Office
Prijava

Primjena ili promjena rasporeda slajda

 

Svaka tema u programu PowerPoint obuhvaća skup rasporeda slajdova. Raspored slajda definira kako su tekst i drugi sadržaj organizirani na slajdu. Ako vam unaprijed dizajnirani rasporedi u temi ne odgovaraju, možete ih promijeniti.

Dodatne informacije o rasporedima slajdova potražite u članku Raspored slajda.

Novi zadatak
29 sekundi

Primjena rasporeda slajda u običnom prikazu

Odaberite unaprijed dizajnirani raspored koji odgovara rasporedu teksta i drugih rezerviranih mjesta za objekte koje namjeravate staviti na slajd.

Ako ne želite raspored koji na slajd stavlja neki sadržaj, u 3. koraku možete odabrati Prazni raspored.

 1. Na kartici Prikaz kliknite Normalno.

 2. U običnom prikazu u oknu s minijaturama slajdova s lijeve strane kliknite slajd na koji želite primijeniti raspored.

 3. Na kartici Polazno kliknite Raspored pa odaberite željeni raspored.

  Odabir rasporeda i njegova primjena na slajd

Promjena rasporeda slajda u prikazu matrice slajdova

Ako ne možete pronaći raspored slajda koji odgovara tekstu i drugim objektima koje namjeravate staviti na slajdove, u prikazu matrice slajdova promijenite raspored.

 1. Na kartici Prikaz kliknite Matrica slajdova.

 2. U prikazu matrice slajdova u oknu s minijaturama slajdova s lijeve strane kliknite raspored slajda koji želite promijeniti.

  odaberite raspored koji želite promijeniti

 3. Da biste na kartici Matrica slajdova promijenili raspored, učinite nešto od sljedećeg:

  • da biste dodali rezervirano mjesto, kliknite Umetni rezervirano mjesto pa na popisu odaberite vrstu rezerviranog mjesta

  • da biste promijenili smještaj rezerviranog mjesta, kliknite rub rezerviranog mjesta da bi se prikazala četverosmjerna strelica pa povucite rezervirano mjesto na novo mjesto na slajdu

  • da biste izbrisali rezervirano mjesto, odaberite ga pa na tipkovnici pritisnite tipku Delete

  • da biste dodali novi raspored, kliknite Umetni raspored

  • da biste preimenovali raspored, u oknu s minijaturama s lijeve strane desnom tipkom miša kliknite raspored koji želite preimenovati, kliknite Preimenuj raspored, unesite novi naziv rasporeda, a zatim kliknite Preimenuj.

   Važno:  ako promijenite raspored koji ste koristili u prezentaciji, prijeđite u normalni prikaz pa ponovno primijenite novi raspored na slajdove ako želite da se na njih primijene promjene. Ako, primjerice, promijenite pokazni raspored slajdova, slajdovi u prezentaciji koji koriste pokazni raspored zadržat će izvorni izgled ako na svaki ne primijenite izmijenjeni raspored.

 4. Na kartici Matrica slajdova kliknite Zatvori prikaz matrice.

  U sljedećim koracima dovršite postupak ponovnom primjenom promjena na slajdove u prezentaciji s rasporedom koji ste upravo promijenili.

 5. U običnom prikazu u oknu s minijaturama kliknite slajd na koji želite ponovno primijeniti ažurirani raspored.

  (Da biste odabrali više slajdova, pritisnite i držite tipku Ctrl, a zatim kliknite svaki slajd.)

 6. Na kartici Polazno u grupi Slajdovi kliknite Raspored, a zatim odaberite raspored koji ste ažurirali u prikazu matrice slajdova.

Promjena usmjerenja slajdova

Zasebni članak pomoći opisuje kako se prebacivati između vodoravnog i okomitog usmjerenja:

Vodoravno usmjerenje slajda  vodoravno
Okomito usmjerenje slajda okomito

Odabir standardnog rasporeda slajda

 1. U normalnom prikazu na kartici Polazno kliknite Raspored.

 2. Odaberite raspored koji najbolje odgovara sadržaju na slajdu.

  Da biste promijenili izgled slajda, na kartici Polazno kliknite Raspored.

Prilagodba rasporeda slajda

 1. Na kartici Prikaz kliknite Matrica slajdova.

  Naredba Matrica slajda u programu PPT za Mac
 2. Rasporedi slajdova prikazat će se kao minijature u lijevom oknu ispod matrice slajdova.

  Okno minijatura u kojem se prikazuju rasporedi kada uredite matricu slajdova
 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Kliknite željeni raspored pa ga prilagodite. Moguće je dodavati i uklanjati rezervirana mjesta, mijenjati im veličinu, a na kartici Polazno možete mijenjati fontove, boje i druge elemente dizajna.

  • Kliknite Umetni raspored da biste dodali novi slajd pa ga oblikujte.

 4. Kliknite Zatvori matricu da biste prekinuli uređivanje rasporeda.

  Promijenjeni slajd bit će dostupan za umetanje kao novi slajd svugdje u prezentaciji.

Spremanje promjena kao nove teme

 1. Kliknite Dizajn pa pokažite na bilo koju temu.

 2. Kliknite strelicu dolje koja se prikazuje ispod okna s temama.

 3. Kliknite Spremi trenutnu temu, imenujte temu pa kliknite Spremi. Nova tema sastoji se od novopromijenjenog rasporeda slajda i bit će dostupna u galeriji tema.

Povezane informacije

Matrice slajdova u programu PowerPoint za Mac

Korištenje tema u programu PowerPoint za Mac

Prilagodba i spremanje teme u programu PowerPoint za Mac

Korištenje predložaka u programu PowerPoint za Mac

Dodavanje novog rasporeda slajda na matricu slajda

 1. Na izborniku Prikaz pokažite Matrica pa kliknite Matrica slajdova.

 2. U navigacijskom oknu kliknite matricu slajdova. Matrica slajdova gornji je slajd u navigacijskom oknu.

 3. Kliknite karticu Matrica slajdova, a zatim u odjeljku Matrica slajdova kliknite Novi raspored.

  Kartica Matrica slajda, grupa Matrica slajda

  PowerPoint umeće novi raspored slajda s rezerviranim mjestima za naslov i podnožja.

 4. Unesite sve dodatne izmjene u novi raspored slajda.

  Napomena: Dodatne informacije o tome kako dodatno izmijeniti raspored slajda potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje rezerviranih mjesta iz rasporeda slajda.

 5. Kada dovršite promjene u prikazu matrice slajdova, na traci poruke kliknite traku Zatvori matricu da biste se vratili u normalni prikaz.

  Savjet: Izmjene matrice slajdova i odgovarajućih rasporeda slajdova dodaju se privremeno u temu koja je primijenjena na vašu prezentaciju. Ako primijenite drugu temu, promjene matrice slajdova se odbacuju. Ako želite zadržati promjene za buduću upotrebu, na kartici Teme u odjeljku Teme kliknite Spremi temu.

Dupliciranje rasporeda slajda u matricu slajdova

Pomoću prilagođenih rasporeda možete stvarati niz rasporeda koji izgledaju isto, ali imaju različit sadržaj. Na primjer, možete stvoriti prvi raspored s logotipom tvrtke u lijevom kutu i rezerviranim mjestom za tekst, a zatim duplicirati taj prilagođeni raspored i pretvoriti rezervirano mjesto u tablicu.

 1. Na izborniku Prikaz pokažite Matrica pa kliknite Matrica slajdova.

 2. U navigacijskom oknu kliknite raspored slajda koji želite promijeniti. Rasporedi slajdova nalaze se ispod matrice slajdova, koja se nalazi na vrhu u navigacijskom oknu.

 3. Na izborniku Umetanje kliknite Dupliciraj raspored.

 4. Unesite sve dodatne izmjene u novi raspored slajda.

  Napomena: Dodatne informacije o tome kako dodatno izmijeniti raspored slajda potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje rezerviranih mjesta iz rasporeda slajda.

 5. Kada dovršite promjene u prikazu matrice slajdova, na traci poruke kliknite traku Zatvori matricu da biste se vratili u normalni prikaz.

  Savjet: Izmjene matrice slajdova i odgovarajućih rasporeda slajdova dodaju se privremeno u temu koja je primijenjena na vašu prezentaciju. Ako primijenite drugu temu, promjene matrice slajdova se odbacuju. Ako želite zadržati promjene za buduću upotrebu, na kartici Teme u odjeljku Teme kliknite Spremi temu.

Brisanje rasporeda slajda u matrici slajdova

Iz matrice slajdova možete izbrisati sve rasporede slajdova osim onih koji se koriste za trenutnu prezentaciju.

 1. Na izborniku Prikaz pokažite Matrica pa kliknite Matrica slajdova.

 2. U navigacijskom oknu kliknite raspored slajda koji želite izbrisati. Rasporedi slajdova nalaze se ispod matrice slajdova, koja se nalazi na vrhu u navigacijskom oknu.

 3. Kliknite karticu Matrica slajdova, a zatim u odjeljku Matrica slajdova kliknite Izbriši.

  Kartica Matrica slajda, grupa Matrica slajda

 4. Kada dovršite promjene u prikazu matrice slajdova, na traci poruke kliknite traku Zatvori matricu da biste se vratili u normalni prikaz.

  Savjet: Izmjene matrice slajdova i odgovarajućih rasporeda slajdova dodaju se privremeno u temu koja je primijenjena na vašu prezentaciju. Ako primijenite drugu temu, promjene matrice slajdova se odbacuju. Ako želite zadržati promjene za buduću upotrebu, na kartici Teme u odjeljku Teme kliknite Spremi temu.

Preimenovanje rasporeda slajda u matrici slajdova

Možete promijeniti naziv raspored slajda, čime će se promijeniti naziv koji se prikazuje za taj raspored na izborniku Novi slajd ili Raspored na kartici Polazno.

 1. Na izborniku Prikaz pokažite Matrica pa kliknite Matrica slajdova.

 2. U navigacijskom oknu kliknite raspored slajda koji želite promijeniti. Rasporedi slajdova nalaze se ispod matrice slajdova, koja se nalazi na vrhu u navigacijskom oknu.

 3. Kliknite karticu Matrica slajdova, a zatim u odjeljku Matrica slajdova kliknite Preimenuj.

  Kartica Matrica slajda, grupa Matrica slajda

 4. U okvir Naziv rasporeda upišite novi naziv.

 5. Kliknite Preimenuj.

 6. Kada dovršite promjene u prikazu matrice slajdova, na traci poruke kliknite traku Zatvori matricu da biste se vratili u normalni prikaz.

  Savjet: Izmjene matrice slajdova i odgovarajućih rasporeda slajdova dodaju se privremeno u temu koja je primijenjena na vašu prezentaciju. Ako primijenite drugu temu, promjene matrice slajdova se odbacuju. Ako želite zadržati promjene za buduću upotrebu, na kartici Teme u odjeljku Teme kliknite Spremi temu.

Povezane informacije

Dodavanje i uklanjanje rezerviranih mjesta iz rasporeda slajda

Izmjena matrice slajdova

Informacije o dizajniranju prezentacije

Svaki raspored slajda sadrži rezervirana mjesta za tekst, slike, grafikone, oblike i drugo. Kada raspoređujete sadržaj na slajdu, odaberite raspored koji najbolje odgovara sadržaju kako biste brže započeli s radom.

Odabir rasporeda pri dodavanju novog slajda:

 1. Na kartici Polazno kliknite Novi slajd.

 2. Odaberite raspored za novi slajd, a zatim kliknite Dodaj slajd.

Promjena rasporeda elemenata na postojećem slajdu:

 1. Na kartici Polazno kliknite Raspored.

 2. Odaberite raspored koji bolje odgovara sadržaju na slajdu, a zatim kliknite Promijeni raspored.

  Promjena rasporeda slajda

Na telefonu:

 1. Dodirnite slajd čiji raspored želite definirati.

 2. Na plutajućoj alatnoj traci pri dnu prozora dodirnite Raspored Gumb Raspored na plutajućoj alatnoj traci omogućuje vam odabir rasporeda slajda. .

 3. Dodirom odaberite željeni raspored slajda.

  Raspored će se primijeniti. Možete nastaviti s uređivanjem slajda ili prijeći na drugi.

Na telefonu:

 1. Dodirnite slajd čiji raspored želite definirati.

 2. Na plutajućoj alatnoj traci pri dnu prozora dodirnite Raspored Gumb Raspored na plutajućoj alatnoj traci omogućuje vam odabir rasporeda slajda. .

 3. Dodirom odaberite željeni raspored slajda.

  Raspored će se primijeniti. Možete nastaviti s uređivanjem slajda ili prijeći na drugi.

Na telefonu:

 1. Dodirnite slajd čiji raspored želite definirati.

 2. Na plutajućoj alatnoj traci pri dnu prozora dodirnite Raspored Gumb Raspored na plutajućoj alatnoj traci omogućuje vam odabir rasporeda slajda. .

 3. Dodirom odaberite željeni raspored slajda.

  Raspored će se primijeniti. Možete nastaviti s uređivanjem slajda ili prijeći na drugi.

Dodatne informacije

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×