Primjena tiskanica, pozadine ili tema porukama e-pošte

Primjena tiskanica, pozadine ili tema porukama e-pošte

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Tiskanica u Microsoft Outlook uključuje pozadine i uzoraka i nudi skup jedinstvenih elemenata dizajna, kao što su fontovi, grafičke oznake, boje i efekte. Možete odabrati unaprijed definirane popis Outlook tiskanice i tema tako da se jednostavno možete prilagoditi poruke e-pošte s oblikovane HTML-om.

Napomena: Ove postupke funkcionira jedino ako se služite HTML oblikom poruka. Da biste saznali kako se služite HTML oblikom poruka, pogledajte: kako promjena oblika svih novih poruka u HTML?

Primjena tiskanice i tema programa Outlook na sve poruke

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Mogućnosti.

 3. Kliknite Pošta.

 4. Kliknite Tiskanice i fontovi.

 5. Na kartici Osobna tiskanica kliknite Tema.

  Napomena: Ako ovaj postupak pokušate izvesti kada poruke nisu u HTML obliku, primit ćete poruku Teme nisu instalirane.

 6. U odjeljku Odabir teme kliknite željenu temu ili tiskanicu, a zatim U redu.

 7. Odaberite mogućnosti fonta kojima se želite služiti.

Promjena oblika svih novih poruka u HTML

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Mogućnosti.

 3. Kliknite Pošta.

 4. U odjeljku Sastavljanje poruka na popisu Sastavljaj poruke u ovom obliku kliknite HTML.

Primjena tiskanice i tema programa Outlook na jednu poruku

 1. Kliknite karticu Polazno.

 2. U grupi Novo kliknite Nove stavke, pokažite na Poruku e-pošte pomoću, a zatim Dodatne tiskanice.

 3. U odjeljku Odabir teme kliknite željenu temu ili tiskanicu, a zatim U redu.

 4. Sastavite i pošaljite poruku.

Isključivanje tiskanice i tema programa Outlook

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Mogućnosti.

 3. Kliknite Pošta.

 4. U odjeljku Sastavljanje poruka kliknite Tiskanice i fontovi.

 5. Na kartici Osobna tiskanica kliknite Tema.

 6. U odjeljku Odabir teme kliknite (Nema teme).

Microsoft Outlook podržava tri oblika poruka:

 • HTML     To je zadani oblik poruke u programu Outlook. Preporučuje se i najbolji oblik koristite kada želite stvoriti poruke koje su slične tradicionalni dokumenata, s različite fontove, boje i popise grafičke oznake. Prema zadanim postavkama, kada odaberete bilo koju od mogućnosti koje omogućuju oblikovanje (HTML ili Obogaćeni tekst), poruka je poslana u HTML obliku. Stoga kada koristite HTML, znate da ono što pošaljete je što primatelj će vidjeti.

 • Običan tekst     Ovo je oblik koji sve e-poštu podrška za aplikacije. Možete postaviti Outlook da biste otvorili poruke koje primate u obliku običnog teksta. Običan tekst ne podržava podebljano, kurziv, boji fonta ili druge mogućnosti oblikovanja teksta. Ne podržava slike koje su prikazane izravno u tijelu poruke, iako možete uvrstiti slike kao privitke.

 • Oblik obogaćenog teksta programa Outlook (RTF)     To je Microsoftovo oblikovanje koje podržavaju ga samo sljedeće aplikacije e-pošte:

  • Microsoft Exchange Client, verzije 5.0 i 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 i 97

   RTF možete koristiti za slanje poruka u tvrtki ili ustanovi koja koristi Microsoft Exchange; No preporučujemo korištenje HTML oblik. RTF podržava oblikovanje teksta, uključujući grafičke oznake, poravnanje i povezane objekte. Outlook automatski pretvara poruke u RTF HTML po zadanom kada im šaljete internetskom primatelju, tako da se održava oblikovanje poruke i privici. Outlook automatski oblikuje sastanka i zahtjeve za zadatak i poruke s gumbima za glasovanje tako da se stavke mogu se i poslati ostaje netaknuta putem Interneta da biste ostali korisnici programa Outlook, bez obzira na zadani oblik poruke. Ako je poruka Internet granica zadatak ili zahtjev za sastanak, Outlook automatski pretvara ga u internetski kalendar oblikovanje, nekom od uobičajenih oblika za stavke kalendara na Internetu, tako da ga podržavaju i drugim aplikacijama za e-pošte.

Povezane informacije

Stvaranje tiskanica za poruke e-pošte

Uklanjanje ili promjena tiskanice i pozadina u boji prilikom slanja odgovora i prosljeđivanja poruke

Napomena: Ove postupke funkcionira jedino ako se služite HTML oblikom poruka. Da biste saznali kako se služite HTML oblikom poruka, pogledajte: kako promjena oblika svih novih poruka u HTML?

Primjena tiskanice i tema programa Outlook na sve poruke

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Mogućnosti.

 3. Kliknite Pošta.

 4. Kliknite Tiskanice i fontovi.

 5. Na kartici Osobna tiskanica kliknite Tema.

  Napomena: Ako ovaj postupak pokušate izvesti kada poruke nisu u HTML obliku, primit ćete poruku Teme nisu instalirane.

 6. U odjeljku Odabir teme kliknite željenu temu ili tiskanicu, a zatim U redu.

 7. Odaberite mogućnosti fonta kojima se želite služiti.

Promjena oblika svih novih poruka u HTML

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Mogućnosti.

 3. Kliknite Pošta.

 4. U odjeljku Sastavljanje poruka na popisu Sastavljaj poruke u ovom obliku kliknite HTML.

Primjena tiskanice i tema programa Outlook na jednu poruku

 1. Na kartici Polazno u grupi Novo kliknite Nove stavke, pokažite na Poruku e-pošte pomoću, a zatim Dodatne tiskanice.

 2. U odjeljku Odabir teme kliknite željenu temu ili tiskanicu, a zatim U redu.

 3. Sastavite i pošaljite poruku.

Isključivanje tiskanice i tema programa Outlook

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Mogućnosti.

 3. Kliknite Pošta.

 4. U odjeljku Sastavljanje poruka kliknite Tiskanice i fontovi.

 5. Na kartici Osobna tiskanica kliknite Tema.

 6. U odjeljku Odabir teme kliknite (Nema teme).

Microsoft Outlook podržava tri oblika poruka:

 • HTML     To je zadani oblik poruke u programu Outlook. Preporučuje se i najbolji oblik koristite kada želite stvoriti poruke koje su slične tradicionalni dokumenata, s različite fontove, boje i popise grafičke oznake. Prema zadanim postavkama, kada odaberete bilo koju od mogućnosti koje omogućuju oblikovanje (HTML ili Obogaćeni tekst), poruka je poslana u HTML obliku. Stoga kada koristite HTML, znate da ono što pošaljete je što primatelj će vidjeti.

 • Običan tekst     Ovo je oblik koji sve e-poštu podrška za aplikacije. Možete postaviti Outlook da biste otvorili poruke koje primate u obliku običnog teksta. Običan tekst ne podržava podebljano, kurziv, boji fonta ili druge mogućnosti oblikovanja teksta. Ne podržava slike koje su prikazane izravno u tijelu poruke, iako možete uvrstiti slike kao privitke.

 • Oblik obogaćenog teksta programa Outlook (RTF)     To je Microsoftovo oblikovanje koje podržavaju ga samo sljedeće aplikacije e-pošte:

  • Microsoft Exchange Client, verzije 5.0 i 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 i 97

   RTF možete koristiti za slanje poruka u tvrtki ili ustanovi koja koristi Microsoft Exchange; No preporučujemo korištenje HTML oblik. RTF podržava oblikovanje teksta, uključujući grafičke oznake, poravnanje i povezane objekte. Outlook automatski pretvara RTF oblikovane poruke u HTML po zadanom kada im šaljete internetskom primatelju, tako da se održava oblikovanje poruke i privici. Outlook automatski oblikuje sastanka i zahtjeve za zadatak i poruke s gumbima za glasovanje tako da se stavke mogu se i poslati ostaje netaknuta putem Interneta da biste ostali korisnici programa Outlook, bez obzira na zadani oblik poruke. Ako je poruka Internet granica zadatak ili zahtjev za sastanak, Outlook automatski pretvara ga u internetski kalendar oblikovanje, nekom od uobičajenih oblika za stavke kalendara na Internetu, tako da ga podržavaju i drugim aplikacijama za e-pošte.

Povezane informacije

Stvaranje tiskanica za poruke e-pošte

Kopiranje tiskanice na drugo računalo

Uklanjanje ili promjena pozadine i tiskanica na odgovore i proslijeđene poruke

Napomena: Ove postupke funkcionira jedino ako se služite HTML oblikom poruka. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti, a zatim kliknite karticu Oblik pošte . Na popisu Sastavi u ovom obliku kliknite HTML.

Primjena tiskanice i tema programa Outlook na sve poruke

 1. Iz glavnog prozora programa Outlook, na izborniku Alati kliknite Mogućnosti, a zatim kliknite karticu Oblik pošte .

 2. Na popisu Sastavi u ovom obliku kliknite HTML.

 3. Kliknite Tiskanice i fontovi.

 4. Na kartici Osobna tiskanica kliknite Tema.

 5. U odjeljku Odabir teme kliknite željenu temu ili tiskanicu, a zatim U redu.

  Dijaloški okvir tema ili tiskanica

 6. Odaberite mogućnosti fonta kojima se želite služiti.

 7. Ako želite da se komentari koje upisujete u odgovorima na biti označene poruke s vašim imenom, potvrdite okvir Obilježi moje komentare ovim i upišite natpis, kao što su vaše ime.

 8. Ako želite da vam font bude u drugoj boji svaki put kada odgovorite ili proslijedite poruku, potvrdite okvir Odaberite novu boju prilikom odgovaranja ili prosljeđivanja .

 9. Dvaput pritisnite U redu.

  Prilikom stvaranja novih poruka, one će automatski upotrijebiti tiskanice ili teme koje odaberete.

Savjet: Da biste odabrali Outlook tiskanica i tema iz otvorene poruke, na kartici Umetanje u grupi Uvrštavanje kliknite potpis, a zatim Potpisi. Na kartici Osobna tiskanica kliknite, a zatim kliknite teme.

Napomena: Outlook tiskanice ili teme nije moguće prilagoditi.

Primjena tiskanice i tema programa Outlook na jednu poruku

 1. Iz glavnog prozora programa Outlook, na izborniku Akcije pokažite na Nova poruka pošte korištenjem, a zatim kliknite Dodatne tiskanice.

 2. U odjeljku Odabir teme kliknite željenu temu ili tiskanicu, a zatim U redu.

 3. Sastavite i pošaljite poruku.

Napomena: Tiskanice ili teme nije moguće primijeniti na odgovore.

Isključivanje tiskanice i tema programa Outlook

 1. Iz glavnog prozora programa Outlook, na izborniku Alati kliknite Mogućnosti, a zatim kliknite karticu Oblik pošte .

 2. Kliknite Tiskanice i fontovi.

 3. Na kartici Osobna tiskanica kliknite tema.

 4. U odjeljku Odabir temekliknite Nema teme, a zatim u redu da biste zatvorili dijaloške okvire.

Microsoft Outlook podržava tri oblika poruka:

 • HTML     To je zadani oblik poruke u programu Outlook. Preporučuje se i najbolji oblik koristite kada želite stvoriti poruke koje su slične tradicionalni dokumenata, s različite fontove, boje i popise grafičke oznake. Prema zadanim postavkama, kada odaberete bilo koju od mogućnosti koje omogućuju oblikovanje (HTML ili Obogaćeni tekst), poruka je poslana u HTML obliku. Stoga kada koristite HTML, znate da ono što pošaljete je što primatelj će vidjeti.

 • Običan tekst     Ovo je oblik koji sve e-poštu podrška za aplikacije. Možete postaviti Outlook da biste otvorili poruke koje primate u obliku običnog teksta. Običan tekst ne podržava podebljano, kurziv, boji fonta ili druge mogućnosti oblikovanja teksta. Ne podržava slike koje su prikazane izravno u tijelu poruke, iako možete uvrstiti slike kao privitke.

 • Oblik obogaćenog teksta programa Outlook (RTF)     To je Microsoftovo oblikovanje koje podržavaju ga samo sljedeće aplikacije e-pošte:

  • Microsoft Exchange Client, verzije 5.0 i 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 i 97

   RTF možete koristiti za slanje poruka u tvrtki ili ustanovi koja koristi Microsoft Exchange; No preporučujemo korištenje HTML oblik. RTF podržava oblikovanje teksta, uključujući grafičke oznake, poravnanje i povezane objekte. Outlook automatski pretvara poruke u RTF HTML po zadanom kada im šaljete internetskom primatelju, tako da se održava oblikovanje poruke i privici. Outlook automatski oblikuje sastanka i zahtjeve za zadatak i poruke s gumbima za glasovanje tako da se stavke mogu se i poslati ostaje netaknuta putem Interneta da biste ostali korisnici programa Outlook, bez obzira na zadani oblik poruke. Ako je poruka Internet granica zadatak ili zahtjev za sastanak, Outlook automatski pretvara ga u internetski kalendar oblikovanje, nekom od uobičajenih oblika za stavke kalendara na Internetu, tako da ga podržavaju i drugim aplikacijama za e-pošte.

Povezane informacije

Uklanjanje ili promjena pozadine i tiskanica na odgovore i proslijeđene poruke

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×