Prilaganje datoteka na servisu Outlook.com

Datoteke s računala, sa servisa OneDrive ili s nekog drugog računa možete priložiti porukama e-pošte i događajima kalendara te ih zajednički koristiti s drugima. Možete i ugraditi slike u poruke e-pošte i događaje kalendara.

Odabir verzije za upute

Upute se neznatno razlikuju ovisno o tome koristite li novu ili klasičnu verziju servisa Outlook.com. Odaberite verziju koju koristite da biste vidjeli upute koje se odnose na vas.

AKO VAŠ POŠTANSKI SANDUČIĆ IZGLEDA OVAKO...

Snimka zaslona gornjeg lijevog kuta poštanskog sandučića beta-verzije servisa Outlook.com

Pročitajte upute za novi Outlook.com.

AKO VAŠ POŠTANSKI SANDUČIĆ IZGLEDA OVAKO...

Snimka zaslona gornjeg lijevog kuta klasičnog poštanskog sandučića servisa Outlook.com

Pročitajte upute za klasični Outlook.com.

Upute za novi Outlook.com

Kada prilažete datoteku s računala, prilažete kopiju datoteke. Svaki će primatelj primiti vlastitu kopiju datoteke.

Napomena: Ograničenje veličine privitaka za lokalne datoteke iznosi 34 MB.

 1. Pri dnu poruke ili događaja iz kalendara odaberite Priloži > Računalo.

  Snimka zaslona izbornika Priloži s odabranom mogućnošću Računalo

 2. Odaberite lokalnu datoteku koju želite priložiti, a zatim Otvori.

Možete i omogućiti zajedničko korištenje datoteke sa servisa OneDrive. Tako vaši primatelji mogu surađivati na njoj u stvarnom vremenu.

Napomena: ograničenje veličine privitaka za datoteke sa servisa OneDrive 2 GB.

 1. Pri dnu poruke ili događaja iz kalendara odaberite Priloži > Mjesta u oblaku.

  Snimka zaslona izbornika Priloži s odabranom mogućnošću Mjesta u oblaku

 2. Odaberite datoteku ili mapu koju želite zajednički koristiti pa Dalje. Dvaput kliknite mape da biste ih otvorili.

 3. Odaberite Zajednički koristi kao veza na OneDrive.

 4. Odaberite mogu li drugi uređivati datoteku ili je samo prikazivati. Odaberite Dodatne radnje > Promijeni dozvole.

  Snimka zaslona Dodatne akcije s odabranom mogućnošću Promjena dozvola

Možete zajednički koristiti datoteke s drugih računa za pohranu. Svi korisnici za koje ste omogućili zajedničko korištenje datoteke mogu vidjeti najnovije promjene. Da biste saznali više, pročitajte članak Korištenje računa za pohranu sa servisom Outlook.com.

 1. U poruci ili događaju iz kalendara odaberite Priloži > Mjesta u oblaku.

  Snimka zaslona izbornika Priloži s odabranom mogućnošću Mjesta u oblaku

 2. Odaberite račun za pohranu s kojeg želite zajednički koristiti datoteku. Račune za pohranu možete dodati tako da odaberete Dodaj račun.

 3. Odaberite datoteku ili mapu koju želite priložiti pa Dalje. Dvaput kliknite mape da biste ih otvorili.

 4. Odaberite Zajednički koristi kao vezu.

Na servisu Outlook.com možete priložiti poruku drugoj poruci.

 1. Otvorite poruku u novom prozoru tako da u gornjem desnom kutu odaberete Otvori u novom prozoru .

 2. Rasporedite prozore tako da vidite i popis poruka i novu poruku.

 3. Na popisu poruka odaberite poruku koju želite priložiti pa je povucite u novu poruku.

  Snimka zaslona s porukom koja se povlači u okno za sastavljanje

Na servisu Outlook.com možete priložiti kopiju mape. No ne možete na servisu OneDrive zajednički koristiti mapu.

 1. Otvorite OneDrive.com pa se prijavite pomoću adrese e-pošte i lozinke koje koristite za račun za Outlook.com.

 2. Na računalu otvorite eksplorer za datoteke Ikona eksplorera za datoteke i nađite mapu koju želite priložiti.

 3. Povucite mapu na OneDrive.com.

  Snimka zaslona s pokazivačem koji povlači mapu na OneDrive.com

 4. Idite na Outlook.com i stvorite novu poruku ili otvorite neku poruku s popisa poruka.

 5. Odaberite Priloži > Mjesta u oblaku pa mapu na servisu OneDrive koji želite priložiti, a potom Dalje.

 6. Odaberite Zajednički koristi kao veza na OneDrive.

VAŽNO: prema zadanome, primatelji će moći uređivati datoteke iz mape. Da biste promijenili dozvole tako da primatelji mogu samo prikazivati datoteke:

 • Odaberite Dodatne radnje > Promjena dozvola > Svatko može pregledavati.

  Snimka zaslona Dodatne akcije s odabranom mogućnošću Promjena dozvola

 1. Odaberite poruku s privitkom koji želite preuzeti.

 2. Uz privitak odaberite Dodatne radnje .

  Snimka zaslona s izbornikom Više radnji

 3. Odaberite Preuzmi.

 1. Otvorite poruku s privitkom koji želite ispisati.

 2. Odaberite privitak, a zatim Preuzmi.

  Oprez: Nemojte otvarati prilog poslan u poruci e-pošte ako sadržaj i osobu koja vam ga je poslala ne smatrate pouzdanima. Prilozi su čest način širenja računalnih virusa. U poruci e-pošte na padajućem izborniku uz privitak odaberite Pretpregled da biste sadržaj privitka pogledali, a da ga ne otvorite.

 3. Otvorite privitak pomoću odgovarajuće aplikacije ili programa, a zatim ga ispišite. .docx datoteku, primjerice, otvorite u programu Word pa je ispišite.

U poruci e-pošte koju pišete u gornjem desnom kutu priložene datoteke odaberite Gumb Izbriši. da biste je izbrisali.

Snimka zaslona s gumbom Izbriši privitak.

Možete umetati fotografije, gifove ili isječke crteža s računala ili servisa OneDrive kao slike u istoj razini u poruke e-pošte, događaje kalendara ili potpis u e-pošti. Slike u istoj razini prikazuju se u tijelu poruke ili kalendarskog događaja.

 1. Otvorite poruku ili kalendarski događaj.

 2. Odaberite ikonu slike da biste umetnuli sliku s računala ili servisa OneDrive.

  Snimka zaslona s gumbom Umetni slike u istom retku

 3. Odaberite sliku koju želite umetnuti, a zatim Otvori.

 4. Povucite kutne ručice da biste promijenili veličinu slike.

  Napomena: Promjenom veličine slike ne smanjuje se njena veličina datoteke. Da biste saznali kako smanjiti veličinu slikovne datoteke, pročitajte članak Smanjivanje veličine datoteke slike.

 5. Desnom tipkom miša kliknite sliku da bi vam se prikazale mogućnosti oblikovanja.

Upute za klasični Outlook.com

Kada prilažete datoteku s računala, prilažete kopiju datoteke. Svaki će primatelj primiti vlastitu kopiju datoteke.

Napomena: Ograničenje veličine privitaka za lokalne datoteke iznosi 34 MB.

 1. U poruci ili događaju iz kalendara odaberite Priloži pri vrhu stranice.

  Snimka zaslona s gumbom Priloži.

 2. Odaberite Računalo da biste odabrali lokalnu datoteku koju želite priložiti pa odaberite Otvori.

  Savjet: Dvaput kliknite mape da biste ih otvorili.

 3. Odaberite Priloži kao kopiju.

Možete i omogućiti zajedničko korištenje datoteke sa servisa OneDrive. Tako vaši primatelji mogu surađivati na njoj u stvarnom vremenu.

Napomena: ograničenje veličine privitaka za datoteke sa servisa OneDrive 2 GB.

 1. U poruci ili događaju iz kalendara odaberite Priloži pri vrhu stranice.

  Snimka zaslona s gumbom Priloži.

 2. U odjeljku OneDrive – osobno odaberite Datoteke.

 3. Odaberite datoteku ili mapu koju želite zajednički koristiti pa Dalje. Dvaput kliknite mape da biste ih otvorili.

 4. Odaberite Zajednički koristi kao veza na OneDrive.

 5. Odaberite mogu li drugi uređivati datoteku ili je samo prikazivati. Odaberite Dodatne radnje > Promijeni dozvole.

  Snimka zaslona s gumbom Više radnji.

Možete zajednički koristiti datoteke s drugih računa za pohranu. Svi korisnici za koje ste omogućili zajedničko korištenje datoteke mogu vidjeti najnovije promjene. Da biste saznali više, pročitajte članak Korištenje računa za pohranu sa servisom Outlook.com.

 1. U poruci ili događaju iz kalendara odaberite Priloži pri vrhu stranice.

  Snimka zaslona s gumbom Priloži.

 2. Odaberite račun za pohranu s kojeg želite zajednički koristiti datoteku. Možete dodavati račune za pohranu tako da ih odaberete lijevo.

 3. Odaberite datoteku ili mapu koju želite priložiti pa Dalje. Dvaput kliknite mape da biste ih otvorili.

 4. Odaberite Zajednički koristi kao vezu.

Na servisu Outlook.com možete priložiti poruku drugoj poruci.

 1. Otvorite poruku u novom prozoru tako da u gornjem desnom kutu odaberete Ikona za uređivanje u zasebnom prozoru .

  Napomena: ako vam se gumb Ikona za uređivanje u zasebnom prozoru ne prikazuje, najprije proširite poruku tako da u gornjem desnom kutu odaberete Ikona Proširi .

 2. Rasporedite prozore tako da vidite i popis poruka i novu poruku.

 3. Na popisu poruka odaberite poruku koju želite priložiti pa je povucite u novu poruku.

  Snimka zaslona s porukom koja se povlači u okno za sastavljanje

Na servisu Outlook.com možete priložiti kopiju mape. No ne možete na servisu OneDrive zajednički koristiti mapu.

 1. Otvorite OneDrive.com pa se prijavite pomoću adrese e-pošte i lozinke koje koristite za račun za Outlook.com.

 2. Na računalu otvorite eksplorer za datoteke Ikona eksplorera za datoteke i nađite mapu koju želite priložiti.

 3. Povucite mapu na OneDrive.com.

  Snimka zaslona s pokazivačem koji povlači mapu na OneDrive.com

 4. Idite na Outlook.com i stvorite novu poruku ili otvorite neku poruku s popisa poruka.

 5. Odaberite Priloži, odaberite mapu na servisu OneDrive koju želite priložiti pa odaberite Dalje.

 6. Odaberite Zajednički koristi kao veza na OneDrive.

VAŽNO: prema zadanome, primatelji će moći uređivati datoteke iz mape. Da biste promijenili dozvole tako da primatelji mogu samo prikazivati datoteke:

 1. Odaberite Dodatne radnje > Promjena dozvola.

  Snimka zaslona s izbornikom Više radnji

 2. Odaberite Svi mogu pregledavati, a zatim U redu.

 1. Odaberite poruku s privitkom koji želite preuzeti.

 2. Uz privitak odaberite Dodatne radnje .

  Snimka zaslona s izbornikom Više radnji

 3. Odaberite Preuzmi.

 1. Otvorite poruku s privitkom koji želite ispisati.

 2. Odaberite privitak, a zatim Preuzmi.

  Oprez: Nemojte otvarati prilog poslan u poruci e-pošte ako sadržaj i osobu koja vam ga je poslala ne smatrate pouzdanima. Prilozi su čest način širenja računalnih virusa. U poruci e-pošte na padajućem izborniku uz privitak odaberite Pretpregled da biste sadržaj privitka pogledali, a da ga ne otvorite.

 3. Otvorite privitak pomoću odgovarajuće aplikacije ili programa, a zatim ga ispišite. .docx datoteku, primjerice, otvorite u programu Word pa je ispišite.

U poruci e-pošte koju pišete u gornjem desnom kutu priložene datoteke odaberite Gumb Izbriši. da biste je izbrisali.

Snimka zaslona s gumbom Izbriši privitak.

Možete umetati fotografije, gifove ili isječke crteža s računala ili servisa OneDrive kao slike u istoj razini u poruke e-pošte, događaje kalendara ili potpis u e-pošti. Slike u istoj razini prikazuju se u tijelu poruke ili kalendarskog događaja.

 1. Otvorite poruku ili kalendarski događaj.

 2. Odaberite ikonu slike da biste umetnuli sliku s računala ili servisa OneDrive.

  Snimka zaslona s gumbom Umetni slike u istom retku

 3. Odaberite sliku koju želite umetnuti, a zatim Otvori (ako ste odabrali sliku s računala) ili Umetni (ako ste odabrali sliku sa servisa OneDrive).

 4. Povucite kutne ručice da biste promijenili veličinu slike.

  Napomena: Promjenom veličine slike ne smanjuje se njena veličina datoteke. Da biste saznali kako smanjiti veličinu slikovne datoteke, pročitajte članak Smanjivanje veličine datoteke slike.

 5. Desnom tipkom miša kliknite sliku da bi vam se prikazale mogućnosti oblikovanja.

Savjeti za slanje i primanje datoteka privitaka

 • Ako odgovarate na poruku koja sadrži privitak, odgovor neće sadržavati privitak.

 • Nemojte otvarati prilog poslan u poruci e-pošte ako sadržaj i osobu koja vam ga je poslala ne smatrate pouzdanima. Prilozi su čest način širenja računalnih virusa. U poruci e-pošte na padajućem izborniku uz privitak odaberite Pretpregled da biste sadržaj privitka pogledali, a da ga ne otvorite.

 • Outlook.com može skratiti dugačke nazive datoteka privitaka. To neće utjecati na sadržaj datoteke.

 • Događajima u kalendaru možete prilagati samo datoteke koje ste stvorili vi ili ovlaštenik.

Pogreška prilikom otvaranje slikovnog ili nekog drugog privitka

Prilikom pokušaja otvaranja slikovnog ili nekog drugog privitka može vam se prikazati poruka o pogrešci "Nismo uspjeli otvoriti slikovnu datoteku" ili "Pristup odbijen". Do te pogreške može doći ako kao primarnu adresu e-pošte na računu koristite adresu koja nije Microsoftova.

Da biste riješili taj problem, obavezno postavite Microsoftovu adresu e-pošte kao primarnu.

 1. Idite na Upravljanje načinom prijave u Microsoft.

 2. Uz pseudonim koji želite učiniti svojim primarnim pseudonimom odaberite Učini primarnim.

  Pseudonim mora biti Microsoftova adresa e-pošte, npr. neka koja završava s @outlook.com, @hotmail.com ili @live.com.

Dodatne informacije o upravljanju pseudonimima potražite u članku Upravljanje pseudonimima na Microsoftovu računu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Gumb za forum zajednice Gumb za obraćanje podršci

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×