Prilagodba i zaključavanje navigacijskog okna

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Prilagodba i kontrola sadržaja i tvrtke ili ustanove navigacijskog okna možete poboljšati upotrebljivost baze podataka programa Access. Prilagođeni navigacije možete pridonijeti poboljšanju učinkovitosti grupiranje, isticanje ili skrivanje objekata. U ovom članku dokumenata načina možete prilagoditi i nadzor nad navigacijskim oknom radi poboljšanja upotrebljivosti tako da jednostavnije za korisnike da biste pronašli samo objekata baze podataka koje su im potrebne za korištenje.

Napomena: Ovaj članak ne odnosi na web-aplikacije programa Access.

Sadržaj članka

Pregled

Prije početka

Prilagodba navigacijskog okna

Nadzor nad navigacijskim oknom pomoću makronaredbe

Onemogućivanje prikaza dizajna za pojedinu stavku

Skrivanje objekta baze podataka

Pregled

Smješteno na bočnoj strani zaslona, navigacijsko okno nudi sučelje za objekte u bazi podataka, i sadrži nekoliko značajki koje olakšavaju prilagodbu korisničkog sučelja.

Navigacijsko okno Northwind 2007

Stavke se u navigacijskom oknu organiziraju u skupine. Sami birate način grupiranja stavki navođenjem kategorija kao što je Vrsta objekta ili Datum stvaranja. Prethodna ilustracija prikazuje skupinu Svi objekti programa Access u kategoriji Vrsta objekta, pri čemu su neke grupe vrsta objekata, kao što su Tablice i Upiti, zatvorene.

Prilagođene kategorije i grupe

Možete stvoriti i prilagođene kategorije i prilagođene grupe unutar tih kategorija. U prilagođenim grupama možete stvoriti prečace koji pokazuju na objekte baze podataka.

Recimo, primjerice, da imate velik broj izvješća u bazi podataka i da ta izvješća pokrećete različitom učestalošću - neka svakodnevno, a neka svaka tri mjeseca. U tom kontekstu možete stvoriti kategoriju Izvješća i u njoj grupe Svakodnevno, Jedanput tjedno, Jedanput mjesečno, Jedanput u tri mjeseca i Jedanput godišnje. U svakoj od tih grupa potom možete stvoriti prečace na odgovarajuća izvješća.

Moguće je stvoriti i veći broj prečaca prema objektu baze podataka, pri čemu se svaki prečac nalazi u drugoj prilagođenoj grupi.

Prikazivanje i sakrivanje kategorija i grupa

U dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije postoji mogućnost prikazivanja ili skrivanja nekih kategorija i grupa u navigacijskom oknu.

Možete koristiti i akcije makronaredbe u kontrolu otvara prikaz kategorija u navigacijskom oknu kao baze podataka u programu Access.

 • PostaviPrikazaneKategorije    Tom se naredbom poslužite da biste prikazali ili sakrili kategoriju. Svakim korištenjem ove naredbe može se prikazati ili sakriti samo jedna kategorija, no naredba se može koristiti više puta u sklopu makronaredbe da bi se prema potrebi prikazale ili sakrile pojedine kategorije.

 • ZaključajNavigacijskoOkno    Tom se naredbom poslužite da biste zaključali navigacijsko okno. Time se sprječava korisnike da slučajno dodaju, premjeste ili izbrišu stavke u navigacijskom oknu.

  Napomena: Zaključavanje navigacijskog okna ne sprječava korisnike da objekte baze podataka kopiraju u međuspremnik.

Automatska navigacija do kategorije ili grupe prilikom otvaranja baze podataka

Makronaredba NavigateTo služi za navigaciju do kategorije ili grupe. Kada se služite tom makronaredbom u autoexec makronaredbi, prilikom otvaranja baze podataka automatski ćete doći do određene kategorije ili grupe.

Onemogućivanje prikaza dizajna

Stavke koje se prikazuju u vašim prilagođenim kategorijama i grupama zapravo su prečaci koji vode do objekata baze podataka.

Uz prečace u navigacijskom oknu možete postaviti svojstvo Onemogući prečace prikaza dizajna. Desnom tipkom miša kliknite prečac, zatim kliknite Svojstva objekta ili (u slučaju tablice) Svojstva tablice na izborniku prečaca, a zatim potvrdite okvir Onemogući prečace prikaza dizajna. Kada je omogućeno to svojstvo, prečac se ne može koristiti za otvaranje ciljnoga objekta u prikazu dizajna ni u prikazu izgleda. Ako, primjerice, omogućite to svojstvo za prečac obrasca, korisnici ne mogu mijenjati dizajn ni izgled obrasca putem prečaca.

Skrivanje objekata baze podataka

Ugrašene kategorije i grupe u navigacijskom oknu ne prikazuju prečace nego prave objekte baze podataka. Riječ je o sljedećim grupama:

 • svim grupama u svim ugrađenim kategorijama

 • grupe nedodijeljenih objekata u svim prilagođenim kategorijama

Objekti baze podataka nemaju svojstvo Onemogući prečace prikaza dizajna. Objekte baze podataka možete sakriti da biste spriječili promjene dizajna i potom omogućiti prečace prema tim objektima u prilagođenim kategorijama i grupama.

Prije početka

Služeći se kombinacijom svih tih značajki možete učinkovito nadzirati organizaciju navigacijskog okna i tako poboljšati njegovu iskoristivost, no te značajke neće spriječiti zlonamjerne korisnike da promijene dizajn vaše baze podataka. Te značajke ne mogu čak ni spriječiti neovlašten pristup podacima. Imajte na umu sljedeće:

Značajke iskoristivosti mogu se zaobići.   

 • Ako koristite makronaredbu kojom se zaključava navigacijsko okno, zapamtite da korisnici tu makronaredbu mogu onemogućiti prilikom pokretanja tako da pritisnu i neko vrijeme drže tipku SHIFT.

 • Iako prečaci navigacijskog okna imaju svojstvo Onemogući prečace prikaza dizajna, sami objekti baze podataka nemaju to svojstvo. Možete skrivati kategorije i grupe koje sadrže objekte baze podataka i možete skrivati same objekte, ali korisnici ih mogu otkriti.

Usredotočite se na korisnike   

 • Kada planirate i dizajnirate navigacijski sustav baze podataka, surađujte s osobama koje će ga koristiti. Ako izravna suradnja iz nekog razloga nije praktična, saznajte njihove potrebe i učinite ih središtem svojega procesa.

 • Ovisno o resursima kojima raspolažete, razmislite o fokus grupama za planiranje te provođenju testova iskoristivosti tijekom faze dizajna.

Sigurnost nije cilj.   

 • Vaš cilj prilikom implementacije tih značajki nadzora navigacijskog okna trebao bi biti poboljšanje iskoristivosti baze podataka. Ove značajke nisu namijenjene poboljšanju sigurnosti baze podataka.

Vrh stranice

Prilagodba navigacijskog okna

Poslužite se dijaloškim okvirom Mogućnosti navigacije da biste prilagodili navigacijsko okno.

Dijaloški okvir Mogućnosti navigacije

Postupak slijedi ove općenite korake:

 1. Stvaranje prilagođene kategorije. Access vam na raspolaganje daje jednu unaprijed stvorenu i ugrađenu prilagođeni kategoriju: Prilagođeno. Po potrebi je možete preimenovati te u nju dodati ili iz nje ukloniti grupe. Možete i stvoriti nove prilagođene kategorije.

 2. Stvaranje prilagođene grupe. Kada stvorite kategoriju, stvorite jednu ili više prilagođenih grupa za novu kategoriju.

 3. Stvaranjem prečaca dodijelite objekte prilagođenoj grupi. U navigacijskom oknu povucite ili kopirajte pa zalijepite objekte baze podataka koje želite dodijeliti svojoj prilagođenoj grupi. Povlačite ili kopirajte objekte iz posebne grupe u svojoj novoj kategoriji koja se zove Nedodijeljeni objekti, koju Access stvara svaki put kada stvorite prilagođenu kategoriju.

  Napomene: 

  • Kada iz grupe Nedodijeljeni objekti dodate objekt baze podataka u svoju prilagođenu grupu, Access stvara prečac prema tom objektu . Drugim riječima, ne premještate i ne kopirate sam objekt.

  • Preimenuje li se ili izbriše prečac u prilagođenoj grupi, te promjene ne utječu na stvarni objekt, već samo na prečac do njega.

  • Možete stvoriti onoliko prečaca prema objektu baze podataka koliko želite. Svaka bi grupa, međutim, trebala imati samo jedan prečac prema određenom objektu baze podataka.

 4. Prikazivanje ili skrivanje grupa i objekata u prilagođenoj kategoriji. Kada popunite prilagođenu grupu ili grupe, možete sakriti grupu Nedodijeljeni objekti i sve druge grupe za koje ne želite da se prikazuju. Možete sakriti i pojedine objekte.

  Možete se i poslužiti makronaredbom SetDisplayedCategories da biste pokazali ili sakrili kategoriju. Pomoću makronaredbi možete pokazati ili sakriti kategorije bez obzira na postavke u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije. Dodatne informacije potražite u rubrici Nadzor nad navigacijskim oknom pomoću makronaredbe.

Stvaranje prilagođene kategorije

 1. Kliknite desnom tipkom miša na vrh navigacijskog okna i zatim kliknite Mogućnosti navigacije.

 2. U dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije, na popisu Kategorije kliknite Dodaj stavku.

  Na popisu će se pojaviti nova kategorija. Ova slika prikazuje novu prilagođenu kategoriju:

  Nova prilagođena kategorija u navigacijskom oknu

 3. Unesite naziv za novu kategoriju i zatim pritisnite ENTER.

  Savjet: Preporuča se korištenje naziva razumljivog osobama koje koriste bazu podataka. Nakon stvaranja naziva natpis na desnoj strani popisa mijenja se u taj naziv. Imenujete li tako novu kategoriju Moja kontrolna ploča, natpis na desnoj strani popisa mijenja se u Grupe za "Moja kontrolna ploča". Primijetit ćete i da se na popisu nalazi grupa pod nazivom Nedodijeljeni objekti. Access tu grupu stvara prema zadanoj postavci, a ona sadrži sve objekte baze podataka i njima se popunjava prilagođena grupa.

  Nakon stvaranja prilagođene kategorije možete stvoriti neke grupe za tu kategoriju. Možete stvoriti koliko god je grupa potrebno. Izvedite sljedeće korake uz otvoren dijaloški okvir Mogućnosti navigacije.

Stvaranje prilagođene grupe

 1. U odjeljku grupe za "naziv grupe" popis kliknite Dodaj grupu , a zatim upišite naziv za grupu. Koliko vam je potrebno, ponovite postupak često. Na primjer, Moja upravljačka ploča može sadržavati tri grupe – obrazaca za unos podataka, izvješćima i upitima. Potrebama korisnika i vaše osobne postavke morate utvrditi grupe koje ste dodali.

 2. Potvrdni okvir uz Nedodijeljeni objekti ostavite odabranim i pritisnite U redu.

  Access zatvara dijaloški okvir Mogućnosti navigacije i novu prilagođenu grupu dodaje navigacijskom oknu, ali se nova grupa još ne prikazuje.

 3. Sljedeći koraci opisuju kako novu grupu učiniti vidljivom i kako grupi dodati objekte.

Ako samo želite dodati stavku u novu prilagođenu grupu, kliknite je desnom tipkom miša, na izborniku prečaca pokažite na Dodaj u grupu i potom kliknite Nova grupa.

Dodjeljivanje objekata prilagođenoj grupi stvaranjem prečaca

 1. Kliknite izbornik na vrhu navigacijskog okna i u gornjem dijelu izbornika odaberite kategoriju koju želite.

  Grupa ili grupe stvorene za kategoriju pojavit će se u donjem dijelu izbornika zajedno s grupom Nedodijeljeni objekti.

 2. Povucite stavke iz grupe Nedodijeljeni objekti u prilagođenu grupu.

  Da biste odjedanput premjestili veći broj stavki, držite tipku CTRL dok klikate na stavke i zatim ih premjestite u prilagođenu grupu.

Prikazivanje ili skrivanje grupa i objekata u prilagođenoj kategoriji.

U prilagođenoj kategoriji možete sakriti neke ili sve grupe i u grupi možete sakriti neke ili sve objekte. Upamtite sljedeće:

 • Access omogućuje dva načina skrivanja stavki. Možete se poslužiti naredbama koje se nalaze u navigacijskom oknu i pomoću njih sakriti prečac u grupi ili možete postaviti svojstvo Skriveno objekta baze podataka tako da skriva prečace prema objektu u svim grupama i kategorijama otvorene baze podataka, uključujući i one ugrađene.

 • Skrivene objekte i grupe možete otkriti ili ih u navigacijskom oknu prikazati kao blijede, nedostupne ikone. To činite potvrđivanjem ili poništavanjem potvrdnog okvira Prikaži skrivene objekte u dijaloškom okviru Navigacijsko okno. Isti potvrdni okvir koristi se i kada grupu ili objekt treba otkriti ili vratiti.

Sljedeći koraci objašnjavaju kako se svaki od ovih zadataka izvodi.

Skrivanje grupe u kategoriji

 • U navigacijskom oknu, desnom tipkom kliknite naslovnu traku grupe koju želite sakriti i zatim kliknite Sakrij.

  Grupe možete sakriti i pomoću dijaloškog okvira Mogućnosti navigacije . Otvaranje dijaloškog okvira (pogledajte korake u sljedećem odjeljku ako ne znate kako) pa na popisu grupe za "Kategorija" , poništite potvrdni okvir uz grupu koju želite sakriti.

Vraćanje skrivene grupe u kategoriju

 1. Desnom tipko miša kliknite traku izbornika na vrhu navigacijskog okna i zatim na izborniku prečacu kliknite Mogućnosti navigacije.

 2. S popisa Kategorije odaberite kategoriju koja sadrži skrivenu grupu.

 3. Na popisu Grupe za "kategorija" potvrdite okvir pokraj skrivene grupe.

 4. Kliknite U redu.

Sakrivanje prečaca ili objekta samo u njegovoj matičnoj grupi

 • U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite prečac ili objekt i zatim kliknite Sakrij u ovoj grupi.

  Napomena: Ta naredba nije dostupna u grupi Nedodijeljeni objekti prilagođene kategorije.

Skrivanje objekta u svim kategorijama i grupama

 1. Desnom tipkom miša kliknite objekt koji želite sakriti, a zatim kliknite Svojstva objekta ili (u slučaju tablice) Svojstva tablice na izborniku prečaca.

  Pojavit će se dijaloški okvir Object_name Svojstva i Access će naslovu dijaloškog okvira dodati naziv objekta. Otvorite li, recimo, obrazac naziva Narudžbe, u naslovu dijaloškog okvira stajat će Svojstva narudžbe. Sljedeća slika prikazuje dijaloški okvir.

  Dijaloški okvir Svojstva za objekte baze podataka u programu Access

 2. Odaberite potvrdni okvir Skriveno.

 3. Kliknite U redu.

Vraćanje (otkrivanje) skrivenog objekta

 1. Desnom tipkom miša kliknite izbornik pri vrhu navigacijskog okna i u izborniku prečacu kliknite Mogućnosti navigacije.

 2. Pod Mogućnosti prikaza odaberite potvrdni okvir Prikaži skrivene objekte.

 3. Kliknite U redu za povratak u navigacijsko okno.

  Okno će za sve skrivene objekte prikazivati blijedu ikonu.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako ste sakrili prečac u grupi, kliknite ga desnom tipkom miša i potom kliknite Otkrij u ovoj grupi.

  • Ako ste objekt sakrili u svim kategorijama i grupama postavljanjem svojstva Skriveno, desnom tipkom miša kliknite objekt, kliknite Svojstva objekta ili (u slučaju tablice) Svojstva tablice i zatim poništite potvrdni okvir Skriveno.

Uklanjanje i vraćanje prečaca u prilagođenim grupama

S vremenom, prema zahtjevima korisnika i poslovnog procesa, može doći do potrebe za promjenom prilagođenih grupa. Kada god to poželite, možete dodati ili ukloniti prečace u grupi.

Uklanjanje prečaca iz prilagođene grupe

 • U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite prečac koji želite ukloniti i zatim kliknite Ukloni.

Vraćanje prečaca u prilagođenu grupu

 1. Ako je grupa Nedodijeljeni objekti skrivena, omogućite njezin prikaz.

  Kako prikazati grupu Nedodijeljeni objekti?

  1. Desnom tipkom miša kliknite izbornik pri vrhu navigacijskog okna i na izborniku prečaca kliknite Mogućnosti navigacije.

  2. U oknu Grupe za"kategorija" potvrdite okvir pokraj mogućnosti Nedodijeljeni objekti.

 2. Prema potrebi vucite ili kopirajte i zalijepite željene objekte iz grupe Nedodijeljeni objekti u prilagođenu grupu.

Preimenovanje prečaca u prilagođenoj grupi

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom kliknite prečac koji želite preimenovati i zatim kliknite Preimenuj prečac.

 2. Unesite novi naziv za prečac i zatim pritisnite ENTER.

Vrh stranice

Nadzor nad navigacijskim oknom pomoću makronaredbe

Access omogućuje nekoliko makronaredbi pomoću kojih možete nadzirati navigacijsko okno. Pomoću makronaredbi moguće je učiniti sljedeće:

 • pokazati ili sakriti kategorije po izboru

 • zaključati navigacijsko okno ne bi li se spriječile slučajne promjene

 • omogućiti navigaciju do određene kategorije ili grupe

 • sakriti navigacijsko okno

Te se naredbe mogu koristiti kada god poželite. Možete ih dodati postojećoj makronaredbi ili ih obuhvatiti novom. Dodatne informacije o stvaranju makronaredbi kojima se nadzire korisničko sučelje pogledajte u članku Stvaranje makronaredbe za korisničko sučelje (UI).

Da bi se makronaredbe pokrenule automatski prilikom otvaranja baze podataka, u njih uvrstite naredbu koja se zove autoexec.

Korištenje makronaredbi za nadziranje onoga što se prikazuje u navigacijskom oknu

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste stvorili novu makronaredbu, na kartici Stvaranje u grupi Makronaredbe i kod kliknite Makronaredba.

  • Da biste dodali naredbe u postojeću makronaredbu, kliknite je desnom tipkom miša u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Prikaz/skrivanje kliknite Prikaži sve akcije.

 3. U alatu za dizajn makronaredbi s padajućeg popisa odaberite SetDisplayedCategories. Naredba će se pojaviti u alatu za dizajn makronaredbi.

 4. U okviru Prikaz odaberite postavku. Odaberite Da ako želite da se kategorija prikazuje u navigacijskom oknu. Odaberite Ne ako ne želite da se kategorija prikazuje u navigacijskom oknu.

 5. U okviru Kategorija kliknite naziv kategorije za koju želite da se prikazuje ili sakrije.

 6. Ponovite korake od 3 do 5 za svaku kategoriju koju želite nadzirati pomoću makronaredbe.

 7. U alatu za dizajn makronaredbi s padajućeg popisa odaberite LockNavigationPane i ta će se naredba pojaviti u alatu za dizajn makronaredbi.

 8. Odaberite vrijednost argumenta Zaključavanje. Odaberite Da da biste zaključali navigacijsko okno.

Navigacija do kategorije ili grupe pomoću makronaredbe

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste stvorili novu makronaredbu, na kartici Stvaranje u grupi Makronaredbe i kod kliknite Makronaredba.

  • Da biste dodali naredbu u postojeću makronaredbu, kliknite je desnom tipkom miša u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Prikaz/skrivanje kliknite Prikaži sve akcije.

 3. U alatu za dizajn makronaredbi s padajućeg popisa odaberite NavigateTo i ta će se naredba pojaviti u alatu za dizajn makronaredbi.

 4. U okviru Kategorija kliknite naziv kategorije do koje želite stići navigacijom.

 5. Ako navigacijom želite stići do određene grupe u sklopu kategorije, kliknite strelicu u okviru Grupa, a zatim kliknite naziv grupe do koje želite stići navigacijom.

Skrivanje navigacijskog okna pomoću makronaredbe

Ako želite stvoriti vlastiti navigacijski sustav, možete sakriti navigacijsko okno pomoću makronaredbe RunCommand i argumenta SakrijProzor.

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste stvorili novu makronaredbu, na kartici Stvaranje u grupi Makronaredbe i kod kliknite Makronaredba.

  • Da biste dodali naredbu u postojeću makronaredbu, kliknite je desnom tipkom miša u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Prikaz/skrivanje kliknite Prikaži sve akcije.

 3. U alatu za dizajn makronaredbi s padajućeg popisa odaberite RunMenuCommand i ta će se naredba pojaviti u alatu za dizajn makronaredbi.

 4. U okviru Naredba odaberite SakrijProzor.

Prikaz navigacijskog okna i isključivanje možete uključiti i pomoću potvrdni okvir Prikaži navigacijsko okno u dijaloškom okviru Mogućnosti programa Access . Ako koristite pokrenutiizborniknaredba akciju makronaredbe s argumenta sakrijprozor , ona će sakriti navigacijsko okno li odabrana ili poništen potvrdni okvir Prikaži navigacijsko okno .

Vrh stranice

Onemogućivanje prikaza dizajna za pojedinu stavku

U navigacijskom oknu možete postaviti svojstvo prečaca Onemogući prečace prikaza dizajna tako da upravlja time mogu li korisnici pomoću prečaca otvoriti ciljni objekt u prikazu dizajna ili izgleda.

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite prečac za koji želite onemogućiti prikaz dizajna, a zatim kliknite Svojstva objekta ili (u slučaju tablice) Svojstva tablice.

 2. U dijaloškom okviru Object_name Svojstva potvrdite okvir Onemogući prečace prikaza dizajna.

Vrh stranice

Sakrivanje objekta baze podataka

 1. Desnom tipkom miša kliknite objekt koji želite sakriti, a zatim kliknite Svojstva objekta ili (u slučaju tablice) Svojstva tablice.

  Pojavit će se dijaloški okvir Object_name Svojstva i Access će naslovu dijaloškog okvira dodati naziv objekta. Otvorite li, recimo, obrazac naziva Narudžbe, u naslovu dijaloškog okvira stajat će Svojstva narudžbe. Sljedeća slika prikazuje dijaloški okvir.

  Dijaloški okvir Svojstva za objekte baze podataka u programu Access

 2. Odaberite potvrdni okvir Skriveno.

 3. Kliknite U redu.

Vraćanje (otkrivanje) skrivenog objekta

 1. Desnom tipkom miša kliknite izbornik pri vrhu navigacijskog okna i u izborniku prečacu kliknite Mogućnosti navigacije.

 2. Pod Mogućnosti prikaza odaberite potvrdni okvir Prikaži skrivene objekte.

 3. Kliknite U redu za povratak u navigacijsko okno. Okno će za sve skrivene objekte prikazivati blijedu ikonu.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako ste sakrili prečac ili samo objekt iz grupe, kliknite prečac desnom tipkom miša i potom kliknite Otkrij u ovoj grupi.

  • Ako ste objekt sakrili u svim kategorijama i grupama postavljanjem svojstva Skriveno, desnom tipkom miša kliknite objekt, kliknite Svojstva prikaza i zatim poništite potvrdni okvir Skriveno.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×