Grafikoni

Prikaz trendova podataka pomoću minigrafikona

Prikaz trendova podataka pomoću minigrafikona

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Novo u Excel 2010, majušni je grafikon u ćeliji radnog lista koji omogućuje vizualni prikaz podataka. Pomoću minigrafikona pokazuju trendove u seriji vrijednosti, kao što su sezonski povećava ili smanjuje Ekonomske ciklusa ili da biste istaknuli najveće i najmanje vrijednosti. Smjestite minigrafikone blizu njegove podatke radi maksimalnog učinka.

"Minigrafikona nam omogućuje stvarati vizualne prikaze podataka jednim klikom. On olakšava grasp podataka, a pomaže naše CFO analizi trendova odmah."
Kliknite Stuckey, IT Director Levick strateški komunikacije

Sadržaj članka

Što su Minigrafikoni?

Zašto koristiti minigrafikone?

Stvaranje minigrafikona

Prilagodba minigrafikona

Što su minigrafikoni?

Za razliku od grafikona na radnom listu programa Excel minigrafikona nisu objekata – minigrafikon je zapravo grafikon u pozadini ćelije. Sljedeća slika prikazuje minigrafikone stupca u ćeliji F2 i minigrafikonu retka F3. Ove minigrafikona dohvaćanje svoje podatke iz ćelija od A2 do E2 i prikaz grafikona unutar ćelije koja pokazuje na performanse dionice. Na grafikoni prikazuju vrijednosti po kvartalu, isticanje visoke vrijednosti (3/31/08) i najniže vrijednosti (31/12/08), Prikaži sve točke podataka i prikazuje trend prema dolje u godini.

Minigrafikona u primjeru u programu Excel

Minigrafikon u ćeliji F6 pokazuje petogodišnje kretanje iste dionice, ali prikazuje se trakasti grafikon uspješnosti koji pokazuje samo je li koje godine zabilježen dobitak (kao što su godine 2004 do 2007) ili gubitak (2008). Za taj minigrafikon koriste se vrijednosti ćelija od A6 do E6.

Budući da je minigrafikon zapravo majušni grafikon ugrađen u ćeliju, u nju možete unositi tekst, a minigrafikon koristiti kao pozadinu ćelije, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Primjer minigrafikona u ćeliji zajedno s teksta
Slika 1: U ovom minigrafikona oznaku visoke vrijednosti je zeleno, a oznaku niske vrijednosti narančastu. Sve oznake prikazane su u crnoj boji.

Shemu boja za minigrafikone možete primijeniti tako da odaberete ugrađeni format iz galerije stilova (na kartici Dizajn, koja postaje dostupna kad odaberete ćeliju s minigrafikonom). Da biste odabrali boju za visoke, niske, prve i zadnje vrijednosti (primjerice zelenu za visoku vrijednost, a narančastu za nisku), možete koristiti naredbeBoja minigrafikona ili Boja oznake.

Vrh stranice

Zašto koristiti minigrafikone?

Podaci prikazani u retku ili stupcu korisni su, ali je ponekad teško uočiti obrasce jednim pogledom. Kontekst za te brojke može se prikazati umetanjem minigrafikona pokraj podataka. Minigrafikon, koji zauzima malo mjesta, može pokazati kompaktan grafički prikaz trenda na temelju podataka koji se nalaze pokraj njega. Iako nije obavezno da ćelija grafikona stoji izravno do podataka u podlozi, to je dobra praksa.

Brzo možete vidjeti odnos između minigrafikona i podataka u podlozi, a u slučaju promjene podataka u minigrafikonu možete odmah vidjeti promjenu. Osim što je moguće stvoriti pojedinačni minigrafikon za redak ili stupac podataka, moguće je stvoriti i nekoliko minigrafikona odjednom tako da odaberete više ćelija koje odgovaraju podacima u podlozi, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Možete, k tome, stvoriti minigrafikone za retke podataka koje dodate poslije pomoću držača ispune na susjednoj ćeliji koja sadrži minigrafikon.

Grupa minigrafikona i njihovi podaci

1. Raspon podataka koje koristi grupa minigrafikona

2. Grupa minigrafikona

Jedna od prednosti upotrebe minigrafikona leži u tome što se oni, za razliku od grafikona, ispišu kad ispisujete radni list koji ih sadrži.

Vrh stranice

Stvaranje minigrafikona

 1. Odaberite praznu ćeliju ili grupu praznih ćelija u koju želite umetnuti jedan ili više minigrafikona.

 2. Na kartici Umetni, u grupi Minigrafikoni kliknite vrstu minigrafikona koji želite stvoriti: Redak, Stupac, ili Dobit/gubitak.

  Grupa minigrafikoni na kartici Umetni

 3. U okvir Podaci unesite raspon ćelija koje sadrže podatke na kojima želite utemeljiti minigrafikone.

  Napomena    Možete kliknuti Slika gumba da biste privremeno saželi dijaloški okvir, odaberite raspon ćelija koje želite na radnom listu, a zatim kliknite Slika gumba da biste vratili dijaloški okvir normalne veličine.

Kada su odabrani neki minigrafikoni, pojavljuje se mogućnost Alati za minigrafikone te prikaz kartice Dizajn. Na kartici Dizajn možete odabrati naredbe iz sljedećih grupa: Minigrafikon, Vrsta, Prikaz/skrivanje, Stil i Grupa. Te se naredbe koriste za stvaranje novih minigrafikona, promjenu vrste minigrafikona, oblikovanje ili prikaz/skrivanje točaka podataka na minigrafikonu retka ili oblikovanje okomite osi u grupi minigrafikona. Te su mogućnosti detaljno opisane u sljedećem odjeljku.

Vrh stranice

Prilagodba minigrafikona

Nakon stvaranja minigrafikona možete kontrolirati koje će se točke vrijednosti prikazivati (npr. niska, visoka, prva, zadnja ili bilo koja negativna vrijednost), možete promijeniti vrstu minigrafikona (minigrafikon retka, stupca ili dobiti/gubitka), primijeniti stilove iz galerije ili postaviti pojedinačne mogućnosti oblikovanja, postaviti mogućnosti na okomitoj osi te kontrolirati način na koji se prazne ili nulte vrijednosti prikazuju u minigrafikonu.

Kontrola prikazanih točaka vrijednosti

U minigrafikonu retka možete istaknuti pojedinačne oznake podataka (vrijednosti) tako da neke ili sve oznake postavite kao vidljive.

Primjer minigrafikona u ćeliji zajedno s teksta

U ovom je minigrafikonu oznaka visoke vrijednosti zelena, a oznaka niske vrijednosti narančasta. Sve su druge oznake crne boje.

 • Da biste prikazali sve vrijednosti, potvrdite okvir Oznake.

 • Da biste prikazali negativne vrijednosti, potvrdite okvir Negativne točke.

 • Da biste prikazali najviše ili najniže vrijednosti, potvrdite okvir Najviša točka ili Najniža točka.

 • Da biste prikazali prve ili zadnje vrijednosti, potvrdite okvir Prva točka ili Zadnja točka.

Promjena stila ili oblika minigrafikona

Koristite galeriju stilova na kartici Dizajn koja postaje raspoloživa kad odaberete ćeliju koja sadrži minigrafikon.

 1. Odaberite jedan minigrafikon ili grupu minigrafikona.

 2. Da biste primijenili unaprijed definirani stil, na kartici Dizajn u grupi Stil kliknite neki stil ili pak strelicu u donjem desnom kutu okvira da biste vidjeli dodatne stilove.

  Galerija stilova za minigrafikone

 3. Da biste na minigrafikon primijenili određeno oblikovanje, koristite naredbe Boja minigrafikona ili Boja oznake.

Pokazivanje ili skrivanje oznake podataka

Na minigrafikonu stila retka možete prikazati oznake podataka tako da istaknete pojedinačne vrijednosti.

 1. Odaberite minigrafikon.

 2. U grupi Prikaz/skrivanje na kartici Dizajn potvrdite neke okvire da biste prikazali pojedinačne oznake (primjerice, za visoku, nisku, negativnu, prvu ili zadnju vrijednost) ili potvrdite okvir Oznake da biste prikazali sve oznake.

  Poništavanjem potvrdnog okvira navedene se oznake skrivaju.

Prikaz i prilagodba postavki osi

Možete odabrati Datumska os (u grupi Grupa kliknite Os) da biste na minigrafikonu oblikovali grafikon tako da odražava sva nepravilna vremenska razdoblja podataka u podlozi.

Vrsta datumske osi za minigrafikone

Primjenom vrste datumske osi na minigrafikonu retka moguće je promijeniti nagib iscrtane linije i položaj njezinih točaka podataka u međusobnom odnosu.

Primjenom vrste podatkovne osi na minigrafikonu stupca moguće je promijeniti širinu te povećati ili smanjiti udaljenost između stupaca, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Minigrafikoni stupca s vrstom opće i datumske osi minigrafikona

Ovdje su prikazana dva minigrafikona stupca koja koriste podatke iz istog raspona. Minigrafikon s oznakom "Trend" koristi vrstu opće osi, a minigrafikon s oznakom "Trend (vrsta podatkovne osi)" koristi vrstu datumske osi. Na svakom minigrafikonu za prve dvije točke podataka razmak je dva mjeseca, a za drugu i treću sedam mjeseci. Primjenom vrste datumske osi razmak između tri stupca mijenja se proporcionalno i odražava nepravilna vremenska razdoblja.

Te mogućnosti osi možete koristiti i da biste postavili minimalne i maksimalne vrijednosti za okomitu os minigrafikona ili grupe minigrafikona. Postavljanje tih vrijednosti eksplicitno vam pomaže da mjerilo postavite tako da se odnos između vrijednosti prikazuje na smisleniji način.

 1. Kada odaberete minigrafikon ili grupu minigrafikona, u grupi Grupa kliknite Os.

 2. U odjeljku Mogućnosti minimalne vrijednosti okomite osi ili Okomiti Maksimalna vrijednost mogućnosti osi, kliknite Prilagođena vrijednost.

 3. Postavite minimalne ili maksimalne vrijednosti koje će najbolje naglasiti vrijednosti na minigrafikonima.

Visinu retka s minigrafikonom možete povećati da biste osjetno naglasili razliku između vrlo niskih i vrlo visokih vrijednosti podataka.

Da biste promijenili smjer kojim se podaci iscrtavaju na minigrafikonu ili u grupi minigrafikona, možete koristiti mogućnost Iscrtaj podatke zdesna nalijevo.

Iscrtavanje podataka zdesna nalijevo

Ako u podacima postoje negativne vrijednosti, možete ih naglasiti prikazom vodoravne osi na minigrafikonu.

 1. Kada odaberete minigrafikon ili grupu minigrafikona, u grupi Grupa kliknite Os.

 2. U odjeljku Mogućnosti vodoravne osi kliknite Prikaži os.
  Svi minigrafikoni s negativnim vrijednostima vodoravnu će os prikazivati na vrijednosti 0.

  MInigrafikon s vodoravnom osi

Rukovanje praznim ćelijama ili nultim vrijednostima

Način na koji se na minigrafikonu rukuje nizom praznih ćelija (a time i način prikaza minigrafikona) možete odrediti u dijaloškom okviru Postavke skrivenih i praznih ćelija.

Dijaloški okvir Postavke skrivenih i praznih ćelija

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×