Promjena postavki web-dijela za rezultate pretraživanja

Web-dio za rezultate pretraživanja pokazuje rezultate pretraživanja na temelju upita koji je unesen u web-dio okvira za pretraživanje.

Prema zadanim postavkama klasični web-dio rezultata pretraživanja koristi se na svim postavkama okomitih stranica u klasičnom centru za pretraživanje. Saznajte više o klasičnim i modernim iskustvima pretraživanja. Vertikale pretraživanja prilagođene su za pretraživanje određenog sadržaja, kao što su (sve, osobe, razgovorii videozapisi) te prikazuju rezultate pretraživanja koji su filtrirani i oblikovani za određenu vrstu sadržaja ili predmete. Web-dio za rezultate pretraživanja prikazuje rezultate pretraživanja te ujedno šalje rezultate pretraživanja web-dijelu sužavanja i web-dijelu navigacije prilikom pretraživanja.

Napomena: Pročitajte članak Konfiguriranje web-dijela pretraživanja sadržaja u sustavu SharePoint radi dodavanja web-dijela za pretraživanje sadržaja (CSWP-a) na stranicu i njegova konfiguriranja radi jednostavnog i naprednog rezultata.

Web-dio za rezultate pretraživanja koristi upit koji je naveden u web-dijelu da bi prikazao rezultate pretraživanja. Kao administrator sustava SharePoint možete promijeniti upit i druge postavke prikaza rezultata pretraživanja.

Da biste dodali i konfigurirali web-dio rezultata pretraživanja na stranici, pročitajte članak o konfiguriranju web-dijela rezultata pretraživanja. Dodatne informacije potražite u članku Konfiguriranje svojstava web-dijela rezultata pretraživanja u sustavu SharePoint Server.

Što vas zanima?

Promjena upita u web-dijelu za rezultate pretraživanja

Promjena postavki prikazanog predloška

Promjena postavki rezultata i kontrolnih postavki rezultata

Promjena sadržaja na servisu OneDrive za prikaz rezultata

Promjena upita u web-dijelu za rezultate pretraživanja

Web-dio za rezultate pretraživanja koristi upit koji je naveden u web-dijelu da bi prikazao rezultate pretraživanja. Taj se upit po zadanom koristi varijablom upita {searchboxquery}. Varijabla upita je rezervirano mjesto za vrijednost, što znači da kada pokrećete upit, rezervirano se mjesto mijenja u vrijednost. Tako, primjerice, kada korisnik upiše pojam „žuto” u okvir za pretraživanje, varijabla {searchboxquery} u web-dijelu za rezultate pretraživanja traži sve stavke koje sadrže izraz „žuto”.

Promjenom upita u web-dijelu za rezultate pretraživanja možete:

 • promijeniti izvor rezultata da biste specificirali koji se sadržaj pretražuje. 

 • dodati varijable upita ili filtre svojstava da biste prilagodili rezultate pretraživanja za različite korisnike ili grupe korisnika

 • promaknuti ili unazaditi stavke ili stranice u sklopu rezultata pretraživanja

 • promijeniti sortiranje rezultata pretraživanja

Dva su glavna načina promjene upita:

Definiranje upita pomoću jezika Keyword Query Language (KQL) u Naprednom načinu rada

 1. Na stranici s rezultatima pretraživanja kliknite Postavke, a zatim Uređivanje stranice. Stranica s rezultatima pretraživanja otvorit će se u načinu za uređivanje.

 2. U web-dijelu rezultata pretraživanja premjestite pokazivač miša desno od naslova web-dijela, kliknite strelicu, a zatim na izborniku kliknite Uređivanje web-dijela. Ispod vrpce, pri vrhu stranice zdesna, otvorit će se okno alata za web-dio rezultata pretraživanja.

 3. U oknu zadatka web-dijela u odjeljku Kriteriji pretraživanja kliknite Promijeni upit. Dijaloški okvir Sastavljanje upita pojavit će se u odjeljku Napredni način rada.

 4. Na kartici OSNOVE u rubrici Odabir upita odaberite izvor rezultata da biste odredili koji se sadržaj treba pretraživati.

 5. Sada možete promijeniti Tekst upita. Po zadanom je definirana varijabla upita {searchboxquery} . Promijenite tekst upita pomoću jezičnog upita za ključne riječi (KQL) ili pomoću popisa filtara ključnih riječi i filtara svojstava možete stvoriti upit:

  • Upit s ključnim riječima može se sastojati od ključnih riječi u obliku slobodnog teksta, od filtara svojstava ili od operatora. Varijable upita međusobno odvojite zagradama. Varijable upita prilikom pokretanja će se upita zamijeniti vrijednostima. Upiti s ključnim riječima mogu se sastojati najviše od 2048 znakova. Dodatne informacije o KQL-u potražite u odjeljku Referenca sintakse upita jezika za ključne riječi (kql).

  • Pomoću filtara ključnih riječi u upit dodajte varijable upita. S popisa odaberite unaprijed definirane varijable upita pa ih dodajte u upit klikom na Dodaj filtar ključnih riječi. Popis dostupnih varijabli upita potražite u članku varijable upita u sustavu SharePoint Server 2013.

  • Koristite filtre svojstava da biste postavili upit o sadržaju upravljanih svojstava koji su postavljeni na Quer, u shemi pretraživanja. Na popisima filtra svojstava Odaberite upravljana svojstva. Kliknite Dodaj filtar svojstava da biste dodali filtar u upit.

   Napomena: Prilagođena upravljana svojstva ne prikazuju se na popisu Filtar svojstava . Da biste u upit dodali prilagođeno upravljano svojstvo, u tekstni okvir upit unesite naziv prilagođenog upravljanog svojstva, a zatim uvjet upita, primjerice svojstvo mydefaucolor: Green

 6. Kliknite Test upit da bi vam se prikazao pretpregled rezultata pretraživanja.

 7. U upit možete dodati još pojedinosti:

 8. Kliknite U redu da biste spremili upit i vratili se u alatno okno web-dijela.

Dodavanje pomagala za sužavanje rezultata

Na kartici Sužavatelji rezultata možete ograničiti opseg vraćenih rezultata dodavanjem unaprijed odabranih suženja u upit.

Možete odrediti da se rezultati pretraživanja koji se vraćaju u web-dijelu za rezultate pretraživanja ograničavaju na jednu ili više vrijednosti iz alata za sužavanje rezultata. Na popisu su prikazane sva upravljana svojstva koja su omogućena kao alati za sužavanje rezultata u shemi pretraživanja.

 • Da biste u upit dodali sužavatelj rezultata, odaberite sužavatelj s popisa pa kliknite Dodaj.

Možete odrediti da se rezultati pretraživanja grupiraju na temelju jednog ili više upravljanih svojstava. To je korisno kada postoji nekoliko inačica određene stavke, a vi ih želite grupirati u sklopu istoga rezultata.

 • Da biste definirali grupiranje rezultata, kliknite Pokaži još da bi vam se prikazala rubrika Grupiranje rezultata.

Definiranje sortiranja

Na kartici SORTIRANJE odredite kako sortirati rezultate pretraživanja. Možete definirati nekoliko razina sortiranja, odabrati koji se model rangiranja koristi te dodati pravila dinamičkog redanja..

Popis Sortiraj po pokazuje sva upravljana svojstva koja su postavljena kao ona koja je moguće sortirati u shemi pretraživanja.

 • Da biste sortirali rezultate prema upravljanim svojstvima:

  1. Na popisu Sortiraj po odaberite upravljano svojstvo pa odaberite Silazno ili Uzlazno.

  2. Da biste dodali više razina sortiranja, kliknite Dodaj razinu sortiranja.

 • Da biste sortirali rezultate po rangu važnosti:

  1. Na popisu Sortiraj po odaberite Rang.

  2. (Neobavezno) Na popisu Model rangiranja odaberite model rangiranja koji želite koristiti.

  3. (Neobavezno) U rubrici Dinamičko stvaranje redoslijeda možete odrediti dodatno rangiranje dodavanje pravila koja će promijeniti redoslijed rezultata kada se primjenjuju određeni uvjeti. Kliknite Dodaj pravilo dinamičkog stvaranja redoslijeda pa navedite uvjetna pravila.

Dodavanje još postavki

Na kartici Postavke možete odabrati druge postavke za upit. Možete odabrati korištenje pravila upita, korištenje URL-a za ponovno pisanje i određivanje želite li ukloniti duplicirane rezultate ili ne.

Testiranje upita

Na kartici Testiranje prikazuje se konačni tekst upita na temelju odabira na drugim karticama. Izravnim uređivanjem teksta upita možete testirati i druge upite. Klikom na Prikaži više možete testirati i druge mogućnosti upita.

Napomena:  Promjene koje u upit unesete na kartici Testiranje ne spremaju se.

Odjeljak

Opis

Tekst upita

Pokazuje konačni upit koji će se pokrenuti u web-dijelu za rezultate pretraživanja. Konačni tekst upita utemeljen je na izvornom predlošku upita, u kojem se dinamičke varijable zamjenjuju aktualnim vrijednostima. U sklopu pravila upita mogu se provesti i druge izmjene upita.

Kliknite Pokaži još da bi vam se prikazale dodatne informacije.

Predložak upita

Sadržaj predloška upita koji se primjenjuje na upit.

Suženo prema kriteriju

Pomagala za sužavanje koja su primijenjena na upit, onako kako su definirana na kartici SUŽAVATELJI.

Grupirano po

Upravljano svojstvo prema kojemu se grupiraju rezultati pretraživanja, onako kako je definirano na kartici SUŽAVATELJI.

Primijenjena pravila upita

Pokazuje koja su pravila upita primijenjena na upit.

Varijable predloška upita

Varijable upita koje će se primijeniti na upit i vrijednosti varijable koje se primjenjuju na aktualnu stranicu. Upišite druge vrijednosti da biste isprobali učinak koji imaju na upit.

Pojmovi korisničkog segmenta

Provjerite kako upit funkcionira u različitim pojmovima korisničkog segmenta. Kliknite Dodaj pojam korisničkog segmenta da biste dodali pojmove u upit.

Testiranje upita

Da biste pretpregledali rezultate pretraživanja, kliknite gumb Testiraj upit.

Vrh stranice

Definiranje upita pomoću unaprijed definiranih vrijednosti u brzom načinu rada

 1. Na kartici OSNOVE provjerite jeste li u Naprednom načinu rada. Kliknite Prebaci se u brzi način rada u gornjem desnom kutu ako ste u Naprednom načinu rada.

 2. U odjeljku za odabir upita odaberite izvor rezultata koji određuje koji će se sadržaj pretraživati.

 3. U odjeljku za ograničavanje prema aplikaciji odaberite mogućnost s popisa kojom ćete ograničiti rezultate na određeno web-mjesto, biblioteku, popis ili URL.

 4. U odjeljku Ograničavanje prema oznaci odaberite mogućnosti kojima ćete ograničiti rezultate na sadržaj koji je označen pojmom iz pojmovnog skupa:

 5. Nemoj ograničavati po oznaci: rezultati pretraživanja neće biti ograničeni na temelju oznaka (zadano).

 6. Ograniči prema navigacijskim pojmovima aktualne stranice: rezultati pretraživanja bit će ograničeni na sadržaj koji je označen pojmovima aktualne stranice. Aktualna oznaka prikazuje se kao zadnji dio neslužbenog URL-a. Ova mogućnost ima smisla samo ako se na vašem web-mjestu koristi upravljana navigacija.

 7. Ograniči prema aktualnoj i podređenoj navigaciji: rezultati pretraživanja bit će ograničeni na sadržaj koji je označen pojmovima aktualne stranice (prikazuju se kao zadnji dio neslužbenog URL-a) te na sadržaj koji je označen podterminima aktualne stranice. Ima učinka jedino ako se na web-mjestu koristi upravljana navigacija.

 8. Ograniči prema ovoj oznaci: rezultati pretraživanja bit će ograničeni na sadržaj označen onom oznakom koju upišete u okvir.

 9. U upit možete dodati još pojedinosti:

 10. Kliknite U redu da biste spremili upit i vratili se u alatno okno web-dijela.

Vrh stranice

Promjena postavki prikaznog predloška

 1. Na stranici s rezultatima pretraživanja kliknite Postavke, a zatim Uređivanje stranice. Stranica s rezultatima pretraživanja otvorit će se u načinu za uređivanje.

 2. U web-dijelu rezultata pretraživanja premjestite pokazivač miša desno od naslova web-dijela, kliknite strelicu, a zatim na izborniku kliknite Uređivanje web-dijela. Ispod vrpce, pri vrhu stranice zdesna, otvorit će se okno alata za web-dio rezultata pretraživanja.

 3. U alatnom oknu web-dijela, u rubrici Predlošci prikaza na popisu Rezultati koji kontroliraju predložak prikaza možete odabrati predložak prikaza koji će kontrolirati cjelokupan izgled web-dijela.

 4. Na drugim popisima u ovoj rubrici možete odabrati predložak prikaza za pojedinačne rezultate.

  • Zadana je mogućnost Koristi vrstu rezultata pri prikazu stavki. Kada odaberete tu mogućnost, različiti će se predlošci prikaza primijeniti prema vrsti rezultata u rezultatima pretraživanja. Tako ako je, primjerice, vrsta rezultata u rezultatima pretraživanja PDF datoteka, primijenit će se predložak prikaza PDF stavka. Ako je vrsta rezultata u rezultatima pretraživanja slika, primijenit će se predložak prikaza Slikovna stavka.

  • Da biste isti predložak prikaza primijenili na sve vrste rezultata pretraživanja, odaberite Koristi jedan predložak za prikaz svih stavki pa zatim odaberite predložak prikaza koji želite koristiti.

Dodatne informacije potražite u članku Promjena izgleda rezultata pretraživanja pomoću vrsta rezultata i predložaka prikaza .

Vrh stranice

Promjena postavki rezultata i kontrolnih postavki rezultata

 1. Na stranici s rezultatima pretraživanja kliknite Postavke, a zatim Uređivanje stranice. Stranica s rezultatima pretraživanja otvorit će se u načinu za uređivanje.

 2. U web-dijelu rezultata pretraživanja premjestite pokazivač miša desno od naslova web-dijela, kliknite strelicu, a zatim na izborniku kliknite Uređivanje web-dijela. Ispod vrpce, pri vrhu stranice zdesna, otvorit će se okno alata za web-dio rezultata pretraživanja.

 3. U alatnom oknu web-dijela, u rubrici Postavke promijenite Postavke rezultata da biste odredili kako se prikazuju rezultati:

Odabir

Ono što prikazuje web-dio

Odabrano po zadanom

Broj rezultata po stranici

Najveći mogući broj rezultata pretraživanja koji se prikazuje na stranici.

Prikaz rangiranih rezultata

Rangirani rezultati.

Poništite da bi se prikazali samo promaknuti blokovi (kao što su promaknuti rezultati ili osobni favoriti) ili kontrole rezultata (kao što je broj rezultata).

Da

Pokaži promaknute rezultate

Traženje rezultata koji su promaknuti pomoću pravila upita.

Da

Prikazivanje mogućnosti "Niste li možda mislili?"

Ispravke pravopisa u upitu u obliku pitanja Niste li možda mislili.

Da

Prikaz osobnih favorita

Korisnikovi osobni favoriti, odnosno rezultati na koje je korisnik već prije kliknuo.

Da

Prikaz dvostrukih veza

Veza Prikaži dvostruke veze koju korisnik može kliknuti da bi pogledao rezultate koji su klasificirani kao duplikati.

Ne

Prikaz veze prema centru za pretraživanje

Veza prema centru za pretraživanje.

Ne

4. u oknu alata web-dijela u odjeljku Postavke promijenite postavke kontrole rezultata da biste odredili dodatne mogućnosti za prikaz u web-dijelu rezultata pretraživanja:

Odabir

Ono što prikazuje web-dio

Odabrano po zadanom

Prikaz veze prema naprednom pretraživanju

Veza prema stranici za napredno pretraživanje.

Da

Prikaz broja rezultata

Broj pronađenih rezultata.

Da

Prikaz padajućeg popisa jezika

Padajući popis jezika. Korisnicima omogućuje promjenu jezika upita. Padajući popis prikazat će se samo ako je korisnik odabrao dva ili više jezika na stranici s postavkama pretraživanja korisnika.

Da

Prikaz padajućeg popisa za sortiranje

Padajući popis za sortiranje. Korisnicima omogućuje promjenu načina sortiranja rezultata.

Ne

Prikaz broja stranica

Kontrola s brojem stranica ispod rezultata pretraživanja.

Da

Prikaz veze prema stranici s preferencijama

Veza prema stranici s preferencijama korisnika pretraživanja.

Da

Prikaz veze ObavijestiMe

Veza prema stranici s mogućnošću ObavijestiMe.

Da

Promjena prikaza rezultata iz vlastitog sadržaja na servisu OneDrive

Prema zadanim postavkama korisnici vide rezultate iz zajedničkog sadržaja servisa OneDrive i sustava SharePoint, a ne iz osobnog sadržaja servisa OneDrive za tvrtke. Privatni sadržaj servisa OneDrive vlastiti je sadržaj kojem samo oni imaju pristup.

Rezultate pretraživanja možete postaviti tako da pokažu zaseban blok koji sadrži rezultate iz korisničkog privatnog sadržaja servisa OneDrive.

 1. Na stranici s rezultatima pretraživanja kliknite Postavke, a zatim Uređivanje stranice. Stranica s rezultatima pretraživanja otvorit će se u načinu za uređivanje.

 2. U web-dijelu rezultata pretraživanja premjestite pokazivač miša desno od naslova web-dijela, kliknite strelicu, a zatim na izborniku kliknite Uređivanje web-dijela. Ispod vrpce, pri vrhu stranice zdesna, otvorit će se okno alata za web-dio rezultata pretraživanja.

 3. U oknu alata web-dijela u odjeljku Postavke idite na Prikaz rezultata i odaberite "vlastiti OneDrive".

Odabir

Ono što prikazuje web-dio

Odabrano po zadanom

Vlastiti OneDrive

Odvojeni blok s rezultatima sa korisničkog servisa OneDrive, uključujući sadržaj kojem samo vlasnik ima pristup.

Ne

Vrh stranice

Vidi također:

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×