Promjena veličine slike, oblika, tekstnog okvira ili WordArt objekta

U datoteci sustava Office možete jednostavno promijeniti veličinu slika, tekstnih okvira, oblika i WordArt objekata. Neželjene dijelove slike možete ukloniti tako da je obrežete.

Primjer prije i poslije promjene veličine

Da biste raširili, smanjili sliku (ili oblik) ili joj pak jednostavno promijenili veličinu, poslužite se ručicama za promjenu veličine, a ako želite precizniju kontrolu, na raspolaganju su vam mogućnosti u odjeljku Veličina na kartici Alati za slike – Oblik ili Alati za crtanje – Oblik.

Microsoft 365 pretplatnici s dodirnim zaslonom mogu koristiti prst ili digitalni olovka da bi se zgrabio držač za promjenu veličine.

Dodatne detalje potražite klikom na kontrolu padajućeg popisa.

 1. Kliknite sliku, oblik, WordArt ili drugi objekt (npr. grafikon) kojem želite promijeniti veličinu.

 2. Da biste povećali ili smanjili veličinu u jednom ili više smjerova, vucite ručicu za promjenu veličine dalje od centra ili prema sredini, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste središte zadržali na istom mjestu, ručicu za promjenu veličine povlačite držači pritisnutu tipku Ctrl.

  • Da biste zadržali jednake proporcije, ručicu za promjenu veličine povlačite držeći pritisnutu tipku Shift.

  • Da biste zadržali proporcije te središte objekta zadržali na istom mjestu, istodobno pritisnite tipke Ctrl i Shift te ih držite dok povlačite ručicu za promjenu veličine.

   Oblik s istaknutom ručicom za promjenu veličine

Napomena: Promjenom veličine WordArt objekta na taj način mijenja se samo veličina okvira u kojem se WordArt nalazi. Stvarni WordArt tekst ponaša se kao bilo koji drugi tekst. Ako mu želite promijeniti veličinu, odaberite tekst kojem želite promijeniti veličinu i promijenite veličinu fonta na kartici Polazno na vrpci.

 1. Kliknite da biste odabrali sliku, oblik, WordArt ili drugi objekt kojem želite precizno promijeniti veličinu.

  Da biste istovremeno promijenili veličinu većem broju objekata, pritisnite i držite tipku Ctrl dok odabirete svaki objekt.

 2. Ovisno o vrsti objekta koju ste odabrali, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili veličinu slike, na kartici Alati za slike | Oblikovanje u grupi Veličina u okvire Visina i Širina unesite nove mjere.

   Okviri Visina i Širina na kartici Alati za slike | Oblikovanje

  • Da biste promijenili veličinu slike, na kartici Alati za crtanje | Oblikovanje u grupi Veličina u okvire Visina i Širina unesite nove mjere.

   Okviri Visina i Širina na kartici Alati za crtanje | Oblikovanje

   Napomena: Ako je zaslon manji, možda ćete morati kliknuti strelicu dolje u grupi Veličina da biste vidjeli okvire Visina i Širina.
   Grupa Veličina smanjena je na manji zaslon

Ako ne možete neovisno promijeniti visinu i širinu, morat ćete otključati razmjer proporcija:

 1. U donjem desnom kutu grupe Veličina kliknite pokretač dijaloškog okvira slika ikone .

 2. U oknu za oblikovanje ili dijaloškom okviru koji će se prikazati poništite okvir Zaključaj razmjer proporcija.

 1. Kliknite sliku, oblik, WordArt ili drugi objekt kojem želite promijeniti veličinu.

  Da biste istovremeno promijenili veličinu većem broju objekata, pritisnite i držite tipku Ctrl dok odabirete svaki objekt.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili veličinu slike, na kartici Alati za slike – Oblik u grupi Veličina kliknite pokretač dijaloškog okvira slika ikone .

   Pokretač dijaloškog okvira u grupi Veličina na kartici Alati za slike | Oblikovanje

  • Da biste promijenili veličinu oblika ili drugog objekt, na kartici Alati za crtanje | Oblikovanje u grupi Veličina kliknite pokretač dijaloškog okvira slika ikone .

   Pokretač dijaloškog okvira u grupi Veličina na kartici Alati za crtanje | Oblikovanje

   Napomene: 

   • Ako je zaslon manji, možda ćete morati kliknuti strelicu dolje u grupi Veličina da biste vidjeli pokretač dijaloškog okvira.

   • Grupa Veličina smanjena je na manji zaslon

 3. U oknu za oblikovanje ili dijaloškom okviru koji će se prikazati učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste zadržali izvorne proporcije, potvrdite okvir Zaključaj razmjer proporcija i unesite postotak za Skaliranje za parametre Visina ili Širina.

  • Da biste promijenili proporcije, poništite okvir Zaključaj razmjer proporcija i unesite postotak za Skaliranje za parametre Visina i Širina.

Pogledajte i sljedeće

Promjena veličine proteže se ili smanjuje dimenzije objekta.

Primjer prije i poslije promjene veličine

Ručna promjena veličine

 1. Kliknite sliku, oblik, tekstni okvir ili WordArt kojem želite promijeniti veličinu.

 2. Da biste povećali ili smanjili veličinu u jednom ili više smjerova, vucite ručicu za promjenu veličine dalje od centra ili prema sredini, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste centar objekta zadržali na istom mjestu, pritišćite i držite tipku CTRL dok vučite ručicu za promjenu veličine.

  • Da biste očuvali proporcije objekta, ručicu za promjenu veličine povlačite držeći pritisnutu tipku SHIFT.

  • Da biste zadržali proporcije objekta te središte objekta zadržali na istom mjestu, istodobno pritisnite tipke CTRL i SHIFT te ih držite dok povlačite ručicu za promjenu veličine.

Promjena veličine na preciznu visinu i širinu

 1. Kliknite sliku, oblik, tekstni okvir ili WordArt kojem želite promijeniti veličinu.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili veličinu slike, u odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje u grupi Veličina u okvire Visina i Širina unesite mjere.

   Grupa Veličina na kartici Oblikovanje u odjeljku Alati za slike

   Napomena: Ako se kartice Alati za slike i Oblikovanje ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku. Možda ćete morati dvokliknuti sliku da biste otvorili karticu Oblikovanje.

  • Da biste promijenili veličinu oblika, tekstnog okvira ili WordArt objekta, u odjeljku Alati za crtanje na kartici Oblikovanje u grupi Veličina u okvire Visina i Širina unesite mjere.

   Grupa Veličina na kartici Oblikovanje u odjeljku Alati za crtanje

   Napomena: Ako se kartice Alati za crtanje i Oblikovanje ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku, oblik, tekstni okvir ili WordArt. Možda ćete morati dva puta kliknuti sliku da biste otvorili karticu Oblikovanje.

 3. U grupi Veličina kliknite pokretač dijaloškog okvira Veličina i položaj slika ikone .

 4. Na kartici Veličina u odjeljku Veličina i rotacija poništite okvir Zaključaj razmjer proporcija.

Promjena veličine uz precizne proporcije

 1. Kliknite sliku, oblik, tekstni okvir ili WordArt kojem želite promijeniti veličinu.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili veličinu slike, u odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje u grupi Veličina kliknite pokretač dijaloškog okvira Veličina i položaj slika ikone .

   Grupa Veličina na kartici Oblikovanje u odjeljku Alati za slike

   Napomena: Ako se kartice Alati za slike i Oblikovanje ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku. Možda ćete morati dvokliknuti sliku da biste otvorili karticu Oblikovanje.

  • Da biste promijenili veličinu oblika, tekstnog okvira ili WordArt objekta, u odjeljku Alati za crtanje na kartici Oblikovanje u grupi Veličina kliknite pokretač dijaloškog okvira Veličina i položaj slika ikone .

   Grupa Veličina na kartici Oblikovanje u odjeljku Alati za crtanje

   Napomena: Ako vam se ne prikazuju kartice Alati za crtanje i Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali sliku, oblik, tekstni okvir ili WordArt.

 3. Na kartici Veličina u odjeljku Skaliranje u okvire Visina i Širina unesite postotke trenutne visine i širine koje želite promijeniti.

 4. Poništite okvir Zaključaj proporcije.

Savjet: Da biste jednaku visinu i širinu primijenili na različite objekte, odaberite sve objekte koje želite postaviti na jednake dimenzije pa u grupu Veličina u okvire Visina i Širina unesite te dimenzije. Da biste odabrali više objekata, kliknite prvi objekt, a zatim pritisnite i držite CTRL dok klikate ostale objekte.

Upozorenje: Sliku nije moguće vratiti na izvornu veličinu ako ste je već obrezali i spremili ili ako ste odabrali sljedeće mogućnosti u dijaloškom okviru Postavke sažimanja (da biste otvorili dijaloški okvir Postavke sažimanja, u odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje u grupi Prilagodba kliknite Sažimanje slika, a zatim kliknite Mogućnosti): potvrdni okvir Izbriši obrezana područja slika te Ispis (220 TPI): odlična kvaliteta na većini pisača i zaslona ili Zaslon (150 TPI): dobro za web-stranice i projektore.

 1. Odaberite sliku koju želite vratiti na njezinu izvornu veličinu.

 2. U odjeljku Alati za slike na kartici Oblikovanje u grupi Veličina kliknite pokretač dijaloškog okvira Veličina i položaj slika ikone .

  Grupa Veličina na kartici Oblikovanje u odjeljku Alati za slike

  Napomena: Ako se kartice Alati za slike i Oblikovanje ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku. Možda ćete morati dvokliknuti sliku da biste otvorili karticu Oblikovanje.

 3. U dijaloškom okviru Oblikovanje slike kliknite karticu Veličina u odjeljku Izvorna veličina poništite okvir Zaključaj razmjer proporcija, a zatim kliknite Ponovno postavi.

Ako mijenjate sliku u obliku za razmjenu grafičkih sadržaja (.gif), obliku Joint Photographic Experts Group (.jpg) ili Portable Network Graphics (PNG), možete spremiti izvornu verziju uređene slike.

 1. Desnom tipkom miša kliknite uređanu sliku, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Spremi kao sliku .

 2. U dijaloškom okviru Spremanje u obliku slike kliknite strelicu uz gumb Spremi, a zatim Spremi izvornu sliku.

Pogledajte i sljedeće

Obrezivanje slike

Umetanje WordArt stila

Smanjivanje veličine datoteke slike

Premještanje i promjena veličine tablice u programu PowerPoint

Ako želite rastegnuti, smanjiti ili jednostavno promijeniti veličinu slike (ili oblika), upotrijebite ručice za promjenu veličine. Za preciznije kontrole možete koristiti mogućnosti Veličina na kartici Oblikovanje .

Brzo mijenjanje veličine slike, oblika, WordArt grafike i drugih objekata

 1. Kliknite sliku, oblik ili WordArt čiju veličinu želite promijeniti.

 2. Da biste povećali ili smanjili veličinu u jednom ili više smjerova, vucite ručicu za promjenu veličine dalje od centra ili prema sredini, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste centar objekta zadržali na istom mjestu, pritisnite i držite tipku mogućnosti dok vučite ručicu za promjenu veličine.

  • Da biste zadržali proporcije objekta dok ga mijenjate, pritisnite i držite tipku SHIFT dok vučite ručicu za promjenu veličine.

 1. Kliknite sliku, oblik ili WordArt čiju veličinu želite precizno promijeniti.

 2. Kliknite karticu Oblikovanje slike ili Oblikovanje , a zatim provjerite je li izbrisan okvir Zaključaj proporcije.

  Istaknuto je polje razmjer omjera zaključavanje

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili veličinu slike, na kartici Oblikovanje slike unesite željene mjere u okvire visina i Širina .

   Kartica Oblikovanje slike s istaknutim okvirima visina i širina.

  • Da biste promijenili veličinu oblika ili WordArt elementa, na kartici Oblikovanje oblika unesite željene mjere u okvire visina i Širina .

   Na kartici Oblikovanje oblika označeni su okviri visina i širina.

 1. Kliknite sliku, oblik ili WordArt čiju veličinu želite promijeniti.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili veličinu slike, kliknite karticu Oblikovanje slike , zatim položaj > više mogućnosti prikaza.

   Na kartici Oblikovanje slike prikazuje se mogućnost pozicija i dodatne mogućnosti prikaza.

  • Da biste promijenili veličinu oblika ili WordArt elementa, na kartici oblik oblika kliknite položaj > više mogućnosti prikaza.

 3. Kliknite karticu Veličina , a zatim u odjeljku skalaprovjerite je li potvrdni okvir Zaključaj proporcije jasan.

  Unesite postotke koje želite za visinu i širinu.

  Na kartici Veličina u okviru napredni tlocrt istaknute su mogućnosti razmjera.

 4. Kada dovršite, kliknite U redu.

Savjet: Da biste jednaku visinu i širinu primijenili na različite objekte, odaberite sve objekte koje želite postaviti na jednake dimenzije pa unesite te dimenzije u okvire Visina i Širina. Da biste odabrali više objekata, kliknite prvi objekt, a zatim pritisnite i držite SHIFT dok klikate ostale objekte.

Ako želite rastegnuti, smanjiti ili jednostavno promijeniti veličinu slike (ili oblika), upotrijebite ručice za promjenu veličine. Na dodirnoj vrpci možete koristiti prst ili digitalni olovka da biste dohvatili ručicu.

Ako želite preciznije kontrolirati, ako imate verziju programa Excel ili PowerPoint za stolna računala, možete koristiti mogućnosti Veličina na kartici Alati za slike – oblikovanje ili na kartici Oblikovanje alata za crtanje .

Dodatne detalje potražite klikom na kontrolu padajućeg popisa.

 1. Kliknite sliku, oblik, WordArt ili drugi objekt (npr. grafikon) kojem želite promijeniti veličinu.

 2. Da biste povećali ili smanjili veličinu u jednom ili više smjerova, vucite ručicu za promjenu veličine dalje od centra ili prema sredini, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste središte zadržali na istom mjestu, ručicu za promjenu veličine povlačite držači pritisnutu tipku Ctrl.

  • Da biste zadržali jednake proporcije, ručicu za promjenu veličine povlačite držeći pritisnutu tipku Shift.

  • Da biste zadržali proporcije te središte objekta zadržali na istom mjestu, istodobno pritisnite tipke Ctrl i Shift te ih držite dok povlačite ručicu za promjenu veličine.

   Oblik s istaknutom ručicom za promjenu veličine

Napomena: Promjenom veličine WordArt objekta na taj način mijenja se samo veličina okvira u kojem se WordArt nalazi. Stvarni WordArt tekst ponaša se kao bilo koji drugi tekst. Ako mu želite promijeniti veličinu, odaberite tekst kojem želite promijeniti veličinu i promijenite veličinu fonta na kartici Polazno na vrpci.

Da biste riješili taj postupak, morate imati verziju programa Excel ili PowerPoint za stolna računala.

 1. Kliknite Uređivanje u programu <PowerPoint ili Excel>.

 2. Kliknite sliku, oblik, WordArt ili neki drugi objekt kojem želite precizno promijeniti veličinu.

  Da biste istovremeno promijenili veličinu većem broju objekata, pritisnite i držite tipku Ctrl dok odabirete svaki objekt.

 3. Ovisno o vrsti objekta koju ste odabrali, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili veličinu slike, na kartici Alati za slike | Oblikovanje u grupi Veličina u okvire Visina i Širina unesite nove mjere.

   Okviri Visina i Širina na kartici Alati za slike | Oblikovanje

  • Da biste promijenili veličinu slike, na kartici Alati za crtanje | Oblikovanje u grupi Veličina u okvire Visina i Širina unesite nove mjere.

   Okviri Visina i Širina na kartici Alati za crtanje | Oblikovanje

   Napomena: Ako je zaslon manji, možda ćete morati kliknuti strelicu dolje u grupi Veličina da biste vidjeli okvire Visina i Širina.
   Grupa Veličina smanjena je na manji zaslon

Ako ne možete neovisno promijeniti visinu i širinu, morat ćete otključati razmjer proporcija:

 1. U donjem desnom kutu grupe Veličina kliknite pokretač dijaloškog okvira slika ikone .

 2. U oknu za oblikovanje ili dijaloškom okviru koji će se prikazati poništite okvir Zaključaj razmjer proporcija.

Da biste riješili taj postupak, morate imati verziju programa Excel ili PowerPoint za stolna računala.

 1. Kliknite Uređivanje u programu <PowerPoint ili Excel>.

 2. Kliknite sliku, oblik, WordArt ili neki drugi objekt kojem želite precizno promijeniti veličinu.

  Da biste istovremeno promijenili veličinu većem broju objekata, pritisnite i držite tipku Ctrl dok odabirete svaki objekt.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili veličinu slike, na kartici Alati za slike – Oblik u grupi Veličina kliknite pokretač dijaloškog okvira slika ikone .

   Pokretač dijaloškog okvira u grupi Veličina na kartici Alati za slike | Oblikovanje

  • Da biste promijenili veličinu oblika ili drugog objekt, na kartici Alati za crtanje | Oblikovanje u grupi Veličina kliknite pokretač dijaloškog okvira slika ikone .

   Pokretač dijaloškog okvira u grupi Veličina na kartici Alati za crtanje | Oblikovanje

   Napomene: 

   • Ako je zaslon manji, možda ćete morati kliknuti strelicu dolje u grupi Veličina da biste vidjeli pokretač dijaloškog okvira.

   • Grupa Veličina smanjena je na manji zaslon

 4. U oknu za oblikovanje ili dijaloškom okviru koji će se prikazati učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste zadržali izvorne proporcije, potvrdite okvir Zaključaj razmjer proporcija i unesite postotak za Skaliranje za parametre Visina ili Širina.

  • Da biste promijenili proporcije, poništite okvir Zaključaj razmjer proporcija i unesite postotak za Skaliranje za parametre Visina i Širina.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×