Pretvaranje dokumenta programa Word u predložak obrasca programa InfoPath

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Iako možete koristiti program Microsoft Office Word za stvaranje dokumenta koji izgleda kao obrazac, program Word najbolje funkcionira kao program za obradu teksta, a ne program za dizajniranje obrazaca. Suprotno, Microsoft Office InfoPath je stvoren upravo za dizajniranje i ispunjavanje elektroničkih obrazaca. Želite li postojeće dokumente programa Word pretvoriti u obrasce programa InfoPath, možete koristiti čarobnjak za uvoz u programu InfoPath. Tada možete koristiti prednosti programa InfoPath za dizajniranje, objavljivanje i ispunjavanje obrazaca. Na primjer, u predlošku obrasca izvješća prodaje, možete koristiti uvjetno oblikovanje kako biste automatski primijenili crvenu pozadinu kada su rezultati ispod očekivanih. U istom predlošku obrasca možete koristiti pravilo kako biste omogućili slanje obrazaca koji se temelje na predlošku obrasca kao privitka u poruci e-pošte kada korisnik pritisne gumb za slanje. Nadalje, možete učiniti predložak obrasca dostupnim široj publici ako stvorite predložak obrasca otvoren za preglednik.

Kada pretvarate dokument programa Word u predložak obrasca programa InfoPath, stvoreni predložak obrasca će se prilično podudarati s izgledom dokumenta programa Word. Nadalje, stavke u dokumentu programa Word koje ispunjavaju određene uvjete se automatski pretvaraju u odgovarajuće kontrole u koje korisnici unose podatke. Na primjer, ako dokument programa Word koristi zagrade koje okružuju višestruke razmake, InfoPath pretpostavlja da ste koristili prostor između zagrada kao polje za unos teksta i pretvara ga u kontrolu tekstnog okvira u stvorenom predlošku obrasca. Sva polja u dokumentu programa Word se pretvaraju u odgovarajuće kontrole u programu InfoPath.

Možete koristiti postavke u dijaloškom okviru Mogućnosti uvoza za promjenu mogućnosti pretvaranje dokumenta programa Word u predložak obrasca programa InfoPath.

U ovom se članku objašnjavaju osnovni pojmovi i postupci u pretvaranju dokumenta programa Word u predložak obrasca programa InfoPath, uključujući mogućnosti i postavke koje nisu podržane u postupku pretvaranja.

Sadržaj članka

O pretvaranju dokumenta programa Word u predložak obrasca programa InfoPath

Mogućnosti i postavke programa Word koje nisu potpuno podržane tijekom pretvaranja

Pretvaranje dokumenta programa Word u predložak obrasca programa InfoPath

Promjena tablice izgleda u ponavljajuću tablicu

Promjena potvrdnih okvira u grupu gumba mogućnosti

Pregled problema u oknu zadatka Provjera dizajna tijekom pretvaranja

O pretvaranju dokumenta programa Word u predložak obrasca programa InfoPath

Prilikom pretvaranja dokumenta programa Word u predložak obrasca programa InfoPath, dokument se koristi kao nacrt za stvaranje novog predloška obrasca. Osnovna struktura dokumenta ponovno se stvara što vjernije u predlošku obrasca. U dokumentu programa Word, "polje obrasca" je mjesto gdje se određena vrsta podataka, poput imena ili adrese, sprema. Ako odaberete da se polja obrasca iz dokumenta programa Word uključuju, kontrole tekstnog okvira, potvrdnog okvira i okvira s padajućim popisom se dodaju u predložak obrasca programa InfoPath na mjestu koje odgovara mjestu u dokumentu programa Word. Nadalje, InfoPath automatski prepoznaje dijelove dokumenta programa Word koji bi mogli funkcionirati kao ponavljajuća tablica ili okvir s obogaćenim tekstom i pretvara ih u odgovarajuće kontrole. Na primjer, ako izvješće troškova sadrži prazna, podvučena područja u koja korisnici mogu upisati bilješke o određenim troškovima, InfoPath pretvara ta područja u okvire s obogaćenim tekstom. Korisnici tada mogu upisati više redaka teksta u okvir s obogaćenim tekstom i prikladno oblikovati tekst.

Da biste bolje razumjeli odnos između dokumenta programa Word koji pretvarate pomoću čarobnjaka za uvoz programa InfoPath i predlošku obrasca programa InfoPath, zamislite da zadnjih nekoliko godina vašoj tvrtki ili ustanovi koristila dokument programa Word pod nazivom IzvještajTroškova.doc za prikupljanje izvještaja o troškovima od zaposlenika. IT odjel želi pretvoriti taj dokument u predložak obrasca programa InfoPath tako da podataka obrasca možete poslati kao Extensible Markup Language (XML) dobavljačima sustav.

Ako koristite čarobnjak za uvoz za pretvorba dokumenta IzvješćeTroškova.doc u predložak obrasca, InfoPath stvara predložak obrasca pod nazivom IzvješćeTroškova.xsn. U sljedećem primjeru, tablica Izvješće troškova u dokumentu programa Word je pretvorena u ponavljajuću tablicu u stvorenom predlošku obrasca programa InfoPath. Ponavljajuća tablica omogućuje korisniku umetanje i uklanjanje troškova prema potrebi pritiskom naredbi u izborniku prečaca.

Tablica u programu Word koja je pretvorena u ponavljajuću tablicu programa InfoPath

Kada se dokument programa Word pretvara u predložak obrasca programa InfoPath, izgled i drugi elementi ostaju sačuvani. Prema zadanom, broj praznih redova u ponavljajućoj tablici programa InfoPath odgovara broju praznih redova u tablici programa Word. Međutim, možete sačuvati prostor u predlošku obrasca tako da prikažete samo jedan ili dva reda prema zadanom.

Ovaj novi predložak obrasca sadrži elemente koji su slični onima u dokumentu programa Word, poput tablice za prikupljanje informacija o troškovima. Međutim, ovisno o postavkama koje ste odabrali u čarobnjaku za uvoz, neke mogućnosti se mogu razlikovati u stvorenom predlošku obrasca:

 • Prilikom korištenja čarobnjaka za uvoz dokumenta programa Word uz očuvanje samo izgleda     Stvoreni predložak obrasca sadrži ponavljajuću tablicu za unos stavaka u izvješće troškova. Međutim, sva polja obrasca iz izvornog dokumenta, poput tekstnog okvira Naziv, padajućeg popisa Sektor ili potvrdnih okvira Odjel, odbacuju se iz stvorenog predloška obrasca.

 • Prilikom korištenja čarobnjaka za uvoz dokumenta programa Word uz očuvanje izgleda i pretvaranje polja obrasca dokumenta programa Word u kontrole (zadano)     Stvoreni predložak obrasca sadrži ponavljajuću tablicu za unos stavaka u izvješće troškova. Sva polja obrasca iz izvornog dokumenta, poput tekstnog okvira Naziv, padajućeg popisa Sektor ili potvrdnih okvira Odjel, pretvaraju se u odgovarajuće kontrole programa InfoPath.

 • Prilikom korištenja čarobnjaka za uvoz dokumenta programa Word i pretvaranje polja obrasca dokumenta programa Word u kontrole (prilagođeno)    Možete odlučiti točno koja se polja pretvaraju kada uvozite izvješće troškova. Na primjer, možete onemogućiti mogućnost za pretvorbu praznih ćelija tablice u dokumentu u tekstne okvire u stvorenom predlošku obrasca.

Vrh stranice

Mogućnosti i postavke programa Word koje nisu potpuno podržane tijekom pretvaranja

Neke postavke i oblikovanja u dokumentima programa Word nisu podržane u predlošcima obrasca programa InfoPath. Kada pretvarate dokument programa Word koji sadrži takve postavke, stvoreni predložak obrasca ne sadrži te mogućnosti i postavke. Na primjer, ako dokument programa Word sadrži oznake revizije, one se odbacuju u stvorenom predlošku obrasca jer InfoPath ne podržava tu mogućnost.

Možete koristiti okno zadatka Provjera dizajna u dizajnerski način kako biste otkrili probleme u pretvaranju. Tada možete ispraviti te probleme.

Slijedi popis mogućnosti i postavki koje se ne sačuvaju kada pretvorite dokument programa Word u predložak obrasca programa InfoPath. U nekim slučajevima, oblikovanje se odbacuje, no temeljni tekst ostaje sačuvan. Na primjer, ako imate stupce u novinskom stilu, InfoPath će odbaciti stupce, no uvesti će tekst koji stupci sadrže.

 • Knjižne oznake

 • Animirani tekst

 • Teme

 • Vodeni žigovi

 • Numeriranje redaka

 • Obrubi stranice

 • Podnožja i krajnje bilješke

 • Izgledi stupaca u novinskom stilu

 • Datoteke u privitku

 • Povezani ili uloženi objekti, poput Microsoft Office Excel radnih listova i Microsoft Office Visio crteža

 • Crtežni objekti (uključujući samooblike, krivulje, linije i WordArt)

 • Razmak između znakova (uključujući skaliranje, proširenje ili sužavanje razmaka, smještaj teksta naviše ili naniže i sljubljivanje fontova)

 • Kontrole ActiveX

 • Komentari i evidentirane promjene (uključujući umetanja, brisanja i promjene u oblikovanju)

 • Neke značajke specifične za Microsoft Office Word 2007 (uključujući sastavnim blokovima i kontrole sadržaja)

 • Neke postavke za ispis (uključujući oblikovanje kombiniranih znakova u zaglavlju i podnožju, različita parna i neparna zaglavlja i podnožja, različita zaglavlja i podnožja za prvu stranicu, postavke za uveznu marginu, negativne vrijednosti za gornju i donju marginu, različita usmjerenja stranice i individualne postavke sekcije)

Napomena: Neki se dokumenti programa Word ne može mijenjati bez lozinke. Ako je to slučaj s vašim dokumentom, možda neće biti uspješno je uvesti u programu InfoPath. Da biste riješili taj problem, pokušajte uklanjanje zaštite lozinkom iz dokumenta prije nego ga uvezete. Uz to, neke dokumente Ograničavanje korisnicima na određene vrste Akcije, kao što je unos podataka u poljima obrasca za uređivanje. Ako je to slučaj s vašim dokumentom, možda neće biti uspješno je uvesti u programu InfoPath. Da biste riješili taj problem, pokušajte ukloniti ograničenja uređivanja u dokumentu prije nego ga uvezete.

Slijedi popis mogućnosti i postavki koje su djelomično podržane kada pretvarate dokument programa Word u predložak obrasca programa InfoPath:

Okomiti tekst    InfoPath ostavlja oblikovanje okomitog teksta u dokumentu programa Word ako je tekst pronađen u ćeliji tablice. InfoPath odbacuje oblikovanje okomitog teksta kada pretvara dokument programa Word ako se okomiti tekst pronađe izvan ćelije tablice, u drugom dijelu dokumenta programa Word.

Tekstni okviri     U dokumentima programa Word tekstni okviri su spremnici za tekst koji se mogu smjestiti na stranicu i smanjivati ili povećavati. Ako dokument programa Word sadrži tekstni okvir, taj tekstni okvir se pretvara u ćeliju tablice u stvorenom predlošku obrasca. Sav tekst u tekstnom okviru pojavljuje se u ćeliji tablice u stvorenom predlošku obrasca.

Podvučeni tekst     Podvlačenje je podržano u predlošcima obrasca programa InfoPath. Međutim, sva dekorativna ili dvostruka podvlačenja u dokumentu programa Word pretvara se u jednostruko podvlačenje u stvorenom predlošku obrasca.

Hiperveze koje upućuju na nepodržani protokol     Sve hiperveze se pretvaraju, no ako hiperveza koristi neki protokol osim HTTP, HTTPS, FILE, FTP ili MAILTO, hiperveza neće funkcionirati kada je korisnik pritisne u stvorenom predlošku obrasca.

Stil znaka i tekstni efekti     Stilovi oblikovanja eksponent, indeks i jednostruko precrtano ostaju očuvani tijekom pretvorbe. Drugi stilovi oblikovanja, uključujući tekst s konturom, skriveni tekst i sjenčanje odbacuju se tijekom pretvaranja. Reljefni ili ugrađeni tekst se pretvara u sivi tekst u stvorenom predlošku obrasca.

Postavke sekcije     U programu Word sekcije se koriste za razlikovanje izgleda dokumenta unutar stranice ili između stranica. InfoPath ne podržava ove vrste sekcija i one se odbacuju tijekom pretvaranja. Sve postavke primijenjene na prvu sekciju u dokumentu programa Word primjenjuje se na stvoreni predložak obrasca programa InfoPath.

Oblikovanje zaglavlja i podnožja     Zaglavlje i podnožje u dokumentu programa Word pretvara se u tekst u zaglavlju i podnožju u stvorenom predlošku obrasca. Neka oblikovanja znaka mogu se odbaciti tijekom pretvorbe. Na primjer, ako koristite podebljavanje i kurziv u zaglavlju dokumenta programa Word, InfoPath uzima prvo oblikovanje na koje naiđe u stvorenom predlošku obrasca i odbacuje ostala oblikovanja. Slično, sve postavke primijenjene na prvo zaglavlje ili podnožje u dokumentu programa Word primjenjuju se na stvoreno zaglavlje ili podnožje u predlošku obrasca programa InfoPath.

Pretvaranje fonta     Iako InfoPath uvozi fontove iz dokumenta programa Word kada stvara novi predložak obrasca, ako fontovi u dokumentu nisu dostupni na računalu gdje se obavlja uvoz, zamjenski fontovi se automatski odabiru za predložak obrasca.

Negativne margine stranice     Negativne gornje i donje margine uvoze se kao 0.

Negativne margine, punjenje i postavke uvlačenja     Negativne margine, punjenje i postavke uvlačenja uvoze se kao 0.

Vrh stranice

Pretvaranje dokumenta programa Word u predložak obrasca programa InfoPath

 1. Ako je dokument programa Word otvoren, zatvorite ga.

 2. U načinu dizajna, u izborniku Datoteka pritisnite Uvezi obrazac.

 3. U čarobnjaku za uvoz pritisnite Pomoćni program za uvoz dokumenata programa Word u InfoPath i zatim Dalje.

 4. Pritisnite Pregled.

 5. Pronađite i pritisnite dokument programa Word koji želite pretvoriti i pritisnite Otvori.

  Napomena: Ako uvozite dokument programa Word s ograničenim pravima, morate imati pristup dokumentu Potpuna kontrola. Ako imate samo pristup Čitaj ili Promijeni, pojavljuje se poruka o pogrešci prilikom uvoza.

 6. Kako biste promijenili zadane postavke funkcioniranja uvoza, pritisnite Mogućnosti i označite željene mogućnosti.

 7. Pritisnite Završi.

Vrh stranice

Promjena tablice izgleda u ponavljajuću tablicu

Ako dokument programa Word sadrži tablicu, InfoPath je može pretvoriti u tablica strukture ili ponavljajuću tablicu u stvorenom predlošku obrasca. Vrsta odabrane tablice ovisi o odlukama u dizajniranju u dokumentu programa Word. Možete koristiti sljedeći postupak kao biste brzo pretvorili tablicu izgleda u ponavljajuću tablicu.

Ponavljajuća tablica možete koristiti nudi korisnicima dodatni stupanj fleksibilnosti pri ispunjavanje obrazaca. Kada koristite ponavljajuće tablice, predloška obrasca ne obuhvaća da biste prikazali brojne praznih redaka kada korisnik prvi put otvori. Umjesto toga, korisnici obično vidite samo jedan redak i dodavati samo više kada i ako su potrebni. Time se štedi prostor u obrascu i nudi korisnicima dodatni stupanj personalizacija.

 1. U predlošku obrasca, desnom tipkom miša kliknite bilo gdje unutar tablice izgleda koji želite pretvoriti.

 2. Na izborniku prečaca pokažite na Promijeni u, a zatim Ponavljajućoj tablici.

 3. U dijaloškom okviru Promjena u ponavljajuću tablicu , učinite nešto od sljedećeg:

  • Određivanje redaka zaglavlja za ponavljajuće tablice, unesite vrijednost u okvir broj redaka za zadržavanje kao zaglavlja tablice . Redak zaglavlja obično koristi za naslove stupaca.

  • Da biste odredili podnožje redaka za ponavljajuće tablice, unesite vrijednost u okvir broj redaka za zadržavanje kao zaglavlje tablice . Mnogo tablica uključiti podnožje redaka.

  • Da biste naveli broj redaka podataka da biste koristili, unesite vrijednost u okvir broj ponavljajućih redaka koji se uključuju prilikom ispunjavanja obrasca . Redak podataka je redak koji se može "ponavljati" u obrazac kao proizvoljan broj puta

 4. Na izborniku Umetanje kliknite Dodatne kontroleili pritisnite ALT + I, C.

 5. Umetnite željene kontrole u ćelijama tablice.

Vrh stranice

Promjena potvrdnih okvira u grupu gumba mogućnosti

Ako ste koristili višestruke potvrdne okvire u dokumentu programa Word, InfoPath ih uvozi kao potvrdne okvire u stvoreni predložak obrasca. Ako radije želite koristiti grupu gumba mogućnosti, slijedite niže navedene korake kako biste pretvorili potvrdne okvire u gumbe mogućnosti u predlošku obrasca.

Kada želite da korisnici mogu odaberite samo jednu stavku iz ograničeni skup mogućnosti možete koristiti grupu gumba mogućnosti u predložak obrasca programa Microsoft Office InfoPath.

 1. U predlošku obrasca, kliknite neku od potvrdne okvire koji želite pretvoriti, pa pritisnite i držite CTRL i kliknite svaki dodatni potvrdni okvir koji želite pretvoriti.

 2. Na izborniku Uređivanje pokažite na Promijeni u, a zatim kliknite Gumb mogućnosti.

  Grupa gumba mogućnosti knjiga prikazuje se umjesto potvrdne okvire u predlošku obrasca. Svaki gumb mogućnosti je povezan s istog polja u izvoru podataka. Kad korisnik klikne gumb mogućnosti, vrijednost koji je pridružen tom gumbu mogućnosti se sprema u polju.

Vrh stranice

Pregled problema u oknu zadatka Provjera dizajna tijekom pretvaranja

Ponekad, elementi iz izvornog dokumenta programa Word se ne pojavljuju kao što je očekivano u stvorenom predlošku obrasca ili su uklonjeni tijekom postupka pretvorbe. Na primjer, InfoPath ne podržava mogućnosti WordArt i zamjenjuje objekte WordArt sa zamjenskim slikama u stvorenom predlošku obrasca.

Ako InfoPath primijeti probleme tijekom pretvaranja, okno zadatka Provjera dizajna se automatski otvara nakon što zatvorite čarobnjak za uvoz. U oknu zadatka možete pregledati popis problema i poduzeti potrebne korake za njihovim rješavanjem.

 1. Ako se okno zadatka Provjera dizajna ne vidi, pritisnite Provjera dizajna u izborniku Alati.

  Ako postoje problemi s predloškom obrasca, pojaviti će se poruke u oknu zadatka.

 2. U oknu zadatka Provjera dizajna pritisnite tekst poruke koju želite pregledati.

  Dijaloški okvir pokazuje dodatne informacije o problemu.

  Napomena: Ako dokument programa Word sadrži objekt koji InfoPath ne podržava, poput crtežnih objekata programa Word, tada InfoPath dodaje zamjensku sliku u stvoreni predložak obrasca, pokazujući gdje se izvorni objekt nalazio u dokumentu programa Word. Kako biste saznali više o objektu, pritisnite desnom tipkom miša zamjenski objekt u predlošku obrasca i pritisnite Više pojedinosti u izborniku prečaca.

 3. Ispravite probleme u predlošku obrasca ako je to potrebno. Na primjer, možda želite izbrisati sve zamjenske slike koje niste namjeravali koristiti u predlošku obrasca.

Napomena: Možda ćete primijetiti da se okno zadatka Provjera dizajna sadrži gumb Osvježi . Klikom na gumb Osvježi neće ažurirati poruke koje se pojavljuju kao rezultat uvoz dokumenta programa Word u programu InfoPath. Ako želite ukloniti Uvoz poruka iz okna zadatka Provjera dizajna otvorite dijaloški okvir Datoteka resursa(Alati) , a zatim uklonite datoteku pod nazivom ImportErrors.xml. Tu datoteku automatski se stvara prilikom uvoza dokumenta programa Word u programu InfoPath. Nakon što uklonite ImportErrors.xml datoteku, kliknite Osvježi u oknu zadatka Provjera dizajna da biste trajno izbrisali poruke uvoz. Datoteka ImportErrors.xml nije potreban za predložak obrasca ispravan. Zapravo sigurnosnih vam razloga, dobro je da biste uklonili datoteku prije objavljivanja predloška obrasca.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×