Prikaz

Izgled ispisa

Podržano

Prikaz

Čitanje

Podržano

Prikaz

Ravnalo

Podržano

Prikaz

Pomicanje

Podržano

Prikaz

Traka stanja

Podržano

Prikaz

Minijature

Podržano

Prikaz

Web-izgled

Podržano

Prikaz

Prikaz u prozorima

Podržano

Prikaz

Zumiranje

Nije podržano

WordMail

Automatski potpisi

Podržano

WordMail

Faks

Podržano

WordMail

HTML

Podržano

WordMail

Mogućnosti

Nije podržano

WordMail

Običan tekst

Podržano

WordMail

RFM

podržano

WordMail

RTF

Podržano

XML

Priloži shemu

Nije podržano

XML

Atributi

Nije podržano

XML

Vanjski izvor

Nije podržano

XML

Uvrsti tekst

Nije podržano

XML

Spoji XML

Nije podržano

XML

OOUI

Nije podržano

XML

Ponašanja odabira

Nije podržano

XML

Prikaz stabla

Nije podržano

XML

Provjera valjanosti

Nije podržano

XML

XSLT

Nije podržano

Grafički elementi

U sljedećoj tablici prikazane su grafičke značajke programa Word koje su potpuno ili djelomično podržane ili pak uopće nisu podržane u obliku OpenDocument (.odt).

 • Podržano     Oblik programa Word i oblik OpenDocument podržavaju tu značajku. Grafika koja je koristi općenito izgleda jednako u oba oblika te se ponaša na jednaki način.

 • Djelomično podržano    Oblik programa Word i oblik OpenDocument podržavaju tu značajku, no grafika se u ta dva oblika može razlikovati. Podaci se najčešće ne gube prilikom prijenosa iz oblika u oblik, no mogu postojati razlike u oblikovanju i načinu rada s grafikom.

 • Nije podržano     Zbog jedinstvenih razlika u značajkama i implementaciji između oblika programa Word i oblika OpenDocument ta značajka nije podržana u obliku OpenDocument. Ako kanite spremiti dokument u obliku OpenDocument, nemojte koristiti te značajke.

Osnovni oblici

Razina podrške

Oblici

Podržano

Tekstni okviri

Podržano

Podržani su, osim što su objekti unutar tekstnih okvira djelomično podržani. SmartArt grafika, oblici ili tekstni okviri unutar tekstnog okvira nisu podržani i gube se prilikom otvaranja datoteke.

WordArt

Podržano

Mogućnosti 3D oblika

Podržano

Slike

Podržano

Podržane su, osim što ODF ne podržava mogućnost umetanja i veza.

SmartArt dijagrami

Podržano

Pretvoreno u grupu oblika.

ActiveX kontrole

Nije podržano

Objekti u grafikonima

Podržano

Pretvoreno u grupu koja sadrži grafikon i objekte. Word ne može podržati grupu koja sadrži grafikon te se stoga objekti razgrupiraju nakon što datoteku otvorite u programu Word.

Objekt retka potpisa

Nije podržano

Rukopisne primjedbe

Podržano

Rukopisna primjedba pretvara se u poboljšanu metadatoteku (EMF). (U programu Word 2007 pretvara se u prostoručni oblik.)

Grupa objekata

Djelomično podržano

Neke objekte nije moguće grupirati u programu Word , stoga se oni razgrupiraju prilikom otvaranja datoteke oblika OpenDocument. To se odnosi na sve stavke grupirane s grafikonom te na slike grupirane s oblikom, tekstnim okvirom ili na OLE objekt.

Vidljivost objekta

Djelomično podržano

Nevidljivi objekti postaju vidljivi nakon spremanja datoteke u obliku .odt i ponovnog otvaranja u programu Word.

Obrubi objekta

Podržano

Nisu svi stilovi obruba podržani. Stilovi obruba koji nisu podržani spremaju se kao zadani stil obruba (crno, puna crta).

Ispune objekta

Podržano

Podržane su, osim što stupnjevite ispune s više od dva prekida gube sve prekide nakon prva dva.

Oblikovanje crta

Podržano

U obliku ODF nisu podržani svi stilovi crta i završetaka crta. Stilovi koji nisu podržani spremaju se kao zadana, puna crna crta odnosno otvorena strelica.

Obrezivanje slike

Podržano

Podržano je redovito obrezivanje slike. No obrezivanje slike koja sadrži oblik nije podržano.

Ponovno bojanje slike

Djelomično podržano

U obliku ODF postoji ekvivalent dijela ponovnog bojanja slike, primjerice crno i bijelo. Ostatak ponovnog bojanja nema ekvivalent te biva izglađeno. Slika djeluje isto, no ponovno bojanje nije moguće promijeniti ni ukloniti.

3D mogućnosti slike

Nije podržano

Stilovi slike

Djelomično podržano

Obrubi su djelomično podržani, no možda neće izgledati isto.

Teme

Nije podržano

Hiperveza do oblika

Nije podržano

Vrh stranice

Zadnje ažuriranje 17. 08. 2015.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×