Prilagođena svojstva web-dijela Excel Web Access

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Napomena: Ovaj je članak ispunio svoj zadatak i uskoro će se ukloniti. Da bismo spriječili pojavljivanje poruke „Stranica nije pronađena”, uklonit ćemo veze za koje znamo da postoje. Ako ste stvorili veze na tu stranicu, uklonite ih da bi sve funkcioniralo.

Neke aspekte web-dijela Excel Web Access, npr. izgled i mogućnosti koje se pojavljuju na alatnoj traci, možete prilagoditi. Možete i konfigurirati mogućnosti koje upravljaju interakcijom korisnika s radnom knjigom u web-dijelu, npr. omogućiti korištenje parametara iz radne knjige.

Okno alata web-dijela Excel Web Access sadrži dvije vrste svojstava: svojstva jedinstvena za web-dio Excel Web Access i općenita svojstva koja se primjenjuju na većinu web-dijelova. Svojstva jedinstvena za web-dio Excel Web Access pojavljuju se u prikazu radne knjige, na alatnoj i naslovnoj traci te u odjeljcima navigacije i interakcije.

Ovaj članak sadrži samo informacije o svojstvima karakterističnima za web-dio komponente Excel Web Access.

Sadržaj članka

Svojstva odjeljka prikaza radne knjige

Svojstva odjeljka alatne i naslovne trake

Naredbe izbornika alatne trake

Svojstva odjeljka navigacije i interaktivnosti

Postavke interaktivnosti

Svojstva odjeljka prikaza radne knjige

U odjeljak Prikaz radne knjige morate unijeti podatke na temelju kojih će sustav prepoznati radnu knjigu te, ako se upotrebljava, imenovanu stavku koju će prikazati web-dio komponente EWA (Excel Web Access).

Svojstvo

Opis

Radna knjiga

U tekstni okvir, unesite URL ili UNC radne knjige koje želite prikazati u web-dijelu Excel Web Access. Upišite URL u okvir ili kliknite odaberite vezu Gumb sastavljača , a zatim pomoću prozora Odaberite sredstvo – web-stranici dijaloški Pronađite radnu knjigu.

Imenovana stavka

Unesite naziv stavke (imenovani raspon ćelija) ili naziv radnog lista, tablice, grafikona, izvješća zaokretne tablice ili izvješća zaokretnog grafikona koje želite prikazati u web-dijelu Excel Web Access. Da biste odredili imenovane stavke, autor radne knjige morate definirati stavku u izvorišnu radnu knjigu u programu Excel, a zatim spremite radnu knjigu na web-mjesto. Da biste uredili dugačke nizove, kliknite Odaberi vezu Gumb sastavljača i prozor Uređivač teksta – dijaloški okvir web-stranice koristite da biste uredili niz.

Vrh stranice

Svojstva odjeljka alatne i naslovne trake

Excel Services ta svojstva omogućuje automatski. Da biste onemogućili jedno ili više svojstava, poništite s njim povezani potvrdni okvir.

Svojstvo

Opis

Automatski generiraj naslov web-dijela

Potvrdite taj okvir ako želite da Excel Services automatski stvara naslov. Excel Services generira naslov koji se sastoji od naziva datoteke radne knjige s vrijednošću svojstva Naslov u odjeljku svojstava Izgled za taj web-dio. Ako poništite taj potvrdni okvir, Excel Services koristi trenutnu vrijednost svojstva Naslov.

Automatski generiraj naslovnu URL adresu web-dijela

Taj okvir potvrdite da biste automatski stvorili hipervezu na naslovnoj traci web-dijela. Kada je korisnik klikne, Excel Services otvara povezanu radnu knjigu u prozoru preglednika. Ako poništite taj potvrdni okvir, Excel Services uklanja i trenutnu vrijednost iz svojstva URL adresa naslova u odjeljku Dodatno. Da biste koristili prilagođenu URL adresu, poništite taj potvrdni okvir, a zatim u tekstni okvir svojstva URL adresa naslova unesite hipervezu koju želite koristiti.

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti da biste prikazali ili sakrili naredbe i gumbe na alatnoj traci:

Svojstvo

Opis

Puni (Zadana mogućnost).

Alatna traka web-dijela EWA na kojoj su prikazani gumbi Otvori, Podaci, Traži i Pomoć Sljedeća ilustracija prikazuje uzorak web-dijela EWA s Potpuna alatna traka. U ovom se primjeru prikazuje radne knjige u prikazu radnog lista, a obuhvaća izbornik za Otvaranje , izbornik Podaci , a Slika gumba gumb Traži. Ako se radni list prikazuje u prikazu imenovane stavke, Prikaz i pojavit će se na alatnoj traci.

Sažetak

Alatna traka web-dijela komponente EWA na kojoj je prikazan padajući popis Prikaz imenovanih stavki Na ilustraciji se prikazuje uzorak web-dijela EWA koja ima alatna traka za Sažetak . Radna knjiga ovog web-dijela u prikazu imenovane stavke, a prikazuje izbornik za Otvaranje , na izborniku podataka i Prikaz padajućeg popisa. Prikaz padajućeg popisa pojavljuje se na desnoj strani na alatnoj traci, a prikazuje imenovane stavke koji su definirani u radnoj knjizi. Ako je radna knjiga prikazana u prikazu radnog lista, popis prikaza ne prikazuje.

Samo Navigacija

Raspored alatne trake Samo navigacija ovisi o prikazu radne knjige u web-dijelu komponente EWA. U sljedećoj tablici opisuju se te razlike. U prikazu radnog lista pojavljuju se samo gumbi za navigaciju. U prikazu imenovanih stavki pojavljuje se i padajući popis Prikaz.

Ništa

Ako odaberete alatnu traku Ništa, Excel Services će je sakriti. To može biti praktično ako ne želite da korisnik ima mogućnost interakcije s radnom knjigom. Alatnu traku možete sakriti kada npr. web-dio komponente Excel Web Access prikažete na nadzornoj ploči.

Vrh stranice

Naredbe na izborniku alatne trake

Excel Services te naredbe omogućuje automatski. Da biste onemogućili jednu ili više naredbi, poništite potvrdni okvir za željenu naredbu.

Naredba

Opis

Otvori u programu Excel, Otvori brzu snimku u programu Excel

Ta naredba, kada je odabrana, web-dijelu omogućuje da na izborniku Otvaranje alatne trake prikazuje naredbe Otvori u programu Excel i Otvori brzu snimku u programu Excel. Ako je na korisnikovu računalu instaliran Excel, on može otvoriti radnu knjigu u programu Excel da bi je uređivao. Da biste sakrili naredbe Otvori u programu Excel i Otvori brzu snimku u programu Excel te korisnicima onemogućili otvaranje radne knjige u programu Excel, poništite taj potvrdni okvir.

Važno: To svojstvo utječe samo na prikaz stavki izbornika Otvaranje. Ni na koji način ne utječe na korisničke dozvole. Da bi upravljao sigurnošću, administrator mora dodijeliti korisničke dozvole.

Osvježi odabranu vezu, Osvježi sve veze

Ta naredba, kada je odabrana, web-dijelu omogućuje da na izborniku Podaci alatne trake prikazuje naredbe Osvježi odabranu vezu i Osvježi sve veze. Korisnik tada može ručno osvježiti sve ili odabrane veze na vanjske izvore podataka.

 • Da biste na izborniku Podaci alatne trake sakrili te naredbe, poništite taj potvrdni okvir.

Izračun radne knjige

Ta naredba, kada je odabrana, web-dijelu omogućuje da na izborniku Podaci alatne trake prikazuje naredbu Izračun radne knjige.

 • Da biste sakrili naredbe Izračun radne knjige na izborniku alatne trake , poništite taj potvrdni okvir. Svojstvo samo utječe na prikaz naredbe i ne utječe na trenutne postavke izračuna u radnoj knjizi.

Padajući popis Imenovane stavke

Da biste koristili to svojstvo, radna knjiga koju želite prikazati mora biti u prikazu Imenovane stavke. Kada je radna knjiga prikazana u prikazu Imenovane stavke i taj okvir potvrđen, web-dio na alatnoj traci otvara padajući popis Prikaz.

 • Da biste sakrili padajući popis Prikaz na alatnoj traci, poništite taj potvrdni okvir. Ako, na primjer, želite da web-dio prikazuje samo određenu imenovanu stavku te ne želite korisniku dati mogućnost da je promijeni, poništite taj potvrdni okvir.

Vrh stranice

Svojstva odjeljka navigacije i interaktivnosti

Ako nije drugačije navedeno, Excel Services ta svojstva omogućuje automatski. Da biste onemogućili jedno ili više tih svojstava, poništite s njim povezani potvrdni okvir.

Svojstvo

Opis

Hiperveze

To svojstvo hipervezama omogućuje da se povežu s mjestima unutar radne knjige ili s datotekama i dokumentima izvan radne knjige. Da biste omogućili povezivanje s mjestima unutar radne knjige, morate potvrditi i okvir svojstva Kretanje kroz radnu knjigu. Poništite taj potvrdni okvir da biste onemogućili sve hiperveze, bilo na mjesta unutar radne knjige ili na datoteke i dokumente izvan radne knjige.

Interaktivnost radne knjige

Potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir da biste omogućili ili onemogućili interakciju s radnom knjigom. Interakcija s radnom knjigom obuhvaća sljedeće operacije:

 • ručno, povremeno i automatsko osvježavanje vanjskih podataka

 • korisnički unos vrijednosti za parametre određene u izvorišnoj radnoj knjizi

 • operacije sortiranja i filtriranja

 • širenje i sažimanje strukture

 • širenje i sažimanje podataka u izvješću zaokretne tablice

Postavke interaktivnosti

Te postavke upravljaju određenim mogućnostima interakcije. Ako poništite potvrdni okvir Međudjelovanje radne knjige, Excel Services onemogućuje sve postavke interakcije i korisnici ne mogu potvrditi ili poništiti te mogućnosti.

Postavka

Opis

Izmjena parametara

Potvrdite taj okvir da biste prikazali okno Parametri i omogućili korisnicima da unose vrijednosti za parametre koji su određeni u izvorišnoj radnoj knjizi.

 • Taj potvrdni okvir poništite da biste sakrili okno Parametri. Time se korisnicima onemogućuje unos parametara u radnu knjigu. Ako, na primjer, želite ponuditi vrijednosti za parametar putem veze na drugi web-dio, umjesto da ih unosi korisnik, možda ćete morati sakriti okno Parametri. Ako poništite potvrdni okvir Izmjena parametara, Excel Services onemogućit će povezano svojstvo Prikaz okna zadataka parametara.

Prikaži okno zadatka parametara

Potvrdite taj okvir da biste omogućili prikaz okna zadataka Parametri ako su za radnu knjigu definirani parametri.

 • Poništite potvrdni okvir da biste sakrili okno zadataka Parametri čak i ako radna knjiga ima definirane parametre. Možda poželite, na primjer, sakriti okno Parametri ako neki drugi web-dio pruža vrijednost parametra umjesto da to čini korisnik.

Sortiranje

Potvrdite taj okvir da biste omogućili sortiranje raspona ćelija, tablica programa Excel i izvješća zaokretne tablice. Poništite taj potvrdni okvir da biste spriječili sortiranje raspona ćelija, tablica programa Excel i izvješća zaokretne tablice. Sortiranje koje je već primijenjeno na radnu knjigu zadržava se.

Filtriranje

Potvrdite taj okvir da biste omogućili filtriranje raspona ćelija, tablica programa Excel i izvješća zaokretne tablice te omogućili određivanje strukture. Poništite taj potvrdni okvir da biste spriječili filtriranje raspona ćelija, tablica programa Excel i izvješća zaokretne tablice te određivanje strukture. Filtriranje koje je već primijenjeno na radnu knjigu zadržava se.

Cjelokupno međudjelovanje zaokretne tablice

Odaberite ovaj potvrdni okvir želite li omogućiti ili onemogućiti sljedeće interaktivne postupke zaokretne tablice: proširivanje (analizu prema dolje) i sažimanje (analizu prema gore) razina podataka, sortiranje i filtriranje.

Povremeno osvježi ako je omogućeno u radnoj knjizi

Taj okvir potvrdite da biste upravljali prikazom poruka o povremenim operacijama osvježavanja pri dnu web-dijela komponente Excel Web Access. Poništite ga ako ne želite povremena ažuriranja vanjskih podataka radne knjige i prikaz poruka o povremenim operacijama osvježavanja u dnu web-dijela komponente Excel Web Access.

Prikaži upit o povremenom osvježavanju podataka

Da biste postavili to svojstvo, morate odabrati i potvrdite okvir Povremeno Osvježi ako je omogućeno u radnoj knjizi . Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti da biste odredili automatskog osvježavanja periodičku:

Uvijek    Prikaz periodičku osvježavanju bez mogućnosti uvijek . Tu mogućnost koristite ako želite da korisnik da biste mogli da biste osvježili podatke u zakazanim intervalima, ali ne možete odabrati uvijek.

Po želji    Prikaz povremeno osvježavanje uz mogućnost uvijek . Koristite ovu mogućnost da biste korisniku omogućuju odlučite želite li da biste osvježili podatke u zakazanim intervalima bez uzastopni pitanja.

Nikad ne    Skrivanje upit periodičku osvježavanja i mogućnost uvijek . Koristite ovu mogućnost da biste omogućili osvježavanje podataka u zakazanim intervalima bez upita.

Zatvori sesiju prije otvaranja nove

Odaberite ovaj potvrdni okvir želite li zatvoriti trenutnu radnu knjigu prije otvaranja nove radne knjige. Ovaj potvrdni okvir možete odabrati za poboljšanje rada kad mnogo korisnika pregledava istu radnu knjigu.

 • Taj potvrdni okvir poništite da bi trenutna radna knjiga ostala otvorena nakon što otvorite novu. Poništite ga ako želite omogućiti istovremeno otvaranje nove radne knjige, no i sačuvati postavke u trenutnoj radnoj knjizi nakon što otvorite drugu radnu knjigu, na primjer filtre, sortiranja i postavke vrijednosti parametara.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×