Prikaz imenovane stavke u uslugama Excel Services

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Kad otvorite radnu knjigu programa Microsoft Office Excel u uslugama Excel Services, radna knjiga se prikazuje na jedan od dva moguća načina:

Prikaz radnog lista     U ovom pogledu možete prikazati radnu knjigu, uključujući jedan ili više radnih listova i sve informacije na tim radnim listovima. Prilikom spremanja radne knjige, autor radne knjige može odrediti hoće li se prikazivati svi radni listovi ili može odabrati određene radne listove za prikaz.

Prikaz imenovane stavke     U ovom pogledu možete prikazati jednu ili više imenovanih stavki u radnoj knjizi. Imenovana stavka može biti nešto od sljedećeg: grafikon, tablica programa Excel, izvješće zaokretne tablice, izvješće zaokretnog grafikona ili imenovani raspon ćelija.

Što želite učiniti?

Dodatne informacije o prikazu imenovane stavke

Prikaz imenovane stavke u prikazu imenovane stavke

Više o prikazu imenovane stavke

Prikaz imenovane stavke je koristan kada kao korisnik ili autor radne knjige želite učiniti sljedeće:

  • Prikazati samo određene imenovane stavke radne knjige, kao što je grafikon ili tablica programa Excel, jer su to jedini podaci koje želite pregledati. Na primjer, kao autor radne knjige možda nećete željeti da korisnik vidi druge dijelove radne knjige jer nije potrebno da korisnik vidi podatke koje oni sadrže ili želite sakriti podatke iz sigurnosnih razloga. Također, možda ne želite da korisnik vidi podatke koji se nalaze iza zaokretnog grafikona jer nema dovoljno mjesta za njih na nadzornoj ploči Potpora poslovnom odlučivanju.

  • Odabrati određene imenovane stavke s padajućeg popisa Prikaz na alatnoj traci web-dijela Excel Web Access kako biste imali više fleksibilnosti u prikazu informacija radne knjige, umjesto kretanja i traženja informacije koju trebate, što može biti zamorno i dugotrajno. Kao autor radne knjige možete kontrolirati kako će se korisnik kretati kroz informacije u radnoj knjizi. Uz to, usluge Excel Services prikazuju neke imenovane stavke u prikazu imenovane stavke drukčije nego u prikazu radnog lista, kako bi se potreba za kontrolama navigacije smanjila na najmanju moguću mjeru.

  • Povezivanje web-dijelova, kao što su web-dijelovi filtra ili web-dijela prikaza popisa, Excel Web Access web-dijelovima na nadzornoj ploči ili na drugom web-dijela. Na primjer, koristite odabranu vrijednost u web-dio Filtar za prikaz grafikona, tablice programa Excel i imenovani raspon u zasebnom Excel Web Access web-dijela. Dodatne informacije potražite u članku Povezivanje web-dijelova filtra na Excel Web Access.

U prikazu imenovane stavke možete prikazati sljedeće imenovane stavke:

Imenovana stavka

Komentari

Tablica programa Excel

Grafikon i zaokretni grafikon

Grafikon ili zaokretni grafikon se uvijek prikazuju u cijelosti i bez obrezivanja, ali mogu biti prikazane vodoravna i okomita traka klizača.

Izvješće zaokretne tablice

Imenovani raspon

Raspon se mora dodirivati i imati raspon globalnog ili lokanog radnog lista (Naziv lista!Naziv raspona). Imenovani raspon je onaj koji definirate u programu Microsoft Office Excel 2007 ili onaj kojeg je definirao program Office Excel 2007, kao što je područje ispisa.

Imenovani raspon također može uključivati druge imenovane stavke, grafikone, tablice programa Excel, zaokretne tablice i zaokretne grafikone.

Napomene: 

  • Kad se radna knjiga spremi u prikazu imenovane stavke, još uvijek možete prikazati okno zadatka Parametri i postavljati parametre, bez obzira na to je li imenovana ćelija koja odgovara parametru sadržana u imenovanoj stavci. Na primjer, možda želite prikazati grafikon, ali i dopustiti korisniku ažuriranje grafikona unosom vrijednosti parametra za vrijednost ćelije koja nije smještena u toj imenovanoj stavci.

  • Ne možete se iz prikaza radnog lista prebaciti u prikaz imenovane stavke ili iz prikaza imenovane stavke u prikaz radnog lista u istoj sesiji.

  • Padajući popis Prikaz ne navodi pojedinačne radne listove.

Vrh stranice

Prikaz imenovane stavke u prikazu imenovane stavke

Postoje dva načina za prikaz imenovane stavke u prikazu imenovane stavke: pomoću padajućeg popisa Prikaz ili postavljanjem svojstva Padajući popis imenovane stavke za prikaz.

Napomene: 

  • Imenovane stavke su uvijek navedene u abecednom redoslijedu.

  • Prikaz padajućeg popisa prikazuje se samo kada autor radne knjige odabrao imenovane stavke u dijaloškom okviru Mogućnosti komponente Excel Services prije spremanja ga, Kretanje kroz radnu knjigu, Cjelokupno međudjelovanje radne knjigei Imenovane stavke padajućeg popisa odabrana su svojstva, a zatim je prikazana alatna traka web-dijela Excel Web Access. Dodatne informacije potražite u članku Prilagođena svojstva web-dijela Excel Web Access i pomoć za Microsoft Office Excel 2007.

Koristite prikaz padajućeg popisa

  • Kad je Excel Web Access u Pogledu imenovane stavke, na alatnoj traci web-dijela Excel Web Access pritisnite strelicu pokraj padajućeg popisa Prikaz i zatim odaberite imenovanu stavku.

Postavite svojstvo padajući popis imenovanih stavki

Autor web-dijela možete prikazati određenu imenovanu stavku u pogledu imenovane stavke postavljanjem svojstva Padajući popis imenovanih stavki za sve imenovane stavke koje su navedene autor radne knjige u dijaloškom okviru Mogućnosti komponente Excel Services prije spremanja radne knjige. Ovo svojstvo je korisno ako, na primjer, na nadzornoj ploči kada želite prikazati određene imenovane stavke u web-dijela Excel Web Access, ali ne želite da korisnik da biste odabrali druge imenovane stavke. Dodatne informacije potražite u članku Prilagođena svojstva web-dijela Excel Web Access.

Savjet: Autor web-dijela možda nije ista osoba kao autor radne knjige ili možda nema pristup radnoj knjizi. Ako niste sigurni koju imenovanu stavku trebate unijeti u svojstvo Padajući popis imenovanih stavki, otvorite radnu knjigu u programu Excel 2007 i prikažite dijaloški okvir Mogućnosti komponente Excel Services kako biste vidjeli popis imenovanih stavki, ili prikažite web-dio Excel Web Access s isključenim svojstvom Padajući popis imenovane stavke za prikaz i zatim pregledajte imenovane stavke na padajućem popisu Prikaz.

Napomena: Unesete li vrijednost u svojstvo Padajući popis imenovanih stavki, a web-dio programa Excel je prikazan u prikazu imenovane stavke, tada je ova vrijednost zadana prikazana imenovana stavka.

Problem: Svojstvo Padajući popis imenovanih stavki ne isključuje kada uklonim popis veze prikaz web-dijela

Kada povežete web-dijelu prikaz popisa na web-dijela Excel Web Access tako da odaberete naredbu Omogući redak za na izborniku veze na popisu prikaz web-dijela ili naredbu Dohvati imenovani objekt iz na izborniku veze na Excel Web Access web-dijela , svojstvo Padajući popis imenovanih stavki i postavljeno na vrijednost veze proslijedite. Kasnije uklonili vezu web-dijela, ostat će tu vrijednost u svojstvu Padajući popis imenovanih stavki , a možda ćete primiti poruku upozorenja o tome da se imenovane stavke nije moguće prikazati. Da biste riješili taj problem, poništite svojstvo Padajući popis imenovanih stavki . Dodatne informacije potražite u članku Prilagođena svojstva web-dijela Excel Web Access.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×