Pristupačne proračunske tablice programa Excel

Pristupačne proračunske tablice programa Excel

Ova tema sadrži detaljne upute za stvaranje proračunskih tablica programa Excel koje će biti pristupačne osobama s posebnim potrebama.

Proračunska tablica programa Excel koja obuhvaća račun dobiti i gubitka te trakasti grafikon

Slijepe ili slabovidne osobe lakše će razumjeti vaše podatke ako radne knjige i grafikone programa Excel stvorite imajući u vidu pristupačnost.

Windows: najbolje prakse za stvaranje pristupačnih proračunskih tablica programa Excel

Sljedeća tablica sadrži ključne najbolje prakse za stvaranje pristupačnih dokumenata programa Excel namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Kako to pronaći

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve vizuale i tablice.

Vizualni sadržaj obuhvaća slike, isječke crteža, SmartArt grafike, oblike, grupe, grafikone, ugrađene objekte, rukopis i videozapise.

Da biste pronašli sve instance zamjenskog teksta koji nedostaje u proračunskoj tablici, koristite alat za provjeru pristupačnosti.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, navedite taj tekst i u dokumentu. U zamjenskom tekstu ukratko opišite sliku, spomenite da se na njoj nalazi tekst i navedite njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodavanje zamjenskog teksta u SmartArt grafike

Dodavanje zamjenskog teksta u oblike

Dodavanje zamjenskog teksta na zaokretne grafikone

Dodavanje zamjenskog teksta u tablice

Dodajte smisleni tekst hiperveza i zaslonske savjete.

Da biste utvrdili ima li tekst hiperveze smisla kao samostalna informacija i prenosi li čitateljima točne informacije o odredištu, preletite pogledom radnu knjigu.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst Kliknite ovdje, već upotrijebite potpuni naziv odredišne stranice.

Savjet : Dodati možete i zaslonske savjete koji će se pojaviti kada korisnik zadrži pokazivač na ćeliji s hipervezom.

Dodavanje teksta hiperveze i zaslonskih savjeta

Dodijelite jedinstvene nazive svim karticama listova i uklonite prazne listove.

Da biste provjerili imaju li svi listovi sa sadržajem u radnoj knjizi opisne nazive i ima li praznih listova, koristite alat za provjeru pristupačnosti.

Čitači zaslona čitaju nazive listova koji sadrže informacije o tome što se nalazi na radnom listu i tako olakšavaju razumijevanje sadržaja radne knjige te kretanje po njoj.

Preimenovanje kartica listova

Brisanje kartica listova

Koristite jednostavnu strukturu tablica i navedite informacije u zaglavlju stupaca.

Da biste bili sigurni da tablice ne sadrže podijeljene ćelije, spojene ćelije, ugniježđene tablice ni potpuno prazne retke ili stupce, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Dodavanje zaglavlja u novu tablicu

Korištenje zaglavlja u postojećoj tablici

Dodavanje zamjenskog teksta u vizuale i tablice

U sljedećim je postupcima opisano kako u vizuale i tablice u proračunskim tablicama programa Excel dodavati zamjenski tekst.

Napomena : Preporučujemo da tekst upišete samo u polje opisa, a da polje naziva ostavite praznim. Time ćete osobama s posebnim potrebama omogućiti da sve popularne čitače zaslona, uključujući Pripovjedač, koriste na najbolji mogući način. U audio i videosadržaju uz zamjenski tekst koristite i titlove za osobe koje su gluhe ili slabije čuju.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike, isječke crteža i snimke zaslona dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati tekst i opisati te elemente korisnicima koji ih ne mogu vidjeti.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku.

 2. Odaberite Oblikovanje slike > Veličina i svojstva.

 3. Odaberite Zamjenski tekst.

 4. Upišite opis i naslov.

  Savjet : U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona područja za zamjenski tekst u oknu Oblikovanje slike kojim se opisuje odabrana slika

Dodavanje zamjenskog teksta u SmartArt grafike

 1. Desnom tipkom miša kliknite SmartArt grafiku.

 2. Odaberite Oblikovanje oblika > Mogućnosti oblika > Veličina i svojstva.

 3. Odaberite Zamjenski tekst.

 4. Upišite opis i naslov.

  Savjet : U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona područja za zamjenski tekst u oknu Oblikovanje oblika kojim se opisuje odabrana SmartArt grafika

Dodavanje zamjenskog teksta u oblike

Dodajte zamjenski tekst u oblike, uključujući oblike unutar SmartArt grafika.

 1. Desnom tipkom miša kliknite oblik.

 2. Odaberite Oblikovanje oblika > Mogućnosti oblika > Veličina i svojstva.

 3. Odaberite Zamjenski tekst.

 4. Upišite opis i naslov.

  Savjet : U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona područja za zamjenski tekst u oknu Oblikovanje oblika kojim se opisuje odabrani oblik

Dodavanje zamjenskog teksta na zaokretne grafikone

 1. Desnom tipkom miša kliknite zaokretni grafikon.

 2. Odaberite Oblikovanje područja grafikona > Mogućnosti grafikona > Veličina i svojstva.

 3. Odaberite Zamjenski tekst.

 4. Upišite opis i naslov.

  Savjet : U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona područja za zamjenski tekst u oknu Oblikovanje područja grafikona kojim se opisuje odabrani zaokretni grafikon

Dodavanje zamjenskog teksta u tablice

 1. Desnom tipkom miša kliknite tablicu.

 2. Odaberite Tablica > Zamjenski tekst.

 3. Upišite opis i naslov.

  Savjet : U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona dijaloškog okvira Zamjenski tekst

Stvaranje pristupačnih hiperveza, tablica i kartica listova

U sljedećim je postupcima opisano kako u proračunske tablice programa Excel umetati pristupačne hiperveze, tablice i kartice listova.

Dodavanje teksta hiperveze i zaslonskih savjeta

 1. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju.

 2. Odaberite Hiperveza.

 3. U okvir Tekst za prikaz upišite tekst hiperveze.

 4. U okvir Adresa unesite adresu odredišta za hipervezu.

 5. Odaberite gumb Zaslonski opis, a zatim u okvir Tekst zaslonskog opisa unesite zaslonski opis.

Savjet : Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze predstavlja točan sažetak sadržaja stranice, upotrijebite ga kao tekst hiperveze. Sljedeći se tekst hiperveze, primjerice, podudara s naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Snimka zaslona dijaloškog okvira Umetanje hiperveze

Korištenje zaglavlja u postojećoj tablici

U bloku ćelija koji je označen kao tablica odredite redak zaglavlja.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u tablici.

 2. Na kartici Alati za tablice, Dizajn u grupi Mogućnosti stila tablice potvrdite okvir Redak zaglavlja.

 3. Upišite naslove stupaca.

Snimka zaslona grupe Mogućnosti stila tablice s potvrđenim okvirima

Dodavanje zaglavlja u novu tablicu

U novom bloku ćelija koji označavate kao tablicu odredite redak zaglavlja.

 1. Odaberite ćelije koje želite uvrstiti u tablicu.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tablice odaberite Tablica.

 3. Potvrdite okvir Moja tablica ima zaglavlja.

 4. Odaberite U redu.
  Excel će stvoriti redak zaglavlja sa zadanim nazivima Stupac1, Stupac2 i tako dalje.

 5. Upišite novi opisni naziv za svaki stupac u tablici.

Snimka zaslona dijaloškog okvira Stvaranje tablice s potvrđenim okvirom Moja tablica ima zaglavlja”>>

Preimenovanje kartica listova

 1. Desnom tipkom miša kliknite karticu lista pa odaberite Preimenuj.

 2. Upišite kratak jedinstveni naziv lista.

Snimka zaslona stavke Preimenuj na izborniku

Brisanje kartica listova

 1. Desnom tipkom miša kliknite karticu lista.

 2. Odaberite Izbriši.

Snimka zaslona stavke Izbriši na izborniku

Vidi također

iOS: najbolje prakse za stvaranje pristupačnih proračunskih tablica programa Excel

Sljedeća tablica sadrži ključne najbolje prakse za stvaranje pristupačnih dokumenata programa Excel namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Svim karticama listova dodijelite jedinstvene nazive.

Čitači zaslona čitaju nazive listova koji sadrže informacije o tome što se nalazi na radnom listu i tako olakšavaju razumijevanje sadržaja radne knjige te kretanje po njoj.

Preimenovanje kartica listova

Koristite jednostavnu strukturu tablica i navedite informacije u zaglavlju stupaca.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Korištenje zaglavlja u postojećim tablicama

Stvaranje pristupačnih tablica i kartica listova

U sljedećim je postupcima opisano kako u proračunske tablice programa Excel umetati pristupačne tablice i kartice listova.

Korištenje zaglavlja u postojećim tablicama

U bloku ćelija koji je označen kao tablica odredite redak zaglavlja.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u tablici.

 2. Da biste otvorili karticu Tablica, pri dnu zaslona na kraju alatne trake dodirnite ikonu Više.

 3. Da biste odabrali mogućnost Redak zaglavlja, dodirnite je.

 4. Upišite zaglavlja stupaca u tablici.

Naredba Mogućnosti stila uz odabrano zaglavlje retka

Preimenovanje kartica listova

 1. Dvaput dodirnite karticu lista.

 2. Trenutni naziv odabranog lista zamijenite kratkim i jedinstvenim nazivom.

Odabrana kartica lista s prikazom mogućnosti preimenovanja

Vidi također

Android: najbolje prakse za stvaranje pristupačnih proračunskih tablica programa Excel

Sljedeća tablica sadrži ključne najbolje prakse za stvaranje pristupačnih dokumenata programa Excel namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve vizuale i tablice.

Vizualni sadržaj obuhvaća slike, isječke crteža, SmartArt grafike, oblike, grupe, grafikone, ugrađene objekte, rukopis i videozapise.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, navedite taj tekst i u dokumentu. U zamjenskom tekstu ukratko opišite sliku, spomenite da se na njoj nalazi tekst i navedite njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodavanje zamjenskog teksta u oblike

Dodavanje zamjenskog teksta u grafikone

Svim karticama listova dodijelite jedinstvene nazive.

Čitači zaslona čitaju nazive listova koji sadrže informacije o tome što se nalazi na radnom listu i tako olakšavaju razumijevanje sadržaja radne knjige te kretanje po njoj.

Preimenovanje kartica listova

Koristite jednostavnu strukturu tablica i navedite informacije u zaglavlju stupaca.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Dodavanje zaglavlja u nove tablice

Korištenje zaglavlja u postojećim tablicama

Dodavanje zamjenskog teksta u vizuale

U sljedećim je postupcima opisano kako u vizuale u proračunskim tablicama programa Excel dodavati zamjenski tekst.

Napomena : U audio i videosadržaju uz zamjenski tekst koristite i titlove za osobe koje su gluhe ili slabije čuju.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike, isječke crteža i snimke zaslona dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati tekst i opisati te elemente korisnicima koji ih ne mogu vidjeti.

 1. Odaberite sliku.

 2. Da biste otvorili karticu Slika, na kraju alatne trake pri dnu zaslona dodirnite strelicu gore.

 3. Pomaknite se prema dolje do naredbe Zamjenski tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Upišite opis i naslov. Promjene će se automatski spremiti.

  Savjet : U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Naredba Zamjenski tekst na kartici Slika

Dodavanje zamjenskog teksta u oblike

Dodajte zamjenski tekst u oblike, uključujući oblike unutar SmartArt grafika.

 1. Odaberite oblik.

 2. Da biste otvorili karticu Oblik, na kraju alatne trake pri dnu zaslona dodirnite strelicu gore.

 3. Pomaknite se prema dolje do naredbe Zamjenski tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Upišite opis i naslov. Promjene će se automatski spremiti.

  Savjet : U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Naredba Zamjenski tekst na kartici Oblik

Dodavanje zamjenskog teksta u grafikone

 1. Odaberite grafikon.

 2. Da biste otvorili karticu Grafikon, na kraju alatne trake pri dnu zaslona dodirnite strelicu prema gore.

 3. Pomaknite se prema dolje do naredbe Zamjenski tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Upišite opis i naslov. Promjene će se automatski spremiti.

  Savjet : U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Naredba Zamjenski tekst na kartici Grafikon

Stvaranje pristupačnih tablica i kartica listova

U sljedećim je postupcima opisano kako u proračunske tablice programa Excel umetati pristupačne tablice i kartice listova.

Korištenje zaglavlja u postojećim tablicama

U bloku ćelija koji je označen kao tablica odredite redak zaglavlja.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u tablici.

 2. Da biste otvorili karticu Tablica, na kraju alatne trake pri dnu zaslona dodirnite strelicu dolje.

 3. Da biste odabrali mogućnost Redak zaglavlja, dodirnite je.

  Savjet : Kada je mogućnost odabrana, sive je boje.

 4. Upišite zaglavlja stupaca u tablici.

Kartica Tablica s odabranom mogućnošću Redak zaglavlja

Dodavanje zaglavlja u nove tablice

U novom bloku ćelija koji označavate kao tablicu odredite redak zaglavlja.

 1. Označite ćelije koje želite uvrstiti u tablicu.

 2. Da biste otvorili karticu Polazno, na kraju alatne trake pri dnu zaslona dodirnite strelicu gore.

 3. Dodirnite Polazno > Umetanje.

 4. Dodirnite naredbu Tablica.

 5. Potvrdite okvir Tablica ima zaglavlja.

Tablica s potvrđenim okvirom Tablica ima zaglavlja

Preimenovanje kartica listova

 1. Dodirnite i držite karticu lista pa odaberite Preimenuj.

 2. Upišite kratak jedinstveni naziv lista.

Odabrana kartica lista s prikazom naredbe Preimenuj

Vidi također

Office Online: najbolje prakse za stvaranje pristupačnih proračunskih tablica web-aplikacije Excel Online

Sljedeća tablica sadrži ključne najbolje prakse za stvaranje pristupačnih dokumenata web-aplikacije Excel Online namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Kako to pronaći

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve vizuale i tablice.

Da biste pronašli instance zamjenskog teksta koji nedostaje u proračunskoj tablici, koristite alat za provjeru pristupačnosti.

Zamjenski tekst osobama koje ne vide zaslon omogućuje da razumiju važne stavke na slikama i drugim vizualima.

Važne informacije u tablicama nemojte prenositi isključivo tekstom. U zamjenskom tekstu ukratko opišite sadržaj tablice i njezinu namjenu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodavanje zamjenskog teksta u grafikone

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Da biste utvrdili ima li tekst hiperveze smisla kao samostalna informacija i prenosi li čitateljima točne informacije o odredištu, preletite pogledom radnu knjigu.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst Kliknite ovdje, već upotrijebite potpuni naziv odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Dodijelite jedinstvene nazive svim karticama listova i uklonite prazne listove.

Pročitajte nazive kartica listova u radnoj knjizi i provjerite ima li u svakom listu sadržaja.

Čitači zaslona čitaju nazive listova koji sadrže informacije o tome što se nalazi na radnom listu i tako olakšavaju razumijevanje sadržaja radne knjige te kretanje po njoj.

Dodjela smislenog naziva radnoj knjizi

Preimenovanje kartica listova

Brisanje kartica listova

Koristite jednostavnu strukturu tablica i navedite informacije u zaglavlju stupaca.

Da biste bili sigurni da tablice ne sadrže podijeljene ćelije, spojene ćelije, ugniježđene tablice ni potpuno prazne retke ili stupce, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti u web-aplikaciji Excel Online.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazni reci i stupci u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Korištenje zaglavlja u tablici

Dodavanje zamjenskog teksta u slike i grafikone

U sljedećim je postupcima opisano kako u slike i grafikone u proračunskim tablicama web-aplikacije Excel Online dodavati zamjenski tekst. Da biste u tablice dodavali zamjenski tekst, koristite verziju programa Excel za računala.

Napomena : Preporučujemo da tekst upišete samo u polje opisa, a da polje naziva ostavite praznim. Time ćete osobama s posebnim potrebama omogućiti da popularne čitače zaslona, primjerice Pripovjedač, koriste na najbolji mogući način.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku, a zatim odaberite Zamjenski tekst da biste otvorili dijaloški okvir Zamjenski tekst.

 2. Provjerite i po potrebi promijenite tekst u tekstnom okviru Opis.

 3. Odaberite U redu.

Snimka zaslona dijaloškog okvira Zamjenski tekst s poljima Naslov i Opis.

Dodavanje zamjenskog teksta u grafikone

 1. Desnom tipkom miša kliknite grafikon, a zatim odaberite Zamjenski tekst da biste otvorili dijaloški okvir Zamjenski tekst.

 2. Dodajte tekst u tekstni okvir Opis.

 3. Odaberite U redu.

Stvaranje pristupačnih hiperveza, tablica i kartica listova

U sljedećim je postupcima opisano kako u proračunske tablice web-aplikacije Excel Online umetati pristupačne hiperveze, tablice i kartice listova.

Dodavanje teksta hiperveze

 1. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju.

 2. Odaberite Hiperveza.

 3. U okvir Tekst za prikaz upišite tekst koji će korisnici moći kliknuti. Zatim ovisno o vrsti veze koju želite koristiti učinite nešto od sljedećeg:

  • U okvir URL upišite ili zalijepite adresu.

  • U okvir Mjesto u ovom dokumentu upišite mjesto ćelije na koju želite stvoriti vezu, primjerice A6.

  • U okvir adresa e-pošte upišite adresu e-pošte u obliku netko@primjer.com.

 4. Kliknite U redu.

Savjet : Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze predstavlja točan sažetak sadržaja stranice, upotrijebite ga kao tekst hiperveze. Sljedeći se tekst hiperveze, primjerice, podudara s naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Snimka zaslona dijaloškog okvira Umetanje hiperveze u koji možete unijeti podatke za prikaz teksta i URL, odrediti mjesto u dokumentu ili unijeti adresu e-pošte.

Korištenje zaglavlja u tablici

 1. Odaberite ćelije koje želite uvrstiti u tablicu.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tablice odaberite Tablica.

 3. Potvrdite okvir Moja tablica ima zaglavlja.

 4. Odaberite u redu.
  Excel Online stvorit će redak zaglavlja sa zadanim nazivima Stupac1, Stupac2 i tako dalje.

 5. Upišite novi opisni naziv za svaki stupac u tablici.

Napomena : Pomoću istog postupka dodajte zaglavlje ćelijama u postojećoj tablici.

Snimka zaslona na kojoj je prikazan dijaloški okvir Stvaranje tablice s potvrđenim okvirom za mogućnost "Moja tablica ima zaglavlja".

Dodjela smislenog naziva radnoj knjizi

 1. Odaberite Datoteka > Spremi kao.

 2. Odaberite Spremi kao pa upišite naziv datoteke. Stvorite naziv koji upućuje na vrstu podataka koje datoteka sadrži. Ako je moguće, nazivu dodajte i datum.

 3. (Neobavezno) Potvrdite okvir Zamijeni postojeću datoteku.

 4. Odaberite U redu.

Napomena : Ako želite preimenovati datoteku, odaberite Preimenuj, upišite naziv datoteke, a zatim odaberite U redu.

Snimka zaslona dijaloškog okvira Spremi kao u koji možete unijeti naziv datoteke i odabrati mogućnost zamjene postojeće datoteke.

Preimenovanje kartica listova

 1. Desnom tipkom miša kliknite karticu lista pa odaberite Preimenuj.

 2. Upišite kratak i jedinstven naziv kartice koji opisuje njezin sadržaj.

 3. Odaberite U redu.

Snimka zaslona izbornika koji se prikazuje kada desnom tipkom miša kliknete karticu lista. Izbornik sadrži mogućnosti za umetanje, brisanje, preimenovanje, promjenu mjesta u redoslijedu, sakrivanje ili otkrivanje lista.

Brisanje kartica listova

 1. Desnom tipkom miša kliknite karticu lista.

 2. Odaberite Izbriši.

 3. Odaberite U redu.

Korištenje alata za provjeru pristupačnosti u web-aplikaciji Excel Online

 1. Odaberite karticu Pregled.

 2. Odaberite Provjera pristupačnosti.

 3. Provjerite rezultate u alatu za provjeru pristupačnosti. Rezultati su na temelju ozbiljnosti problema podijeljeni u sljedeće kategorije:

  • Pogreške. Obuhvaćaju sadržaj koji osobama s posebnim potrebama otežava ili onemogućuje razumijevanje sadržaja.

  • Upozorenja. Osobe s posebnim potrebama imat će poteškoća s razumijevanjem sadržaja.

  • Savjeti. Savjeti vam daju do znanja da osobe s posebnim potrebama mogu razumjeti sadržaj, ali da ga možete bolje organizirati i prezentirati da biste tim osobama olakšali rad.

 4. Riješite probleme.

Napomena : Alat za provjeru pristupačnosti u dokumentu će pronaći sve probleme koji se mogu riješiti u pregledniku. Ako vam je potrebna potpuna provjera, otvorite dokument u aplikaciji za stolna računala i upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti za stolna računala za Windows ili Mac.

Snimka zaslona kartice Pregled s pokazivačem na mogućnosti Provjera pristupačnosti.

Vidi također

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×