Rad s mapama za poruke na servisu Outlook.com

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Ako želite organizirati poruke u Outlook.com, možete stvoriti nove mape ili preimenovati, premjestiti ili izbrisati postojeće mape. Pravila možete postaviti i tako da se Outlook.com poruke automatski premješta u mape ovisno o navedenim uvjetima.

Koju verziju servisa Outlook.com koristite?

Upute se neznatno razlikuju ovisno o tome koristite li beta-verziju servisa Outlook.com. Odaberite verziju koju koristite da biste vidjeli upute koje se odnose na vas.

AKO VAŠ POŠTANSKI SANDUČIĆ IZGLEDA OVAKO...

AKO VAŠ POŠTANSKI SANDUČIĆ IZGLEDA OVAKO...

Snimka zaslona gornjeg lijevog kuta poštanskog sandučića beta-verzije servisa Outlook.com

Pročitajte odjeljak Upute za beta-verziju servisa Outlook.com.

Snimka zaslona gornjeg lijevog kuta klasičnog poštanskog sandučića servisa Outlook.com

Pročitajte Upute za klasični Outlook.com.

Upute za beta-verziju servisa Outlook.com

Napomene: 

 • Ako ne vidite mape e-pošte, provjerite da mape su nije "sažeti". Odaberite > mape da biste proširili.

  Prikaz mape Outlook.com

 • Postoji problem zbog kojeg neke mape više nisu vidljive na popisu Mape, no spremljene stavke u mapama koje nedostaju možete pronaći putem pretraživanja. Znamo za taj problem i radimo na rješenju.

Vaš račun po zadanom isprva sadrži ove mape:

 • Ulazna pošta Dolazne poruke stižu u vašu ulaznu poštu, osim ako ste stvorili pravilo ulazne pošte koje poruke preusmjeruje u druge mape ili ako se poruke prepoznaju kao bezvrijedna e-pošta.

 • Slanje bezvrijedne e-poštom Poruke koje su značajke bezvrijedne e-pošte, ali koji nisu blokiranje filtra za neželjenu poštu prije nego što ih u poštanski sandučić premjestit će se automatski u ovu mapu. Saznajte više o tome kako zaštititi neželjena i Bezvrijedna e-pošte iz mape Primljeno na servisu Outlook.com.

 • Skice Ako počnete pisati poruku, ali ju ne dovršite, ona će se automatski spremiti u mapu Skice. Poslije se možete vratiti na poruku da biste ju nastavili uređivati, a zatim i poslali.

 • Poslane stavke Kopija svake poruke koju pošaljete po zadanom se smješta u mapu Poslane stavke.

 • Izbrisane stavke Kada izbrišete neku poruku, ona se premješta u mapu Izbrisane stavke.

Većinu toga što možete učiniti s mapom možete pronaći u kontekstnom izborniku koji se pojavljuje nakon što desnom tipkom miša kliknete na mapu.

 • Stvaranje nove podmape Pomoću te mogućnosti možete stvoriti novu podmapu unutar mape koju ste kliknuli desnom tipkom miša.

 • Izbriši mapu Cijela će se mapa i njen sadržaj premjestiti u mapu Izbrisane stavke.

 • Brisanje svih Premješta sve stavke u odabranoj mapi u Izbrisane stavke.

 • Označi sve kao pročitano Označi kao pročitano sve stavke u odabranoj mapi.

 • Preimenovanje Imenujte mapu u drugu. Nije moguće preimenovati zadane mape, kao što je mapa Ulazna pošta.

Stvaranjem novih mapa na servisu Outlook.com poruke možete organizirati po želji. Možete, primjerice, stvoriti mapu za određeni projekt, za sve poruke određene osobe ili za sve poruke poslane na popis za raspodjelu čiji ste član.

Stvaranje nove mape

 1. Pri dnu lijevog okna odaberite Nova mapa.

 2. U okvir za novu mapu unesite njezin naziv pa pritisnite Enter.

Stvaranje nove podmape

 1. U oknu mape desnom tipkom miša kliknite mapu u koju želite dodati podmapu.

 2. Odaberite Stvaranje nove podmape

 3. U okvir za novu mapu unesite njezin naziv pa pritisnite Enter.

Napomena: Nije moguće preimenovati zadane mape poput Ulazne pošte, Skice ili Izbrisane stavke.

 1. U oknu mape desnom tipkom miša kliknite mapu koju želite preimenovati.

 2. Odaberite Preimenuj.

 3. U okvir Naziv unesite naziv mape, a zatim pritisnite Enter.

Ne možete promijeniti redoslijed mapa u odjeljku mape, a ne možete premještati podmape u glavni izbornik za mape . Podmape moraju uvijek biti u drugu mapu.

Moguće je promijeniti redoslijed mape ili druge stavke na popis favorita .

Da biste Omiljenemape, kliknite strelicu da biste dodali u favorite.

Napomena: Ako slučajno premjestite mapu u koju ćete postati nekoj podmapi, stvorite novu mapu i kopirajte sve e-pošte iz podređene mape u novu mapu najviše razine.

Napomena: Nije moguće izbrisati zadane mape kao što su Ulazna pošta i Poslane stavke.

 1. U oknu mape desnom tipkom miša kliknite mapu ili podmapu koju želite izbrisati.

 2. Odaberite Izbriši mapu.

 3. Odaberite U redu da biste potvrdili brisanje.

Kada izbrišete poruku ili mapu, ona se premješta u mapu Izbrisane stavke. Možete ili ručno ukloniti poruke iz mape ili pak možete postaviti Outlook.com omogućuje automatsko pražnjenje mape Izbrisane stavke prilikom odjave.

Napomena: Sadržaj izbrisanih mapa vidljiv je tek kada proširite mapu Izbrisane stavke :

Snimka zaslona s prikazom proširene mape izbrisanih stavki.

Ispraznite mapu Izbrisane stavke kada se odjavite

 1. Pri vrhu zaslona kliknite Postavke Slika izgleda popisa postupaka > puni postavke prikaza.

 2. Odaberite Pošta > Rukovanje porukama.

 3. U odjeljku Mogućnosti poruke odaberite potvrdni okvir pokraj mogućnosti Isprazni mapu Izbrisane stavke.

 4. Kliknite Spremiti.

Da biste saznali kako vratiti izbrisane poruke, pročitajte članak Vraćanje izbrisanih poruka e-pošte na servisu Outlook.com.

Pomoću naredbi na naredbenoj traci Outlook.com ili postavljanje pravila da bi Outlook.com automatsko premještanje poruka u mape odmah nakon primanja.

Korištenje naredbe za automatski rukovati porukama

Naredbama kao što su Očisti , a zatim premjestite omogućuju automatsko brisanje i premještanje poruka određenog pošiljatelja. Naredbe se pojavljuju na naredbenoj traci Outlook.com kad odaberete poruku u ulaznoj pošti.

 • Očisti vam dozvoljava brzo brisanje neželjene e-pošte u mapi ulazne pošte. Kad odaberete poruku, možete automatski izbrisati svu dolaznu e-poštu tog pošiljatelja, zadržati samo najnoviju e-poštu a izbrisati ostalu, ili izbrisati e-poštu stariju od 10 dana.

 • Premještanje u omogućuje vam premještanje određene poruke u drugu mapu.

Postavljanje pravila za automatsko rukovanje porukama

Upotrijebite pravila za automatsko premještanje poruka u mape kako ih primate.

 1. U mapi ulazne pošte odaberite poruku kojoj želite dodijeliti pravilo, a zatim odaberite Dodatne akcije na naredbenoj traci.

 2. Odaberite Stvori pravilo. Otvorit će se dijaloški okvir Stvaranje pravila .

 3. Odaberite mapu u koju želite premjestiti poruke tog pošiljatelja.

 4. Da biste odabrali druge uvjete i radnje, odaberite Dodatne mogućnosti.

  Po zadanom je potvrđen okvir Zaustavi obradu više pravila. Kada je taj okvir potvrđen, naknadna će se pravila zanemariti čak i ako se primjenjuju na poruku.

 5. Odaberite U redu da biste spremili pravilo.

Upute za klasični Outlook.com

Vaš račun po zadanom isprva sadrži ove mape:

 • Ulazna pošta Dolazne poruke stižu u vašu ulaznu poštu, osim ako ste stvorili pravilo ulazne pošte koje poruke preusmjeruje u druge mape ili ako se poruke prepoznaju kao bezvrijedna e-pošta.

 • Poslane stavke Kopija svake poruke koju pošaljete po zadanom se smješta u mapu Poslane stavke.

 • Izbrisane stavke Kada izbrišete neku poruku, ona se premješta u mapu Izbrisane stavke.

 • Skice Ako stvorite poruku ili odgovarate na poruku, no ne možete je odmah dovršiti, poruka će se automatski spremiti u mapu Skice. Kasnije se možete vratiti na poruku da biste je nastavili uređivati, a zatim i poslali.

 • Slanje bezvrijedne e-poštom Poruke koje su značajke bezvrijedne e-pošte, ali koji nisu blokiranje filtra za neželjenu poštu prije nego što ih u poštanski sandučić premjestit će se automatski u ovu mapu. Saznajte više o tome kako zaštititi neželjena i Bezvrijedna e-pošte iz mape Primljeno na servisu Outlook.com.

Većinu toga što možete učiniti s mapom možete pronaći u kontekstnom izborniku koji se pojavljuje nakon što desnom tipkom miša kliknete na mapu.

 • Stvaranje nove podmape Pomoću te mogućnosti možete stvoriti novu podmapu unutar mape koju ste kliknuli desnom tipkom miša.

 • Preimenovanje Imenujte mapu u drugu. Nije moguće preimenovati zadane mape, kao što je mapa Ulazna pošta.

 • Brisanje Premješta u mapu i njezin sadržaj izbrisane stavke.

 • Brisanje svih Premješta sve stavke u odabranoj mapi u Izbrisane stavke.

 • Označi sve kao pročitano Označi kao pročitano sve stavke u odabranoj mapi.

 • Premještanje Otvara prozor da biste mogli premjestiti odabranu mapu na novo mjesto u hijerarhiji mapa. Također možete odabrati i povući mapu na novo mjesto.

  Napomena: Kada se sljedeći put prijavite, mape koje ste stvorili će biti raspoređene abecednim redom.

Stvaranjem novih mapa na servisu Outlook.com poruke možete organizirati po želji. Možete, primjerice, stvoriti mapu za određeni projekt, za sve poruke određene osobe ili za sve poruke poslane na popis za raspodjelu čiji ste član.

Stvaranje nove mape

 1. Pokraj mogućnosti mapeodaberite Stvaranje nove mape Gumb Stvori novu mapu . Gumb Stvori novu mapu .

  Snimka zaslona na kojoj se prikazuje gumb Stvori novu mapu na servisu Outlook.com.

 2. U okvir za novu mapu unesite njezin naziv pa pritisnite Enter.

Stvaranje nove podmape

 1. Ispod mape, desnom tipkom miša kliknite mapu u koju želite dodati u podmapu.

  Snimka zaslona pokazivač iznad mapa u navigacijskom oknu na servisu Outlook.com.

 2. Odaberite Stvaranje nove podmape

 3. U okvir za novu mapu unesite njezin naziv pa pritisnite Enter.

Napomena: Nije moguće preimenovati zadane mape poput ulazne pošte, skice ili izbrisane stavke.

 1. U odjeljku mape, desnom tipkom miša kliknite mapu koju želite preimenovati.

  Snimka zaslona pokazivač iznad mapa u navigacijskom oknu na servisu Outlook.com.

 2. Odaberite Preimenuj.

 3. U okvir Naziv unesite naziv mape, a zatim pritisnite Enter.

Povucite mapu na novo mjesto u hijerarhiji mapa ili možete koristiti mogućnost Premjesti u izborniku prečaca.

Napomena: Kada se sljedeći put prijavite, mape koje ste stvorili će biti raspoređene abecednim redom.

 1. Ispod mape, desnom tipkom miša kliknite mapu koju želite premjestiti.

  Snimka zaslona pokazivač iznad mapa u navigacijskom oknu na servisu Outlook.com.

 2. Odaberite Premjesti.

 3. U prozoru Premještanje mape koji će se otvoriti odaberite novu mapu u koju ćete premjestiti mapu pa odaberite Premjesti.

Također, možete stvoriti novu mapu u koju ćete premjestiti postojeću tako da desnom tipkom miša kliknete na željenu nadređenu mapu, a zatim odaberete Stvaranje nove mape. Uporabite Pravila ulazne pošte kako biste automatski premjestili dolazne poruke u određene mape ovisno o kriterijima koje odaberete.

Napomena: Nije moguće izbrisati zadane mape kao što su Ulazna pošta i Poslane stavke.

 1. Ispod mape, desnom tipkom miša kliknite mapu ili podmapu koju želite izbrisati.

  Snimka zaslona pokazivač iznad mapa u navigacijskom oknu na servisu Outlook.com.

 2. Odaberite Izbriši.

 3. Odaberite U redu da biste potvrdili brisanje.

Kada neku poruku izbrišete, ona se premješta u mapu Izbrisane stavke. Poruke možete ručno ukloniti iz te mape ili podesiti Outlook.com tako da automatski prazni mapu Izbrisane stavke svaki put kada se odjavite.

Napomena: Sadržaj izbrisanih mapa vidljiv je tek kada proširite mapu Izbrisane stavke :

Snimka zaslona s prikazom proširene mape izbrisanih stavki.

Ispraznite mapu Izbrisane stavke kada se odjavite

 1. Pri vrhu zaslona odaberite Postavke Slika izgleda popisa postupaka > Mogućnosti.

 2. Odaberite Automatska obrada > Mogućnosti poruke > Isprazni mapu Izbrisane stavke prilikom odjave.

 3. Odaberite Spremanje Gumb za stvaranje grupe .

Da biste saznali kako vratiti izbrisane poruke, pročitajte članak Vraćanje izbrisanih poruka e-pošte na servisu Outlook.com.

Pomoću naredbi na naredbenoj traci Outlook.com ili postavljanje pravila da bi Outlook.com automatsko premještanje poruka u mape odmah nakon primanja.

Korištenje naredbe za automatski rukovati porukama

Naredbama kao što su Očisti , a zatim premjestite omogućuju automatsko brisanje i premještanje poruka određenog pošiljatelja. Naredbe se pojavljuju na naredbenoj traci Outlook.com kad odaberete poruku u ulaznoj pošti.

 • Očisti vam dozvoljava brzo brisanje neželjene e-pošte u mapi ulazne pošte. Kad odaberete poruku, možete automatski izbrisati svu dolaznu e-poštu tog pošiljatelja, zadržati samo najnoviju e-poštu a izbrisati ostalu, ili izbrisati e-poštu stariju od 10 dana.

 • Premještanje omogućuje premještanje poruke, određene poruke ili automatsko premještanje svih poruka tog pošiljatelja u drugu mapu.

Postavljanje pravila za automatsko rukovanja porukama

Upotrijebite pravila za automatsko premještanje poruka u mape dok ih primate.

 1. U mapi ulazne pošte odaberite poruku kojoj želite dodijeliti pravilo, a zatim odaberite Ikona Još naredbi. na naredbenoj traci.

 2. Odaberite Stvori pravilo. Otvorit će se dijaloški okvir Novo pravilo mape ulazne pošte (obrazac).

  • Ime Prikazuje ime pošiljatelja.

  • Kad stigne poruka i odgovara svim navedenim uvjetima Prema zadanim postavkama tri uvjeta su postavljena za primljene poruke. Odaberite strelice da biste odabrali druge uvjete. Ako želite koristiti više uvjeta, odaberite Dodaj uvjet.

  • Učinite sve od sljedećeg Prema zadanim postavkama postavljena je jedna od tri unaprijed definirane akcije. Odaberite strelicu da biste odabrali druge akcije. Ako želite dodati akciju, odaberite Dodaj akciju.

  • Osim ako se podudara s bilo kojim od ovih uvjeta Prema zadanim postavkama nisu postavljene nikakve iznimke. Odaberite strelicu da biste postavili iznimku na gore navedene uvjete. Ako je potrebno više od jedne, odaberite Dodaj iznimku.

  • Zaustavi obradu više pravila Prema zadanim postavkama potvrđen je okvir. Kada je odabran, naknadna pravila će se zanemariti, čak i ako se primjenjuju na poruku.

 3. Odaberite U redu da biste spremili pravilo.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Gumb za forum zajednice Gumb za obraćanje podršci

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×