Office
Prijava

Rad s mapama za poruke na servisu Outlook.com

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Ako želite organizirati poruke u Outlook.com, možete stvoriti nove mape ili preimenovati, premjestiti ili izbrisati postojeće mape. Pravila možete postaviti i tako da se Outlook.com poruke automatski premješta u mape ovisno o navedenim uvjetima.

Koju verziju servisa Outlook.com koristite?

Upute se neznatno razlikuju ovisno o tome koristite li beta-verziju servisa Outlook.com. Odaberite verziju koju koristite da biste vidjeli upute koje se odnose na vas.

AKO VAŠ POŠTANSKI SANDUČIĆ IZGLEDA OVAKO...

AKO VAŠ POŠTANSKI SANDUČIĆ IZGLEDA OVAKO...

Snimka zaslona gornjeg lijevog kuta poštanskog sandučića beta-verzije servisa Outlook.com

Pročitajte upute za beta-verzija sustava Outlook.com.

Snimka zaslona gornjeg lijevog kuta klasičnog poštanskog sandučića servisa Outlook.com

Pročitajte upute za klasični Outlook.com.

Upute za beta-verziju servisa Outlook.com

Po zadanom računu su isprva ove mape:

 • Ulazna pošta Ako koje ste stvorili pravilo mape ulazne pošte usmjeruje u drugu mapu ili nisu prepoznate kao bezvrijedna e-pošta, dolazne poruke se isporučuju u mapu ulazne pošte.

 • Slanje bezvrijedne e-poštom Poruke koje su značajke bezvrijedne e-pošte, ali koji nisu blokiranje filtra za neželjenu poštu prije nego što ih u poštanski sandučić premjestit će se automatski u ovu mapu. Saznajte više o tome kako zaštititi neželjena i Bezvrijedna e-pošte iz mape Primljeno na servisu Outlook.com.

 • Skica Ako početi pisati poruke, ali ne završi, automatski spremit će se u mapu Skice. Vratite se na poruku kasnije da biste nastavili njezino uređivanje i zatim je pošaljite.

 • Poslane stavke Kopija svake poruke koju pošaljete po zadanom se smješta u mapu Poslane stavke.

 • Izbrisane stavke Kada izbrišete neku poruku, ona se premješta u mapu Izbrisane stavke.

Većina što možete učiniti s mapom pronaći ćete na kontekstnom izborniku koji se pojavljuje kada desnom tipkom miša kliknite mapu.

 • Stvori novu podmapu Koristite da biste stvorili novu podmapu u mapi koju desnom tipkom miša kliknuo.

 • Brisanje mape Premješta u mapu i njezin sadržaj izbrisane stavke.

 • Brisanje svih Premješta sve stavke u odabranoj mapi Izbrisane stavke.

 • Označi sve kao pročitano Oznake kao čitanje svih stavki u odabranoj mapi.

 • Preimenovanje Imenujte mapu u drugu. Nije moguće preimenovati zadane mape, kao što je mapa Ulazna pošta.

Stvaranje novih mapa za organiziranje poruka po želji. Na primjer, možete stvoriti mapu za određeni projekt, sve poruke određene osobe ili sve poruke poslane na popis za raspodjelu čiji ste član.

Stvaranje nove mape

 1. Pri dnu okna s mapama odaberite Nova mapa.

 2. U okviru Nova mapa unesite naziv mape, a zatim pritisnite Enter.

Stvaranje nove podmape

 1. U oknu s mapama desnom tipkom miša kliknite mapu u koju želite dodati u podmapu.

 2. Odaberite Stvori novu podmapu.

 3. U okvir za novu mapu unesite njezin naziv pa pritisnite Enter.

Napomena: Nije moguće preimenovati zadane mape poput ulazne pošte, skice ili izbrisane stavke.

 1. U oknu s mapama desnom tipkom miša kliknite mapu koju želite preimenovati.

 2. Odaberite Preimenuj.

 3. Unesite naziv mape i pritisnite Enter.

Napomena: Nije moguće izbrisati zadane mape kao što su Ulazna pošta i poslane stavke.

 1. U oknu s mapama desnom tipkom miša kliknite mapu ili podmapu koju želite izbrisati.

 2. Odaberite Izbriši mapu.

 3. Odaberite U redu da biste potvrdili brisanje.

Kada izbrišete poruku ili mapu, ona se premješta u mapu Izbrisane stavke. Možete ili ručno ukloniti poruke iz mape ili pak možete postaviti Outlook.com omogućuje automatsko pražnjenje mape Izbrisane stavke prilikom odjave.

Napomena: Sadržaj mape Izbrisane vidljive samo kad proširite mapu Izbrisane stavke :

Snimka zaslona s prikazom proširivanje mape Izbrisane stavke.

Ispraznite mapu Izbrisane stavke prilikom odjave

 1. Pri vrhu zaslona kliknite Postavke Slika izgleda popisa postupaka > puni postavke prikaza.

 2. Odaberite pošta > Rukovanje porukama.

 3. U odjeljku Mogućnosti poruke, odaberite potvrdni okvir pokraj ispraznite mapu Izbrisane stavke.

 4. Kliknite Spremi.

Da biste saznali kako vratiti izbrisane poruke, pročitajte članak Vraćanje izbrisanih poruka e-pošte na servisu Outlook.com.

Pomoću naredbi na naredbenoj traci Outlook.com ili postavljanje pravila da bi Outlook.com automatsko premještanje poruka u mape odmah nakon primanja.

Korištenje naredbe za automatski rukovati porukama

Naredbama kao što su Očisti , a zatim premjestite omogućuju automatsko brisanje i premještanje poruka određenog pošiljatelja. Naredbe se pojavljuju na naredbenoj traci Outlook.com kad odaberete poruku u ulaznoj pošti.

 • Očisti možete brzo izbrisali neželjene e-pošte u mapi ulazne pošte. Kad odaberete poruku, možete automatski izbrisati svu dolaznu e-poštu tog pošiljatelja, zadržati samo najnovije e-pošte i izbrisati ostale, ili brisanje e-pošte starije od 10 dana.

 • Premještanje omogućuje vam premještanje poruke određenu poruku u drugu mapu.

Postavljanje pravila za automatsko rukovanja porukama

Pomoću pravila za automatsko premještanje poruka u mape kao što primati.

 1. U mapi ulazne pošte odaberite poruku na koju želite dodijeliti pravilo, a zatim odaberite Dodatne akcije na naredbenoj traci.

 2. Odaberite Stvori pravilo. Otvorit će se dijaloški okvir Stvaranje pravila .

 3. Odaberite mapu u koju želite premjestiti poruke tog pošiljatelja.

 4. Da biste odabrali druge uvjete i Akcije, odaberite Dodatne mogućnosti.

  Po zadanom je potvrđen okvir Zaustavi obradu ostalih pravila . Kada je odabrana, naknadna pravila će zanemariti, čak i ako se primjenjuju na poruku.

 5. Odaberite u redu da biste spremili pravilo.

Upute za klasični Outlook.com

Po zadanom računu su isprva ove mape:

 • Ulazna pošta Ako koje ste stvorili pravilo mape ulazne pošte usmjeruje u drugu mapu ili nisu prepoznate kao bezvrijedna e-pošta, dolazne poruke se isporučuju u mapu ulazne pošte.

 • Poslane stavke Kopija svake poruke koju pošaljete po zadanom se smješta u mapu Poslane stavke.

 • Izbrisane stavke Kada izbrišete neku poruku, ona se premješta u mapu Izbrisane stavke.

 • Skice Ako stvorite poruku ili odgovarate na poruku, no ne možete je odmah dovršiti, poruka će se automatski spremiti u mapu Skice. Kasnije se možete vratiti na poruku da biste je nastavili uređivati, a zatim i poslali.

 • Slanje bezvrijedne e-poštom Poruke koje su značajke bezvrijedne e-pošte, ali koji nisu blokiranje filtra za neželjenu poštu prije nego što ih u poštanski sandučić premjestit će se automatski u ovu mapu. Saznajte više o tome kako zaštititi neželjena i Bezvrijedna e-pošte iz mape Primljeno na servisu Outlook.com.

Većina što možete učiniti s mapom pronaći ćete na kontekstnom izborniku koji se pojavljuje kada desnom tipkom miša kliknite mapu.

 • Stvori novu podmapu Koristite da biste stvorili novu podmapu u mapi koju desnom tipkom miša kliknuo.

 • Preimenovanje Imenujte mapu u drugu. Nije moguće preimenovati zadane mape, kao što je mapa Ulazna pošta.

 • Brisanje Premješta u mapu i njezin sadržaj izbrisane stavke.

 • Brisanje svih Premješta sve stavke u odabranoj mapi Izbrisane stavke.

 • Označi sve kao pročitano Oznake kao čitanje svih stavki u odabranoj mapi.

 • Premještanje Da biste mogli odabrane mape na novo mjesto u hijerarhiji mapa, otvara se prozor. Također možete odabrati i povucite mapu na novo mjesto.

  Napomena: Kada se sljedeći put prijavite, mape koju ste stvorili će biti raspoređeni abecednim redom.

Stvaranje novih mapa za organiziranje poruka po želji. Na primjer, možete stvoriti mapu za određeni projekt, sve poruke određene osobe ili sve poruke poslane na popis za raspodjelu čiji ste član.

Stvaranje nove mape

 1. Pokraj mogućnosti mapeodaberite Stvaranje nove mape Gumb Stvori novu mapu . Gumb Stvori novu mapu .

  Snimka zaslona na kojoj se prikazuje gumb Stvori novu mapu na servisu Outlook.com.

 2. U okviru Nova mapa unesite naziv mape, a zatim pritisnite Enter.

Stvaranje nove podmape

 1. Ispod mape, desnom tipkom miša kliknite mapu u koju želite dodati u podmapu.

  Snimka zaslona pokazivač iznad mapa u navigacijskom oknu na servisu Outlook.com.

 2. Odaberite Stvori novu podmapu.

 3. U okvir za novu mapu unesite njezin naziv pa pritisnite Enter.

Napomena: Nije moguće preimenovati zadane mape poput ulazne pošte, skice ili izbrisane stavke.

 1. U odjeljku mape, desnom tipkom miša kliknite mapu koju želite preimenovati.

  Snimka zaslona pokazivač iznad mapa u navigacijskom oknu na servisu Outlook.com.

 2. Odaberite Preimenuj.

 3. Unesite naziv mape i pritisnite Enter.

Povucite mapu na novo mjesto u hijerarhije mapa ili možete koristiti mogućnost Premjesti na izborničkom prečacu.

Napomena: Kada se sljedeći put prijavite, mape koju ste stvorili će biti raspoređeni abecednim redom.

 1. Ispod mape, desnom tipkom miša kliknite mapu koju želite premjestiti.

  Snimka zaslona pokazivač iznad mapa u navigacijskom oknu na servisu Outlook.com.

 2. Odaberite Premjesti.

 3. U prozoru za Premještanje mape koja će se otvoriti odaberite novu mapu koju ćete premjestiti u mapu u pa odaberite Premjesti.

Također možete stvoriti novu mapu koju ćete premjestiti postojeću u tako da kliknete desnom tipkom miša kliknete željenu nadređenu mapu, a zatim odaberete Stvaranje nove mape. Korištenje pravila ulazne pošte možete automatski premještati dolazne poruke u određene mape ovisno o odabranim kriterijima.

Napomena: Nije moguće izbrisati zadane mape kao što su Ulazna pošta i poslane stavke.

 1. Ispod mape, desnom tipkom miša kliknite mapu ili podmapu koju želite izbrisati.

  Snimka zaslona pokazivač iznad mapa u navigacijskom oknu na servisu Outlook.com.

 2. Odaberite Izbriši.

 3. Odaberite U redu da biste potvrdili brisanje.

Kad izbrišete neku poruku, ona se premješta u mapu Izbrisane stavke. Možete ili ručno ukloniti poruke iz mape ili pak možete postaviti Outlook.com omogućuje automatsko pražnjenje mape Izbrisane stavke prilikom odjave.

Napomena: Sadržaj mape Izbrisane vidljive samo kad proširite mapu Izbrisane stavke :

Snimka zaslona s prikazom proširivanje mape Izbrisane stavke.

Ispraznite mapu Izbrisane stavke prilikom odjave

 1. Pri vrhu zaslona odaberite Postavke Slika izgleda popisa postupaka > Mogućnosti.

 2. Odaberite Automatska obrada > Mogućnosti poruke > Isprazni mapu Izbrisane stavke prilikom odjave.

 3. Odaberite Spremanje Gumb za stvaranje grupe .

Da biste saznali kako vratiti izbrisane poruke, pročitajte članak Vraćanje izbrisanih poruka e-pošte na servisu Outlook.com.

Pomoću naredbi na naredbenoj traci Outlook.com ili postavljanje pravila da bi Outlook.com automatsko premještanje poruka u mape odmah nakon primanja.

Korištenje naredbe za automatski rukovati porukama

Naredbama kao što su Očisti , a zatim premjestite omogućuju automatsko brisanje i premještanje poruka određenog pošiljatelja. Naredbe se pojavljuju na naredbenoj traci Outlook.com kad odaberete poruku u ulaznoj pošti.

 • Očisti možete brzo izbrisali neželjene e-pošte u mapi ulazne pošte. Kad odaberete poruku, možete automatski izbrisati svu dolaznu e-poštu tog pošiljatelja, zadržati samo najnovije e-pošte i izbrisati ostale, ili brisanje e-pošte starije od 10 dana.

 • Premještanje omogućuje premještanje poruke određenu poruku ili automatsko premještanje svih poruka tog pošiljatelja u drugu mapu.

Postavljanje pravila za automatsko rukovanja porukama

Pomoću pravila za automatsko premještanje poruka u mape kao što primati.

 1. U mapi ulazne pošte odaberite poruku na koju želite dodijeliti pravilo, a zatim odaberite Ikona Još naredbi. na naredbenoj traci.

 2. Odaberite Stvori pravilo. Otvorit će se dijaloški okvir Novo pravilo mape ulazne pošte (obrazac).

  • Ime Prikazuje ime pošiljatelja.

  • Kad stigne poruka i svi navedeni uvjeti odgovara Prema zadanim postavkama tri uvjeta su postavljena za primljene poruke. Odaberite strelice da biste odabrali druge uvjete. Ako želite koristiti više uvjeta, odaberite Dodaj uvjet.

  • Učinite sve od sljedećeg Prema zadanim postavkama postavljen je nešto od tri unaprijed definirane akcije. Odaberite strelicu da biste odabrali druge akcije. Ako želite dodati akciju, odaberite Dodaj akciju.

  • Osim ako ga usklađuje neki od ovih uvjeta Po zadanom se postavljaju izuzetaka. Odaberite strelicu da biste postavili iznimku na gore navedene uvjete. Ako više nije potrebna, odaberite Dodaj iznimku .

  • Zaustavi obradu ostalih pravila Prema zadanim postavkama potvrđen je okvir. Kada je odabrana, naknadna pravila će zanemariti, čak i ako se primjenjuju na poruku.

 3. Odaberite u redu da biste spremili pravilo.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Gumb za forum zajednice Gumb za obraćanje podršci

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×