Promjena ponovnog izračuna formule, iteracije ili točnosti

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Da biste učinkovito koristili formule, morate shvatiti neka važna načela:

Izračun    je postupak računanja formula te prikaz rezultata kao vrijednosti u ćelijama koje sadrže te formule. Da bi se izbjegli nepotrebni izračuni koji troše vrijeme te usporavaju računalo, Microsoft Excel automatski ponovno izračunava formule samo ako su se ćelije o kojima formula ovisi promijenile. To je zadano ponašanje prilikom prvog otvaranja radne knjige i prilikom njezina uređivanja. Ipak, možete odrediti kada će i kako Excel ponovno izračunavati formule.

Iteracija     je ponavljanje izračuna radnog lista do ispunjenja određenog brojčanog uvjeta. Excel ne može automatski izračunati formulu koja izravno ili neizravno upućuje na ćeliju koja tu formulu sadrži. To se naziva kružnom referencom. Ako formula upućuje na neku od vlastitih ćelija, potrebno je odrediti koliko će se puta formula ponovno izračunavati. Kružne reference mogu iterirati neograničeno. Ipak, možete odrediti maksimalni broj iteracija i prihvatljivih promjena.

Preciznost     je mjera točnosti izračuna. Excel sprema i izračunava s preciznošću od petnaest značajnih znamenki. Ipak, moguće je promijeniti točnost izračuna tako da Excel prilikom ponovnog izračuna formula koristi prikazanu vrijednost umjesto spremljene vrijednosti.

Tijekom izračuna možete birati naredbe ili izvršavati akcije kao što su unos brojeva i formula. Excel privremeno prekida izračun da bi izveo ostale naredbe ili akcije, a zatim nastavlja s izračunom. Postupak izračuna može trajati dulje ako radna knjiga sadrži velik broj formula ili ako radni listovi sadrže podatkovne tablice ili funkcije koje se automatski ponovno izračunavaju prilikom svakog ponovnog izračuna radne knjige. Postupak izračuna može trajati i dulje ako radni listovi sadrže veze na druge radne listove ili radne knjige. Vrijeme izvođenja izračuna možete kontrolirati tako da postupak izračuna postavite na ručni izračun.

Važno: Promjena bilo koje mogućnosti utječe na sve otvorene radne knjige.

 1. Kliknite karticu Datoteka, zatim Mogućnosti, a potom kategoriju Formule.

  U programu Excel 2007 kliknite Gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , zatim Mogućnosti programa Excel, a zatim kategoriju formule

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste ponovno izračunali sve zavisne formule prilikom svake promjene vrijednosti, formule ili naziva, u sekciji Mogućnosti izračuna, u odjeljku Izračun radne knjige kliknite Automatsko. To je zadana postavka izračuna.

  • Da biste ponovno izračunali sve zavisne formule (osim podatkovnih tablica) prilikom svake promjene vrijednosti, formule ili naziva, u odjeljku Mogućnosti izračuna u odjeljku Izračun radne knjige kliknite Automatski, osim za tablice s podacima.

  • Da biste isključili automatski ponovni izračun i dopustili ponovni izračun otvorenih radnih knjiga samo kada to izričito zatražite (pritiskom na tipku F9), u odjeljku Mogućnosti izračuna u pododjeljku Izračun radne knjige kliknite Ručno.

   Napomena:  Kada kliknete Ručno, Excel automatski potvrđuje okvir Ponovno izračunaj radnu knjigu prije spremanja. Ako spremanje radne knjige dugo traje, postupak je moguće ubrzati poništavanjem potvrdnog okvira Ponovno izračunaj radnu knjigu prije spremanja.

  • Da biste ručno ponovno izračunali otvorene radne listove, uključujući tablice podataka, i ažurirali sve otvorene listove grafikona, na kartici Formule u grupi Izračun kliknite gumb Izračunaj sad.

   Grupa Izračun

  • Da biste ručno ponovno izračunali aktivni radni list te sve grafikone i listove grafikona povezane s tim radnim listom, na kartici Formule u grupi Izračun kliknite gumb Izračun lista.

Savjet: Umjesto toga, mnoge od tih mogućnosti možete promijeniti izvan dijaloškog okvira Mogućnosti programa Excel. Na kartici Formule u grupi Izračun kliknite Mogućnosti izračuna, a zatim Automatski.

Napomena: Sadrži li radni list formulu koja je povezana s radnim listom koji nije izračunat, a tu vezu ažurirate, Excel prikazuje poruku da izvorni radni list nije u potpunosti ponovno izračunat. Za ažuriranje veze trenutnom vrijednošću koja je spremljena na izvornom radnom listu, iako ta vrijednost možda nije ispravna, pritisnite U redu. Za otkazivanje ažuriranja veze i korištenje prethodne vrijednosti dobivene s izvornog radnog lista, pritisnite Odustani.

Da biste učinili sljedeće:

Tipkovni prečac

Ponovni izračun formula koje su se promijenile od posljednjeg izračuna i formula koje o njima zavise u svim otvorenim radnim knjigama. Ako je radna knjiga postavljena na automatski ponovni izračun, ne trebate pritisnuti F9 za ponovni izračun.

F9

Ponovni izračun formula koje su se promijenile od posljednjeg izračuna i formula koje o njima zavise na aktivnom radnom listu.

Shift+F9 

Ponovni izračun svih formula u svim otvorenim radnim knjigama, bez obzira na to jesu li se promijenile od zadnjeg izračuna.

Ctrl+Alt+F9 

Provjera zavisnih formula i ponovni izračun svih formula u svim otvorenim radnim knjigama, bez obzira na to jesu li se promijenile od zadnjeg izračuna.

Ctrl+Shift+Alt+F9 

 1. Kliknite karticu Datoteka, zatim Mogućnosti, a potom kategoriju Formule.

  U programu Excel 2007 kliknite Gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , zatim Mogućnosti programa Excel, a zatim kategoriju formule

 2. U sekciji Mogućnosti izračuna odaberite potvrdni okvir Omogući izračun s iteracijama.

 3. Da biste postavili maksimalni broj ponovnih izračuna u programu Excel, upišite broj iteracija u okvir Najveći broj iteracija. Što je broj iteracija veći, programu Excel bit će potrebno više vremena za ponovni izračun radnog lista.

 4. Za postavljanje maksimalne količine promjena koje ćete prihvatiti između rezultata ponovnog izračuna, upišite količinu u okvir Najveća promjena. Što je broj manji, to je rezultat točniji, a programu Excel treba više vremena za ponovni izračun radnog lista.

Napomena: Solver i Goal Seek su dio skupa naredbi koje se ponekad nazivaju alatima za analiza "što ako". Obje naredbe koriste iteraciju na kontrolirani način za dobivanje željenih rezultata. Naredbu Solver možete koristiti kad želite pronaći optimalnu vrijednost za određenu ćeliju prilagodbom vrijednosti u nekoliko ćelija ili kad određena ograničenja želite primijeniti na jednu ili više vrijednosti u izračunu. Goal Seek možete koristiti kad znate željeni rezultat jedne formule, ali ne i ulaznu vrijednost koja je formuli potrebna za izračun rezultata.

Prije promjene točnosti izračuna, obratite pažnju na sljedeće važne stavke:

Excel po zadanom izračunava spremljene, a ne prikazane vrijednosti   

Prikazana i ispisana vrijednost ovise o tome kako ste oblikovali i prikazali spremljene vrijednosti. Ćelija u kojoj se, primjerice, prikazuje datum kao “22.6.2008.” sadrži i serijski broj koji je zapravo spremljena vrijednost za taj datum u ćeliji. Prikaz datuma možete promijeniti u neki drugi oblik (na primjer, “22. lipnja 2008.”), ali promjenom prikaza vrijednosti na radnom listu neće se promijeniti spremljena vrijednost.

Budite oprezni prilikom promjene točnosti izračuna   

Kad formula izvodi izračune, Excel obično koristi vrijednosti spremljene u ćelijama koje se navode u formuli. Ako obje ćelije sadrže, primjerice, vrijednost 10,005, a oblikovane su tako da vrijednosti prikazuju kao valutu, u ćelijama će se prikazivati vrijednost 10,01 kn. Ako zbrojite te dvije ćelije, rezultat će biti 20,01 kn jer Excel zbraja spremljene vrijednosti 10,005 i 10,005, a ne prikazane vrijednosti.

Promijenite li točnost izračuna u radnoj knjizi korištenjem prikazanih (oblikovanih) vrijednosti, Excel trajno mijenja spremljene vrijednosti u ćelijama iz pune točnosti (15 znamenaka) u bilo koji prikazani oblik, uključujući decimalna mjesta. Odlučite li kasnije izvesti izračun uz punu točnost, izvorne vrijednosti se ne mogu vratiti.

 1. Kliknite karticu Datoteka, zatim Mogućnosti, a potom kategoriju Dodatno.

  U programu Excel 2007 kliknite Gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , zatim Mogućnosti programa Excel, a zatim kategoriju Napredno

 2. U odjeljku Pri izračunu u ovoj radnoj knjizi odaberite željenu radnu knjigu, a zatim potvrdite okvir Postavi točnost kako je prikazano.

Premda Excel preciznost ograničava na 15 znamenki, to ne znači da je 15 znamenki ograničenje veličine broja koji možete spremiti u programu Excel. Ograničenje je 9,99999999999999E+307 za pozitivne te -9,99999999999999E+307 za negativne brojeve. To je otprilike jednako kao 1 odnosno -1 s 308 nula.

Preciznost u programu Excel znači da se brojevi s više od 15 znamenki spremaju i prikazuju samo s preciznošću od 15 znamenki. To obuhvaća znamenke prije i nakon decimalnog zareza. Sve znamenke desno od petnaeste znamenke smatraju se nulama. Broj 1234567,890123456, primjerice, sadrži 16 znamenki (sedam prije te devet nakon decimalnog zareza). U programu Excel sprema se i prikazuje kao 1234567,89012345 (taj se broj prikazuje u traci formule i u ćeliji). Ako ćeliju oblikujete kao broj u kojem se prikazuju sve znamenke (a ne kao broj u znanstvenom obliku, npr. 1,23457E+06), taj će se broj prikazivati kao 1234567,890123450. Šestica na kraju broja (16. znamenka) ispušta se i zamjenjuje nulom. Preciznost je ograničena na 15 znamenki pa se sve ostale znamenke smatraju nulom.

Računalo može imati više od jednog procesora (sadržavati višestruke fizičke procesore) ili koristiti hiperniti (odnosno sadržavati višestruke logičke procesore). Na takvim računalima moguće je skratiti ili kontrolirati vrijeme potrebno za ponovni izračun radnih knjiga koje sadrže mnogo formula, postavljanjem broje procesora koji se koriste za ponovni izračun. U mnogim slučajevima, neki dijelovi postupka ponovnog izračuna mogu se izvoditi simultano. Raspodjela ovog posla na više procesora može skratiti ukupno vrijeme potrebno za dovršenje izračuna.

 1. Kliknite karticu Datoteka, zatim Mogućnosti, a potom kategoriju Dodatno.

  U programu Excel 2007 kliknite Gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , kliknite Mogućnosti programa Excel, a zatim kategoriju Napredno .

 2. Kako biste omogućili ili onemogućili korištenje više procesora tijekom izračuna, u sekciji Formule odaberite ili očistite potvrdni okvir Omogući usporedni izračun.

  Napomena    Ovaj je potvrdni okvir omogućen prema zadanim postavkama, a tijekom izračuna koriste se svi procesori. Broj procesora na računalu utvrđuje se automatski i prikazuje uz mogućnost Koristi sve procesore na ovom računalu.

 3. Prema želji, odaberete li Omogući usporedni izračun, moguće je kontrolirati broj procesora koji se koriste na računalu. Na primjer, možda želite ograničiti broj procesora koji se koriste tijekom ponovnog izračuna izvodite li programe kojima je potrebno procesorsko vrijeme namijenjeno samo njima.

 4. Da biste kontrolirali broj procesora, u odjeljku Broj usporednih izračuna kliknite Ručno. Unesite broj procesora koje želite koristiti (maksimalni je broj 1024).

Da bi se ispravno izračunale starije radne knjige, Excel se prilikom prvog otvaranja radne knjige spremljene u starijoj verziji ponaša drukčije nego prilikom otvaranja radne knjige stvorene u trenutnoj verziji.

 • Kad otvorite radnu knjigu stvorenu u trenutnoj verziji, Excel će ponovno izračunati samo formule koje ovise o promijenjenim ćelijama.

 • Kada koristite radnu knjigu stvorenu u starijoj verziji programa Excel, ponovno se izračunavaju sve formule u radnoj knjizi – one koje ovise o promijenjenim ćelijama i one koje ne ovise. Time se jamči potpuna optimizacija radne knjige za trenutnu verziju programa Excel. Iznimka su radne knjige s drugačijim načinom izračuna, npr. ručnim načinom.

 • Budući da potpuni ponovni izračun traje dulje nego djelomični, otvaranje radne knjige koja prethodno nije spremljena u trenutnoj verziji programa Excel može trajati dulje nego obično. Nakon spremanja radne knjige u trenutnoj verziji programa Excel, ona će se otvarati brže.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×