Pristupačne prezentacije programa PowerPoint

Pristupačne prezentacije programa PowerPoint

Ova tema sadrži detaljne upute za stvaranje prezentacija programa PowerPoint koje će biti pristupačne osobama s posebnim potrebama.

Slajd programa PowerPoint, s naslovom „Pripremite se za događaj”, koji obuhvaća grafički popis („Postavljanje datuma”, „Zaštita mjesta”, „Pozivanje sudionika”, „Priprema osvježenja” i „Nastavak”) uz fotografiju blagovaonice

Prezentacije programa PowerPoint obično se oslanjaju na vizualni prikaz, pa će osobe koje su slijepe ili slabovidne lakše razumjeti vaš sadržaj ako prilikom stvaranja slajdova obratite pozornost na pristupačnost.

Windows: najbolje prakse za stvaranje pristupačnih prezentacija programa PowerPoint

Sljedeća tablica sadrži ključne najbolje prakse za stvaranje pristupačnih prezentacija programa PowerPoint namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Kako to pronaći

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve vizuale i tablice.

Vizualni sadržaj obuhvaća slike, isječke crteža, SmartArt grafike, oblike, grupe, grafikone, ugrađene objekte, rukopis i videozapise.

Da biste pronašli zamjenski tekst koji nedostaje, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, navedite taj tekst i u dokumentu. U zamjenskom tekstu ukratko opišite sliku, spomenite da se na njoj nalazi tekst i navedite njezinu svrhu.

Pregled i uređivanje automatski generiranog zamjenskog teksta u fotografijama

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodavanje zamjenskog teksta u SmartArt grafike

Dodavanje zamjenskog teksta u oblike

Dodavanje zamjenskog teksta u grafikone

Dodavanje zamjenskog teksta u tablice

Provjerite može li se sadržaj slajda pročitati redoslijedom koji ste zamislili.

Provjera pristupačnosti omogućuje vam da pronađete slajdove na kojima bi se mogli pojaviti problemi s redoslijedom čitanja.

Osobe koje vide prilikom čitanja slajda elemente kao što su tekst ili slike obično čitaju redoslijedom kojim se pojavljuju na slajdu. Čitač zaslona pak elemente na slajdu čita redoslijedom kojim su dodani na slajd. Taj se redoslijed može znatno razlikovati od redoslijeda prikaza elemenata.

Da biste bili sigurni da će svi pročitati sadržaj redoslijedom koji ste zamislili, obavezno provjerite redoslijed čitanja.

Postavljanje redoslijeda čitanja sadržaja na slajdu

Ako dizajnirate novi slajd, koristite ugrađene dizajne slajda.

PowerPoint sadrži ugrađene rasporede slajdova koje možete primijeniti na bilo koji slajd. Kada ih koristite s novim slajdom, ti rasporedi automatski provjeravaju je li redoslijed čitanja prilagođen svim korisnicima.

Upotreba ugrađenih dizajna slajda radi postizanja inkluzivnog redoslijeda čitanja

Dodajte smisleni tekst hiperveza i zaslonske savjete.

Da biste utvrdili ima li tekst hiperveze smisla kao samostalna informacija i prenosi li čitateljima točne informacije o odredištu, preletite pogledom slajdove u prezentaciji.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst Kliknite ovdje, već upotrijebite potpuni naziv odredišne stranice.

Savjet: Možete dodati i zaslonske savjete koji će se pojaviti kada korisnik zadrži pokazivač na tekstu ili slikama koje sadrže hipervezu.

Dodavanje teksta hiperveze i zaslonskih savjeta

Nemojte koristiti boju kao jedini način prenošenja informacija.

Da biste pronašli instance kodiranja bojama, pregledajte slajdove u prezentaciji.

Osobe koje su slijepe, slabovidne ili ne raspoznaju boje mogu propustiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Možete, primjerice, podcrtati tekst hiperveze u boji da bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da tekst predstavlja vezu unatoč tome što ne vide boju. Za naslove možete koristiti podebljani ili veći font.

Korištenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta za tekst i boje pozadine.

Za traženje nedovoljnog kontrasta boja poslužite se alatom za provjeru pristupačnosti.

Osim toga, u proračunskoj tablici možete potražiti tekst koji se teško čita ili se ne može razlikovati od pozadine.

Između teksta i pozadine mora postojati snažan kontrast da bi i slabovidne osobe mogle koristiti sadržaj. Koristite tamni tekst na bijeloj ili svijetloj pozadini ili pak bijeli tekst na tamnoj pozadini.

Crno-bijele sheme boja također olakšavaju razlikovanje teksta i oblika osobama koje ne razlikuju boje.

Korištenje pristupačne boje teksta

Svakom slajdu dodijelite jedinstven naslov.

Da biste pronašli slajdove koji nemaju naziv, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Osobe koje su slijepe, slabovidne ili imaju poteškoća u čitanju koriste naslove slajdova za kretanje po prezentaciji. Te osobe letimičnim pregledom ili pomoću čitača zaslona mogu brzo pogledati popis naslova slajdova i prijeći izravno na željeni slajd.

Korištenje jedinstvenih naslova slajdova

Sakrivanje naslova slajda

Koristite jednostavnu strukturu tablica i navedite informacije u zaglavlju stupaca.

Da biste bili sigurni da tablice ne sadrže podijeljene ćelije, spojene ćelije, ugniježđene tablice ni potpuno prazne retke ili stupce, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Korištenje zaglavlja tablice

Koristite veći font (18 toč. ili veći), sans-serifni font i dovoljnu količinu bijelog prostora.

Da biste otkrili moguće probleme povezane s fontovima ili bjelinama, pogledajte ima li na slajdovima područja koja djeluju nagužvano ili nečitljivo.

Osobe s disleksijom opisuju tekst kao da "pliva" na stranici (zbog pretapanja jednog retka teksta u redak ispod njega). Tekst često vide kao spojen ili izobličen.

Za osobe s disleksijom ili slabijim vidom potrebno je smanjiti opterećenje prilikom čitanja. Čitanje im možete olakšati korištenjem poznatih sans-serifnih fontova, primjerice fonta Arial ili Calibri. Izbjegavajte korištenje isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta. Između rečenica i odlomaka umetnite dovoljnu količinu bijelog prostora.

Korištenje pristupačnog dizajna slajda

Oblikovanje teksta radi pristupačnosti

Koristite videozapise koji su pristupačni osobama s poteškoćama sa sluhom i vidom.

Podnaslovi obično sadrže prijepis (ili prijevod) govora.

Titlovi obično opisuju i zvukove koji se događaju izvan kadra, primjerice glazbu ili zvučne efekte.

Opis videozapisa podrazumijeva govorne opise ključnih vizualnih elemenata videozapisa. Ti se opisi umeću u prirodne stanke u govoru. Opis videozapisa čini videozapis pristupačnijim za slijepe i slabovidne osobe.

Korištenje titlova, podnaslova i zamjenskih zvučnih zapisa u videozapisima

Dodavanje zamjenskog teksta u vizuale i tablice

U sljedećim je postupcima opisano kako dodati zamjenski tekst u vizuale i tablice u prezentacijama programa PowerPoint.

Napomena: Preporučujemo da tekst upišete samo u polje opisa, a da polje naziva ostavite praznim. Time ćete osobama s posebnim potrebama omogućiti da sve popularne čitače zaslona, uključujući Pripovjedač, koriste na najbolji mogući način. U audio i videosadržaju uz zamjenski tekst koristite i titlove za osobe koje su gluhe ili slabije čuju.

Pregled i uređivanje automatski generiranog zamjenskog teksta u fotografijama

PowerPoint za PC u sustavu Office 365 automatski generira zamjenski tekst za fotografije pomoću pametnih servisa u oblaku. Automatski generirane zamjenske tekstove možete pregledati i urediti.

Napomena: Ta je značajka dostupna samo pretplatnicima sustava Office 365 koji su se pridružili programu Office Insider. Ako ste pretplatnik sustava Office 365, provjerite imate li najnoviju verziju sustava Office.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku.

 2. Odaberite Uređivanje zamjenskog teksta da biste otvorili okno Zamjenski tekst.

 3. U oknu Zamjenski tekst provjerite opis u tekstnom okviru.

 4. Učinite nešto od sljedećega:

  • Da biste prihvatili predloženi tekst, zatvorite okno Zamjenski tekst i vratite se na slajd programa PowerPoint.

  • Da biste promijenili predloženi zamjenski tekst, upišite željeni tekst u okvir. Kada završite, zatvorite okno Zamjenski tekst i vratite se na slajd programa PowerPoint.

Snimka zaslona okna Oblikovanje slike s okvirima za zamjenski tekst kojima se opisuje odabrana slika

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

PowerPoint zamjenski tekst za crteže, kao što su isječci crteža, dijagrami ili ikone, ne generira automatski. Ako želite dodati sliku koja je ikona, isječak crteža ili neka druga slika koja nije fotografija, zamjenske ćete tekstove morati unijeti ručno.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku, a zatim odaberite Veličina i položaj.

 2. U oknu Oblikovanje slike odaberite Zamjenski tekst.

 3. U tekstni okvir Opis upišite zamjenski tekst za sliku.

Dodavanje zamjenskog teksta u SmartArt grafike

 1. Desnom tipkom miša kliknite SmartArt grafiku, a zatim odaberite Veličina i položaj.

 2. U oknu Oblikovanje oblika odaberite Zamjenski tekst pa upišite opis grafike.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona okna Oblikovanje oblika s okvirima za zamjenski tekst kojima se opisuje odabrana SmartArt grafika

Dodavanje zamjenskog teksta u oblike

Dodajte zamjenski tekst u oblike, uključujući oblike unutar SmartArt grafika.

 1. Desnom tipkom miša kliknite oblik, a zatim odaberite Veličina i položaj.

 2. U oknu Oblikovanje oblika odaberite Zamjenski tekst pa upišite opis oblika.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona okna Oblikovanje oblika s okvirima za zamjenski tekst kojima se opisuje odabrani oblik

Dodavanje zamjenskog teksta u grafikone

 1. Desnom tipkom miša kliknite grafikon, a zatim odaberite Oblikovanje područja grafikona.

 2. U oknu Oblikovanje područja grafikona odaberite Veličina i svojstva.

 3. Odaberite Zamjenski tekst pa upišite opis grafikona.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona okna Oblikovanje područja grafikona s okvirima za zamjenski tekst kojima se opisuje odabrani grafikon

Dodavanje zamjenskog teksta u tablice

 1. Desnom tipkom miša kliknite tablicu, a zatim odaberite Oblikovanje oblika.

 2. U oknu Oblikovanje oblika odaberite Veličina i svojstva.

 3. Odaberite Zamjenski tekst pa upišite opis tablice.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Snimka zaslona okna Oblikovanje oblika s okvirima za zamjenski tekst kojima se opisuje odabrana tablica

Umetanje pristupačnih hiperveza, teksta i tablica

U sljedećim je postupcima opisano kako u prezentacije programa PowerPoint umetati pristupačne hiperveze, tekst i tablice.

Dodavanje teksta hiperveze i zaslonskih savjeta

 1. Odaberite tekst za koji želite postaviti hipervezu pa ga kliknite desnom tipkom miša.

 2. Odaberite Hiperveza. Odabrani tekst bit će prikazan u okviru Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze.

 3. Ako je potrebno, promijenite ga.

 4. U okvir Adresa unesite adresu odredišta za hipervezu.

 5. Odaberite gumb Zaslonski opis, a zatim u okvir Tekst zaslonskog opisa unesite zaslonski opis.

  Savjet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze predstavlja točan sažetak sadržaja stranice, upotrijebite ga kao tekst hiperveze. Sljedeći se tekst hiperveze, primjerice, podudara s naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

 6. Da biste primijenili promjene, odaberite U redu > U redu.

Snimka zaslona dijaloškog okvira Umetanje hiperveze

Korištenje pristupačnog dizajna slajda

Da biste bili sigurni da će dizajn slajda biti pristupačan, odaberite jednu od dostupnih tema sustava Office. Teme sustava Office osmišljene su za pristupačne boje, kontrast i fontove. Osim toga, čitačima zaslona olakšavaju čitanje sadržaja na slajdu.

 1. Na kartici Dizajn proširite grupu Teme.

 2. U galeriji sustava Office u grupi Teme odaberite dizajn slajda.

Snimka zaslona teme sustava Office na kartici Dizajn

Korištenje zaglavlja tablice

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u tablici.

 2. Odaberite karticu Dizajn.

 3. U grupi Mogućnosti stila tablice potvrdite okvir Redak zaglavlja.

 4. U tablicu unesite zaglavlja stupaca.

Snimka zaslona s potvrdnim okvirom Redak zaglavlja u grupi Mogućnosti stila tablice na kartici Dizajn u odjeljku Alati za tablice

Oblikovanje teksta radi pristupačnosti

 1. Odaberite tekst.

 2. Odaberite karticu Polazno.

 3. U grupi Font s mogućnostima za vrstu, veličinu, stil i boju fonta odaberite postavke oblikovanja.

Snimka zaslona grupe Font na kartici Polazno

Korištenje pristupačne boje teksta

Evo nekoliko ideja:

 • Da biste bili sigurni da će dizajn slajda biti pristupačan, odaberite jednu od dostupnih unaprijed dizajniranih tema sustava Office. Upute potražite u odjeljku Korištenje pristupačnog dizajna slajda.

 • Da biste analizirali prezentaciju i pronašli gdje je kontrast boja preslab, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti. Taj alat provjerava tekst na slajdovima s obzirom na sljedeće elemente:

  • boja stranice

  • pozadine slajdova

  • istaknuti sadržaj

  • ispuna tekstnog okvira

  • sjenčanje odlomka

  • ispune SmartArt grafika

  • zaglavlja i podnožja

  • veze

Stvaranje pristupačnih slajdova

U sljedećim je postupcima opisano kako u prezentacije programa PowerPoint umetati pristupačne slajdove.

Korištenje jedinstvenih naslova slajdova

 1. Da biste vratili rezervirana mjesta slajdova za odabrani slajd, na kartici Polazno u grupi Slajdovi kliknite Vrati izvorno.

 2. Na slajdu upišite jedinstven naslov koji opisuje sadržaj slajda.

Snimka zaslona naredbe Ponovno postavi u grupi Slajdovi na kartici Polazno

Sakrivanje naslova slajda

Čitači zasloni pročitat će naslov slajda čak i ako ga sakrijete.

 1. Na kartici Početno u grupi Crtanje odaberite Razmjesti.

 2. Na izborniku Razmještaj odaberite Okno za odabir.

 3. U oknu za odabir pronađite tekstni okvir Naslov pa kliknite ikonu oka pokraj tog okvira.

Snimka zaslona okna Odabir s prikazom ikone oka uz rezervirano mjesto Naslov

Postavljanje redoslijeda čitanja sadržaja na slajdu

Pomoću okna za odabir postavite redoslijed kojim će čitači zaslona čitati sadržaje na slajdu. Okno za odabir sadrži popis svih objekata na slajdu obrnutim redoslijedom. Čitač zaslona objekte na slajdu čita obrnutim redoslijedom navedenim u oknu za odabir.

 1. Na kartici Početno u grupi Crtanje odaberite Razmjesti.

 2. Na izborniku Razmještaj odaberite Okno za odabir.

 3. Da biste u oknu za odabir promijenili redoslijed čitanja, učinite nešto od sljedećeg:

  • Povucite i ispustite stavke na novo mjesto.

  • Odaberite stavku pa gumb sa strelicom prema gore (Premjesti ispred) ili gumb sa strelicom prema dolje (Premjesti iza).

Snimka zaslona okna Odabir s popisom svih objekata na slajdu obrnutim redoslijedom

Upotreba ugrađenih dizajna slajda radi postizanja inkluzivnog redoslijeda čitanja

PowerPoint ima ugrađene rasporede slajdova koji sadrže rezervirana mjesta za tekst, videozapise, slike, isječke crteža i druge elemente. Ugrađeni rasporedi sadrže i cjelokupno oblikovanje, kao što su boje teme, fontovi i efekti. Ugrađeni rasporedi jamče pristupačnost jer su dizajnirani tako da je redoslijed čitanja jednak za osobe koje vide i osobe koje koriste tehnologiju kao što su čitači zaslona.

 1. Na kartici Prikaz kliknite Normalno.

 2. U okviru Minijatura pronađite mjesto na koje želite dodati slajd. Kliknite desnom tipkom miša pa odaberite Novi slajd. Kliknite novi slajd da biste ga odabrali.

 3. Na kartici Dizajn proširite galeriju Teme, a zatim odaberite željeni raspored slajda. PowerPoint automatski primjenjuje taj raspored na novi slajd.

 4. Idite na novi slajd i dodajte mu naslov i željeni sadržaj.

Korištenje titlova, podnaslova i zamjenskih zvučnih zapisa u videozapisima

PowerPoint 2016 podržava reprodukciju videozapisa s više audiozapisa, kao i titlove te podnaslove ugrađene u videodatoteke. 

Umetanje i reprodukciju titlova ili podnaslova spremljenih u datoteke odvojene od videozapisa trenutno podržava samo PowerPoint za Windows. U svim drugim izdanjima programa PowerPoint (kao što su PowerPoint za Mac ili izdanja za mobilne uređaje) titlovi i podnaslovi prije umetanja u PowerPoint moraju biti kodirani u videozapis.

Podržani oblici videozapisa za titlove i podnaslove razlikuju se ovisno o operacijskom sustavu koji koristite. Svaki operacijski sustav ima postavke pomoću kojih možete prilagoditi način prikaza titlova ili podnaslova.

Kada upotrijebite značajku komprimiranja medijskih sadržaja ili optimizacije kompatibilnosti medijskih sadržaja, titlovi, podnaslovi i zamjenski zvučni zapisi neće ostati sačuvani. Osim toga, prilikom pretvaranja prezentacije u videozapis titlovi, podnaslovi i zamjenski zvučni zapisi u ugrađenim videozapisima neće biti uvršteni u spremljeni videozapis.

Kada na odabranom videozapisu upotrijebite naredbu Spremi medijski sadržaj kao, titlovi, podnaslovi i više zvučnih zapisa koji su ugrađeni u videozapis ostat će sačuvani u spremljenom videozapisu. 

Da biste stvarali pristupačne prezentacije programa PowerPoint s videozapisima, pridržavajte se sljedećih smjernica:

 • Ako će ih gledati slijepe ili slabovidne osobe, videozapisi moraju obuhvaćati zvučni zapis s opisima videozapisa.

 • Videozapisi koji sadrže dijalog moraju sadržavati i titlove ili podnaslove u podržanom obliku za korisnike koji su gluhi ili imaju poteškoća sa sluhom.

Vidi također

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Pristupačni dokumenti programa Word

Pristupačne proračunske tablice programa Excel

Pristupačne poruke e-pošte programa Outlook

iOS: najbolje prakse za stvaranje pristupačnih prezentacija programa PowerPoint

Sljedeća tablica sadrži ključne najbolje prakse za stvaranje pristupačnih prezentacija programa PowerPoint namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve vizuale i tablice.

Vizualni sadržaj obuhvaća slike, oblike, grafikone, ugrađene objekte, rukopis i videozapise.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, navedite taj tekst i u dokumentu. U zamjenskom tekstu ukratko opišite sliku, spomenite da se na njoj nalazi tekst i navedite njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike, tablice i oblike

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Osobe koje su slijepe, slabovidne ili ne raspoznaju boje mogu propustiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Možete, primjerice, podcrtati tekst hiperveze u boji da bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da tekst predstavlja vezu unatoč tome što ne vide boju. Za naslove možete koristiti podebljani ili veći font.

Korištenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta za tekst i boje pozadine.

Tekst u prezentacijama mora biti čitljiv i u načinu rada s jakim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja osobama koje ne razliku boje olakšavaju razlikovanje teksta i oblika.

Korištenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite jednostavnu strukturu tablica i navedite informacije u zaglavlju stupaca.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Korištenje zaglavlja tablice

Koristite veći font (18 toč. ili veći), sans-serifni font i dovoljnu količinu bijelog prostora.

Osobe s disleksijom opisuju tekst kao da "pliva" na stranici (zbog pretapanja jednog retka teksta u redak ispod njega). Tekst često vide kao spojen ili izobličen.

Za osobe s disleksijom ili slabijim vidom potrebno je smanjiti opterećenje prilikom čitanja. Čitanje im možete olakšati korištenjem poznatih sans-serifnih fontova, primjerice fonta Arial ili Calibri. Izbjegavajte korištenje isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta. Između rečenica i odlomaka umetnite dovoljnu količinu bijelog prostora.

Korištenje pristupačnog dizajna slajda

Oblikovanje teksta radi pristupačnosti

Koristite videozapise koji su pristupačni osobama s poteškoćama sa sluhom i vidom.

Podnaslovi obično sadrže prijepis (ili prijevod) govora.

Titlovi obično opisuju i zvukove koji se događaju izvan kadra, primjerice glazbu ili zvučne efekte.

Opis videozapisa podrazumijeva govorne opise ključnih vizualnih elemenata videozapisa. Ti se opisi umeću u prirodne stanke u govoru. Opis videozapisa čini videozapis pristupačnijim za slijepe i slabovidne osobe.

Korištenje titlova, podnaslova i zamjenskih zvučnih zapisa u videozapisima

Dodavanje zamjenskog teksta u slike, tablice i oblike

U slike, tablice, oblike i druge vizualne elemente dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati tekst i opisati te elemente korisnicima koji ih ne mogu vidjeti.

 1. Odaberite element, primjerice sliku.

 2. Da biste otvorili povezanu karticu, primjerice karticu Slika, dodirnite gumb Prikaži vrpcu Ikona Uređivanje .

 3. Dodirnite Zamjenski tekst pa upišite opis elementa. Opišite, na primjer, sadržaj slike.

Korištenje pristupačnog dizajna slajda

Da biste bili sigurni da će dizajn slajda biti pristupačan, odaberite jednu od dostupnih tema slajda. Teme su osmišljene za pristupačne boje, kontrast i fontove. Osim toga, čitačima zaslona olakšavaju čitanje sadržaja na slajdu.

 1. Odaberite slajd.

 2. Da biste otvorili karticu Polazno, dodirnite gumb Prikaži vrpcu Ikona Uređivanje .

 3. Dodirnite Polazno > Dizajn.

 4. Dodirnite Teme, a zatim odaberite željenu temu.

Naredba Teme s odabranom mogućnosti Ion

Korištenje zaglavlja tablice

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u tablici.

 2. Da biste otvorili karticu Tablica, dodirnite gumb Prikaži vrpcu Ikona Uređivanje .

 3. Dodirnite Mogućnosti stila, a zatim odaberite Redak zaglavlja.

 4. Upišite zaglavlja stupaca u tablici.

Naredba Mogućnosti stila uz odabrani redak zaglavlja

Oblikovanje teksta radi pristupačnosti

 1. Odaberite tekst.

 2. Da biste otvorili karticu Polazno, dodirnite gumb Prikaži vrpcu Ikona Uređivanje .

 3. Na kartici Polazno odaberite mogućnosti za oblikovanje teksta.

Kartica Polazno s mogućnostima oblikovanja fonta

Korištenje titlova, podnaslova i zamjenskih zvučnih zapisa u videozapisima

PowerPoint 2016 podržava reprodukciju videozapisa s više audiozapisa, kao i titlove te podnaslove ugrađene u videodatoteke. 

Titlovi i podnaslovi prije umetanja u PowerPoint moraju biti kodirani u videozapis. PowerPoint ne podržava titlove ni podnaslove spremljene u datoteku odvojenu od datoteke videozapisa.

Podržani oblici videozapisa za titlove i podnaslove razlikuju se ovisno o operacijskom sustavu koji koristite. Svaki operacijski sustav ima postavke pomoću kojih možete prilagoditi način prikaza titlova ili podnaslova.

Kada upotrijebite značajku komprimiranja medijskih sadržaja ili optimizacije kompatibilnosti medijskih sadržaja, titlovi, podnaslovi i zamjenski zvučni zapisi neće ostati sačuvani. Osim toga, prilikom pretvaranja prezentacije u videozapis titlovi, podnaslovi i zamjenski zvučni zapisi u ugrađenim videozapisima neće biti uvršteni u spremljeni videozapis.

Kada na odabranom videozapisu upotrijebite naredbu Spremi medijski sadržaj kao, titlovi, podnaslovi i više zvučnih zapisa koji su ugrađeni u videozapis ostat će sačuvani u spremljenom videozapisu. 

Da biste stvarali pristupačne prezentacije programa PowerPoint s videozapisima, pridržavajte se sljedećih smjernica:

 • Ako će ih gledati slijepe ili slabovidne osobe, videozapisi moraju obuhvaćati zvučni zapis s opisima videozapisa.

 • Videozapisi koji sadrže dijalog moraju sadržavati i titlove ili podnaslove u podržanom obliku za korisnike koji su gluhi ili imaju poteškoća sa sluhom.

Vidi također

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Pristupačni dokumenti programa Word

Pristupačne proračunske tablice programa Excel

Pristupačne poruke e-pošte programa Outlook

Android: najbolje prakse za stvaranje pristupačnih prezentacija programa PowerPoint

Sljedeća tablica sadrži ključne najbolje prakse za stvaranje pristupačnih prezentacija programa PowerPoint namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve slike, oblike i tablice.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i oblicima.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, navedite taj tekst i u dokumentu. U zamjenskom tekstu ukratko opišite sliku, spomenite da se na njoj nalazi tekst i navedite njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodavanje zamjenskog teksta u oblike

Dodavanje zamjenskog teksta u tablice

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Osobe koje su slijepe, slabovidne ili ne raspoznaju boje mogu propustiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Možete, primjerice, podcrtati tekst hiperveze u boji da bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da tekst predstavlja vezu unatoč tome što ne vide boju. Za naslove možete koristiti podebljani ili veći font.

Korištenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta za tekst i boje pozadine.

Tekst u prezentacijama mora biti čitljiv i u načinu rada s jakim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja osobama koje ne razliku boje olakšavaju razlikovanje teksta i oblika.

Korištenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite jednostavnu strukturu tablica i navedite informacije u zaglavlju stupaca.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Korištenje zaglavlja tablice

Koristite veći font (18 toč. ili veći), sans-serifni font i dovoljnu količinu bijelog prostora.

Osobe s disleksijom opisuju tekst kao da "pliva" na stranici (zbog pretapanja jednog retka teksta u redak ispod njega). Tekst često vide kao spojen ili izobličen.

Za osobe s disleksijom ili slabijim vidom potrebno je smanjiti opterećenje prilikom čitanja. Čitanje im možete olakšati korištenjem poznatih sans-serifnih fontova, primjerice fonta Arial ili Calibri. Izbjegavajte korištenje isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta. Između rečenica i odlomaka umetnite dovoljnu količinu bijelog prostora.

Korištenje pristupačnog dizajna slajda

Oblikovanje teksta radi pristupačnosti

Koristite videozapise koji su pristupačni osobama s poteškoćama sa sluhom i vidom.

Podnaslovi obično sadrže prijepis (ili prijevod) govora.

Titlovi obično opisuju i zvukove koji se događaju izvan kadra, primjerice glazbu ili zvučne efekte.

Opis videozapisa podrazumijeva govorne opise ključnih vizualnih elemenata videozapisa. Ti se opisi umeću u prirodne stanke u govoru. Opis videozapisa čini videozapis pristupačnijim za slijepe i slabovidne osobe.

Korištenje titlova, podnaslova i zamjenskih zvučnih zapisa u videozapisima

Dodavanje zamjenskog teksta u vizuale i tablice

U sljedećim je postupcima opisano kako dodati zamjenski tekst u vizuale i tablice u prezentacijama programa PowerPoint.

Napomena: U audio i videosadržaju uz zamjenski tekst koristite i titlove za osobe koje su gluhe ili slabije čuju.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

U slike, isječke crteža i snimke zaslona dodajte zamjenski tekst da bi čitači zaslona mogli pročitati tekst i opisati te elemente korisnicima koji ih ne mogu vidjeti.

 1. Odaberite sliku.

 2. Da biste otvorili karticu Slika, dodirnite gumb Pokaži naredbe Ikona Uređivanje .

 3. Pomaknite se prema dolje do gumba Zamjenski tekst, a zatim ga dodirnite.

 4. Upišite opis slike.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Naredba Zamjenski tekst na kartici Slika

Dodavanje zamjenskog teksta u oblike

 1. Odaberite oblik.

 2. Da biste otvorili karticu Oblik, dodirnite gumb Pokaži naredbe Ikona Uređivanje .

 3. Pomaknite se prema dolje do gumba Zamjenski tekst, a zatim ga dodirnite.

 4. Upišite opis oblika.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Naredba Zamjenski tekst na kartici Oblik

Dodavanje zamjenskog teksta u tablice

 1. Dodirnite bilo gdje unutar tablice.

 2. Da biste otvorili karticu Tablica, dodirnite gumb Pokaži naredbe Ikona Uređivanje .

 3. Pomaknite se prema dolje do gumba Zamjenski tekst, a zatim ga dodirnite.

 4. Upišite opis tablice.

  Savjet: U prvi redak upišite najvažnije informacije u sažetom obliku.

Naredba Zamjenski tekst na kartici Tablica

Korištenje pristupačnog dizajna slajda

Da biste bili sigurni da će dizajn slajda biti pristupačan, odaberite jednu od dostupnih tema slajda. Teme su osmišljene za pristupačne boje, kontrast i fontove. Osim toga, čitačima zaslona olakšavaju čitanje sadržaja na slajdu.

 1. Odaberite slajd.

 2. Da biste otvorili karticu Polazno, dodirnite gumb Pokaži naredbe Ikona Uređivanje .

 3. Dodirnite Polazno > Dizajn.

 4. Dodirnite Teme, a zatim odaberite željenu temu.

Napomena: Te su teme osmišljene za pristupačne boje, kontrast i fontove. Osim toga, čitačima zaslona olakšavaju čitanje sadržaja na slajdu.

Naredba Teme s prikazom mogućnosti teme

Korištenje zaglavlja tablice

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u tablici.

 2. Da biste otvorili karticu Tablica, dodirnite gumb Pokaži naredbe Ikona Uređivanje .

 3. Dodirnite Mogućnosti stila, a zatim odaberite Redak zaglavlja.

  Savjet: Ako je mogućnost već odabrana, bit će zasivljena.

 4. Upišite zaglavlja stupaca u tablici.

Naredba Mogućnosti stila uz odabrani redak zaglavlja

Oblikovanje teksta radi pristupačnosti

 1. Odaberite tekst.

 2. Da biste otvorili karticu Polazno, dodirnite gumb Pokaži naredbe Ikona Uređivanje .

 3. Na kartici Polazno odaberite mogućnosti za oblikovanje teksta.

Kartica Polazno s mogućnostima oblikovanja fonta

Korištenje titlova, podnaslova i zamjenskih zvučnih zapisa u videozapisima

PowerPoint 2016 podržava reprodukciju videozapisa s više audiozapisa, kao i titlove te podnaslove ugrađene u videodatoteke. 

Titlovi i podnaslovi prije umetanja u PowerPoint moraju biti kodirani u videozapis. PowerPoint ne podržava titlove ni podnaslove spremljene u datoteku odvojenu od datoteke videozapisa.

Podržani oblici videozapisa za titlove i podnaslove razlikuju se ovisno o operacijskom sustavu koji koristite. Svaki operacijski sustav ima postavke pomoću kojih možete prilagoditi način prikaza titlova ili podnaslova. 

Kada upotrijebite značajku komprimiranja medijskih sadržaja ili optimizacije kompatibilnosti medijskih sadržaja, titlovi, podnaslovi i zamjenski zvučni zapisi neće ostati sačuvani. Osim toga, prilikom pretvaranja prezentacije u videozapis titlovi, podnaslovi i zamjenski zvučni zapisi u ugrađenim videozapisima neće biti uvršteni u spremljeni videozapis.

Kada na odabranom videozapisu upotrijebite naredbu Spremi medijski sadržaj kao, titlovi, podnaslovi i više zvučnih zapisa koji su ugrađeni u videozapis ostat će sačuvani u spremljenom videozapisu. 

Da biste stvarali pristupačne prezentacije programa PowerPoint, pridržavajte se sljedećih smjernica:

 • Ako će ih gledati slijepe ili slabovidne osobe, videozapisi moraju obuhvaćati zvučni zapis s opisima videozapisa.

 • Videozapisi koji sadrže dijalog moraju sadržavati i titlove ili podnaslove u podržanom obliku za korisnike koji su gluhi ili imaju poteškoća sa sluhom.

Vidi također

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Pristupačni dokumenti programa Word

Pristupačne proračunske tablice programa Excel

Pristupačne poruke e-pošte programa Outlook

Office Online: najbolje prakse za stvaranje pristupačnih prezentacija web-aplikacije PowerPoint Online

Sljedeća tablica sadrži ključne najbolje prakse za stvaranje pristupačnih prezentacija programa PowerPoint Online namijenjenih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Kako to pronaći

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve vizuale i tablice.

Vizualni sadržaj obuhvaća slike, isječke crteža, SmartArt grafike, oblike, grupe, ugrađene objekte i videozapise.

Da biste pronašli zamjenski tekst koji nedostaje, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti u web-aplikaciji PowerPoint Online.

Uz zamjenski tekst osobe koje ne vide zaslon moći će shvatiti što je važno na slikama i drugim vizualima.

Nemojte važne informacije prenositi isključivo putem teksta na slikama. Ako morate koristiti sliku koja sadrži tekst, navedite taj tekst i u dokumentu. U zamjenskom tekstu ukratko opišite sliku, spomenite da se na njoj nalazi tekst i navedite njezinu svrhu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodavanje zamjenskog teksta u SmartArt grafike

Dodavanje zamjenskog teksta u oblike ili ugrađene videozapise

Dodavanje zamjenskog teksta u tablice

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Da biste utvrdili ima li tekst hiperveze smisla kao samostalna informacija i prenosi li čitateljima točne informacije o odredištu, preletite pogledom slajdove u prezentaciji.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst Kliknite ovdje, već upotrijebite potpuni naziv odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Promjena teksta hiperveze

Nemojte koristiti boju kao jedini način prenošenja informacija.

Da biste pronašli instance kodiranja bojama, pregledajte slajdove u prezentaciji.

Osobe koje su slijepe, slabovidne ili ne raspoznaju boje mogu propustiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Možete, primjerice, podcrtati tekst hiperveze u boji da bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da tekst predstavlja vezu unatoč tome što ne vide boju. Za naslove možete koristiti podebljani ili veći font.

Umjesto da se oslanjate na laserske pokazivače ili boju, podatke istaknite zaokruživanjem ili animacijom.

Ako koristite boju kao oznaku statusa, dodajte oblike. Ako, primjerice, koristite zelenu za status "prolaz", dodajte simbol kvačice, a ako za status "pad" koristite crvenu, upotrijebite veliko slovo X.

Oblikovanje teksta radi pristupačnosti

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta za tekst i boje pozadine.

Da biste otkrili nedovoljan kontrast boja, potražite tekst na slajdu koji se teško čita ili se ne može razlikovati od pozadine.

Tekst u prezentacijama mora biti čitljiv da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja osobama koje ne razliku boje olakšavaju razlikovanje teksta i oblika.

Izbjegavajte narančastu, crvenu i zelenu boju na predlošku i u tekstu.

Važne dijelove grafikona istaknite pomoću uzoraka, a ne boje.

Korištenje pristupačnog dizajna slajda

Svakom slajdu dodijelite jedinstven naslov.

Da biste pronašli slajdove koji nemaju naslove, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti u web-aplikaciji PowerPoint Online.

Osobe koje koriste čitače zaslona i druge pomoćne tehnologije tekst, oblike i sadržaj na slajdovima čuju određenim redoslijedom. Zbog toga se preporučuje da u web-aplikaciji PowerPoint Online koristite rasporede slajdova koji jamče da će čitači zaslona sadržaj čitati logičnim redoslijedom.

Osobe koje su slijepe, slabovidne ili imaju poteškoća u čitanju koriste naslove slajdova za kretanje po prezentaciji. Te osobe letimičnim pregledom ili pomoću čitača zaslona mogu brzo pogledati popis naslova slajdova i prijeći izravno na željeni slajd.

Korištenje logičnog redoslijeda čitanja

Korištenje jedinstvenih naslova slajdova

Koristite jednostavnu strukturu tablica i navedite informacije u zaglavlju stupaca.

Da biste bili sigurni da tablice ne sadrže podijeljene ćelije, spojene ćelije, ugniježđene tablice ni potpuno prazne retke ili stupce, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti u web-aplikaciji PowerPoint Online.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazni reci i stupci u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Korištenje zaglavlja tablice

Koristite veći font (18 toč. ili veći), sans-serifni font i dovoljnu količinu bijelog prostora.

Da biste otkrili moguće probleme povezane s fontovima ili bjelinama, pogledajte ima li na slajdovima područja koja djeluju nagužvano ili nečitljivo.

Osobe s disleksijom opisuju tekst kao da "pliva" na stranici (zbog pretapanja jednog retka teksta u redak ispod njega). Tekst često vide kao spojen ili izobličen.

Za osobe s disleksijom ili slabijim vidom potrebno je smanjiti opterećenje prilikom čitanja. Čitanje im možete olakšati korištenjem poznatih sans-serifnih fontova, primjerice fonta Arial ili Calibri. Izbjegavajte korištenje isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta. Između rečenica i odlomaka umetnite dovoljnu količinu bijelog prostora.

Korištenje pristupačnog dizajna slajda

Oblikovanje teksta radi pristupačnosti

Dodavanje zamjenskog teksta u slike i tablice

U sljedećim je postupcima opisano kako dodati zamjenski tekst u slike i tablice u prezentacijama programa PowerPoint Online.

Napomena: Preporučujemo da tekst upišete samo u polje opisa, a da polje naziva ostavite praznim. Time ćete osobama s posebnim potrebama omogućiti da sve popularne čitače zaslona, uključujući Pripovjedač, koriste na najbolji mogući način. U audio i videosadržaju uz zamjenski tekst koristite i titlove za osobe koje su gluhe ili slabije čuju.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

 1. Odaberite sliku.

 2. Na kartici Alati za slike odaberite Oblikovanje.

 3. Odaberite Zamjenski tekst pa upišite opis slike.

Snimka zaslona dijaloškog okvira Zamjenski tekst s poljima Naslov i Opis.

Dodavanje zamjenskog teksta u SmartArt grafike

 1. Odaberite SmartArt grafiku.

 2. Na kartici Alati za SmartArt odaberite Dizajn.

 3. Odaberite Zamjenski tekst pa upišite opis SmartArt grafike.

Snimka zaslona s prikazom kartice Dizajn SmartArt alata s pokazivačem koji pokazuje na mogućnost Zamjenski tekst.

Dodavanje zamjenskog teksta u oblike ili ugrađene videozapise

 1. Odaberite oblik ili videozapis.

 2. Na kartici Alati za crtanje odaberite Oblikovanje.

 3. Odaberite Zamjenski tekst pa upišite opis oblika.

Snimka zaslona s prikazom kartice Oblikovanje alata za crtanje s pokazivačem koji pokazuje na mogućnost Zamjenski tekst.

Dodavanje zamjenskog teksta u tablice

 1. Postavite pokazivač u ćeliju tablice.

 2. Na kartici Alati tablice odaberite Raspored.

 3. Odaberite Zamjenski tekst pa upišite opis tablice.

Snimka zaslona s prikazom kartice raspored alata za tablice s pokazivačem koji pokazuje na mogućnost Zamjenski tekst.

Umetanje pristupačnih hiperveza i tablica

U sljedećim je postupcima opisano kako u prezentacije programa PowerPoint Online umetati pristupačne hiperveze i tablice.

Dodavanje teksta hiperveze

 1. Odaberite tekst za koji želite postaviti hipervezu, kliknite ga desnom tipkom miša pa odaberite Veza.

  Odabrani tekst bit će prikazan u okviru Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze.

  Savjet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze predstavlja točan sažetak sadržaja stranice, upotrijebite ga kao tekst hiperveze. Sljedeći se tekst hiperveze, primjerice, podudara s naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

 2. U okvir Adresa upišite ili zalijepite URL odredišta.

 3. Odaberite Umetni.

Snimka zaslona s prikazom dijaloškog okvira Veza u kojemu možete navesti tekst za prikaz i podatke o adresi za hiperveze.

Promjena teksta hiperveze

 1. Odaberite tekst hiperveze, kliknite ga desnom tipkom miša pa odaberite Uredi vezu.

 2. U okviru Tekst za prikaz uredite tekst koji želite da se prikaže kao hiperveza.

 3. Odaberite U redu.

Korištenje zaglavlja tablice

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u tablici.

 2. Na kartici Alati tablice odaberite Dizajn.

 3. Odaberite Redak zaglavlja pa u tablicu upišite zaglavlja stupaca.

Snimka zaslona grupe Mogućnosti stila tablice na kartici Dizajna alata tablice s odabranom mogućnošću Redak zaglavlja.

Stvaranje pristupačnih slajdova

U sljedećim je postupcima opisano kako u prezentacije programa PowerPoint Online umetati pristupačne slajdove.

Korištenje pristupačnog dizajna slajda

Te su teme sustava Office osmišljene za pristupačne boje, kontrast i fontove. Osim toga, čitačima zaslona olakšavaju čitanje sadržaja na slajdu.

 1. Na slajdu odaberite Dizajn, proširite grupu Teme, a zatim odaberite željenu temu sustava Office.

Snimka zaslona teme sustava Office na kartici Dizajn

Korištenje logičnog redoslijeda čitanja

Ako slajdovi sadrže objekte koji nisu dio predloška slajda, morat ćete ih poredati logičnim redoslijedom. Čitač zaslona objekte čita prema redoslijedu njihova stvaranja, što ponekad nema smisla.

Redoslijed čitanja lakše je testirati u verziji programa PowerPoint za računala jer vam je u oknu za odabir dostupna mogućnost promjene redoslijeda objekata. No u web-aplikaciji PowerPoint Online redoslijed objekata na slajdu možete promijeniti kopiranjem i lijepljenjem.

Da biste testirali redoslijed objekata na slajdu, odaberite objekt pa pritisnite tipku tabulatora da biste premjestili fokus s jednog objekta na drugi.

Oblikovanje teksta radi pristupačnosti

 1. Odaberite tekst.

 2. Odaberite karticu Polazno.

 3. U grupi Font odaberite mogućnosti oblikovanja.

Grupa fontova u web-aplikaciji PowerPoint Online

Korištenje jedinstvenih naslova za slajdove

 1. Odaberite slajd bez naslova.

 2. Na kartici Polazno odaberite Raspored.

 3. U dijaloškom okviru Raspored slajda odaberite raspored slajda koji sadrži rezervirana mjesta za naslove pa Promijeni raspored. Time ćete na slajdove primijeniti novi raspored.

 4. U rezervirano mjesto za naslov upišite jedinstveni naslov.

Napomena: Da bi bio pristupačan, naslov ne mora nužno biti vidljiv. Osobe koje koriste čitače zaslona čut će naslov slajda čak i kada nije vidljiv. U oknu za odabir u programu PowerPoint 2016 za računala možete uključivati i isključivati vidljivost naslova i drugih objekata na slajdu.

Snimka zaslona prikazuje karticu Polazno s pokazivačem koji pokazuje na mogućnost Raspored u grupi Slajdovi.

Korištenje alata za provjeru pristupačnosti u web-aplikaciji PowerPoint Online

 1. Odaberite karticu Pregled.

 2. Odaberite Provjera pristupačnosti.

  Snimka zaslona kartice Pregled s pokazivačem koji pokazuje na mogućnost Provjera pristupačnosti.

 3. Provjerite rezultate u oknu alata za provjeru pristupačnosti. Rezultati su na temelju ozbiljnosti problema podijeljeni u sljedeće kategorije:

  • Pogreške. Obuhvaćaju sadržaj koji osobama s posebnim potrebama otežava ili onemogućuje razumijevanje sadržaja.

  • Upozorenja. Osobe s posebnim potrebama imat će poteškoća s razumijevanjem sadržaja.

  • Savjeti. Savjeti vam daju do znanja da osobe s posebnim potrebama mogu razumjeti sadržaj, ali da ga možete bolje organizirati i prezentirati da biste tim osobama olakšali rad.

 4. Riješite probleme.

Napomena: Alat za provjeru pristupačnosti u dokumentu će pronaći sve probleme koji se mogu riješiti u pregledniku. Ako vam je potrebna potpuna provjera, otvorite dokument u aplikaciji za stolna računala i upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti za stolna računala za Windows ili Mac.

Vidi također

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Pristupačni dokumenti programa Word

Pristupačne proračunske tablice programa Excel

Pristupačne poruke e-pošte programa Outlook

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×