Prilagođavanje oblika podataka u programu Access

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Oblikovanje podataka u bazi podataka unaprijed je definirano, no kad želite nešto drugačije, možete koristiti prilagođene oblike. Budući da se prilagođenim oblikom mijenja samo prikaz podataka, ne morate se zabrinjavati zbog promjena podataka. U ovom ćete članku saznati koje su vrste znakova dostupne te kako ih koristiti.

Napomena:  Mogućnosti prilagođenog oblikovanja nisu dostupne za aplikacije programa Access.

Što vas zanima?

Dodatne informacije o prilagođenim oblicima

Oblici za vrste podataka broja i valute

Oblici za vrste podataka teksta

Oblikovanje vrste podataka datuma i vremena

Dodatne informacije o prilagođenim oblicima

Prilagođeni oblik stvara se unosom raznih znakova u svojstvo Oblik polja tablice. Ti znakovi mogu biti rezervirana mjesta (npr. 0 i #), razdjelnici (npr. točke i zarezi), konkretni znakovi i boje, a njihov izbor ovisi o željenom oblikovanju. No imajte na umu da Access prilagođena oblikovanja koja koristite u polju tablice automatski primjenjuje na kontrolu u obrascu ili izvješću ako je povezana.

Oblik možete odrediti za četiri vrste numeričkih vrijednosti – pozitivne, negativne vrijednosti, nulu (0) i vrijednost null (nedefiniranu). Ako odlučite za svaku vrstu vrijednosti stvoriti oblik, najprije morate unijeti oblik za pozitivne vrijednosti, zatim onaj za negativne pa za nulu, a na kraju onaj za vrijednosti null. Oblike međusobno morate razdvojiti točkom sa zarezom.

Primjer prilagođenog oblikovanja: #.###,##;(#.###,##)[Crvena];0.000,00;"Nedefinirano"

Prikazuje se ovako: 1.234,568-1.234,568 = 0

Objašnjenje oblikovanja

 • Znak broja (#) rezervirano je mjesto za znamenke. Ako nema vrijednosti, Access prikazuje prazninu. Da bi se umjesto praznina prikazivale nule,
  npr. da bi se 1234 prikazivalo kao 1234,00, kao rezervirano mjesto koristite broj 0, i to ovako: ####,00.

 • Pozitivne vrijednosti s dva decimalna mjesta.

 • Negativne vrijednosti s dva decimalna mjesta, u zagradi i u crvenoj boji.

 • Vrijednosti nula kao broj 0 uvijek s dva decimalna mjesta.

 • Null vrijednosti kao riječ "Nedefinirano".

Jedan niz može sadržavati do četiri dijela, a svaki od njih od sljedećeg je razdvojen točkom sa zarezom (;). Ako polje tablice ne prihvaća vrijednosti null, četvrti dio možete izbaciti.

Dio

Opis oblikovanja

Primjer

Ako prvi dio sadrži #.###,##

Prikazuju se pozitivne vrijednosti.

1234,5678 prikazuje se kao 1.234,568

U ovom se primjeru koristi točka kao razdjelnik tisućica te zarez kao decimalni znak. Ako je broj decimalnih mjesta u zapisu veći od broja znakova rezerviranog mjesta u prilagođenom obliku, Access će zaokružiti vrijednosti te prikazati samo onoliko decimalnih mjesta koliko je određeno oblikom. Ako polje, primjerice, sadrži vrijednost 3456,789, ali u obliku su određena dva decimalna mjesta, Access će decimalnu vrijednost zaokružiti na 0,79.

Savjet: Da biste u obliku koristili veće vrijednosti ili više decimalnih mjesta, dodajte još rezerviranih mjesta za decimalnu vrijednost, npr. #.###,###.

Ako drugi dio sadrži (#.###,##)[Crvena]

Prikazuju se samo negativne vrijednosti.
Ako podaci ne sadrže negativne vrijednosti, Access polje ostavlja prazno.

Negativna vrijednost zaokružena je konkretnim znakovima ili zagradama. U ovom će se primjeru sve negativne vrijednosti prikazivati crvenom bojom.

Ako treći dio sadrži 0.000,00

Definira se oblik svih vrijednosti nula (0).

Kad je vrijednost polja 0, prikazuje se 0.000,00. Da bi se umjesto broja prikazivao tekst, upišite "Nula" (u dvostrukim navodnicima).

Ako četvrti dio sadrži "Nedefinirano"

Time se definira što se korisnicima prikazuje ako zapis sadrži vrijednost null. U ovom slučaju korisnici vide riječ "Nedefinirano".

Možete koristiti i neki drugi tekst, npr. "Prazno" ili "****". Kad znakove stavite u dvostruke navodnike, oni se smatraju konkretnim vrijednostima te se prikazuju točno tako kako ste ih upisali.

Vrh stranice

Oblici za vrste podataka broja i valute

Prilagođeni oblik stvorite pomoću znakova za oblikovanje prikazanih u sljedećoj tablici.

Znak

Opis

#

Koristi se za prikaz znamenke. Svaka instanca tog znaka predstavlja položaj jedne brojke. Ako na tom položaju ne postoji vrijednost, Access prikazuje prazninu. Može se koristiti i kao rezervirano mjesto.

Na primjer, ako primijenite oblikovanje ### i unesite vrijednost 45 u polje, prikazuje se 45. Ako unesete 12,145 u polju, Access će prikazati 12,145 – iako ste odredili samo jedan rezerviranog mjesta s lijeve strane tisućica razdjelnika.

0

Koristi se za prikaz znamenke. Svaka instanca tog znaka predstavlja položaj jedne brojke. Ako na tom položaju ne postoji vrijednost, Access prikazuje nulu (0).

Razdjelnici tisućica i decimalnih mjesta

Njima se označava mjesto na koje želite da Access postavi razdjelnike tisućica i decimalnog dijela broja.

praznine, + - $ ()

Služe za umetanje praznina, matematičkih znakova (+ -) i financijskih simbola (¥ £ $) na potrebna mjesta u nizovima za određivanje oblika. Ako želite koristiti druge česte matematičke simbole, npr. kosu crtu (\ ili /) i zvjezdicu (*), stavite ih u dvostruke navodnike. Njih možete smjestiti na bilo koje mjesto.

\

Tim se znakom u programu Access prisilno prikazuje znak koji slijedi neposredno iza njega. Učinak je jednak kao kad znak stavite u dvostruke navodnike.

!

Tim se znakom sve vrijednosti prisilno poravnavaju lijevo. Uz prisilno lijevo poravnanje ne možete koristiti rezervirana mjesta za znamenke pomoću znakova # i 0, ali možete rezervirana mjesta za tekstne znakove.

*

Zvjezdicom se znak koji joj neposredno prethodi prisilno pretvara u znak ispune – u znak koji služi za popunjavanje praznina. Access numeričke podatke obično prikazuje poravnane desno te prostor s lijeve strane vrijednosti popunjava prazninama. Znakove ispune možete dodati bilo gdje u niz oblika, a Access će u tom slučaju sve praznine popuniti navedenim znakom.

Oblik £##*~,00, primjerice, iznos valute prikazuje ovako: £45~~~~~,15. Broj tildi (~) koji se prikazuje u polju ovisi o broju praznina u polju tablice.

%

Koristi se kao posljednji znak u nizu oblika. Vrijednost množi sa 100 te rezultat prikazuje sa znakom postotka na kraju.

E+, E-

– ili –

e+, e-

Služi za prikaz vrijednosti znanstvenom (eksponencijalnom) notacijom.

Tu mogućnost koristite kad u unaprijed definiranom znanstvenom obliku nema dovoljno prostora za vrijednosti. Pomoću E+ ili e+ vrijednosti se prikazuju kao pozitivni eksponenti, a pomoću E- ili e- kao negativni eksponenti. Ta rezervirana mjesta morate koristiti u kombinaciji s drugim znakovima.

Pretpostavimo da na numeričko polje primijenite oblik 0,000E+00, a zatim unesete 612345. Access će prikazati 6,123E+05. Access najprije zaokružuje broj decimalnih mjesta na tri (broj nula s desne ili lijeve strane decimalnog znaka). Zatim na temelju broja znamenki s desne strane (ili lijeve, ovisno o jezičnim postavkama) decimalnog razdjelnika u izvornoj vrijednosti izračunava vrijednost eksponenta. U ovom bi slučaju izvorna vrijednost 612345 desno od decimalnog zareza smjestila pet znamenki. Zbog toga Access vrijednost prikazuje kao 6,123E+05, a to je istovjetno vrijednosti 6,123 x 105.

"Konkretni tekst"

Tekst koji želite prikazati korisnicima stavite u dvostruke navodnike.

[boja]

Koristi se za primjenu boje na sve vrijednosti u određenom dijelu oblika. Naziv boje morate smjestiti u uglate zagrade te koristiti neki od ovih: crna, plava, cijan, zelena, magenta, crvena, žuta ili bijela.

Primjena prilagođenog oblikovanja na vrste podataka broja i valute

 1. Otvorite tablicu u Prikazu dizajna , a zatim odaberite polje koje želite oblikovati,

 2. Na kartici Općenito kliknite ćeliju uz okvir Oblik te unesite znakove za željeno oblikovanje.

 3. Spremite promjene pritiskom na tipke CTRL+S.

Vrh stranice

Oblici za vrste podataka teksta

Vrste podataka teksta i dopisa prihvatiti unaprijed definirane oblike, ali možete primijeniti prilagođene oblike za lakše čitati podatke u tablici. Ako, na primjer, ako koristite web-obrasca za prikupljanje brojeve kreditnih kartica i spremili ih bez razmaka, možete koristiti prilagođeni oblik za dodavanje praznina na prikladno mjesto da biste olakšali čitanje brojeve kreditnih kartica. Vrste podataka teksta i dopisa omogućuju dva dijela oblika u nizu. Prvi dio niza kontrolira izgled teksta, te drugi dio određuje način prazne vrijednosti ili nizove nulte duljine. Ako ne odredite oblik, Access lijevo poravnava sav tekst u podatkovnim tablicama.

U tablici u nastavku navedeni su prilagođeni oblici koje možete primijeniti na vrste podataka teksta te objašnjenja za te oblike:

Znak

Opis

@

Služi za prikaz bilo kojeg dostupnog znaka za to mjesto u nizu oblika. Ako Access postavi sve znakove iz temeljnih podataka, preostala rezervirana mjesta prikazuju se kao praznine.

Ako je niz oblika, primjerice, @@@@@, a temeljni je tekst ABC, tekst se poravnava lijevo te mu prethode dvije praznine.

&

Služi za prikaz bilo kojeg dostupnog znaka za to mjesto u nizu oblika. Ako Access postavi sve znakove iz temeljnih podataka, preostala rezervirana mjesta ništa ne prikazuju.

Ako je niz oblika, primjerice, &&&&&, a tekst je ABC, prikazuje se samo lijevo poravnan tekst.

!

Time se znakovi rezerviranih mjesta prisilno popunjavaju slijeva nadesno, a ne zdesna nalijevo. Taj se znak mora umetnuti na početak niza oblika.

<

Prisilno cjelokupan tekst pretvara u mala slova. Taj se znak mora umetnuti na početak niza oblika, ali mu može prethoditi uskličnik (!).

>

Prisilno cjelokupan tekst pretvara u velika slova. Taj se znak mora umetnuti na početak niza oblika, ali mu može prethoditi uskličnik (!).

*

Kad se koristi zvjezdica (*), znak neposredno prije nje postaje znak ispune – znak koji služi za popunjavanje praznina. Access tekst obično prikazuje poravnan lijevo te prostor s desne strane vrijednosti popunjava prazninama. Znakove ispune možete dodati bilo gdje u niz oblika. Access će u tom slučaju praznine popuniti navedenim znakom.

Praznina, + - $ ()

Služe za umetanje praznina, matematičkih znakova (+ -), financijskih simbola (($ ¥ £) i zagrada na potrebna mjesta u nizovima oblika. Ako želite koristiti druge česte matematičke simbole, npr. kosu crtu (\ ili /) i zvjezdicu (*), stavite ih u dvostruke navodnike – te znakove možete smjestiti na bilo koje mjesto u nizu oblika.

"Konkretni tekst"

Tekst koji želite prikazati korisnicima stavite u dvostruke navodnike.

\

Tim se znakom u programu Access prisilno prikazuje znak koji slijedi neposredno iza njega. Učinak je jednak kao kad znak stavite u dvostruke navodnike.

[boja]

Koristi se za primjenu boje na sve vrijednosti u određenom dijelu oblika. Naziv morate smjestiti u uglate zagrade te koristiti neki od ovih: crna, plava, cijan, zelena, magenta, crvena, žuta ili bijela.

Napomena: Kad odredite oblik, Access znakove rezerviranog mjesta zamjenjuje podacima iz temeljnog polja.

Primjena prilagođenih oblika na tekstna polja

 1. Otvorite tablicu u prikazu dizajna.

 2. Odaberite polje koje želite oblikovati pa na kartici Općenite kliknite ćeliju uz okvir Oblik.

 3. Unesite oblik. Vrsta prilagođenog oblika koji odredite ovisi o odabranoj vrsti podataka za to polje.

 4. Spremite promjene pritiskom na tipke CTRL+S.

Vrh stranice

Oblikovanje vrste podataka datuma i vremena

Ako za vrstu podataka datuma i vremena ne odredite unaprijed definirani ili prilagođeni oblik, Access će automatski primijeniti ovaj oblik datuma – dd.m.gggg. h:nn:ss AM/PM. Prilagođeni oblici polja datuma i vremena mogu sadržavati dva dijela – jedan za datum, a drugi za vrijeme. Dijelovi se razdvajaju točkom sa zarezom. Na sljedeći način možete, primjerice, ponovno stvoriti opći oblik datuma: dd.m.yyyy.;h:nn:ss.

Znak

Opis

Razdjelnik datuma

Određuje mjesto na koje Access smješta razdjelnik dana, mjeseca i godina.

r

Prikazuje opći oblik datuma.

d ili dd

Služi za prikaz dana u mjesecu u jednoznamenkastom ili dvoznamenkastom obliku. Da biste prikazali jednoznamenkasti oblik dana, unesite jedno rezervirano mjesto. Za dvoznamenkasti oblik unesite dva rezervirana mjesta.

ddd

Služi za skraćivanje dana u tjednu na tri slova.

Ponedjeljak će, primjerice, biti pon.

dddd

Služi za navođenje cijelog naziva dana u tjednu.

ddddd

Služi za prikaz kratkog oblika datuma.

dddddd

Služi za prikaz dugog oblika datuma.

w

Služi za prikaz rednog broja dana u tjednu.

Ponedjeljak se, primjerice, prikazuje kao 2.

m ili mm

Služi za prikaz mjeseca kao jednoznamenkastog ili dvoznamenkastog broja.

mmm

Služi za skraćivanje naziva mjeseca na tri slova.

Listopad će, primjerice, biti lis.

mmmm

Služi za navođenje cijelog naziva mjeseca.

q

Služi za prikaz broja trenutnog tromjesečja u godini (od 1 do 4).

Za datum u svibnju, primjerice, Access kao vrijednost tromjesečja prikazuje 2.

n

Služi za prikaz dana u godini (od 1 do 366).

gg

Služi za prikaz posljednje dvije znamenke godine.

Napomena: Preporučujemo vam da upisujete i prikazujete sve četiri znamenke godine.

gggg

Služi za prikaz svih znamenki godine u rasponu od 0100 do 9999.

Razdjelnik vremena

Određuje mjesto na koje Access smješta razdjelnik sati, minuta i sekundi.

h ili hh

Služi za prikaz sata u jednoznamenkastom ili dvoznamenkastom obliku.

n ili nn

Služi za prikaz minuta u jednoznamenkastom ili dvoznamenkastom obliku.

s ili ss

Služi za prikaz sekundi u jednoznamenkastom ili dvoznamenkastom obliku.

ttttt

Služi za prikaz dugog oblika vremena.

AM/PM

Služi za prikaz vrijednosti vremena u 12-satnom obliku s nastavkom AM ili PM. Access vrijednost postavlja prema sistemskom satu u računalu.

A/P ili a/p

Služi za prikaz vrijednosti vremena u 12-satnom obliku s nastavkom A, P, a ili p. Access vrijednost postavlja prema sistemskom satu u računalu.

AMPM

Služi za prikaz vrijednosti vremena u 12-satnom obliku. Pokazatelje prijepodneva ili poslijepodneva Access određuje prema regionalnim postavkama sustava Windows.

Praznina, + - $ ()

Služe za umetanje praznina, matematičkih znakova (+ -), financijskih simbola ($ ¥ £) i zagrada na potrebna mjesta u nizovima oblika. Ako želite koristiti druge česte matematičke simbole, npr. kosu crtu (\ ili /) i zvjezdicu (*), stavite ih u dvostruke navodnike. Njih možete smjestiti na bilo koje mjesto.

\

Tim se znakom u programu Access prisilno prikazuje znak koji slijedi neposredno iza njega. Učinak je jednak kao kad znak stavite u dvostruke navodnike.

*

Zvjezdicom se znak koji joj neposredno prethodi prisilno pretvara u znak ispune – u znak koji služi za popunjavanje praznina. Access tekst obično prikazuje poravnan lijevo te prostor s desne strane vrijednosti popunjava prazninama. Znakove ispune možete dodati bilo gdje u niz oblika. Access će u tom slučaju sve praznine popuniti navedenim znakom.

"Konkretni tekst"

Tekst koji želite prikazati korisnicima stavite u dvostruke navodnike.

[boja]

Koristi se za primjenu boje na sve vrijednosti u određenom dijelu oblika. Naziv morate smjestiti u uglate zagrade te koristiti neki od ovih: crna, plava, cijan, zelena, magenta, crvena, žuta ili bijela.

Dodatne informacije potražite u članku o oblikovanju datuma i vremena.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×