Pronalaženje i zamjena teksta unutar poruke ili stavke e-pošte

U programu Outlook imate pristup alatima za uređivanje koji omogućuju traženje i zamjenu jednostavnog teksta ili izraza u poruci e-pošte. Opseg pretraživanja možete i proširiti na riječi ili izraze koji sadrže određena slova ili njihovu kombinaciju uz pomoć zamjenskih znakova i kodova. Tražiti i zamjenjivati možete i oblikovanje – primjerice, pretražujte po veličini i stilu fonta, jeziku i oznakama odlomka – ili pronađite i zamijenite različite imenske ili glagolske oblike, npr. "poruka" i "poruke" te "korišteno" i "koristiti":

Uz pomoć mogućnosti Pronađi možete brzo pronaći svako pojavljivanje određene riječi ili izraza.

 1. U poruci ili stavkama e-pošte koje stvarate na kartici Oblikovanje teksta u grupi Uređivanje odaberite Pronađi.

  Odaberite Oblikovanje teksta, a zatim Uređivanje da bi vam se otvorio padajući popis.

 2. U okvir Traži ovo unesite tekst koji želite pronaći.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste pronašli svako pojavljivanje riječi ili izraza, odaberite Traži sljedeće.

  • Da biste pronašli sva pojavljivanja određene riječi ili izraza istodobno, odaberite Pronađi u > Glavni dokument.

Savjet: Da biste odustali od započetog pretraživanja, pritisnite tipku ESC.

Riječ ili izraz možete automatski zamijeniti, primjerice zamijenite "kosa" s "rosa".

Napomena: Zamjenski će tekst koristiti velika i mala slova na isti način kao i tekst koji se zamjenjuje. Primjerice, ako potražite UN i zamijenite taj izraz s "Ujedinjeni narodi", rezultat će biti "UJEDINJENI NARODI".

 1. U poruci ili stavci e-pošte koju stvarate na kartici Oblikovanje teksta u grupi Uređivanje odaberite Zamijeni.

  U programu Outlook na kartici Oblikovanje teksta u grupi Uređivanje odaberite Zamijeni.

  Napomena: Umjesto toga možete odabrati karticu Zamijeni u dijaloškom okviru Pronađi.

 2. U dijaloškom okviru Traženje i zamjena odaberite karticu Zamijeni pa u okvir Traži ovo unesite tekst koji želite pronaći.

 3. U okvir Zamijeni ovim unesite tekst kojim želite zamijeniti postojeći.

  Dijaloški okvir Traženje i zamjena u programu Outlook.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste pronašli sljedeće pojavljivanje teksta, odaberite Traži sljedeće.

  • Da biste zamijenili pojavljivanje teksta, odaberite Zamijeni pa će se Outlook pomaknuti na sljedeće pojavljivanje.

  • Da biste zamijenili sva pojavljivanja teksta, odaberite Zamijeni sve.

Savjet: Da biste otkazali zamjenu u tijeku, pritisnite ESC.

Da biste vizualno lakše pregledali tekst i pronašli svako pojavljivanje riječi ili izraza, možete pronaći svako pojavljivanje i istaknuti ga na zaslonu. Premda je tekst istaknut na zaslonu, neće biti takav prilikom ispisa dokumenta.

 1. U poruci ili stavci e-pošte koju stvarate na kartici Oblikovanje u grupi Uređivanje odaberite Pronađi.

 2. U okvir Traži ovo unesite tekst koji želite pronaći.

 3. Odaberite Isticanje pri čitanju > Istakni sve.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Napomena: Da biste isključili isticanje na zaslonu, odaberite Isticanje pri čitanju > Poništi isticanje.

Napredno traženje i zamjena

Možete pretraživati puno više od pukog teksta. Outlook omogućuje traženje oblikovanja, npr. podebljanog teksta ili kurziva, fontova, oznaka odlomaka, razmaka, knjižnih oznaka pa čak i jezika.

Možete potražiti i zamijeniti ili pak ukloniti oblikovanje znakova. Tražiti možete i određenu riječ ili izraz pa npr. promijeniti boju fonta ili pak potražiti određeno oblikovanje, npr. podebljani tekst, pa ga promijeniti.

 1. U poruci ili stavci e-pošte koju stvarate na kartici Oblikovanje teksta u grupi Uređivanje odaberite Zamijeni.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste pronašli tekst s određenim oblikovanjem, u okvir Traži ovo unesite tekst koji želite potražiti.

  • Da biste pronašli samo oblikovanje, okvir Traži ovo ostavite praznim.

 3. (neobavezno) U odjeljku Mogućnosti pretraživanja potvrdite okvir.

 4. Odaberite Oblik, a zatim mogućnosti oblikovanja koje želite pronaći i zamijeniti.

  U dijaloškom okviru Traženje i zamjena odaberite Oblik, a zatim mogućnost na padajućem popisu.

  Napomene: 

  • Ako ne vidite Oblik, odaberite Više.

  • U dijaloškom okviru Traženje i zamjena u programu Outlook odaberite gumb Više da bi vam se prikazale dodatne mogućnosti.

 5. U okviru Zamijeni ovim odaberite Oblik, a zatim mogućnosti zamjenskog oblikovanja.

  Napomena: Ako želite zamijeniti i tekst koji ste unijeli u okvir Traži ovo, u okvir Zamijeni ovim unesite zamjenski tekst.

 6. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste pronašli i zamijenili svako pojavljivanje određenog oblikovanja, odaberite Traži ovo > Zamijeni.

  • Da biste zamijenili sva pojavljivanja navedenog oblikovanja, odaberite Zamijeni sve.

Tražiti i zamjenjivati možete posebne znakove i elemente dokumenata kao što su kartice i ručni prijelomi stranica. Primjerice, možete pronaći sve dvostruke oznake odlomaka i zamijeniti ih jednostrukima.

 1. U poruci ili stavci e-pošte koju stvarate na kartici Oblikovanje u grupi Uređivanje odaberite Pronađi.

 2. Odaberite Posebno, a zatim stavku.

  U dijaloškom okviru Traženje i zamjena odaberite Posebno, a zatim mogućnost na popisu.

  Napomene: 

  • Ako ne vidite mogućnost Posebno, odaberite Više.

  • U dijaloškom okviru Traženje i zamjena u programu Outlook odaberite gumb Više da bi vam se prikazale dodatne mogućnosti.

 3. Da biste zamijenili stavku, odaberite karticu Zamijeni pa u okvir Zamijeni ovim unesite ono čime želite zamijeniti postojeće oblikovanje.

 4. Odaberite Traži sljedeće, Pronađi sve, Zamijeni ili Zamijeni sve.

  Savjet: Da biste odustali od započetog pretraživanja, pritisnite tipku ESC.

Pretražujte tekst pomoću zamjenskih znakova. Možete, primjerice, koristiti zvjezdicu (*) da biste tražili niz znakova (npr. "s*d" pronalazi "sad" i "slajd").

Traženje i zamjena teksta pomoću zamjenskih znakova

 1. U poruci ili stavci e-pošte koju stvarate na kartici Oblikovanje teksta u grupi Uređivanje odaberite Pronađi ili Zamijeni.

 2. U odjeljku Mogućnosti pretraživanja potvrdite okvir Koristi zamjenske znakove.

  Napomena: Ako ne vidite Mogućnosti pretraživanja, odaberite Više.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Odaberite Posebno, zatim zamjenski znak, a potom u okvir Traži ovo unesite sav dodatni tekst. Dodatne informacije potražite u tablici u dijelu "Zamjenski znakovi za stavke koje želite pronaći i zamijeniti" kasnije u ovom odjeljku.

  • Zamjenski znak unesite izravno u okvir Traži ovo. Dodatne informacije potražite u tablici u dijelu "Zamjenski znakovi za stavke koje želite pronaći i zamijeniti" kasnije u ovom odjeljku.

  Napomena: Ako želite zamijeniti i stavku koju ste unijeli u okvir Traži ovo, u okvir Zamijeni ovim unesite zamjenski tekst.

 4. (neobavezno) Ako želite zamijeniti i stavku koju ste unijeli u okvir Traži ovo, odaberite karticu Zamijeni pa u okvir Zamijeni ovim unesite ono što želite koristiti kao zamjenu.

 5. Odaberite Traži sljedeće, Pronađi sve, Zamijeni ili Zamijeni sve.

  Savjet: Da biste odustali od započetog pretraživanja, pritisnite tipku ESC.

Zamjenski znakovi za stavke koje želite pronaći i zamijeniti

 • Kada potvrdite okvir Koristi zamjenske znakove, Outlook će pronaći samo točno navedeni tekst. Primijetit ćete da potvrdni okviri Razlikuj velika i mala slova i Traži samo cijele riječi neće biti dostupni (bit će zasivljeni) jer se te mogućnosti automatski uključuju i nije ih moguće isključiti.

 • Ako želite potražiti znak koji je definiran kao zamjenski znak, unesite obrnutu kosu crtu (\) prije znaka. Primjerice, da biste pronašli upitnik, unesite \?.

 • Ako želite grupirati zamjenske znakove i tekst da biste naveli redoslijed procjene, koristite zagrade. Primjerice, unesite <(pra)*(ac)> da biste pronašli "pravac" i "pramac".

 • Ako želite pronaći izraz i zamijeniti ga preuređenim izrazom, upotrijebite zamjenski znak \n. Primjerice, unesite (Kralj) (Tomislav) u okvir Traži ovo i \2 \1 u okvir Zamijeni ovim. Outlook će pronaći stavku Kralj Tomislav i zamijeniti je stavkom Tomislav Kralj.

Vrijednost koju tražite

Vrsta

Primjer

Bilo koji znak

?

s?up pronalazi skup i stup

Bilo koji niz znakova

*

s*d pronalazi sad i sladoled

Početak riječi

<

<(zan) pronalazi zanimljiv i zanošenje, ali ne i odrezan.

Kraj riječi

>

(sa)> pronalazi sa i elisa, ali ne i saznati.

Neki od navedenih znakova

[ ]

p[ue]t pronalazi put i pet

Bilo koji pojedinačni znak u tom rasponu

[-]

[k-t]osa pronalazi kosa i rosa. Rasponi moraju biti u uzlaznom redoslijedu

Svaki pojedinačni znak osim znakova u rasponu u zagradama

[!x-z]

[!a-m]osa pronalazi bosa i kosa, ali ne rosa

Točno n pojavljivanja prethodnog znaka ili izraza

{n}

An{2}a pronalazi Anna, ali ne Ana

Barem n pojavljivanja prethodnog znaka ili izraza

{n,}

An{1}a pronalazi Anna i Ana

Od n do m pojavljivanja prethodnog znaka ili izraza

{n,m}

10{1,3} pronalazi 10, 100 i 1000.

Jedno pojavljivanje (ili više njih) prethodnog znaka ili izraza

@

An@a pronalazi Ana i Anna

Uz pomoć sljedećih kodova možete pronaći slova, oblikovanja, polja ili posebne znakove. Neki će kodovi funkcionirati samo ovisno o tome je li uključena ili isključena mogućnost Koristi zamjenske znakove.

Kodovi koji funkcioniraju u okvirima Traži ovo i Zamijeni ovim

Vrijednost koju tražite

Vrsta

Oznaka odlomka ( oznaka odlomka )

^p (ne funkcionira u okviru Traži ovo kad je uključena mogućnost Koristi zamjenske znakove) ili ^13

Znak tabulatora ( znak tabulatora )

^t ili ^9

ASCII znak

^nnn, pri čemu je nnn znakovni kod.

ANSI znak

^0nnn, pri čemu je 0 nula, a nnn je znakovni kod

Duga crta ( — )

^+

Kratka crta ( – )

^=

Znak kareta

^^

Ručni prijelom retka ( ručni prijelom retka )

^l ili ^11

Prijelom stupca

^n ili ^14

Prijelom stranice ili sekcije

^12 (prilikom zamjene umeće prijelom stranice)

Ručni prijelom stranice

^m (pronalazi i zamjenjuje prijelome sekcija kad je uključena mogućnost Koristi zamjenske znakove)

Nerastavljajući razmak ( Slika dokumenta (mala) )

^s

Nerastavljajuća spojnica ( nerastavljajuća spojnica )

^~

Neobavezna spojnica ( Neobavezna spojnica )

^-

Kod koji funkcionira samo u okviru Traži ovo (dok je uključena mogućnost Koristi zamjenske znakove)

Vrijednost koju tražite

Vrsta

Slika ili grafika (samo u istom retku)

^g

Kodovi koji funkcioniraju u okviru Traži ovo (dok je isključena mogućnost Koristi zamjenske znakove)

Vrijednost koju tražite

Vrsta

Bilo koji znak

^?

Bilo koja znamenka

^#

Bilo koje slovo

^$

Unicode znak

^Unnnn, pri čemu je nnnn znakovni kod

Slika ili grafika (samo u istom retku)

^1

Oznaka fusnote

^f ili ^2

Oznaka krajnje bilješke

^e

Polje

^d

Otvorena vitičasta zagrada polja (dok su kodovi polja vidljivi)

^19

Zatvorena vitičasta zagrada polja (dok su kodovi polja vidljivi)

^21

Komentar

^a ili ^5

Prijelom sekcije

^b

Dugi razmak (Unicode)

^u8195

Kratki razmak (Unicode)

^u8194

Praznina

^w (bilo koja kombinacija običnih i nerastavljajućih znakova te znakova tabulatora)

Kodovi koji funkcioniraju samo u okviru Zamijeni ovim

Vrijednost koju tražite

Vrsta

Sadržaji iz međuspremnika sustava Microsoft Windows

^c

Sadržaj okvira Traži ovo

^&

Možete prijeći na određene stavke, npr. na stranicu, knjižnu oznaku ili redak u poruci e-pošte.

 1. U poruci ili stavci e-pošte koju stvarate na kartici Oblikovanje teksta u grupi Uređivanje odaberite Traži > Idi na.

  Na kartici Oblikovanje teksta u grupi Uređivanje odaberite Pronađi, a zatim Idi na.

 2. Na popisu Idi na odaberite stavku.

  U dijaloškom okviru Traženje i zamjena prijeđite na karticu Idi na pa za početak odaberite na koju se stavku želite pomaknuti.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste prešli na određenu stavku, u okvir Unos upišite odgovarajuće identifikacijske podatke o stavci, a zatim odaberite Idi na.

  • Da biste prešli na sljedeću ili prethodnu stavku navedene vrste, ostavite praznim okvir Unos, a zatim odaberite Sljedeće ili Prethodno.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×