Primjena ili prilagodba teme dokumenta

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Možete brzo i jednostavno oblikovati cijeli dokument da biste joj dali profesionalan i moderan izgled primjenom teme dokumenta. Tema dokumenta je skup mogućnosti oblikovanja koja sadrži teme boja, fontova teme (uključujući naslova i Font tijela teksta) i efekata teme (uključujući crta i efekata ispune).

Programa kao što je Microsoft Office Word, Excel i PowerPoint nude nekoliko unaprijed definiranih tema dokumenata, ali možete i stvoriti vlastiti Prilagodba i spremanje postojeće teme dokumenta. Teme dokumenta zajednički koriste svim programima sustava Office tako da se svi vaši dokumenti sustava Office mogu imati isti, uniform izgled. Međutim, za razliku od programa Word i Excel, PowerPoint sadrži mogućnosti prilagođavanja stil pozadine. Informacije o dodavanju i prilagodbu pozadine, potražite u članku Oblikovanje pozadine slajdova.

Napomena: Informacije o primjeni ili Prilagodba teme u programu PowerPoint potražite u članku korištenje ili stvaranje teme u programu PowerPoint.

U ovom se članku govori o teme. Dodatne informacije o pronalaženju Predlošci dokumenata potražite u članku Gdje pronaći predloške?

Primjena teme dokumenta

Da biste promijenili teme dokumenta koje je primijenjeno po zadanom u programima Word i Excel, odaberite drugu temu unaprijed definirane dokumenta ili prilagođene teme dokumenta. Teme dokumenta koje primjenjujete utječu na stilove koje možete koristiti u dokumentu.

 1. Ako koristite Excel, na kartici Izgled stranice u grupi teme kliknite teme.

  Ako koristite Word, na kartici Dizajn u grupi Oblikovanje dokumenta kliknite teme.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste primijenili temu unaprijed definirane dokumenta, kliknite teme dokumenta koji želite koristiti.

  • Da biste primijenili prilagođene teme dokumenta, u odjeljku prilagođene, kliknite teme dokumenta koji želite koristiti.

   Napomena: Prilagođeni dostupna je samo ako ste stvorili jednu ili više prilagođene teme dokumenta. Dodatne informacije o stvaranju prilagođene teme dokumenta potražite u članku Prilagodba teme dokumenta ispod.

 3. Ako teme dokumenta koji želite koristiti nije na popisu, kliknite Pregled tema da biste pronašli na vašem računalu ili mreži. Da biste primijenili temu iz jednog dokumenta sustava Office na drugo, u dijaloškom okviru Odaberite temu ili tematski dokument odaberite Office dokument koji sadrži željenu temu koju želite primijeniti, a zatim kliknite otvorene.

 4. U aplikacijama sustava Office 2007, možete potražiti druge teme dokumenta u sustavu Office Online. Kliknite pretraživanje Office Online.

Vrh stranice

Prilagodba teme dokumenta

Prilagodba teme dokumenta započinjete promjenom boja, fontova i efekata crta i Ispuna koji se koriste. Promjene koje izvršite na jednu ili više od tih komponenata teme odmah utječu na stilove koje ste primijenili u aktivnom dokumentu. Ako želite primijeniti promjene na nove dokumente, možete ga spremite ih kao prilagođene teme dokumenta.

Prilagodba boje teme

Boje teme sadrže četiri tekst i boje pozadine, šest boje isticanja i dvije boje hiperveze. Boje u gumb Boje teme Slika gumba predstavljaju trenutni tekst i boje pozadine i skup boja pokraj naziva Boje teme nakon klika na gumb Boja teme predstavljaju boje isticanja i hipervezu. za tu temu. Kada promijenite bilo koju od tih boja da biste stvorili vlastiti skup boja teme, boje gumb Boje teme , a pokraj naziva Boje tema sukladno tome promijeniti.

 1. Ako koristite Excel, na kartici Izgled stranice u grupi teme kliknite boja.

  Ako koristite Word, na kartici Dizajn u grupi Oblikovanje dokumenta kliknite boja.

 2. Ako koristite Excel, kliknite Stvaranje novih boja teme.

  Ako koristite Word, kliknite Prilagodi boje.

 3. U odjeljku boje teme, kliknite gumb elementa boje teme koje želite promijeniti.

 4. U odjeljku Boje temeodaberite boje koje želite koristiti. Ponovite korake 3 i 4 za sve elemente boje teme koje želite promijeniti.

  Savjet: U odjeljku uzorka, vidjet ćete promjene koje ste napravili. Da biste vidjeli kako će se boje koje ste odabrali utječu na stilove koje ste primijenili u dokumentu, kliknite Pretpregled.

 5. U okvir Naziv upišite odgovarajući naziv novih boja teme, a zatim kliknite Spremi.

  Savjet: Ako sve elemente boje teme želite vratiti na izvorne boje, prije klika na Spremi kliknite Ponovno postavi.

Prilagodba fontova teme

Fontovi teme sadrže font naslova i font tijela teksta. Kada kliknete gumb Fontova teme Slika gumba , vidjet ćete naziv naslova i tijela teksta fontove za svaki font teme ispod naziva Fontova teme . Možete promijeniti oba fonta da biste stvorili vlastiti skup fontova teme.

 1. Ako koristite Excel, na kartici Izgled stranice u grupi teme kliknite Fontovi.

  Ako koristite Word, na kartici Dizajn u grupi Oblikovanje dokumenta kliknite Fontovi.

 2. Ako koristite Excel, kliknite Stvaranje novih fontova teme.

  Ako koristite Word, kliknite Prilagodi fontove.

 3. U okvirima Font naslova i Font tijela odaberite fontove koje želite koristiti.

  Savjet: Uzorak će se ažurirati odabranim fontovima.

 4. U okvir Naziv upišite odgovarajući naziv novih fontova teme, a zatim kliknite Spremi.

Odabir skupa efekata teme

Efekti teme su skupovi crta i efekti ispune. Kada kliknete gumb Efekti teme Slika gumba , pogledajte retke i efektima ispune za svaki skup efekata teme u grafici prikazuju s nazivom Efekata teme . Iako ne možete stvoriti vlastiti skup efekata teme, možete odabrati efekta teme koje želite koristiti u vlastitim teme dokumenta.

 1. Ako koristite Excel, na kartici Izgled stranice u grupi teme kliknite Efekti.

  Ako koristite Word, na kartici Dizajn u grupi Oblikovanje dokumenta , kliknite Efekti.

 2. Kliknite efekt koji želite koristiti.

Vrh stranice

Spremanje teme dokumenta

Uštedjet ćete sve promjene koje unesete boje, fontove i efekte teme dokumenta crta i Ispuna kao prilagođene teme dokumenta koje možete primijeniti na druge dokumente.

 1. Ako koristite Excel, na kartici Izgled stranice u grupi teme kliknite teme.

  Ako koristite Word, na kartici Dizajn u grupi Oblikovanje dokumenta kliknite teme.

 2. Kliknite Spremanje trenutne teme.

 3. U okvir Naziv datoteke upišite odgovarajući naziv za temu, a zatim kliknite Spremi.

  U prilagođene teme dokumenta se sprema u mapu teme dokumenta i automatski se dodaju na popis prilagođene teme.

Vrh stranice

Primjena teme dokumenta

Da biste promijenili teme dokumenta koje je primijenjeno po zadanom u programima Word i Excel, odaberite drugu temu unaprijed definirane dokumenta ili prilagođene teme dokumenta. Teme dokumenta koje primjenjujete utječu na stilove koje možete koristiti u dokumentu.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Teme.

  Slika trake ili slika trake programa excel

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste primijenili temu unaprijed definirane dokumenta, u odjeljku ugrađeno, kliknite teme dokumenta koji želite koristiti.

  • Da biste primijenili prilagođene teme dokumenta, u odjeljku prilagođene, kliknite teme dokumenta koji želite koristiti.

   Napomena: Prilagođeni dostupna je samo ako ste stvorili jednu ili više prilagođene teme dokumenta. Dodatne informacije o stvaranju prilagođene teme dokumenta potražite u članku Prilagodba teme dokumenta ispod.

 3. Ako teme dokumenta koji želite koristiti nije na popisu, kliknite Pregled tema da biste pronašli na vašem računalu ili mreži. Da biste primijenili temu iz jednog dokumenta sustava Office na drugo, u dijaloškom okviru Odaberite temu ili tematski dokument odaberite Office dokument koji sadrži željenu temu koju želite primijeniti, a zatim kliknite otvorene.

Vrh stranice

Prilagodba teme dokumenta

Prilagodba teme dokumenta započinjete promjenom boja, fontova i efekata crta i Ispuna koji se koriste. Promjene koje izvršite na jednu ili više od tih komponenata teme odmah utječu na stilove koje ste primijenili u aktivnom dokumentu. Ako želite primijeniti promjene na nove dokumente, možete ga spremite ih kao prilagođene teme dokumenta.

Prilagodba boje teme

Boje teme sadrže četiri tekst i boje pozadine, šest boje isticanja i dvije boje hiperveze. Boje u gumb Boje teme Slika gumba predstavljaju trenutni tekst i boje pozadine i skup boja pokraj naziva Boje teme nakon klika na gumb Boja teme predstavljaju boje isticanja i hipervezu. za tu temu. Kada promijenite bilo koju od tih boja da biste stvorili vlastiti skup boja teme, boje gumb Boje teme , a pokraj naziva Boje tema sukladno tome promijeniti.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi teme kliknite boja.

  Slika trake ili slika trake programa excel

 2. Kliknite Stvori nove boje teme.

 3. U odjeljku boje teme, kliknite gumb elementa boje teme koje želite promijeniti.

 4. U odjeljku Boje temeodaberite boje koje želite koristiti. Ponovite korake 3 i 4 za sve elemente boje teme koje želite promijeniti.

  Savjet: U odjeljku uzorka, vidjet ćete promjene koje ste napravili. Da biste vidjeli kako će se boje koje ste odabrali utječu na stilove koje ste primijenili u dokumentu, kliknite Pretpregled.

 5. U okvir Naziv upišite odgovarajući naziv novih boja teme, a zatim kliknite Spremi.

  Savjet: Ako sve elemente boje teme želite vratiti na izvorne boje, prije klika na Spremi kliknite Ponovno postavi.

Prilagodba fontova teme

Fontovi teme sadrže font naslova i font tijela teksta. Kada kliknete gumb Fontova teme Slika gumba , vidjet ćete naziv naslova i tijela teksta fontove za svaki font teme ispod naziva Fontova teme . Možete promijeniti oba fonta da biste stvorili vlastiti skup fontova teme.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi teme kliknite Fontovi.

  Slika trake ili slika trake programa excel

 2. Kliknite Stvaranje novih fontova teme.

 3. U okvirima Font naslova i Font tijela odaberite fontove koje želite koristiti.

  Savjet: Uzorak će se ažurirati odabranim fontovima.

 4. U okvir Naziv upišite odgovarajući naziv novih fontova teme, a zatim kliknite Spremi.

Odabir skupa efekata teme

Efekti teme su skupovi crta i efekti ispune. Kada kliknete gumb Efekti teme Slika gumba , pogledajte retke i efektima ispune za svaki skup efekata teme u grafici prikazuju s nazivom Efekata teme . Iako ne možete stvoriti vlastiti skup efekata teme, možete odabrati efekta teme koje želite koristiti u vlastitim teme dokumenta.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi teme kliknite Efekti.

  Slika trake ili slika trake programa excel

 2. Kliknite efekt koji želite koristiti.

Vrh stranice

Spremanje teme dokumenta

Uštedjet ćete sve promjene koje unesete boje, fontove i efekte teme dokumenta crta i Ispuna kao prilagođene teme dokumenta koje možete primijeniti na druge dokumente.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi Teme kliknite Teme.

  Slika trake ili slika trake programa excel

 2. Kliknite Spremanje trenutne teme.

 3. U okvir Naziv datoteke upišite odgovarajući naziv za temu, a zatim kliknite Spremi.

  U prilagođene teme dokumenta se sprema u mapu teme dokumenta i automatski se dodaju na popis prilagođene teme.

Vrh stranice

Dodatni sadržaji

Primjena stila na tekst u programu Word

Prilagodba ili stvaranje novih stilova u programu Word

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×