Rad s hipervezama u programu Excel

Da biste brzo pristupili povezanim podacima u drugoj datoteci ili na web-stranici, u ćeliju radnog lista možete umetnuti hiperveza. Hiperveze možete umetnuti i u određene elemente grafikona.

Napomena: Većina snimki zaslona u ovom članku snimljena je u Excel 2016. Ako imate neku drugu verziju, prikaz se može neznatno razlikovati, ali ako nije drukčije navedeno, funkcije su iste.

 1. Na radnom listu kliknite ćeliju u kojoj želite stvoriti hipervezu.

   Možete odabrati i objekt, npr. sliku ili element na grafikonu, koji želite koristiti kao hipervezu.

  • Na kartici Umetanje u grupi veze kliknite hiperveza Excel 2013 .

  Možete i desnom tipkom miša kliknuti ćeliju ili grafiku, a zatim kliknuti hipervezu na izborniku prečaca ili možete pritisnuti CTRL + K.

 2. U odjeljku Veza s kliknite Stvaranje novog dokumenta.

 3. U okvir Naziv novog dokumenta upišite naziv nove datoteke.

  Savjet: Da biste naveli mjesto koje nije prikazano u odjeljku puni put, možete upisati novo mjesto koje prethodi nazivu u okviru naziv novog dokumenta ili kliknuti Promijeni da biste odabrali željeno mjesto, a zatim kliknite u redu.

 4. U odjeljku Kada uređivati kliknite Uredi novi dokument poslije ili Uredi novi dokument sada da biste naveli kada novu datoteku želite otvoriti za uređivanje.

 5. U okvir Tekst za prikaz upišite željeni tekst hiperveze.

 6. Da bi vam se, kada pokazivač postavite na hipervezu, prikazale korisne informacije, kliknite Zaslonski opis, upišite željeni tekst u okvir Tekst zaslonskog opisa, a zatim kliknite U redu.

 1. Na radnom listu kliknite ćeliju u kojoj želite stvoriti hipervezu.

   Možete odabrati i objekt, npr. sliku ili element na grafikonu, koji želite koristiti kao hipervezu.

  • Na kartici Umetanje u grupi veze kliknite hiperveza Excel 2013 .

  Možete i desnom tipkom miša kliknuti ćeliju ili objekt, a zatim kliknuti hipervezu na izborniku prečaca ili možete pritisnuti CTRL + K.

 2. U odjeljku Veza s kliknite Postojećom datotekom ili web-stranicom.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste odabrali datoteku, kliknite Trenutna mapa, a zatim kliknite datoteku s kojom se želite povezati.

   Možete promijeniti trenutnu mapu tako da odaberete drugu mapu na popisu Pogledaj u.

  • Da biste odabrali web-stranicu, kliknite pregledane stranice , a zatim kliknite web-stranicu na koju želite stvoriti vezu.

  • Da biste odabrali datoteku koju ste nedavno koristili, kliknite nedavne datoteke, a zatim datoteku na koju želite stvoriti vezu.

  • Da biste unijeli naziv i mjesto poznate datoteke ili web-stranice na koju želite umetnuti vezu, upišite te podatke u okvir Adresa.

  • Da biste pronašli web-stranicu, kliknite Pregledaj web - Gumb Pregledaj web , otvorite web-stranicu na koju želite spojiti, a zatim se vratite u Excel bez zatvaranja preglednika.

 4. Ako želite stvoriti hipervezu na određeno mjesto u datoteci ili na web-stranici, kliknite Knjižna oznaka, a zatim dvokliknite željeni knjižna oznaka.

  Napomena:   Datoteka ili web-stranica s kojom se povezujete mora sadržavati knjižnu oznaku.

 5. U okvir Tekst za prikaz upišite željeni tekst hiperveze.

 6. Da bi vam se, kada pokazivač postavite na hipervezu, prikazale korisne informacije, kliknite Zaslonski opis, upišite željeni tekst u okvir Tekst zaslonskog opisa, a zatim kliknite U redu.

Da biste se povezali s nekim mjestom u trenutnoj ili nekoj drugoj radnoj knjizi, možete definirati nazivodredište ćelije ili koristiti referencu na ćeliju.

 1. Da biste koristili naziv, morate imenovati odredišne ćelije u odredišnoj radnoj knjizi.

  Imenovanje ćelije i raspona ćelija

  1. Odaberite ćeliju, raspon ćelija ili ćelije koje nisu susjedne, a kojima želite dati naziv.

  2. Kliknite okvir naziv na lijevoj strani traka formule Slika gumba .

   Okvir Naziv

   okvir Naziv Slika gumba

  3. U okvir naziv upišite naziv ćelija, a zatim pritisnite ENTER.

   Napomena:   Nazivi ne smiju sadržavati razmake i moraju započinjati slovom.

 2. Na radnom listu izvorišne radne knjige kliknite ćeliju u kojoj želite stvoriti hipervezu.

   Možete odabrati i objekt, npr. sliku ili element na grafikonu, koji želite koristiti kao hipervezu.

  • Na kartici Umetanje u grupi veze kliknite hiperveza Excel 2013 .

  Možete i desnom tipkom miša kliknuti ćeliju ili objekt, a zatim kliknuti hipervezu na izborniku prečaca ili možete pritisnuti CTRL + K.

 3. U odjeljku Poveži s učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste se povezali s mjestom u trenutnoj radnoj knjizi, kliknite Mjestom u ovom dokumentu.

  • Da biste se povezali s mjestom u drugoj radnoj knjizi, kliknite postojeća datoteka ili web-stranica, pronađite i odaberite radnu knjigu na koju želite spojiti, a zatim kliknite Knjižna oznaka.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • U okviru Ili odaberite mjesto u ovom dokumentu u odjeljku Referenca ćelije kliknite radni list s kojim se želite povezati, upišite referencu ćelije u okvir Utipkajte referencu ćelije, a zatim kliknite U redu.

  • Na popisu u odjeljku Definirani nazivi kliknite naziv koji predstavlja ćelije s kojima se želite povezati, a zatim kliknite U redu.

 5. U okvir Tekst za prikaz upišite željeni tekst hiperveze.

 6. Da bi vam se, kada pokazivač postavite na hipervezu, prikazale korisne informacije, kliknite Zaslonski opis, upišite željeni tekst u okvir Tekst zaslonskog opisa, a zatim kliknite U redu.

Pomoću funkcije HYPERLINK možete stvoriti hipervezu koja otvara dokument spremljen na mrežnom poslužitelju, intranet ili internetu. Kada kliknete ćeliju koja sadrži funkciju HYPERLINK, Excel otvara datoteku spremljenu na mjestu te veze.

Sintaksa

HYPERLINK(mjesto_veze;neslužbeni_naziv)

Mjesto_veze     je li put i naziv datoteke u dokument koji želite otvoriti kao tekst. Mjesto_veze može upućivati na mjesto u dokumentu, primjerice određenu ćeliju ili imenovani raspon na radnom listu ili u radnoj knjizi programa Excel, odnosno na knjižnu oznaku u dokumentu programa Microsoft Word. Put se može nalaziti na datoteci pohranjenoj na tvrdom disku ili je put moguće univerzalno nazivno konvencije (UNC) na poslužitelju (u programu Microsoft Excel za Windows) ili na jednomjernom putu za lokator resursa (URL) na internetu ili intranetu.

 • Mjesto_veze može biti tekstni niz znakova u navodnicima ili ćelija koja sadrži vezu u obliku tekstnog niza znakova.

 • Ako skok naveden u link_location ne postoji ili ne može biti navigiran, pojavit će se pogreška kada kliknete ćeliju.

Neslužbeni_naziv     je tekst skoka ili numerička vrijednost koja se prikazuje u ćeliji. Friendly_name prikazuje se u plavom i podcrtano je. Ako neslužbeni_naziv nije naveden, u ćeliji se kao tekst skoka prikazuje mjesto_veze.

 • Neslužbeni_naziv može biti vrijednost, tekstni niz, naziv ili ćelija koja sadrži skočni tekst ili vrijednost.

 • Ako neslužbeni_naziv vraća vrijednost pogreške (npr. #VALUE!), u ćeliji se umjesto skočnog teksta prikazuje pogreška.

Primjeri

U sljedećem primjeru otvara se radni list pod nazivom izvješće o proračunu. xls koja je pohranjena na internetu na mjestu pod nazivom example.microsoft.com/report i prikazuje tekst "kliknite za izvješće":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

U sljedećem se primjeru stvara hiperveza na ćeliju F10 na radnom listu koja se naziva godišnja u izvješću o proračunu radne knjige. xls, koja je pohranjena na internetu na mjestu pod nazivom example.microsoft.com/report. U ćeliji na radnom listu koja sadrži hipervezu sadržaj ćelije D1 prikazuje se kao skočni tekst:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

U sljedećem se primjeru stvara hiperveza do raspona koji se naziva ukupni broj na radnom listu koji se naziva prvim kvartom u izvješću o proračunu radne knjige. xls, koja je pohranjena na internetu na mjestu pod nazivom example.microsoft.com/report. U ćeliji na radnom listu koja sadrži hipervezu prikazuje se tekst "Kliknite da biste vidjeli ukupni rezultat odjela za prvo tromjesečje":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Da biste stvorili hipervezu na određeno mjesto u dokumentu programa Microsoft Word, morate koristiti knjižnu oznaku da biste definirali mjesto na koje želite prijeći u dokumentu. U sljedećem se primjeru stvara hiperveza na knjižnu oznaku Qrtlyprofit u dokumentu pod nazivom godišnje izvješće. doc koji se nalazi na example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

U programu Excel za Windows u sljedećem se primjeru prikazuje sadržaj ćelije D5 kao tekst skoka u ćeliji i otvara datoteku pod nazivom prvi qtr. xls, koja je pohranjena na poslužitelju pod nazivom financije u zajedničkim izvješćima. U ovom se primjeru koristi UNC put:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

U sljedećem je primjeru u programu Excel za Windows koji je pohranjen u direktoriju pod nazivom financije na disku D i prikazuje brojčanu vrijednost spremljenu u ćeliji H10 otvoriti datoteku prva. xls:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

U programu Excel za Windows sljedeći primjer stvara hipervezu do područja pod nazivom ukupni zbrojevi u drugoj (vanjskoj) radnoj knjizi, MyBook. xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

U programu Microsoft Excel za Macintosh sljedeći primjer prikazuje "kliknite ovdje" u ćeliji i otvara datoteku pod nazivom prvi kvartal spremljen u mapu pod nazivom Proračunska izvješća na tvrdom disku koja se zove Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Možete stvarati hiperveze unutar radnog lista da biste skoиili iz jedne ćelije u drugu ćeliju. Ako je, primjerice, aktivni radni list Lipanj u radnoj knjizi Proračun, sljedeća formula stvara hipervezu do ćelije E56. Tekst veze vrijednost je u ćeliji E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Da biste skočili na neki drugi list u istoj radnoj knjizi, promijenite naziv lista u vezi. U prethodnom primjeru, da biste stvorili vezu do ćelije E56 na listu Rujan, promijenite riječ \ldblquote Lipanj\rdblquote u \ldblquote Rujan\rdblquote .

Kada kliknete hipervezu na adresu e-pošte, program za e-poštu automatski se pokreće i stvara poruku e-pošte s ispravnom adresom u okviru Prima, pod uvjetom da je instaliran program za e-poštu.

 1. Na radnom listu kliknite ćeliju u kojoj želite stvoriti hipervezu.

   Možete odabrati i objekt, npr. sliku ili element na grafikonu, koji želite koristiti kao hipervezu.

  • Na kartici Umetanje u grupi veze kliknite hiperveza Excel 2013 .

  Možete i desnom tipkom miša kliknuti ćeliju ili objekt, a zatim kliknuti hipervezu na izborniku prečaca ili možete pritisnuti CTRL + K.

 2. U odjeljku Veza s kliknite Adresa e-pošte.

 3. U okvir Adresa e-pošte upišite željenu adresu e-pošte.

 4. U okvir Predmet unesite predmet poruke e-pošte.

  Napomena:  Neki web-preglednici i programi za e-poštu možda neće prepoznati redak predmeta.

 5. U okvir Tekst za prikaz upišite željeni tekst hiperveze.

 6. Da bi vam se, kada pokazivač postavite na hipervezu, prikazale korisne informacije, kliknite Zaslonski opis, upišite željeni tekst u okvir Tekst zaslonskog opisa, a zatim kliknite U redu.

  Možete stvoriti i hipervezu na adresu e-pošte u ćeliji tako da adresu upišete izravno u ćeliju. Hiperveza se automatski stvara, primjerice, kada upišete adresu e-pošte kao što je netko@primjer.com.

Možete umetnuti jednu ili više vanjskih referenci (koje se nazivaju i veze) iz radne knjige u drugu radnu knjigu koja se nalazi na intranet ili na internetu. Radnu knjigu ne smijete spremiti kao HTML datoteku.

 1. Otvorite izvorišnu radnu knjigu i odaberite ćeliju ili raspon ćelija koji želite kopirati.

 2. Na kartici Polazno u grupi Međuspremnik kliknite Kopiraj.

  Gumbi Kopiraj i zalijepi na kartici Polazno
 3. Prijeđite na radni list u koji želite postaviti podatke, a zatim kliknite ćeliju u kojoj želite da se podaci prikazuju.

 4. Na kartici Polazno u grupi Međuspremnik kliknite Posebno lijepljenje.

 5. Kliknite Zalijepi vezu.

  Excel stvara vanjsku referentnu vezu za ćeliju ili za svaku ćeliju u rasponu ćelija.

Napomena: Možda će vam biti praktičnije stvoriti vanjsku referentnu vezu bez otvaranja radne knjige na internetu. Za svaku ćeliju u odredišnoj radnoj knjizi u kojoj želite vezu s vanjskom referencom kliknite ćeliju, a zatim upišite znak jednakosti (=), adresu URL-a i mjesto u radnoj knjizi. Na primjer:

= ' http://www.someones.homepage/[datoteka. xls] A1

= ' ftp. Server., negdje/datoteka. xls '! MyNamedCell

Da biste odabrali hiperveza bez aktiviranja veze na odredište, učinite nešto od sljedećeg:

 • Kliknite ćeliju koja sadrži hipervezu, držite tipku miša dok se pokazivač ne pretvori u križić pokazivač za odabir u programu Excel , a zatim pustite tipku miša.

 • Da biste odabrali ćelije koje sadrže hiperveze, koristite tipke sa strelicama.

 • Ako hipervezu predstavlja grafika, držite Ctrl i kliknite tu grafiku.

Postojeću hipervezu u radnoj knjizi možete promijeniti promjenom njezina odredište, izgleda te teksta ili grafike kojom je predstavljena.

Promjena odredišta hiperveze

 1. Odaberite ćeliju ili grafiku koja sadrži hipervezu koju želite promijeniti.

  Savjet: Da biste odabrali ćeliju koja sadrži hipervezu, a da pritom ne prijeđete na odredište hiperveze, kliknite ćeliju i držite tipku miša dok se ne pretvori u križić pokazivač za odabir u programu Excel , a zatim je pustite. Da biste odabrali ćelije, možete koristiti i tipke sa strelicama. Da biste odabrali grafiku, držite pritisnutu tipku CTRL, a zatim kliknite grafiku.

  • Na kartici Umetanje u grupi Veze kliknite Hiperveza. Excel 2013

  Možete i desnom tipkom miša kliknuti ćeliju ili grafiku, a zatim na izborničkom prečacu kliknuti Uređivanje hiperveze ili možete pritisnuti CTRL + K.

 2. U dijaloškom okviru Uređivanje hiperveze unesite željene promjene.

  Napomena: Ako je hiperveza stvorena pomoću funkcije radnog lista HYPERLINK, morate urediti formulu da biste promijenili njezino odredište. Odaberite ćeliju koja sadrži hipervezu, a zatim kliknite traka formule da biste uredili formulu.

Izgled teksta svih hiperveza u trenutnoj radnoj knjizi možete promijeniti promjenom stila ćelija za hiperveze.

 1. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite Stilovi ćelija.

 2. U odjeljku Podaci i model učinite sljedeće:

  • Da biste promijenili izgled hiperveza koje nisu kliknute da biste prešli na njihova odredišta, desnom tipkom miša kliknite hipervezu, a zatim kliknite Izmijeni.

  • Da biste promijenili izgled hiperveza koje su kliknute da bi se pomaknuli na njihova odredišta, desnom tipkom miša kliknite slijednu hipervezu, a zatim kliknite Izmijeni.

   Napomena: Stil ćelije hiperveze dostupan je samo kada radna knjiga sadrži hipervezu. Stil ćelije praćene hiperveze dostupan je samo kada radna knjiga sadrži hipervezu koja je kliknuta.

 3. U dijaloškom okviru Stil kliknite Oblikovanje.

 4. Na karticama Font i Ispuna odaberite željene mogućnosti oblikovanja, a zatim kliknite U redu.

  Napomene: 

  • Mogućnosti koje odaberete u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija pojavljuju se kao odabrane u odjeljku Stil obuhvaća u dijaloškom okviru Stil. Možete poništiti potvrdne okvire za sve mogućnosti koje ne želite primijeniti.

  • Promjene stilova ćelije Hiperveza i Praćena hiperveza primjenjuju se na sve hiperveze u trenutnoj radnoj knjizi. Izgled pojedinačnih hiperveza nije moguće promijeniti.

 1. Odaberite ćeliju ili grafiku s hipervezom koju želite promijeniti.

  Savjet: Da biste odabrali ćeliju koja sadrži hipervezu, a da pritom ne prijeđete na odredište hiperveze, kliknite ćeliju i držite tipku miša dok se ne pretvori u križić pokazivač za odabir u programu Excel , a zatim je pustite. Da biste odabrali ćelije, možete koristiti i tipke sa strelicama. Da biste odabrali grafiku, držite pritisnutu tipku CTRL, a zatim kliknite grafiku.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili tekst hiperveze, kliknite u traka formule, a zatim uredite tekst.

  • Da biste promijenili oblik grafike, kliknite ga desnom tipkom miša, a zatim kliknite mogućnost koja vam je potrebna da biste promijenili njezin oblik.

  • Da biste promijenili tekst u grafici, dvokliknite odabranu grafiku i unesite željene promjene.

  • Da biste promijenili grafiku koja predstavlja hipervezu, umetnite novu grafiku, pretvorite je u hipervezu s istim odredištem, a zatim izbrišite staru grafiku i hipervezu.

 1. Desnom tipkom miša kliknite hiperveza koju želite kopirati ili premjestiti, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Kopiraj ili Izreži .

 2. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju u koju želite kopirati ili premjestiti hipervezu, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Zalijepi .

Prema zadanim postavkama, nedefinirani putovi za hiperveza odredišne datoteke odnose se na mjesto aktivne radne knjige. Ovaj postupak koristite kada želite postaviti neki drugi zadani put. Svaki put kada stvorite hipervezu na datoteku na tom mjestu, morate navesti samo naziv datoteke, a ne i put u dijaloškom okviru Umetanje hiperveze .

Slijedite jedan od koraka ovisno o verziji programa Excel koju koristite:

 • U Excel 2016, Excel 2013 i Excel 2010:

  1. Kliknite karticu Datoteka.

  2. Kliknite Informacije.

  3. Kliknite Svojstva, a zatim dodatna svojstva.

   Napredna svojstva
  4. Na kartici Sažetak u tekstni okvir osnovni hiperveza upišite put koji želite koristiti.

   Napomena:   Osnovnu adresu hiperveze Možete nadjačati pomoću pune ili apsolutne adrese hiperveze u dijaloškom okviru Umetanje hiperveze.

 • U Excel 2007:

  1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , zatim priprema, a potom Svojstva.

  2. Na ploči s informacijama o dokumentu kliknite Svojstva, a zatim dodatna svojstva.

   Napredna svojstva
  3. Kliknite karticu Sažetak.

  4. U okvir Osnovica hiperveze upišite željeni put.

  Napomena:   Osnovnu adresu hiperveze Možete nadjačati pomoću pune ili apsolutne adrese hiperveze u dijaloškom okviru Umetanje hiperveze.

Da biste izbrisali hipervezu, učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste izbrisali hipervezu i tekst koji je predstavlja, desnom tipkom miša kliknite ćeliju koja sadrži hipervezu, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Očisti sadržaj .

 • Da biste izbrisali hipervezu i grafiku koja je predstavlja, držite pritisnutu tipku CTRL pa kliknite grafiku, a zatim pritisnite DELETE.

 • Da biste isključili jednu hipervezu, desnom tipkom miša kliknite hipervezu, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Ukloni hipervezu .

 • Da biste odjednom isključili nekoliko hiperveza, učinite sljedeće:

  1. U praznu ćeliju upišite broj 1.

  2. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Kopiraj .

  3. Držite pritisnutu tipku CTRL, a zatim odaberite svaku hipervezu koju želite isključiti.

   Savjet: Da biste odabrali ćeliju koja sadrži hipervezu, a da pritom ne prijeđete na odredište hiperveze, kliknite ćeliju i držite tipku miša dok se pokazivač ne pretvori u križić pokazivač za odabir u programu Excel , a zatim je pustite.

  4. Na kartici Polazno u grupi Međuspremnik kliknite strelicu ispod mogućnosti Zalijepi te kliknite Posebno lijepljenje.

   Gumbi Kopiraj i zalijepi na kartici Polazno
  5. U odjeljku operacijakliknite pomnoži, a zatim kliknite u redu.

  6. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite Stilovi ćelija.

  7. U odjeljku dobar, loš i neutralanodaberite normalno.

Hiperveza je veza iz dokumenta koja otvara drugu stranicu ili datoteku kada je kliknete. Odredište je često druga web-stranica, ali može biti i slika ili adresa e-pošte ili program. Sama hiperveza može biti tekst ili slika.

Kada korisnik web-mjesta klikne hipervezu, odredište se prikazuje u web-preglednik, otvori ili Pokreni, ovisno o vrsti odredišta. Hiperveza do stranice, primjerice, prikazuje stranicu u web-pregledniku, a hiperveza do AVI datoteke otvara datoteku u aplikaciji za reprodukciju medijskih sadržaja.

Način korištenja hiperveza

Pomoću hiperveza možete učiniti sljedeće:

 • Kretanje do datoteke ili web-stranice na mreži, intranet ili internetu

 • otići do datoteke ili web-stranice koju tek planirate stvoriti

 • poslati poruku e-pošte

 • pokrenuti prijenos datoteke, primjerice, preuzimanje ili FTP prijenos

Kada pokažete na tekst ili sliku koja sadrži hipervezu, pokazivač poprima oblik šake Pokazivač u obliku šake te tako upućuje na to da možete kliknuti neki tekst ili sliku.

Što je URL i kako funkcionira

Kada stvorite hipervezu, njegovo je odredište kodirano kao jedinstveni lokator resursa (URL), kao što su:

http://example.microsoft.com/vijesti.htm

file://NazivRačunala/ZajediničkaMapa/NazivDatoteke.htm

URL sadrži protokol, kao što su HTTP, FTP ili datoteka, web-poslužitelj ili mrežno mjesto te put i naziv datoteke. Na sljedećoj ilustraciji definirani su dijelovi URL-a:

Četiri komponente URL-a

1. Protokol koji se koristi (http, ftp, file)

2. web-poslužitelj ili mrežno mjesto

3. Put

4. Naziv datoteke

Apsolutne i relativne hiperveze

Apsolutni URL sadrži punu adresu, uključujući protokol, web-poslužitelj i put i naziv datoteke.

Relativna URL-ova ima jedan ili više dijelova koji nema. Podaci o propušteno uzimaju se s stranice koja sadrži URL. Ako, primjerice, nema protokola i web-poslužitelja, web-preglednik koristi protokol i domenu, kao što su. com,. org ili. edu, na aktualnoj stranici.

Uobičajeno je da stranice na webu koriste relativne URL-ove koji sadrže samo djelomični put i naziv datoteke. Ako se datoteke premjeste na drugi poslužitelj, hiperveze će i dalje funkcionirati sve dok relativna mjesta stranica ostanu nepromijenjena. Na primjer, hiperveza na proizvodima. htm upućuje na stranicu koja se naziva Apple. htm u mapi koja se naziva hrana; Ako se obje stranice premještaju u mapu s nazivom Hrana na drugom poslužitelju, URL u hipervezi i dalje će biti ispravan.

U radnoj knjizi programa Excel nedefinirani putovi do odredišnih datoteka hiperveze po zadanom su u odnosu na mjesto aktivne radne knjige. Možete postaviti drugu osnovnu adresu koja će se koristiti prema zadanim postavkama tako da svaki put kada stvorite hipervezu na datoteku na tom mjestu, morate navesti samo naziv datoteke, a ne i put u dijaloškom okviru Umetanje hiperveze .

 1. Na radnom listu kliknite ćeliju u kojoj želite stvoriti hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje kliknite Hiperveza.

  Možete i desnom tipkom miša kliknuti ćeliju, a zatim kliknuti hipervezu na izborniku prečaca ili možete pritisnuti CTRL + K.

 3. U okvir Prikaz teksta upišite tekst koji želite koristiti da biste prikazali hipervezu.

 4. U odjeljku URLupišite cjelovit jedinstveni lokator resursa (URL) web-stranice na koju želite spojiti.

 5. Kliknite U redu.

Da biste se povezali s mjestom u tekućoj radnoj knjizi, možete definirati naziv odredišnih ćelija ili koristiti referencu ćelije.

 1. Da biste koristili naziv, morate imenovati odredišne ćelije u radnoj knjizi.

  Definiranje naziva ćelije ili raspona ćelija

  1. Odaberite ćeliju ili raspon ćelija koji želite imenovati.

  2. U okvir naziv na lijevoj strani traka formule Slika gumba upišite naziv ćelija, a zatim pritisnite ENTER.

   Napomena:   Nazivi ne smiju sadržavati razmake i moraju započinjati slovom.

 2. Na radnom listu kliknite ćeliju u koju želite stvoriti hipervezu.

 3. Na kartici Umetanje kliknite Hiperveza.

  Možete i desnom tipkom miša kliknuti ćeliju, a zatim kliknuti hipervezu na izborniku prečaca ili možete pritisnuti CTRL + K.

 4. U okvir Prikaz teksta upišite tekst koji želite koristiti da biste prikazali hipervezu.

 5. U okviru mjesto u ovom dokumentu unesite definirani naziv ili referencu ćelije.

 6. Kliknite U redu.

Kada kliknete hipervezu na adresu e-pošte, program za e-poštu automatski se pokreće i stvara poruku e-pošte s ispravnom adresom u okviru Prima, pod uvjetom da je instaliran program za e-poštu.

 1. Na radnom listu kliknite ćeliju u kojoj želite stvoriti hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje kliknite Hiperveza.

  Možete i desnom tipkom miša kliknuti ćeliju, a zatim kliknuti hipervezu na izborniku prečaca ili možete pritisnuti CTRL + K.

 3. U okvir Prikaz teksta upišite tekst koji želite koristiti da biste prikazali hipervezu.

 4. U odjeljku Adresa e-pošteupišite željenu adresu e-pošte.

 5. Kliknite U redu.

Možete stvoriti i hipervezu na adresu e-pošte u ćeliji tako da adresu upišete izravno u ćeliju. Hiperveza se automatski stvara, primjerice, kada upišete adresu e-pošte kao što je netko@primjer.com.

Pomoću funkcije HYPERLINK možete stvoriti HIPERVEZU do URL-a.

Napomena: Link_location može biti tekstni niz obuhvaćen navodnicima ili referenca na ćeliju koja sadrži vezu kao tekstni niz.

Da biste odabrali hiperveza bez aktiviranja veze na odredište, učinite nešto od sljedećeg:

 • Odaberite ćeliju tako da ga kliknete kada je pokazivač strelica.

 • Da biste odabrali ćelije koje sadrže hiperveze, koristite tipke sa strelicama.

Postojeću hipervezu u radnoj knjizi možete promijeniti promjenom njegova odredište, njegovog izgleda ili teksta koji se koristi za njihovo predstavljanje.

 1. Odaberite ćeliju koja sadrži hipervezu koju želite promijeniti.

  Savjet: Da biste odabrali hiperveza bez aktivacije veze na odredište, pomoću tipki sa strelicama odaberite ćeliju koja sadrži hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje kliknite Hiperveza.

  Možete i desnom tipkom miša kliknuti ćeliju ili grafiku, a zatim na izborničkom prečacu kliknuti Uređivanje hiperveze ili možete pritisnuti CTRL + K.

 3. U dijaloškom okviru Uređivanje hiperveze unesite željene promjene.

  Napomena: Ako je hiperveza stvorena pomoću funkcije radnog lista HYPERLINK, morate urediti formulu da biste promijenili njezino odredište. Odaberite ćeliju koja sadrži hipervezu, a zatim kliknite traka formule da biste uredili formulu.

 1. Desnom tipkom miša kliknite hiperveza koju želite kopirati ili premjestiti, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Kopiraj ili Izreži .

 2. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju u koju želite kopirati ili premjestiti hipervezu, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Zalijepi .

Da biste izbrisali hipervezu, učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste izbrisali hipervezu, odaberite ćeliju, a zatim pritisnite DELETE.

 • Da biste isključili hipervezu (izbrisali hipervezu, ali zadržali tekst koji je predstavlja), desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim kliknite Izbriši hipervezu.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Dodatne informacije

Uklanjanje ili isključivanje hiperveza

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×