Prilagođena svojstva web-dijela Excel Web Access

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Da biste prilagodili prikaz, raspored, alatna traka i interaktivnosti Microsoft Office Excel Web Access web-dijela pomoću prilagođenih svojstava. U sljedećim odjeljcima nalaze se referentne informacije za svako svojstvo.

Sadržaj članka

Odjeljak prikaza radne knjige

Odjeljak alatne trake i naslova

Odjeljak navigacije i interaktivnosti

Odjeljak prikaza radne knjige

Radna knjiga (URL radne knjige)

U okvir teksta unesite URL ili UNC radne knjige koju želite prikazati u web-dijelu Excel Web Access.

Da biste lakše pronašli radnu knjigu, kliknite Odaberite vezu Gumb sastavljača , a zatim pomoću prozora Odaberite vezu – dijaloški okvir web-stranici Pronađite radnu knjigu.

Dodatne informacije potražite u članku prikaz radne knjige programa Excel u komponenti Office Excel Web Access.

Imenovane stavke (vidljiva stavka)

Unesite imenovani raspon ili naziv radnog lista, tablice, grafikona, izvještaja zaokretne tablice ili izvještaja zaokrenutog grafikona koji želite prikazati u web-dijelu Excel Web Access.

Da biste se lakše uređivanje dugih nizova kliknite Odaberite vezu Gumb sastavljača i prozor Sastavljač teksta--dijaloški okvir web-stranice koristite da biste uredili niz.

Napomena: Ovo svojstvo možete koristiti bez obzira jeste li odabrali određene radne listove ili imenovane stavke prilikom spremanja radne knjige u uslugama Excel Services.

Dodatne informacije potražite u članku Prikaz imenovane stavke u uslugama Excel Services.

Reci (reci za prikaz)

Unesite broj redaka za prikaz kada se po listu krećete za stranicu gore, dolje, lijevo ili desno. Valjane vrijednosti su 1 do 500. Zadana vrijednost je 75. Veća vrijednost može stvoriti manju veličinu fonta.

Dodatne informacije potražite u članku Kretanje radne knjige u uslugama Excel Services.

Ova vrijednost se može prilagoditi. Više informacija o prilagođavanju web-dijela možete pronaći u datoteci Pomoć usluge Microsoft Windows SharePoint Services.

Stupci (stupci za prikaz)

Unesite broj redaka za prikaz kada se po listu krećete za stranicu gore, dolje, lijevo ili desno. Valjane vrijednosti su 1 do 500. Zadana vrijednost je 75. Veća vrijednost može stvoriti manju veličinu fonta.

Ova vrijednost se može prilagoditi. Više informacija o prilagođavanju web-dijela možete pronaći u datoteci Pomoć usluge Windows SharePoint Services.

Dodatne informacije potražite u članku Kretanje radne knjige u uslugama Excel Services.

Vrh stranice

Odjeljak alatne trake i naslova

Naslovna traka:   

Automatski generirani naslov web-dijela (automatsko stvaranje naslova)

Odaberite potvrdni okvir za automatsko stvaranje naslova na temelju naziva datoteke radne knjige određene u svojstvu Naslov u sekciji Izgled i zatim dodajte naslov traci naslova web-dijela. Prema zadanim postavkama ovaj okvir je odabran.

Očistite potvrdni okvir želite li upotrijebiti trenutnu vrijednost unesenu u svojstvo Naslov ili sakriti naslov u slučaju da to svojstvo ne sadrži vrijednost.

Automatsko generiranje URL web-dijela naslov (AutoGenerateDetailLink)

Odaberite potvrdni okvir za automatsko stvaranje hiperveze u traci naslova web-dijela koja će prilikom pritiska na nju prikazati radnu knjigu u prozoru preglednika. Prema zadanim postavkama ovaj okvir je odabran.

Očistite potvrdni okvir želite li upotrijebiti drugu vrijednost unesenu u svojstvo URL adresa naslova u sekciji Napredno, što može biti bilo koja valjana URL adresa ili bez vrijednosti, nakon što je potvrdni okvir očišćen. Čišćenje ovog potvrdnog okvira također uklanja trenutnu vrijednost u svojstvu URL adresa naslova.

Vrsta alatne trake (stil alatne trake)

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti za prikaz ili skrivanje naredbi i gumba na alatnoj traci:

Potpuno     Prikazuje potpunu alatnu traku. Prema zadanim postavkama ovaj potvrdni okvir je odabran.

Potpuna alatna traka obuhvaća sljedeće: otvoreni izbornik (naredbeOtvori u programu Excel i naredbu Otvori brzu snimku u programu Excel ), izbornik Ažuriranje (naredbeOsvježi odabranu vezu , naredbe Osvježi sve veze , naredbe Izračun radne knjige i Ponovno učitaj radnu knjigu naredba), pronaćigumb Slika gumba , Prikaz padajućeg popisa kada se nalazite u pogledu imenovane stavke, a ne i Pomoć.

Prikaz potpune alatne trake možete koristiti kada se Excel Web Access sam prikazuje na stranici web-dijela, i kada korisniku želite omogućiti pristup svim dostupnim naredbama i gumbima.

Sažetak     Prikazuje samo sljedeće: izbornik Otvaranje (Otvori u programu Excel i Otvori brzu snimku snimku u programu Excel), izbornik Ažuriranje (Osvježi odabrane veze i Ponovo učitaj radnu knjigu), padajući popis Prikaz kada se nalazite u Pogledu imenovane stavke, gumbe za navigaciju ako je potrebno i Pomoć.

Sažetu alatnu traku možete koristiti kod povezivanja web-dijela Excel Web Access s drugim web-dijelovima kontrole ploče ili drugom stranicom web-dijela, gdje je potreban samo ovaj ograničeni podskup naredbi i gumba.

Samo navigacija     Ovisno o sljedećim okolnostima, prikazuju se sljedeće naredbe i gumbi:

  • Nalazi li se Excel Web Access u Pogledu radnog lista, gumbi za navigaciju i ako je potrebno Pomoć.

  • Nalazi li se Excel Web Access u Pogledu imenovane stavke, padajući popis Prikaz, gumbi za navigaciju i ako je potrebno Pomoć.

Nema     Skriva alatnu traku.

Nema možete odabrati nakon što ste odabrali određenu imenovanu stavku, poput imenovanog raspona ili grafikona, koju samo želite prikazati i korisnicima nije potrebna interakcija ili pomoć. Na primjer, kod stvaranja nadzorne ploče ili stranice web-dijela.

Naredbe izbornika alatne trake:   

Otvorite u programu Excel, Otvori brzu snimku u programu Excel (AllowInExcelOperations)

Odaberite potvrdni okvir za prikaz naredbi Otvori u programu Excel i Otvori brzu snimku u programu Excel na izborniku Otvaranje alatne trake, kako bi korisnik mogao otvoriti radnu knjigu u programu Microsoft Office Excel, ako je Excel instaliran na njegovom računalu. Prema zadanim postavkama ovaj okvir je odabran.

Očistite potvrdni okvir želite li sakriti naredbe Otvori u programu Excel i Otvori brzu snimku u programu Excel i onemogućiti korisnicima otvaranje radne knjige u programu Excel.

Dodatne informacije potražite u članku Otvaranje radne knjige ili brze snimke u programu Excel iz usluga Excel Services.

Osvježi odabranu vezu, Osvježi sve veze (dopuštanje ručnog osvježavanja podataka)

Odaberite potvrdni okvir želite li želite prikazati naredbe Osvježi odabrane veze i Osvježi sve veze na izborniku Ažuriranje alatne trake i omogućiti korisnicima ručno osvježavanje svih odabranih veza prema vanjskim izvorima podataka. Prema zadanim postavkama ovaj okvir je odabran.

Očistite potvrdni okvir želite li sakriti naredbe Osvježi odabrane veze i Osvježi sve veze na izborniku Ažuriranje alatne trake.

Napomena: Postupak ručnog osvježavanja može se izvesti i tijekom interakcije koja pokreće upit Online Analysis Processing (OLAP) u izvještaju zaokretne tablice.

Dodatne informacije potražite u članku Osvježavanje vanjskih podataka u uslugama Excel Services.

Izračun radne knjige (omogućavanje ponovnog izračuna)

Odaberite ovaj potvrdni okvir za prikaz naredbe Izračun radne knjige na izborniku Ažuriranje alatne trake. Prema zadanim postavkama ovaj okvir je odabran.

Očistite potvrdni okvir želite li sakriti naredbu Izračun radne knjige na izborniku Ažuriranje alatne trake.

Napomena: Svojstvo samo utječe na prikaz naredbe i ne utječe na trenutne postavke izračuna u radnoj knjizi.

Dodatne informacije potražite u članku izračun i ponovni izračun podataka u komponenti Office Excel Web Access.

Imenovane stavke padajući popis (gumb prikaza vidljive stavke)

Odaberite potvrdni okvir u padajućem popisu Prikaz na alatnoj traci. Prema zadanim postavkama ovaj okvir je odabran. Excel Web Access se također mora nalaziti u Pogledu imenovane stavke.

Očistite potvrdni okvir želite li sakriti padajući popis Prikaz na alatnoj traci. Ovaj padajući popis možete onemogućiti nalazite li se u Pogledu imenovane stavke, a ne želite korisniku omogućiti mijenjanje stavki i želite prikazati određene stavke na nadzornoj ploči ili stranici web-dijela.

Dodatne informacije potražite u članku Prikaz imenovane stavke u web-dijelu Excel Web Access.

Vrh stranice

Odjeljak navigacije i razine interakcije

Navigacija:   

Kretanje kroz radnu knjigu (dopuštanje)

Potvrdite ovaj okvir da biste korisnicima omogućili da kretanje po radnoj knjizi pomoću gumba stranica i kartice listova ili kretanje među različitim listovima i pomoću pronaći Slika gumba . Po zadanom je potvrđen ovaj okvir.

Očistite ovaj potvrdni okvir želite li onemogućiti korisnicima kretanje kroz radnu knjigu pomoću gumba stranice, kartica lista i gumba Traži. Ovaj potvrdni okvir možete isključiti koristite li Excel Web Access za prikaz samo određene imenovane stavke, kao što je imenovani raspon ili grafikon, ili je Excel Web Access povezan s drugim web-dijelom na nadzornoj ploči ili stranici web-dijela.

Hiperveze (dopuštanje hiperveza)

Odaberite ovaj potvrdni okvir za omogućavanje aktivnih hiperveza do mjesta unutar radne knjige ili datoteka i dokumenata izvan radne knjige. Za omogućavanje hiperveza do mjesta unutar radne knjige također mora biti omogućeno svojstvo Kretanje kroz radnu knjigu.

Očistite ovaj potvrdni okvir želite li onemogućiti hiperveze, bilo do mjesta unutar radne knjige, bilo do datoteka i dokumenata izvan radne knjige. Hiperveza se pretvara u neaktivni tekstualni niz.

Dodatne informacije potražite u članku hiperveze na radnim listovima u programu Excel za Windows.

Interaktivnosti:   

Međudjelovanje radne knjige (dopuštanje interakcije)

Odaberite ili očistite ovaj potvrdni okvir za omogućavanje ili onemogućavanje interakcije unutar radne knjige. Prema zadanim postavkama ovaj okvir je odabran.

Interakcija u radnoj knjizi uključuje sljedeće postupke: ručno, povremeno i automatsko osvježavanje vanjskih podataka, postavljanje vrijednosti parametara, sortiranje, filtriranje, strukturiranje i proširivanje ili sažimanje razina podataka u izvještaju zaokretne tablice.

Izmjena parametra (dopuštanje promjena parametara)

Odaberite ovaj potvrdni okvir želite li prikazati okno zadatka Parametri i omogućiti promjene vrijednosti parametara koji su definirani za radnu knjigu. Prema zadanim postavkama ovaj okvir je odabran.

Očistite ovaj potvrdni okvir želite li sakriti okno zadatka Parametri i onemogućiti prikaz i promjene vrijednosti parametara, ako su oni definirani za radnu knjigu.

Napomena: Ako je potvrdni okvir Cjelokupno međudjelovanje radne knjige isključen, svojstvo Izmjena parametra je zasjenjeno i ne možete ga odabrati ili očistiti.

Dodatne informacije potražite u članku Promjena parametara radne knjige u uslugama Excel Services.

Prikaz okna zadatka Parametri (prikaz parametara radne knjige)

Odaberite ovaj potvrdni okvir za omogućavanje pregleda okna zadatka Parametri ako su parametri definirani za radnu knjigu. Prema zadanim postavkama ovaj potvrdni okvir je odabran.

Očistite ovaj potvrdni okvir želite li onemogućiti pregled okna zadatka Parametri, čak i ako su parametri definirani za radnu knjigu. Također, ovaj potvrdni okvir možete očistiti želite li onemogućiti korisniku mijenjanje parametara jer želite promijeniti vrijednosti putem web-dijelova filtra.

Napomena: Ako je potvrdni okvir svojstva Izmjena parametra isključen, svojstvo Prikaži okno zadatka parametara je zasjenjeno i ne možete ga odabrati ili isključiti.

Dodatne informacije potražite u članku Promjena parametara radne knjige u uslugama Excel Services.

Sortiranje (dopuštanje sortiranja)

Odaberite ovaj potvrdni okvir želite li omogućiti sortiranje raspona ćelija, tablice programa Excel i izvještaja zaokretne tablice. Prema zadanim postavkama ovaj okvir je odabran.

Očistite ovaj potvrdni okvir želite li onemogućiti sortiranje raspona ćelija, tablice programa Excel i izvještaja zaokretne tablice. Međutim, sortiranje koje je već primijenjeno na radnu knjigu ostaje aktivno.

Dodatne informacije potražite u članku Sortiranje podataka u uslugama Excel Services.

Filtering(AllowFiltering)

Odaberite ovaj potvrdni okvir želite li omogućiti filtriranje raspona ćelija, Excel tablice i izvještaja zaokretne tablice. Prema zadanim postavkama ovaj okvir je odabran.

Očistite ovaj potvrdni okvir želite li onemogućiti filtriranje raspona ćelija, tablice programa Excel i izvještaja zaokretne tablice. Međutim, filtriranje koje je već primijenjeno na radnu knjigu ostaje aktivno.

Dodatne informacije potražite u članku Filtriranje podataka u uslugama Excel Services.

Cjelokupno međudjelovanje zaokretne tablice (dopuštanje postupaka zaokretne tablice)

Odaberite ovaj potvrdni okvir želite li omogućiti ili onemogućiti sljedeće interaktivne postupke zaokretne tablice: proširivanje (analizu prema dolje) i sažimanje (analizu prema gore) razina podataka, sortiranje i filtriranje. Prema zadanim postavkama ovaj okvir je odabran.

Povremeno Osvježi ako je omogućeno u radnoj knjizi (dopuštanje povremenog osvježavanja podataka)

Odaberite ovaj potvrdni okvir za kontrolu prikaza poruka o postupku povremenog osvježavanja na dnu web-dijela Excel Web Access. Prema zadanim postavkama ovaj okvir je odabran.

Očistite ovaj potvrdni okvir želite li onemogućiti radnoj knjizi povremeno osvježavanje vanjskih podataka i onemogućiti pojavljivanje poruka o postupcima povremenog osvježavanja na dnu web-dijela Excel Web Access.

Dodatne informacije potražite u članku Osvježavanje vanjskih podataka u uslugama Excel Services.

Prikaz podataka osvježavanja upita (povremenom)

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti za kontrolu automatskog povremenog osvježavanja:

Uvijek    Prikaz periodičku osvježavanju bez mogućnosti uvijek . Prema zadanim postavkama ta mogućnost odabrana. Koristite ovu mogućnost da biste omogućili da odlučite želite li da biste osvježili podatke u zakazanim intervalima, ali bez mogućnost uvijekodaberite korisnik.

Neobavezno    Prikaz upita o povremenom osvježavanju s mogućnošću Uvijek. Ovom mogućnošću korisniku dopuštate odlučivanje hoće li osvježavati podatke u zakazanim intervalima bez upita..

Nikada     Skrivanje upita o povremenom osvježavanju i mogućnosti Uvijek. Ovom mogućnosti dopuštate osvježavanje podataka u zakazanim intervalima bez upita.

Napomena: Za postavljanje ovog svojstva mora biti odabran potvrdni okvir Povremeno osvježi ako je omogućeno u radnoj knjizi.

Dodatne informacije potražite u članku Osvježavanje vanjskih podataka u uslugama Excel Services.

Zatvaranje sesije prije otvaranja novi nešto (zatvaranje sesije radne knjige)

Odaberite ovaj potvrdni okvir želite li zatvoriti trenutnu radnu knjigu prije otvaranja nove radne knjige. Ovaj potvrdni okvir možete odabrati za poboljšanje rada kad mnogo korisnika pregledava istu radnu knjigu.

Očistite ovaj potvrdni okvir želite li zadržati trenutnu radnu knjigu nakon što otvorite novu radnu knjigu. Prema zadanim postavkama ovaj potvrdni okvir je odabran. Ovaj potvrdni okvir možete očistiti želite li sačuvati interakcije s trenutnom radnom knjigom kao što su filtriranja, sortiranja ili postavke vrijednosti parametara nakon otvaranja druge radne knjige.

Dodatne informacije potražite u članku sesije i istek sesija u komponenti Excel Services.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×