Provjera kompatibilnosti s webom: pogreške upita

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U ovom članku navedene su pogreške upita s kojima se možete susresti prilikom provjere kompatibilnosti te informacije koje vam mogu pomoći u otklanjanju tih pogrešaka.

Općenite informacije o pogreškama za provjeru kompatibilnosti potražite u članku Provjera općenite pogreške kompatibilnosti s webom.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Tekst pogreške    Upit nije kompatibilan s webom.

Što znači    Morate provjeriti ima li problema kompatibilnosti u upitu.

Što učiniti    Ponovno stvorite upit pomoću dizajnera upita. Dodatne informacije o tome kako koristiti dizajner upita da biste stvorili web-upita potražite u članku Uvod u upite.

Vrh stranice

ACCWeb102014

Tekst pogreške    SQL nije kompatibilan s webom.

Što znači    Postoji niz razloga zbog kojih možete dobiti ovakvu poruku. Možda radite nešto od sljedećeg:

 • Referentni objekt nekompatibilan s webom.

 • Referentni izraz nekompatibilan s webom.

Dodatne informacije o stvaranju izraza potražite u članku Stvaranje izraza.

Što učiniti     Razmislite o korištenju web-dizajner upita da biste stvorili upiti koji su webom. Dodatne informacije o upitima za dizajniranje web-potražite u članku Uvod u upite.

Vrh stranice

ACCWeb103013

Tekst pogreške    Access nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu jer rezultati upita sadrže više polja istog naziva.

Što znači    Više polja ima isti naziv.

Što učiniti    Provjerite ima li dupliciranih naziva polja i zamijenite duplikate različitim nazivima polja.

Vrh stranice

ACCWeb103079

Tekst pogreške    Neslaganje vrsta u izrazu.

Što znači    Vrste sa strana spoja su nekompatibilne ili se vrste polja uspoređuju s nekompatibilnim vrstama. Na primjer, tekst i broj ne mogu se uspoređivati ili spajati.

Što učiniti    Provjerite jesu li strane spoja kompatibilne. Spojite, na primjer, vrstu teksta s vrstom teksta i vrstu broja s vrstom broja. Ako ne izvodite spajanje, provjerite uspoređujete li nekompatibilne vrste polja.

Vrh stranice

ACCWeb103900

Tekst pogreške    Access nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu.

Što znači    Access nije mogao objaviti upit zato što koristi nepodržane vrste upita, nepodržane izraze, nepodržane kriterije ili neke druge značajke koje nisu podržane na webu.

Što učiniti    Upotrijebite dizajner upita programa Access da biste redizajnirali upit.

Vrh stranice

ACCWeb103901

Tekst pogreške    Definicija upita nije valjana te je stoga nemoguće stvoriti objekt upita.

Što znači    Poslužitelj nije mogao analizirati upit zbog neočekivane pogreške u definiciji upita.

Što učiniti    Upotrijebite dizajnere programa Access da biste redizajnirali upit.

Vrh stranice

ACCWeb103902

Tekst pogreške    Access nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu zato što koristi nepodržane vrste upita, nepodržane izraze, nepodržane kriterije ili neke druge značajke koje nisu podržane na webu.

Što znači    Upit sadrži izraze koji nisu kompatibilni s webom. Ta se pogreška može pojaviti ili zbog restrikcija poslužitelja ili u situacijama kada se izraz ne može premjestiti na poslužitelj.

Što učiniti    Uklanjanje izraza koji nisu webom. Dodatne informacije o izrazima valjani su na upita potražite u članku Stvaranje izraza.

Vrh stranice

ACCWeb103903

Tekst pogreške    Definicija upita nije valjana te je stoga nemoguće stvoriti objekt upita.

Što znači    Jedna od vrijednosti atributa nije kompatibilna s webom.

Što učiniti    Pobrinite se da sljedeći uvjeti budu ispravno postavljeni:

 • Naziv atributa ne smije sadržavati ništa od sljedećeg:

Znak jednakosti na početku

=

Točku

.

Uskličnik

!

Uglate zagrade

[]

Razmak na početku

Neispisive znakove

Na primjer: <Enter> or <TAB>

Bilo koji od sljedećih simbola

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Naziv atributa je dugačak od jedan do 64 znaka.

 • Atribut natpisa: svaki niz, do 1024 znaka.

Vrh stranice

ACCWeb103904

Tekst pogreške    Access nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu zato što sadrži podupit.

Što znači    Upit sadrži podupit. Podupiti nisu podržani na poslužitelju.

Što učiniti    Izmijenite upit tako da nema podupita.

Vrh stranice

ACCWeb103905

Tekst pogreške    Access nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu zbog toga što se oslanja na drugi upit koji nije kompatibilan s webom.

Što znači    Upit ili sadrži ugniježđeni upit kao unos koji ne može biti predstavljen na poslužitelju ili sadrži izvor unosa koji nije moguće pronaći.

Što učiniti   

 • Provjerite je li ugniježđeni upit valjan.

 • Upotrijebite dizajnere upita programa Access da biste stvorili valjani ugniježđeni upit.

 • Provjerite postoji li u bazi podataka tablice izvora unosa upita ili upit.

Vrh stranice

ACCWeb103906

Tekst pogreške    Definicija upita nije valjana te je stoga nemoguće stvoriti objekt upita.

Što znači    Izvorna tablica ili upit koji su odabrani ili raspoređeni po stupcima ne mogu se pronaći.

Što učiniti    Provjerite postoje li tablica izvora unosa stupca ili upit u bazi podataka programa Access.

Vrh stranice

ACCWeb103907

Tekst pogreške     Access nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu zato što ne sadrži niti jedno polje u svojim rezultatima.

Što znači    Niti jedan stupac nije odabran u upitu.

Što učiniti    Odaberite ili odredite najmanje jedan izlazni stupac u upitu.

Vrh stranice

ACCWeb103908

Tekst pogreške     Acces nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu zato što prikazuje previše polja u svojim rezultatima.

Što znači     Izvor upita ima previše stupaca.

Što učiniti     Ovaj će problem možda biti teško riješiti i možda ćete trebati ispitati izvorne tablice. Tablice ne smiju imati više od:

 • JET_ccolNepromjenjiviNajviše nepromjenjivih stupaca.

 • JET_ccolRazNajviše stupaca različite duljine.

 • JET_ccolOznačenoNajviše označenih stupaca.

Vrh stranice

ACCWeb103916

Tekst pogreške    Access nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu zato što se oslanja na uvjet POREDAJ PO koji nije podržan na webu.

Što znači    Postoji jedan ili više od sljedećih uvjeta:

 • Naziv i raspored po elementima nije valjan.

 • Naziv i izvor tablice nije valjan.

 • Redoslijed sortiranja je postavljen na mogućnost koja nije ni uzlazna ni silazna.

 • Izraz nije valjan.

Što učiniti    Pobrinite se da sljedeći uvjeti budu ispravno postavljeni:

 • Naziv atributa ne sadrži ništa od sljedećeg:

Znak jednakosti na početku

=

Točku

.

Uskličnik

!

Uglate zagrade

[]

Razmak na početku

Neispisive znakove

Na primjer: <Enter> or <TAB>

Bilo koji od sljedećih simbola

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Naziv atributa je dugačak od jedan do 64 znaka.

 • Izraz je valjani izraz.

Vrh stranice

ACCWeb103918

Tekst pogreške     Access nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu zato što određuje SPOJ vrste koja nije podržana na webu.

Što znači    Poslužitelj ne podržava upite koji imaju višestruke spojeve između dviju tablica (spojeve više polja).

Što učiniti    Pobrinite se da spojevi koriste samo jedno polje po tablici.

Vrh stranice

ACCWeb103926

Tekst pogreške    Acces nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu zato što ne određuje IZ koje tablice ODABRATI.

Što znači     Upit nema ulaznih tablica (nedostaju u uvjetu IZ).

Što učiniti    Pobrinite se da upit ima određen stupac unosa.

Vrh stranice

ACCWeb103927

Tekst pogreške    Access nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu jer rezultati upita sadrže više polja istog naziva.

Što znači    Odredili ste isti naziv za više polja.

Što učiniti    Provjerite ima li dupliciranih naziva polja i zamijenite duplikate različitim nazivima polja.

Vrh stranice

ACCWeb103928

Tekst pogreške    Access nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu zato što se neki od njegovih parametara nisu mogli pretvoriti za korištenje na webu.

Što znači    Naziv ili vrsta parametra nisu valjani.

Što učiniti    Pobrinite se da parametar naziva i vrste bude valjan.

 • Naziv atributa ne sadrži:

Znak jednakosti na početku

=

Točku

.

Uskličnik

!

Uglate zagrade

[]

Razmak na početku

Neispisive znakove

Na primjer: <Enter> or <TAB>

Bilo koji od sljedećih simbola

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Naziv atributa je dugačak od jedan do 64 znaka.

Sljedeće vrste su valjane:

Tekst (do 255 znakova)

Brojevi

Booleova algebra

DatumVrijeme

Valuta

Vrh stranice

ACCWeb103930

Tekst pogreške    Access nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu zato što su neki od njegovih parametara prikazali kao polja rezultata ili su korišteni u iskazima vrste POREDAJ PO.

Što znači    Upit ima parametre koji su ili projicirani kao skalari ili se koriste u rasporedu prema iskazu.

To se može dogoditi ako je parametar korišten ili kao projicirani stupac (primjer: odaberi param1 iz tablice1) ili kao stupac za sortiranje (primjer: odaberi* iz tablice 1 i poredaj po polju1= param).

Što učiniti    Izbjegavajte korištenje parametara koji su projicirani stupci ili stupci za sortiranje.

Vrh stranice

ACCWeb103938

Tekst pogreške    Access nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu.

Što znači    Postoje dva polja jednakog naziva i Access ne može za njih stvoriti valjane pseudonime.

Što učiniti    Provjerite ima li dupliciranih naziva polja i zamijenite duplikate različitim nazivima polja.

Vrh stranice

ACCWeb103939

Tekst pogreške    Access nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu.

Što znači    Pseudonim upita je dulji od 64 znaka.

Što učiniti    Pobrinite se da pseudonim korišten u upitu bude manji ili jednak 64 znaka.

Vrh stranice

ACCWeb103940

Tekst pogreške    Access nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu zato što određuje SPOJ vrste koja nije podržana na webu.

Što znači    Poslužitelj ne podržava upite koji imaju višestruke spojeve između istih dviju tablica (spojeve više polja).

Što učiniti    Pobrinite se da spojevi koje koristite imaju samo jedno polje po tablici.

Vrh stranice

ACCWeb103942

Tekst pogreške     Access nije mogao pretvoriti upit za korištenje na webu zato što sadrži ciklički spoj.

Što znači    Spojevi između tablica u upitu uzrokuju cikličko spajanje između tablica koje sprječava Access da pretvori upit za korištenje na webu.

Što učiniti     Uklonite spojeve između tablica i tako uklonite cikličke spojeve.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×