Ćelije

Primjena provjere valjanosti podataka na ćelije

Primjena provjere valjanosti podataka na ćelije

Pomoću provjere valjanosti podataka možete ograničiti koju vrstu podataka ili koje vrijednosti korisnici mogu unijeti u ćeliju. Jedna od najčešćih primjena provjere valjanosti podataka jest stvaranje padajućeg popisa.

Preuzimanje naših primjera

Možete preuzeti oglednu radnu knjigu sa svim primjerima provjere valjanosti podataka dostupnim u ovom članku. Možete pratiti primjere ili stvoriti vlastite scenarije provjere valjanosti podataka.

Preuzimanje primjera provjere valjanosti podataka u programu Excel

Dodavanje provjere valjanosti podataka u ćeliju ili raspon

Napomena: Prva tri koraka u ovom odjeljku odnose se na dodavanje bilo kakve provjere valjanosti podataka. Koraci od 4 do 8 odnose se konkretno na stvaranje padajućeg popisa.

 1. Odaberite ćelije za provjeru valjanosti.

 2. Na kartici Podaci u grupi Alati podataka kliknite Provjera valjanosti podataka.

  Provjera valjanosti nalazi se na kartici Podaci u grupi Alati za podatke
 3. Na kartici Postavke u okviru Dopusti odaberite Popis.

  Kartica Postavke u dijaloškom okviru Provjera valjanosti podataka
 4. U okvir Izvor unesite popis vrijednosti razdvojenih zarezima. Na primjer:

  1. da biste izbor ograničili na dva moguća odgovora (primjerice, na pitanje "Imate li djece?"), upišite Da,Ne.

  2. Da biste ograničili ocjenjivanje ugleda distributera na tri ocjene, upišite Nisko,Prosječno,Visoko.

   Napomena: Ti se koraci preporučuju samo za stavke popisa koje se vjerojatno nikad neće mijenjati. Ako imate popis koji bi se mogao promijeniti ili ako ćete s vremenom trebati na njega dodavati stavke ili ih s njega uklanjati, preporučujemo da slijedite praktične savjete navedene u nastavku.

   Praktični savjeti: stavke popisa možete stvoriti i referiranjem na raspon ćelija negdje druge u radnoj knjizi. To ćete najučinkovitije učiniti tako da stvorite vlastiti popis, a zatim oblikujete kao Tablicu programa Excel (na kartici Polazno odaberite Stilovi > Oblikuj kao tablicu > odaberite stil tablice koji vam najviše odgovara). Zatim odaberite raspon tijela podataka, odnosno dio tablice u kojem se nalazi popis bez zaglavlja tablice (u ovom je slučaju to Odjel), a zatim unesite smislen naziv u okvir Naziv iznad stupca A.

   U okvir Naziv unesite smisleni naziv popisa

  Umjesto upisivanja vrijednosti popisa u okvir Izvor u provjeri valjanosti podataka sada možete dodati naziv koji ste upravo definirali sa znakom jednakosti (=) ispred njega.

  Prije naziva tablice unesite znak =

  Korištenje tablice najpraktičnije je zato što se će se popis za provjeru valjanosti podataka automatski ažurirati kako budete dodavali stavke na popis ili ih s njega uklanjali.

  Napomena: Preporučujemo da popise smjestite na zasebni radni list (koji po potrebi možete sakriti) tako da ih nitko ne može uređivati.

 5. Provjerite je li okvir Padajući popis u ćeliji potvrđen. U suprotnom nećete vidjeti padajuću strelicu uz ćeliju.

  Padajući izbornik ćelije prikazuje se pokraj ćelije
 6. Da biste odredili kako želite rukovati praznim (null) vrijednostima, potvrdite ili poništite okvir Zanemari prazno.

  Napomena: Ako se dopuštene vrijednosti temelje na rasponu ćelija s definiranim nazivom, a negdje unutar raspona postoji prazna ćelija, potvrđivanjem okvira Zanemari prazno dopustit ćete unos bilo koje vrijednosti u ćeliju koja se provjerava. To vrijedi i za sve referentne ćelije iz formule za provjeru valjanosti: ako je neka referentna ćelija prazna, potvrđivanjem okvira Zanemari prazno dopustit ćete unos bilo koje vrijednosti u ćeliju koja se provjerava.

 7. Testirajte provjeru valjanosti da biste provjerili funkcionira li ispravno. Pokušajte u ćelije upisati i valjane i nevaljane podatke da biste provjerili funkcioniraju li vaše postavke kako želite te pojavljuju li se poruke prema očekivanjima.

Napomene: 

 • Kada stvorite padajući popis, provjerite funkcionira li na željeni način. Možete, primjerice, provjeriti je li ćelija dovoljno široka da bi se u njoj prikazali svi unosi.

 • Ako se popis unosa na padajućem popisu nalazi na drugom radnom listu te korisnicima želite onemogućiti prikaz i mijenjanje unosa, razmislite o skrivanju i zaštiti tog radnog lista. Dodatne informacije o zaštiti radnog lista potražite u članku Zaključavanje ćelija radi zaštite.

 • Uklanjanje provjere valjanosti podataka – odaberite ćelije koje sadrže provjeru valjanosti koju želite izbrisati, zatim odaberite Podaci > Provjera valjanosti podataka pa u dijaloškom okviru Provjera valjanosti podataka kliknite gumb Očisti sve, a potom kliknite U redu.

U sljedećoj su tablici navedene druge vrste provjera valjanosti podataka, a prikazani su i načini na koje provjeru možete dodati u svoje radne listove.

Željena akcija

Slijedite ove korake:

Ograničavanje unosa podataka na cijele brojeve unutar ograničenja.

 1. Slijedite postupak od 1. do 3. koraka iz prethodnog odjeljka Dodavanje provjere valjanosti podataka u ćeliju ili raspon.

 2. Na popisu Dopusti odaberite Cijeli broj.

 3. U okviru Podaci odaberite željenu vrstu ograničenja. Da biste, na primjer, postavili donju i gornju granicu, odaberite između.

 4. Unesite minimalnu, maksimalnu ili konkretnu vrijednost koju želite dopustiti.

  Dijaloški okvir s kriterijima provjere valjanosti

  Možete unijeti i formulu koja vraća brojčanu vrijednost.

  Pretpostavimo da provjeravate valjanost podataka u ćeliji F1. Da biste, primjerice, postavili ograničenje minimalnog broja odbitaka na dvostruki broj djece u toj ćeliji, u dijaloškom okviru Podaci odaberite veće ili jednako, a u okvir Minimum unesite formulu =2*F1.

Ograničavanje unosa podataka na decimalni broj unutar ograničenja.

 1. Slijedite postupak od 1. do 3. koraka iz prethodnog odjeljka Dodavanje provjere valjanosti podataka u ćeliju ili raspon.

 2. U okviru Dopusti odaberite Decimalno.

 3. U okviru Podaci odaberite željenu vrstu ograničenja. Da biste, na primjer, postavili donju i gornju granicu, odaberite između.

 4. Unesite minimalnu, maksimalnu ili konkretnu vrijednost koju želite dopustiti.

  Možete unijeti i formulu koja vraća brojčanu vrijednost. Da biste, na primjer, postavili ograničenja maksimalnog iznosa provizije i bonusa na 6 % plaće prodavača u ćeliji E1, u okviru Podaci odaberite manje ili jednako, a u okvir Maksimum unesite formulu =E1*6%.

  Napomena: Da biste korisniku omogućili unos postotaka, primjerice 20%, u okviru Dopusti odaberite Decimalno, u okviru Podaci odaberite željenu vrstu ograničenja, unesite minimum, maksimum ili određenu vrijednost kao decimalni broj, na primjer 0,2, a zatim prikažite ćeliju provjere valjanosti podataka kao postotak odabirom ćelije i klikom na Stil postotka Slika gumba u grupi Broj na kartici Polazno.

Ograničavanje unosa podataka na datum unutar raspona datuma.

 1. Slijedite postupak od 1. do 3. koraka iz prethodnog odjeljka Dodavanje provjere valjanosti podataka u ćeliju ili raspon.

 2. U okviru Dopusti odaberite Datum.

 3. U okviru Podaci odaberite željenu vrstu ograničenja. Na primjer, da biste dopustili datum nakon određenog dana, odaberite veće od.

 4. Unesite početni, završni ili određeni datum koji želite dopustiti.

  Možete unijeti i formulu koja vraća vrijednost datuma. Da biste, na primjer, postavili vremensko razdoblje između današnjeg datuma i tri dana od današnjeg datuma, u okviru Podaci odaberite između, u okvir Datum početka unesite =TODAY(), a u okvir Datum završetka unesite =TODAY()+3.

  Postavke kriterija provjere valjanosti radi ograničavanje unosa datuma na određeno vremensko razdoblje

Ograničavanje unosa podataka na vrijeme unutar vremenskog okvira.

 1. Slijedite postupak od 1. do 3. koraka iz prethodnog odjeljka Dodavanje provjere valjanosti podataka u ćeliju ili raspon.

 2. U okviru Dopusti odaberite Vrijeme.

 3. U okviru Podaci odaberite željenu vrstu ograničenja. Na primjer, da biste dopustili vrijeme prije nekog trenutka u danu, odaberite manje od.

 4. Unesite početno, završno ili određeno vrijeme koje ćete dopustiti. Ako želite upisati konkretna vremena, koristite oblik hh:mm.

  Pretpostavimo da ste u ćeliju E2 unijeli vrijeme početka (8.00), a u ćeliju F2 vrijeme završetka (17.00) i želite vrijeme sastanka ograničiti na termine unutar tog raspona, u okviru Podaci odaberite između, u okvir Vrijeme početka unesite =E2, a zatim u okvir Vrijeme završetka unesite =F2.

  Postavke provjere valjanosti kojima se unos vremena ograničava na određeno vremensko razdoblje

Ograničavanje unosa podataka na tekst određene duljine.

 1. Slijedite postupak od 1. do 3. koraka iz prethodnog odjeljka Dodavanje provjere valjanosti podataka u ćeliju ili raspon.

 2. U okviru Dopusti odaberite Duljina teksta.

 3. U okviru Podaci odaberite željenu vrstu ograničenja. Da biste, na primjer, dopustili upis do određenog broja znakova, odaberite manje od ili jednako.

 4. Budući da u ovom slučaju unos želimo ograničiti na 25 znakova, u okviru Podaci odaberite manje od ili jednako pa u okvir Maksimum unesite 25.

  Primjer provjere valjanosti podataka s ograničenom duljinom teksta

Izračun dopuštenog prema sadržaju druge ćelije.

 1. Slijedite postupak od 1. do 3. koraka iz prethodnog odjeljka Dodavanje provjere valjanosti podataka u ćeliju ili raspon. U okviru Dopusti odaberite željenu vrstu podataka.

 2. U okviru Podaci odaberite željenu vrstu ograničenja.

 3. U okviru ili okvirima ispod okvira Podaci kliknite ćeliju koju želite koristiti da biste definirali dopušteni sadržaj.

  Da biste, na primjer, dopustili unos za račun samo ako rezultat ne prelazi iznos proračuna u ćeliji E1, odaberite Dopusti > Cijeli broj, Podaci, manje od ili jednako te Maksimum >==E1.

  Postavke provjere valjanosti za izračun na temelju sadržaja druge ćelije

Napomena: U primjerima u nastavku koristi se mogućnost Prilagođeno, uz koju se uvjeti postavljaju pisanjem formula. Ne morate brinuti o tome što se prikazuje u okviru Podaci jer je on uz mogućnost Prilagođeno onemogućen.

Za uvjet

Unesite ovu formulu

Ćelija koja sadrži ID proizvoda (C2) uvijek započinje standardnim prefiksom "ID-", a duljina iznosi najmanje 10 znakova (više od 9).

=AND(LEFT(C2, 3) ="ID-",LEN(C2) > 9)

Šesti primjer: Formule u provjeri valjanosti podataka

Ćelija koja sadrži naziv proizvoda (D2) sadrži samo tekst.

=ISTEXT(D2)

Drugi primjer: Formule u provjeri valjanosti podataka

Ćelija koja sadrži nečiji datum rođenja (B6) mora biti veća od broja godina postavljenog u ćeliji B4.

=IF(B6<=(TODAY()-(365*B4)),TRUE,FALSE)

Primjer provjere valjanosti podataka radi ograničavanja unosa na minimalnu dob

Svi podaci u rasponu ćelija A2:A10 sadrže jedinstvene vrijednosti.

=COUNTIF($A$2:$A$10;A2)=1

Četvrti primjer: Formule u provjeri valjanosti podataka

Napomena: Najprije morate unijeti formulu za provjeru valjanosti podataka za ćeliju A2, a zatim kopirati A2 u A3:A10 da bi se drugi argument formule COUNTIF uskladio s trenutnom ćelijom. Drugim riječima, dio formule A2)=1 promijenit će se u A3)=1, A4)=1 itd.

Dodatne informacije

Provjerava sadrži li adresa e-pošte u ćeliji B4 znak @.

=ISUMBER(FIND("@",B4)

Primjer provjere valjanosti podataka u kojom se provjerava sadrži li adresa e-pošte znak @

 • Zašto naredba Provjera valjanosti podataka nije omogućena na vrpci? Razlozi nedostupnosti naredbe:

  • Tablica programa Microsoft Excel možda je povezana s web-mjestom sustava SharePoint Provjeru valjanosti podataka ne možete dodati u tablicu programa Excel koja je povezana s web-mjestom sustava SharePoint. Da biste dodali provjeru valjanosti podataka, morate prekinuti vezu tablice programa Excel ili pretvoriti tablicu u raspon.

  • Možda trenutno unosite podatke Naredba Provjera valjanosti podataka nije omogućena na kartici Podaci tijekom unosa podataka u ćeliju. Da biste dovršili unos podataka, pritisnite tipku ENTER ili ESC.

  • Radni je list možda zaštićen ili se zajednički koristi  Postavke za provjeru valjanosti podataka ne možete promijeniti ako je radna knjiga zaštićena ili ako je omogućeno zajedničko korištenje. Informacije o tome kako prekinuti zajedničko korištenje ili ukloniti zaštitu radne knjige potražite u članku Zaštita radne knjige.

 • Mogu li promijeniti veličinu fonta? Ne, veličina je fonta fiksna. Veličinu prikaza možete promijeniti samo tako da promijenite razinu zumiranja zaslona u donjem desnom kutu prozora programa Excel. No možete koristiti i ActiveX kombinirani okvir. Pročitajte članak Dodavanje okvira s popisom ili kombiniranog okvira na radni list.

 • Može li se provjera valjanosti podataka automatski popunjavati ili automatski odabirati dok upisujem vrijednosti? N, ali u ActiveX kombiniranom okviru postoji ta funkcija.

 • Mogu li na popisu za provjeru valjanosti podataka odabrati više stavki? Samo ako koristite ActiveX kombinirani okvir ili okvir s popisom.

 • Mogu li na popisu za provjeru valjanosti podataka odabrati stavku i njome popuniti drugi popis? Da! To s naziva zavisnom provjerom valjanosti podataka. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje zavisnih padajućih popisa.

 • Kako ukloniti cjelokupnu provjeru valjanosti podataka s radnog lista? To možete učiniti pomoću dijaloškog okvira Idi na > Posebno. Odaberite karticu Polazno > Uređivanje > Pronađi i odaberi (ili pritisnite F5 ili Ctrl+G na tipkovnici), a zatim odaberite Posebno > Provjera valjanosti podataka pa Sve (da biste pronašli sve ćelije s provjerom valjanosti podataka) ili Jednako (da biste pronašli ćelije koje se podudaraju s određenim postavkama provjere valjanosti podataka).

  Dijaloški okvir Idi na posebno

  Zatim otvorite dijaloški okvir Provjera valjanosti podataka (Kartica Podaci > Provjera valjanosti podataka) pa kliknite gumb Očisti sve, a potom U redu.

 • Mogu li nekoga prisiliti da unese vrijednost u ćelije s provjerom valjanosti podataka? Ne, ali putem aplikacije VBA (Visual Basic for Applications) možete provjeriti je li netko unio vrijednost u određenim uvjetima, npr. prije spremanja ili zatvaranja radne knjige. Ako korisnik nije ništa odabrao, možete otkazati događaj i ne dopustiti mu da nastavi dok ne odabere vrijednost.

 • Kako promijeniti boju ćelija na temelju odabira s popisa za provjeru valjanosti podataka? Možete se poslužiti uvjetnim oblikovanjem. U tom slučaju trebat koristiti mogućnost Oblikuj samo ćelije koje sadrže.

  Oblikovanje samo ćelija koje sadrže mogućnost
 • Kako provjeriti valjanost adrese e-pošte? Možete koristiti metodu Prilagođeno > Formula i njome provjeriti postoji li u unosu simbol @. U tom slučaju trebate koristiti formulu =ISNUMBER(FIND(“@”;D2)). Funkcija FIND traži simbol @ i vraća njegov brojčani položaj unutar tekstnog niza ako ga pronađe te dopušta unos. Ako ne pronađe simbol, funkcija FIND vraća pogrešku i onemogućuje unos.

Imate pitanje o određenoj funkciji?

Objavite pitanje na forumu zajednice korisnika programa Excel

Doprinos poboljšanju programa Excel

Imate li prijedloge kako unaprijediti novu verziju programa Excel? Ako imate, pročitajte teme na stranici Excel User Voice.

Vidi također

Dodatne informacije o provjeri valjanosti podataka

Videozapis: Stvaranje padajućih popisa i upravljanje njima

Dodavanje ili uklanjanje stavki s padajućeg popisa

Uklanjanje padajućeg popisa

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×