Promjena funkcije sažetka ili prilagođenog izračuna za polje u izvještaju zaokretne tablice

Podaci u području Vrijednosti sumiraju dotične izvorne podatke (ne vrijednosti koja se pokazuje) u izvještaju zaokretnog grafikona na sljedeći način: brojčane vrijednosti koriste funkciju SUM, a tekstualne vrijednosti koriste funkciju COUNT. Ipak, možete promijeniti funkcija sažetka. Po izboru, možete stvoriti i prilagođeni izračun.

 1. Odaberite polje u području Vrijednosti za koje želite promijeniti funkciju sažetka izvještaja zaokretne tablice.

 2. Na kartici Analiza u grupi Aktivno polje pritisnite Aktivno polje i zatim pritisnite Postavke polja.

  Prikazuje se dijaloški okvir Postavke polja.

  Naziv izvora je naziv polja u izvoru podataka.

  Prilagođeni naziv prikazuje trenutni naziv u izvještaju zaokretne tablice ili naziv izvora ako ne postoji prilagođeni naziv. Kako biste promijenili Prilagođeni naziv, pritisnite tekst u okviru i uredite naziv.

 3. Pritisnite karticu Sumiraj vrijednosti po.

 4. U okviru Sumiraj polje vrijednosti po pritisnite funkciju sažetka koju želite koristiti.

  Funkcije sažetka koje možete koristiti.

  Funkcija

  Djelovanje

  Sum

  Zbroj vrijednosti. Ovo je zadana funkcija za brojčane vrijednosti.

  Count

  Broj vrijednosti. Funkcija brojanja Count radi isto što i funkcija radnog lista COUNTA. Count je zadana funkcija za vrijednosti koje nisu brojevi.

  Average

  Prosjek vrijednosti.

  Max

  Najveća vrijednost.

  Min

  Najmanja vrijednost.

  Product

  Umnožak vrijednosti.

  Count Numbers

  Broj vrijednosti koji su brojevi. Funkcija brojanja Count Nums radi isto kao i funkcija radnog lista COUNT.

  StDev

  Procjena standardne devijacije populacije, pri čemu je uzorak podskup cijele populacije.

  StDevp

  Standardna devijacija populacije, gdje populaciju čine sve vrijednosti koje će se zbrajati.

  Var

  Procjena varijance populacije, pri čemu je uzorak podskup cijele populacije.

  Varp

  Varijanca populacije, gdje populaciju predstavljaju sve vrijednosti koje će se zbrajati.

  Napomena: Za neke vrste izvorišni podaci, kao što su OLAP podaci, i za izračunata polja i polja s izračunatim stavkama, funkciju sažetka možete promijeniti.

 5. Po izboru, prilagođeni izračun možete koristiti na sljedeći način:

  1. Kliknite karticu Prikaži vrijednosti kao.

  2. Pritisnite željeni izračun u okviru Prikaži vrijednosti kao.

   Koristi taj izračun

   Za

   Bez izračunavanja

   Isključite prilagođeni izračun.

   % ukupnog zbroja

   Prikažite vrijednost kao postotak sveukupnog zbroja svih vrijednosti ili točaka podataka u izvještaju.

   % zbroja stupca

   Prikažite sve vrijednosti u svakom stupcu ili nizu kao postotak zbroja stupca ili niza.

   % zbroja retka

   Prikažite vrijednost u svakom retku ili kategoriji u obliku postotka zbroja stupca ili kategorije.

   % od

   Prikažite vrijednost kao postotak od vrijednosti Temeljna stavka u Temeljnom polju.

   % zbroja nadređenog retka

   Izračunajte (vrijednost stavke) / (vrijednost nadređene stavke redaka).

   % zbroja nadređenog stupca

   Izračunajte (vrijednost stavke) / (vrijednost nadređene stavke stupaca).

   % nadređenog zbroja

   Izračunajte (vrijednost stavke) / (vrijednost nadređene stavke odabranog osnovnog polja).

   Razlika od

   Prikažite vrijednost kao razliku od vrijednosti Temeljna stavka u Temeljnom polju.

   % razlike od

   Prikažite vrijednost kao postotnu razliku od vrijednosti Temeljna stavka u Temeljnom polju.

   Tekući zbroj u

   Prikažite vrijednost za slijedne stavke u osnovnom polju kao tekući zbroj.

   % tekućeg zbroja u

   Prikažite vrijednost kao postotak za slijedne stavke u osnovnom polju kao tekući zbroj.

   Rangiraj od najmanjeg do najvećeg

   Prikažite poredak odabranih vrijednosti u određenom polju, pri čemu najmanjoj stavki polja dodjeljuje 1, a svakoj sljedećoj većoj vrijednosti dodjeljuje veću vrijednost poretka.

   Rangiraj od najvećeg do najmanjeg

   Prikažite poredak odabranih vrijednosti u određenom polju, pri čemu najvećoj stavki polja dodjeljuje 1, a svakoj sljedećoj manjoj vrijednosti dodjeljuje veću vrijednost poretka.

   Indeks

   Izračunajte vrijednost na sljedeći način:

   ((vrijednost u ćeliji) x (sveukupni zbroj sveukupnih zbrojeva)) / ((sveukupni zbroj retka) x (sveukupni zbroj stupca))

  3. Odaberite Temeljno polje i Temeljnu stavku, ako su ove mogućnosti dostupne za odabrani izračun.

   Napomena: Temeljno polje ne smije biti polje odabrano u 1. koraku.

 6. Za promjenu načina oblikovanja brojeva pritisnite Oblikovanje brojeva te na kartici Broj dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija odaberite oblikovanje brojeva i zatim pritisnite U redu.

 7. Ako u izvještaju postoji više polja podataka, ponovite prethodne korake za svako polje koje želite promijeniti.

Napomena: Za korištenje više od jedne funkcije za isto polje ponovo dodajte polje iz popisa polja zaokretne tablice i zatim ponovite korake odabirom druge željene funkcije.

 1. Odaberite polje u području Vrijednosti za koje želite promijeniti funkciju sažetka izvještaja zaokretne tablice.

 2. Na kartici Mogućnosti, u grupi Aktivno polje pritisnite Aktivno polje i zatim pritisnite Postavke polja.

  Prikazuje se dijaloški okvir Postavke polja.

  Naziv izvora je naziv polja u izvoru podataka.

  Prilagođeni naziv prikazuje trenutni naziv u izvještaju zaokretne tablice ili naziv izvora ako ne postoji prilagođeni naziv. Kako biste promijenili Prilagođeni naziv, pritisnite tekst u okviru i uredite naziv.

 3. Pritisnite karticu Sumiraj vrijednosti po.

 4. U okviru Sumiraj polje vrijednosti po pritisnite funkciju sažetka koju želite koristiti.

  Funkcija

  Djelovanje

  Sum

  Zbroj vrijednosti. Ovo je zadana funkcija za brojčane vrijednosti.

  Count

  Broj vrijednosti. Funkcija brojanja Count radi isto što i funkcija radnog lista COUNTA. Count je zadana funkcija za vrijednosti koje nisu brojevi.

  Average

  Prosjek vrijednosti.

  Max

  Najveća vrijednost.

  Min

  Najmanja vrijednost.

  Product

  Umnožak vrijednosti.

  Count Numbers

  Broj vrijednosti koji su brojevi. Funkcija brojanja Count Nums radi isto kao i funkcija radnog lista COUNT.

  StDev

  Procjena standardne devijacije populacije, pri čemu je uzorak podskup cijele populacije.

  StDevp

  Standardna devijacija populacije, gdje populaciju čine sve vrijednosti koje će se zbrajati.

  Var

  Procjena varijance populacije, pri čemu je uzorak podskup cijele populacije.

  Varp

  Varijanca populacije, gdje populaciju predstavljaju sve vrijednosti koje će se zbrajati.

  Napomena: Za neke vrste izvorišni podaci, kao što su OLAP podaci, i za izračunata polja i polja s izračunatim stavkama, funkciju sažetka možete promijeniti.

 5. Po izboru, prilagođeni izračun možete koristiti na sljedeći način:

  1. Kliknite karticu Prikaži vrijednosti kao.

  2. Pritisnite željeni izračun u okviru Prikaži vrijednosti kao.

   Koristi taj izračun

   Za

   Bez izračunavanja

   Isključite prilagođeni izračun.

   % ukupnog zbroja

   Prikažite vrijednost kao postotak sveukupnog zbroja svih vrijednosti ili točaka podataka u izvještaju.

   % zbroja stupca

   Prikažite sve vrijednosti u svakom stupcu ili nizu kao postotak zbroja stupca ili niza.

   % zbroja retka

   Prikažite vrijednost u svakom retku ili kategoriji u obliku postotka zbroja stupca ili kategorije.

   % od

   Prikažite vrijednost kao postotak od vrijednosti Temeljna stavka u Temeljnom polju.

   % zbroja nadređenog retka

   Izračunajte (vrijednost stavke) / (vrijednost nadređene stavke redaka).

   % zbroja nadređenog stupca

   Izračunajte (vrijednost stavke) / (vrijednost nadređene stavke stupaca).

   % nadređenog zbroja

   Izračunajte (vrijednost stavke) / (vrijednost nadređene stavke odabranog osnovnog polja).

   Razlika od

   Prikažite vrijednost kao razliku od vrijednosti Temeljna stavka u Temeljnom polju.

   % razlike od

   Prikažite vrijednost kao postotnu razliku od vrijednosti Temeljna stavka u Temeljnom polju.

   Tekući zbroj u

   Prikažite vrijednost za slijedne stavke u osnovnom polju kao tekući zbroj.

   % tekućeg zbroja u

   Prikažite vrijednost kao postotak za slijedne stavke u osnovnom polju kao tekući zbroj.

   Rangiraj od najmanjeg do najvećeg

   Prikažite poredak odabranih vrijednosti u određenom polju, pri čemu najmanjoj stavki polja dodjeljuje 1, a svakoj sljedećoj većoj vrijednosti dodjeljuje veću vrijednost poretka.

   Rangiraj od najvećeg do najmanjeg

   Prikažite poredak odabranih vrijednosti u određenom polju, pri čemu najvećoj stavki polja dodjeljuje 1, a svakoj sljedećoj manjoj vrijednosti dodjeljuje veću vrijednost poretka.

   Indeks

   Izračunajte vrijednost na sljedeći način:

   ((vrijednost u ćeliji) x (sveukupni zbroj sveukupnih zbrojeva)) / ((sveukupni zbroj retka) x (sveukupni zbroj stupca))

  3. Odaberite Temeljno polje i Temeljnu stavku, ako su ove mogućnosti dostupne za odabrani izračun.

   Napomena: Temeljno polje ne smije biti polje odabrano u 1. koraku.

 6. Za promjenu načina oblikovanja brojeva pritisnite Oblikovanje brojeva te na kartici Broj dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija odaberite oblikovanje brojeva i zatim pritisnite U redu.

 7. Ako u izvještaju postoji više polja podataka, ponovite prethodne korake za svako polje koje želite promijeniti.

Napomena: Za korištenje više od jedne funkcije za isto polje ponovo dodajte polje iz popisa polja zaokretne tablice i zatim ponovite korake odabirom druge željene funkcije.

 1. Odaberite polje u području Vrijednosti za koje želite promijeniti funkciju sažetka izvještaja zaokretne tablice.

 2. Na kartici Mogućnosti, u grupi Aktivno polje pritisnite Aktivno polje i zatim pritisnite Postavke polja.

  Prikazuje se dijaloški okvir Postavke polja.

  Naziv izvora je naziv polja u izvoru podataka.

  Prilagođeni naziv prikazuje trenutni naziv u izvještaju zaokretne tablice ili naziv izvora ako ne postoji prilagođeni naziv. Kako biste promijenili Prilagođeni naziv, pritisnite tekst u okviru i uredite naziv.

 3. Pritisnite karticu Sumiraj po.

 4. U okviru Sumiraj polje vrijednosti po pritisnite funkciju sažetka koju želite koristiti.

  Funkcije sažetka koje možete koristiti.

  Funkcija

  Djelovanje

  Sum

  Zbroj vrijednosti. Ovo je zadana funkcija za brojčane vrijednosti.

  Count

  Broj vrijednosti. Funkcija brojanja Count radi isto što i funkcija radnog lista COUNTA. Count je zadana funkcija za vrijednosti koje nisu brojevi.

  Average

  Prosjek vrijednosti.

  Max

  Najveća vrijednost.

  Min

  Najmanja vrijednost.

  Product

  Umnožak vrijednosti.

  Count Nums

  Broj vrijednosti koji su brojevi. Funkcija brojanja Count Nums radi isto kao i funkcija radnog lista COUNT.

  StDev

  Procjena standardne devijacije populacije, pri čemu je uzorak podskup cijele populacije.

  StDevp

  Standardna devijacija populacije, gdje populaciju čine sve vrijednosti koje će se zbrajati.

  Var

  Procjena varijance populacije, pri čemu je uzorak podskup cijele populacije.

  Varp

  Varijanca populacije, gdje populaciju predstavljaju sve vrijednosti koje će se zbrajati.

  Napomena: Za neke vrste izvorišni podaci, kao što su OLAP podaci, i za izračunata polja i polja s izračunatim stavkama, funkciju sažetka možete promijeniti.

 5. Po izboru, prilagođeni izračun možete koristiti na sljedeći način:

  1. Kliknite karticu Prikaži vrijednosti kao.

  2. Pritisnite željeni izračun u okviru Prikaži vrijednosti kao.

   Koristite tu funkciju

   Kako biste

   Normalna

   Isključite prilagođeni izračun.

   Razlika od

   Prikažite vrijednost kao razliku od vrijednosti Temeljna stavka u Temeljnom polju.

   % od

   Prikažite vrijednost kao postotak od vrijednosti Temeljna stavka u Temeljnom polju.

   % razlike od

   Prikažite vrijednost kao postotnu razliku od vrijednosti Temeljna stavka u Temeljnom polju.

   Tekući zbroj u

   Prikažite vrijednost za slijedne stavke u osnovnom polju kao tekući zbroj.

   % retka

   Prikažite vrijednost u svakom retku ili kategoriji u obliku postotka zbroja stupca ili kategorije.

   % stupca

   Prikažite sve vrijednosti u svakom stupcu ili nizu kao postotak zbroja stupca ili niza.

   % zbroja

   Prikažite vrijednost kao postotak sveukupnog zbroja svih vrijednosti ili točaka podataka u izvještaju.

   Indeks

   Izračunajte vrijednost na sljedeći način:

   ((vrijednost u ćeliji) x (sveukupni zbroj sveukupnih zbrojeva)) / ((sveukupni zbroj retka) x (sveukupni zbroj stupca))

  3. Odaberite Temeljno polje i Temeljnu stavku, ako su ove mogućnosti dostupne za odabrani izračun.

   Napomena: Temeljno polje ne smije biti polje odabrano u 1. koraku.

 6. Za promjenu načina oblikovanja brojeva pritisnite Oblikovanje brojeva te na kartici Broj dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija odaberite oblikovanje brojeva i zatim pritisnite U redu.

 7. Ako u izvještaju postoji više polja podataka, ponovite prethodne korake za svako polje koje želite promijeniti.

Napomena: Za korištenje više od jedne funkcije za isto polje ponovo dodajte polje iz popisa polja zaokretne tablice i zatim ponovite korake odabirom druge željene funkcije.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×