Preskoči na glavni sadržaj
Razdvajanje teksta u različite stupce pomoću funkcija

Razdvajanje teksta u različite stupce pomoću funkcija

Možete koristiti funkcije lijeva, sredina, desno, pretraživanje i LEN da biste upravljali nizovima teksta u podacima. Na primjer, možete distribuirati prva, Srednja i prezimena iz jedne ćelije u tri zasebna stupca.

Ključ za distribuciju komponenata naziva pomoću tekstnih funkcija predstavlja položaj svakog znaka unutar tekstnog niza. Pozicije razmaka unutar tekstnog niza važni su i jer ukazuju na početak ili kraj komponenata naziva u nizu.

Na primjer, u ćeliji koja sadrži samo ime i prezime, prezime počinje nakon prve instance razmaka. Neka imena na popisu mogu sadržavati srednji naziv, a u tom slučaju prezime započinje nakon druge instance razmaka.

U ovom se članku objašnjava kako izdvojiti različite komponente iz različitih oblika naziva pomoću ovih praktičnih funkcija. Možete i razdvojiti tekst u razne stupce pomoću čarobnjaka za pretvaranje teksta u stupce

Naziv primjera

Opis

Ime

Srednji naziv

Prezime

Sufiks

1

Jeff Smith

Nema srednjeg naziva

Neven

Smith

2

Eric S. Kurjan

Jedan srednji početni

Eric

S.

Kurjan

3

Janaina B. G. Bueno

Dva srednja inicijala

Janaina

B. G.

Bueno

4

Kahn, Wendy Beth

Prvo prezime, s zarezom

Wendy

Beth

Kahn

5

Marija Kay D. Andersen

Dvodijelno ime

Marija Kay

D.

Ivanović

6

Paul Barreto de Mattos

Trodijelno prezime

Paula

Barreto de Mattos

7

James van Ajaton

Dvodijelno prezime

James

van Ajaton

8

Bacon Jr., dan K.

Prvo prezime i sufiks, s zarezom

Dan

K.

Slaninu

Jr.

9

Gary Altman III

Uz sufiks

Gary

Altman

III

10

G. Ryan Ihrig

S prefiksom

Ryan

Ihrig

11

Vozač

Razdvajanje naziva prezimena

Dubravka

Taft-Rider

Napomena: U grafičkoj kartici u sljedećim primjerima isticanje u cijelom nazivu prikazuje znak koji odgovara formuli za pretraživanje.

U ovom se primjeru razdvaja dvije komponente: ime i prezime. Jednostruki razmak razdvaja dva imena.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ga u radni list programa Excel u ćeliji a1. Formula koju vidite na lijevoj strani prikazat će se za referencu, dok će Excel automatski pretvoriti formulu na odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije nego što zalijepite podatke na radni list, postavite širine stupaca stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Jeff Smith

Nema srednjeg naziva

Formula

Rezultat (ime)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultat (prezime)

' = RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

= RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom u nizu (J), a završava petim znakom (razmakom). Formula vraća pet znakova u ćeliji A2, počevši slijeva.

  Formula za izdvajanje imena

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj razmaka u A2, počevši slijeva.

 2. Prezime

  Prezime počinje razmakom, petim znakom zdesna, a završava zadnjim znakom zdesna (h). Formulom se izdvaja pet znakova u A2, počevši zdesna.

  Formula za izdvajanje prezimena

  Pomoću funkcija SEARCH i LEN potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj razmaka u A2, počevši slijeva. (5)

 3. Izračunajte ukupnu duljinu tekstnog niza, a zatim oduzmite broj znakova lijevo od prvog razmaka, pronađen u 1. koraku.

U ovom se primjeru koristi ime, srednji inicijali i prezime. Razmak razdvaja svaku komponentu naziva.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ga u radni list programa Excel u ćeliji a1. Formula koju vidite na lijevoj strani prikazat će se za referencu, dok će Excel automatski pretvoriti formulu na odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije nego što zalijepite podatke na radni list, postavite širine stupaca stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Eric S. Kurjan

Jedan srednji početni

Formula

Rezultat (ime)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultat (srednji početni)

' = MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

= MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultat uživo (prezime)

' = RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1))

= RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom slijeva (E) i završava na petom znaku (prvi razmak). Formula izdvaja prvih pet znakova u a2, počevši od lijevog.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena, plus srednji početni

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj razmaka u A2, počevši slijeva. (5)

 2. Srednji naziv

  Srednji naziv započinje na položaju šestog znaka, a završava na osmom položaju (drugi razmak). Ova formula uključuje gniježđenje funkcija pretraživanja da biste pronašli drugu instancu razmaka.

  Formula izdvaja tri znaka, počevši od šestog položaja.

  Pojedinosti formule za razdvajanje imena, srednjeg imena i prezimena

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5).

 3. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvih razmaka. Ovaj numerički položaj predstavlja početni položaj srednjeg naziva. (5 + 1 = 6)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5)

 4. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvih razmaka. Rezultat je broj znaka na kojem želite početi pretraživati drugu instancu razmaka. (5 + 1 = 6)

 5. Potražite drugu instancu razmaka u a2, počevši od šestog mjesta (S) pronađenih u četvrtom koraku. Taj je broj znakova završni položaj srednjeg naziva. 8

 6. Traženje brojčanog položaja razmaka u a2, počevši od prvog znaka slijeva. (5)

 7. Uzeti broj znaka drugog razmaka pronađenog u petom koraku i oduzeti broj znaka prvog razmaka pronađenog u šestom koraku. Rezultat je broj znakova koji MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od šestog položaja pronađenog u drugom koraku. (8 – 5 = 3)

 8. Prezime

  Prezime započinje šest znakova s desne strane (K) i završava na prvom znaku s desne strane (n). Ova formula uključuje gniježđenje funkcija pretraživanja da biste pronašli druge i treće instance razmaka (koje se nalaze na petoj i osmom položaju slijeva).

  Formula izdvaja šest znakova u a2, počevši s desne strane.

  Druga funkcija pretraživanja u formuli za razdvajanje prvog, srednjeg i prezimena
 9. Pomoću funkcija LEN i ugniježđenih pretraživanja pronađite vrijednost za num_chars:

  Traženje brojčanog položaja razmaka u a2, počevši od prvog znaka slijeva. (5)

 10. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvih razmaka. Rezultat je broj znaka na kojem želite početi pretraživati drugu instancu razmaka. (5 + 1 = 6)

 11. Potražite drugu instancu razmaka u a2, počevši od šestog mjesta (S) pronađenih u drugom koraku. Taj je broj znakova završni položaj srednjeg naziva. 8

 12. Zbrajanje ukupne duljine tekstnog niza u a2, a zatim oduzimanje broja znakova slijeva do druge instance razmaka pronađenog u trećem koraku. Rezultat je broj znakova koji će biti ekstrakirani s desne strane cijelog imena. (14 – 8 = 6).

Evo primjera kako izdvojiti dva srednja inicijala. Prve i treće instance razmaka odvajaju komponente naziva.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ga u radni list programa Excel u ćeliji a1. Formula koju vidite na lijevoj strani prikazat će se za referencu, dok će Excel automatski pretvoriti formulu na odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije nego što zalijepite podatke na radni list, postavite širine stupaca stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Janaina B. G. Bueno

Dva srednja inicijala

Formula

Rezultat (ime)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultat (srednji inicijali)

' = MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

= MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultat uživo (prezime)

' = RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1))

= RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom slijeva (J) i završava na osmi znak (prvi razmak). Formula izdvaja prvih osam znakova u a2, počevši od lijevog.

  Formula za razdvajanje imena, prezimena i dva inicijala u sredini

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. 8

 2. Srednji naziv

  Srednji naziv započinje na devetom položaju (B), a završava na četrnaestoj poziciji (treći razmak). Ova formula uključuje gniježđenje pretraživanja da biste pronašli prve, druge i treće instance razmaka u osmom, jedanaestoj i četrnaestoj poziciji.

  Formula izdvaja pet znakova, počevši od devetog položaja.

  Formula za razdvajanje imena, prezimena i dva inicijala u sredini

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. 8

 3. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (B). Ovaj numerički položaj predstavlja početni položaj srednjeg naziva. (8 + 1 = 9)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. 8

 4. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (B). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi pretraživati drugu instancu razmaka. (8 + 1 = 9)

 5. Potražite drugi razmak u a2, počevši od devetog položaja (B) pronađenog u četvrtom koraku. (11).

 6. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka iza drugog razmaka (G). Taj je broj znakova početni položaj na kojem želite započeti traženje trećeg razmaka. (11 + 1 = 12)

 7. Potražite treći razmak u a2, počevši od dvanaestog položaja pronađenog u šestom koraku. 14

 8. Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2. 8

 9. Uzmite broj znaka trećeg razmaka pronađenog u sedmom koraku i oduzimaj broj znaka prvog razmaka pronađenog u šestom koraku. Rezultat je broj znakova koji MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od devetog položaja pronađenog u drugom koraku.

 10. Prezime

  Prezime započinje pet znakova s desne strane (B) i završava na prvom znaku zdesna (o). Ova formula uključuje gniježđenje pretraživanja da biste pronašli prve, druge i treće instance razmaka.

  Formula izdvaja pet znakova u a2, počevši s desne strane puno ime.

  Formula za razdvajanje imena, prezimena i dva inicijala u sredini

  Upotrijebite ugniježđene funkcije SEARCH i LEN da biste pronašli vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. 8

 11. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (B). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi pretraživati drugu instancu razmaka. (8 + 1 = 9)

 12. Potražite drugi razmak u a2, počevši od devetog položaja (B) pronađenog u drugom koraku. 11

 13. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka iza drugog razmaka (G). Taj je broj znakova početni položaj na kojem želite početi pretraživati treću instancu razmaka. (11 + 1 = 12)

 14. Potražite treći razmak u a2, počevši od dvanaestog položaja (G) pronađenog u šestom koraku. 14

 15. Zbrajanje ukupne duljine tekstnog niza u a2, a zatim oduzimanje broja znakova slijeva do trećeg razmaka pronađenog u petom koraku. Rezultat je broj znakova koji će biti ekstrakirani s desne strane cijelog imena. (19-14 = 5)

U ovom primjeru prezime dolazi prije imena, a srednje se ime pojavljuje na kraju. Zarez označava kraj prezimena, a razmak razdvaja svaku komponentu naziva.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ga u radni list programa Excel u ćeliji a1. Formula koju vidite na lijevoj strani prikazat će se za referencu, dok će Excel automatski pretvoriti formulu na odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije nego što zalijepite podatke na radni list, postavite širine stupaca stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Kahn, Wendy Beth

Prvo prezime, s zarezom

Formula

Rezultat (ime)

' = MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

= MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultat (srednji naziv)

' = RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1))

= RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1))

Formula

Rezultat uživo (prezime)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1)-2)

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1)-2)

 1. Ime

  Ime počinje sedmim znakom slijeva (W), a završava dvanaestim znakom (drugim razmakom). Budući da se ime pojavljuje u sredini punog imena i prezimena, ime izdvojite pomoću funkcije MID.

  Formula izdvaja šest znakova, počevši od sedmog položaja.

  Formula za razdvajanje prezimena nakon kojeg slijedi ime i srednje ime

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 2. Dodajte 1 da biste dobili položaj prvog znaka iza prvog razmaka (W). Taj broj položaj je prvog znaka imena. (6 + 1 = 7)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 3. Dodajte 1 da biste dobili položaj prvog znaka iza prvog razmaka (W). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (6 + 1 = 7)

  Potražite drugi razmak u a2, počevši od sedmog položaja (W) pronađenog u četvrtom koraku. 12

 4. Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 5. Uzeti broj znaka drugog razmaka pronađenog u petom koraku i oduzeti broj znaka prvog razmaka pronađenog u šestom koraku. Rezultat je broj znakova koji MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od sedmog položaja pronađenog u drugom koraku. (12-6 = 6)

 6. Srednji naziv

  Srednje ime počinje četvrtim znakom zdesna (B), a završava prvim znakom zdesna (h). Radi pronalaženja prvog i drugog razmaka na šestom i dvanaestom položaju slijeva u ovu je formulu ugniježđena funkcija SEARCH .

  Formula izdvaja četiri znaka, počevši s desne strane.

  Formula za razdvajanje prezimena nakon kojeg slijedi ime i srednje ime

  Pomoću ugniježđene funkcije SEARCH i funkcije LEN potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 7. Dodajte 1 da biste dobili položaj prvog znaka iza prvog razmaka (W). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (6 + 1 = 7)

 8. Potražite drugu instancu razmaka u a2 Počevši od sedmog položaja (W) pronađenog u drugom koraku. 12

 9. Zbrajanje ukupne duljine tekstnog niza u a2, a zatim oduzimanje broja znakova slijeva do drugog razmaka pronađenog u trećem koraku. Rezultat je broj znakova koji će biti ekstrakirani s desne strane cijelog imena. (16-12 = 4)

 10. Prezime

  Prezime počinje prvim znakom slijeva (K), a završava četvrtim znakom (n). Formulom se izdvajaju četiri znaka, počevši slijeva.

  Formula za razdvajanje prezimena nakon kojeg slijedi ime i srednje ime

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 11. Oduzimanje 2 da biste dobili numerički položaj završnog znaka prezimena (n). Rezultat je broj znakova koje želite izdvojiti pomoću funkcije LEFT. (6 - 2 = 4)

U ovom se primjeru koristi ime s dva dijela, Mary Kay. Drugi i treći prostori odvojeno svaki naziv komponente.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ga u radni list programa Excel u ćeliji a1. Formula koju vidite na lijevoj strani prikazat će se za referencu, dok će Excel automatski pretvoriti formulu na odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije nego što zalijepite podatke na radni list, postavite širine stupaca stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Marija Kay D. Andersen

Dvodijelno ime

Formula

Rezultat (ime)

LEFT (A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1))

Formula

Rezultat (srednji početni)

' = MID (A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1)-(SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1))

= MID (A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1)-(SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1))

Formula

Rezultat uživo (prezime)

' = RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1))

= RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom slijeva i završava na deveti znak (drugi razmak). Ova formula uključuje gniježđenje pretraživanja da biste pronašli drugu instancu razmaka slijeva.

  Formula izdvaja devet znakova, počevši od lijevog.

  Formula za razdvajanje imena, srednjeg imena, srednjeg inicijala i prezimena

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5)

 2. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (K). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi pretraživati drugu instancu razmaka. (5 + 1 = 6)

 3. Potražite drugu instancu razmaka u a2, počevši od šestog položaja (K) pronađenog u drugom koraku. Rezultat je broj znakova koje slijeva izdvaja iz tekstnog niza. 9

 4. Srednji naziv

  Srednji naziv započinje na desetom položaju (D), a završava na dvanaestog položaja (trećeg razmaka). Ova formula uključuje gniježđenje pretraživanja da biste pronašli prve, druge i treće instance razmaka.

  Formula izdvaja dva znaka iz sredine, počevši od desetog položaja.

  Formula za razdvajanje imena, srednjeg imena, srednjeg inicijala i prezimena

  Upotrijebite ugniježđene funkcije pretraživanja da biste pronašli vrijednost za start_num:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5)

 5. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (K). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (5 + 1 = 6)

 6. Potražite položaj druge instance razmaka u a2, počevši od šestog položaja (K) pronađenog u drugom koraku. Rezultat je broj znakova koji se ostavlja na lijevoj strani. 9

 7. Dodajte 1 da biste dobili znak iza drugog razmaka (D). Rezultat je početni položaj srednjeg naziva. (9 + 1 = 10)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite numerički položaj znaka iza drugog razmaka (D). Rezultat je broj znaka na kojem želite započeti traženje trećeg razmaka. 10

 8. Potražite numerički položaj trećeg razmaka u a2, počevši od lijevog. Rezultat je završni položaj srednjeg naziva. 12

 9. Potražite numerički položaj znaka iza drugog razmaka (D). Rezultat je početni položaj srednjeg naziva. 10

 10. Uzmite znakovni broj trećeg razmaka, pronađen u šestom koraku i oduzimaj broj znaka "D", pronađen u sedmom koraku. Rezultat je broj znakova koji MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od desetog položaja pronađenog u četvrtom koraku. (12-10 = 2)

 11. Prezime

  Prezime započinje osam znakova s desne strane. Ova formula uključuje gniježđenje pretraživanja da biste pronašli prve, druge i treće instance razmaka na petoj, devetoj i dvanaestoj poziciji.

  Formula izdvaja osam znakova s desne strane.

  Formula za razdvajanje imena, srednjeg imena, srednjeg inicijala i prezimena

  Upotrijebite ugniježđene funkcije SEARCH i LEN da biste pronašli vrijednost za num_chars:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. (5)

 12. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (K). Rezultat je broj znaka na kojem želite započeti traženje razmaka. (5 + 1 = 6)

 13. Potražite drugi razmak u a2, počevši od šestog položaja (K) pronađenog u drugom koraku. 9

 14. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka iza drugog razmaka (D). Rezultat je početni položaj srednjeg naziva. (9 + 1 = 10)

 15. Potražite numerički položaj trećeg razmaka u a2, počevši od lijevog. Rezultat je završni položaj srednjeg naziva. 12

 16. Zbrajanje ukupne duljine tekstnog niza u a2, a zatim oduzimanje broja znakova slijeva do trećeg razmaka pronađenog u petom koraku. Rezultat je broj znakova koji će biti ekstrakirani s desne strane cijelog imena. (20-12 = 8)

U ovom se primjeru koriste trodijelno prezime: Barreto de Mattos. Prvi razmak označava kraj prvog naziva i početak prezimena.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ga u radni list programa Excel u ćeliji a1. Formula koju vidite na lijevoj strani prikazat će se za referencu, dok će Excel automatski pretvoriti formulu na odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije nego što zalijepite podatke na radni list, postavite širine stupaca stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Paul Barreto de Mattos

Trodijelno prezime

Formula

Rezultat (ime)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultat (prezime)

RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

= RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom slijeva (P) i završava na šestom znaku (prvi razmak). Formula izdvaja šest znakova slijeva.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena od tri dijela

  Pomoću funkcije Search potražite vrijednost za num_chars:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. (6)

 2. Prezime

  Prezime započinje sedamnaest znakova s desne strane (B) i završava prvim znakom zdesna (s). Formula izdvaja sedamnaest znakova s desne strane.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena od tri dijela

  Koristite funkcije LEN i SEARCH da biste pronašli vrijednost za num_chars:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. (6)

 3. Zbrajanje ukupne duljine tekstnog niza u a2, a zatim oduzimanje broja znakova slijeva do prvog razmaka, pronađenog u koraku 1. Rezultat je broj znakova koji će biti ekstrakirani s desne strane cijelog imena. (23-6 = 17)

U ovom se primjeru koristi prezime s dva dijela: van Elaton. Prvi razmak označava kraj prvog naziva i početak prezimena.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ga u radni list programa Excel u ćeliji a1. Formula koju vidite na lijevoj strani prikazat će se za referencu, dok će Excel automatski pretvoriti formulu na odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije nego što zalijepite podatke na radni list, postavite širine stupaca stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

James van Ajaton

Dvodijelno prezime

Formula

Rezultat (ime)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultat (prezime)

' = RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

= RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom slijeva (J) i završava na osmi znak (prvi razmak). Formula izdvaja šest znakova slijeva.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena od dva dijela

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. (6)

 2. Prezime

  Prezime započinje sa devetim znakom zdesna (v) i završava na prvom znaku zdesna (n). Formula izdvaja devet znakova s desne strane puno ime.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena od dva dijela

  Koristite funkcije LEN i SEARCH da biste pronašli vrijednost za num_chars:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. (6)

 3. Zbrajanje ukupne duljine tekstnog niza u a2, a zatim oduzimanje broja znakova slijeva do prvog razmaka, pronađenog u koraku 1. Rezultat je broj znakova koji će biti ekstrakirani s desne strane cijelog imena. (15-6 = 9)

U ovom primjeru prezime je prvo na prvom mjestu, a zatim sufiks. Zarez razdvaja prezime i sufiks iz prvog naziva i srednjeg inicijala.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ga u radni list programa Excel u ćeliji a1. Formula koju vidite na lijevoj strani prikazat će se za referencu, dok će Excel automatski pretvoriti formulu na odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije nego što zalijepite podatke na radni list, postavite širine stupaca stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Bacon Jr., dan K.

Prvo prezime i sufiks, s zarezom

Formula

Rezultat (ime)

' = MID (A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1))

= MID (A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1))

Formula

Rezultat (srednji početni)

' = RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1))

= RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1))

Formula

Rezultat (prezime)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultat (sufiks)

' = MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; (SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-2)-SEARCH (""; A2; 1))

= MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; (SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-2)-SEARCH (""; A2; 1))

 1. Ime

  Ime počinje s dvanaestim znakom (D) i završava petnaestog znaka (trećeg razmaka). Formula izdvaja tri znaka, počevši od dvanaestog položaja.

  Formula za razdvajanje prezimena i sufiks prvi, s zarezom

  Upotrijebite ugniježđene funkcije pretraživanja da biste pronašli vrijednost za start_num:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. (6)

 2. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (J). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (6 + 1 = 7)

 3. Potražite drugi razmak u a2, počevši od sedmog položaja (J), koji se nalazi u drugom koraku. 11

 4. Dodajte 1 da biste dobili znak iza drugog razmaka (D). Rezultat je početni položaj prvog naziva. (11 + 1 = 12)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite numerički položaj znaka iza drugog razmaka (D). Rezultat je broj znaka na kojem želite započeti traženje trećeg razmaka. 12

 5. Potražite numerički položaj trećeg razmaka u a2, počevši od lijevog. Rezultat je završni položaj prvog naziva. 15

 6. Potražite numerički položaj znaka iza drugog razmaka (D). Rezultat je početni položaj prvog naziva. 12

 7. Uzmite znakovni broj trećeg razmaka, pronađen u šestom koraku i oduzimaj broj znaka "D", pronađen u sedmom koraku. Rezultat je broj znakova koji MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od dvanaestog položaja u četvrtom koraku. (15-12 = 3)

 8. Srednji naziv

  Srednji naziv započinje drugim znakom zdesna (K). Formula izdvaja dva znaka s desne strane.

  Formula za razdvajanje prezimena i sufiks prvi, s zarezom

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. (6)

 9. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (J). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (6 + 1 = 7)

 10. Potražite drugi razmak u a2, počevši od sedmog položaja (J), koji se nalazi u drugom koraku. 11

 11. Dodajte 1 da biste dobili znak iza drugog razmaka (D). Rezultat je početni položaj prvog naziva. (11 + 1 = 12)

 12. Potražite numerički položaj trećeg razmaka u a2, počevši od lijevog. Rezultat je završni položaj srednjeg naziva. 15

 13. Zbrajanje ukupne duljine tekstnog niza u a2, a zatim oduzimanje broja znakova slijeva do trećeg razmaka, pronađena u petom koraku. Rezultat je broj znakova koji će biti ekstrakirani s desne strane cijelog imena. (17-15 = 2)

 14. Prezime

  Prezime započinje prvim znakom slijeva (B) i završava na šestom znaku (prvi razmak). Prema tome, formula izdvaja šest znakova slijeva.

  Formula za razdvajanje prezimena i sufiks prvi, s zarezom

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. (6)

 15. Sufiks

  Sufiks započinje na sedmom znaku slijeva (J), a završava na deveti znak slijeva (.). Formula izdvaja tri znaka, počevši od sedmog znaka.

  Formula za razdvajanje prezimena i sufiks prvi, s zarezom

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. (6)

 16. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (J). Rezultat je početni položaj sufiksa. (6 + 1 = 7)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. (6)

 17. Dodajte 1 da biste dobili numerički položaj znaka nakon prvog razmaka (J). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. 7

 18. Potražite numerički položaj drugog razmaka u a2, počevši od sedmog znaka pronađenog u četvrtom koraku. 11

 19. Oduzmite 1 od broja znaka drugog razmaka pronađenog u četvrtom koraku da biste dobili broj znaka ",". Rezultat je završni položaj sufiksa. (11-1 = 10)

 20. Potražite numerički položaj prvog razmaka. (6)

 21. Kada pronađete prvi razmak, dodajte 1 da biste pronašli sljedeći znak (J), koji se nalazi i u koracima 3 i 4. 7

 22. Uzmite znakovni broj "," pronađen u šestom koraku, a zatim oduzimaj broj znaka "J", koji se nalazi u koracima 3 i 4. Rezultat je broj znakova koji MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od sedmog položaja, koji se nalazi u drugom koraku. (10-7 = 3)

U ovom primjeru ime se nalazi na početku niza, a nastavak je na kraju, tako da možete koristiti formule slične primjeru 2: koristite funkciju LEFT da biste izdvojili ime, funkciju MID da biste izdvojili prezime i funkciju RIGHT za izdvajanje sufiksa.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ga u radni list programa Excel u ćeliji a1. Formula koju vidite na lijevoj strani prikazat će se za referencu, dok će Excel automatski pretvoriti formulu na odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije nego što zalijepite podatke na radni list, postavite širine stupaca stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Gary Altman III

Ime i prezime uz sufiks

Formula

Rezultat (ime)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultat (prezime)

' = MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-(SEARCH (""; A2; 1) + 1))

= MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-(SEARCH (""; A2; 1) + 1))

Formula

Rezultat (sufiks)

' = RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1))

= RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1))

 1. Ime

  Prvo ime počinje na prvom znaku slijeva (G) i završava na petom znaku (prvi razmak). Prema tome, formula izdvaja pet znakova s desne strane cijelog imena.

  Formula za razdvajanje prvog i prezimena, a zatim sufiks

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. (5)

 2. Prezime

  Prezime započinje na šestom znaku slijeva (A) i završava na jedanaesti znak (drugi razmak). Ova formula uključuje gniježđenje pretraživanja da biste pronašli pozicije razmaka.

  Formula izdvaja šest znakova iz sredine, počevši od šestog znaka.

  Formula za razdvajanje prvog i prezimena, a zatim sufiks

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. (5)

 3. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (A). Rezultat je početni položaj prezimena. (5 + 1 = 6)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. (5)

 4. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (A). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (5 + 1 = 6)

 5. Potražite numerički položaj drugog razmaka u a2, počevši od šestog znaka pronađenog u četvrtom koraku. Taj je broj znakova završni položaj prezimena. 12

 6. Potražite numerički položaj prvog razmaka. (5)

 7. Dodajte 1 da biste pronašli brojčani položaj znaka nakon prvog razmaka (A), koji se nalazi i u koracima 3 i 4. (6)

 8. Uzmite broj znaka drugog razmaka, koji se nalazi u petom koraku, a zatim oduzimaj broj znaka "A", koji se nalazi u koracima 6 i 7. Rezultat je broj znakova koji MID izdvaja iz tekstnog niza, počevši od šestog položaja, koji se nalazi u drugom koraku. (12-6 = 6)

 9. Sufiks

  Sufiks započinje tri znaka s desne strane. Ova formula uključuje gniježđenje pretraživanja da biste pronašli pozicije razmaka.

  Formula za razdvajanje prvog i prezimena, a zatim sufiks

  Upotrijebite ugniježđene funkcije SEARCH i LEN da biste pronašli vrijednost za num_chars:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. (5)

 10. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (A). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (5 + 1 = 6)

 11. Potražite drugi razmak u a2, počevši od šestog položaja (A), koji se nalazi u drugom koraku. 12

 12. Brojanje ukupne duljine tekstnog niza u a2, a zatim oduzimanje broja znakova slijeva do drugog razmaka, pronađeno u trećem koraku. Rezultat je broj znakova koji će biti ekstrakirani s desne strane cijelog imena. (15-12 = 3)

U ovom primjeru prefiksom će prethoditi puni naziv, a koristite formule slične primjeru 2: funkcija MID da biste izdvojili ime, funkciju RIGHT da biste izdvojili prezime.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ga u radni list programa Excel u ćeliji a1. Formula koju vidite na lijevoj strani prikazat će se za referencu, dok će Excel automatski pretvoriti formulu na odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije nego što zalijepite podatke na radni list, postavite širine stupaca stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

G. Ryan Ihrig

S prefiksom

Formula

Rezultat (ime)

' = MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-(SEARCH (""; A2; 1) + 1))

= MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-(SEARCH (""; A2; 1) + 1))

Formula

Rezultat (prezime)

' = RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1))

= RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1))

 1. Ime

  Ime počinje na petom znaku slijeva (R) i završava na deveti znak (drugi razmak). Gnijezda formule pretražuju da bi se pronašli položaj razmaka. Izdvaja četiri znaka, počevši od petog položaja.

  Formula za razdvajanje imena koja prethodi prefiksu

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za start_num:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. 4

 2. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (R). Rezultat je početni položaj prvog naziva. (4 + 1 = 5)

  Pomoću ugniježđene funkcije SEARCH potražite vrijednost za num_chars:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. 4

 3. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (R). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (4 + 1 = 5)

 4. Potražite numerički položaj drugog razmaka u a2, počevši od petog znaka, koji se nalazi u koracima 3 i 4. Taj je broj znakova završni položaj prvog naziva. 9

 5. Traženje prvog razmaka. 4

 6. Dodajte 1 da biste pronašli brojčani položaj znaka nakon prvog razmaka (R), koji se nalazi i u koracima 3 i 4. (5)

 7. Uzmite broj znaka drugog razmaka, koji se nalazi u petom koraku, a zatim oduzimaj broj znaka "R", koji se nalazi u koracima 6 i 7. Rezultat je broj znakova koji MID izdvaja iz tekstnog niza, počevši od petog položaja pronađenog u drugom koraku. (9-5 = 4)

 8. Prezime

  Prezime započinje pet znakova s desne strane. Ova formula uključuje gniježđenje pretraživanja da biste pronašli pozicije razmaka.

  Formula za razdvajanje imena koja prethodi prefiksu

  Upotrijebite ugniježđene funkcije SEARCH i LEN da biste pronašli vrijednost za num_chars:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. 4

 9. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (R). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (4 + 1 = 5)

 10. Potražite drugi razmak u a2, počevši od petog položaja (R), koji se nalazi u drugom koraku. 9

 11. Brojanje ukupne duljine tekstnog niza u a2, a zatim oduzimanje broja znakova slijeva do drugog razmaka, pronađeno u trećem koraku. Rezultat je broj znakova koji će biti ekstrakirani s desne strane cijelog imena. (14-9 = 5)

U ovom se primjeru koristi rastavljeno prezime. Razmak razdvaja svaku komponentu naziva.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ga u radni list programa Excel u ćeliji a1. Formula koju vidite na lijevoj strani prikazat će se za referencu, dok će Excel automatski pretvoriti formulu na odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije nego što zalijepite podatke na radni list, postavite širine stupaca stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Vozač

Razdvajanje naziva prezimena

Formula

Rezultat (ime)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Formula

Rezultat (prezime)

' = RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

= RIGHT (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom slijeva i završava na šestom položaju (prvi razmak). Formula izdvaja šest znakova slijeva.

  Formula za razdvajanje prvog i rastavljeno prezime

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost num_chars:

  Potražite numerički položaj prvog razmaka u a2, počevši od lijevog. (6)

 2. Prezime

  Cijelo prezime započinje deset znakova s desne strane (T) i završava na prvom znaku zdesna (r).

  Formula za razdvajanje prvog i rastavljeno prezime

  Koristite funkcije LEN i SEARCH da biste pronašli vrijednost za num_chars:

  Traženje brojčanog položaja razmaka u a2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 3. Zbrajanje ukupne duljine tekstnog niza za izdvajanje, a zatim oduzimanje broja znakova slijeva do prvog razmaka, pronađenog u koraku 1. (16-6 = 10)

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Dodatni sadržaji

Razdvajanje teksta u različite stupce pomoću čarobnjaka za pretvaranje teksta u stupce

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×