Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku

Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku

Ako radite na dokumentu i trebate dodati tekst na jeziku koji inače ne koristite, Office može provjeriti pravopis i gramatiku tog teksta. 

Ako tražite informacije o korištenju alata za jezičnu provjeru ili uključivanju provjere pravopisa i gramatike, pogledajte sljedeće: Provjera pravopisa i gramatike u sustavu Office 2010 i novijim verzijama

Napomena: Ako želite unositi sadržaj na jeziku koji ne koristi latinicu, primjerice na arapskom ili kineskom, pomoću jezične trake možete promijeniti raspored tipkovnice. Kad promijenite raspored tipkovnice, Office mijenja jezik provjere pravopisa i gramatike. Da biste saznali više, pročitajte članak Omogućivanje ili promjena jezika rasporeda tipkovnice.

Da biste točno provjerili pravopis i gramatiku, Office mora znati jezik na kojem je tekst napisan.

 1. Pokazivač postavite u dokument na mjesto gdje želite početi upisivati tekst na drugom jeziku. Ili, ako ste već unijeli tekst, odaberite tekst. Imajte na umu da 2. korak možda neće biti dostupan ako pokazivač ne postavite na ili u tekst koji želite provjeriti.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite Jezik, a zatim Postavi jezik za jezičnu provjeru.

  Postavljanje jezika za jezičnu provjeru

 3. Pomaknite se do jezika koji želite koristiti, a zatim ga odaberite.

 4. Kliknite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir Jezik.

Da biste promijenili jezik prilikom provjere pravopisa u bazi podataka ili radnoj knjizi, promijenite jezik rječnika tijekom postupka provjere pravopisa:

 1. Na kartici Pregled u programu Excel ili na kartici Polazno u programu Access kliknite Provjera pravopisa.

 2. U oknu ili dijaloškom okviru Pravopis odaberite željeni jezik na popisu Jezik rječnika.

  Savjet: Ako provjera pravopisa ne otkrije pogreške, neće vam se prikazati dijaloški okvir Pravopis. Ako se to dogodi dok pokušavate promijeniti jezik rječnika, možete namjerno napisati neku riječ da bi se dijaloški okvir pojavio.

Ako željeni jezik nije dostupan, potreban vam je jezični paket za Office. Dodatne informacije potražite u članku Dodatni jezični paket za Office 2016.

Upute za promjenu zadanog jezika za uređivanje radi provjere pravopisa potražite u članku Promjena jezika koji Office koristi u izbornicima i alatima za jezičnu provjeru.

U programu InfoPath Designer mogućnost Postavi jezik za jezičnu provjeru odnosi se na trenutni prikaz obrasca. Obrasci s više prikaza mogu imati različite jezike za jezičnu provjeru za svaki prikaz. U programu InfoPath Editor mogućnost Postavi jezik za jezičnu provjeru odnosi se na cijeli obrazac. Jezik za jezičnu provjeru odnosi se na cijeli prikaz. Sav tekst u prikazu označen je kao isti jezik.

Da biste promijenili jezik obrasca, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Polazno kliknite strelicu ispod mogućnosti Provjera pravopisa, a zatim kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru.

 2. U dijaloškom okviru Jezik kliknite željeni jezik.

 3. Počnite pisati ili provjerite pravopis.

Vidi također

Napomene: 

Da biste postavili jezik u programu Access, dovoljno je samo početi pisati na jeziku koji želite koristiti.

Ako pak želite promijeniti jezik povezan samo sa sekcijom teksta, odaberite taj tekst, provjerite pravopis te promijenite jezik rječnika u dijaloškom okviru Provjera pravopisa.

Da biste promijenili jezik rječnika za cijelu bazu podataka, učinite sljedeće:

 1. Otvorite bazu podataka programa Access čiji jezik rječnika želite promijeniti.

 2. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Access.

  gumb mogućnosti programa access

 3. Kliknite Jezična provjera.

 4. Na popisu Jezik rječnika kliknite jezik rječnika koji želite koristiti, a zatim kliknite U redu.

 5. Da biste provjerili pravopis, odaberite zapise ili polja koja želite provjeriti, a zatim kliknite Provjera pravopisa Slika gumba na kartici Polazno

  Napomena: Alat za provjeru pravopisa koristi odabrani jezik rječnika da bi provjerio pravopis u bazi podataka. Da biste provjerili pravopis u višejezičnoj bazi podataka, potrebno je promijeniti jezik rječnika i provjeriti pravopis za svaki jezik u bazi podataka.

Da biste postavili jezik u programu Excel, dovoljno je samo početi pisati na jeziku koji želite koristiti.

Ako pak želite promijeniti jezik povezan samo sa sekcijom teksta, odaberite taj tekst, provjerite pravopis te promijenite jezik rječnika u dijaloškom okviru Provjera pravopisa.

Da biste promijenili jezik rječnika za cijelu radnu knjigu, učinite sljedeće:

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel.

  dijaloški okvir microsoft office za excel

 2. Kliknite Jezična provjera.

 3. Na popisu Jezik rječnika odaberite jezik rječnika koji želite koristiti, a zatim kliknite U redu.

 4. Da biste provjerili pravopis na radnom listu, na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite Provjera pravopisa Slika gumba .

  Savjet: Da biste provjerili pravopis u višejezičnoj radnoj knjizi, potrebno je promijeniti jezik rječnika i provjeriti pravopis za svaki jezik na svakom radnom listu ili ćeliji.

Da biste postavili jezik u programu InfoPath, dovoljno je samo početi pisati na jeziku koji želite koristiti.

Ako pak želite promijeniti jezik povezan samo sa sekcijom teksta, odaberite taj tekst, provjerite pravopis te promijenite jezik rječnika u dijaloškom okviru Provjera pravopisa.

Da biste promijenili jezik rječnika za cijeli predložak ili obrazac programa InfoPath, učinite sljedeće:

 1. Na izborniku Alati kliknite Postavljanje jezika Slika gumba .

 2. U dijaloškom okviru Jezik kliknite jezik koji želite koristiti.

 3. Počnite pisati na novom jeziku.

 4. Da biste se vratili na izvorni jezik ili prešli na drugi jezik, ponovite 1. i 2. korak. U 2. koraku odaberite novi jezik koji želite koristiti.

 5. Da biste provjerili pravopis u obrascu, na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite Provjera pravopisa Slika gumba .

Da biste postavili jezik u programu OneNote, dovoljno je samo početi pisati na jeziku koji želite koristiti.

Ako pak želite promijeniti jezik povezan samo sa sekcijom teksta, odaberite taj tekst, provjerite pravopis te promijenite jezik rječnika u oknu zadatka Provjera pravopisa.

Da biste postavili jezik rječnika za bilješke, učinite sljedeće:

 1. Odaberite bilješku za koju želite postaviti jezik ili postavite kursor na mjesto gdje želite započeti novu bilješku.

 2. Na izborniku Alati kliknite Postavljanje jezika Slika gumba .

 3. U oknu zadatka Postavljanje jezika odaberite jezik koji želite koristiti.

 4. Da biste se vratili na izvorni jezik ili prešli na drugi jezik, ponovite korake od 1 do 3. U 3. koraku odaberite novi jezik koji želite koristiti.

 5. Da biste provjerili pravopis, na izborniku Alati postavite pokazivač na mogućnost Provjera pravopisa, a zatim kliknite Provjera pravopisa Slika gumba .

Da biste postavili jezik u programu Outlook, dovoljno je samo početi pisati na jeziku koji želite koristiti.

Ako pak želite promijeniti jezik povezan samo sa sekcijom teksta, odaberite taj tekst, provjerite pravopis te promijenite jezik rječnika u dijaloškom okviru Pravopis i gramatika.

Da biste promijenili jezik rječnika za cijelu poruku, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Poruka u grupi Jezična provjera kliknite strelicu ispod mogućnosti Provjera pravopisa, a zatim kliknite Postavljanje jezika Slika gumba .

 2. U dijaloškom okviru Jezik odaberite jezik koji želite koristiti.

  Ako se ispred jezika nalazi ikona Pravopis i gramatika Slika gumba , to znači da su za taj jezik instalirani alati za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa, alat za provjeru gramatike i tezaurus. Ako se ispred jezika ne nalazi ikona Pravopis i gramatika Slika gumba , možete unositi i uređivati tekst, no ne možete provjeriti pravopis ni gramatiku niti koristiti tezaurus za taj jezik.

 3. Da biste se vratili na izvorni jezik ili se prebacili na drugi jezik, ponovite korake od 1. do 3. U 3. koraku odaberite novi jezik koji želite koristiti.

 4. Da biste provjerili pravopis u poruci, kliknite Provjera pravopisa Slika gumba na kartici Poruka.

  Savjet: Ako alat za provjeru pravopisa nakon ovih koraka pogrešno prepoznaje pravopisne pogreške, pokušajte poništiti okvir Automatsko prepoznavanje jezika u dijaloškom okviru Jezik (u 2. koraku).

Da biste postavili jezik u programu PowerPoint, dovoljno je samo početi pisati na jeziku koji želite koristiti.

Ako pak želite promijeniti jezik povezan samo sa sekcijom teksta, odaberite taj tekst, provjerite pravopis te promijenite jezik rječnika u dijaloškom okviru Pravopis i gramatika.

Da biste promijenili jezik rječnika za cijeli slajd, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite Jezik Slika gumba .

 2. U dijaloškom okviru Jezik odaberite jezik koji želite koristiti.

  Ako se ispred jezika nalazi ikona Pravopis i gramatika Slika gumba , to znači da su za taj jezik instalirani alati za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa, alat za provjeru gramatike i tezaurus. Ako se ispred jezika ne nalazi ikona Pravopis i gramatika Slika gumba , možete unositi i uređivati tekst, no ne možete provjeriti pravopis ni gramatiku niti koristiti tezaurus za taj jezik.

 3. Da biste se vratili na izvorni jezik ili se prebacili na drugi jezik, ponovite 1. i 2. korak. U 2. koraku odaberite novi jezik koji želite koristiti.

 4. Da biste provjerili pravopis slajda, kliknite Pravopis Slika gumba na kartici Pregled.

  Napomena: U programu PowerPoint alat za provjeru pravopisa morate koristiti na svakom slajdu.

Da biste postavili jezik u programu Publisher, dovoljno je samo početi pisati na jeziku koji želite koristiti.

Ako pak želite promijeniti jezik povezan samo sa sekcijom teksta, odaberite taj tekst, provjerite pravopis te promijenite jezik rječnika u dijaloškom okviru Provjera pravopisa.

Da biste promijenili jezik rječnika za cijelu publikaciju, učinite sljedeće:

 1. Na izborniku Alati kliknite Jezik, a zatim Postavljanje jezika.

 2. U dijaloškom okviru Jezik odaberite jezik koji želite koristiti.

 3. Da biste se vratili na izvorni jezik ili prešli na drugi jezik, ponovite korake od 1 do 3. U 3. koraku odaberite novi jezik koji želite koristiti.

 4. Da biste provjerili pravopis, na izborniku Alati postavite pokazivač na mogućnost Provjera pravopisa, a zatim kliknite Provjera pravopisa Slika gumba .

  Savjet: Da biste provjerili pravopis na svim stranicama publikacije s više stranica, provjerite je li okvir Provjera svih priča u dijaloškom okviru Provjera pravopisa potvrđen.

Da biste postavili jezik u programu Visio, dovoljno je samo početi pisati na jeziku koji želite koristiti.

Da biste promijenili jezik rječnika za cijeli tekst u programu Visio, učinite sljedeće:

 1. Odaberite postojeću sekciju teksta. Možete i upisati novi tekst na jeziku koji želite koristiti, a zatim odabrati taj tekst.

 2. Na izborniku Oblikovanje kliknite Tekst, a zatim karticu Font.

 3. Na popisu Jezik kliknite jezik koji želite koristiti.

 1. Kursor postavite u dokument na mjesto gdje želite početi upisivati tekst na drugom jeziku. Ako pak želite promijeniti jezik povezan s postojećom sekcijom teksta, odaberite taj tekst.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite Postavljanje jezika Slika gumba .

 3. U dijaloškom okviru Jezik odaberite jezik koji želite koristiti.

  Ako se ispred jezika nalazi ikona Pravopis i gramatika Slika gumba , to znači da su za taj jezik instalirani alati za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa, alat za provjeru gramatike i tezaurus. Ako se ispred jezika ne nalazi ikona Pravopis i gramatika Slika gumba , možete unositi i uređivati tekst, no ne možete provjeriti pravopis ni gramatiku niti koristiti tezaurus za taj jezik.

 4. Da biste se vratili na izvorni jezik ili prešli na drugi jezik, ponovite korake od 1 do 3. U 3. koraku odaberite novi jezik koji želite koristiti.

  Savjet: Ako alat za provjeru pravopisa nakon tih koraka pogrešno prepoznaje pravopisne pogreške, pokušajte poništiti okvir Automatsko prepoznavanje jezika u dijaloškom okviru Jezik (u 3. koraku).

Vidi također

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru prilikom stvaranja novog dokumenta

 1. U novom dokumentu kliknite mjesto na kojem želite početi pisati na drugom jeziku.

 2. Na kartici Pregled kliknite Provjera pravopisa, a zatim Postavi jezik za jezičnu provjeru.

  Na kartici Pregled kliknite Provjera pravopisa > Postavi jezik za jezičnu provjeru

 3. Pomaknite se na popisu da biste odabrali željeni jezik pa kliknite U redu.

  slika popisa postavljanje jezika za jezičnu provjeru u web-aplikaciji word web app.

 4. Počnite pisati na jeziku koji ste odabrali.

 5. Da biste se vratili na izvorni jezik, ponovite treći i četvrti korak.

Postavljanje jezika za jezičnu provjeru prilikom uređivanja postojećeg dokumenta

 1. Otvorite postojeći dokument za koji želite promijeniti jezik.

 2. Kliknite Uredi dokument, a zatim Word Online.

  Uređivanje u web-aplikaciji Word Online

 3. Odaberite, a zatim desnom tipkom miša kliknite tekst te potom kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru.

  Kliknite desnom tipkom miša pa kliknite Postavi jezik za jezičnu provjeru

 4. Pomaknite se na popisu da biste odabrali željeni jezik pa kliknite U redu.

  slika popisa postavljanje jezika za jezičnu provjeru u web-aplikaciji word web app.

 5. Počnite pisati na jeziku koji ste odabrali.

 6. Da biste se vratili na izvorni jezik, ponovite treći i četvrti korak.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×