Provjera kompatibilnosti s webom: pogreške sheme

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

U ovom članku navedene su pogreške sheme s kojima se možete susresti prilikom provjere kompatibilnosti te informacije koje vam mogu pomoći u otklanjanju tih pogrešaka.

Općenite informacije o pogreškama za provjeru kompatibilnosti potražite u članku Provjera općenite pogreške kompatibilnosti s webom.

Korištenje čarobnjaka za traženje za stvaranje ili izmjena polja s vrijednostima

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Korištenje čarobnjaka za pretraživanje za stvaranje i mijenjanje polja vrijednosti

Broj pogreške sheme uzrokuju probleme s polja s vrijednostima. Ove postupke objašnjavaju kako pokrenuti čarobnjak za pretraživanje u prikazu podatkovne tablice da biste riješili probleme stvaranjem ili izmjena polja s vrijednostima.

Stvaranje polja vrijednosti u prikazu podatkovne tablice

 1. Otvorite tablicu u koju želite dodati polje vrijednosti i odaberite posljednji stupac označen izrazom Kliknite da biste dodali.

 2. Kliknite strelicu pored stupca Kliknite da biste dodali, a zatim Pretraživanje i odnos.

 3. Slijedite korake u čarobnjaku za pretraživanje da biste stvorili potrebno polje vrijednosti.

Mijenjanje polja vrijednosti u prikazu podatkovne tablice

 1. Otvorite tablicu koja sadrži polje vrijednosti koje želite izmijeniti.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Na kartici Polja u grupi Svojstva kliknite Izmijeni pretraživanja.

  • Desnim gumbom miša kliknite polje vrijednosti, a zatim kliknite Izmijeni pretraživanja.

 3. Slijedite korake u čarobnjaku za pretraživanje da biste riješili određeni problem.

ACCWeb105003

Tekst pogreške    Vrsta podataka u stupcu za pretraživanje popisa vrijednosti mora biti "Tekst" da bi bila kompatibilna s webom.

Što znači    Naznačeno pretraživanje koristi popis koji nije podržan u web-bazi podataka. Popis vrijednosti mora biti vezan s tekstnim stupcem na poslužitelju.

Što učiniti    Otvorite tablicu u prikazu podatkovne tablice i promijenite vrstu podataka za polje vrijednosti u tekst. Ako vam nije dostupan prikaz dizajna, izbrišite polje vrijednosti, a zatim upotrijebite čarobnjaka za pretraživanje da biste ga ponovno stvorili.

Vrh stranice

ACCWeb105012

Tekst pogreške    Izvori redaka pretraživanja s uvjetima uvjet nisu kompatibilni s webom.

Što znači    Naznačeno polje vrijednosti koristi upit koji sadrži uvjet GDJE koji nije podržan na webu.

Što učiniti    Otvorite tablicu u prikazu dizajna i uklonite uvjet GDJE iz svojstva izvora retka odnosnog polja vrijednosti. Ako vam nije dostupan prikaz dizajna, izbrišite polje vrijednosti, a zatim upotrijebite čarobnjak za pretraživanje da biste ga ponovno stvorili.

Vrh stranice

ACCWeb105018

Tekst pogreške    Primarni ključ prema kojem se pretražuje nekompatibilan je s webom.

Što znači    Naznačena tablica sadrži primarni ključ koji je polje vrijednosti koje se odnosi na drugu tablicu koja pak nije podržana na webu.

Što učiniti    Otvorite tablicu u prikazu dizajna i izmijenite svojstvo Vrsta kontrole za polje vrijednosti u tekstni okvir (na kartici Pretraživanje). Zatim otvorite prozor Odnosi i izbrišite sve odnose na čijim se mnogim stranama nalazi polje vrijednosti (strelica pokazuje izvan polja vrijednosti).

Ako prikaz dizajna i prozor Odnosi nisu dostupni, učinite sljedeće:

 1. Stvorite novu praznu bazu podataka (ne web-bazu podataka).

 2. Uvezite potrebne tablice iz izvorne baze podataka u novu bazu podataka.

 3. Napravite tražene promjene u novoj bazi podataka.

 4. U izvornoj bazi podataka izbrišite tablice, a zatim ih uvezite iz nove baze podataka.

Vrh stranice

ACCWeb107000

Tekst pogreške    Vrsta podataka polja nije kompatibilna s webom.

Što znači    Vrsta podatka naznačenog polja nije podržana na webu, na primjer OLE objekt.

Što učiniti    Ponovno stvorite polje i dodijelite mu neku od podržanih vrsta podataka:

 • tekst

 • broj

 • valuta

 • da/ne

 • datum/vrijeme

 • izračunato polje

 • privitak

 • hiperveza

 • dopis

 • pretraživanje

Vrh stranice

ACCWeb107001

Tekst pogreške    Složeni indeksi nisu kompatibilni s webom.

Što znači    Naznačena tablica ima složeni primarni ključ (ključ koji se sastoji od više od jednog polja). Kao primarni ključ za web-tablicu možete koristiti samo polje Automatsko numeriranje. Na webu se ne mogu koristiti složeni indeksi.

Što učiniti    Ako je složeni indeks igrao ulogu primarnog ključa, za naznačenu tablicu stvorite primarni ključ s automatskim numeriranjem. Nakon toga stvorite zapis provjere valjanosti da biste provjerili jesu li podaci u izvornim poljima jedinstveni.

Vrh stranice

ACCWeb107002

Tekst pogreške    Tablica koja sadrži više polja privitaka nije kompatibilna s webom.

Što znači    Naznačena tablica sadrži više od jednog polja privitka, što uzrokuje pogrešku tijekom postupka objavljivanja i zato nije kompatibilna s webom.

Što učiniti    Razmislite o pohranjivanju svih privitaka za svaki zapis u pojedino polje privitka. Ako trebate više od jednog polja privitka po zapisu, za svako dodatno polje privitka stvorite novu tablicu koja sadrži samo polje privitka i polje za ID, a zatim novu tablicu povežite s izvornom tablicom pomoću čarobnjaka za pretraživanje.

Vrh stranice

ACCWeb107003

Tekst pogreške    Izraz izračunatog polja ima polje unosa čija vrsta nije kompatibilna s webom, npr. AutomatskoNumeriranje, Dopis ili Binarno.

Što znači    Naznačeno izračunato polje koristi izračun koji kao ulaz koristi polje koje nije podržano na webu.

Što učiniti    Prilagodite izračun tako da sva polja ulaza imaju jednu od sljedećih podržanih vrsta podataka:

 • tekst

 • broj

 • valuta

 • da/ne

 • datum/vrijeme

 • izračunato polje

Vrh stranice

ACCWeb107004

Tekst pogreške    Vrsta podataka rezultata izračunatog stupca nije kompatibilna s webom.

Što znači    Rezultat izračuna za naznačeno polje ima vrstu podataka koja nije podržana na webu.

Što učiniti    Ponovno stvorite izračunato polje tako da podaci rezultata imaju neku od sljedećih podržanih vrsta podataka:

 • tekst

 • broj

 • valuta

 • da/ne

 • datum/vrijeme

Vrh stranice

ACCWeb107005

Tekst pogreške    Tablica koja sadrži više od 220 polja nije kompatibilna s webom.

Što znači    Naznačena tablica sadrži više od 220 polja. Ne možete objaviti tablicu s više od 220 polja na webu.

Što učiniti    Stvorite novu tablicu koja će sadržavati dodatna polja. Zatim upotrijebite čarobnjak za pretraživanje da biste stvorili novo polje koje povezuje novu tablicu s postojećom.

Vrh stranice

ACCWeb107006

Tekst pogreške    Naziv tablice rezerviran je i nije kompatibilan s webom.

Što znači    Naznačeni naziv tablice rezerviran je za korištenje u sustavu SharePoint i nije podržan na webu.

Što učiniti    Izbjegavajte korištenje sljedećih rezerviranih naziva tablica:

 • UserInfo

 • Lists

 • Docs

 • WebParts

 • ComMd

 • Webs

 • Workflow

 • WFTemp

 • Solutions

 • Report Definitions

 • MSysASO

Vrh stranice

ACCWeb107007

Tekst pogreške    Neobjavljene tablice s pretraživanjima usmjerenim na objavljene tablice nekompatibilne su s webom.

Što znači    Naznačena tablica još nije objavljena, a sadrži polja vrijednosti koja upućuju na objavljenu tablicu, što će spriječiti objavljivanje.

Što učiniti    Objavite neobjavljenu tablicu bez dodavanja pretraživanja. Da biste to postigli, možete sinkronizirati web-bazu podataka. Nakon što objavite novu tablicu, stvorite željeno pretraživanje u drugoj objavljenoj tablici.

Vrh stranice

ACCWeb107008

Tekst pogreške    Prilagođeno oblikovanje nekompatibilno je s webom.

Što znači    Naznačeno polje ima prilagođeno oblikovanje valute koje nije podržano na mreži.

Što učiniti    Upotrijebite standardno oblikovanje valute za polje. Postavite oblikovanje polja na Valuta ili Euro putem padajućeg izbornika Oblikovanje.

Vrh stranice

ACCWeb107009

Tekst pogreške    Da bi bilo kompatibilno s webom, samo jedno od svojstava Dopusti nultu duljinu i Traženo može biti postavljeno na "true".

Što znači    Naznačeno polje ima oba svojstva – Dopusti nultu duljinu i Traženo – postavljena na "true".

Što učiniti    Provjerite je li najviše jedno od naznačenih svojstava postavljeno na True. Da biste izmijenili ta svojstva, koristite prikaz dizajna.

Vrh stranice

ACCWeb107010

Tekst pogreške    Vrijednost svojstva trebala bi biti postavljena na "ne" da bi bila kompatibilna s webom.

Što znači    Svojstvo Dodaj samo naznačenog polja s hipervezom postavljeno je na Da, što nije podržano na webu.

Što učiniti    Promijenite svojstvo Dodaj samo u Ne.

Vrh stranice

ACCWeb107011

Tekst pogreške    Zadana vrijednost trebala bi biti prazna da bi bila kompatibilna s webom.

Što znači    Naznačeno polje vrijednosti ima zadanu vrijednost u upitu vrijednosti na popisu koji dopušta višestruke vrijednosti, što nije podržano na webu.

Što učiniti    Pobrinite se da nema:

 • Zadane vrijednosti postavljene za upit vrijednosti; ili

 • Zadane vrijednosti postavljene za popis vrijednosti za traženje što omogućuje višestruke vrijednosti

Vrh stranice

ACCWeb107012

Tekst pogreške    Zadana vrijednost trebala bi biti prazna da bi bila kompatibilna s webom.

Što znači    Naznačeno polje s hipervezom ima zadanu vrijednost koja nije podržana na webu.

Što učiniti    Uklonite zadanu vrijednost za polje s hipervezom.

Vrh stranice

ACCWeb107013

Tekst pogreške    Vrijednost svojstva nije kompatibilna s webom.

Što znači    Naznačeno polje broja ima vlastito svojstvo oblikovanja postavljena na još nešto osim općeg broja, postotka ili standardnog broja. Samo su ti oblici podržani na webu.

Što učiniti    Izmijenite oblikovanje polja u opći broj, postotak ili standardni broj.

Vrh stranice

ACCWeb107014

Tekst pogreške    Tablica mora imati primarni ključ i on mora biti broj s veličinom polja "dugačko" da bi bio kompatibilan s webom.

Što znači    U naznačenoj tablici jedna je od sljedećih poteškoća:

 • Tablica nema primarni ključ.

 • Vrsta podatka primarnog ključa nije broj.

 • Veličina polja primarnog ključa nije "dugačko".

Što učiniti    Izmijenite postojeći primarni ključ u prikazu dizajna tako da ima ispravnu vrstu podataka i veličinu polja ili stvorite novi primarni ključ za tablicu pomoću vrste podataka AutomatskoNumeriranje. Ako prikaz dizajna nije dostupan, stvorite novu tablicu i dodajte joj stupce iz izvorne tablice; zatim napustite izvornu tablicu.

Vrh stranice

ACCWeb107015

Tekst pogreške    Vrijednost svojstva trebala bi biti postavljena na "false" da bi bila kompatibilna s webom.

Što znači    Svojstvo Jedinstveno naznačenog polja dopisa postavljeno je na True, što nije podržano na webu.

Što učiniti    Izmijenite vrijednost svojstva Jedinstveno u False.

Vrh stranice

ACCWeb107016

Tekst pogreške    Vrijednost svojstva trebala bi biti postavljena na "false" da bi bila kompatibilna s webom.

Što znači    Svojstvo Jedinstveno naznačenog polja Da/Ne postavljeno je na True.

Što učiniti    Izmijenite vrijednost svojstva Jedinstveno u False.

Vrh stranice

ACCWeb107017

Tekst pogreške    Vrijednost svojstva trebala bi biti postavljena na "false" da bi bila kompatibilna s webom.

Što znači    Svojstvo Jedinstveno naznačenog polja s hipervezom postavljeno je na True, što nije podržano na webu.

Što učiniti    Izmijenite vrijednost svojstva Jedinstveno u False.

Vrh stranice

ACCWeb107018

Tekst pogreške    Povezani stupac trebao bi biti postavljen na primarni ključ tablice i trebao bi biti prvi stupac da bi bio kompatibilan s webom.

Što znači    U naznačenom polju vrijednosti jedna je od sljedećih poteškoća:

 • Povezani stupac postavljen je na polje koje nije primarni ključ izvorne tablice.

 • Povezani stupac nije prvi stupac za pretraživanje.

Što učiniti    Pomoću čarobnjaka za pretraživanje izmijenite polje vrijednosti.

Vrh stranice

ACCWeb107019

Tekst pogreške    Vrijednost svojstva trebala bi biti postavljena na "da" da bi bila kompatibilna s webom.

Što znači    Svojstvo Ograniči na popis naznačenog polja vrijednosti postavljeno je na Ne, ali polje vrijednosti nije popis vrijednosti s jednom vrijednošću i postavka svojstva stoga nije kompatibilna s webom.

Što učiniti    Pomoću čarobnjaka za pretraživanje izmijenite polje vrijednosti. Svakako potvrdite okvir Ograniči na popis kada ga čarobnjak prikaže.

Vrh stranice

ACCWeb107020

Tekst pogreške    Vrijednost svojstva trebala bi biti prazna da bi bila kompatibilna s webom.

Što znači    Svojstvo Poveži podređena polja naznačenog polja nije prazno i stoga nije kompatibilno s webom.

Što učiniti    Otvorite tablicu u prikazu dizajna i očistite svojstvo Poveži podređena polja. Zatim postavite svojstvo Naziv podatkovne podtablice na [Automatski] ili [Ništa]. Ako prikaz dizajna nije dostupan, u prikazu podatkovne tablice na kartici Polazno u grupi Zapisi kliknite Još, pokažite na Podatkovna podtablica i zatim kliknite Ukloni.

Vrh stranice

ACCWeb107021

Tekst pogreške    Vrijednost svojstva trebala bi biti prazna da bi bila kompatibilna s webom.

Što znači    Svojstvo Poveži glavna polja naznačenog polja nije prazno i stoga nije kompatibilno s webom.

Što učiniti    Otvorite tablicu u prikazu dizajna i očistite svojstvo Poveži glavna polja. Zatim postavite svojstvo Naziv podatkovne podtablice na [Automatski] ili [Ništa]. Ako prikaz dizajna nije dostupan, u prikazu podatkovne tablice na kartici Polazno u grupi Zapisi kliknite Još, pokažite na Podatkovna podtablica i zatim kliknite Ukloni.

Vrh stranice

ACCWeb107022

Tekst pogreške    Vrijednost svojstva trebala bi biti prazna ili postavljena na "automatski" da bi bila kompatibilna s webom.

Što znači    Svojstvo Naziv podatkovne podtablice naznačenog polja nije postavljena na [Automatski] ni na [Ništa] i stoga nije kompatibilno s webom.

Što učiniti    Otvorite tablicu u prikazu dizajna i postavite svojstvo Naziv podatkovnog podlista na [Automatski] ili [Ništa]. Ako prikaz dizajna nije dostupan, u prikazu podatkovne tablice na kartici Polazno u grupi Zapisi kliknite Još, pokažite na Podatkovna podtablica i zatim kliknite Ukloni.

Vrh stranice

ACCWeb107023

Tekst pogreške    Vrijednost svojstva trebala bi biti određena da bi bila kompatibilna s webom.

Što znači    Svojstvo Širina polja naznačenog polja vrijednosti je prazno i stoga nije kompatibilno s webom.

Što učiniti    Otvorite tablicu u prikazu dizajna i odredite vrijednost svojstva Širina stupca (na kartici Svojstva pretraživanja) ili pak odaberite stupac u prikazu podatkovne tablice i na kartici Polja u grupi Svojstva kliknite Izmijeni pretraživanje. Pratite korake u čarobnjaku za pretraživanje.

Vrh stranice

ACCWeb107024

Tekst pogreške    Automatsko numeriranje nije podržano ni za jedno drugo polje osim primarnog ključa.

Što znači    Naznačeno polje koristi vrstu podataka automatskog numeriranja, ali nije primarni ključ tablice pa je stoga nekompatibilan s webom.

Što učiniti    Izmijenite vrstu podataka polja u broj. Kao zaobilazno rješenje možete upotrijebiti podatkovne makronaredbe da biste postigli sličan učinak. Promijenite polje s ovim svojstvom u primarni ključ u prikazu dizajna ili promijenite vrstu podatka u broj.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×