Prilagodite svoju poruku e-pošte na servisu Outlook na webu

Prilagodite novu poruku e-pošte u Outlooku_na_webu koristeći brojne mogućnosti koje Outlook nudi. Bez obzira na to koju vrstu poruke – poslovnu ili osobnu – pišete, uvijek možete pronaći način dodavanja svog jedinstvenog stila.

Da biste početi pisati novu poruku, prijavite se u programu Outlook na webu , a zatim odaberite Novo. Možete dodati privitak ili sliku (sliku, teksturu ili grafiku), promijeniti fontove, umetnuti popis, tablicu ili potpis i više. Možete i dodjeljivati pokazatelje razine važnosti za svoju poruku.

Odabir verzije za upute

Upute se neznatno razlikuju ovisno o tome koristite li novu verziju programa Outlook na webu. Odaberite verziju programa Outlook na webu koju koristite da biste vidjeli upute koje se odnose na vas.

AKO VAŠ POŠTANSKI SANDUČIĆ IZGLEDA OVAKO...

Beta verzija sustava Outlook na webu

Pročitajte Upute za novu verziju programa Outlook na webu.

AKO VAŠ POŠTANSKI SANDUČIĆ IZGLEDA OVAKO...

Outlook na webu

Pročitajte Upute za klasični Outlook na webu.

Napomena: Ako je vaša tvrtka ili ustanova dodala logotip na alatnu traku, prikaz bi se mogao malo razlikovati od gore navedenog.

Upute za novi Outlook na webu

Razinu važnosti poruke možete postaviti tako da primatelji mogu vidjeti pokazatelj u ulaznoj pošti prije otvaranja. Postavljanjem razine važnosti primateljima se ujedno omogućuje razvrstavanje poruka po važnosti.

Da biste promijenili važnost svoje poruke, odaberite tri točkice na vrhu nove poruke koju pišete Dodatne akcije , a zatim odaberite Postavljanje važnosti. Možete odabrati Visoku, Normalnuili Nisku.

 1. Odaberite ikonu Priloži Priloži na dnu okvira poruke e-pošte.

 2. Odaberite Pregledaj ovo računalo, Pregledaj mjesta u oblakuili Pregledaj poruke e-pošte.

 3. Ovisno o vlastitom izboru, učinite nešto od sljedećeg:

  • Računalo: Idite na mjesto željene datoteke, odaberite ju, a potom odaberite Otvori.

  • Datoteka oblaka: Odaberite datoteku koju želite priložiti, odaberite Dalje, a zatim odaberite Dijeljenje veze ili Priloži kao kopiju.

  • Poruka e-pošte: Odaberite poruku koju želite priložiti, a zatim odaberite Dalje.

Ako želite dodati sliku koja se prikazuje u tijelu e-pošte, možete dodati sliku u retku.

 1. Odaberite Umetanje slike u retku Umetanje slike u istoj razini uz Slanje na dnu okvira poruke e-pošte.

 2. Dođite do mjesta slikovne datoteke na svom računalu, odaberite datoteku, a zatim odaberite Otvori.

Emotikoni, poznati i kao emoji, su grafike koje označavaju emocije. Možete dodati različite emotikone u svoje poruke. Također možete birati među popularnim GIF datotekama i dodati ih u svoje poruke.

 • Da biste umetnuli emotikon, odaberite ikonu Emoji Odaberite ovu ikonu da biste dodali emotikon u poruci e-pošte pri dnu poruke e-pošte, pomaknite se do Popularni emotikoni, a zatim odaberite emotikon.

 • Da biste umetnuli GIF datoteku, odaberite ikonu Emoji Odaberite ovu ikonu da biste dodali emotikon u poruci e-pošte pri dnu poruke e-pošte, pomaknite se do Popularne GIF datoteke, a zatim odaberite GIF datoteku.

Napomena: Ne prikazuju svi programi e-pošte emotikone na isti način. Emotikon koji je u boji na jednom klijentu u drugom će klijentu možda biti preveden u svoje simbole. Primjerice, Odaberite ovu ikonu da biste dodali emotikon u poruci e-pošte u primateljevoj se poruci može prikazati kao :-).

Poruku možete dotjerati tako da promijenite font, veličinu, boju i stil teksta.

 1. Odaberite Pokaži mogućnosti oblikovanja Pokaži mogućnosti oblikovanja uz Slanje na dnu okvira poruke e-pošte. Pojavit će se traka za oblikovanje.

 2. Odaberite Font Font , a zatim odaberite font kojim želite pisati. Možete promijeniti i veličinu i boju fonta, podebljati ili podcrtati tekst, staviti ga u kurziv ili čak istaknuti dio svoje poruke e-pošte.

Možete uporabiti popis s grafičkim oznakama ili numerirani popis kako biste prikazali korake, akcijske stavke ili ključne radnje u svojoj poruci e-pošte.

 • Da biste dodali popis s grafičkim oznakama u svoju poruku e-pošte, odaberite Pokaži mogućnosti oblikovanja Pokaži mogućnosti oblikovanja pokraj mogućnosti Slanje na dnu poruke e-pošte, a zatim Grafičke oznake Grafičke oznake .

 • Da biste dodali numerirani popis u poruku e-pošte, odaberite Pokaži mogućnosti oblikovanja Pokaži mogućnosti oblikovanja pokraj mogućnosti Slanje na dnu poruke e-pošte, a zatim Numeriranje Numeriranje .

Umetanje tablice da biste dodali strukturirane informacije u redovima i stupcima u svoju poruku e-pošte.

 1. Stvorite novu poruku e-pošte ili odgovorite na postojeću poruku e-pošte.

 2. Na dnu prozora za sastavljanje, odaberite Ikona Outlook.com još oblikovanja mogućnosti > Umetanje tablice .

  Snimka zaslona s gumbom Umetni tablicu

 3. Povucite pokazivač miša kako biste odabrali broj stupaca i redaka koji želite u svojoj tablici.

Možete stvoriti potpis e-pošte koji se automatski prikazuje na kraju Vaših poruka e-pošte.

 1. Na vrhu stranice odaberite Postavke Postavke > Pogledaj sve postavke programa Outlook.

 2. Odaberite Pošta > Sastavi i odgovori.

 3. U tekstni okvir upišite potpis e-pošte. Možete promijeniti font, veličinu, boju i izgled potpisa uz mogućnosti dostupne na vrpci pri vrhu tekstnog okvira.

 4. Ako želite uvrstiti svoj potpis samo u nove poruke, odaberite potvrdni okvir pokraj Automatski uključi moj potpis u nove poruke koje sastavim. Ako želite dodati svoj potpis u poruke koje proslijedite ili na koje odgovorite, odaberite Automatski uključi moj potpis u poruke koje prosljeđujem ili na koje odgovaram. Ako želite obje mogućnosti, odaberite oba potvrdna okvira.

 5. Odaberite Spremi kada završite. Vaš potpis e-pošte sada će se pojavljivati na novim porukama ili u Vašim odgovorima ili u oba slučaja, ovisno o vašem odabiru.

Upute za klasični Outlook na webu

Razinu važnosti poruke možete postaviti tako da primatelji mogu vidjeti pokazatelj u ulaznoj pošti prije otvaranja. Postavljanjem razine važnosti primateljima se ujedno omogućuje razvrstavanje poruka po važnosti.

Da biste promijenili važnost svoje poruke, odaberite tri točkice pri vrhu nove poruke koju pišete Odaberite ovu ikonu da biste postavili razinu važnosti poruke , a zatim odaberite Postavljanje važnosti. Možete odabrati Visoku, Normalnuili Nisku.

 1. Odaberite ikonu Priloži Kliknite ikonu da biste priložili datoteku poruci e-pošte pri dnu okvira poruke e-pošte.

 2. Odaberite želite li priložiti datoteku sa svog računala ili s mjesta u Oblaku.

 3. Dođite do mjesta na kojemu se nalazi datoteka, a zatim odaberite Otvori.

 4. Ako želite omogućiti zajedničko korištenje datoteka s primateljima poruke e-pošte tako da svi možete surađivati na datoteci, kliknite na padajuću strelicu pokraj naziva datoteke i odaberite Prijenos na OneDrive – <your organization name>.

Ako želite dodati sliku koja se prikazuje u tijelu e-pošte, možete dodati sliku u retku.

 1. Odaberite Umetanje umetnute slike Odaberite ovu ikonu da biste dodali sliku u poruku e-pošte pokraj mogućnosti Slanje na dnu okvira poruke e-pošte.

 2. Idite na mjesto slikovne datoteke na svom računalu ili na servisu OneDrive, a zatim odaberite Otvori.

Kada Vam se umetnuta slika nalazi u poruci e-pošte, odaberite ju, a zatim kliknite desnom tipkom miša da biste vidjeli izbornik s drugim dostupnim mogućnostima. Na primjer, odaberite Veličina, a zatim odaberite Mala, Najbolje pristajanjeili Izvorna za prilagođavanje veličine slikovne datoteke.

Emojis, tj. emotikoni, grafike su koje prenose emocije. Svojim porukama možete dodati raznovrsne emotikone.

Da biste umetnuli emotikon, odaberite ikonu Emotikon Odaberite ovu ikonu da biste dodali emotikon u poruci e-pošte pokraj mogućnosti Slanje na dnu poruke e-pošte, a zatim odaberite željeni emotikon.

Napomena: Ne prikazuju svi programi e-pošte emotikone na isti način. Emotikon koji je u boji u jednom programu e-pošte u drugom programu može biti preveden u svoje simbole. Na primjer, Odaberite ovu ikonu da biste dodali emotikon u poruci e-pošte u primateljevoj se poruci može prikazati kao :-).

Poruku možete dotjerati tako da promijenite font, veličinu, boju i stil teksta.

 1. Odaberite Mogućnosti oblikovanja Odaberite ovu ikonu da biste promijenili font, veličinu, boju i dodatno pokraj mogućnosti Slanje na dnu okvira poruke e-pošte. Prikazat će se mogućnosti oblikovanja.

 2. Odaberite Font, a zatim odaberite font koji želite rabiti. Možete promijeniti i veličinu i boju fonta, podebljati ili podcrtati tekst, staviti ga u kurziv ili čak istaknuti dio svoje poruke e-pošte. Odaberite tekst, a zatim od dostupnih mogućnosti oblikovanja odaberite efekt koji želite uporabiti.

Možete uporabiti popis s grafičkim oznakama ili numerirani popis kako biste prikazali korake, akcijske stavke ili ključne radnje u svojoj poruci e-pošte.

 • Da biste dodali popis s grafičkim oznakama u svoju poruku e-pošte, odaberite Grafičke oznake Kliknite ovdje da biste dodali popis s grafičkim oznakama u poruku e-pošte .

 • Da biste dodali numerirani popis u poruku e-pošte, odaberite Numeriranje Kliknite ovu ikonu da biste dodali numerirani popis u poruku e-pošte .

Umetanje tablice da biste dodali strukturirane informacije u redovima i stupcima u svoju poruku e-pošte.

 1. Odaberite Više Proširite strelicu da biste vidjeli dodatne mogućnosti oblikovanja na kraju ponuđenih mogućnosti oblikovanja da biste proširili druge mogućnosti.

 2. Odaberite Umetanje tablice. Povucite mišem da biste odabrali broj redaka i stupaca koje želite. Također možete kliknuti Umetni tablicu i umjesto povlačenja, kliknuti Umetni tablicu, a u dijaloškom okviru Umetanje tablice navesti broj stupaca i redaka i zatim kliknuti U redu.

Možete stvoriti potpis e-pošte koji se automatski prikazuje na kraju Vaših poruka e-pošte.

 1. Odaberite Postavke Postavke u gornjem desnom kutu, a zatim odaberite Mogućnosti > Pošta.

 2. U oknu Mogućnosti na lijevoj strani, u odjeljku Izgled, odaberite Potpis e-pošte.

 3. Ako želite uvrstiti svoj potpis samo u nove poruke, odaberite potvrdni okvir pokraj Automatski uključi moj potpis u nove poruke koje sastavim. Ako želite dodati svoj potpis u poruke koje prosljeđujete ili na koje odgovarate, odaberite Automatski uključi moj potpis u poruke koje prosljeđujem ili na koje odgovaram. Ako želite obje mogućnosti, odaberite oba potvrdna okvira.

 4. U tekstni okvir upišite potpis e-pošte. Možete promijeniti font, veličinu, boju i izgled potpisa s mogućnostima koje su dostupne na vrpci pri vrhu tekstnog okvira. Možete dodati i sliku.

 5. Odaberite Spremi kada završite. Vaš potpis e-pošte sada će se pojavljivati na novim porukama ili u Vašim odgovorima ili u oba slučaja, ovisno o vašem odabiru.

Dodatni sadržaji

Stvaranje, prosljeđivanje i odgovaranje na poruke e-pošte na servisu Outlook na webu

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×