Pretraživanje zapisnika nadzora u centru za sigurnost i usklađenost sustava Office 365

Slijedi postupak pretraživanja zapisnika nadzora u sustavu Office 365.

Prvi korak: pokretanje pretraživanja zapisnika nadzora

Drugi korak: prikaz rezultata pretraživanja

Treći korak: filtriranje rezultata pretraživanja

Četvrti korak: izvoz rezultata pretraživanja u datoteku

Više o preduvjetima za pretraživanje zapisnika nadzora za Office 365 potražite u odjeljku Prije početka.

Prvi korak: pokretanje pretraživanja zapisnika nadzora

 1. Otvorite adresu https://protection.office.com.

  Savjet: Da biste pristupili centru za sigurnost i usklađenost sustava Office 365, upotrijebite privatnu sesiju u web-pregledniku (umjesto uobičajene) jer ćete time spriječiti korištenje vjerodajnice pomoću koje ste trenutno prijavljeni. Da biste otvorili sesiju pregledavanja InPrivate u pregledniku Internet Explorer ili Microsoft Edge, pritisnite CTRL + SHIFT + P. Da biste otvorili privatnu sesiju u pregledniku Google Chrome (naziva anonimni prozor), pritisnite CTRL + SHIFT + N.

 2. Prijavite se u Office 365 pomoću računa tvrtke ili obrazovne ustanove.

 3. U lijevom oknu centra za sigurnost i usklađenost kliknite Pretraživanje i istraživanje pa Pretraživanje zapisnika nadzora.

  Prikazat će se stranica Pretraživanje zapisnika nadzora.

  Konfigurirajte kriterije pa kliknite Pretraži da biste pronašli izvješće

  Napomena: Najprije morate uključiti zapisivanje nadzora da biste mogli pokrenuti pretraživanje zapisnika nadzora. Ako se prikazuje veza Počni bilježiti korisničku i administratorsku aktivnost, kliknite je da biste uključili nadzor. Ako se veza ne prikazuje, nadzor je već uključen za vašu tvrtku ili ustanovu.

 4. Konfigurirajte sljedeće kriterije pretraživanja:

  1. Aktivnosti   Kliknite padajući popis da bi vam se prikazale aktivnosti koje možete tražiti. Korisničke i administratorske aktivnosti organizirane su u grupe povezanih aktivnosti. Možete odabrati određene aktivnosti ili kliknuti naziv grupe aktivnosti da biste odabrali sve aktivnosti iz te grupe. Možete i kliknuti odabranu aktivnost da biste poništili odabir. Kad pokrenete pretraživanje, prikazat će se samo stavke u zapisniku nadzora povezane s odabranim aktivnostima. Ako odaberete Prikaži rezultate za sve aktivnosti, prikazat će se rezultati svih aktivnosti odabranog korisnika ili grupe korisnika.

   U zapisniku nadzora sustava Office 365 bilježi se više od 100 korisničkih i administratorskih aktivnosti. Kliknite karticu Nadzirane aktivnosti u temi u ovom članku da biste pogledali opise svih aktivnosti za različite servise sustava Office 365.

  2. Datum početka i Datum završetka    Po zadanom je odabrano zadnjih sedam dana. Odaberite raspon datuma i vremena da biste prikazali događaje iz tog razdoblja. Datum i vrijeme prikazani su u obliku univerzalnog koordiniranog vremena (UTC-a). Maksimalni raspon datuma koji možete odabrati iznosi 90 dana. Ako je odabrani raspon datuma dulji od 90 dana, prikazat će se pogreška.

   Savjet: Ako koristite maksimalni raspon datuma od 90 dana, kao Datum početka odaberite sadašnje vrijeme. U suprotnom će vam se prikazati pogreška koja vas obavještava da je datum početka prije datuma završetka. Ako ste nadzor uključili tijekom zadnjih 90 dana, maksimalni raspon datuma ne može početi prije datuma kad je nadzor uključen.

  3. Korisnici  Kliknite u taj okvir i odaberite korisnika za kojeg želite prikazati rezultate pretraživanja ili više njih. Na popisu rezultata prikazat će se stavke zapisnika nadzora odabranih aktivnosti korisnika koje odaberete u tom okviru. Ako želite pronaći stavke za sve korisnike (i servisne račune) u tvrtki ili ustanovi, okvir ostavite prazan.

  4. Datoteka ili mapa   Upišite dio naziva datoteke ili mape ili pak cijeli naziv da biste potražili aktivnost povezanu s tom datotekom ili mapom koja sadrži navedenu ključnu riječ. Možete navesti i URL mape ili datoteke. Ako koristite URL, obavezno upišite cijeli put URL-a. Ako upisujete samo dio URL-a, nemojte unositi posebne znakove ili razmake.

   Da biste pronašli unose za sve datoteke i mape u svojoj tvrtki ili ustanovi, okvir ostavite prazan.

 5. Kliknite Pretraživanje da biste pokrenuli pretraživanje na temelju odabranih kriterija.

  Učitat će se rezultati pretraživanja pa će se nekoliko trenutaka kasnije prikazati u odjeljku Rezultati. Kad se dovrši pretraživanje, prikazuje se broj rezultata. Imajte na umu da se u oknu Rezultati prikazuje maksimalno 5000 događaja u blokovima od po 150 događaja. Ako kriterije pretraživanja zadovoljava više od 5000 događaja, prikazuje se 5000 najnovijih događaja.

  Broj rezultata prikazan je nakon dovršetka pretraživanja

Povratak na vrh

Savjeti za pretraživanje zapisnika nadzora

 • Konkretne aktivnosti koje želite potražiti možete odabrati tako da kliknete naziv aktivnosti. Možete i pretraživati sve aktivnosti iz neke grupe (npr. Aktivnosti na datotekama i mapama) tako da kliknete naziv grupe. Ako je neka aktivnost odabrana, odabir možete poništiti klikom na nju. Pomoću okvira za pretraživanje možete i prikazati aktivnosti koje sadrže ključnu riječ koju unesete.

  Kliknite naziv grupe aktivnosti da biste odabrali sve aktivnosti
 • Da bi se prikazali događaji iz zapisnika administratorskog nadzora sustava Exchange, na popisu Aktivnosti morate odabrati mogućnost Prikaži rezultate za sve aktivnosti. Za događaje u zapisniku nadzora u rezultatima se u stupcu Aktivnost prikazuje naziv cmdleta (npr. Set-Mailbox). Da biste pronašli dodatne informacije, kliknite karticu Nadzirane aktivnosti u ovoj temi, a zatim Administratorske aktivnosti u sustavu Exchange.

  Slično tome, postoje neke aktivnosti nadzora koje nemaju odgovarajuću stavku na popisu Aktivnosti. Ako znate naziv operacije za te aktivnosti, možete ih pretražiti sve, a zatim filtrirati rezultate unosom naziva operacije u okvir za stupac Aktivnost. Da biste saznali više o filtriranju rezultata, pogledajte 3. korak.

 • Da biste očistili trenutne kriterije pretraživanja, kliknite Očisti. Raspon datuma vratit će se na zadanu vrijednost, tj. zadnjih sedam dana. Možete i kliknuti Očisti sve da bi se prikazali rezultati za sve aktivnosti da biste poništili odabir svih odabranih aktivnosti.

 • Ako pretraživanje pronađe 5000 rezultata, najčešće možete pretpostaviti da više od 5000 događaja zadovoljava kriterije pretraživanja. U tom slučaju možete suziti kriterije te ponovno pokrenuti pretraživanje da biste pronašli manje rezultata ili pak izvesti sve rezultate pretraživanja tako da odaberete Izvezi rezultate > Preuzmi sve rezultate.

Povratak na vrh

Drugi korak: prikaz rezultata pretraživanja

Rezultati pretraživanja zapisnika nadzora prikazuju se u odjeljku Rezultati na stranici Pretraživanje zapisnika nadzora. Kao što je već navedeno, prikazuje se najviše 5000 (najnovijih) događaja u blokovima od po 150 događaja. Da biste prikazali više događaja, možete koristiti kliznik u oknu Rezultati ili pritisnuti tipke Shift + End da biste prikazali sljedećih 150 događaja.

Rezultati sadrže sljedeće informacije o svakom događaju obuhvaćenom pretraživanjem.

 • Datum    Datum i vrijeme događaja (u obliku UTC-a).

 • IP adresa    IP adresa uređaja korištenog prilikom zapisivanja aktivnosti. IP adresa prikazuje se u obliku IPv4 ili IPv6 adrese.

 • Korisnik    Korisnik (ili servisni račun) koji je izvršio radnju koja je aktivirala zapisivanje događaja.

 • Aktivnost   Aktivnost koju je korisnik izvršio. Ta vrijednost odgovara aktivnostima odabranima na padajućem popisu Aktivnosti. Za događaje iz zapisnika administratorskog nadzora sustava Exchange u tom se stupcu prikazuje cmdlet sustava Exchange.

 • Stavka    Objekt koji je aktivnošću stvoren ili izmijenjen. To je, primjerice, datoteka koja je prikazana ili izmijenjena ili pak korisnički račun koji je ažuriran. U taj se stupac ne zapisuje vrijednost se za sve aktivnosti.

 • Detalji   Dodatne pojedinosti o aktivnosti. Ni u taj se stupac ne zapisuje vrijednost za sve aktivnosti.

Savjet: Da biste sortirali rezultate, kliknite zaglavlje stupca u odjeljku Rezultati. Rezultate možete sortirati od A do Ž ili od Ž do A. Da biste rezultate sortirali od najstarijeg prema najnovijem odnosno od najnovijeg prema najstarijem, kliknite zaglavlje Datum.

Prikaz pojedinosti o određenom događaju

Dodatne pojedinosti o nekom događaju možete pogledati tako da kliknete zapis o događaju na popisu rezultata pretraživanja. Prikazat će se stranica Detalji s detaljnim svojstvima zapisa o događaju. Prikazana svojstva ovise o servisu sustava Office 365 u kojem se odvio događaj. Da biste prikazali te pojedinosti, kliknite Dodatne informacije. Opise potražite u članku Detaljna svojstva u zapisniku o nadzoru sustava Office 365.

Kliknite Dodatne informacije da biste pogledali detaljna svojstva zapisa o događaju u zapisniku o nadzoru

Povratak na vrh

Treći korak: filtriranje rezultata pretraživanja

Uz to što ih možete sortirati, rezultate pretraživanja zapisnika nadzora možete i filtrirati. To je sjajna značajka koja omogućuje brzo filtriranje rezultata prema određenom korisniku ili aktivnosti. Možete početi sa širokim pretraživanjem, a potom brzo filtrirati rezultate da biste vidjeli određene događaje. Potom možete suziti kriterije pretraživanja pa ponovno pokrenuti pretraživanje da bi vam se vratio manji i sažetiji skup rezultata.

Filtriranje rezultata:

 1. Pokrenite pretraživanje zapisnika nadzora.

 2. Kad se prikažu rezultati, kliknite Filtriraj rezultate.

  Ispod svakog zaglavlja stupca prikazuju se okviri za ključne riječi.

 3. Kliknite jedan od okvira ispod zaglavlja stupca i unesite riječ ili izraz, ovisno o tome koji stupac želite filtrirati. Rezultati će se dinamički prerasporediti i prikazat će se samo događaji podudarni s filtrom.

  Unesite riječ u filtar da bi se prikazali događaji koji odgovaraju filtru
 4. Da biste očistili filtar, u okviru filtra kliknite X ili kliknite Sakrij filtriranje.

Savjet: Da biste prikazali događaje iz zapisnika administratorskog nadzora sustava Exchange, u okvir za filtriranje Aktivnost upišite (crtica). Time će se prikazati nazivi cmdleta koji se nalaze u stupcu Aktivnost za administratorske događaje sustava Exchange. Potom nazive cmdleta možete sortirati abecednim redoslijedom.

Povratak na vrh

Četvrti korak: izvoz rezultata pretraživanja u datoteku

Rezultate pretraživanja zapisnika nadzora možete izvesti u datoteku s vrijednostima odvojenima zarezom (CSV datoteku). Tu datoteku potom možete otvoriti u programu Microsoft Excel te u njoj upotrijebiti značajke kao što su pretraživanje, sortiranje, filtriranje i dijeljenje jednog stupca s ćelijama koje sadrže više vrijednosti na više njih.

 1. Pokrenite pretraživanje zapisnika nadzora te mijenjajte kriterije pretraživanja dok ne dobijete željene rezultate.

 2. Kliknite Izvezi rezultate i odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Spremi učitane rezultate    Tu mogućnost odaberite ako želite izvesti samo stavke prikazane u odjeljku Rezultati na stranici Pretraživanje zapisnika nadzora. CSV datoteka koja će se preuzeti sadržavat će jednake stupce (i podatke) kao one prikazane na stranici (Datum, Korisnik, Aktivnost, Stavke i Detalji). U CSV datoteku umeće se dodatan stupac (naziva Više), a sadrži dodatne informacije iz stavke zapisnika nadzora. Budući da izvozite rezultate koji su učitani (i prikazani) na stranici Pretraživanje zapisnika nadzora, moguće je izvesti maksimalno 5000 stavki.

  • Preuzmi sve rezultate    Tu mogućnost odaberite ako želite izvesti sve stavke Office 365 zapisnika nadzora sustava koje zadovoljavaju kriterije pretraživanja. Ako je skup rezultata pretraživanja velik, tom ćete mogućnošću preuzeti sve stavke zapisnika nadzora, a ne samo 5000 rezultata prikazanih na stranici Pretraživanje zapisnika nadzora. Tom će se mogućnošću u CSV datoteku preuzeti neobrađeni podaci iz zapisnika nadzora, kao i dodatne informacije o stavci zapisnika nadzora koje se nalaze u stupcu PodaciONadzoru. Ako odaberete tu mogućnost izvoza, preuzimanje datoteke može dulje trajati jer datoteka može biti mnogo veća od one koja se preuzima odabirom druge mogućnosti.

   Važno: U CSV datoteku moguće je preuzeti maksimalno 50 000 stavki iz jednog pretraživanja zapisnika nadzora. Ako se u CSV datoteku preuzme 50 000 rezultata, najčešće možete pretpostaviti da više od 50 000 događaja zadovoljava kriterije pretraživanja. Da biste izvezli više stavki od tog ograničenja, pokušajte rasponom datuma smanjiti broj stavki u zapisniku nadzora. Da biste izvezli više od 50 000 stavki, možda ćete morati više puta pokrenuti pretraživanje manjeg raspona datuma.

 3. Nakon odabira mogućnosti izvoza pri dnu prozora prikazuje se poruka s upitom želite li otvoriti CSV datoteku, spremiti je u mapu Preuzimanja ili u neku određenu mapu.

Povratak na vrh

Dodatne informacije o izvozu rezultata pretraživanja zapisnika nadzora

 • Pomoću mogućnosti Preuzmi sve rezultate svi se neobrađeni podaci Office 365 zapisnika nadzora sustava preuzimaju u CSV datoteku. Nazivi stupaca koje ta datoteka sadrži (DatumStvaranja, IDoviKorisnika, Operacija, PodaciONadzoru) razlikuju se od onih u datoteci koja se preuzima odabirom mogućnosti Spremi učitane rezultate. U te dvije CSV datoteke mogu se razlikovati i vrijednosti za iste aktivnosti. Aktivnost u stupcu Radnja CSV datoteke, primjerice, može biti drukčija od verzije „prilagođene korisniku” koja se prikazuje u stupcu Aktivnost na stranici Pretraživanje zapisnika nadzora; na primjer, PrijavaUSandučić odnosno Korisnik se prijavio u poštanski sandučić.

 • Ako preuzmete sve rezultate, CSV datoteka sadržavat će stupac pod nazivom PodaciONadzoru, u kojem se nalaze dodatne informacije o svakom događaju. Kao što je već navedeno, u tom se stupcu nalazi svojstvo s više vrijednosti za više svojstava iz stavke zapisnika nadzora. Svi su property:value parovi iz tog svojstva s više vrijednosti međusobno razdvojeni zarezom. Pomoću značajke Power Query u programu Excel stupac možete podijeliti na više stupaca da bi svako svojstvo imalo vlastiti stupac. Na taj ćete način moći sortirati i filtrirati rezultate prema jednom ili više od tih svojstava. Da biste saznali kako to učiniti, pročitajte odjeljak „Podjela stupca prema graničniku” u odjeljku Podjela stupca s tekstom (Power Query).

  Kada podijelite stupac PodaciONadzoru, možete filtrirati stupac Operacije da biste prikazali detaljna svojstva o određenoj vrsti aktivnosti.

 • Za podatke koji se prikazuju u polju PodaciONadzoru postoji ograničenje od 3060 znakova po zapisu o nadzoru. Ako je premašeno ograničenje broja znakova od 3060, podaci u tom polju neće biti vidljivi u cijelosti.

 • Kada preuzmete sve rezultate pretraživanja koje sadrži događaje iz različitih servisa sustava Office 365, u stupcu PodaciONadzoru CSV datoteke nalazit će se različita svojstva, ovisno o tome na kojem je servisu radnja izvršena. Stavke iz zapisnika nadzora sustava Exchange i servisa Azure AD, primjerice, sadrže svojstvo pod nazivom ResultStatus, koje označava je li radnja bila uspješna. Tog svojstva nema u događajima sustava SharePoint. Slično tome, događaji sustava SharePoint sadrže svojstvo koje određuje URL web-mjesta za aktivnosti povezane s datotekama i mapama. Da biste izbjegli takvo ponašanje, preporučujemo da pokrenete više pretraživanja radi izvoza rezultata aktivnosti s jednog servisa.

  Opis svojstava navedenih u stupcu PodaciONadzoru CSV datoteke prilikom preuzimanja svih rezultata te informacije o tome na koji se servis koje svojstvo odnosi potražite u članku Detaljna svojstva u zapisniku nadzora sustava Office 365.

Povratak na vrh

Prije pretraživanja zapisnika nadzora sustava Office 365 obavezno pročitajte sljedeće informacije.

 • Da biste mogli pretraživati zapisnik nadzora sustava Office 365, vi (ili neki drugi administrator) najprije morate uključiti zapisivanje nadzora. Da biste ga uključili, samo na stranici Pretraživanje zapisnika nadzora u centru za sigurnost i usklađenost kliknite Počni bilježiti korisničku i administratorsku aktivnost. (ako vam se veza ne prikazuje, nadzor je već uključen za vašu tvrtku ili ustanovu). Kad uključite nadzor, prikazat će se poruka koja vas obavještava da se zapisnik nadzora priprema te da nekoliko sati nakon dovršetka pripreme možete pokrenuti pretraživanje. To je potrebno učiniti samo jedanput.

  Napomena: Trenutno uvodimo uključivanje nadzora po zadanom. Dotad ga možete uključiti prema navedenim uputama.

 • Da biste mogli pretraživati zapisnik nadzora sustava Office 365, u sustavu Exchange Online mora vam biti dodijeljena uloga samo za prikaz zapisnika nadzora ili uloga za zapisnike nadzora. Te se uloge po zadanom dodaju grupama uloga za upravljanje usklađenošću ili upravljanje tvrtkom ili ustanovom na stranici Dozvole u centru za administratore sustava Exchange. Da biste nekom korisniku omogućili pretraživanje zapisnika nadzora sustava Office 365 s najmanjom razinom ovlasti, u sustavu Exchange Online možete stvoriti prilagođenu grupu uloga, dodati ulogu samo za prikaz zapisnika nadzora ili ulogu za zapisnike nadzora, a potom u novu grupu uloga dodati korisnika kao člana. Dodatne informacije potražite u članku Upravljanje grupama uloga u sustavu Exchange Online.

  Važno: Ako ulogu samo za prikaz zapisnika nadzora ili ulogu za zapisnike nadzora korisniku dodijelite na stranici Dozvole u centru za sigurnost i usklađenost, korisnik neće moći pretraživati zapisnik nadzora sustava Centar za sigurnost i usklađenost. Dozvole mu morate dodijeliti u sustavu Exchange Online. Razlog je to što je cmdlet koji se koristi za pretraživanje zapisnika nadzora zapravo cmdlet sustava Exchange Online.

 • Ako za tvrtku ili ustanovu želite isključiti pretraživanje zapisnika nadzora u sustavu Office 365, u udaljenoj ljusci PowerShell koja je povezana s vašom tvrtkom ili ustanovom sa sustavom Exchange Online možete pokrenuti sljedeću naredbu:

  Set-AdminAuditLogConfig -UnifiedAuditLogIngestionEnabled $false

  Da biste ponovno uključili nadzor, pokrenite sljedeću naredbu u ljusci PowerShell sustava Exchange Online:

  Set-AdminAuditLogConfig -UnifiedAuditLogIngestionEnabled $true

  Dodatne informacije potražite u članku Isključivanje pretraživanja zapisnika nadzora u sustavu Office 365.

 • Kao što je već navedeno, cmdlet koji se koristi za pretraživanje zapisnika nadzora zapravo je cmdlet sustava Exchange Online, odnosno Search-UnifiedAuditLog. To znači da zapisnik nadzora sustava Office 365 možete pretražiti pomoću tog cmdleta umjesto pomoću stranice Pretraživanje zapisnika nadzora u centru za sigurnost i usklađenost. Cmdlet je potrebno pokrenuti u udaljenoj ljusci PowerShell koja je povezana s tvrtkom ili ustanovom sa sustavom Exchange Online. Dodatne informacije potražite u članku Search-UnifiedAuditLog.

 • Želite li programatski preuzeti podatke iz zapisnika nadzora sustava Office 365, preporučujemo da umjesto skripte PowerShell koristite API za aktivnost upravljanja sustava Office 365. API za aktivnost upravljanja sustava Office 365 REST je web-servis koji može koristiti rješenja za nadzor operacija razvoja, sigurnosti i usklađenosti za tvrtku ili ustanovu. Dodatne informacije potražite u članku Referenca za API za aktivnost upravljanja sustava Office 365.

 • U zapisniku nadzora sustava Office 365 možete potražiti aktivnosti izvršene zadnjih 90 dana.

 • Do prikaza stavke zapisnika nadzora za neki događaj u rezultatima pretraživanja može proći do 30 minuta ili do 24 sata od samog događaja. U tablici u nastavku prikazano je koliko je vremena potrebno da bi se prikazali razni servisi sustava Office 365.

  Servis sustava Office 365

  30 minuta

  24 sata

  Azure Active Directory (administratorski događaji)

  Kvačica

  Azure Active Directory (događaji prijave korisnika)

  Kvačica

  Exchange Online

  Kvačica

  Microsoft Teams

  Kvačica

  Power BI

  Kvačica

  Centar za sigurnost i usklađenost

  Kvačica

  SharePoint Online i OneDrive za tvrtke

  Kvačica

  Sway

  Kvačica

  Yammer

  Kvačica

 • Azure Active Directory (Azure AD) direktorijski je servis za Office 365. Objedinjeni zapisnik nadzora sadrži aktivnosti korisnika, grupa, aplikacija, domena i direktorija u centru Centar za administratore sustava Office 365 ili na portalu za upravljanje platformom Azure. Cjelokupan popis događaja servisa Azure AD potražite u članku Prijavljeni događaji nadzora servisa Azure Active Directory.

 • Zapisnici nadzora servisa Exchange Online sastoje se od dvije vrste događaja: administratorskih događaja sustava Exchange (akcije koje obavljaju administratori) i događaja poštanskog sandučića (akcije korisnika poštanskih sandučića). Imajte na umu da nadzor poštanskih sandučića nije omogućen po zadanom. Da bi se u zapisniku nadzora u sustavu Office 365 mogli tražiti događaji poštanskog sandučića, potrebno ga je omogućiti za svakog korisnika. Dodatne informacije o nadzoru poštanskih sandučića i akcijama tog nadzora koje se bilježe, potražite u članku Omogućivanje nadzora poštanskih sandučića u sustavu Office 365.

 • Zapisnik nadzora za Power BI nije po zadanom omogućen. Da biste u zapisniku nadzora sustava Office 365 potražili aktivnosti na servisu Power BI, morate omogućiti nadzor na portalu za administratore servisa Power BI. Upute potražite u članku Nadzor servisa Power BI.

Povratak na vrh

U tablicama u ovom odjeljku opisuju se aktivnosti koje se nadziru u sustavu Office 365. Te događaje možete pretraživati putem pretraživanja zapisnika nadzora u centru za sigurnost i usklađenost. Da biste pristupili detaljnim uputama, kliknite karticu Pretraživanje zapisnika nadzora.

Te tablice grupiraju povezane aktivnosti ili aktivnosti određenog servisa sustava Office 365. Tablice uključuju neslužbeni naziv koji se prikazuje na padajućem popisu Aktivnosti i naziv odgovarajuće operacije koja se prikazuje u detaljnim informacijama zapisa nadzora te u CSV datoteci prilikom izvoza rezultata pretraživanja. Da biste saznali više, pročitajte Detaljna svojstva u zapisniku nadzora u sustavu Office 365.

Kliknite jednu od sljedećih veza da biste otvorili određenu tablicu.

Aktivnosti na datotekama i stranicama

Aktivnosti na mapama

Aktivnosti povezane sa zajedničkim korištenjem i zahtjevima za pristup

Aktivnosti sinkronizacije

Aktivnosti administracije web-mjesta

Aktivnosti u poštanskom sandučiću sustava Exchange

Aktivnosti na servisu Sway

Aktivnosti administracije korisnika

Aktivnosti administracije grupe servisa Azure AD

Aktivnosti administracije aplikacija

Aktivnosti administracije uloga

Aktivnosti administracije direktorija

Aktivnosti povezane s obavezom predočavanja elektroničkih dokumenata

Aktivnosti na servisu Power BI

Aktivnosti na servisu Microsoft Teams

Aktivnosti na servisu Yammer

Microsoft Stream

Administratorske aktivnosti u sustavu Exchange

Aktivnosti na datotekama i stranicama

U tablici u nastavku opisane su aktivnosti na datotekama i stranicama u sustavu SharePoint Online i na servisu OneDrive za tvrtke.

Neslužbeni naziv

Operacija

Opis

Pristupljeno je datoteci

FileAccessed

Korisnik ili sistemski račun pristupio je datoteci.

(ništa)

FileAccessedExtended

To je povezano s aktivnošću "Pristupljeno je datoteci" (FileAccessed). Događaj FileAccessedExtended bilježi se kada ista osoba kontinuirano pristupa datoteci tijekom duljeg vremenskog razdoblja (do tri sata). Događaji FileAccessedExtended bilježe se da bi se smanjio broj događaja FileAccessed koji se bilježe kada se datoteci kontinuirano pristupa. To pridonosi smanjivanju šuma višestrukih zapisa za FileAccessed jer je u osnovi riječ o istoj korisničkoj aktivnosti te omogućuje fokusiranje na prvi (i važniji) događaj FileAccessed.

Datoteka je prijavljena

FileCheckedIn

Korisnik je prijavio dokument koji je odjavio iz biblioteke dokumenata.

Datoteka je odjavljena

FileCheckedOut

Korisnik je odjavio dokument iz biblioteke dokumenata. Korisnici mogu odjaviti dokumente koji se zajednički koriste s njima te u njih unositi promjene.

Datoteka je kopirana

FileCopied

Korisnik je kopirao dokument s web-mjesta. Kopirana datoteka može se spremiti u drugu mapu na web-mjestu.

Datoteka je izbrisana

FileDeleted

Korisnik je izbrisao dokument s web-mjesta.

Izbrisana datoteka iz koša za smeće

FileDeletedFirstStageRecycleBin

Korisnik briše datoteku iz koša za smeće na web-mjestu.

Izbrisana datoteka iz koša za smeće druge razine

FileDeletedSecondStageRecycleBin

Korisnik briše datoteku iz koša za smeće druge razine na web-mjestu.

Otkriven je zlonamjeran softver u datoteci

FileMalwareDetected

Antivirusni modul sustava SharePoint otkriva zlonamjeran softver u datoteci.

Odbačena je odjava datoteke

FileCheckOutDiscarded

Korisnik je odbacio (ili poništio) odjavu datoteke. To znači da su sve promjene koje je korisnik unio u datoteku dok je bila odjavljena odbačene i nisu spremljene u verziju dokumenta koja se nalazi u biblioteci dokumenata.

Datoteka je preuzeta

FileDownloaded

Korisnik je preuzeo dokument s web-mjesta.

Datoteka je izmijenjena

FileModified

Korisnik ili sistemski račun izmijenio je sadržaj ili svojstva dokumenta koji se nalazi na web-mjestu.

(ništa)

FileModifiedExtended

To je povezano s aktivnošću "Izmijenjena datoteka" (FileModified). Događaj FileModifiedExtended bilježi se kada ista osoba kontinuirano mijenja datoteku tijekom duljeg vremenskog razdoblja (do tri sata). Događaji FileModifiedExtended bilježe se da bi se smanjio broj događaja FileModified koji se bilježe kada se datoteka kontinuirano mijenja. To pridonosi smanjivanju šuma višestrukih zapisa za FileModified jer je u osnovi riječ o istoj korisničkoj aktivnosti te omogućuje fokusiranje na prvi (i važniji) događaj FileModifed.

Datoteka je premještena

FileMoved

Korisnik je premjestio dokument s trenutnog mjesta na web-mjestu na neko novo mjesto.

Recikliranje svih radnih verzija datoteke

FileVersionsAllMinorsRecycled

Korisnik briše sve radne verzije iz povijesti verzija datoteke. Izbrisane verzije premještaju se u koš za smeće web-mjesta.

Recikliranje svih verzija datoteke

FileVersionsAllRecycled

Korisnik briše sve verzije iz povijesti verzija datoteke. Izbrisane verzije premještaju se u koš za smeće web-mjesta.

Reciklirana verzija datoteke

FileVersionRecycled

Korisnik briše verziju iz povijesti verzija datoteke. Izbrisana se verzija premješta u koš za smeće web-mjesta.

Datoteka je preimenovana

FileRenamed

Korisnik je promijenio naziv dokumenta na web-mjestu

Datoteka je vraćena

FileRestored

Korisnik je vratio dokument iz koša za smeće na web-mjestu.

Datoteka je prenesena

FileUploaded

Korisnik je prenio dokument u mapu na web-mjestu.

Prikazana stranica

PageViewed

Korisnik pregledava stranicu na web-mjestu. To ne obuhvaća korištenje web-preglednika za pregled datoteka koje se nalaze u biblioteci dokumenata.

(ništa)

PageViewedExtended

To je povezano s aktivnošću "Pregledana stranica" (PageViewed). Događaj PageViewedExtended bilježi se kada ista osoba kontinuirano pregledava web-stranicu tijekom duljeg vremenskog razdoblja (do tri sata). Događaji PageViewedExtended bilježe se da bi se smanjio broj događaja PageViewed koji se bilježe kada se datoteka kontinuirano pregledava. To pridonosi smanjivanju šuma višestrukih zapisa za PageViewed jer je u osnovi riječ o istoj korisničkoj aktivnosti te omogućuje fokusiranje na prvi (i važniji) događaj PageViewed.

Povratak na vrh

Aktivnosti na mapama

U tablici u nastavku opisane su aktivnosti na mapama u sustavu SharePoint Online i na servisu OneDrive za tvrtke.

Neslužbeni naziv

Operacija

Opis

Kopirana mapa

FolderCopied

Korisnik kopira mapu s web-mjesta na drugo mjesto u sustavu SharePoint ili na servisu OneDrive za tvrtke.

Stvorena mapa

FolderCreated

Korisnik stvara mapu na web-mjestu.

Izbrisana mapa

FolderDeleted

Korisnik briše mapu s web-mjesta.

Izbrisana mapa iz koša za smeće

FolderDeletedFirstStageRecycleBin

Korisnik briše mapu iz koša za smeće na web-mjestu.

Izbrisana mapa iz koša za smeće druge razine

FolderDeletedSecondStageRecycleBin

Korisnik briše mapu iz koša za smeće druge razine na web-mjestu.

Izmijenjena mapa

FolderModified

Korisnik mijenja mapu na web-mjestu. To obuhvaća promjenu metapodataka mape, kao što su promjena oznaka i svojstava.

Premještena mapa

FolderMoved

Korisnik premješta mapu na neko drugo mjesto na web-mjestu.

Preimenovana mapa

FolderRenamed

Korisnik preimenuje mapu na web-mjestu.

Vraćena mapa

FolderRestored

Korisnik vraća izbrisanu mapu iz koša za smeće na web-mjestu.

Povratak na vrh

Aktivnosti povezane sa zajedničkim korištenjem i zahtjevima za pristup

U tablici u nastavku opisuju se aktivnosti zajedničkog korištenja među korisnicima te zahtjeva za pristup u sustavu SharePoint Online i na servisu OneDrive za tvrtke. Za događaje zajedničkog korištenja u stupcu Detalji odjeljka Rezultati navedeno je ime korisnika ili naziv grupe s kojom se stavka zajednički koristi te podatak o tome jesu li korisnik odnosno grupa član ili gost tvrtke ili ustanove. Dodatne informacije potražite u članku Korištenje nadzora zajedničkog korištenja u zapisniku nadzora sustava Office 365.

Napomena: Korisnici mogu biti članovi ili gosti, ovisno o svojstvu UserType objekta korisnika. Član je obično zaposlenik, a gost vanjski suradnik tvrtke ili ustanove. Kad korisnik prihvati pozivnicu za zajedničko korištenje (a nije član tvrtke ili ustanove), za njega se stvara račun gosta u direktoriju tvrtke ili ustanove. Kad korisnik gost ima račun u direktoriju, resursi se mogu izravno zajednički koristiti s njime (i nije potrebna pozivnica).

Neslužbeni naziv

Operacija

Opis

Prihvaćen je zahtjev za pristup

AccessRequestAccepted

Zatražen pristup web-mjestu, mapi ili dokumentu prihvaćen je te je korisniku odobren pristup.

Prihvaćena je pozivnica za zajedničko korištenje

SharingInvitationAccepted

Korisnik (član ili gost) prihvatio je pozivnicu za zajedničko korištenje te mu je dopušten pristup resursu. Događaj sadrži informacije o korisniku koji je pozvan te adresu e-pošte korištenu za prihvaćanje pozivnice (ta dva podatka mogu biti različita). Aktivnost je često popraćena drugim događajem u kojem se opisuje na koji je način korisniku odobren pristup resursu, primjerice, dodavanjem korisnika u grupu koja ima pristup resursu.

Dodana je razina dozvola na zbirku web-mjesta

PermissionLevelAdded

Dodana je razina dozvola na zbirku web-mjesta.

Korisnik je dodan u sigurnu vezu

AddedToSecureLink

Na popis entiteta koji mogu koristiti tu sigurnu vezu za zajedničko korištenje dodan je korisnik.

Blokirana je pozivnica za zajedničko korištenje

SharingInvitationBlocked

Pozivnica za zajedničko korištenje koju je poslao korisnik u vašoj tvrtki ili ustanovi blokirana je zbog pravilnika o vanjskom zajedničkom korištenju koji vanjsko zajedničko korištenje dopušta ili zabranjuje na temelju domene ciljnog korisnika. U ovom je slučaju pozivnica za zajedničko korištenje blokirana iz sljedećeg razloga:

 • domena ciljnog korisnika ne nalazi se na popisu dopuštenih domena

  ili

 • domena ciljnog korisnika nalazi se na popisu blokiranih domena

Dodatne informacije o dopuštanju ili blokiranju vanjskog zajedničkog korištenja na temelju domena potražite u članku Zajedničko korištenje s ograničenih domena u sustavu SharePoint Online i na servisu OneDrive za tvrtke.

Prekinuto nasljeđivanje razine dozvola

PermissionLevelsInheritanceBroken

Stavka je promijenjena tako da više ne nasljeđuje razine dozvola s nadređene stavke.

Prekinuto nasljeđivanje zajedničkog korištenja

SharingInheritanceBroken

Stavka je promijenjena tako da više ne nasljeđuje dozvole za zajedničko korištenje s nadređene stavke.

Stvorena je veza za zajedničko korištenje unutar tvrtke

CompanyLinkCreated

Korisnik je stvorio vezu na resurs za cijelu tvrtku. Veze za cijelu tvrtku mogu koristiti samo članovi tvrtke ili ustanove. Gosti ih ne mogu koristiti.

Stvoren je zahtjev za pristup

AccessRequestCreated

Korisnik je zatražio pristup web-mjestu, mapi ili dokumentu za koji nema dozvolu pristupa.

Stvorena je anonimna veza

AnonymousLinkCreated

Korisnik je stvorio anonimnu vezu na resurs. Svatko s tom vezom može pristupiti resursu bez provjere autentičnosti.

Stvorena sigurna veza

SecureLinkCreated

Za tu je stavku stvorena sigurna veza za zajedničko korištenje.

Stvorena je pozivnica za zajedničko korištenje

SharingInvitationCreated

Korisnik je omogućio zajedničko korištenje resursa u sustavu SharePoint Online ili na servisu OneDrive za tvrtke s korisnikom koji se ne nalazi u direktoriju tvrtke ili ustanove.

Izbrisana je sigurna veza

SecureLinkDeleted

Izbrisana je sigurna veza za zajedničko korištenje.

Odbijen je zahtjev za pristup

AccessRequestDenied

Odbijen je zahtjev za pristup web-mjestu, mapi ili dokumentu.

Izmijenjena je razina dozvola za zbirku web-mjesta

PermissionLevelModified

Promijenjena je razina dozvola za zbirku web-mjesta.

Uklonjena je veza za zajedničko korištenje unutar tvrtke

CompanyLinkRemoved

Korisnik je uklonio vezu na resurs za cijelu tvrtku. Putem te se veze više ne može pristupiti resursu.

Uklonjena je anonimna veza

AnonymousLinkRemoved

Korisnik je uklonio anonimnu vezu na resurs. Putem te se veze više ne može pristupiti resursu.

Uklonjena je razina dozvola sa zbirke web-mjesta

PermissionLevelRemoved

Uklonjena je razina dozvola sa zbirke web-mjesta.

Vraćeno je nasljeđivanje zajedničkog korištenja

SharingInheritanceReset

Unesena je promjena tako da stavka nasljeđuje dozvole za zajedničko korištenje s nadređene stavke.

Omogućeno je zajedničko korištenje datoteke, mape ili web-mjesta

SharingSet

Korisnik (član ili gost) omogućio je zajedničko korištenje datoteke, mape ili web-mjesta u sustavu SharePoint ili na servisu OneDrive za tvrtke s korisnikom iz direktorija tvrtke ili ustanove. Vrijednost u stupcu Detalji za ovu aktivnost određuje ime korisnika s kojim se resurs zajednički koristi te podatak o tome je li korisnik član ili gost. Aktivnost je često popraćena drugim događajem u kojem se opisuje na koji je način korisniku odobren pristup resursu, primjerice, dodavanjem korisnika u grupu koja ima pristup resursu.

Ažuriran je zahtjev za pristup

AccessRequestUpdated

Ažuriran je zahtjev za pristup stavci.

Ažurirana je anonimna veza

AnonymousLinkUpdated

Korisnik je ažurirao anonimnu vezu na resurs. Ažurirano polje bit će navedeno u svojstvu EventData kad izvezete rezultate pretraživanja.

Ažurirana pozivnica za zajedničko korištenje

SharingInvitationUpdated

Ažurirana je pozivnica za vanjsko zajedničko korištenje.

Iskorištena je anonimna veza

AnonymousLinkUsed

Anonimni korisnik pristupio je resursu putem anonimne veze. Korisnikov identitet nije poznat, ali možete saznati druge pojedinosti, kao što je korisnikova IP adresa.

Poništeno je zajedničko korištenje datoteke, mape ili web-mjesta

SharingRevoked

Korisnik (član ili gost) poništio je zajedničko korištenje datoteke, mape ili web-mjesta koje je prije toga zajednički koristio s drugim korisnikom.

Iskorištena je veza za zajedničko korištenje unutar tvrtke

CompanyLinkUsed

Korisnik je pristupio resursu putem veze za cijelu tvrtku.

Korištenja je sigurna veza

SecureLinkUsed

Neki korisnik koristi sigurnu vezu.

Korisnik je dodan u sigurnu vezu

AddedToSecureLink

Na popis entiteta koji mogu koristiti neku sigurnu vezu za zajedničko korištenje dodan je korisnik.

Korisnik je uklonjen iz sigurne veze

RemovedFromSecureLink

S popisa entiteta koji mogu koristiti neku sigurnu vezu za zajedničko korištenje uklonjen je korisnik.

Opozvana je pozivnica za zajedničko korištenje

SharingInvitationRevoked

Korisnik je opozvao pozivnicu za zajedničko korištenje resursa.

Povratak na vrh

Aktivnosti sinkronizacije

U tablici u nastavku navedene su aktivnosti sinkronizacije datoteka u sustavu SharePoint Online i na servisu OneDrive za tvrtke.

Neslužbeni naziv

Operacija

Opis

Računalu je dopušteno sinkroniziranje datoteka

ManagedSyncClientAllowed

Korisnik je uspješno uspostavio odnos sinkronizacije s web-mjestom. Odnos sinkronizacije uspio je zato što je korisnikovo računalo član domene koja je dodana na popis domena (tj. popis sigurnih primatelja) koje mogu pristupati bibliotekama dokumenata u vašoj tvrtki ili ustanovi.

Dodatne informacije o toj značajci potražite u članku Omogućivanje sinkronizacije sa servisom OneDrive za domene s popisa sigurnih primatelja pomoću cmdleta za Windows PowerShell.

Računalu je blokirano sinkroniziranje datoteka

UnmanagedSyncClientBlocked

Korisnik je pokušao uspostaviti odnos sinkronizacije s web-mjestom s računala koje nije član domene tvrtke ili ustanove ili je član domene koja nije dodana na popis domena (tj. popis sigurnih primatelja) koje mogu pristupati bibliotekama dokumenata u vašoj tvrtki ili ustanovi. Odnos sinkronizacije nije dopušten, a korisnikovu je računalu blokirano sinkroniziranje datoteka s bibliotekom dokumenata, preuzimanje iz nje i prijenos u biblioteku.

Informacije o toj značajci potražite u članku Omogućivanje sinkronizacije sa servisom OneDrive za domene s popisa sigurnih primatelja pomoću cmdleta za Windows PowerShell.

Preuzete su datoteke na računalo

FileSyncDownloadedFull

Korisnik je uspostavio odnos sinkronizacije i uspješno prvi put preuzeo datoteke iz biblioteke dokumenata na računalo.

Preuzete su promjene datoteka na računalo

FileSyncDownloadedPartial

Korisnik je uspješno preuzeo sve promjene datoteka iz biblioteke dokumenata. Ta aktivnost označava da su sve promjene koje su unesene u datoteke u biblioteci dokumenata preuzete na korisnikovo računalo. Preuzete su samo promjene jer je korisnik prethodno preuzeo biblioteku dokumenata (što označava aktivnost Preuzete su datoteke na računalo).

Prenesene su datoteke u biblioteku dokumenata

FileSyncUploadedFull

Korisnik je uspostavio odnos sinkronizacije i uspješno prvi put prenio datoteke s računala u biblioteku dokumenata.

Prenesene su promjene datoteka u biblioteku dokumenata

FileSyncUploadedPartial

Korisnik je uspješno prenio sve promjene u biblioteku dokumenata. Taj događaj označava da su promjene koje su unesene u lokalnu verziju datoteke iz biblioteke dokumenata uspješno prenesene u biblioteku dokumenata. Prenesene su samo promjene jer je korisnik prethodno već prenio te datoteke (što označava aktivnost Prenesene su datoteke u biblioteku dokumenata).

Povratak na vrh

Aktivnosti administracije web-mjesta

U tablici u nastavku navedeni su događaji nastali tijekom zadataka administracije web-mjesta u sustavu SharePoint Online.

Neslužbeni naziv

Operacija

Opis

Dodan je izuzeti korisnički agent

ExemptUserAgentSet

SharePoint ili globalni administrator dodao je korisničkog agenta na popis izuzetih korisničkih agenata u centru za administratore sustava SharePoint.

Dodan je administrator zbirke web-mjesta

SiteCollectionAdminAdded

Administrator ili vlasnik zbirke web-mjesta dodao je neku osobu kao administratora zbirke tog web-mjesta. Administratori zbirke web-mjesta imaju dozvole za potpunu kontrolu nad zbirkom web-mjesta i svim web-podmjestima.

Dodan je korisnik ili grupa u grupu sustava SharePoint

AddedToGroup

Korisnik je dodao člana ili gosta u grupu sustava SharePoint. Ta je radnja možda bila namjerna ili je uslijedila kao rezultat neke druge aktivnosti, npr. događaja zajedničkog korištena.

Korisniku je dopušteno stvaranje grupa

AllowGroupCreationSet

Administrator ili vlasnik web-mjesta dodao je razinu dozvola za web-mjesto kojom korisniku kojem je dodijeljena ta dozvola dopušta stvaranje grupe za to web-mjesto.

Premještanje web-mjesta prema zemljopisnim kriterijima je otkazano

SiteGeoMoveCancelled

SharePoint ili globalni administrator uspješno je otkazao premještanje web-mjesta sustava SharePoint ili servisa OneDrive prema zemljopisnim kriterijima.Značajka Multi-Geo capability omogućuje organizaciji Office 365 da obuhvati više Office 365 geografskih lokacija podatkovnih centara poznatih i kao geosi. Dodatne informacije potražite u članku Značajka Multi-Geo Capabilities u programu OneDrive i sustavu SharePoint Online u sustavu Office 365.

Promijenjen je pravilnik o zajedničkom korištenju

SharingPolicyChanged

SharePoint ili globalni administrator promijenio je pravilnik o zajedničkom korištenju u sustavu SharePoint pomoću portala za administratore sustava Office 365, portala za administratore sustava SharePoint ili komponente SharePoint Online Management Shell. Zabilježit će se svaka promjena postavki pravilnika o zajedničkom korištenju u tvrtki ili ustanovi. Promijenjeni pravilnik naveden je u polju sa svojstvom ModifiedProperties u detaljnim svojstvima zapisa događaja.

Promijenjen je pravilnik o pristupu uređaju

DeviceAccessPolicyChanged

SharePoint ili globalni administrator promijenio je pravilnik o neupravljanim uređajima za vašu tvrtku ili ustanovu. Taj pravilnik određuje pristup do sustava SharePoint i Office 365 te servisa OneDrive s uređaja koji nisu pridruženi vašoj tvrtki ili ustanovi. Za konfiguriranje tog pravilnika potrebna je pretplata na Enterprise Mobility + Security. Dodatne informacije potražite u članku Upravljanje pristupom s neupravljanih uređaja.

Promijenjeni su izuzeti korisnički agenti

CustomizeExemptUsers

SharePoint ili globalni administrator prilagodio je popis izuzetih korisničkih agenata u centru za administratore sustava SharePoint. Možete odrediti koje korisničke agente treba izuzeti od primanja cijele web-stranice radi indeksiranja. To znači da će korisnički agent koji ste naveli kao izuzeti, obrasce programa InfoPath, kada na njih naiđe, vratiti kao XML datoteku, a ne kao cijelu web-stranicu. Time se ubrzava indeksiranje obrazaca programa InfoPath.

Promijenjen je pravilnik o pristupu mreži

NetworkAccessPolicyChanged

SharePoint ili globalni administrator promijenio je pravilnik o pristupu na temelju mjesta (poznato i pod nazivom granica pouzdane mreže) u centru za administratore sustava SharePoint ili pomoću komponente SharePoint Online PowerShell. Ta vrsta pravilnika određuje tko može pristupiti resursima sustava SharePoint i servisa OneDrive u vašoj tvrtki ili ustanovi na temelju ovlaštenog raspona IP adresa koje ste naveli. Dodatne informacije potražite u članku Upravljanje pristupom do podataka sustava SharePoint Online i servisa OneDrive na temelju definiranih mrežnih mjesta.

Premještanje web-mjesta prema zemljopisnim kriterijima je dovršeno

SiteGeoMoveCompleted

Premještanje web-mjesta prema zemljopisnim kriterijima koje je zakazao globalni administrator u tvrtki ili ustanovi uspješno je dovršeno.Značajka Multi-Geo capability omogućuje organizaciji Office 365 da obuhvati više Office 365 geografskih lokacija podatkovnih centara poznatih i kao geosi. Dodatne informacije potražite u članku Značajka Multi-Geo Capabilities u programu OneDrive i sustavu SharePoint Online u sustavu Office 365.

Stvorena je grupa

GroupAdded

Administrator ili vlasnik web-mjesta stvorio je grupu za web-mjesto ili izvršio zadatak uslijed kojeg je stvorena grupa. Kad korisnik, primjerice, prvi put stvori vezu za zajedničko korištenje datoteke, na korisnikovo web-mjesto na servisu OneDrive za tvrtke dodaje se sistemska grupa. Taj događaj može biti i rezultat toga što je korisnik stvorio vezu s dozvolama za uređivanje zajedničke datoteke.

Stvorena je veza za slanje na određeno mjesto

SendToConnectionAdded

SharePoint ili globalni administrator stvorio je novu vezu za slanje na određeno mjesto na stranici za upravljanje zapisima u centru za administratore sustava SharePoint. Vezom za slanje na određeno mjesto određuju se postavke spremišta dokumenata ili centra za zapise. Kad stvorite vezu za slanje na određeno mjesto, organizator sadržaja može slati dokumente na to mjesto.

Stvorena je zbirka web-mjesta

SiteCollectionCreated

SharePoint ili globalni administrator stvorio je novu zbirku web-mjesta u tvrtki ili ustanovi sa sustavom SharePoint Online ili korisnik dodjeljuje resurse svom web-mjestu servisa OneDrive za tvrtke.

Izbrisana je grupa

GroupRemoved

Korisnik je izbrisao grupu s web-mjesta.

Izbrisana je veza za slanje na određeno mjesto

SendToConnectionRemoved

SharePoint ili globalni administrator izbrisao je vezu za slanje na određeno mjesto na stranici za upravljanje zapisima u centru za administratore sustava SharePoint.

Izbrisano web-mjesto

SiteDeleted

Administrator web-mjesta briše web-mjesto.

Omogućen je pretpregled dokumenata

PreviewModeEnabledSet

Administrator web-mjesta omogućio je pretpregled dokumenata na web-mjestu.

Omogućen je naslijeđeni tijek rada

LegacyWorkflowEnabledSet

Administrator ili vlasnik web-mjesta dodao je vrstu sadržaja zadatka tijeka rada sustava SharePoint 2013 na web-mjesto. Globalni administratori mogu i omogućiti tijekove rada za cijelu tvrtku ili ustanovu u centru za administratore sustava SharePoint.

Omogućen je Office na zahtjev

OfficeOnDemandSet

Administrator web-mjesta omogućio je Office na zahtjev, što korisnicima omogućuje pristup najnovijoj verziji aplikacija sustava Office za računala. Office na zahtjev omogućuje se u centru za administratore sustava SharePoint te je za njega potrebna pretplata na Office 365 koja obuhvaća potpune i instalirane aplikacije sustava Office.

Omogućeni su RSS sažeci sadržaja

NewsFeedEnabledSet

Administrator ili vlasnik web-mjesta omogućio je RSS sažetke sadržaja za web-mjesto. Globalni administratori mogu omogućiti RSS sažetke sadržaja za cijelu tvrtku ili ustanovu u centru za administratore sustava SharePoint.

Izmijenjene postavke zahtjeva za pristup

WebRequestAccessModified

Postavke zahtjeva pristupa izmijenjene su na web-mjestu.

Izmijenjena je postavka Članovi mogu zajednički koristiti

WebMembersCanShareModified

Postavka Članovi mogu zajedničko koristiti izmijenjena je na nekom web-mjestu.

Izmijenjene su dozvole za web-mjesto

SitePermissionsModified

Administrator ili vlasnik web-mjesta (ili pak sistemski račun) promijenio je razinu dozvola dodijeljenu nekoj grupi na web-mjestu. Ta se aktivnost bilježi i ako se sve dozvole uklone iz grupe.

Napomena: Operacija je ukinuta u sustavu SharePoint Online. Da biste pronašli povezane događaje, možete potražiti druge aktivnosti povezane s dozvolama, kao što su Dodan je administrator zbirke web-mjesta, Dodan je korisnik ili grupa u grupu sustava SharePoint, Korisniku je dopušteno stvaranje grupa, Stvorena je grupa i Izbrisana je grupa.

Korisnik ili grupa uklonjeni su iz grupe sustava SharePoint

RemovedFromGroup

Korisnik je uklonio člana ili gosta iz grupe sustava SharePoint. Ta je radnja možda bila namjerna ili je uslijedila kao rezultat neke druge aktivnosti, npr. događaja poništavanja zajedničkog korištena.

Web-mjesto je preimenovano

SiteRenamed

Administrator ili vlasnik web-mjesta preimenovao je web-mjesto

Zatražene su administratorske dozvole za web-mjesto

SiteAdminChangeRequest

Korisnik je zatražio da ga se doda kao administratora zbirke web-mjesta. Administratori zbirke web-mjesta imaju dozvole za potpunu kontrolu nad zbirkom web-mjesta i svim web-podmjestima.

Zakazano premještanje web-mjesta prema zemljopisnim kriterijima

SiteGeoMoveScheduled

SharePoint ili globalni administrator uspješno je zakazao premještanje web-mjesta sustava SharePoint ili servisa OneDrive prema zemljopisnim kriterijima.Značajka Multi-Geo capability omogućuje organizaciji Office 365 da obuhvati više Office 365 geografskih lokacija podatkovnih centara poznatih i kao geosi. Dodatne informacije potražite u članku Značajka Multi-Geo Capabilities u programu OneDrive i sustavu SharePoint Online u sustavu Office 365.

Postavljeno je glavno web-mjesto

HostSiteSet

SharePoint ili globalni administrator promijenio je web-mjesto na kojem se nalaze osobna web-mjesta ili web-mjesta servisa OneDrive za tvrtke.

Ažurirana je grupa

GroupUpdated

Administrator ili vlasnik web-mjesta promijenio je postavke grupe za web-mjesto. To može obuhvaćati promjenu naziva grupe, tko može prikazati ili uređivati članstvo grupe te način obrade zahtjeva za članstvo.

Povratak na vrh

Aktivnosti u poštanskom sandučiću sustava Exchange

U tablici u nastavku navedene su aktivnosti koje se mogu zapisati u zapisnik nadzora poštanskog sandučića. Bilježe se aktivnosti u poštanskom sandučiću vlasnika poštanskog sandučića, delegiranog korisnika ili administratora. Nadzor poštanskog sandučića u sustavu Office 365 po zadanom je uključen. Da bi se zapisivala aktivnost u poštanskom sandučiću, mora biti uključeno bilježenje u zapisnik nadzora poštanskog sandučića. Dodatne informacije potražite u članku Omogućivanje nadzora poštanskih sandučića u sustavu Office 365.

Neslužbeni naziv

Operacija

Opis

Delegatu su dodijeljene dozvole za poštanski sandučić

Add-MailboxPermission

Administrator je korisniku (koji se naziva i delegat) dodijelio dozvolu FullAccess za poštanski sandučić druge osobe. Dozvola FullAccess delegatu omogućuje otvaranje poštanskog sandučića druge osobe te čitanje sadržaja poštanskog sandučića i upravljanje njime.

Poruke su kopirane u drugu mapu

Copy

Poruke je kopirana u drugu mapu.

Stvorena stavka poštanskog sandučića

Create

Stavka se stvara u mapi Kalendar, Kontakti, Bilješke ili Zadaci u poštanskom sandučiću, npr. stvara se novi zahtjev za sastanak. Imajte na umu da se stvaranje, slanje ili primanje poruke ne nadzire. Ni stvaranje mape poštanskog sandučića se ne nadzire.

Izbrisane su poruke iz mape Izbrisane stavke

SoftDelete

Poruka je trajno izbrisana ili je izbrisana iz mape Izbrisane stavke. Te se stavke premještaju u mapu za stavke s mogućnošću oporavka. Poruke se u mapu za stavke s mogućnošću oporavka premještaju i kad ih korisnik odabere te pritisne Shift + Delete.

Poruke su premještene u drugu mapu

Move

Poruka je premještena u drugu mapu.

Poruke su premještene u mapu Izbrisane stavke

MoveToDeletedItems

Poruka je izbrisana i premještena u mapu Izbrisane stavke.

Izmijenjena mapa dozvola

UpdateFolderPermissions

Promijenjena je dozvola za mapu. Dozvole za mape određuju koji korisnik u tvrtki ili ustanovi može pristupati mapama poštanskog sandučića i porukama u mapi.

Poruke su očišćene iz poštanskog sandučića

HardDelete

Poruka je očišćena iz mape za stavke s mogućnošću oporavka (trajno izbrisana iz poštanskog sandučića).

Delegatu su oduzete dozvole za poštanski sandučić

Remove-MailboxPermission

Administrator je uklonio dozvolu FullAccess (koja je bila dodijeljena delegatu) s poštanskog sandučića korisnika. Nakon uklanjanja dozvole FullAccess delegat neće moći otvarati sadržaj u poštanskom sandučiću drugog korisnika niti mu pristupati.

Poslana je poruka pomoću dozvola Slanje kao

SendAs

Poslana je poruka pomoću dozvole Slanje kao. To znači da je drugi korisnik poslao poruku koja izgleda kao da ju je poslao vlasnik poštanskog sandučića.

Poslana je poruka pomoću dozvola Pošalji u ime

SendOnBehalf

Poslana je poruka pomoću dozvole Pošalji u ime. To znači da je drugi korisnik poslao poruku u ime vlasnika poštanskog sandučića. U poruci je primatelju naznačeno u čije je ime poruka poslana i tko ju je doista poslao.

Poruka je ažurirana

Update

Promijenjena je poruka ili njezina svojstva.

Korisnik se prijavio u poštanski sandučić

MailboxLogin

Korisnik se prijavio u svoj poštanski sandučić.

Povratak na vrh

Aktivnosti na servisu Sway

U tablici u nastavku navedene su korisničke i administratorske aktivnosti na servisu Sway. Sway je aplikacija sustava Office 365 koja omogućuje prikupljanje, oblikovanje i razmjenu ideja, priča i prezentacija na interaktivnom web-području crtanja. Dodatne informacije potražite u članku Najčešća pitanja o servisu Sway – pomoć za administratore.

Neslužbeni naziv

Operacija

Opis

Promijenjena je razina zajedničkog korištenja za Sway

SwayChangeShareLevel

Korisnik je promijenio razinu zajedničkog korištenja za Sway. Događaj se bilježi kad korisnik promijeni opseg zajedničkog korištenja za neki Sway, npr. iz javnog u korištenje unutar tvrtke ili ustanove.

Stvoren je Sway

SwayCreate

Korisnik je stvorio Sway.

Izbrisan je Sway

SwayDelete

Korisnik je izbrisao Sway.

Onemogućeno je dupliciranje Swaya

SwayDisableDuplication

Korisnik je onemogućio dupliciranje Swaya.

Dupliciran je Sway

SwayDuplicate

Korisnik je duplicirao Sway.

Uređen je Sway

SwayEdit

Korisnik je uredio Sway.

Omogućeno je dupliciranje Swaya

EnableDuplication

Korisnik je omogućio dupliciranje Sway, korisniku je mogućnost omogućivanja dupliciranja swaya po zadanom omogućena.

Opozvano je zajedničko korištenje Swaya

SwayRevokeShare

Korisnik je prestao zajednički koristiti Sway tako što je opozvao pristup njemu. Opozivanjem pristupa mijenjaju se veze koje su povezane sa swayom.

Omogućeno je zajedničko korištenje Swaya

SwayShare

Korisnik namjerava zajednički koristiti Sway. Taj se događaj bilježi kad korisnik klikne određeno odredište zajedničkog korištenja na izborniku za zajedničko korištenje u aplikaciji Sway. U događaju se ne navodi je li korisnik dovršio radnju zajedničkog korištenja.

Isključeno je zajedničko korištenje Swaya s vanjskim korisnicima

SwayExternalSharingOff

Administrator je za cijelu tvrtku ili ustanovu onemogućio zajedničko korištenje Swaya s vanjskim korisnicima putem centra za administratore sustava Office 365.

Uključeno je zajedničko korištenje Swaya s vanjskim korisnicima

SwayExternalSharingOn

Administrator je za cijelu tvrtku ili ustanovu omogućio zajedničko korištenje Swaya s vanjskim korisnicima putem centra za administratore sustava Office 365.

Isključen je servis Sway

SwayServiceOff

Administrator je za cijelu tvrtku ili ustanovu onemogućio Sway putem centra za administratore sustava Office 365.

Uključen je servis Sway

SwayServiceOn

Administrator je za cijelu tvrtku ili ustanovu omogućio Sway putem centra za administratore sustava Office 365 (servis Sway po zadanom je omogućen).

Prikazan je Sway

SwayView

Korisnik je prikazao Sway.

Povratak na vrh

Aktivnosti administracije korisnika

U tablici u nastavku navedene su aktivnosti administracije korisnika koje se bilježe kad administrator doda ili promijeni korisnički račun koristeći Centar za administratore sustava Office 365 ili portal za upravljanje platformom Azure.

Aktivnost

Operacija

Opis

Dodan je korisnik

Dodavanje korisnika

Stvoren je korisnički račun za Office 365.

Promijenjena je korisnička licenca

Promjena korisničke licence

Promijenjena je licenca koja je dodijeljena korisniku. Da biste vidjeli koje su licence promijenjene, pogledajte odgovarajuću aktivnost Ažuriran je korisnik.

Promijenjena je korisnička lozinka

Promjena korisničke lozinke

Administrator je promijenio lozinku za korisnika.

Izbrisan je korisnik

Brisanje korisnika

Izbrisan je korisnički račun za Office 365.

Ponovno je postavljena korisnička lozinka

Ponovno postavljanje korisničke lozinke

Administrator je ponovno postavio lozinku za korisnika.

Postavljeno je svojstvo za prisilnu promjenu lozinke

Postavljanje prisilne promjene korisničke lozinke

Administrator je postavio svojstvo zbog koje korisnik mora promijeniti lozinku kad se sljedeći put prijavi u Office 365.

Postavljena su svojstva licence

Postavljanje svojstava licence

Administrator je izmijenio svojstva licence koja je dodijeljena korisniku.

Ažuriran je korisnik

Ažuriranje korisnika

Administrator je promijenio svojstvo ili više svojstava korisničkog računa. Popis svojstava korisnika koja se mogu ažurirati potražite u odjeljku „Ažuriranje korisničkih atributa” u članku Prijavljeni događaji nadzora servisa Azure Active Directory.

Povratak na vrh

Aktivnosti administracije grupe servisa Azure AD

U tablici u nastavku navedene su aktivnosti administracije grupe koje se zapisuju kad administrator ili korisnik promijeni grupu sustava Office 365 ili kad administrator stvori sigurnosnu grupu koristeći Centar za administratore sustava Office 365 ili portal za upravljanje platformom Azure. Dodatne informacije o grupama u sustavu Office 365 potražite u članku Pregledavanje, stvaranje i brisanje grupa putem centra za administratore sustava Office 365.

Neslužbeni naziv

Operacija

Opis

Dodana je grupa

Dodavanje grupe

Stvorena je grupa.

Dodan je član u grupu

Dodavanje člana u grupu

U grupu je dodan član.

Izbrisana je grupa

Brisanje grupe

Izbrisana je grupa.

Uklonjen je član iz grupe

Uklanjanje člana iz grupe

Iz grupe je uklonjen član.

Ažurirana je grupa

Ažuriranje grupe

Promijenjeno je neko svojstvo grupe.

Povratak na vrh

Aktivnosti administracije aplikacija

U tablici u nastavku navedene su aktivnosti administracije aplikacija koje se zapisuju kad administrator doda aplikaciju ili promijeni aplikaciju registriranu na servisu Azure AD. Sve aplikacije koje za provjeru autentičnosti koriste Azure AD moraju biti registrirane u direktoriju.

Neslužbeni naziv

Operacija

Opis

Dodan je unos o delegiranju

Dodavanje unosa o delegiranju

Za aplikaciju je stvorena/odobrena dozvola za provjeru autentičnosti na servisu Azure AD.

Dodan je upravitelj servisa

Dodavanje upravitelja servisa

Registrirana je aplikacija na servisu Azure AD. Aplikaciju u direktoriju predstavlja upravitelj servisa.

Dodane su vjerodajnice za upravitelj servisa

Dodavanje vjerodajnica za upravitelj servisa

Za upravitelj servisa na servisu Azure AD dodane su vjerodajnice. Upravitelj servisa predstavlja aplikaciju u direktoriju.

Uklonjen je unos o delegiranju

Uklanjanje unosa o delegiranju

Iz aplikacija je uklonjena dozvola za provjeru autentičnosti na servisu Azure AD.

Uklonjen je upravitelj servisa iz direktorija

Uklanjanje upravitelja servisa

Sa servisa Azure AD izbrisana je aplikacija ili je poništena njezina registracija. Aplikaciju u direktoriju predstavlja upravitelj servisa.

Uklonjene su vjerodajnice za upravitelj servisa

Uklanjanje vjerodajnica za upravitelj servisa

Za upravitelj servisa na servisu Azure AD uklonjene su vjerodajnice. Upravitelj servisa predstavlja aplikaciju u direktoriju.

Postavljen je unos o delegiranju

Postavljanje unosa o delegiranju

Za aplikaciju je ažurirana dozvola za provjeru autentičnosti na servisu Azure AD.

Povratak na vrh

Aktivnosti administracije uloga

U tablici u nastavku navode se aktivnosti administracije uloga servisa Azure AD koje se bilježe kad administrator upravlja administratorskim ulogama u centru za administratore sustava Office 365 ili na portalu za upravljanje platformom Azure.

Neslužbeni naziv

Operacija

Opis

Dodan je član u ulogu

Dodavanje člana uloge u ulogu

Korisnik je dodan u ulogu administratora u sustavu Office 365.

Uklonjen je korisnik iz uloge direktorija

Uklanjanje člana uloge iz uloge

Korisnik je uklonjen iz uloge administratora u sustavu Office 365.

Postavljeni su podaci za kontakt s tvrtkom

Postavljanje podataka za kontakt s tvrtkom

Ažurirane su preference za kontakt na razini cijele tvrtke u sustavu Office 365. To obuhvaća adrese e-pošte za poruke e-pošte povezane s pretplatom koje šalje Office 365 te za tehničke obavijesti o servisima sustava Office 365.

Povratak na vrh

Aktivnosti administracije direktorija

U tablici u nastavku navode se aktivnosti povezane s direktorijem i domenom servisa Azure AD koje se bilježe kad administrator upravlja tvrtkom ili ustanovom sa sustavom Office 365 u centru za administratore sustava Office 365 ili na portalu za upravljanje platformom Azure.

Neslužbeni naziv

Operacija

Opis

Dodana je domena u tvrtku

Dodavanje domene u tvrtku

Dodana je domena u tvrtku ili ustanovu sa sustavom Office 365.

Dodan je partner u direktorij

Dodavanje partnera u direktorij

U tvrtku ili ustanovu sa sustavom Office 365 dodan je partner (delegirani administrator).

Uklonjena je domena iz tvrtke

Uklanjanje domene iz tvrtke

Uklonjena je domena iz tvrtke ili ustanove sa sustavom Office 365.

Uklonjen je partner iz direktorija

Uklanjanje partnera iz direktorija

Iz tvrtke ili ustanove sa sustavom Office 365 uklonjen je partner (delegirani administrator).

Postavljeni su podaci o tvrtki

Postavljanje podataka o tvrtki

Ažurirani su podaci o tvrtki za tvrtku ili ustanovu sa sustavom Office 365. To obuhvaća adrese e-pošte za poruke e-pošte povezane s pretplatom koje šalje Office 365 te za tehničke obavijesti o servisima sustava Office 365.

Postavljena je provjera autentičnosti domene

Postavljanje provjere autentičnosti domene

Promijenjena je postavka provjere autentičnosti domene za tvrtku ili ustanovu sa sustavom Office 365.

Ažurirane su postavke vanjskog pristupa za domenu

Postavljanje postavki vanjskog pristupa za domenu

Promijenjene su postupke vanjskog pristupa (vanjskog zajedničkog korištenja) za tvrtku ili ustanovu sa sustavom Office 365.

Postavljen je pravilnik za lozinke

Postavljanje pravilnika za lozinke

Promijenjena su ograničenja duljine i dopuštenih znakova za korisničke lozinke u tvrtki ili ustanovi sa sustavom Office 365.

Uključena je sinkronizacija sa servisom Azure AD

Postavljena je oznaka DirSyncEnabled za tvrtku

Postavljeno je svojstvo koje omogućuje direktoriju sinkronizaciju sa servisom Azure AD.

Ažurirana je domena

Ažuriranje domene

Ažurirane su postavke domene tvrtke ili ustanove sa sustavom Office 365.

Potvrđena je domena

Potvrda domene

Potvrđeno je da je vaša tvrtka ili ustanova vlasnik domene.

Domena je potvrđena potvrdom e-pošte

Potvrda domene potvrdom e-pošte

Potvrdom e-poštom potvrđeno je da je tvrtka ili ustanova vlasnik domene.

Povratak na vrh

Aktivnosti povezane s obavezom predočavanja elektroničkih dokumenata

Aktivnosti povezane s pretraživanjem sadržaja ili obavezom predočavanja elektroničkih dokumenata u centru za sigurnost i usklađenost sustava Office 365 ili putem cmdleta za Windows PowerShell bilježe se u zapisnik nadzora sustava Office 365. To obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • stvaranje slučajeva obaveze predočavanja elektroničkih dokumenata i upravljanje njima

 • stvaranje, pokretanje i uređivanje pretraživanja sadržaja

 • izvršavanje radnji pretraživanja sadržaja, kao što su pretpregled, izvoz i brisanje rezultata pretraživanja

 • konfiguriranje filtriranja dozvola za pretraživanje sadržaja

 • upravljanje administratorskom ulogom za obavezu predočavanja elektroničkih dokumenata

Popis i detaljan opis aktivnosti povezanih s obavezom predočavanja elektroničkih dokumenata potražite u članku Pretraživanje aktivnosti povezanih s obavezom predočavanja elektroničkih dokumenata u zapisniku nadzora sustava Office 365.

Napomena: Da bi se u rezultatima pretraživanja prikazali događaji koje pokreću aktivnosti navedene u odjeljku Aktivnosti e-otkrivanja na popisu Aktivnosti, možda ćete morati pričekati do 30 minuta. Isto tako, do prikaza odgovarajućih događaja koje pokreću aktivnosti cmdleta za predočavanje elektroničkih dokumenata u rezultatima pretraživanja može proći do 24 sata.

Povratak na vrh

Aktivnosti na servisu Power BI

U tablici u nastavku navedene su korisničke i administratorske aktivnosti na servisu Power BI koje se bilježe u zapisniku nadzora sustava Office 365.

Važno: zapisnik nadzora za Power BI nije po zadanom omogućen. Da biste u zapisniku nadzora sustava Office 365 potražili aktivnosti na servisu Power BI, morate omogućiti nadzor na portalu za administratore servisa Power BI. Upute potražite u članku Nadzor servisa Power BI.

Neslužbeni naziv

Operacija

Opis

Dodani su članovi grupe servisa Power BI

AddGroupMembers

Dodan je član u grupni radni prostor servisa Power BI.

Analizirani skup podataka servisa Power BI

AnalyzedByExternalApplication

Skup podataka analiziran je pomoću vanjske aplikacije.

Stvorena je nadzorna ploča za Power BI

CreateDashboard

Stvorena je nova nadzorna ploča.

Stvorena je grupa servisa Power BI

CreateGroup

Stvorena je grupa.

Stvoren je organizacijski paket sadržaja za Power BI

CreateOrgApp

Stvoren je organizacijski paket sadržaja

Izbrisana je nadzorna ploča za Power BI

DeleteDashboard

Izbrisana je nadzorna ploča.

Izbrisani su skupovi podataka za Power BI

DeleteDataset

Izbrisan je skup podataka.

Izbrisano je izvješće servisa Power BI

DeleteReport

Izbrisano je izvješće.

Preuzeto je izvješće servisa Power BI

DownloadReport

Korisnik je preuzeo izvješće servisa Power BI sa servisa na svoje računalo.

Uređena je nadzorna ploča za Power BI

EditDashboard

Promijenjen je naziv nadzorne ploče.

Izvezeni su vizualni podaci izvješća servisa Power BI

ExportReport

Izvezeni su podaci s pločice izvješća.

Izvezeni su podaci s pločice servisa Power BI

ExportTile

Izvezeni su podaci s pločice nadzorne ploče.

Ispisana je nadzorna ploča servisa Power BI

PrintDashboard

Ispisana je nadzorna ploča.

Ispisana je stranica izvješća servisa Power BI

PrintReport

Ispisano je izvješće.

Izvješće servisa Power BI objavljeno je na webu

PublishToWebReport

Izvješće je objavljeno na webu.

Zajednički se koristi nadzorna ploča za Power BI

ShareDashboard

Zajednički se koristi nadzorna ploča.

Pokrenuto je probno razdoblje za Power BI

OptInForProTrial

Korisnik je pokrenuo probnu pretplatu na Power BI Pro.

Ažurirane su postavke servisa Power BI za tvrtku ili ustanovu

UpdatedAdminFeatureSwitch

Administrator je promijenio postavku za tvrtku ili ustanovu na portalu za administratore servisa Power BI.

Prikazana je nadzorna ploča za Power BI

ViewDashboard

Netko je prikazao nadzornu ploču.

Prikazano je izvješće servisa Power BI

ViewReport

Netko je prikazao izvješće.

Povratak na vrh

Aktivnosti na servisu Microsoft Teams

U tablici u nastavku navedene su korisničke i administratorske aktivnosti na servisu Microsoft Teams koje se bilježe u zapisniku nadzora sustava Office 365. Microsoft Teams radni je prostor u sustavu Office 365 utemeljen na čavrljanju. U njemu se objedinjuju timski razgovori, sastanci, datoteke i bilješke. Dodatne informacije te veze na teme pomoći potražite na sljedećim mjestima:

Neslužbeni naziv

Operacija

Opis

Bot je dodan u tim

BotAddedToTeam

Korisnik je dodao bot u tim.

Dodan je kanal

ChannelAdded

Korisnik je dodao kanal u tim.

Dodan je poveznik

ConnectorAdded

Korisnik je dodao poveznik u kanal.

Dodani članovima tima

MemberAdded

Vlasnik tima dodaje članove u tim.

Dodana je kartica

TabAdded

Korisnik je dodao karticu u kanal.

Promijenjena postavka kanala

ChannelSettingChanged

Operacija ChannelSettingChanged bilježi se u slučaju sljedećih aktivnosti člana tima. Za svaku se aktivnost u stupcu Stavka u rezultatima pretraživanja zapisnika nadzora prikazuje opis promijenjene postavke (što je u nastavku prikazano u zagradama).

 • Mijenja naziv kanala tima (Naziv kanala).

 • Mijenja opis kanala tima (Opis kanala).

Promijenjena postavka tvrtke ili ustanove

OrganizationSettingChanged

Operacija OrganizationSettingChanged bilježi se ako sljedeće aktivnosti izvede globalni administrator (pomoću sustava Centar za administratore sustava Office 365). Imajte na umu da te aktivnosti utječu na postavke za Microsoft Teams za cijelu tvrtku ili ustanovu. Dodatne informacije potražite u članku Administratorske postavke za Microsoft Teams.

Za svaku se aktivnost u stupcu Stavka u rezultatima pretraživanja zapisnika nadzora prikazuje opis promijenjene postavke (što je u nastavku prikazano u zagradama).

 • Omogućuje ili onemogućuje Microsoft Teams u tvrtki ili ustanovi (Microsoft Teams).

 • Omogućuje ili onemogućuje interoperabilnost između aplikacije Microsoft Teams i servisa Skype za tvrtke u tvrtki ili ustanovi (Interoperabilnost servisa Skype za tvrtke).

 • Omogućuje ili onemogućuje prikaz organizacijskog grafikona u klijentima aplikacije Microsoft Teams (Prikaz organizacijskog grafikona).

 • Omogućuje ili onemogućuje članovima tima zakazivanje privatnih sastanaka (Zakazivanje privatnih sastanaka).

 • Omogućuje ili onemogućuje članovima tima zakazivanje sastanaka za kanal (Zakazivanje sastanaka za kanal).

 • Omogućuje ili onemogućuje videopozivanje na sastancima aplikacije Teams (Videozapisi na sastancima putem Skypea).

 • Omogućuje ili onemogućuje zajedničko korištenje zaslona na sastancima aplikacije Microsoft Teams u tvrtki ili ustanovi (Zajedničko korištenje zaslona na sastancima putem Skypea).

 • Omogućuje ili onemogućuje dodavanje animiranih slika (sa servisa Giphy) u razgovore putem aplikacija Teams (Animirane slike).

 • Mijenja postavku ocjene sadržaja za tvrtku ili ustanovu (Ocjena sadržaja).

  Ocjena sadržaja ograničava vrstu animiranih slika koje se mogu prikazivati u razgovorima.

 • Omogućuje ili onemogućuje članovima tima dodavanje slika koje se mogu prilagođavati (zovu se prilagođeni memeovi) s interneta u timske razgovore (Slike s interneta koje se mogu prilagođavati).

 • Omogućuje ili onemogućuje članovima tima dodavanje slika koje se mogu uređivati (naljepnice) u timske razgovore (Slike koje se mogu uređivati).

 • Omogućuje ili onemogućuje članovima tima korištenje botova u razgovorima i kanalima aplikacije Microsoft Teams (Botovi na razini tvrtke ili ustanove).

 • Omogućuje određene botove za Microsoft Teams; to ne uključuje T-bot, bot za pomoć aplikacije Teams koji je dostupan ako su botovi omogućeni u tvrtki ili ustanovi (Pojedinačni botovi).

 • Omogućuje ili onemogućuje članovima tima dodavanje proširenja ili kartica (Proširenja ili kartice).

 • Omogućuje ili onemogućuje istodobno učitavanje botova drugih proizvođača za Microsoft Teams (Istodobno učitavanje botova).

 • Omogućuje ili onemogućuje korisnicima slanje poruka e-pošte u kanal aplikacije Microsoft Teams (E-pošta kanala).

Promijenjena uloga članova tima

MemberRoleChanged

Vlasnik tima mijenja uloga članova u timu. Sljedeće vrijednosti označavaju vrstu uloge dodijeljene korisniku.

1      Označava uloga vlasnika.

2      Označava uloga člana.

3      Označava uloga gosta.

Svojstvo Members sadrži i naziv tvrtke ili ustanove te adresu e-pošte člana.

Promijenjena postavka tima

TeamSettingChanged

Operacija TeamSettingChanged bilježi se u slučaju sljedećih aktivnosti vlasnika tima. Za svaku se aktivnost u stupcu Stavka u rezultatima pretraživanja zapisnika nadzora prikazuje opis promijenjene postavke (što je u nastavku prikazano u zagradama).

 • Mijenja vrstu pristupa dostupnu timu. Timovi se mogu postaviti kao privatni ili javni (Vrsta pristupa za tim)

  Kad je tim privatan (što je zadana postavka), korisnici timu mogu pristupiti samo putem pozivnice. Kad je tim javan, vidljiv je svima.

 • Mijenja klasifikaciju podataka za tim (Klasifikacija tima).

  Podaci tima, primjerice, mogu se klasificirati kao podaci s velikim utjecajem na poslovanje, srednjim utjecajem na poslovanje ili malim utjecajem na poslovanje.

 • Mijenja naziv tima (Naziv tima).

 • Mijenja opis tima (Opis tima).

 • Promjene unesene u bilo koju postavku tima. Vlasnik tima može pristupati tim postavkama u klijentu servisa Teams tako da desnom tipkom miša klikne tim, zatim Upravljanje timom, a potom karticu Postavke. Za te aktivnosti promijenjeni se naziv postavke prikazuje u stupcu Stavka u rezultatima pretraživanja zapisnika nadzora.

Stvoren je tim

TeamCreated

Korisnik je stvorio novi tim.

Izbrisani kanal

ChannelDeleted

Korisnik je izbrisao kanal iz tima.

Izbrisan je tim

TeamDeleted 

Vlasnik tima izbrisao je tim.

Uklonjen je bot iz tima

BotRemovedFromTeam

Korisnik je uklonio bot iz tima.

Uklonjen je poveznik

ConnectorRemoved

Korisnik je uklonio poveznik iz kanala.

Uklonjeni članovi tima

MemberRemoved

Vlasnik tima uklanja članove iz tima.

Uklonjena je kartica

TabRemoved

Korisnik je uklonio karticu iz kanala.

Poveznik ažuriran

ConnectorUpdated

Korisnik je izmijenio poveznik u kanalu.

Ažurirana kartica

TabUpdated

Korisnik je izmijenio karticu u kanalu.

Korisnik se prijavio u Teams

TeamsSessionStarted

Korisnik se prijavio u klijent aplikacije Microsoft Teams.

Povratak na vrh

Aktivnosti na servisu Yammer

U tablici u nastavku navedene su korisničke i administratorske aktivnosti na servisu Yammer koje se bilježe u zapisniku nadzora sustava Office 365. Da piste pretraživanjem pronašli aktivnosti povezane sa servisom Yammer u zapisniku nadzora sustava Office 365, morate odabrati mogućnost Prikaži rezultate za sve aktivnosti na popisu Aktivnosti. Rezultate pretraživanja suzite pomoću okvira za raspon datuma i popisa Korisnici.

Neslužbeni naziv

Operacija

Opis

Promijenjen je pravilnik o zadržavanju podataka

SoftDeleteSettingsUpdated

Potvrđeni administrator ažurirao je postavke pravilnika o zadržavanju mrežnih postavki na trajno brisanje ili privremeno brisanje. Tu operaciju mogu izvesti samo potvrđeni administratori.

Promijenjena je konfiguracija mreže

NetworkConfigurationUpdated

Mrežni ili potvrđeni administrator promijenio je konfiguraciju mreže Yammer. To obuhvaća postavljanje intervala za izvoz podataka te omogućivanje čavrljanja.

Promijenjene su postavke mrežnog profila

ProcessProfileFields

Mrežni ili potvrđeni administrator promijenio je informacije koje se prikazuju na članskim profilima korisnika mreže.

Promijenjen je način rada za privatni sadržaj

SupervisorAdminToggled

Potvrđeni administrator uključio je ili isključio način rada za privatni sadržaj. Taj način rada administratoru omogućuje prikaz objava u privatnim grupama te prikaz privatnih poruka koje razmjenjuju pojedinačni korisnici (ili grupe korisnika). Tu operaciju mogu izvesti samo potvrđeni administratori.

Promijenjena je konfiguracija sigurnosti

NetworkSecurityConfigurationUpdated

Potvrđeni administrator ažurirao je konfiguraciju sigurnosti mreže Yammer. To obuhvaća postavljanje pravilnika o isteku lozinke te ograničenja IP adresa. Tu operaciju mogu izvesti samo potvrđeni administratori.

Stvorena je datoteka

FileCreated

Korisnik je prenio datoteku.

Stvorena je grupa

GroupCreation

Korisnik je stvorio novu grupu.

Izbrisana je grupa

GroupDeletion

Izbrisana je grupa sa servisa Yammer.

Izbrisana je poruka

MessageDeleted

Korisnik je izbrisao poruku.

Preuzeta je datoteka

FileDownloaded

Korisnik je preuzeo datoteku.

Izvezeni su podaci

DataExport

Potvrđeni administrator izvezao je podatke s mreže Yammer. Tu operaciju mogu izvesti samo potvrđeni administratori.

Zajednički se koristi datoteka

FileShared

Korisnik je omogućio zajedničko korištenje datoteke drugom korisniku.

Obustavljen je korisnik mreže

NetworkUserSuspended

Mrežni ili potvrđeni administrator obustavio je (deaktivirao) korisnika na servisu Yammer.

Korisnik je obustavljen

UserSuspension

Korisnički je račun obustavljen (deaktiviran).

Ažuriran je opis datoteke

FileUpdateDescription

Korisnik je promijenio opis datoteke.

Ažuriran je naziv datoteke

FileUpdateName

Korisnik je promijenio naziv datoteke.

Prikazana je datoteka

FileVisited

Korisnik je prikazao datoteku.

Povratak na vrh

Microsoft Stream

Na servisu Microsoft Stream možete pretraživati aktivnosti u zapisniku o nadzoru. Te aktivnosti obuhvaćaju videozapise aktivnosti korisnika, aktivnosti kanala grupe te administratorske aktivnosti kao što su upravljanje korisnicima, upravljanje postavkama tvrtke ili ustanove te izvoz izvješća. Opis tih aktivnosti potražite u odjeljku "Aktivnosti zabilježene na servisu Microsoft Stream" u članku Zapisnici o nadzoru na servisu Microsoft Stream.

Zapisnik administratorskog nadzora sustava Exchange

Zapisivanjem administratorskog nadzora sustava Exchange, koje je u sustavu Office 365 po zadanom omogućeno, događaji se unose u zapisnik nadzora sustava Office 365 kad administrator (ili korisnik kojem su dodijeljene administratorske dozvole) promijeni nešto u organizaciji sustava Exchange Online. Promjene koje se unesu putem centra za administratore sustava Exchange ili pokretanjem cmdleta u komponenti Windows PowerShell zapisuju se u zapisnik administratorskog nadzora sustava Exchange. Detaljnije informacije o zapisivanju administratorskog nadzora u sustavu Exchange potražite u članku Zapisivanje administratorskog nadzora.

U nastavku slijede savjeti za traženje aktivnosti u zapisniku administratorskog nadzora sustava Exchange:

 • Da bi se prikazale stavke iz zapisnika administratorskog nadzora sustava Exchange, morate odabrati mogućnost Prikaži rezultate za sve aktivnosti na popisu Aktivnosti. Pomoću okvira za raspon datuma i popisa Korisnici suzite rezultate pretraživanja na cmdlete koje je pokrenuo određeni administrator sustava Exchange tijekom određenog raspona datuma.

 • Da biste prikazali događaje iz zapisnika administratorskog nadzora sustava Exchange, filtrirajte rezultate pretraživanja i u okvir za filtriranje Aktivnost upišite (crtica). Time će se prikazati nazivi cmdleta koji se nalaze u stupcu Aktivnost za administratorske događaje sustava Exchange. Potom nazive cmdleta možete sortirati abecednim redoslijedom.

  U okvir Aktivnosti unesite crticu da biste filtrirali administratorske događaje sustava Exchange
 • Da biste saznali informacije o tome koji je cmdlet pokrenut, koji su parametri i vrijednosti parametara korišteni te na koje je objekte to utjecalo, morat ćete izvesti rezultate pretraživanja te odabrati mogućnost Preuzmi sve rezultate.

 • Događaje u zapisniku administratorskog nadzora sustava Exchange možete prikazati i putem centra za administratore sustava Exchange. Upute potražite u članku Prikaz zapisnika administratorskog nadzora.

Povratak na vrh

Želite li saznati je li neki korisnik prikazao određeni dokument ili očistio stavku iz poštanskog sandučića? U tom slučaju pretražite Centar za sigurnost i usklađenost sustava Office 365 i potražite objedinjeni zapisnik nadzora da biste pogledali aktivnosti korisnika i administratora u tvrtki ili ustanovi sa sustavom Office 365. Zašto je potrebno koristiti objedinjeni zapisnik nadzora? Zato što u njemu možete potražiti sljedeće vrste korisničkih i administratorskih aktivnosti u sustavu Office 365:

 • korisničku aktivnost u sustavu SharePoint Online i na servisu OneDrive za tvrtke

 • korisničku aktivnost u sustavu Exchange Online (zapisnik nadzora poštanskih sandučića sustava Exchange)

  Važno: Da bi se zapisivala korisnička aktivnost u sustavu Exchange Online, za svaki korisnički poštanski sandučić potrebno je najprije uključiti zapisnik nadzora poštanskog sandučića. Dodatne informacije potražite u članku Omogućivanje nadzora poštanskih sandučića u sustavu Office 365.

 • administratorsku aktivnost u sustavu SharePoint Online

 • administratorsku aktivnost na servisu Azure Active Directory (direktorijskom servisu za Office 365)

 • administratorsku aktivnost u sustavu Exchange Online (zapisnik administratorskog nadzora sustava Exchange)

 • korisničku i administratorsku aktivnost na servisu Sway

 • korisničku i administratorsku aktivnost na servisu Power BI za Office 365

 • korisničku i administratorsku aktivnost na servisu Microsoft Teams

 • korisničku i administratorsku aktivnost na servisu Yammer

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×